Page 1

13570_www.danline.dk

Referencer camping Basis websites fra Danlines ”camping-kunder”

Andre eksempler fra samme branche

www.halkcamping.dk www.storebaeltferiecenter.dk www.rudbol-camping.dk

www.bryrupcamping.dk www.terrassen.dk www.søernes-camping-silkeborg.dk www.vikaercamp.dk www.gammelbro.dk www.logismose.dk www.klitgaardcamping.dk www.ristinge.dk www.emmerbolle.dk www.knudhule.dk www.mycamp.dk

Markedsføringspakke til danske campingpladser Basis website Gavekort Postkort Prisliste Pladsplan

Vi ved det alle, men det kan ikke gentages nok - investering i markedsføring har, for alle vore kunder, vist sig at være en god forretning.

Lumbyesvej 29 · DK-7000 Fredericia · Tlf.: +45 7620 6040 · info@danline.dk · www.danline.dk

Vikær Strand Camping


Storebælt Camping & Feriecenter · Storebæltsvej 85 · 4220 Korsør · Tlf. 58 38 38 05 · mail: info@storebaeltferiecenter.dk · www.storebaeltferiecenter.dk

STOREBÆLTCAMPING & FERIECENTER

Skærpet konkurrencesituation stiller større krav til effektiv markedsføring. Vis hvorfor gæsterne skal vælge netop jeres campingplads!

basis website

Gavekort

Pris: 20.000 kr.

2.000 stk. inkl. trykning

GAVEKORT

Pris: 6.000 kr. VÆRD7I 5,KR. 5

Tag turen over Storebælt til 1/2 pris og få et godt aftenmåltid ved ankomsten – så er I klar til en uges ferie

www.storebaeltferiecenter.dk

Eksempel: www.halkcamping.dk

Eksempel: www.storebaeltferiecenter.dk

Synlighed på nettet – et must når familien skal vælge ferie. • Et Basis website leveres inklusiv et brugervenligt administrationsmodul, og instruktion i brugen heraf. • Hjemmesiderne er forberedt til indeksering i søgemaskiner. • Eneste omkostninger herefter er mail og webhosting for 250 kr. /md.

Giv nye og gamle gæster et tilbud - de ikke kan lade være med at gøre brug af. Bruges kortet ikke med det samme, gemmes det – og I huskes til en anden gang.

Velkommen

W

240 S

241

220 221

242 222

243 224

245

229

251

21 16 15 10

207

230

252

22

204 205 206

209 210 211

7

5 2

19 18 13

12

8

4 3

20 17 14

11

9

208

231 232 233 234 235

69 61 76 68 62 77 67 63 78 66 79 64 65 80 23 81 44 24 82 43 25 83 42 26 84 41 27 85 40 28 92 86 39 29 91 87 38 90 88 37 31 30

45

203

226 227 228

253

47

46

202

225

246 247 248 249 250

48

200 201

223

244

52 53 54 55 56 57 73 58 72 59 74 71 75 60 70

51 50 49

N E

6 1

32

33

212

36 34

117

213

100

99

97 101

214

185

Postkort

173 176

103

139 140

134

141

133

127

105

142

132

128

104

172

171

177

178

170

180

183

181

“Velkommen til ste Campingplads.

bedste for, at du og din familie får en uforglem melig ferieoplevelse...”

Pris: 8.000 kr. STOREBÆLTCAMPING & FERIECENTER

“Husk! Er du tilfreds – sig det til andre. Er du utilfreds – sig det til os, så kan vi gøre noget ved det!”

