Page 1

IVIO

krant

E e n u i t g a ve v a n I V I O A d vie s G r oe p e n I V I O O n d e r w i j s G r oe p

Koningin Beatrix bezoekt IVIO-locatie Creative Campus in Almere De aandacht die koningin Beatrix op 24 mei jl., tijdens het bezoek aan Flevoland aan de Creative Campus in Almere schonk is bepaald niet onopvallend gebleven. Tot de circa 50 creatieve bedrijven op de Campus behoren sinds enkele jaren ook de bedrijven die deel uitmaken van de IVIO Advies Groep: IVIOIntegratie, IVIO-Didactiek, IVIO-Opleidingen en IVIO-Arbeid.

De technologie van de 3D printen is gloednieuw.

Koningin Beatrix bekijkt de driedimensionaal geprinte kroon.

Een 3D-printer verschilt van gewone printers doordat deze ruimtelijke objecten afdrukt. Dit

Leerplichtwet hopeloos verouderd Je hebt jarenlang gespaard voor een sabbatical en je wilt een half jaar op reis met je gezin. Beiden heb je goede afspraken gemaakt met je werkgevers. Nu alleen het onderwijs voor de kinderen nog. Gelukkig biedt de Wereldschool een erkend programma waarbij je kinderen ook

tijdens de reis gewoon Nederlands (afstands-) onderwijs kunnen volgen. Zo lopen ze geen leerachterstand op en krijgen door de reis een schat aan levenservaring cadeau. Goed geregeld, zou je denken. Helaas! Na het gesprek met de leerplichtambtenaar wordt een streep door je plannen gezet. Lees verder op pagina 2 >

Met IVIO-diploma’s naar het ROC Voor sommige jongeren betekent het halen van hun IVIO-certificaat een omslagpunt in hun leven. Bijvoorbeeld voor Kiki (17), Romy (16) en Joshua (15). Zij haalden hun IVIOdiploma op ZMOK school De Korenaer in Deurne. Stuiterbal in concentratie “Joshua was een echte stuiterbal,” vertelt Hanke Brouwer, docente op De Korenaer. “Hij was een ADHD'er van de bovenste plank die geen seconde stil kon zitten. Als hij toestemming kreeg om naar

2 3 5 5 7

De Campus kreeg aandacht in de landelijke dagbladen en in tv- en radiorubrieken. Voor eigenaar MAC³PARK betekende het bezoek van de koningin de kroon op het werk van krap drie jaar ontwikkeling van de Creative Campus. MAC³PARK werd in 2008 eigenaar van de voormalige farmaceutische fabriek die toen al enkele jaren leeg stond en dreigde te verpauperen. Inmiddels hebben er circa 50 kleinere en middelgrote bedrijven een bestaan en is Creative Campus daarmee een visitekaartje geworden voor de Flevolandse regio. Het bezoek van de koningin kreeg landelijk bekendheid door de driedimensionaal geprinte kroon die de Koningin tijdens het bezoek cadeau kreeg. Dat gebeurde bij het bezoek aan het leerwerkbedrijf FlevoCreatIt van ROC Flevoland. Leerlingen overhandigden Hare Majesteit voor het oog van de pers de kroon op een kussen.

n r. 1 7 | j u n i 2 0 1 1

de wc te gaan, vroeg hij bij de deur al wat hij ook alweer ging doen, zo weinig concentratie had hij. Lees verder op pagina 3 >

gebeurt door het laag voor laag op te bouwen in plaats van een vlak op papier te printen.

IVIO jubileum­ viering De organisatie voor de jubileumviering van IVIO 75 jaar is in volle gang, Stichting IVIO viert op 8 en 10 september a.s. het 75 jarig bestaan. Creative Campus Almere de viering vindt plaats op Creative Campus Almere in het enorme voormalige fabriekscomplex BDF. In de organisatie van IVIO is ROC Flevoland een van de partners van het IVIO-event. Om iedereen te bereiken ontwikkelt FlevoCreatIt een website voor IVIO. Andere onderdelen van het ROC zullen ondersteunen op het gebied van horeca en logistiek. Het event zal met name een feestelijke ontmoeting worden van studenten en docenten die met IVIO te maken hebben (gehad). Onder het genot van een hapje en een drankje, luister bijgezet door (muziek)optredens, kan men herinneringen ophalen en contacten hernieuwen. Congres Kwetsbaar onderwijs IVIO viert op donderdag 8 september 2011 het 75-jarig bestaan met de jubileum congres- en beursdag Kwetsbaar Onderwijs. Hoogleraar Pedagogiek prof. Micha de Winter (IVIO lezing) en het PvdA Tweede Kamerlid hoger onderwijs Tanja Jadnanansing geven hun visie op het onderwijs dat onder druk staat. Docenten en managers kampen

8 september 2011 > Jubileumcongres 'Kwetsbaar Onderwijs'

Diploma's voor gastouders Met IVIOdiploma's naar het ROC Slim in het speciaal onderwijs Maakt educatie verschil? Hoera, ik ben geslaagd!

Gemotiveerd voor duur­ zaamheid In 2011 viert Flevoland haar 25-jarig bestaan. In deze 25 jaar heeft deze provincie zich ontwikkeld tot een vooruitstrevende regio met een goede woon-, werk- en leefomgeving. Tegelijkertijd staat Flevoland voor een uitdaging. Hoe ziet een duurzame provincie Flevoland er over 25 jaar uit? En hoe krijg je jongeren gemotiveerd om daarover mee te denken? IVIO-Didactiek heeft bij de Provincie Flevoland een ambitieus voorstel ingediend. Uitgangspunt is dat jongeren goed te motiveren zijn tot meedenken over duurzaamheid. De kunst is dat te doen op een onderwijskundig verantwoorde manier. Lees verder 1 9op 3 pagina 6 - 52 > 01

1

1936 - 2011 hiermee en leerlingen ondervinden de gevolgen, vooral kwetsbare groepen komen in het gedrang. Gevraagd is een toekomstgerichte omslag: meer onderwijs voor minder kosten, meer individuele gerichtheid - lees: passend onderwijs - en de juiste didactische toepassing van moderne media.


IVIO krant

2

Leerplichtwet hopeloos verouderd > Vervolg van pagina 1 Kinderen in Nederland moeten naar school. Je krijgt geen toestemming om met je gezin te vertrekken. Hoe zit dit nu en waarom is deze starre wetgeving nog steeds niet vernieuwd? Leerplicht Leerplicht is feitelijk schoolplicht in Nederland. Dit geldt vanaf het moment dat een kind 5 jaar is tot het einde van het schooljaar waarin het kind 16 jaar wordt. Als ouder moet je je kind inschrijven op een school en ervoor zorgen dat je kind de school bezoekt. Daarnaast geldt sinds 1 augustus 2007 ook de kwalificatieplicht. De plicht houdt in dat jongeren zonder startkwalificatie tot hun achttiende verjaardag onderwijs moeten volgen (volledig of een combinatie van leren en werken). Een startkwalificatie is een diploma op havo-, vwo- of mbo-2- niveau. Op basis van de leerplichtwet kan een leerplichtambtenaren ouders die in Nederland staan ingeschreven verbieden om hun kinderen (tijdelijk) van school te halen, zelfs wanneer het onderwijs via bijvoorbeeld afstandsonderwijs is geregeld. Waarom is de wet verouderd? De Leerplichtwet stamt uit 1969. Toen was de

onderwijssituatie niet vergelijkbaar met vandaag de dag. Vroeger waren boeken en klassikale lessen de belangrijkste middelen om onderwijs te volgen en waren er minder media om op afstand te communiceren. Het bezoeken van een school was, vond de politiek, eigenlijk de enige manier onderwijs te volgen. Daarbij veronderstelde men tevens dat alleen in school de sociaal-emotionele vorming goed tot zijn recht zou komen. De schoolplicht zorgde er dus voor dat goed onderwijs geborgd was. Anno 2011 is het door alle nieuwe technologie mogelijk om overal ter wereld onderwijs te volgen. Live colleges volgen via de PC, Skypen met de docent, feedback per email, chatten met medeleerlingen, digitale toetsen, multi-mediale leermiddelen, enz, enz. De communicatie- en leermogelijkheden zijn vrijwel eindeloos. In de leerplichtwet wordt echter geen rekening gehouden met deze nieuwe mogelijkheden. Ondanks dat kinderen niet meer perse naar school hoeven om lessen te volgen en met vriendjes te communiceren, blijft het voor kinderen die in Nederland staan ingeschreven verboden om afstandsonderwijs te volgen. Ook als het om een tijdelijke situatie gaat wordt de Wereldschool vaak geconfronteerd met leerplichtambtenaren

die elke situatie waarbij een leerling wèl (erkend) onderwijs volgt, maar niet naar school gaat wordt afgekeurd. Dit leidt soms tot vreemde taferelen. Ook negeert men diverse onderzoeken waaruit blijkt dat kinderen die afstandsof huisonderwijs volgen beslist geen achterstand in hun sociaal- emotionele ontwikkeling oplopen. Vreemde taferelen Het zou toch niet zo hoeven te zijn dat een leerling die een half jaar met zijn ouders in China gaat wonen, geen toestemming krijgt om afstandsonderwijs te volgen, maar ingeschreven moet worden op een Chinese school? Als een kind een half jaar in het buitenland woont in een land waar het de taal niet machtig is, dan is erkend afstandsonderwijs toch een prachtig alternatief? Waarom deze inflexibiliteit? Het middel zou toch nooit belangrijker moeten zijn dan het doel?

