Page 1

Kooli Nimi

a

b

c

d

e

puudub vastus

Veeriku 7

1

4

3

1

Veeriku 8

1

22

13

8

Veeriku 9

3

26

21

3

Kroonuaia 7,8

1

4

1

12

12

5

3

7

1

13

10

8

4

3

1

Forseliuse 9 Forseliuse 11

1

Tamme 10 1

Haridusgテシmnaasium

Mul oli enne テ品ged Valikud seminar oma arvamus sellest millal elu algab.

13

Kテシsimus 1

60

45

30

15 Veeriku 7

Veeriku 8

Veeriku 9

Kroonuaia 7,8

Forseliuse 9

0 Forseliuse 11

Tamme 10 Haridusgテシmnaasium

a

b

c

d

e

puudub vastus


Kooli Nimi

a

b

c

Veeriku 7

d

e

puudub vastus

1

3

3

2

Veeriku 8

1

5

11

17

9

Veeriku 9

2

6

12

25

7

1

3

1

12

11

5

Kroonuaia 7,8 Forselius 9

14

Forselius 11

2

3

7

1

Tamme 10

1

8

14

9

1

Haridusg端mnaasium

Minu veendumus sellest, millal elu algab, muutus selle seminari k辰igus.

2

6

K端simus 2

60

45

30

15 Veeriku 7

Veeriku 8

Veeriku 9

Kroonuaia 7,8

Forselius 9

0 Forselius 11 Tamme 10 Haridusg端mnaasium

a

b

c

d

e

puudub vastus


Kooli Nimi

a

b

c

d

e

puudub vastus

Veeriku 7

3

3

3

Veeriku 8

15

13

15

2

21

20

9

Kroonaia 7,8

1

9

1

2

Forselius 9

5

5

14

5

5

6

2

12

11

9

3

3

3

Veeriku 9

2

Forselius 11 Tamme 10 Haridusgüm naasium

Seminari tulemusena tunnen, et mul on julgust rajada uued väärtused elus.

6

Küsimus 3

60

45

30

15 Veeriku 7

Veeriku 8

Veeriku 9

Kroonaia 7,8

Forselius 9

0 Forselius 11 Tamme 10 Haridusgümnaasium

a

b

c

d

e

puudub vastus


Kooli Nimi

a

b

c

e

puudub vastus

3

3

3

1

10

14

17

Veeriku 7 Veeriku 8

d

Veeriku 9

1

3

9

21

19

Kroonuaia 7,8

1

1

7

5

1

Forseliuse 9

1

4

13

11

Forseliuse 11

1

4

3

5

Tamme 10

7

5

10

Haridusgümnaasium

2

1

4

Seminar pani mind mõtlema elus tehtavate valikute tähtsusest.

4

Küsimus 4

60

45

30

15 Veeriku 7

Veeriku 8

Veeriku 9

a

Kroonuaia 7,8 Forseliuse 9

b

c

d

0 Forseliuse 11

e

Tamme 10 Haridusgümnaasium

puudub vastus


Kooli Nimi

a

b

c

d

e

vastus puudub

Veeriku 7

2

2

4

Veeriku 8

3

5

16

10

9

Veeriku 9

7

8

19

12

7

Kroonuaia 7,8

2

2

6

4

1

Forseliuse 9

3

7

9

3

7

Forseliuse 11

2

2

6

3

Tamme 10

1

2

9

10

10

3

2

4

Haridusg端mnaasium

1

Minu suhtumine seksuaalsesse aktiivsusesse ei ole muutunud selle seminari k辰igus

4

K端simus 5

60

45

30

15 Veeriku 7

Veeriku 8

Veeriku 9

a

b

Kroonuaia 7,8 Forseliuse 9

c

d

0 Forseliuse 11

e

Tamme 10 Haridusg端mnaasium

vastus puudub


Kooli Nimi

a

b

c

d

Veeriku 7

e

vastus puudub

4

4

1

Veeriku 8

2

2

19

8

12

Veeriku 9

2

3

17

17

14

Kroonuaia 7,8

2

2

4

Forseliuse 9

5

3

7

10

3

8

3

2

13

8

8

3

1

4

Forseliuse 11 Tamme 10

3

Haridusgüm naasium

1

2

1

Tundes hirmu suguliselt levivate haiguste ees, olen tõenäoliselt seksuaalselt vähem aktiivne.

11

Küsimus 6

60

45

30

15 Veeriku 7

Veeriku 8

Veeriku 9

a

Kroonuaia 7,8

b

Forseliuse 9

c

d

Forseliuse 11

e

0 Tamme 10

Haridusgümnaasium

vastus puudub


Kooli Nimi

a

b

c

d

Veeriku 7

4

1

3

Veeriku 8

29

6

5

Veeriku 9

30

13

7

1

2

3

Forseliuse 9

17

4

5

Forseliuse 11

9

3

2

21

6

5

7

1

1

Kroonuaia 7,8

Tamme 10 Haridusgümnaasium

e

vastus puudub

Minu meelest on abort köigest kudede eemaldamine ja ei hävita inimelu.

1 3 2

1 13

2

Küsimus 7

60

45

30

15 Veeriku 7

Veeriku 8

a

Veeriku 9 Kroonuaia 7,8 Forseliuse 9 Forseliuse 11

b

c

d

e

0 Tamme 10 Haridusgümnaasium

vastus puudub


Kooli Nimi

a

b

Veeriku 7

c

d

e

3

5

1

vastus puudub

Veeriku 8

1

4

16

6

15

Veeriku 9

2

12

25

8

6

2

2

1 1

Kroonuaia 7,8

Seminari tulemusena on mul eesm辰rk oodata seksuaalsuhtega kuni abieluni.

