Page 1

ALT OM

GYMNASTIK I DGF Maj 2013

å

Sådan bruger foreningerne

s og

DGF

Oplev verdenseliten med DGF

Seksuelle krænkelser i din forening? Familien i centrum med DGF Family Den bedste uddannelse starter i DGF


ALT OM GYMNASTIK • 2013 • SIDE 3

LEDER

å

Kære læser

DGF. . . . . . . . . . . . . . 4

DGFs medlemsantal eksploderer

INDHOLD Sådan bruger foreningerne

s og

Regionale og lokale kræfter i DGF. . . . . . . . . . . . . . . . 9 Seksuelle krænkelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Mød verdenseliten i Danmark. . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Make the earth move – Gymnaestrada 2015. . . . . 16 DGF Family – Fælles om formen . . . . . . . . . . . . . . . 18 SOMMERFERIE I DGF – RIV UD TIL OPSLAGSTAVLEN. . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Den seneste medlemsregistrering viser, at DGF er 21.000 medlemmer flere, end ved forrige medlemsregistrering. Helt præcist har DGFs 375 foreninger nu i alt 151.453 medlemmer Væksten skal primært ses som resultat af det målrettede rekrutteringsarbejde som DGF i samarbejde med DIF har arbejdet med siden primo 2011. Konkret har rekrutteringsprojektet tilført over 50 nye foreninger til DGF. Det er med armene oppe at disse linjer skrives, men også med en stor portion ydmyghed og opmærksomhed på, at succesen forpligter.

Hvad er god gymnastik?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Den flotte bundlinje på 151.453 medlemmer er ikke kun et udtryk

Gymnastikskoler i sommerferien. . . . . . . . . . . . . . . 24

eksisterende foreninger og ikke mindst et udtryk for et stort, flot

for rekruttering, men også et udtryk for fastholdelse af de og vigtigt arbejde ude i foreningerne.

Verdens bedste træneruddannelse starter i DGF. . 26 Farvel til en gymnastiklegende. . . . . . . . . . . . . . . . 29

I DGF er vi ikke blinde for, at arbejdet i foreningerne i bund og grund er

Få rabat med DGF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

at tro på at DGFs produkter i høj grad er med til at skabe netop fastholdelse

Ny struktur – nye ansigter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

og ’GYMFIT®’ er gode eksempler på produkter, som DGFs foreninger i

Nye profiler i DGFs administration. . . . . . . . . . . . . 37

omdrejningspunktet for succesen. Samtidig tillader vi os i al beskedenhed, og rekruttering af medlemmer i foreningerne. ’Kvalitet i børnegymnastikken’ særdeleshed har taget til sig. Succes forpligter

Vi siger tak til vores samarbejdspartnere: • Carite • Dansk Sports Consult • Vejstrup Efterskole • Euro Gymnastic Equipment • SportWeeDoo • Medlemszonen

Kvalitet og synlighed skal være med til at fastholde DGFs foreninger. Vi skal have armene ned i en fart og fortsætte det vigtige arbejde med at forfine vores nuværende produkthylde og fortsat udvikle med fokus på kvalitet, for kun det bedste er godt nok til vores medlemmer.

Vækst er ikke et mål i sig selv, men resultatet af kvalitet. De nye regioner er af stor betydning i arbejdet med fastholdelse af DGFs medlemsforeninger. Der arbejdes således også på højtryk i regionerne for at rekruttere de nødvendige nye frivillige hænder og i det hele taget ’finde formen’.

Alt om Gymnastik

Skribenter: Betina Juul Nielsen, Pil Christiane Lindekron, Camilla Felsager Ilvig, Janne Jelsted, Lise Ravnkilde, Ulla Christensen, Jan Donde, Henrik Bertelsen, Tom Jensen og Anette Jentzsch

Brænder du for at yde et stykke ad hoc-arbejde regionalt, står din regionsformand og DGFs administration til rådighed med de nødvendige oplysninger. Events som branding I dette nummer af Alt om Gymnastik kan du også læse om kommende DGF

Foto: DGF, Michael Jensen, Daniel Rye, Bo Tureby, Henrik Bertelsen og Gymnastikgalleriet

Events. Formålet er at skabe en række gymnastik-events som skal give vore

Layout: FL SportMarketing

væsentlig del af af DGFs brandingstrategi og vil derfor have vores fulde

Tryk: Zeuner

medlemmer uforglemmelige oplevelser. Tilsammen udgør disse events en opmærksomhed.

Oplag: 1.500 stk. Flere eksemplarer: Skriv mail til dgf@dgf.dk

Tak for en stor sæson og god sommer - god læselyst.

Næste nummer udkommer i foråret 2014. Bladet distribueres gratis til alle DGFs medlemsforeninger og folkevalgte i DGF. Bladet kan downloades elektronisk fra www.dgf.dk under DOWNLOADES

Jan Donde Direktør Danmarks Gymnastik Forbund


SIDE 4 • ALT OM GYMNASTIK • 2013

Sådan

bruger foreningerne

Der er mange muligheder for at hente inspiration til træningen i din forening. Læs her hvordan tre foreninger har fået friske input til træningen af børn og voksne. Af Betina Juul Nielsen, Camilla Felsager Ilvig & Pil Christiane Lindekron, udviklingskonsulenter i DGF Kvalitet i børnegymnastikken sætter sine spor I september 2012 satte HKG Gymnastikforening

”Det afgørende har været, at det kunne foregå ’hjemme’ i vores forening. Det har virkelig åbnet vore træneres øjne for, hvordan vores mange

Større indsigt og bevidsthed Der har været mange ’aha’-oplevelser blandt trænerne i HKG, der med kurset i Kvalitet i

på Nørrebro gang i en Kvalitet i børnegymna-

redskaber også kan anvendes”

børnegymnastikken også har fået større indsigt

stikken proces. Bestyrelsen var på udkig efter

(citat bestyrelsesmedlem og sportslig

i indlæringsmetodikkerne for basale færdighe-

træningsinspiration til foreningens børnetræ-

koordinator i HKG Gymnastikforening,

der som kolbøtte, håndstand og vejrmølle. ”De

nere og stødte på projekt Kvalitet i børnegym-

Marianne Rüsz)

er blevet mere bevidste om, at det handler om

nastikken i deres søgning.

børnenes motoriske udvikling”, siger Marianne og fortsætter: ”Jeg kan se, at specielt vores drenge i år har bedre styr på kropsspændingen end de plejer at have”.

GYMFIT®... ... er effektive træningskoncepter målrettet voksne motionister. Foreløbig kan du vælge mellem 10 forskellige koncepter. Vi tør godt love, at vi har noget for enhver smag – hvad enten du er til rå CrossFit, bløde danserytmer, slankende coretræning eller mindful motion. Sådan kommer I i gang med GYMFIT®: Tag på 3 timers kursus, og få træningsplaner eller adgang til videomateriale med hjem.


ALT OM GYMNASTIK • 2013 • SIDE 5

å s og

DGF

Kvalitet i børnegymnastikken... ... er et træningskoncept, der tager udgangspunkt i det enkelte barns motoriske kunnen med den ambition, at flytte hvert enkelt barn videre i dets udvikling. På et teoretisk intromøde efterfulgt af et 6 timers praktisk kursus, som følges op af en 3 timers workshop, undervises der i træningskoncept, konkrete øvelser og pædagogiske overvejelser. En sådan proces koster i 2013 3.500 kr. og inkluderer træningsplaner til alle deltagende trænere samt certificering af foreningen.