Diploma’s voor gastouders in Apeldoorn en Lelystad Het project TriOppas is een groot succes in Apeldoorn en Lelystad. TriOppas heeft als doel om werklozen met een uitkering aan het werk te helpen binnen de gastouderopvang. Dit gebeurt door middel van intensieve begeleiding en door het volgen van de mboopleiding Helpende Zorg en Welzijn (HZW2) met specialisatie gastouder. TriOppas is een initiatief van IVIO-Drieluik Projecten in samenwerking met diverse gemeenten en gastouderbureau Flexmoeders.nl.

IVIO Onderwijs Groep

Op 31 januari 2010 is het project van start gegaan in Lelystad met 18 enthousiaste dames. Ze zijn gestart met een voorschakel periode om vervolgens door te gaan met de opleiding HZW2 met daarbij de specialisatie gastouder. De twaalf deelneemsters hebben inmiddels de volledige theorie afgerond en zijn nu bezig met de laatste fase van de stage. Een aantal is al klaar en kan na opname in het Landelijk register Kinderopvang aan de slag als professioneel gastouder bij Flexmoeders.nl die hen een dienstverband heeft aangeboden. Op 22 juni

Emil Roelofs, directeur IVIO Onderwijs Groep

2011 is de feestelijke diploma-uitreiking, waarin zij hun diploma officieel overhandigd krijgen van Wethouder Willem de Jager.

Cartoon van Saltoo bvba, België

Een gezin wil per boot de wereld rond zeilen met twee leerplichtige kinderen. Men wil het volledig onderwijs volgen via de Wereldschool om zo leerachterstanden te voorkomen en een goede instroming in het onderwijs bij terugkeer te bewerkstelligen. Het gezin krijgt van de leerplichtambtenaar geen toestemming met als enige argument dat de kinderen bij de Wereldschool niet elke dag een school bezoeken. Dat ze geen leerachterstand oplopen en bovendien een grote schat aan ervaring rijker zijn wordt buiten beschouwing gelaten. Het gezin ziet zich daarom genoodzaakt om zich uit te schrijven uit de gemeentelijke basisadministratie en vertrekt toch. Conclusie Bovengenoemde voorbeelden zijn echt gebeurd met alle negatieve consequenties van dien. De conclusie is dat menig leerplicht ambtenaar zich met handen en voeten gebonden voelt aan een wet die eigenlijk niet meer van deze tijd is. De Wereldschool pleit voor een versoepeling van de schoolplicht. Door de nieuwe technologieën is het mogelijk om ook op afstand kwalitatief goed onderwijs te verzorgen. Het argument dat een kind dan in sociaal emotioneel opzicht zich niet goed zou ontwikkelen is niet te onderbouwen, zeker als het gaat om een afgebakende periode en om situaties waarbij kinderen dagelijks andere kinderen ontmoeten. Veel andere landen kennen wel een leerplicht, maar geen schoolplicht. Daar is thuisonderwijs of afstandsonderwijs gewoon toegestaan, waarbij soms een beperkt toezichtkader bestaat. Bovendien tast deze wet burgers nodeloos in hun vrijheid aan.

Op 18 mei 2011 jl. hebben de laatste dames van de groep in Apeldoorn hun diploma in ontvangst genomen. Zij zijn inmiddels aan het werk als gastouder.

Wereldschool

IVIO-Examenbureau

IVIO-Boekhandel

IVIO@School

De Wereldschool verzorgt het onderwijs voor

IVIO-Examenbureau biedt de mogelijkheid

IVIO-Boekhandel verzorgt de verkoop van

IVIO@School biedt afstandsonderwijs aan

kinderen van Nederlandse en Vlaamse gezin-

om meermalen per jaar KSE- en KSB-examens

leermiddelen op het gebied van leren en

voor kinderen die om uiteenlopende rede-

nen die in het buitenland verblijven. Peuter-

af te nemen. Na het behalen van een bepaald

werken. De boekhandel werkt voor de IVIO-

nen in Nederland niet aan bij hen passend

pakketten, het volledige basisonderwijs, het

aantal diploma’s kunnen deze ingewisseld

Groep en in opdracht van derden, zoals

onderwijs kunnen deelnemen. Dit zijn kin-

voortgezet onderwijs vmbo-tl, havo en vwo

worden voor een overkoepelend sleutel- of

scholen en particuliere opleiders.

deren die langdurig thuis zitten, bijvoor-

worden door de Wereldschool aangeboden.

verzameldiploma. De opdracht­ gevers van

beeld omdat zij chronisch ziek zijn, een

Behalve het volledige onderwijs kunnen leer-

IVIO-Examenbureau bevinden zich in het

schoolfobie hebben of op een wachtlijst

lingen ook alleen het vak Nederlands doen

speciaal onderwijs, de penitentiaire (jeugd-)

staan. Ook – en in toenemende mate –

als aanvulling op de school in het buitenland.

inrichtingen en ROC’s. IVIO-Examenbureau

maakt het VSO gebruik van het onderwijs

De begeleiding van de leerlingen vindt plaats

ontwikkelt ook toetsen en adviseert instel-

van IVIO@School om kinderen een havo- of

via Internet door docenten in Nederland. De

lingen op het gebied van toetsen en exami-

vwo-programma te kunnen bieden. Deze

Wereldschool bestaat sinds 1948.

neren. Ook neemt IVIO-Examenbureau de

leerlingen gaan naar hun VSO-school en

inburgeringsexamens af en VCA.

volgen daar het afstandsonderwijs van IVIO@School.

IVIO Onderwijs Groep - voorlopers in passend onderwijs


NUMMER 17

3

Met IVIO-diploma’s naar het ROC > Vervolg van pagina 1 Een VMBO-examen zat er voor hem niet in en dat vond hij heel erg. Ik heb hem op een gegeven moment aangesproken en heb gezegd 'als jij een week rustig in mijn lokaal kan zitten, ga ik kijken of IVIO iets voor jou is'. Vanaf dat moment keerde hij om. Hij probeerde echt de stof te onthouden en probeerde zich te concentreren. Natuurlijk was het niet makkelijk. We hebben de stof keer op keer moeten herhalen en zijn vrij lang bezig geweest, maar hij heeft toch examen gedaan. We hadden een aparte ruimte voor hem gereserveerd, maar daar wilde hij niets van weten. Hij wilde vooraan in het examenlokaal zitten. 'Juf, ik kan dit,' zei hij. En hij kon het ook. Hij heeft een heel uur stil gezeten. En... hij is geslaagd. Hij was zo trots. En wij natuurlijk ook.”

Naar het ROC “Kiki en Romy zijn met hun IVIO-diploma’s inmiddels doorgestroomd naar het ROC. Deze meiden zaten allebei in gesloten groepen van het internaat waar De Korenaer aan verbonden is. Ze besloten zelf dat ze vooruit wilden in hun leven. Ze hebben alle examens gedaan die ze konden doen en hebben uiteindelijk examen gedaan op IVIO-4 (KSE)niveau, vergelijkbaar met VMBO-T. Normaal gesproken is het IVIO-examen niet altijd direct een toegangskaartje naar het ROC. Je doet daarvoor in te weinig vakken examen. Maar aangezien de dames achten en negens hadden gehaald, wilde het ROC ze graag aannemen. Beide meiden zitten hier niet meer op school, maar ik weet wel dat ze nog steeds op het ROC zitten en dat het goed met ze gaat.”