1 14

Forseliuse 9

4

6

14

3

Forseliuse 11

2

2

8

Tamme 10

1

3

12

4

12

Haridusg端mnaasium

1

1

2

1

3

1

K端simus 8

60

45

30

15 Veeriku 7

Veeriku 8

Veeriku 9

a

Kroonuaia 7,8

b

Forseliuse 9

c

d

0 Forseliuse 11

e

Tamme 10

Haridusg端mnaasium

vastus puudub


Kooli Nimi

a

b

c

d

e

vastus puudub

Veeriku 7

1

4

3

1

Veeriku 8

2

18

18

5

5

14

26

6

2

Veeriku 9 Kroonuaia 7,8

1

1

1

Forseliuse 9

1

3

15

10

3

2

1

6

1

5

12

14

4

4

1

Forseliuse 11 Tamme 10

1

Haridusg端mnaasium

See seminar esitas mulle uut informatsiooni loote arengu kohta.

16

K端simus 9a

60

45

30

15 Veeriku 7

Veeriku 8

a

Veeriku 9

b

Kroonuaia 7,8

c

Forseliuse 9

d

e

0 Forseliuse 11

Tamme 10 Haridusg端mnaasium

vastus puudub


Kooli Nimi

a

b

c

d

4

1

2

20

19

2

2

9

8

23

5

1

1

2

3

12

Veeriku 8 5

Kroonuaia 7,8

puudub vastus

4

Veeriku 7 Veeriku 9

e

Forseliuse 9

1

1

2

12

10

Forseliuse 11

1

3

4

1

4

2

11

15

4

5

4

Tamme 10 Haridusg端mnaasium

See seminar esitas mulle uut informatsiooni suguhaiguste kohta.

K端simus 9b

60

45

30

15 Veeriku 7

Veeriku 8

Veeriku 9 Kroonuaia 7,8 Forseliuse 9

a

b

c

d

0 Forseliuse 11

e

Tamme 10 Haridusg端mnaasium

puudub vastus


Kooli Nimi

a

b

Veeriku 7

0

Veeriku 8

1

Veeriku 9

4

c 0

Kroonuaia 7,8

d

e

vastus puudub

0

3

4

2

6

11

17

6

2

12

13

12

8

1

1

1

0

16

Forseliuse 9

1

4

8

10

7

4

Forseliuse 11

1

2

4

3

4

0

Tamme 10

1

1

9

11

10

1

2

3

3

Haridusg端mnaasium

See seminar esitas mulle uut informatsiooni abielutruuduse kohta.

K端simus 9c

60

45

30

15 Veeriku 7

Veeriku 8

Veeriku 9

a

Kroonuaia 7,8 Forseliuse 9

b

c

d

0 Forseliuse 11

e

Tamme 10 Haridusg端mnaasium

vastus puudub


Kooli Nimi

a

b

c

d

vastus puudub

2

7

3

15

14

11

Veeriku 7 Veeriku 8

e

Veeriku 9

3

2

5

13

27

3

Kroonuaia 7,8

1

1

1

5

5

6

2

8

19

Forseliuse 9 Forseliuse 11

2

4

1

6

Tamme 10

1

6

8

17

2

3

4

Haridusgテシmnaasium

Soovitaksin テ品ged Valikud seminari ka teistele minu eakaaslastele.

Kテシsimus 10

60

45

30

15 Veeriku 7

Veeriku 8

a

Veeriku 9

b

Kroonuaia 7,8 Forseliuse 9

c

d

0 Forseliuse 11

e

Tamme 10 Haridusgテシmnaasium

vastus puudub


Kooli Nimi

a

b

c

vastus puudub

0

Veeriku 7 Mehed

3

1

Veeriku 8 Mehed

10

7

7

1

Veeriku 9 Mehed

16

1

5

2

1

7

3

Kroonuaia 7,8 Mehed

22,5

30,0

Veeriku 8 Mehed

11

3

1

Veeriku 9 Mehed

Forseliuse 11 Mehed

4

1

1

Kroonuaia 7,8 Mehed

10

1

1

Forseliuse 9 Mehed

2

1

Haridusgümnaasium Mehed

15,0

Veeriku 7 Mehed

Forseliuse 9 Mehed Tamme 10 Mehed

7,5

a c

b vastus puudub

Forseliuse 11 Mehed Tamme 10 Mehed Haridusgümnaasium Mehed

Kooli Nimi

a

b

c

vastus puudub

Veeriku 7 Naised

2

1

2

Veeriku 8 Naised

9

4

3

Veeriku 9 Naised

18

5

6

Kroonuaia 7,8 Naised

1

Forseliuse 9 Naised

10

Forseliuse 11 Naised

7

Tamme 10 Naised Haridusgümnaasium Naised

0 2

3

15

3

2

4

1

1

22,5

30,0

Veeriku 8 Naised Veeriku 9 Naised Kroonuaia 7,8 Naised Forseliuse 9 Naised Forseliuse 11 Naised Tamme 10 Naised Haridusgümnaasium Naised

Minu arvates algab elu:

15,0

Veeriku 7 Naised 7

1

7,5

A - Viljastumisest B - 12 Nädalast C - Sündimisest

a c

b vastus puudub

Kooli Programmi Analüüs  

See dokument annab ülevaate MTÜ Perekeskus Valgus Linnase poolt tehtavatest kooli programmidest tehtud küsimustikke põhjal.