Page 1


| idea

Bunka je otvorenou platformou v presnom vymedzení, ohraničení lokality pôsobenia. V našom prípade je to mesto Nitra. Bunka je teda zázemím pre “city-specific“ výskum v súvislostiach urbáneho a kultúrneho vývoja – budúceho smerovania. Bunka je strategická v dlhodobosti tohto vymedzeného pôsobenia (v rámci jedného mesta Nitra, neskôr v sieti viacerých), taktická v schopnosti reagovať na novú situáciu (zmena miesta jej fyzického osadenia, migrácia v rámci nefungujúcich verejných priestorov). Z toho vyplýva aj smerovanie, zmysel fyzickej formy , aká je jej vlastná. Objekt Bunky je praktickým pružným modulom pre jeho schopnosť objemovej prispôsobivosti reálnej požiadavke.


idea | ciele

Bunka dáva možnosti pre uplatnenie formátov ako sú výstavy, performance, divadlo, filmové a videoartové projekcie, autorské prezentácie , viacúrovňové diskusie, čítačky, happeningy, eventy, ktoré sú prostriedkom, spôsobom jazykom komunikácie vo verejnom priestore o verejnom záujme. Prostredníctvom týchto formátov na viacerých miestach mesta, v dlhom trvaní akupunktúrne stimuluje, oživuje sociálnu výmenu, formuluje, zhodnocuje stagnované body verejného záujmu. Cieľom tohto pôsobenia Bunky je tak definovanie a overovanie limitov urbánneho medzipriestoru cez kritické nastolenie otázok odkrívajúcich hranice súčasného mesta. Bunka chce byť aktivizátorom vedomého hľadania identity miesta, uvedomovania si hodnoty. Bunka je snahou o „zaplnenie“ medzier nielen urbánnych ale aj mentálnych. V neposlednom rade kladieme dôraz na súčinnosť praktickej skúsenosti a jej teoretickej reflexie.


15 | 9 | 2011 16 - 23 | 9 | 2011

Otvorenie Bunky a predstavenie autorov a ich prác

Neviditeľné mestá / Lucia Mičíková / + Bunkre v Bunke Lucia Mičíková študuje na VŠVU v Bratislave v ateliéry Ilony Németh, predstavila svoj dlhodobý autorský projekt “neviditeľné mestá”, v ktorom sa zaoberá problematikou pamäti a z nej plynúcich asociácií. Vychádzajúc z r ovnomennej knihy Itala Calvina, aplikuje svoje skúmania na oblasť architektúry a urbánnej štruktúry. Vybudovala archív kresieb a nákresov detských bunkrov vytvorených na základe spomienok, ako architektonických archetypov, ktorých analógie nachádza v reálnej architektúre ako aj v utopických urbanistických projektoch. Neviditeľné mestá sú asociáciami minulosti. Workshop Bunkre v Bunke ako sprievodný program k výstave ponúkol priestor detským návštevníkom vytvoriť v okolí Bunky vlastný bunker. Hodnota projektu bola v spojení výstavy a privátnej udalosti “stavania bunkrov“ vo vyslovene netypickom prostredí – v centre mesta.


| otvorenie bunky


| otvorenie bunky


lucia mičíková | neviditeľné mestá


lucia mičíková | neviditeľné mestá


lucia mičíková | neviditeľné mestá


bunkre v bunke | workshop


bunkre v bunke | workshop


bunkre v bunke | workshop


bunkre v bunke | workshop


23 - 25 | 9 | 2011

Divadelná Nitra v Bunke V rámci medzinárodného festivalu Divadelná Nitra sa v Bunke uskutočnilo niekoľko divadelných predstavení, filmových projekcií a prezentácií súčasného vizuálneho umenia

|

Hladina videoinštalácia, performancia, súčasný tanec, Akadémia Umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení, Katedra intermédií a digitálnych médií autor: Lukáš Matejka tanec: Martina Beňačková