Huilend het examen door “Ik zeg wel eens tegen mijn leerlingen 'ik laat je pas los op het moment dat ik weet dat je het haalt'. Dat is ook echt zo. Sommige jongeren hebben faalangst en zitten al te huilen bij een proefexamen. Dat gebeurt natuurlijk ook bij de echte examens. Ik heb zelfs eens een kind geholpen dat zijn volledige examen huilend heeft gemaakt. 'Ik wil niet meer,' zei hij. Ik antwoordde rustig: 'kom op, nog één sommetje. Deze is niet zo moeilijk, die kun je best.' Uiteindelijk was dat jongetje geslaagd. Dat is dan zo’n geweldig resultaat. Zowel voor die jongen, mij, als voor zijn ouders.” Ik kan wèl iets “Het is zó belangrijk voor de kinderen om een zichtbaar resultaat in handen te hebben. Twee keer per jaar hebben we een diploma-uitreiking. Iedereen die een certificaat of diploma heeft gehaald wordt op deze dag in het zonnetje gezet. De kinderen zijn uiteraard enorm trots. Ik weet van sommige kinderen dat ze met hun diploma naar hun oude school gaan om te laten zien dat ze dus wèl iets kunnen. Ze zijn overal weggestuurd, iedereen heeft het vertrouwen in hen opgezegd. Met het IVIO-Diploma hebben ze het bewijs dat ze niet die lapzwans zijn waar ze voor uit worden gemaakt. Zonder diploma is school puur bezigheidstherapie. Het IVIO-examen is een worst die je ze voorhoudt. Dat brengt leerlingen in beweging.”

De Korenaer verzorgt onderwijs voor jongens en meisjes met ernstige gedragsproblemen die residentieel of met maatregel geplaatst zijn op het internaat van Bijzonder Jeugdwerk Brabant. De school werkt bijna volledig met IVIO-examens en kent 5 á 6 examenmomenten per jaar (per keer doen gemiddeld 30 leerlingen mee). De Korenaer heeft diverse locaties en organiseert afstandsonderwijs in Frankrijk. Speciaal voor hun IVIO-examen komen deze leerlingen over naar Nederland.

Loreto de La-Chica Bolibar Loreto is Spaanse en volgt sinds anderhalf jaar de inburgeringscursus bij IVIO-Integratie. Zij woont samen met haar vriend en twee kinderen in Swifterbant, gemeente Dronten. Loreto komt trouw in de les en vindt het leuk om Nederlands te leren. Soms vindt ze de Nederlandse taal wel makkelijk maar soms ook niet. Om haar portfoliobewijzen voor het praktijk­ examen te kunnen verzamelen heeft Loreto zich als vrijwilliger aangemeld bij het wijktheater Swifterbant. Van het één kwam het ander en Loreto kreeg zelfs een rol in het toneelstuk over het dorp waar zij woont.

ze op die manier heel goed leert luisteren en begrijpen. Al sinds september 2010 werken ze aan de voorbereiding van dit toneelstuk en volgende week is de uitvoering. Samen met de docent komen haar medecursisten naar de voorstelling kijken!

Al met al heeft Loreto het erg naar haar zin in Nederland. “Ik vind het hier in Swifterbant een stuk fijner dan in Madrid, waar ik eerst woonde”.

Loreto vertelt: “Ik leer erg veel omdat de mensen bij het toneel allemaal Nederlands spreken. Ik moet dus erg goed op blijven letten”. Verder vertel ze dat

1936 - 2011

Passend onderwijs De kranten stonden er vol van, organisaties liepen te hoop, een debat in de Tweede Kamer, de minister die het wel anders wil, maar gebonden aan het regeerakkoord niet anders kan, cijfers die niet bleken te kloppen en uitstel van de gewijzigde bekostiging. Tumult over een wetsvoorstel dat een efficiënter speciaal onderwijs beoogt, er op wil bezuinigen en de hokjesgeest wil doorbreken. Idealiter zorgt efficiëntie ervoor dat de beide andere doelen gehaald kunnen worden. M.a.w. met minder financiële middelen toch beter onderwijs bieden, waarbij de ‘ingewikkelde’ leerling niet van de ene naar de andere instantie wordt doorgeschoven. Met de nieuwe wet lijkt dat niet haalbaar. De samenwerkingsverbanden zullen volgens de conceptwet de gelden verdelen en zijn verantwoordelijk voor de plaatsing van de leerlingen. Helaas wordt het belang van de leerling en zijn ouders weer schromelijk verwaarloosd. De ouders die al dan niet terecht van mening zijn dat hun kind geen passend onderwijs krijgt, zullen zich nu op het samenwerkingsverband moeten gaan richten in plaats van de schoolleiding of het -bestuur aan te spreken. Of daarmee meer rechtszekerheid voor die ‘ingewikkelde’ leerling wordt bereikt, is sterk de vraag. De wet medezeggenschap op scholen en in het verlengde daarvan Landelijke Commissie Onderwijsgeschillen is ook niet het instrument bij uitstek gebleken om de belangen van de leerling veilig te stellen. Binnen het speciaal onderwijs vinden veel initiatieven plaats die leiden tot voor leerlingen het best mogelijke onderwijs. Het probleem – ook binnen het gewone onderwijs – ontstaat als een leerling niet past in het systeem. Immers, het onderwijs is in de regel aanbodgericht georganiseerd: “Wij hebben deze vakken op dit niveau, voor dit soort leerlingen, in dit tempo, volgens deze onderwijskundige benadering”. Meestal prima, althans voor het grootste deel van de leerlingen. Efficiënt, want standaard producten en diensten hebben in de regel een gunstige kosten-kwaliteitsverhouding. Alleen is het niet passend voor ieder kind. Denk hierbij aan tijdelijke schooluitval (en dus een leerachterstand), een schoolfobie, meervoudige problematiek, gedragsproblemen in combinatie met hoge intelligentie, om medische redenen niet naar school kunnen, enz, enz. Waar blijft voor deze kinderen het passend onderwijs, zonder dat ouders eindeloos moet ‘winkelen’ voor hun kind? Daarbij worden ouders soms ook nog vervolgd wegens schoolverzuim of erger. De nieuwe wet wil weer generalistische oplossingen bieden vanuit een bestuurlijk, instrumentele invalshoek. Er zijn veel voorbeelden van good practises te vinden die geen vertaling in wetgeving vinden en straks zelfs dreigen te sneuvelen door de bezuiniging. De samenwerking tussen het VSO en IVIO@School is zo’n good practise. Hierdoor is het wel mogelijk autistische leerlingen havo of vwo te laten doen. Een ander voorbeeld zijn de praktijkscholen die via IVIO-Examenbureau een deel van hun leerlingen wel voor een erkend diploma kunnen opleiden, zodat zij toegelaten kunnen worden op en kansrijker zijn in een vervolgopleiding. Ook bij de inzendingen voor de Kohnstamm-IVIO-prijs blijken er telkens weer veel fantastische voorbeelden te zijn van wat met recht passend onderwijs genoemd kan worden. De initiatiefnemers zoeken naar onconventionele oplossingen, stellen de behoefte van hun doelgroep centraal en kijken niet op een uurtje of wat extra werk. Nu nog wetgeving die dit faciliteert en honoreert.

Emil Roelofs, Directeur IVIO Onderwijs Groep

1936 - 2011 8 september 2011 > Jubileumcongres 'Kwetsbaar Onderwijs'


IVIO krant

4

Expertise IVIO-Boeken wordt gewaardeerd

VertrekNL nieuw magazine over wonen en werken in het buitenland

In mei staan scholen weer voor de vraag welke lesmethodes gaan we voor komend schooljaar aanschaffen? IVIO-Boeken wordt dan steeds vaker om advies gevraagd. Jeroen Kooijman, manager van IVIO-Boeken: “Steeds vaker krijgen we de vraag van het VSO en praktijkonderwijs of we samen met hen kunnen bepalen welke leermiddelen aansluiten bij de leerlingen en bij einddoelstellingen. Dit is soms een uitdagende situatie. Meer dan in het regulier onderwijs is binnen het VSO en praktijkonderwijs de uitdaging de grote niveau- en gedragsverschillen binnen de klas te vertalen naar een passende lesmethode. Daarnaast zal er rekening moeten worden gehouden met het bovenschools beleid, zoals bijvoorbeeld de aankomende bezuinigingen en het daarmee gemoeide teruglopende budget en het aankomende Meijerink referentiekader.” “De mogelijkheden zijn vaak groter dan men eerste instantie denkt. Hoewel het aanbod van lesmethodes in het VSO en praktijkonderwijs nog relatief klein is, blijft het volop in ontwikkeling en neemt het aanbod toe. Naast de ontwikkeling van nieuwe boeken is er een enorme groei van gedigitaliseerde lesmethodes. Digitale methodes hebben hierbij vaak het voordeel beter te voorzien in individueel onderwijs en niveaudifferentiatie dan reguliere methodes. Daarnaast is er een ruim aanbod van methodes die, hoewel niet geschreven voor het VSO en praktijkonderwijs, toch goed aansluiten op de leerlingen. Denk hierbij aan methodes geschreven naar volwasseneducatie, ROC’s en zelfs NT2. Voor veel scholen is het een aangename verrassing als ik ze meer dan een alternatieve lesmethode kan bieden. Men realiseert zich dan de meerwaarde van een boekhandel die ook gedegen kan adviseren.” “Ook het komende schooljaar zal IVIOBoeken de ontwikkelingen op de voet volgen en het VSO en praktijkonderwijs ontzorgen inzake het leermiddelenbeleid. Ik wens u alvast een fijne zomervakantie!”