Her er det mig, der bestemmer

”De er blevet meget mere tydelige overfor

børn i gymnastik på. Et sprog der bl.a. fremmer

Men processen med Kvalitet i børnegymnastik-

børnene, når det gælder acceptabel adfærd.

samarbejde og sammenhæng mellem forenin-

ken har også givet trænerne mere ’rygrad’ og

Både overfor de andre børn på holdet, men også i

gens forskellige børnehold og som i sidste ende

forhold til, at der bliver hørt efter,

betyder kontinuerlig og udviklende træning for

når træneren sætter øvelser i gang,”

børnene. En træning der bl.a. kan aflæses i ’dyg-

Marianne oplever konkret, hvordan foreningens børnetrænere er blevet bedre til at tage styringen i undervisningen.

forklarer Marianne. Fælles sprog skaber resultater Historien om HKG er ikke ene-

tigere’ gymnastikbørn, som f.eks. drengene i HKG. GYMFIT® Medley – Det bedste fra alle GYMFIT® koncepterne

stående. Mange foreninger oplever,

Også på voksensiden arbejder DGF fortsat på at

at de med Kvalitet i børnegymna-

udvikle nye koncepter til GYMFIT®-dillen. Det

stikken ’får et fælles sprog’ omkring måden at undervise

sidste nye skud på stammen hedder GYMFIT® Medley.

»


SIDE 6 • ALT OM GYMNASTIK • 2013

Sæt smilet i gang med en munter koreografi fra GYMFIT® Dance2Go, få pulsen i vejret med en AMRAP fra GYMFIT® Bootcamp og slut af med ro i sjælen med afspænding fra GYMFIT® Balance – DET er GYMFIT® Medley Børn i HKG møder projekt Kvalitet i børnegymnastikken i praksis. Foto: Michael Olesen, HKG

Motionsgymnastikken blev populært til forårsopvisningen Alderslyst Gymnastikforening kontaktede deres

Forventningen er at GYMFIT® Medley vil brede

regionale konsulent hos DGF og bestilte et

sig ud over det danske land i løbet af efteråret,

GYMFIT® Medley til forårsopvisningen.

siger udviklingskonsulent i DGF, Pil Christiane

GYMFIT® forbundsinstruktør, Trine Betzer, kom

Lindekron.

til forårsopvisning og lavede Dance2Go, Bootcamp og Balance, hvor alle børn, voksne,

Tænk dig en pose af blandede bolsjer, vælg

mænd og kvinder, elite og motionsgymnaster

de bedste og hvilken oplevelse der venter!

blev inviteret på gulvet for at vise hvad motionsgymnastik også kan være. Deltagerne

DGFs GYMFIT®-koncepter er efterhånden godt

havde smil på læben og publikum fik en rigtig

etablerede ude i foreningerne både som rene

god oplevelse.

GYMFIT -hold eller som supplement på de ®

traditionelle motions- og fitnesshold.

”Det er svært at få forskellige motionshold til at komme og deltage til opvisningen, det er rigtig

GYMFIT® Medley er en sammensætning af flere

ærgerligt, da det jo er her, vi gerne vil vise al

Hold foreningen i form...

forskellige GYMFIT®-koncepter. Det kan både

den gode voksengymnastik, der bliver lavet.

... er kurser, der stiller skarpt på forening-

have form af en event/motionsdag hvor der

Trendy træning for voksne kan sagtens laves her

ens administration og ledelse.

gives en smagsprøve på flere af GYMFIT®-

i foreningen i stedet for i fitnesscentret. Med

Saml bestyrelsen og få et kursus hjemme i

koncepterne, eller i form af et GYMFIT® Medley

GYMFIT® Medley kan alle deltage og man skal

foreningen. Det koster 2.000 kr.

hold, hvor indholdet mixes sammen med det

ikke bruge undervisningstid på at lære en

Vælg det kursus, I har behov for. Der er

bedste fra udvalgte koncepter fra gang til gang.

bestemt serie” fortæller formand Anni Lyskjær.

følgende fem kurser at vælge imellem:

Motorikmaskinen... ... er webstedet for dig, der træner børn i alderen 7-13 år. Hent inspiration til undervisning i spring, rytme og sjipning. På motorikmaskinen.dk kan du: - sammensætte og printe dine egne lektioner - printe forslag til træningslektioner - lave diplomer til dine gymnaster og printe dem - se illustrative videoer af øvelser - teste dig selv og få certifikat på din viden


ALT OM GYMNASTIK • 2013 • SIDE 7

DET BRUGER FORENINGERNE

O GS Å

DGF TIL...

Marlene Helms, formand i Ry Gymnastikforening, var

... De regionale udviklingskonsulenter kan

også meget tilfreds. ”Det eneste vi skulle have tænkt på

bruges til:

var, at der ikke skulle have stået i invitationen, at

- råd og vejledning om gymnastikfaglige og

unge der i løbet af de 2 timer fandt ud af, at der var

aktiviteten kun var for voksne. Der var mange børn og

foreningstekniske forhold

noget for enhver smag. Vi skal bestemt have GYMFIT®koncepterne i gang til næste sæson”.

- information om tilbuddene i DGF

Det var bare super reklame for vores forening og vi kunne jo se, at vi med GYMFIT®-koncepterne

- inspiration til nye tiltag i foreningen - aktuelle ønsker eller problemstillinger i

Hold foreningen i form ... det betaler sig

Sådan gør vi

Det vil vi

rammer en bred målgruppe.

foreningen

Nyt koncept på vej…

Alle medlemsforeninger kan få et gratis besøg

praktisk i stakke… De gode, gamle stepbænke skal

De står i det fleste redskabsrum… De kan stables

af deres konsulent

støves af! Det nye koncept i DGFs række af koncepter,

Find din konsulent på www.dgf.dk og få en

Dance2Go præsenteres der 12 små koreografier som

er GYMFIT® Step2Go. I samme stil som med GYMFIT® kan tages direkte med ned i gymnastiksalen. Nemt og lige ’to go’…

GYMFIT® Medley samlede hele Ry by Også i Ry Gymnastikforening så de fidusen. I anledning

Vores erfarne forbundsinstruktør, Trine Betzer, har

af foreningens 25 års jubilæum blev hele byen inviteret

undervist i step i mange år og har udviklet GYMFIT®

til GYMFIT® Medley, og der var aktiviteter i begge haller.

Step2Go. Hun glæder sig til atter at se stepbænkene i brug rundt omkring i gymnastiksalene. ”Jeg kører selv

Kom med

2 timer med Dance2Go, Bootcamp 1+2, Corebar,

et stephold i min egen forening med stor tilslutning.

Velkommen

Dance’n Fun og Balance. Der var ingen tilmelding, men

Det gælder om at bruge bænken kreativt, f.eks. har vi i

Unge på banen

eventen var slået stort op i avisen og der var et rigtig flot

det nye GYMFIT® Step2Go en koreografi som er en

fremmøde.

smule inspireret af GYMFIT® Bootcamp”.

De første kurser... ... i GYMFIT® Step2Go vil kunne ses på www.dgf.dk omkring medio juni. Vil du høre mere om GYMFIT® Medley, så kontakt din regionale konsulent, og hør hvordan vi skaber et Medley i dit lokalområde.


SIDE 8 • ALT OM GYMNASTIK • 2013


ALT OM GYMNASTIK • 2013 • SIDE 9

Fotograf Daniel Rye

Har du idéer... ... til nye lokale arrangementer, og/eller har du lyst til at gøre en forskel regionalt, så står din regionsformand og DGFs administration til rådighed med de nødvendige oplysninger. Tag fat i din regionsformand for at høre mere. Du finder din

Regionale og lokale kræfter i DGF Af Anette Jentzsch, kommunikationsmedarbejder i DGF Rundt omkring i gymnastikforeningerne findes stærke,

Instruktørernes dag. Formålet er, at det skal være nemt

dygtige og engagerede frivillige hænder. Hænder der

for den enkelte instruktør, at danne sig et overblik over

forvandler idéer til virkelighed og i sidste ende til gode

de mange kursus- og uddannelsestilbud, der er i DGF.

gymnastikoplevelser.