144

130

169

167

166

145

146

151

168

147

150

165

163

148

149

164 162

Danmarks hyggelig

143

131

129

Sæsonpladser – Prise 179

184

138

126

108

182

Vi vil gøre vores

2.000 stk. inkl. trykning

174 175

106

135

125

109

107

102

136

124

112

110 96

137

123

113

111 95

98

215

119 121 120 122

115 114 94

89 35

118

116

93

152

153

r 2010

154

161

155

156 157 Hel sæson 26.03 - 19.09:160far,159 mor og158 hjemmeboende Forsæson 26.03 børn - 04.07: far, mor og hjemmeboende Eftersæson 09.08 børn - 19.09: far, mor og hjemmeboende For- og eftersæ børn son 26.03 - 04.07 og 09.08 - 19.09: Tillæg for komfor far, mor og hjemmeb tplads: oende børn 1 hel sæson Reception Tillæg2for Servicebyg komfortplads: ning medforsæson familierum El-tilslutningsaf , toiletter, gift: pr. gang ved delt solarium og spillehal sæson Strøm3á conto: Minigolf minimum 4 Terrasse / overdække El pr. kwh.: 5 efter måler, som t Vaskehus afregnes ved sæsonen 6 s afslutning Yderlige reAktivitetsh personealr til overnat 7 Servicebygning ning i hele sæsonen med toiletter, Yderligerehandicapr familierum, : (kun familie) pr. persone um, r til køkken, voksen overnat TV-stue, ning udslag i hele for sæsonen toilet Gæstekort:kemisk : (kun familie) pr. pr. person (kl. 07.00 8 Puslerum/ barn (0-11 år) børneafdeling - 22.00) excl. vandland 9 Bade gæsteko Udendørs vandland rt: pr. person (kl. 10 Grillterrass e / udekøkken 07.00 - 22.00) Gæstek 11ortServicebyg hele sæsonen ning med : frit toiletter, antal besøgende (kl. 07.00 Gæstekortkøkken og familiebaderum - 22.00) inkl. vandland forsæso 12 Legeplads n: frit antal besøgend e (kl. 07.00 Gæstek 13ortBålplads - 22.00) inkl. vandland for- og 14 Boldbane eftersæson: frit antal besøgend Vintero e (kl. 07.00 - 22.00) 15pbevari ng af camping Møntvask inkl. vandland vogn – udendø 16 Affaldscontainere rs Vintero pbevaring af camping 17 Udsigtspu nkt: Limpinden vogn – indendørs: Vinter-18og Bryrup bemærk få pladser sommer Langsø opbevaring af 19 Veteranjernbanen gulv pr. gang Deposit Bryrup-Vrads sæsonp 20umPut & Take lads: fiskesø restbeløb betales 4 uger før Bad 2 21 Kulsø/Kvin sæsonsta min.: (der dsø og Bryrup rt Å 22 Bilvask er altid varmt vand til alle)

23

Parkering Teltområde Udgange fra pladsen Udsigtsterasser (1, (1,2 og 3) 2 og 3) xx Komfortpladser xx Autocamp erplads NYHED! Ny 4-stjern Hytte et plads og Luksushytte

500,300,250,3,25 900,600,-

lementet samt Lejrchefens anvisninger skal overholdes. 2. Campingpas er obligatorisk! Såvel overnattende gæster lejer skal fremvise gyldigt som campingpas ved ankomst. Campingpa årsmærker kan købes i receptionen ellers samt les direkte på www.bryrup bestilcamping.dk nen ikke indregistrer et skal den forsynesEr vog”den grønne” nummerpla med de. Nummerpla eller årsmærker skal købes i receptionen den merpladen skal placeres . Numsynligt på/i vognen. 3. Lejemålet gælder kun for indskrevne/ te personer. Lejer tilmeldmå ikke fremleje, på anden måde sælge eller lejede skal være videreformidle det lejede. Det taget i brug senest lejemålets begyndelse. 4 uger efter

25,850,500,650,600,1.200,300,-

4. Med henblik på 3-meters krav skal brandmyndighedernes således, at naboerscampingvogn/telt placeres opbygningsmuligheder ikke forringes af lejer og der skal m. til skel. Ved mindste være min. 1,5 tvivl, spørg Lejrchefen. Ankomst skal altid anmeldes før opstilling. 5. Såfremt lejer fjerner sin campingvogn/telt forbindelse med i der udlejer sig retferie, delt sæson etc. forbeholtil at disponere over Angiver lejer datoen pladsen. udlejer så vidt muligtfor sin tilbagekomst, vil sørge for at pladsen ledig igen til den er nævnte dato. Er optaget, vil lejer få tilbudt anden pladsen plads indtil

LEJEBETINGELSER

7. Kemiske toiletter men og spildevand skal tømmes i udslagskumudslagskummen. skal opsamles og tømmes i 8. Der må ikke opstilles former for overdæknin pavilloner og andre ger. Opstilling af ol. af permanent hegn karakter er ikke tilladt. skal fjernes når man Læsejl tager hjem fra pladsen. Flagstænger, antenner o.l. må ikke opstilles. Der må ikke graves eller ændres på pladsens beskaffenhed i øvrigt. 9. Underlag under presenninger, fiber telte og gulve, såsom dug, tæpper o.l. lægges udenfor må ikke lægge træ fliser, teltet. Det er ikke tilladt at manent udenfor tæpper, presenninger o.l. perteltet, én almindelig accepteres. dørmåtte 10. Det er ikke tilladt at skyde genvej beplantning etc. – Brug veje og stier! gennem 11. Fra 22.00 til 07.00 er al motorkørse forbudt på pladsen. I samme tidsrum l er bom-

Pris: 12.000 kr.