Dagelijks emigreren ruim 300 Nederlanders en 1 op de 4 Nederlanders denkt er wel eens over om te gaan wonen in het buitenland. Dit verklaart ook de grote populariteit van de televisieprogramma’s als Ik Vertrek en Grenzeloos verliefd, en is ook reden voor de lancering van het nieuwe glossy emigratiemagazine VertrekNL.

‘Ik hou van Holland’ Hij komt uit Congo, maar heeft zijn hart verpand aan Nederland. Guyguy Pondalet (37) kwam in 1998 naar ons land samen met zijn moeder, twee broers en zusje. Zij volgden Guyguy’s vader, die al eerder gevlucht was om politieke redenen. Inmiddels heeft Guyguy zijn inburgeringsexamen gedaan en maakt hij toekomstplannen. “Kort na mijn aankomst ben ik begonnen met een taalcursus”, vertelt Guyguy. “Maar mijn vader werd heel ernstig ziek. Ik sprak alleen Frans, had geen vrienden en stond er dus vrijwel alleen voor. Toen ben ik gestopt met mijn cursus om voor hem te kunnen zorgen.”

“Ik wil graag staatsexamen doen. In Congo heb ik de studie pedagogiek gedaan en heb ik één jaar voor de klas gestaan. Dat wil ik in Nederland ook kunnen. Of theologie studeren, maar daar ben ik nog niet helemaal over uit.” Het kennen van de taal heeft Guyguy geholpen om te doen wat hij leuk vindt. “In de kerk begeleid ik nu bijvoorbeeld een groep jongeren van zestien tot vijfentwintig jaar. Door hen leer ik nog beter Nederlands. En dat is nodig, want ik ga ook bijbelonderwijs geven.”

Spraakverwarring Inmiddels heeft Guyguy zijn inburgeringsexamen gedaan en is zijn taalcursus bij IVIO-Integratie afgerond. “In het begin vond ik de taal best lastig. Als Franstalige zei ik ‘J’ai 37 ans’ oftewel ‘ik heb 37 jaar’, als ik wilde vertellen hoe oud ik ben. De taalverschillen leverden ook grappige situaties op. “Ik moest eens van mijn vader naar de winkel om zout te halen. Halverwege was ik de uitspraak vergeten, maar wist nog wel hoe ik het moest schrijven. Maar als je Frans praat, spreek je ‘zout’ snel uit als ‘zoet’. Toen ik de kassière wilde vragen waar ik het kon vinden en ‘zoet’ tegen haar zei, dacht ze dat ik haar wilde versieren. Dat zou mij nu niet meer overkomen.”

Mooie toekomst Guyguy is op 4 april 2011 getrouwd met zijn vriendin met wie hij vier kinderen heeft. “Met mijn kinderen praat ik vooral Nederlands. Dat vind ik belangrijk, zo leren zij de taal ook goed. Mijn kinderen zijn allemaal hier geboren. Ik houd van Nederland en van de mensen. Ik woon hier en bouw hier mijn toekomst op, en daar heb ik de Nederlandse taal voor nodig.”

De uitgevers van VertrekNL, Mirjam en Seb van der Kaaden, richten zich met het magazine op iedereen die zich wil oriënteren, informeren en inspireren over wonen, werken en leven in het buitenland. Het magazine is dus voor zowel vertrekkende emigranten, expats, studenten, ondernemers, werkzoekenden als voor overige landverhuizers uit Nederland. De inhoud van het magazine is een prettige mix van need en nice to know informatie. Door zowel de uitvoering – mooi papier, sprekende foto’s en beelden, als door de inhoud – exclusieve interviews en eigen onderzoeken – is het magazine een must voor elke vertrekkende Nederlander en voor degenen die daar (nog) over dromen. VertrekNL verschijnt viermaal per jaar, maar naast het magazine is er ook de website www.vertreknl.nl, waarop iedereen o.a. gratis een vacature of woning/bedrijf kan plaatsen. Ook is het daar mogelijk direct op een vacature of woning te reageren. Kortom: de marktplaats voor de vertrekkende Nederlander. Tot slot kent VertrekNL ook diverse vaste rubrieken, zoals een column van Boris Dittrich, een strip van Andrea Kruis, Juridisch/Fiscaal, Wereldbanen en Onroerend goed en wordt er in elke uitgave een bepaald thema uitgelicht. Zo staat de komende uitgave van VertrekNl in het teken van Taal en Onderwijs in het buitenland. VertrekNL laat drie specialisten aan het woord met tips en trucs over Onderwijskeuze in het buitenland en er is aandacht voor: Snelcursus meertalig opvoeden en Stap 1 voor emigranten: leer de taal. Ook maakt elke tiende lezer van deze editie kans op een gratis Cultuurgids. Lezen dus! VertrekNL is verkrijgbaar in de losse verkoop in diverse boeken- en tijdschriftenwinkels (Selexys, Bruna, AKO, etc.), via www.vertreknl.nl of via een abonnement.

IVIO Advies Groep

Jeroen Kooijman

IVIO-Integratie

IVIO-Drieluik Projecten

IVIO-Didactiek

IVIO-Opleiding

IVIO-Integratie biedt oplossingen voor inte-

IVIO-Drieluik Projecten ontwikkelt, organi-

IVIO-Didactiek is een onderwijskundig

Mensen leren overal, elke dag. Dat

gratievraagstukken. Het bedrijf is gespeci-

seert en faciliteert diverse en uiteenlopende

ontwikkelbureau dat on-demand dien-

heet incidenteel leren. IVIO-Opleiding

aliseerd in het uitvoeren van trajecten alfa-

participatieprojecten. Daarin staat steeds

sten verleent op het gebied van leren

levert bijdragen aan het zogenoemde

betisering, inburgering, Staatsexamen I en II

het individu, met zijn competenties en poten-

en opleiden. IVIO-Didactiek ontwerpt en

formele leren, aan het leren dat doel-

en duale trajecten met een participatiedoel-

tieel, centraal. Eén van die projecten heet

ontwikkelt:

bewust, gestuurd en systematisch

stelling. IVIO-Integratie richt zich op diverse

TriOppas. Doel van dit project is om werklo-

• opleidingen, flexibele leertrajecten en

plaats vindt. De passie van IVIO-Oplei-

doelgroepen en is voornamelijk actief op de

zen met een uitkering door middel van een

gemeentelijke markt en op de werkgevers-

intensieve begeleiding en een vakgerichte

• actuele didactische concepten

krijgen, zich laten ontwikkelen, helpen

markt. Vanuit het hoofdkantoor in Almere en

mbo-opleiding (Helpende Zorg en Welzijn,

• doelgroepgebonden methoden en

bij het verbreden of verdiepen van ken-

de lokale vestigingen werkt een enthousiast

niveau 2) aan het werk te helpen binnen de

team van projectmedewerkers, docenten/

gastouderopvang. Het project slaat aldoende

De resultaten zijn altijd praktisch en doel-

biedt een breed scala aan maatwerk-

trainers, begeleiders en projectmanagers

twee vliegen in één klap: werklozen worden

treffend. IVIO-Didactiek beschikt immers

producten en -diensten, toegespitst op

aan de verschillende opdrachten.

geholpen aan een baan en wachtlijsten in de

over een breed scala aan actuele model-

diverse doelgroepen.

kinderopvang worden weggewerkt.

len en voorbeelden.

leermiddelen

instrumenten.

De IVIO Advies Groep – Zakelijk én Sociaal

ding is: mensen in beweging zien te

nis en vaardigheden. IVIO-Opleiding


NUMMER 17

5

Slim in het speciaal onderwijs Nederland telt zo'n vijfduizend jongeren die wèl slim zijn, maar die het niet volhouden op een reguliere school. Het gaat om jongeren met een beperking in het autistisch spectrum, die gedragsproblemen hebben en/of chronisch ziek zijn. Tot nu toe viel deze groep jongeren wat betreft scholing buiten de boot. Sinds januari van dit jaar kunnen zij terecht bij IVIO@School.