Ved dette arrangement får de fremmødte mulighed for

REGION NORDJYLLAND

REGION FYN

REGION SJÆLLAND

REGION HOVEDSTADEN

regionsformand på dgf.dk under kontakt.

lægges op til en perlerække af aktiviteter, bl.a en café

I marts blev der afholdt Gymnasternes dag i Region Fyn,

for foreningsformændene. Tanken er at udvikle et lokalt

hvor ikke mindre end 46 forskellige gymnastikhold fra

formandsnetværk, så foreningerne kan drage nytte af

lokale foreninger, deltog. Alle fik muligheden for at vise

hinanden på både den administrative og gymnastiske

den gode gymnastik, som de havde arbejdet med hele

side af foreningslivet.

vinteren for de mange tilskuere. Kurser kommer der også. I Region Sjælland kan du for I Region Sydjylland, Region Midtjylland og Region

eksempel komme på kursus i kunsten ’at tage gode

Nordjylland sættes der fokus på GYMFIT® med et

sportsbilleder’, og der arbejdes på et springkursus og et

GYMFIT® Medley i april og maj. Med et mekka af

parkourkursus.

REGION MIDTJYLLAND

at afprøve de mange forskellige træningskoncepter. Der Regionerne er godt i gang

forskelligartede koncepter, og hvor alle har mulighed

den nye trend.

Hold øje med GymKALENDEREN der udkommer til august. GymKALENDEREN er foreningens genvej til kurser, uddannelse og events i DGF.

Instruktørernes dag – det skaber overblik I sensommeren – nærmere bestemt august – samler

Læs mere om hvad DIN region har i støbeskeen for 2013

Region Fyn alle lokale instruktører i området til

på DGFs hjemmeside i kalenderen.

REGION SYDJYLLAND

for at få en smagsprøve på GYMFIT®-dillen, får de lokale foreninger alletiders mulighed for at prøve kræfter med


SIDE 10 • ALT OM GYMNASTIK • 2013


ALT OM GYMNASTIK • 2013 • SIDE 11

Kom

krænkelserne i forkøbet Dagligdagen i foreningen er fyldt med drift og praktiske udfordringer. Men er din forening klar til den helt store udfordring? Ved I, hvad I skal gøre, hvis pædofili pludselig bliver et aktuelt emne? Af Jan Donde, direktør i DGF De praktiske gøremål udfordres ekstraordinært,

Pludselig stilles foreningen overfor en sag,

når foreningens økonomi sættes på prøve eller et

hvor følelserne tager over, og hvor foreningens

hold pludselig står uden instruktør eller haltid.

ledelse kan blive splittet.

Den type af problemstillinger formår foreningerne normalvis at løse. Ærmerne smøges ekstra op, og

Der findes ingen facitliste

der vises vilje og resultatånd fra alle niveauer i

I Danmarks Idræts-Forbund er seksuelle

foreningen.

krænkelser et kendt tema, og her er man ikke i tvivl om, hvad foreningerne bør gøre.

De fleste foreninger oplever heldigvis ikke, at hverdagen pludselig udfordres på helt andre

”Der findes ingen konkret facitliste på

fronter. Men det er ikke altid naboen, der rammes

håndtering af en sag med seksuelle krænkel-

af en virkelighed, der hurtigt får karakter af

ser, men foreningen bør under alle omstæn-

egentlig krise. Seksuelle krænkelser kan blive et

digheder ikke selv iværksætte efterforskning,”

tema, som man slet ikke er forberedt på at skulle

forklarer DIFs specialkonsulent Jan Darfelt, og

forholde sig til.

fortsætter ”Kontakt politiet, hvis der er tale om en klokkeklar sag. Ved den mindste tvivl om

Akut aktion

involvering af politiet, for eksempel i tilfælde

Seksuel krænkelse af børn og unge kan spænde

af rygter eller mistanke om overgreb, bør

fra ubevidste krænkelser grundet tankeløshed til

foreningen kontakte DIF for rådgivning.”

Få hjælp i DIF... ... DIF har udgivet hæftet ”Det uhørte overgreb”, som kan downloades via dif.dk Hæftet er et godt værktøj i bestræbelserne på at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten og vejleder samtidig, hvis situationen alligevel opstår. Ønsker du personlig rådgivning, kan du altid kontakte DIFs specialkonsulent Jan Darfelt på jd@dif.dk eller telefon 4326 2031.

Der er nemlig mange hensyn at tage, hvis en træner bliver anmeldt og eventuelt sigtet for

bevidste handlinger udført af pædofile. Måske står foreningen i en situation, hvor der er rygter og

Jan Darfelt forklarer videre, at det er essentielt,

overgreb, og dem skal man være på forkant

mistanke, og måske ender det hele med fuldt

at man ikke venter med at tage emnet op, til

med. For eksempel: Hvem orienterer og hjælper

oplyste sager med domsafsigelser.

krisen er opstået. Det er vigtigt, at pædofili og

barnets forældre? Hvad med foreningens øvrige

seksuelle krænkelser er et emne, man forholder

forældre og børn? Og hvad med foreningsmil-

Uanset sagens karakter og omfang er foreningen

sig til uanset, om man har det tæt inde på livet

jøet og de andre trænere?

nødt til at tage den dybt alvorligt og agere

eller ej. Foreningen har i denne situation brug for hjælp

professionelt, funktionelt og akut. Kriseberedskab

og bør hurtigst muligt kontakte DIF. DGFs

Når foreningen står overfor situationen kan der

Drøftelserne om foreningens værdisæt, etik og

ledelse står også til rådighed med vejledning.

opstå forvirring og nervøsitet. Den ellers meget

moral bør foregå uden påvirkning af en konkret

handlingsorienterede bestyrelse mister pludselig

sag. Altså inden krisen opstår.

situationsfornemmelsen, instruktørerne bliver skræmte, og de ellers så engagerede forældre trækker sig væk.

Repræsentantskabsmøde 2013 ... ... Dette års repræsentantskabsweekend afholdes den 26. - 27. oktober i Idrættens Hus, Brøndby. Det ordinære repræsentantskabsmøde afvikles lørdag, og aktivitetsmøderne afholdes søndag.


SIDE 12 • ALT OM GYMNASTIK • 2013

Oplev verdenseliten med Danmarks Gymnastik Forbund giver nu alle sine medlemmer og andre gymnastikinteresserede muligheden for, at opleve hele fire forskellige gymnastikdiscipliner, blandt verdenseliten – på hjemmebane. • EM i Rope Skipping (25. – 31. juli i Aalborg) • World Cup i Trampolin & Tumbling (3. – 5. oktober i Odense) • NM i TeamGym (9. november i Odense)

Kom til EM i sjipning!

Af Ulla Christensen, formand Rope Skipping Udvalget De fleste af os husker sikkert sjipning som noget,

Rope Skipping er en meget alsidig sport, der kan

der foregik i frikvarteret i folkeskolen. Men det

kombineres med andre af gymnastikkens grene.

er de færreste, der ved, at sjipning er en

Rope Skipping handler i høj grad om at lave

konkurrencesport, som går under navnet Rope

tricks ved at kombinere arme og ben motorisk i

Skipping.

takt til musik.

Trods den knap så store udbredelse herhjemme

Derforuden kan man bruge sjippetovene til

har vi nogle af verdens bedste sjippere – endda

noget anderledes, sjovt eller spektakulært – kort

de regerende Europamestre. I år får de lov til at

sagt kun fantasien sætter grænser. Alt det og

vise deres talent på hjemmebane, når der skal

mere til vil du kunne opleve, hvis du kommer til

afholdes EM i Aalborg til sommer.

Aalborg til sommer - måske kan du endda selv hente noget inspiration med hjem.

Fotograf Bo Tureby


ALT OM GYMNASTIK • 2013 • SIDE 13

DGF Events Odense Idrætspark danner rammen om World Cup 2013 i Trampolin og Tumbling Af Janne Jelsted, World Cup projekt- og kommunikationskoordinator

Få mere information... ... ved at gå ind på vores facebookside ’EC Rope Skipping 2013’. Her vil der også kunne findes links til at bestille billetter.

Konkurrencen bliver en fantastisk mulighed for at se danske og udenlandske gymnaster levere præstationer med masser af tempo, højde og energi. Trampolin er den højtflyvende gymnastikgren, hvor gymnasterne udfører saltoer og skruer i op til 8 meters højde. Kodeordet for at udføre øvelserne i trampolinen er kropskontrol, hvilket stiller store krav til gymnasternes styrke, balance og koordination.

