Page 1

Faktura VAT nr 25/07/2013 z dnia 2013-07-26, data sprzedaży 2013-07-26 ORYGINAŁ Wystawca

Nabywca

dannb NIP: 444-12-21-124 Adres: 44-444 Tuitam ul. Bajeczna 7

Lp.

Nazwa towaru lub usługi

mLingua Sp. z o.o. NIP: 778-14-35-103 Adres: 61-773 Poznań Stary Rynek 100

Jm

1. OBWE_EN.ppt 7 596 1800 2. Posiedzenie Rady Środowisko 1800 Naturalne_EN.docx 17 738 3. Dziennik Urzędowy UE_EN.pdf 686 1800 395

Ilość

Cena netto 4.22 9.85

381.33

Wartość VAT Wartość VAT Wartość netto brutto 24.53 103.52 23% 23.81 127.33 24.53 241.62 23% 55.57 297.19 24.53

9354.02

23%

2151.42

11505.44

RAZEM:

9699.16 9699.16

23%

2230.81 2230.81

11929.97 11929.97

Do zapłaty 11929.97PLN, Słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy.

Nauka wystawiania dokumentów księgowych

podpis/pieczęć Wystawcy

podpis/pieczęć Nabywcy

Dokument utworzony za pomocą serwisu www.fakturavat.biz - darmowe i proste Faktury VAT online.

Faktura 778 14 35 103 oryginal  

Faktura VAT. Zadanie mLingua.pl

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you