|

Audiovizuál interaktívny zvukový vizuálny objekt autor: Matej Ivan

|

Hospodin aneb Ktože by se Boha Bar predstavenie, Najstaršie príbehy na svete. Zázraky v kúte vašej krčmy. dramatizácia, scénografia: Jiří Jelínek, Zdena Mlezivová, Matěj Záhořík, Tereza Kratochvílová, Petr Maška scénografia: špeciálne poďakovanie Báře Čechové hudba: Matěj Záhořík, účinkujú: Jiří Jelínek, Lady Šavgoč de za Bůra, Matěj Záhořík

|

Premietanie študentských filmov a pozvánka na festival Áčko


|

|

O dvoch neposlušných princeznách Divadielko Svetielko pri Materskom centre Klokanček Bábkové predstavenie o kráľovi, ktorý sa rozhodol vydať dve neposlušné dcéry. Interaktívna rozprávka plná piesní. autor: Jozef Pavlovič, úprava, dramaturgia, réžia: Beáta Dvořáková a kol. scéna a kostýmy: Nika Ďurišová, texty piesní: Zuzana Majerníková účinkujú: Beáta Dvořáková, Daniela Konečná Hrad z piesku DDS Márna snaha pri I. ZŠ Levice Detské divadelné predstavenie o hre a o fantázii. réžia: Štefan Jurča účinkujú: Roman Trnavský, Martin Ďurický, Viki Kosová


lukáš matejka | hladina


divadlo DNO | Hospodin aneb Kto탑e by se Boha Bar


| Premietanie študentských filmov a pozvánka na festival Áčko


o dvoch neposlušných princeznách | divadielko svetielko pri materskom centre klokanček


matej ivan | audiovizuรกl


30 | 9 | 2011

Premietanie cyklodokumentu v Bunke 5. nitrianska cyklojazda Critical Mass Bunka pre účastníkov cyklojazdy pripravila na záver ich putovania mestom premietanie krátkeho cyklodokumentu Balkánska cesta (Lubo Polák) a malé občerstvenie + youtube playlist s cyklo-hudobnými klipmi.


critical mass | premietanie


critical mass | premietanie


18 | 10 | 2011

Prezentácia workshopu abandoned re-creation Kúpeľné mestečko Trenčianske Teplice už roky opantáva splín. Znudenú melanchóliu poloprázdnych liečebných domov s tradičnou pravidelnosťou na týždeň rozčerí filmový festival. Počas tých niekoľko dní zavanie v uliciach mesta čosi z dávnej slávy bývalého centra rekreácie spoločenskej a politickej elity. Tento silný nostalgický duch miesta sa stal východiskom aj pre vznik workshopu Abandoned Recreation výtvarníčky Andrey Kalinovej. Počas „ArtFilmového“ týždňa spolu s ďalšími deviatimi umelcami nabúravali svojimi site-specific intervenciami zabehnutú apatiu Trenčianskych Teplíc. Opustené sanatóriá a rekreačné stavby chátrajúce priamo pred očami obyvateľov a návštevníkov mestečka účastníci workshopu „oživili“ nenápadnými až efemérne pôsobiacimi zásahmi. Ich hru s mestským priestorom, jeho históriou a symbolikou, či manipuláciu s divákom spájala jedna myšlienka – aktivizovať záujem o zdanlivo nepotrebné a zabudnuté lokality Trenčianskych Teplíc. Miestne i časovo jedinečné diela však presahujú hranice kúpeľného mestečka a emotívne pripomínajú opustené rekreačné priestory každého z našich miest.

