Page 1

RAO VẶT • CẦN NGƯỜI • CẦN THỢ • SANG TIỆM • BÁN XE • BÁN NHÀ • THUÊ/BÁN PHÒNG/NHÀ • CẦN NGƯỜI GIỮ TRẺ • NHẬN GIỮ TRẺ • v.v... *

Sửa hoặc thay đổi nội dung miễn phí

Hạn chót để sửa đổi nội dung trước 10 giờ sáng thứ Sáu hàng tuần

*

* Nếu ngưng đăng sớm, số tiền còn lại sẽ được sử dụng cho những lần đăng sau

176

CLASSIFIED ADS • GIÁ RẺ • HIỆU QUẢ • NHANH CHÓNG Rạng Đông News báo hằng tuần, ấn bản 5000 tờ mỗi tuần phục vụ rộng rãi tại GA và các vùng phụ cận

 678-360-2840 

rangdong.rv@gmail.com

www.RangDongAtlanta.comRANG DONG NEWS 4643 Buford Hwy. Chamblee, GA 30341

| No 663 - Sep 14 2018 | RẠNG ĐÔNG NEWS | rangdongatlanta.com |


No 663 - Sep 14 2018 | RẠNG ĐÔNG NEWS | rangdongatlanta.com |

177


178

| No 663 - Sep 14 2018 | RẠNG ĐÔNG NEWS | rangdongatlanta.com |


No 663 - Sep 14 2018 | RẠNG ĐÔNG NEWS | rangdongatlanta.com |

179


180 | No 663 - Sep 14 2018 | RẠNG ĐÔNG NEWS | rangdongatlanta.com |


No 663 - Sep 14 2018 | RẠNG ĐÔNG NEWS | rangdongatlanta.com |

181


182 | No 663 - Sep 14 2018 | RẠNG ĐÔNG NEWS | rangdongatlanta.com |


No 663 - Sep 14 2018 | RẠNG ĐÔNG NEWS | rangdongatlanta.com |

183


184 | No 663 - Sep 14 2018 | RẠNG ĐÔNG NEWS | rangdongatlanta.com |


No 663 - Sep 14 2018 | RẠNG ĐÔNG NEWS | rangdongatlanta.com |

185


186 | No 663 - Sep 14 2018 | RẠNG ĐÔNG NEWS | rangdongatlanta.com |


No 663 - Sep 14 2018 | RẠNG ĐÔNG NEWS | rangdongatlanta.com |

187


188 | No 663 - Sep 14 2018 | RẠNG ĐÔNG NEWS | rangdongatlanta.com |


No 663 - Sep 14 2018 | RẠNG ĐÔNG NEWS | rangdongatlanta.com |

189


190 | No 663 - Sep 14 2018 | RẠNG ĐÔNG NEWS | rangdongatlanta.com |


No 663 - Sep 14 2018 | RẠNG ĐÔNG NEWS | rangdongatlanta.com |

191


192 | No 663 - Sep 14 2018 | RẠNG ĐÔNG NEWS | rangdongatlanta.com |


No 663 - Sep 14 2018 | RẠNG ĐÔNG NEWS | rangdongatlanta.com |

193


194 | No 663 - Sep 14 2018 | RẠNG ĐÔNG NEWS | rangdongatlanta.com |

Rao vat Rang Dong Atlanta 663  
Rao vat Rang Dong Atlanta 663  
Advertisement