Page 3

HOVED OG NØGLETAL HOVEDTAL Mio. kr. Nettoomsætning

1. halvår 2013 2014 198,0 183,2

Ændring Pct. 8

Året 2013 365,1

Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA)

20,8

15,0

38

27,4

Resultat af primær drift (EBIT)

15,6

11,0

42

19,0

Periodens resultat før skat

15,6

10,9

43

18,9

Skat af periodens resultat

3,8

2,7

40

6,1

Periodens resultat efter skat

11,7

8,2

43

12,8

Egenkapital

93,6

77,2

21

81,8

Balancesum

204,2

248,5

-18

191,7

7,9

1,4

485

23,3

-6,2

-5,2

20

-16,4

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

0

0

-

56,5

Nettorentebærende gæld

0

67,3

-100

0

10,5

8,2

28

7,5

7,9

6,0

31

5,2

Afkast af investeret kapital før skat (Afkastningsgrad)

15,2

8,8

72

9,9

Egenkapitalens forrentning

26,8

22,4

20

16,9

Soliditetsgrad

45,8

31,1

47

42,7

Antal medarbejdere

293

286

2

287

Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet

NØGLETAL (Pct.) Indtjeningsgrad (EBITDA margin) Overskudsgrad (EBIT margin)

2

Profile for DanPilot

Halvårsrapport DanPilot 2014  

Halvårsrapport DanPilot 2014  

Profile for danpilot
Advertisement