Maakt educatie verschil? Van alle Europese inwoners leeft 17% op of onder de armoedegrens. Onder hen bevinden zich groepen met een verhoogd risico op sociale uitsluiting en dit een bedreiging vormt voor stabiliteit in de samenleving. Ook leidt sociale uitsluiting tot verlaging van de economische productiviteit. Juist daar ligt het belang van de effectmeting van educatie op nationaal en Europees niveau. Op 20 mei 2011 is door de MBO-Raad het meest recente rapport gepubliceerd over het onderzoek naar de effecten van educatie. Ook op Europees niveau blijken die resultaten positief. Het project Education Against Marginalisation (EDAM) laat zien dat na deelname aan educatie (na circa vier maanden): • 44,2% van de deelnemers zich beter in en rondom huis kan redden (activering) en zich veiliger, assertiever en gelukkiger voelt (internalisatie); • 37,4% deelneemt in de samenleving (participatie), uit een sociaal isolement komt en meer contacten met de omgeving heeft (connectie). In vergelijking met het vorige onderzoek, waarbij werd aangegeven dat slechts 10%-20% van de deelnemers vooruitgang boekte, zijn deze resultaten vrij hoog te noemen. (Bron: www.socialinclusion.eu) Er blijkt wel een verschil te zijn met de Nederlandse resultaten. In Nederland was geconstateerd dat juist de factoren transfer en zelfsturing in het ontwerp van de educatieve trajecten effect hebben op de mate van sociale inclusie. In Europa ligt dat ietsje anders. Daar zijn vooral de factoren transfer en docent aangewezen als bepalend voor de effecten. Past zelfsturing dan vooral bij Nederlandse educatiecursisten? Hebben we hier dan toch een stukje NL-identiteit te pakken? In Nederland wordt de effectmeting in educatie uitgevoerd door IVIO-Didactiek onder supervisie van Maurice de Greef. Voor informatie kunt u terecht op www.ivio-didactiek.nl.

1936 - 2011

1936 - 2011

Afstandsonderwijs voor vwo, havo en vmbo-tlL

Hoe organiseer je passend onderwijs voor jongeren op vmbo-, havo- en vwo-niveau in het speciaal onderwijs? Naar een antwoord op deze vraag is jarenlang gezocht. De overheid initieerde verschillende projecten, maar ontwikkelde nooit een blijvende oplossing. IVIO@School brengt hier verandering in. Gewoon omdat het moet. Sjoerd Veltman, de drijvende kracht achter IVIO@School en Leon Arendshorst, manager van IVIO-Examenbureau geven samen uitleg over deze voor Nederland nieuwe dienst. “Deze jongeren moeten we uitdagen. Iedereen moet een diploma op zijn eigen niveau kunnen halen.” Te weinig leerlingen voor docenten-poule Onderwijs op havo/vwo niveau vraagt uiteraard om een uitgebreide poule docenten. Veel VSO scholen zijn echter te klein in omvang om een dergelijke poule te kunnen bekostigen. Bovendien hebben de leerlingen in het VSO rust nodig: één lokaal, één docent die ze kennen en vertrouwen, één kleine klas. Sjoerd Veltman: “IVIO@School heeft zestig gespecialiseerde docenten in dienst die de leerlingen via afstandsonderwijs de lesstof bijbrengen. De VSOschool besteedt het kennisonderwijs dus aan ons uit, wat kostentechnisch voor hen veel voordeliger is. De leerlingen hoeven bovendien hun klas dus niet uit, houden hun eigen docent en blijven in hun eigen vertrouwde omgeving zitten.” De docent in de klas blijft uiteraard wel een belangrijke rol spelen. Hij of zij begeleidt de leerlingen bij het begrijpen van de lesbrieven, het formuleren van vragen aan de IVIO@School-docenten en het plannen van werk. Doordat het kennisonderwijs is uitbesteed, blijft er voor de docent meer dan genoeg tijd over om zich bezig te houden met de zorgverlening die deze leerlingen nodig hebben. Bewezen concept “Het afstandsonderwijs is een meer dan bewezen

Sjoerd Veltman (IVIO@School) en Leon Arendshorst (IVIO-Examenbureau)

concept,” haakt Leon Arendshorst in. “Al bijna vijfenzestig jaar volgen Nederlandse kinderen in het buitenland afstandsonderwijs via de Wereldschool.” “IVIO@School werkt natuurlijk wel met lesstof die is aangepast aan de behoeften van de speciaal onderwijs-leerlingen,” vult Sjoerd zijn collega aan. “Autistische leerlingen lezen opdrachten vaak letterlijk, daar moet je rekening mee houden. Ook bleken de lesbrieven van IVIO-Wereldschool vaak te talig te zijn. Nu werken we met een systeem waarbij icoontjes aangeven wat voor tekst je leest; een computeropdracht, leesopdracht of een opdracht waarbij je dingen uit je hoofd moet leren.” “Wat ook een verschil is, is dat door de leerlingen van de Wereldschool 100% van de lesstof wordt behandeld en door de leerlingen van IVIO@School niet. In het reguliere onderwijs krijgen leerlingen normaal gesproken zo'n 75% van de lesstof aangeboden. De doelstelling van de IVIO Wereldschool

Gemotiveerd voor duur­ zaamheid > Vervolg van pagina 1 Gekozen is voor competitie als belangrijkste leermiddel. Gedurende het traject wordt de nadruk op het competitie-element gelegd. Strijd wakkert, vooral bij jongens, de motivatie aan om goed te presteren (Milgram, 2007). Scholieren van havo 4 en vwo 4 worden in twee rondes uitgedaagd een advies te schrijven voor de Provincie. Zij nemen levensechte dilemma’s onder de loep die spelen in Flevoland, zij verdiepen zich in de thema’s, verzamelen kennis en bedenken goed onderbouwde oplossingen. Het gebruik van internet vormt daarbij een belangrijk element. Leerlingen kunnen via de speciale jubileumsite informatie vinden over de

competitie. Ook gaan zij zelf hun bevindingen op de site plaatsen, zodat alle betrokkenen de voortgang van de competitie kunnen volgen. In de eerste ronde stemmen medeleerlingen op het beste product, in ronde twee zal ook het grote publiek worden uitgenodigd te stemmen. We verwachten dat ook dit de motivatie enorm zal versterken. In september 2011 start de competitie. Dan openen de scholen de verzegelde envelop met de opdrachten. De Grand Finale vindt plaats begin december in het Provinciehuis. De groepjes met de beste producten gaan dan een ‘battle’ met elkaar aan in de Statenzaal. Een jury van prominente Flevolanders zal een prijs uitreiken voor het beste advies. Wilt u een gesprek over motiveren bij het leren? Laat het weten via info@ivio-didactiek.nl

8 september 2011 > Jubileumcongres 'Kwetsbaar Onderwijs'

is haar leerlingen op ieder moment in kunnen stromen op een willekeurige school in Nederland, de leerlingen moeten dus de totale lesstof behandelen. De leerlingen van IVIO@School behandelen net als in het reguliere onderwijs normaal is 75%. Hierdoor blijft zoveel mogelijk tijd vrij voor de docent om aan zorg te besteden. Kennis is belangrijk, maar zonder sociale vaardigheden is een leerling natuurlijk nog nergens. Dit is en blijft de taak van de school.” Doorstroom vanuit KSE Met de start van IVIO@School wordt ook de vraag naar extra certificaten op KSE3 en KSE4 niveau groter. Leerlingen op dit niveau willen immers doorstromen. Sinds dit jaar heeft IVIOExamenbureau haar range examens daarom uitgebreid. Zij verzorgt nu examinering in Nederlands, Engels, Frans, wiskunde, aardrijkskunde, biologie, economie en geschiedenis. Leon Arendshorst: “Onze scholen zijn hier enorm blij mee. Door het certificaten-systeem kunnen de leerlingen op verschillende niveau's tegelijkertijd werken. Engels maken ze bijvoorbeeld op niveau 1, wiskunde op niveau 4. Deze flexibiliteit biedt IVIO@School precies hetzelfde.” Toegangskaartje naar de arbeidsmarkt Sjoerd Veltman: “Vanaf 2012 moet er driehonderd miljoen euro bezuinigd worden op het speciaal onderwijs. IVIO@School past perfect in deze overheidsdoelstelling. Door afstandsonderwijs in te zetten als de situatie zich daarvoor leent, houden scholen meer tijd en geld over om in bijvoorbeeld zorg te steken. Maar ook op een hoger niveau levert dit winst op: één jaar Wajong kost meer dan een volledig onderwijstraject!” Ondertussen zijn de eerste resultaten van IVIO@ School binnen. Negentien leerlingen die mee draaiden in de pilot hebben staatsexamen gedaan. Zeventien van hen zijn geslaagd. Sjoerd Veltman: “Dit is nog maar een klein begin. Ik ben pas tevreden als iedereen de kans krijgt om een diploma te halen, dat is immers het toegangskaartje naar de arbeidsmarkt.”


