Page 8

Q U I B E AP LDAOSLTUIPKT A T U S A

S Ø REN S CH A A DT L AR S EN

A N A LY S E PRODUK TION AF PL ASTIK

FORHOLD MELLEM FISK OG PL ASTIK (VÆGT)

PL ASTIKS ANDEL I DET GLOBALE OLIEFORBRUG

PL ASTIKS ANDEL I DET GLOBALE CO 2 -BUDGET

311.000.000 tons

1:5

6%

1%

1.124.000.000 tons

>1:1

20%

15%

2014

2050

DERFOR SKAL VI GENANVENDE PLASTIK PLASTIK ER OVERALT OG UMULIGT AT UNDGÅ. I havene

vurderer forskere, at der flyder 150 millioner tons HVERT MINUT rundt - et tal, der hvert år vokser med otte millioner tons. I 2050 vil der være mere plast i havet end fisk. Plastik er Plastik er mange ting, men hovedparten af plastik overalt og umuligt bliver lavet af olie, og otte procent af verdens proat undgå. duktion af olie går til plastik. Hvert år bruger verdens befolkning 311 millioner tons plastik. “Vi drukner i plastik. Der er plastik i alt, hvad vi omgiver os med. Vi har skabt et kæmpe problem,” siger Sine Beuse Plastik er bogstaveligt talt over alt. I havet, på Fauerby, miljøpolitisk medarbejder i DN. marker, og overalt hvor Plastik er et problem, forvi mennesker færdes. di det i snit kun bliver brugt et år, men tager 400 år om at blive Det er en del af vores nedbrudt i naturen. Men inden brug-og-smid-vækdet er nedbrudt, når dyr at spise kultur, men det er et det. En stor del af havets fugle problem, og i fremtiden og fisk har plast i maven, og talbør plast i højere grad let stiger. Hos en række mindre organismer har man observeret genanvendes. NN AA TT UU RR & & M M II LL JJ Ø Ø

88

I havene vurderer forskere at der flyder 150 millioner tons rundt – et tal, der hvert år vokser med otte millioner tons – det svarer til at en lastbil dumper sin last i havet hvert minut.

00 31 :: 2 0 1 6

øget dødelighed, nedsat fødesøgning og reduceret vækst som følge af plastikindtag. På landjorden er plastik også et problem. Med spildevandsslam ender mikroplast på markerne. Der mangler endnu fuldt overblik over konsekvenserne, men forskere peger på, at de små stykker plastik giver problemer for blandt andet orme. “Vi skal se på produktionen af en lang række produkter, og så skal vi sørge for, at plastik ikke bliver brugt unødvendigt. Vi skal i fremtiden kun produce plast produkter, der kan genanvendes, og som aldrig ender som mikroplast,” siger Sine Beuse Fauerby. “Og så skal vi sikre, at det aldrig ender i naturen.”

Natur & Miljø nr. 3 september 2016  
Natur & Miljø nr. 3 september 2016  

Mød manden, der stod fast gennem "marius-gate"