Page 1

Правилник на подчинения


1.Не позволявай на шефа на шефа ти да тормози шефа ти


2.Ако видиш, че някой си почива, веднага му се притичай на помощ


3. В спор с шефа не се ражда истина, а заповед за наказание


4. Колкото по-малко работиш, толкова по-малко неща се объркват


5.Ако те бива, ще те натоварят с цялата работа. Ако наистина те бива, ще се отървеш от нея


6. Ако трудът е здраве, да се трудят болните


7. Ако имаш желание за работа седни, после легни и ще ти мине


8. Не бъди незаменим. Ако не можеш да бъдеш заменен, няма да те повишат


9. Във всеки колектив има по един идиот. Ако не го забелязваш, може да си ти


10. Работата е удоволствие, но сега не е време за удоволствия

правилник на поодчинения  

Правилник на подчинения 1.Не позволявай на шефа на шефа ти да тормози шефа ти 2.Ако видиш, че някой си почива, веднага му се притичай на пом...