IVIO krant

6

IVIO-Integratie heeft haar deelnemers een aantal vragen gesteld. Een aantal opvallende antwoorden vindt u hier: Vraag 1. Welke muziek uit Nederland vind je mooi en waarom? - Ik vind Jan Smit en Marco Borsato erg leuk. De woorden die gezongen worden vind ik erg mooi en ik kan er ook van leren. - Ik vind popmuziek mooi omdat het erg gezellig is - Marco Borsato scoort 37% van de stemmen - Jan Smit 9%

Vraag 4. Wat vind je niet leuk aan Nederland? - Het weer - Belasting

- Alle muziek uit Nederland is mooi - Housemuziek vind ik niet mooi. Ik krijg daar hoofdpijn van.

9. “Koningin Beatrix vind ik leuk en heel mooi.” 10. Meneer Geert Wilders.

- Het koningshuis scoor 45% van de stemmen - Geert Wilders is niet zo populair bij de deelnemers, die scoort 51% negatieve stemmen

Vraag 12. Wat vind je het gekste Nederlandse woord? Vraag 13. Wat vind je de gekste Nederlandse uitdrukking? 12. “Tjonge – jonge” 13. “Fruit valt niet ver van de boom”

Vraag 7. Welk eten heb je in Nederland leren kennen en vind je lekker?

7. “Nederlands eten vind ik erg lekker, vooral bloemkool, zuurkool en boerenkool” - 41% houdt van 8. “Ik lust geen haring!! Dat stinkt!!” stamppot - 50% lust absoluut geen haring

Vraag 11. Welke hobby’s heb je in Nederland opgedaan?

Vraag 6. Naar welke Nederlandse televisieprogramma’s kijk je en wat vind je daarvan? - “Postcode Loterij vind ik heel leuk. Altijd blije mensen.” - 18% kijkt naar Ik hou van - Ik hou van Holland Holland en Lingo - 34% kijk naar series op RTL

Vraag 14. Wat vind je de raarste gewoonte van Nederlanders? - “Honden uitlaten op straat.” - “Winkels die om 5 uur sluiten.”

- De autowasstraat en Amsterdam - Het landschap, de bloemen en natuur.

Vraag 8. Welk eten heb je in Nederland leren kennen en vind je vies?

- 1. Om met andere mensen te communiceren 2. Om onafhankelijk te zijn - 11% doet het voor een baan - Omdat ik hier woon en graag - 51% om sociale contacten te praat met de Nederlanders onderhouden

Vraag 9. Wie vind je de leukste bekende Nederlander? Vraag 10. Wie vind je de minst leuke bekende Nederlander?

- 25% houdt niet van luide muziek - 15 % vind alle Nederlandse muziek mooi

Vraag 5. Waarom wil je Nederlands leren?

- Bij 36% van onze deelnemers is het klimaat en negatief punt. - 8% vind het erg dat wij zelf over de dood kunnen kiezen (abortus, euthanasie)

Vraag 3. Wat vind je leuk aan Nederland?

Vraag 2. Welke muziek uit Nederland vind je niet mooi en waarom?

- 39% vindt het landschap prachtig - 9% houdt van de steden

- “Lopen en fietsen, want ik wil een beetje afvallen.” - “Elke maandag rennen en Na de komst naar ik doe ook aan Zumba.” Nederland zie je dat veel mensen meer zijn gaan bewegen.

Vraag 15. Als je 1 dag de baas van Nederland zou zijn, wat zou je dan veranderen? - 31% vind het raar hoe Nederlanders met huisdieren omgaat - 14% zouden graag de winkels wat langer open zien

- 15% heeft moeite met de lidwoorden - 21 % zijn niet bekend met Nederlandse uitdrukkingen

“De winkels 24 uur per dag open zijn” “Minder belasting betalen” “Als ik voor 1 dag de baas van Nederland zou zijn dan zou ik de trein kaartjes goedkoper maken” “1 extra Koninginnedag op 1 mei” “Verblijfsvergunning geven aan alle buitelanders die in Nederland wonen” “Parkeren in Enschede wordt gratis” “Dat iedereen mee kan draaien met de samenleving en dat er een goede toekomst komt voor de jeugd” “Ik verander Geer Wilders!”

In Ecuador naar school Ik ben Jaco Knapen en woon momenteel met mijn ouders in Ecuador. Ik ben 16 jaar en zit in de vierde klas van het vwo. In februari 2010 ben ik met mijn familie naar Ecuador verhuisd. Ik zat toen nog in 3 vwo. Het eerste halfjaar had ik ‘s ochtends

taalstudie Spaans en ‘s middags deed ik de Wereldschool. Ik volgende alleen die vakken die ook in mijn uitstroom profiel zaten. Doordat ik alleen ’s middags de Wereldschool kon doen liep ik wel wat vertraging op.

Na een half jaar zijn we naar mijn huidige woonplaats Portoviejo verhuisd. Hier zit ik nu op een colegio (school voor vo) in een klas met 19 leerlingen en werk daar de meeste uren aan de Wereldschool. Ik neem mijn werk mee in snelhechters met schriften. Een aantal uren doe ik mee met de anderen, zoals met Engels (om mijn spreekvaardigheid te trainen) en met Spaans. Ik was het alleen thuis werken voor school al snel zat, want ik miste mijn leeftijdsgenoten. Nu heb ik gewone sociale contacten op het colegio met leeftijdsgenoten. De positieve kanten van deze situatie zijn dat ik contacten heb, beter kan werken, me beter kan concentreren, kan oefenen met Engels spreken en aan sport doe. Uiteraard zijn er ook negatieve kanten. Soms is het erg rumoerig in de klas, zodat het concentreren moeilijk is. Daarnaast moet al het werk opgestuurd worden via internet, dat doe ik thuis. Daarvoor ga ik op dinsdag en donderdag twee uur eerder naar huis. Ook vakanties zijn anders en daardoor moet ik soms in vakanties doorwerken. Sowieso doe ik niet mee met de vakanties van Nederland, waardoor ik ook minder vakantie heb. Mijn ouders hebben zwart op wit gezet dat ik geen aanspraak zal maken op een diploma van de colegio ArcoIris. Ze noemen mij daarom een “intercambio”. Een voordeel daarvan is dat ik er gratis op school zit, omdat ik niet ingeschreven sta! Door de flexibiliteit van de Wereldschool en de open houding van de ArcoIris is mijn niveau van opleiding gewaarborgd en ben ik elke dag van huis!

Portoviejo

8 september 2011 > Jubileumcongres 'Kwetsbaar Onderwijs'


NUMMER 17

7

Colofon Internationale school niet altijd de beste onderwijs­oplossing in buitenland

IVIO krant is een uitgave van de IVIO Onderwijs Groep en de IVIO Advies Groep. IVIO werd in 1936 opgericht door prof. Ph. Kohnstamm in opdracht van de overheid. De orga­nisatie is sinds 2003 particulier.

Wereldschool kan een oplossing zijn, bijvoorbeeld wanneer er geen internationale school in de buurt is en het lokale onderwijs niet goed is. De Wereldschool kan u hierin adviseren.

