Page 5

JOI, 21 OCTOMBRIE 2010

Economie 5

Confiscări din intracomunitare Jumătate dintre agenţii economici verificaţi de Gardă în septembrie erau cu nereguli.

garia. „Nimeni nu le interzice să vândă în România, dacă au toate documentele în regulă și dacă sunt dotaţi cu case de marcat electronice fiscale”, a precizat Călin Gal.

Călin Gal

ORADEA. Garda Financiară (GF)

Finanţări pentru apicultori FOTO: FAN

Apicultorii sprijiniţi de UE

ORADEA. Comisia Europeană a aprobat de curând programele naţionale ale celor 27 de state membre privind ameliorarea producţiei și comercializării produselor apicole pentru perioada 2011-2013. Contribuţia UE la finanţarea acestor programe a crescut cu aproape 25% faţă de perioada precedentă (2008-2010), de la 26 milioane euro la 32 milioane euro pe an. Sectorul se confruntă, de mai mulţi ani, cu o rată de mortalitate a albinelor fără precedent. În prezent, programele naţionale reprezintă unicul instrument disponibil pentru compensarea parţială a pierderii albinelor. Programele cuprind diferite măsuri: controlul varroozei, raţionalizarea transhumanţei, sprijin pentru laboratoare, refacerea efectivelor de albine, programe de cercetare aplicată și asistenţă tehnică. Toate cele 27 de programe sunt eligibile pentru cofinanţare.

Firme bihorene suspendate

La 49 de agenţi economici, Garda Financiară Bihor a suspendat activitatea, în luna septembrie, potrivit informaţiilor primite de la Călin Gal, comisarul-șef al instituţiei. „Doar 10% dintre agenţii economici care au avut suspendată activitatea nu erau dotaţi cu case de marcat. Ceilalţi nu înregistrau sumele în casa de marcat”, a precizat Călin Gal. Majoritatea celor care nu folosesc casa de marcat vor acţiona în instanţă și se vor alege doar cu un avertisment. Călin Gal este de părere că OUG 28 cu privire la casele de marcat ar trebui modificată în așa fel încât până la soluţionarea cauzei, firma respectivă să aibă activitatea suspendată.

ORADEA.

Bihor a desfășurat o activitate mai bună în ceea ce privește confiscările și monitorizările tranzacţiilor intracomunitare în vamă în luna septembrie. „A fost o mișcare mai bună ca în lunile anterioare. Circulaţia mărfurilor este în creștere. Acesta poate fi și un semnal pentru ieșirea din criză, pe de o parte. Pe de altă parte, vara, importurile de fructe din spaţiul european sunt mai mici, fiind o perioadă a exploziei produselor românești pe piaţă”, a explicat Călin Gal, comisarul-șef al GF Bihor. Pe de altă parte, în pieţele românești au început să apară producători din Un-

Se vor înregistra suprafeţele agricole, efectivele de animale, dar şi maşinile şi echipamentele agricole. ORADEA. În intervalul 2 decembrie 2010 - 31 ianuarie 2011 se va derula recensământul general agricol. Această activitate, de interes naţional, are drept scop asigurarea datelor necesare pentru fundamentarea politicilor naţionale în agricultură, în concordanţă cu Politica Agricolă Comună. Astfel, se va face înregistrarea suprafeţelor agricole utilizate, a efectivelor de animale pe specii, a mașinilor și a echipamentelor agricole, a persoanelor care desfășoară activităţi agricole, a metodelor de producţie agricolă, precum și a dezvoltării rurale. Conform normelor Uniunii Europene

PREŢUL CARBURANŢILOR 4,62 4,66 4,68 4,69 4,69

MOTORINĂ Lukoil Petrom Rompetrol MOL OMV

4,63 4,66 4,71 4,72 4,72

CURS VALUTAR: 20 OCTOMBRIE BNR Banc Post BCR BRD Raiffeisen Transilvania UniCredit Ţiriac

C V C V C V C V C V C V

sunt reprezentate de legume, fructe, carne și preparate din carne. Astfel, au fost confiscate 226.171 kilograme de legume - fructe (banane,

băuturi alcoolice și 6.000 de ţigarete. De la o firmă de lohn au fost confiscate 252 de cămăși, iar de la o firmă cu activitate în domeniul fie-

900.000 de lei provin din operaţiuni intracomunitare CĂLIN GAL

rului vechi - 2.339 kilograme de cupru. „Am mai înaintat la Parchet 11 sesizări penale cu o valoare totală a prejudiciului de 12 miliarde de lei vechi, din care 3,5 miliarde de lei vechi din impozite și taxe calculate la persoanele fizice care au comercializat ţigări”, a declarat Călin Gal. În septembrie au fost monitorizate 458 de operaţiuni intracomunitare, 98 dintre operatori fiind selectaţi în baza analizei de risc. DAN BIRTA dan.birta@informmedia.ro

În decembrie începe recensământul agricol

Vor fi declarate şi utilajele agricole

BENZINĂ FĂRĂ PLUMB Lukoil Petrom Rompetrol MOL OMV

FOTO: JB

Controale şi confiscări În luna septembrie 2010, GF Bihor a verificat 616 agenţi economici dintre care 309 aveau deficienţe. „Au fost stabilite sume în valoare de 1.794.230 de lei, din care s-au încasat 698.000 de lei. Din aceste sume, 900.000 de lei provin din operaţiuni intracomunitare”, a specificat comisarul-șef al GF Bihor. Majoritatea confiscărilor a fost făcută de pe firme fantomă, care nu pot fi identificate. „Noi disponibilizăm marfa până la efectuarea controalelor în judeţele respective”, a explicat reprezentantul Gărzii bihorene. 70% din confiscări

cartofi, portocale, roșii, ţelină), 60.000 de kilograme de carne de pui, 23.000 de kilograme de carne de porc, 12.419 bucăţi de flori 72.000 kilograme de grâu, 150 de litri d e