EM i Rope Skipping 2013... ... • Foregår i Stadionhallerne i

I Tumbling er tempoet sat helt i vejret, når gymnasterne springer ned af den 25 meter lange fiberbane. Gymnasterne skal have en del styrke, smidighed og ikke mindst teknik, for at udføre deres spring ned af banen.

Aalborg

Gå ikke glip af denne højtflyvende og tempofyldte oplevelse. Kom og vær

• Forløber fra d. 25. - 31. juli

med til at løfte de danske gymnaster helt til tops ved World Cup 2013 i

• Der konkurreres i både indivi-

Odense.

duelle og holddiscipliner • Der kommer deltagere fra Danmark, Sverige, Tyskland, Belgien, Tjekkiet, England, Holland, Ungarn, Rusland, Portugal, Frankrig, Canada

Læs mere om World Cup 2013... ... på www.worldcuptrampolintumbling2013.dk eller følg med på Facebooksiden ”Trampoline & Tumbling Denmark”.

og USA

World Cup Trampolin & Tumbling Program... ... Torsdag den 3. okt.: Træning for deltagerne Fredag den 4. okt.: Kvalifikation Lørdag den 5. okt.: Kvalifikation og Finaler

Priser til World Cup 2013... ... Dagsbillet fredag d. 4. okt.: 100 kr. + billetgebyr 10 kr. Dagsbillet lørdag d. 5. okt.: 150 kr. + billetgebyr 10 kr. Partoutkort fredag d. 4. okt. og lørdag d. 5. okt.:

200 kr. + billetgebyr 10 kr.

Billetter kan købes på billetten.dk.

»


SIDE 14 • ALT OM GYMNASTIK • 2013


ALT OM GYMNASTIK • 2013 • SIDE 15

Fotograf Daniel Rye

NM i TeamGym Af Jan Donde, direktør i DGF Nye storslåede TeamGym oplevelser i vente, når Odense er vært for NM til november EM i Aarhus 2012 står stadig i frisk erindring nu, hvor forberedelserne til NM i Odense for alvor er indledt. Selvom volumen og setup ikke helt når EM højder, så er der al mulig grund til at forvente sig meget af NM i Odense Idrætspark den 9. november 2013. Arrangementet afholdes i tæt samarbejde mellem Udvalget for TeamGym (UTG) og Bolbro Gymnasterne. DGFs nye Event og PR Chef Trine Bay sætter sig for bordenden og får hermed sin ilddåb som Eventchef i DGF. Der forventes over 425 deltagere til de nordiske mesterskaber, der omfatter seniordamer, seniorherrer og seniormix. I modsætning til EM, hvor Danmark er repræsenteret med landshold, udgør deltagelsen i NM klubhold. Holdene bliver udtaget umiddelbart efter de danske mesterskaber i pinsen og der bliver noget at leve op til, idet Danmark som bekendt tog sig af guldet i såvel mixrækken som herrerækken ved det seneste NM. NM i Odense indledes med træning fredag den 8. november og konkurrencer lørdag den 9. november.

NM i TeamGym...

Se mere om mesterskabet, billetsalg m.m. på www.dgf.dk

... afholdes den 9. november 2013 i Odense

Støt vore annoncører... ...De støtter os


SIDE 16 • ALT OM GYMNASTIK • 2013


ALT OM GYMNASTIK • 2013 • SIDE 17

Make the Earth move i Helsinki i 2015 Af Lise Ravnkilde, medlem af organisationskomitéen Næste gang der er Gymnaestrada, er i 2015 i Helsinki. Som

Med for 10. gang

altid planlægger DGF at sende en talstærk delegation afsted til

Christel Christensen der fylder 80 år til næste sommer, er en af

den store internationale event.

de mange motionsdamer, der allerede nu er i gang med at spare op til næste Gymnaestrada, for hun vil ikke undvære en

Er du opvisningsgymnast, så tag med til

Gymnaestrada for noget.

opvisningsgymnastikkens OL - Gymnaestradaen Hun synes, at mange flere skulle unde sig selv den oplevelse at ”Sidst var vi 850 gymnaster, denne gang vil vi gerne være

deltage i en Gymnaestrada, som hun siger: ”Det er godt nok

endnu flere”, siger formand for Gymnaestrada organisations-

lidt dyrt, men en helt specielt oplevelse”.

komiteen Jytte Storm. Hun er sammen med resten af organisationskomiteen i fuld gang med planlægningsarbejdet.

Christel var til Gymnaestrada første gang i Berlin i 1975. ”Det var en helt særlig oplevelse. Da vi stod klar med fanerne til

”Vi er ved at finde ud af, hvor mange fælleshold der skal

indmarch, og der blev sagt ’Wir begrüsen Dänemark’, fik jeg

tilbydes, men der bliver helt sikkert et MK-hold, et motionsda-

gåsehud, og da vi marcherede ind, var det meget højtidligt.”

mehold og et drengehold, derudover overvejer vi flere andre hold”, fortæller hun.

Siden dengang har hun været med til Gymnaestrada hver gang, så når turen i 2015 går til Helsinki, har hun tiårs

Vil du med til Helsinki i 2015 er der fire måder, du kan deltage

jubilæum.

i Gymnaestradaen på: Gymnast på et fælleshold, som deltager på et foreningshold, som turist eller som deltager på det store Gymnaestrada World Team. Opvisningsprogrammet for det internationale hold læres blandt andet via dvd. Holdet mødes og øver sammen første gang i starten af Gymnaestradaen og giver opvisning til Midnight Sun Special og afslutningsceremonien. Vil man med til Gymnaestrada som foreningshold, skal man planlægge i god tid. De sidste par Gymnaestradaer har der været rift om opvisningsmodulerne. Derfor skal du tage med til Gymnaestrada En verden åbnede sig for Bo Busk, da han som 15-årig gymnast første gang var til Gymnaestrada, det var i 1987 i Herning. ”Det var en helt fantastisk stemning, glade mennesker og fælleskab med fremmede, selv politiet dansede rundt”, husker Bo om sit første Gymnaestrada. ”Der har været så mange fantastiske oplevelser. Cocktailen af gymnastik, fest og farver i et internationalt fællesskab, i en glæde med gymnastikken, der rummer hele verden. På en

Vil du vide mere...

gang så forskellig men alligevel ens, så inspirerende”, fortæller

...så find mere om Gymnaestrada på www.dgf.dk

han.

under Event, eller på Facebook: Ord kan ikke indfange essensen af de unikke oplevelser for Bo, men han er ikke i tvivl: ”Det skal opleves”.

www.facebook.com/gymnaestrada2015. Efter sommerferien bliver der sendt detaljerede informationer ud til alle DGFs medlemsforeninger.


SIDE 18 • ALT OM GYMNASTIK • 2013

DGF Family – fælles om formen Med 1.170.000 kr. fra Nordea-fonden i ryggen søsætter DGF i 2014 projektet DGF Family, der skal inspirere og kvalificere foreningernes tilbud til børnefamilier. Tilbuddene skal fastholde de familier foreningen kender, men i høj grad også tiltrække dem, der ikke tidligere har været aktive.