Veel expats die met hun gezin naar het buitenland vertrekken sturen hun kinderen naar een internationale school. Maar wat is nu een internationale school? En wat zijn de voor- en de nadelen? De Wereldschool geeft u een korte introductie. Wat is een internationale school? Internationale scholen zijn erkende private instellingen, waarbij de lessen gegeven worden in een buitenlandse taal, meestal het Engels. Grofweg zijn er twee onderwijssystemen, het I.B. en het I.G.C.S.E. Het International Baccalaureate (IB) wordt wereldwijd gecoördineerd vanuit Geneve door het IBO. Het IB kent drie fases. Een leerling hoeft daarbij niet elke fase te doorgelopen. De fases zijn het Primary Years Programme (PYP) voor leerlingen van 3-11 jaar oud, gevolgd door het Middle Years Programme (MYP) voor leerlingen van 11 tot 16 jaar oud en afsluitend gevolgd door het Diploma Programme (DP) voor leerlingen van 16 tot 19 jaar oud. Het succesvol afronden van dit programma leidt tot het behalen van het IB-diploma, waarmee men wereldwijd op veel universiteiten terecht kan. Het I.G.C.S.E is het door het Cambridge International Examinations (CIE) ontwikkelde programma. Het I.G.C.S.E. staat voor International General Certificate of Secondary Education en is een internationale afgeleide van het Britse G.C.S.E. programma. Het I.G.S.C.E bereidt een leerling in vijf jaar voor op het examen en is in principe bedoeld voor een leeftijd tot 16 jaar. Het examen kan worden afgelegd op een twee niveaus, het zogenaamde CORE niveau. Dit niveau is ongeveer vergelijkbaar met vmbo-tl. Het exended niveau is vergelijkbaar met havo. De meeste leerlingen kiezen ervoor om

Hoera, ik ben geslaagd!

na het behalen van het I.G.C.S.E. nog twee jaar het genoemde IB te volgen. Een andere mogelijkheid is het volgen van het programma Advanced International Certificate of Education van de Cambridge International Examination. Het is in dit programma echter niet mogelijk om het vak Nederlands te kiezen. Wie de certificaten van dit programma haalt wordt wel vaak geaccepteerd door een Universiteit in Nederland, waarbij deze echter wel kan eisen dat de aankomend student eerst een taaltoets Nederlands dient af te leggen. Wel of geen de Internationale school doen? Of een internationale school de beste keus is hangt af van de toekomstplannen van de ouders en van het lokale schoolaanbod. Voordeel van internationale scholen is dat in heel veel verschillende landen met hetzelfde onderwijssysteem wordt gewerkt en verhuizen dus geen probleem hoeft te zijn. Nadeel is dat bij internationale scholen er relatief veel inen uitstroom is, dat internationale scholen duur zijn ($ 20.000 per jaar is geen uitzondering) en de aansluiting op het Nederlandse onderwijs niet optimaal is. Wanneer ouders naar één plek gaan en daarna terugkeren naar Nederland is een lokaal onderwijs in sommige gevallen een rustiger en kwalitatief beter alternatief. Ook onderwijs via de

Aansluiting internationale school op het onderwijs in Nederland Een internationale school sluit niet altijd goed aan op het Nederlandse onderwijs. Niet alleen worden er deels andere vakken gegeven, maar ook het niveau is niet goed vergelijkbaar. Een diploma van een internationale school geeft daarom niet automatisch toegang tot alle vervolgopleidingen in Nederland. Bovendien wordt het “Amerikaans systeem” (IB) pas aan het einde afgesloten met een diploma. Dit kan problemen opleveren wanneer leerlingen tussentijds willen instromen bij een vervolgstudie Het “Brits” systeem (I.G.C.S.I.) kan wel worden afgesloten met een tussentijds diploma. Instroomproblemen kunnen worden voorkomen door een goede voorbereiding. Zo kunnen ouders al in een vroeg stadium met hun kind proberen vast te stellen welke profielen of opleidingen hun kind zou willen volgen bij terugkeer naar Nederland. Ook is het aan te raden om al informatie in te winnen bij een eventuele vervolgopleider, welke vakken er b.v. vereist zijn, welke voorwaarden er worden gesteld qua startniveau etc. Wanneer duidelijk is aan welke voorwaarden het lespakket moet voldoen kan hiervoor een plan worden gemaakt om de instroom zo goed mogelijk te laten verlopen. Bijvoorbeeld door ook een aantal vakken via de Wereldschool te volgen. De Wereldschool heeft inmiddels zoveel ervaring opgedaan met leerlingen die in het buitenland onderwijs hebben gevolgd dat wij u hierover gedegen kunnen adviseren.

Shaji Jacob Sterrensstraat 27 7521 ZM, Enschede. Datum: 18 April , 2011. IVIO- Integratie Bolderweg 2, 1332 AT, Almere mijn inburgeringexamen. Dank u wel.

(257684840)

Vandaag ontving ik een brief van IVIO -Examenbureau, met het positieve nieuw s dat ik voor het inburgeringsexamen geslaagd ben. De lessen heb ik met plezier gevolgd bij IVIO-Integratie, Enschede. Ik dank u vriendelijk dat ik gratis de inburgeringscursus heb mogen volgen via de gemeente Enschede en IVIO –Integ ratie. Bij aanvang dacht ik dat inburgering niet meer is dan Nederlands leren maar nadat ik bij IVIO Integratie met de cursus ben gestart heb ik me gerealiseerd dat de inburg eringscursus meer is en ook inzicht geeft in de Nederlandse samenleving en kultuur. Ik ben van mening dat deze cursus iedere en kan helpen te integreren in de Neder landse samenleving. Mij docent dhr. Ömer Acar, heeft mij kunnen motiveren en heeft in de klas een vriendelijke atmosfeer weten te creeren waardoor de lessen moeiteloos verliepen. Het inzicht dat het bij mij heeft gegeven over de verschillende onderwijs niveaus in Nederland was bijzon der. Zonder zijn hulp zou ik zeker niet geslaagd zijn bij de eerste poging in het eerste jaar. Ik heb tijdens de lessen ook geleerd van mijn Turkse, Syrische, Slowaakse, Italiaanse en Poolse cursusgenoten. Bij deze wil ik ook de gemeente Ensch ede en mijn werkgever OPRA turbin es bedanken voor hun ondersteuning. Ik wens iedereen bij IVIO- Integratie en alle cursisten Met vriendelijke groet,

Marketing en Media (KMM) Groep. De visie van KMM Groep gaat ervan uit informatie en kennis in alle mogelijke vormen zo goed, innovatief en duurzaam mogelijk te verwerken, te beheren en over te dragen. Daarbij streven de IVIO bedrijven naar een inhoudelijk waardevolle en (eveneens) duurzame relatie met hun eigen medewerkers, met hun klanten en met hun leveranciers. Oplage: 5.000 Verschijning: 3 x per jaar Verspreiding: controlled circulation onder relaties van de IVIO bedrijven. Uitgever: Drs. Meine Breemhaar Hoofdredacteurschap: Emil Roelofs Redactieraad: IVIO Onderwijs Groep: Emil Roelofs, Wereldschool; Leon Arendshorst, IVIO-Examenbureau. IVIO Advies Groep: Lies Graafsma, IVIO-Didactiek; Jochem van Doorn, IVIO-Integratie. IVIO Onderwijs Groep Bezoekadres: Pascallaan 71, 8218 NJ Lelystad Postadres: Postbus 375, 8212 NJ Lelystad IVIO-Examenbureau T 0320 - 22 99 20 E examenbureau@ivio.nl I www.ivio-examenbureau.nl Wereldschool T 0320 - 22 99 27 E info@wereldschool.nl I www.wereldschool.nl IVIO-Boeken T 0320 - 28 69 60 E ivio-boeken@ivio.nl I www@ivio-boeken.nl

IVIO Advies Groep Bezoekadres: 'Creative Campus Almere gebouw Business Academy', Bolderweg 2, 1332 AT Almere Postadres: Postbus 1449, 1300 BK Almere

Geachte heer J.J. van Doorn,

1936 - 2011

maken als bedrijfgroepen deel uit van de Kennis,

IVIO@School T 0320 - 29 23 80 E info@ivioschool.nl I www.ivioschool.nl

Hoera, ik ben geslaagd!

Onderwerp: Positief afronden van

De IVIO Advies Groep en IVIO Onderwijs Groep

erg veel succes voor de toekomst!

IVIO-Integratie T 0320-22 99 75 E integratie@ivio.nl I www.ivio-integratie.nl IVIO-Didactiek T 0320- 22 99 31 E info@ivio-didactiek.nl I www.ivio-didactiek.nl IVIO-Opleiding T 0320-28 69 69 E info@ivio-opleiding.nl I www.ivio-opleiding.nl Vormgeving: uNiek-Design.nl Deze krant is gedrukt op FSC papier. FSC papier is papier gemaakt van hout uit FSC bossen. Het Forest Stewardship Council beheert ca. 67 miljoen hectare bos. Het papier staat garant voor hout uit duurzaam beheerde bossen, dat wereldwijd gesteund wordt door boseigenaren, bedrijven, alle grote natuurorganisaties en vele overheden. Alle rechten voorbehouden.

Wilt u informatie uit deze uitgave in enige vorm overnemen, laat dit dan vooraf schriftelijk (per mail) aan de uitgever weten. U krijgt dan zo spoedig mogelijk uitsluitsel of dit is toegestaan.

Shaji Jacob

Hartelijk bedankt. 1936 - 2011 8 september 2011 > Jubileumcongres 'Kwetsbaar Onderwijs'


IVIO krant

8

VCA-examens: Veiligheid bij stage en werk! IVIO-Examenbureau heeft haar dienstverlening uitgebreid met de VCA-examens. Arthur van der Veen, accountmanager VCA, heeft er alle vertrouwen in dat er veel belangstelling is voor deze examens.