EUR

USD

100 FT

4, 308 4,254 4,349 4,240 4,340 4,227 4,377 4,230 4,350 4,257 4,357 4,240 4,360

3,113 3,071 3,191 3,040 3,190 3,061 3,191 3,060 3,185 3,078 3,179 3,062 3,187

1,55 1,50 1,62 1,49 1,60 1,44 1,61 1,50 1,60 1,52 1,58 1,48 1,60

în domeniul statistic, fiecare stat membru trebuie să efectueze un recensământ general agricol, o dată la zece ani. „Prin ordine de prefect s-au constituit Comisia Judeţeană pentru recensământul general agricol și Secretariatul tehnic. La nivel local au fost constituite comisii teritoriale pentru recensământ, municipale, orășenești și comunale. Atât ordinele prefectului cât și dispoziţiile primarilor de constituire a comisiilor locale au fost transmise Secretariatului tehnic al Comisiei Centrale pentru recensământul general agricol”, a spus Dana Pașc, directotul Direcţiei Judeţene de Statistică (DJS) Bihor. Date Culegerea datelor în teren se realizează prin formulare de înregistrare. Recenzarea se realizează de către recenzori,

FOTO:SIMONA ALBINARU

Efectivele de animale, cuantificate

Datele individuale (...) sunt confidenţiale

FOTO:SIMONA ALBINARU

ale înscrise în formularele de înregistrare sunt confidenţiale și sunt utilizate numai în scopuri statistice”, a precizat Dana Pașc. În vederea asigurării înregistrării tuturor exploataţiilor

agricole individuale și a calităţii datelor, la recensământ este înregistrat și utilizat codul numeric personal, prin libera declaraţie a persoanelor intervievate. JB- S.Al.

DANA PAŞC

prin interviu faţă în faţă, la exploataţiile agricole fără personalitate juridică prin autoînregistrare la unităţile cu personalitate juridică, sub îndrumarea recenzorilor șefi/ coordonatorilor. „Persoanele fizice au obligaţia de a furniza recenzorilor date și informaţii corecte și complete. Persoanele juridice au obligaţia de a înscrie în formularele de înregistrare date și informaţii corecte și complete, sub îndrumarea recenzorilor. Datele individu-

Pasibili de sancţiuni ORADEA. Cei care nu vor să-și declare animalele și terenurile pot fi amendaţi. Conform normelor în vigoare, împiedicarea, în orice mod, a persoanelor implicate în acţiunea de recensământ și în ancheta privind metodele de producţie agricolă în efectuarea înregistrărilor și controlului datelor ce fac obiectul acestor două cercetări statistice pot constitui contravenţii. De asemenea, refuzul furnizării

informaţiilor prevăzute în chestionarul de recensământ și ancheta privind metodele de producţie agricolă, furnizarea de date și informaţii eronate sau incomplete, dar și refuzul completării și predării chestionarelor de recensământ recenzorilor-șefi sau coordonatorilor de către unităţile de recenzare, pentru care este prevăzut procedeul autoînregistrării, reprezintă contravenţii.

Produse scutite de taxe la import Bunurile importate de organizaţii de binefacere pentru nevoiaşi, scutite de taxe la import. ORADEA. Conform Regulamentului CE 1186/2009, o serie de bunuri indispensabile importate, de organizaţii de binefacere sau filantropice, pentru a fi distribuite gratuit persoanelor nevoiașe, sunt scutite de taxe. La fel și bunurile de orice tip expediate gratuit de o persoană sau organizaţie stabilită în afara teritoriului Comunităţii și fără vreun scop comercial din partea expeditorului către organizaţii de binefacere sau filantropice

pentru a fi folosite la strângerea de fonduri în beneficiul persoanelor nevoiașe, precum și mărfurile importate de organizaţiile de binefacere sau filantropice în folosul victimelor catastrofelor, sunt admise cu scutire de taxe la import. Cerere la Finanţe Procedura de aplicare a Regulamentului a fost publicată în MO 689/13 octombrie 2010. „Cererea organizaţiei importatoare, cu sediul în judeţul Bihor, se depune la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Bihor, prin reprezentantul său legal, împreună cu documentele menţionate

la art.3 alin.(1) din anexa la ordinul ministrului finanţelor publice nr.2400/2010”, a declarat Ioan Mihaiu, directorul executiv al DGFP Bihor. Decizia emisă de către DGFP Bihor, reprezentând aprobarea cererii, se prezintă în original la autoritatea vamală de către organizaţia importatoare. Organizaţiile importatoare, care primesc aprobarea, au obligaţia de a transmite DGFP Bihor un raport anual privind activitatea desfășurată în baza aprobării, structura și cantitatea bunurilor importate și destinaţia acestora. „Activitatea de Inspecţie Fiscală va efectua verificări la organizaţiile care

Ioan Mihaiu

FOTO: JB

au beneficiat de aprobare, cel puţin o dată pe an, cu privire la modul în care au fost respectate prevederile legale”, a precizat Ioan Mihaiu. JB - D.B.

JB 21.10.2010  

JB 21.10.2010

JB 21.10.2010  

JB 21.10.2010

Advertisement