Af Betina Juul Nielsen, Udviklingskonsulent i DGF Forskning viser, at jo tidligere børn etablerer en

Det sociale fastholder

sund og aktiv livsstil, jo lavere er risikoen for

Undersøgelser fra Idan* viser, at idræt i

overvægt og følgesygdomme. Som gymnastik-

foreningslivet har en højere grad af

forening tager vi imod børn stort set lige fra de

fastholdelse end idræt i de kommercielle

er født. Vi har altså en unik mulighed for at

fitnesscentre, blandt andet fordi foreningslivet

bidrage til etableringen af sund og aktiv livsstil

har en social dimension. At træne sammen

hos børn. Den mulighed skal vi udnytte.

med nogen, som du holder af – f.eks. dine

Plads til alle

børn – er svært motiverende for at blive ved

Projektets ambition er, at man som lokal

Har vi forældrene?

med at møde op til træning. Gymnastik er i

forening sætter familieaktiviteter i gang og i

Vi ved også, at familien har stor betydning for

den sammenhæng en idrætsgren, der rummer

den forbindelse bl.a. får tiltrukket familier, hvor

barnets livsstil. Jo sundere forældrene lever, jo

mange muligheder for at tilrettelægge

enten barn, forældre eller begge parter ikke

større chance er der for at overføre de gode

træning, så både forældre og børn får noget

har været motionsaktive over en årrække. Vi

vaner til børnene. Omvendt bør vi ikke

ud af at træne sammen. Det vil projektet give

ved, at det ikke bliver en let opgave og DGFs

undervurdere muligheden for, at foreningsak-

flere forskellige konkrete bud på.

udviklingskonsulenter står derfor klar med rådgivning, inspiration og konkrete værktøjer.

tive børn kan bane vejen for at få trukket far eller mor op af sofaen og ind i gymnastiksalen.

* Idan: Idrættens analyseinstitut

Børnene har vi, men har vi deres forældre?

Design og Salg af gymnastiktøj

Mulighed for farve og design efter eget ønske. Annette Rasmussen Smidstrup 70 4733 Tappernøje Tlf. 55 96 55 62 E-mail: margerit@mail.dk

www.margerit-design.dk

Lycra • Microfiber • Hologram • Rhinsten

Vesterågade 60 • 5672 Broby Tlf. 62 63 14 58 www.brobysportsefterskole.dk


ALT OM GYMNASTIK • 2013 • SIDE 19


SIDE 20 • ALT OM GYMNASTIK • 2013

TIL OPSLAGSTAVLEN

en on F s G sæ år rer D tte g e u ge n n rran , og d er er e , m r a ge . D stik mme g un met a n o o ym ver s ørn gram g b ro ge H er an f.dk lsk I så? d for på p . m e r g s u F ts GF ww.d me gør ietilb ven i DG D m e r e w ad le er ed g hv erfe fede or all ov iden ere. t m m g m si ,o tf es tre m es ver emm eget Jer hæld e so hele noge o g j rt m på kelli ar vi ko på h r og s n h r e e er fo rår ule du e år æs m smod eft f L e sid bud. lding e e til nn de ferie d tilm å r P n me og fi m so

Sommerferie- og Gymnastikskoler og sommercamps 7. – 13. juli

Trampolin Sommerlejr

& 14. – 20. juli

Har jeres medlemmer det bedst med hovedet nedad, så vil de helt sikkert elske Trampolin Sommerlejr. Her handler det hele nemlig

om spring i en hel uge.

Uanset niveau bliver du en bedre trampolinspringer når du har været på Trampolin Sommerlejr, og nye venner får du også.

Lejrene afholdes i Aarhus i en super motorikhal med blandt andet nedgravede trampoliner og skumgrave. Vælg mellem to

årgange. Tilmelding på www.dgf.dk

2. – 4. august

DGF GymCamp 2013

GymCamp er tre dage fyldt med gymnastik, sjov og samvær. Det er for dig mellem 11-16 år, som ikke kan få nok af gymnastik.

På GymCamp bliver du bedre til gymnastik og får masser af nye venner. Vælg mellem TeamGym eller Grand Prix linie.

I springmodulerne/grand prixmodulerne deles gymnasterne op i grupper efter gymnastisk niveau. I alle andre aktiviteter er

grupperne blandet af alle deltagerne. Tilmelding på www.dgf.dk

Juli/August

Ferie For Fuld Fart

+ efterårsferien DGFs gymnastikskole er for alle børn – både dem, der hjemmevant springer rundt i gymnastiksalen og dem, der endnu ikke kender

så meget til gymnastik.

Der er en gymnastikskole for enhver smag, vælg mellem skoler med og uden overnatning, én eller flere gymnastikdiscipliner og i

mange forskellige byer. Klik ind på www.gymnastikskolen.dk og find en gymnastikskole i nærheden af dig.


ALT OM GYMNASTIK • 2013 • SIDE 21

TIL OPSLAGSTAVLEN

Riv d e af A nne side OG, og h ud på o æng psla g s ta i for enin vlen gen

Fotograf Daniel Rye

Uforglemmelige events i DGF I DGF arbejder vi hårdt på at skabe uforglemmelige events til vores medlemmer. I løbet af sommeren er DGF værter for EM i Rope Skipping og DGF i Tivoli, og til efteråret byder vi på både en World Cup i Trampolin og Tumbling, og et NM i TeamGym. Mange hænder er sat ind på at give

Fotograf Daniel Rye

efterårs tilbud i DGF

både deltagere og tilskuere en fantastisk oplevelse. 15. juni

DGF i Tivoli

Tivoli sætter rammerne i deres imponerende have og DGF byder på gymnastik i topklasse, forskellige rekordforsøg og seværdige ind-

slag hvor disciplinerne udfordrer hinanden på tværs. Der er særlige rabatter på indgang og turpas til DGFs medlemmer denne dag.

25. – 31. juli

EM i Rope Skipping

Kom og oplev verdenseliten i Aalborg. Europas bedste sjippere mødes midt i sommerferien til et tempofyldt EM. Danmark har

nogle af verdens bedste sjippere, og i år får de muligheden for at vise deres talent på hjemmebane.

3. – 5. oktober WC Trampolin & Tumbling

Kom og oplev verdens bedste trampolinspringere og tumblere samlet på et sted, nemlig i Odense. Hør suset i hallen, når tram-

polinspringerne svæver op under loftet, og tumblerne i høj fart, udfører de sejeste spring.

9. november

NM i TeamGym

TeamGym er det perfekte mix af rytmiske bevægelser og kraftfulde spring. Til november kan du i Odense opleve nordens dyg-

tigste TeamGym gymnaster, mange af dem gengangere fra EM i 2012.


SIDE 22 • ALT OM GYMNASTIK • 2013


ALT OM GYMNASTIK • 2013 • SIDE 23

Fotograf Daniel Rye

Hør resten af bestyrelsens mening... ... Under menuen OM DGF/Politik på DGFs hjemmeside kan du høre, hvad andre medlemmer i DGFs bestyrelse mener om gymnastik. Her kan du nemlig se videoer af de forskellige bestyrelsesmedlemmernes mening om gymnastik og sundhed.

Gymnastikbegreb... ... Gymnastik er motion, træning, opvisning og konkurrence for alle. Gymnastikkens værdier er kvalitet, alsidighed og konkurrence.

god gymnastik?

Hvad er

Sundhedsbegreb... ... Med udgangspunkt i WHO’s sundhedsdefinition handler sundhed i Danmarks Gymnastik Forbund om fysisk, psykisk og social velvære. DGF vil arbejde med gymnastik på en sund måde på alle niveauer.