1.000,3,Opstilling kan foretages

fra fredag d. 19 marts.

først fredag d. 26

Ny stor overdæ kket fælles grillterr asse...

det lejede bliver tages i brug igen.ledigt, hvorefter det straks kan 6. Lejer er ansvarlig for at der er renholdt ryddeligt på det og lejede areal herunder græsslåning. (plæneklipp også er lånes hos Lejrchefen.) Det lejede areal skal afleveres i samme stand som ved overtagelse.

Pladsplan & prisliste

40,-

Pladsen åbner dog nye faciliteter i 2009...

TopCamp Bryrup Aqua Camping · Hovedgaden 58 Tlf. +45 7575 6780 · DK-8654 Bryrup · Fax +45 7575 6603 · info@bryrupcamp ALMINDELIGE ing.dk · www.bry rupcamping.dk 1. Campingreg

Designet specifikt til Jer - som gode minder fra campinglivets glæder. Lad gæsterne sende en sommerhilsen til familie og venner.

5.200,2.500,7.200,1.000,-

Udslag for

kemisk toilet og INKLUSIV Iautocamp PRISEN:erfacilitete Fri adgang r til opvarmet 25° Vand vandland med rutsjeban BrandslukningVarmt vand i børneafdeling er samt køkken

Eksempel: www.storebaeltferiecenter.dk

12.600,-

Alle priser og datoer

er med forbehold

FOR SÆSONPLAD

12. Parkering med være på egen plads,egen bil eller trailer skal under hensyn til Det er ikke tilladt naboer. at parkere på ”tomme” pladser eller campingpla dsens fællesarealenabor. 13. De opstillede affaldspande/container kun benyttes til almindeligt e må andet affald fx. Køleskabe, køkkenaffald. Alt presenninger, tæpper, gulvrester, stole, telte m.v. bortskaffes lejers egen foranstaltnin ved g. 14. Hunde er velkomne og skal luftes udenfor campingpladsens føres i snor. De måarealer. De skal altid være/ ter, køkkener og ikke medbringes på toiletandre indendørs HUSK! Hundepose faciliteter. efterladenskaber…n til opsamling af hundens 15. Efter kl. 23.00 (det kan være din skal der være ro på pladsen. pladsen skal der nabo er gået i seng) På legevære ro senest kl. 22.00. 16. Gæster må ikke køre ind på pladsen henvises til de skiltede parkeringsarealer. men 17. Gæster skal anmeldes ved ankomst og indløse gæstekort. på pladsen efter Daggæster der opholder sig nattende gæster.kl. 22.00 betragtes som overDisse skal betale gældende

for ændringer og

SER

men låst. Ønskes tidsrum, henvises udkørsel indenfor det nævnte udenfor bommen.der til parkeringsarealerne

marts.

2.000 stk. inkl. trykning

HotSpot på hele pladsen... trykfejl – alle priser

er inkl. moms.

overnatningstakster. 18. Ved vinteropbev vintre” på et bestemtaring skal vognene ”overareal. Lejer skal sørge tydelig skiltning for på gulve og vogn, plads nr. og telefonnum med Navn, mer. Vogne som opbevares indendørs vil ikke køres frem før ca. kunne Vinteropbevaring 2 uger før sæsonstart. af campingvogne/gulve eget ansvar herunder er på også transport af på pladsen. Det samme fjernet senest vedopbevarede skal være opstillet/ Ved opbevaring sæsonstart. på alm. palle og af gulve, skal gulvet stables i bredden. Udlejermå maksimalt være 2.40 m. kan ikke stilles til evt. skader på campingvog ansvar for ne gulve etc. 19. Opstår der tvivlsspørgs mål vedr. forhold pladsen eller lejemålet, er Lejrchefens beslut- på ning afgørende. 20. Overtrædes pingreglementetLejerchefens anvisninger, cambetingelser, anseseller bestemmelserne i disse lejemålet for misligholdt lejer kan omgående bortvises fra pladsen. og

Udleveres til gæsterne ved ankomst. Overblik og information – skaber tillid, og glade gæster.

HUSK! Er du tilfreds, så sig det til andre, er du utilfreds så sig det til os…

TopCamp Bryrup Aqua Camping · Hovedgaden 58 Tlf. +45 7575 6780 · DK-8654 Bryrup · Fax +45 7575 6603 · info@bryrupcamp ing.dk · www.bry rupcamp

ing.dk

Eksempel: www.bryrupcamping.dk

Markedsføringstilbud til campingpladser  

Postkort, Pladsplaner, Gavekort eller en ny hjemmeside - Danline vil gerne arrangere et møde hos jer for at lære jer bedre at kende

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you