text (c) Peter Szalay


prezentรกcia workshopu | abandoned re-creation


prezentรกcia workshopu | abandoned re-creation


o nás | autori projektu

Daniel Dida študent Vysokej Školy Výtvarných Umení v Bratislave, ateliér „IN“, bakalárske štúdium ukončil v Banskej Bystrici na Akadémii umení, Fakulte výtvarných umení, ateliér Intermédia. Absolvoval študijný zahraničný pobyt v Rumunsku (Cluj Napoca,university of art and Design). Spoluautor (spolu s Ninou Šoškovou) projektu Outdoor gallery vNitre. Juraj Gábor absolvoval Vysokú Školu Výtvarných Umení v Bratislave, ateliér „APK+“. Absolvoval zahraničný študijný pobyt v Estónsku ( Estonian academyof art EKA), študíjny pobyt v ateliéry maľby ( VšVU ).Od roku 2008 členom OZ Horný Ipeľ, zaoberajúcim sa ochranoua rozvíjaním prírodno-ochranárskych a kultúrnych hodnôt v širšomregióne Horného Ipľa. Ľudmila Horňáková študentka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave taktiež ateliér “IN”, bakalárske štúdium absolvovalana katedre grafiky a iných médií. Absolvovala zahraničný študijný pobyt v Holandsku ( Designskoolen, Kolding). Je spoluzakladateľkou alternatívnej galérie “Bjornossonova“ ( spolu s Luciou Mičíkovou, Zuzanou Žabkovou a Líviou Kožúškovou ). Martina Kalusová absolventka Fakulty Architektúry a Urbanizmu STU v Bratislave zúčastnila sa workshopov so zameraním na krajinnú tvorbu a obnovu pamiatok...(Mesto-Záhrada v Žiline, Obnova pamiatok v Banskej Štiavnici,Smart Buldings, TU Viedeň) Absolvovala študíjne pobyty v Taliansku (Florencia) a Českej republike(VUT Brno)


pripravované akcie | 2012

Projekt 1+1 sociálno-umelecký projekt ktorý počíta s participáciou jedného občana Nitry a pozvaného umelca/architekta/dizajnéra,V časovom období 486 dní budú 8 občania Nitry za spolupráci 8 profesionálnych umelcov z rôznych odborov realizovať a prezentovať vlastné nápady týkajúce sa mesta ,social. spoločnosti ,umenia a urbanizmu a tak dostanú možnosť aktívne komunikovať svoj vzťah k mestu , lokalite a priestoru okolo seba. mestské dielne Séria tvorivých dielní, prednášok, diskusií vo verejnom priestore o verejnom priestore. Pozvaný študenti rôznych odborov budú pracovať na intervenciách do verejného priestoru. Súčasne budú prebiehať tvorivé dielne (divadlo, výtvarné umenie) pre širšiu verejnosť pod vedením lektorov. Prebehne niekoľko prednášok priamo v Bunke, ale aj komentované prehliadky mestom s architektom, historikom. urban piknik + dizajn market “hand made výrobkov chceme zorganizovať „piknik“ vo verejnom priestore. Hlavným cieľom je ukázať ľudom ako využívať verejný priestor, slušným a kultivovaným spôsobom. Ide nám o „personalizáciu verejného priestoru“, aby ľudia nadobudli pocit že verejný priestor je aj ich preto by ho mali využívať a zároveň zlepšovať jeho kvalitu, chrániť si ho. projekt Stadlnova prezentácia workshopu ktorý sa uskutočnil paralelne vo Viedni a v Devínskej novej Vsi počas leta 2011. Koncert skupiny Longital + Frank Winter, + výstava fotiek z koncertov Slnko records autor fotografií Ondrej Ko


pripravované akcie | 2012

„filmové večere“ pravidelné prezentácia študentských ale aj profesionálnych filmov so slovenska a zo zahraničia. Podujatie sa uskutoční raz do mesiaca. Večera, ako spôsob priateľského a neformálneho stretnutia. Autorský projekt oz tab_lab .

Divadelná Nitra 2012 v Bunke chceli by sme pokračovať v spolupráci s festivalom Divadelná Nitra aj v nasledujúcom období


ďakujeme | partneri


2011

Bunka 2011  

prehľad realizovaných aktivít za rok 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you