Spørger du DGF hvad god gymnastik er, så er svaret, at det er gymnastik kendetegnet ved kvalitet, alsidighed og konkurrence. Men hvad betyder det, hvordan kommer det konkret til udtryk og hvorfor er det overhovedet vigtigt at mene noget om det? Af Betina Juul Nielsen, udviklingskonsulent i DGF ”Gymnastik er en helt unik sport, som kan

skal være noget at hente for alle uanset om

Hvorfor er det vigtigt?

dyrkes hele livet”, siger Lotte Mathiesen, der i

gymnastik dyrkes som motion, målrettet

”DGF har en holdning til, hvad god gymnastik

dag står i spidsen for forbundets ’Gymnastik

træning, opvisningsdisciplin eller konkurrence-

er, og det gennemsyrer alt, hvad vi sætter i

for Alle’-aktiviteter – det der engang hed

aktivitet.

gang af projekter”, siger Lotte og fortsætter: ”i vores kursustilbud stiller vi krav til os selv om

breddegymnastik. Gymnastikkens alsidighed betyder, at lige meget hvilket sted man står i

Selvværd og oplevelser for livet

en god gymnastikkvalitet. Den skal være der

livet privat, uanset alder, uanset ens styrke og

”Gymnastikken er helt sikkert også med til at

for at vi som Danmarks Gymnastik Forbund

kondition, så kan man dyrke gymnastik.

styrke ens livsglæde og det vigtige selvværd

kan sikre, at der er udfordring og mulighed for

- for der er gymnastikhold til alle - hele livet

udvikling hos alle vores medlemmer. På den

Gymnastik med kvalitet

igennem”, siger Lotte og fremhæver, at der

måde fungerer forbundets erklærede holdnin-

For Lotte er gymnastik med god kvalitet et

udover sporten er rejse- og gymnastikoplevel-

ger om såvel gymnastik som sundhed som en

spørgsmål om at blive udfordret, så man bliver

ser med venner for livet for både unge, voksne

ramme for de aktiviteter, der sættes i gang.”

dygtig motorisk, udvikler en god balance og

og ældre at hente i gymnastik.

koordination og får styrket sine muskler. Der


Fotograf Michael Jensen, VGF89

SIDE 24 • ALT OM GYMNASTIK • 2013


ALT OM GYMNASTIK • 2013 • SIDE 25

gymnaster på DGF Gymnastikskolen i sommerferien? Skal jeres

Af Anette Jentzsch, kommunikationsmedarbejder i DGF

Gymnastiksæsonen går på hæld, og der ringes

gymnastikskolebørn en helt særlig oplevelse.

Sammenholdet mellem både børn og voksne

ud til sidste time i skolen. Mange børn skal på

Omdrejningspunktet er altid gymnastik,

lever i mange foreninger længe efter, i de

ferie, men der er også mange der bliver

gymnastik og mere gymnastik, men mange

mørke efterårs- og vinter måneder.

hjemme, og en del af disse børn glæder sig

skoler lægger andre aktiviteter ind, for at give

allerede til sommerens Gymnastikskoler.

børnene endnu flere oplevelser der huskes.

”Gymnastikskolen giver sammenhold og meningsudvekslinger om gymnastikken,

Mere end 1.000 børn fra hele landet forventes

”Gymnastikskolen er et vigtigt højdepunkt på

blandt instruktører og gymnaster med

at deltage, når 30 DGF-foreninger til sommer

året i vores forening. Den glæde og det

forskellig baggrund”

liv, der opstår på dagene og blandt vores

(Citat: Silkeborg GF)

slår dørene op for gymnastikglade børn. Børnene kan se frem til ferie med fuld fart, nye venner og masser af fed gymnastik.

instruktører, kan ikke opleves i hverdagen” (Citat: AIF – Gymnastik Albertslund)

Sådan kommer jeres medlemmer på DGF Gymnastikskole 2013

At afvikle en gymnastikskole i sommerferien, behøver hverken være svært eller dyrt

DGFs Gymnastikskole giver mulighed for at

• Klik ind på www.gymnastikskolen.dk

møde børnene på en anden måde end i

• Find en gymnastikskole nær dig

hverdagen. Når hele dagen er til rådighed, er

• Tilmeld

Der findes ikke to gymnastikskoler der er ens.

energien i både store og små deltagere helt i

Alle foreninger sætter deres personlige præg

top, og det giver mulighed og overskud til at

på sommerlejren og har frie tøjler til hvad de

nå alt det, der ikke kan nås til hverdag.

vil fylde dagene op med, og derved give deres

Vil du vide mere... ...om hvordan I kan komme til at afholde en gymnastikskole i 2014, så kontakt udviklingskonsulent Pil Christiane Lindekron (pcl@dgf.dk), eller tlf. 4326 2621.


SIDE 26 • ALT OM GYMNASTIK • 2013

DGFs formand valgt ind i DIFs bestyrelse... ... DIFs repræsentantskab valgte i starten af maj, DGFs forbundsformand Flemming Knudsen til nyt bestyrelsesmedlem i DIF. Valget er en stor personlig cadeau til Flemming, der nyder stor anerkendelse på gangene i DIF. Der er heller ingen tvivl om, at den udvikling DGF har gennemlevet de seneste år, har spillet en rolle i valget af Flemming til DIFs bestyrelse. Der hersker generelt stor respekt fra DIF familien om arbejdet i DGF. I forhold til DGFs strategi, hvor vi blandt andet har som mål at positionere os politisk i DIF verdenen, passer valget af Flemming Knudsen perfekt. Flemming vil sideløbende med bestyrelsesposten i DIF, fortsætte sit arbejde i DGF som forbundsformand. Flemming Knudsen afløser Susan Roulund i DIFs bestyrelse. Vi siger Susan tak for sin arbejdsindsats i DIFs bestyrelse gennem de seneste 4 år og held og

Uddannelse - verdens Af Henrik Bertelsen, sports- og uddannelseschef i DGF Der kan være mange gode grunde til at man som aktiv, træner eller leder ønsker forandring eller udvikling. Det kan være konkrete målsætninger og ambitioner eller måske mere ukonkrete visioner eller drømme. Her kommer DGFs mange forskellige uddannelsestilbud i spil, uanset om det drejer sig træneruddannelse eller kurser indenfor Gymnastik for Alle (breddegymnastikken i DGF). De fleste ved, at hvis man skal være en god gymnast, så skal der trænes hårdt og meget. Der skal mange gentagelser til – øvelse gør som bekendt mester. ”Vi ved også at det af og til er vigtigt med nye input, nye øjne til at se og korrigere eventuelle fejl og mangler i de daglige rutiner.”

lykke til Flemming.

Det samme gælder naturligvis også for trænere og ledere. Således er uddannelse

Alt om Gymnastik (AOG) undersøgelse...

verdens bedste udviklingsværktøj. Og hvorfor så lige det? Hvad er resultatet og effekten af uddannelse og kurser generelt?

Danmarks Gymnastik Springsikker uddannelsen

... I marts måned gennemførte DGF en undersøgelse

Bedre faglighed

Springsikker er en kursusrække,

af AOG. Undersøgelsen havde blandt andet til

Som træner lærer du at optimere

udviklet af DGF og DGI

formål at give os mere viden om:

træningen og gymnasternes indlæring og

Gymnastik. Formålet med

teknik. Kort sagt, du får et bedre hold – du

uddannelsen er at højne

får bedre gymnaster.

niveauet hos de danske

- Tilfredsheden og anvendeligheden af AOG - Indhold og forventninger til AOG - AOGs læsere

springgymnastik-instruktører, Mere motivation Du lærer at perspektivere, planlægge og

Vi fik mange besvarelser, og undersøgelsen viste, at

gennemføre træningen. Du lærer nye

AOGs læsere primært er trænere og instruktører fra

metoder og værktøjer, samt at differentiere

bredde- og TeamGym-miljøet. At over 80% mener,

træningen i forhold til køn, alder og

at magasinet er et meningsfyldt magasin men med

niveau. Du får gladere gymnaster – bedre

et ønske om endnu mere fokus på træning og

trivsel.

uddannelse. Knapt 50% af AOGs læsere vælger den elektroniske udgave, og hele 45% gerne vil bidrage

Bedre sikkerhed

med artikler hvis de fik mulighed herfor.

Du lærer at tilrettelægge træningen med fokus på gymnasternes og egen sikkerhed.

TAK for alle bidrag – vi arbejder videre med jeres

Nye opstillinger og hjælpemidler samt

guldkorn.

input om rigtig progression. Du får færre skader – mindre spildtid.

både teoretisk og praktisk.


ALT OM GYMNASTIK • 2013 • SIDE 27

bedste udviklingsværktøj Træneruddannelsen

GYMFIT® kurser

Hvis du vil være en af de bedste

GYMFIT® er effektive træningskon-

gymnastiktrænere, så er DGFs

cepter, der er udarbejdet af DGF i

uddannelse det første skridt på vejen.

samarbejde med DIF. Vi har foreløbig

Vi tilpasser løbende uddannelsen, så

10 koncepter på programmet. Vi tør

den er tidssvarende og så indholdet

godt love, at vi har noget for enhver

hele tiden er af højeste kvalitet.

smag – hvad enten du er til rå

Uddannelsen er opdelt i niveauer, og

CrossFit, bløde danserytmer,

udbydes efter behov

slankende coretræning eller mindful motion.