Meer informatie Meer informatie over de VCA-Examens is te vinden op www.ivioexamenbureau.nl. Met vragen kunt u zich ook tot Arthur van der Veen richten. Telefoonnummer: 06 133 847 91 / 0320 22 99 35 E-mail: VCA@ivio.nl

“IVIO-Examenbureau innoveert continu en is daardoor steeds op zoek naar nieuwe kansen,” Arthur van der Veen is aan het woord en klinkt enthousiast. “Wij evalueren regelmatig met onze relaties (scholen en bedrijven) en vragen aan hen wat we kunnen verbeteren. Uit een aantal gesprekken kwam naar voren dat de scholen hun leerlingen graag meer verschillende examens aan willen bieden, waaronder het VCA. Uiteraard gaven we gehoor aan dit verzoek. Sinds 1 maart jl. bieden we deze nieuwe dienst aan. Ik ben er van overtuigd dat deze examens een groot succes gaan worden.” Wat is VCA? VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers en is in eerste instantie bedoeld voor mensen die werkzaamheden met een verhoogd risico (gaan) uitvoeren. Dit zijn bijvoorbeeld fabrieksmedewerkers, bouwvakkers en werknemers in de (zware) industrie. Tijdens de VCA-opleiding leer je hoe je veilig werkt met respect voor jezelf en de omgeving. Zaken die zowel voor de individuele werknemers als voor bedrijf belangrijk zijn. Een bedrijf dat werkt met VCA-gecertificeerd personeel neemt zijn verantwoordelijkheid en is daarmee de concurrentie een stap voor. Uiteraard voorkomt men zo ook ongevallen en extra kosten. IVIO-Examenbureau biedt drie examens aan: • BVCA (basis VCA) • VOL-VCA (Veiligheid voor Operationeel Leidinggeven VCA) • VIL-VCU (Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden)

Waarom VCA? Het VCA certificaat is bedoeld voor Aannemers, Opdrachtgevers en Werknemers die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico. Dikwijls vinden deze werkzaamheden plaats in fabrieken, bij installaties en in werkplaatsen. Voordeel Bedrijven: • Bij bepaalde opdrachtgevers is VCA vaak een vereiste/voorwaarde om in aanmerking te komen voor het maken van een offerte of gunning van een contract. • VCA-certificering geeft een voorsprong op de niet VCA-gecertificeerde aannemer. • Men voorkomt veelal schade aan de werknemer, het bedrijf en het milieu.

Krachtenbundeling Arthur van der Veen: “IVIO-Examenbureau verzorgt alleen de examinering. Niet al onze klanten bieden echter een VCA-opleiding aan. Om hen zo goed mogelijk van dienst te zijn, hebben we onze krachten gebundeld met trainingsbureau Soliede Opleidingen en de educatieve uitgever EDU’Actief. Soliede Opleidingen geeft trainingen Veilig Werken en VCA. Deze trainingen zijn niet alleen bedoeld voor examenkandidate, maar richten zich ook op praktijkschooldocenten die daarmee zelf VCAopleider kunnen worden. EDU’Actief heeft speciaal voor de praktijkscholen een digitale leeromgeving ontwikkeld die met veel afbeeldingen en video's de VCA-lesstof aanbiedt. De leerlingen kunnen hiermee zelfstandig, snel en veilig aan de slag. Dit werkt veel beter en fijner dan 'droog' leren uit een boek.”

Bahar Mayid Fatah Bahar komt oorspronkelijk uit Irak en is nu bijna zeven jaar in Nederland. Aangezien zij in Irak nooit naar school is geweest begon zij in Nederland met een alfabetiseringstraject. Doordat haar dochter chronisch ziek is (en hierdoor vaak in het ziekenhuis verblijft) miste zij regelmatig lessen. Toch lukte het haar om te leren lezen en schrijven. Vervolgens kwam Bahar in 2009 bij IVIO-Integratie op school. Hierover vertelt zij: “Ik vond het in het begin erg moeilijk om de les te volgen. Gelukkig werd dat snel beter. De docente was ook erg aardig en ik vond het leuk om alle nieuwe dingen te leren.” Ondanks de lastig privé-situatie zet Bahar door. Via de gemeente krijgt zij een taalcoach toegewezen die haar gedurende zes maanden extra helpt bij het leren van Nederlands. “Het praten met de

1936 - 2011

1936 - 2011

taalcoach hielp goed. Ook heb ik nu via de school van mijn kinderen nieuwe vrienden leren kennen.” In maart 2011 slaagde Bahar voor haar laatste examen en is nu de trotse bezitter van het inburgeringsdiploma. “Ik kan nu voor mij en mijn twee kinderen onze paspoorten aanvragen. Ook wil ik graag verder leren, misschien een opleiding volgen zodat ik in de kinderopvang kan werken.”

Examenhulp Een VCA-examen moet voor iedereen toegankelijk zijn. IVIO-Examenbureau biedt het examen in elf verschillende talen aan. Ook is het mogelijk om een voorleesexamen te maken. Vooraf kan geoefend worden met de proef-voorleesexamens van EDU'Actief. Onderscheiden “We hebben een goed product staan,” zegt Arthur zelfverzekerd. “In de lijn van wat mensen van IVIO-Examenbureau gewend zijn, bieden we onze nieuwe examens aan tegen een uitermate scherpe prijs. Ook de flexibiliteit en betrouwbaarheid die onze klanten gewend zijn, zullen we natuurlijk blijven handhaven.”

Voordeel opdrachtgever: • De aannemer (opdrachtnemer) laat zien dat hij veiligheid, gezondheid en milieu serieus neemt. Hiermee wordt ook het risico verkleind van te late oplevering. Voordeel werknemer: • Werknemers kunnen een veilige en gezonde werkomgeving verwachten in een VCA-gecertificeerd bedrijf. • De werknemer is beter in staat risico’s af te wegen en preventieve maatregelen te nemen. Voordelen van VCA certificatie voor alle drie de partijen en de maatschappij: • Minder verwondingen, minderverzuim als gevolg van arbeidsongevallen, minder arbeidsongeschikten, minder kans op calamiteiten, meer aandacht voor het milieu. Kortom: een veilige(re) en gezonde(re) werkomgeving voor iedereen.

Innovatieve intake ROC’S In de Wet Educatie en Beroepsonderwijs is geregeld dat ROC’s zeer toegankelijk moeten zijn. Dat heeft in de praktijk grote gevolgen voor het onderwijs. Ondanks warme overdracht en bezoeken aan toeleidende scholen, zitten ook de intakers soms met de handen in het haar. Het is niet eenvoudig wat er van de intakers wordt verlangd. Het ROC wordt afgerekend op resultaten, terwijl de instroom qua niveau en aard een grotere diversiteit kent dan ooit. De eerste reactie is doorgaans dan ook de aanschaf van een testbatterij die zekerheid moet verschaffen. In de praktijk blijkt deze oplossing niet altijd afdoende te zijn. IVIO-Didactiek heeft in de afgelopen jaren een eenvoudige, innovatieve benadering ontwikkeld voor het intakegesprek en de intakeprocedure. Onder meer bij de AKA-opleidingen in ROC van Twente wordt daarmee gewerkt. Enkele elementen uit deze benadering zijn: • De intaker werkt in een driehoeksverhouding. Het ROC is opdrachtgever en in ruil voor het beschikbaar stellen van middelen verlangt het ROC bepaalde resultaten. In de basis van de driehoek staat als klant de kandidaat-deelnemer. Ook in de basis vinden we de intaker: een getrainde professional.

8 september 2011 > Jubileumcongres 'Kwetsbaar Onderwijs'

opdrachtgever: het ROC

professional: de intaker

klant: de toekomstige deelnemer

• Het intakegesprek is het begin van de begeleiding die aan elke deelnemer wordt aangeboden in het kader van studieloopbaanbegeleiding of zorgstructuur. • Het resultaat van het intakegesprek dient een redelijk onderbouwde inschatting te zijn van de kansen op succes in de opleiding en afspraken over de wijze waarop de kandidaat omgaat met de risico’s. • Het intakegesprek is daarom niet zozeer een selectiegesprek, als wel een adviesgesprek, waarin de intaker en de kandidaat samen tot (h)erkenning komen van kansen en risico’s en samen tot conclusies komen over plaatsing en begeleidingsafspraken. De benadering is in verschillende onderwijssoorten van toepassing. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Lies Graafsma, lies.graafsma@ivio.nl.

IVIO Krant juni 2011  

IVIO krant