• DGF Hjælpetræner

• DGF Breddetræner 1 - Børn

Videregående uddannelser

• DGF Træner 1

DGF samarbejder med DIF, UEG og

• DGF Træner 2

FIG om træneruddannelse og specifikke uddannelser på højeste

Lokale kurser i foreningen

niveau.

Træneruddannelseskurser kan også afvikles som Lokalt kursus i din egen

Sådan kommer I i gang

forening, hvor foreningen selv lægger

Klik ind på www.dgf.dk og læs mere

lokale til. Det er både nemt og

under Kurser. Her kommer du direkte

økonomisk fordelagtigt for forenin-

til tilmelding. Er du i tvivl om noget,

gen.

så kontakt den regionale konsulent eller Sports- og Uddannelseschef Henrik Bertelsen, for yderligere

Forbund uddanner danmarks bedste trænere • Springsikker Basis

informationer.

Breddetræner 1 Børn...

(20 timer)

... 1.-2. juni

• Springsikker 1 Måtte & Trampet (20 timer) • Springsikker 2 Måtte & Trampet (2x20 timer) - bestået Springsikker 1 Måtte & Trampet • Springsikker 3 Måtte & Trampet (3x20 timer) - bestået Springsikker 2 Måtte & Trampet

Tilmelding senest 23. maj

Træner 1... ... 29.juli – 2. august Tilmelding senest 23. juni Vælg mellem Spring, Rytme eller Sports Acro

Internationale konkurrencer...

Facebook...

... VM Æstetisk Gymnastik

6. – 9. juni i Lahti/Finland

... Vi elsker gymnastik i DGF, det

Universiade – Idrætsgymnastik

6. – 17. juli i Kazan/Rusland

er klart. Vær med tll sprede

EM Rope Skipping

25. – 31. juli i Aalborg

gymnastikken til hele danmark.

World Games – Trampolin & Tumbling 25. juli – 4. august i Cali/Colombia

Like vores facebook side og del

World Cup – Trampolin & Tumbling

4. – 9. september i Loulé/Portugal

nyhederne fra gymnastikkens

VM Idrætsgymnastik

30. September – 6. oktober i Antwerpen/Belgien

verden. www.facebook.com/

World Cup – Trampolin & Tumbling

3. – 5. oktober i Odense

VM Trampolin & Tumbling

7. – 11. november i Sofia/Bulgarien

NM TeamGym 9. november i Odense

DanmarksGymnastikForbund


SIDE 28 • ALT OM GYMNASTIK • 2013

Dansk Sport Consult

BEKLÆDNINGSSPONSOR FOR

DANMARKS GYMNASTIK FORBUND

Alt i dragter til gymnastik

Beklædn ingssponsor for Dan

Du kan frit designe eller skifte farver på bestående designs således at jeres hold får en unik dragt.

marks ik Forbun

Gymnast

d

Alléen 38 - 2770 Kastrup Tlf. 26 15 26 32 • Web. www.dsconsult.dk

NY

ADRES

SE


ALT OM GYMNASTIK • 2013 • SIDE 29

Farvel til en gymnastiklegende Af Anette Jentzsch, kommunikationsmedarbejder i DGF

Tidligt i marts sov en af gymnastikkens helt store stjerner Signe Troelsen stille ind. Et gymnastiklys blev slukket, men hendes eftermæle er ikke til at tage fejl af. Signe Troelsen var med sit utrættelige engagement, forrygende humør og uopslidelige kærlighed for gymnastikken, på mange måder en helt unik ambassadør for gymnastikken. Med sine 98 år ved sin død, var Signe Troelsen en legende i gymnastikkens verden, og især i Vejle og omegn var hun kendt som en kompetent og krævende instruktør. Igennem 70 år var hun instruktør i Vejle Gymnastikforening, for både elite- og motionshold. De fleste påstår at man må opgive både det ene og det andet, når man bliver gammel. Jeg tror snarere at man bliver gammel, fordi man opgiver det ene og det andet. (Citat Signe Troelsen, Vejle Folkeblad) At Signe Troelsen fik sat sit præg på udviklingen indenfor Grand Prix gymnastikken er ganske vist. I 1964 fik hun indført Grand Prix gymnastikken i DGF, og startskuddet var nu givet til en helt ny æra i gymnastikkens verden. Hun var i perioden efter sin tid som formand for Grand Prix-udvalget også en solid og stærk ”driver” inden for ældre gymnastik/idræt. Signe Troelsen fik ærestegn i 1963, Nachtegall-medaljen (DGFs fineste pris) i 1976, og gik i folkemunde som DGFs ”Grand old lady”. Signe er ved sin død æresmedlem af DGF.

Æret være Signes minde


SIDE 30 • ALT OM GYMNASTIK • 2013

Fotograf Daniel Rye

Årets forening i DIF... ... Silkeborg GF er indstillet til ’Årets Idrætsforening 2013’ i DIF Blandt DIFs mere end 12.000 medlemsforeninger, er Silkeborg GF nomineret. Det er de blandt andet, fordi foreningen gør flittigt brug af DGFs produkter, tilbud og services, har en mangfoldighed af tilbud fra bredde til konkurrence, er udviklingsorienterede og er med i DGFs ungesatsning der sætter fokus på rekruttering og fastholdelse af unge frivillige.

Mød os her... ... www.dgf.dk www.facebook.com/DanmarksGymnastikForbund www.youtube.com/Gymnastik09

Øvrige... ... www.worldcuptrampolintumbling2013.dk (WC Trampolin & Tumbling) www.dgf.dk/events/ (EM I Rope Skipping) www.gymnastikskolen.dk www.gymfit.dk www.dgf-family.dk www.motorikmaskinen.dk & www.movinkids.dk


ALT OM GYMNASTIK • 2013 • SIDE 31

Frivillighedstjek.dk... ... Søger din forening et praktisk værktøj som blandt andet kan hjælpe med den daglige drift og udvikling af foreningen - så klik ind på DIFs nye portal www.frivillighedstjek.dk. Tag testen og få direkte og konkret besked på, hvad I kan gøre bedre.

GymNYT... ... Det er nemt at blive opdateret på stort og småt i gymnastikkens verden. Få tilsendt vores elektroniske nyhedsbrev direkte til din mobil eller pc. Tilmeld dig på forsiden af www.dgf.dk

GymKALENDER... ... Glæd dig til efterårets DGF-kurser. Lige nu arbejdes der i alle kroge af gymnastik-danmark på, at skabe de bedste kurser og uddannelser indenfor gymnastik, til dig og din forening. 2. udgave af GymKALENDEREN udkommer i august. GymKALENDER sendes til alle medlemsforeninger og folkevalgte i DGF, samt elektronisk til alle instruktører og trænere.


SIDE 32 • ALT OM GYMNASTIK • 2013

LÆS MAGASINET PÅ SKÆRMEN ELLER PÅ DIN IPAD / ANDROID-TABLET

DIGITALT ABONNEMENT

- ADGANG TIL OVER 1.500 SIDERS ARTIKLER - FRITEKSTSØGNING I ARKIVET - DU FÅR BESKED, NÅR ET BLAD UDKOMMER - SE BILLEDER I FLOT KVALITET PÅ IPAD

KUN 99 kr. for 6 mdr. (149 KRONER FOR 12 mdr.)

www.magasinet-gymnast.dk Bestil og betal på to minutter - så er du i gang!


ALT OM GYMNASTIK • 2013 • SIDE 33

Fotograf Daniel Rye

Medlemszonen

– få rabat på det meste Som medlem i en DGF-forening, har du mulighed for at spare penge, når du bruger dit medlemskort. Hvis du er konkurrencegymnast, er dit licenskort dit medlemskort, for alle andre er det et fordelskort som du enten har fået udleveret af din formand, eller kan få ved henvendelse til ham/ hende. Medlemskortet giver rabatter på alt fra rejser og forsikringer, til koncerter, cafébesøg og tøj. Medlemszonen har blandt andre aftaler med for eksempel Statoil, Star Tour, Wallmans og HouseofAppel (appel produkter). Det er meget enkelt og nemt at gøre brug af medlemszonen. Sådan kommer du i gang:

1. Gå ind på www.medlemszonen.dk

2. Udfyld loginfelt med din e-mail adresse

3. Adgangskoden er ”gym1012”

Tilmeld dig nyhedsbrevet hos medlemszonen, og få aktuelle tilbud sendt direkte til din mailbox.

I DGF håber vi, at du må få glæde af dit fordelskort og ser frem til, fortsat at tilbyde dig og din forening nye, gode medlemstilbud.


SIDE 34 • ALT OM GYMNASTIK • 2013

Idræt for alle børn... ... Børn skal kunne dyrke idræt i fritiden, selvom

Sponsoreret

forældrene ikke har råd. Tusindvis af børn står lige nu udenfor og ønsker at komme ind i idrætsforeningerne og være aktive sammen med kammeraterne. Vidste du, at din forening kan søge om støtte til medlemmer, der ikke har råd til at være i foreningen? Der gives støtte til blandt andet hel eller delvis betaling af foreningskontingentet, deltagelse i sportsarrangementer, sommerlejre eller lign.

Klik ind på www.alleboern.dif.dk og find ansøgningsskemaet – så er I i gang.

Fælles DM 2014... ... I dagene 15. – 18. maj 2014 samler DGF hele gymnastikdanmark til endnu et fælles DM. Odense Idrætspark

Overgade 41 • 5000 Odense C Tlf. 66 12 93 93 • www.takeaway-ods.dk

lægger igen kulisse til et Senior DM i særklasse.

Kebab - smørrebrød - pizza - grill

allerbedst.

Hele konkurrencepaletten vises frem, så sæt allerede kryds nu, hvis du vil opleve dansk gymnastik, når det er

Fotograf Daniel Rye


ALT OM GYMNASTIK • 2013 • SIDE 35

Nye profiler i DGFs administration

Af Jan Donde, direktør i DGF Trine Bay og Tom Jensen er nye centrale profiler i DGFs ledelse Tom Jensen tiltrådte som ny udviklingschef 1.

Trine får ansvaret for hele DGFs eventpalette

Tom og Trine indtræder i DGFs ledelse og vil i

december 2012 og med ansættelsen af Trine

og PR-arbejde. DGF ønsker i højere grad at

dagligdagen have ansvaret for henholdsvis

Bay som ny Event & PR Chef med virkning pr.

benytte vores events som platform for

’Team Sport & Udvikling’ og ’Team Event &

1. maj 2013, er DGFs administration godt rustet

branding og PR af DGF. Men Trine vil i det hele

Branding’.

til den fortsatte udvikling og branding af DGF.

taget, tage ansvar for DGFs kommunikative strategi.

Ansættelserne betyder tilretning af den administrative organisering, der udover de her

Trine Bay kommer fra en stilling som kommunikationschef i Badminton Danmark og har

Tom Jensen har allerede fået sat kraftige

nævnte teams også omfatter ”Team Drift &

tidligere drevet sin egen eventvirksomhed og

fingeraftryk på DGFs udviklingsarbejde og

Politik” under ledelse af direktør Jan Donde.

været ansat på TV 2 Sporten. Trine har

kommercielle strategi. Vi benytter lejligheden til at ønske Trine Bay og

endvidere, som tidligere central figur på håndboldlandsholdet, en solid ”aktiv” erfaring.

Tom kommer fra en stilling som udviklingskonsulent og projektleder i Skiforbundet og har endvidere tidligere i mange år været ansat i DIFs konsulentafdeling.

Tom Jensen held og lykke med arbejdet i DGF.


SIDE 36 • ALT OM GYMNASTIK • 2013

Carite Weighted Hula Hoop

Vejl. 300 ,-

49042 1,2 KG

Hula hop ringe fra Carite Sport fåes i 5 forskellige størrelser og vægte. Ved hyppig brug styrker det musklerne i ryggen og maven, og er med til at forbedre din koordination. Det er vægten og bølgerne på indersiden af ringen der hjælper med at trimme musklerne omkring hofterne, maven, ryggen, benene og ikke mindst taljen. Ved at træne 1-2 gange á 3-5 minutter dagligt er det bevist, at man taber centimeter omkring taljen. Carite Sport lavede selv et forsøg, og på 8 uger tabte 5 kvinder gennemsnitlig 3,9 cm. om taljen. Det bedste resultat var 6 cm.

Vejl. 350 ,-

49038 1,5 KG

Vejl. 380 ,-

49065 1,7 KG

Vejl. 400 ,-

Carite Weighted Hula Hoop findes også til børn med en vægt på 0,75 kg., hvor den er god til leg. Nærmeste forhandler oplyses på tlf. 97 120 300

49048 2,2 KG

Vejl. 270 ,49063 0,75 KG


ALT OM GYMNASTIK • 2013 • SIDE 37

Mød

’nye’ ansigter i DGF

Siden sidste AOG har DGF fået ny struktur, og deraf nye enheder. Mød både nye og kendte ansigter: Projektgrupperne Sports Acro og Rope Skipping har fået status af selvstændige aktivitetsudvalg, så de nu hedder; Sports Acro Udvalget, formand Lars Rasmussen Rope Skipping Udvalget, formand Ulla Christensen

DGFs bestyrelse som består af: Formand Flemming Knudsen

Formand SAU Lars Rasmussen

Næstformand Jytte Storm

Formand RSU Ulla Christensen

Formand UTG Anders Jacobsen

Formand Eliteudvalg Mads Sejerøe Jørgensen

Formand URG Hanne Jensen

Formand GfA Lotte Mathiesen

Formand UTT Marianne Knudsgård

Regional repræsentant Mette Højmark Mønster

Formand UIG Anne-Mette H. Lund

Regional repræsentant Mette Find Andersen DGFs direktør Jan Donde

DGFs nye regioner: (kredsene blev nedlagt ved repræsentantskabsmødet i 2012) Formand for Gymnastik for Alle

Region Nordjylland

Region Midtjylland

Region Hovedstaden

Anne Villumsen

Bent Busk

Mette Højmark Mønster

Lotte Mathiesen Region Fyn

Region Sydjylland

Region Sjælland Lise Ravnkilde

Viggo Brøndegaard Nielsen

Mette Find Andersen Også i administrationen har vi kunnet byde velkommen til nye kolleger, mød:

Trine Bay

Tom Jensen Udviklingschef

Event og PR chef


SIDE 38 • ALT OM GYMNASTIK • 2013

SPAR BÅDE TID OG PENGE PÅ DIT

FORENINGSBLAD Mangler du et foreningsblad, eller har du allerede ansvaret for et, kan vi tilbyde at løfte opgaven med produktionen. Et foreningsblad er ofte det vigtigste bindeled mellem forening og medlemmer. Vi har mange års erfaring i produktion af foreningsblade, og kan være behjælpelige med layout, tryk, distribution og eventuelt annoncesalg til hel eller delvis finansiering af bladet. Vi kan også altid give et godt tilbud på dine øvrige trykopgaver, f.eks. programmer, billetter, plakater, flyers og visitkort. Kontakt os for en uforpligtende snak, vi deler gerne ud af vores erfaring...

FL SPORTMARKETING

Agerbakken 21 · 8362 Hørning · 7022 1870

www.flsportmarketing · fl@flsportmarketing.dk


Alt om Gymnastik 2013  
Alt om Gymnastik 2013  

Alt om Gymnastik er Danmarks Gymnastik Forbunds gymnastik magasin til medlemsforeninger og gymnastik interesserede. I denne udgave kan du b...

Advertisement