Page 1

Á Procura de Microbios Rexistro das observacións. 1. Descrición do cultivo en caldo nutritivo: a. Mostra: dunha maza podre b. Incubado a  21ºC  durante12 hrs c. Presenza de turbidez:    Si   d. Presenza de floculacións: Non e. Presenza de sedimentos/posos:  Non f.

Presenza de película superficial:  Non

g. Cambiou a cor do medio?  Non. En caso afirmativo: Cor do medio logo  da incubación.

2. Descrición das colonias sobre Agar Nutritivo. (Usa unha liña para cada  morfoloxía diferente).

Mostra: Maza podre Incubación: 37ºC 24hrs

Descrición morfolóxica das colonias recollidas do contorno Diámetro Aparencia Bordo Elevació Cor Número n Menor de  Puntiforme Sin  Blanco­ medio  elevacio transparent milimerto n e

Uniforme recubriendo  casi toda la  placa

Mostra: Uñas

Sin elevacio n 

Blanco­ transparent e

Descrición morfolóxica das colonias recollidas do propio corpo Diámetro Aparencia Bordo Elevación Cor Número Non  creceu 


nada Incubaci贸n: 37潞C 24hrs


Cuestións: 1. Ante un tubo con medio líquido, ¿en que condicións podes dicir que hai  crecemento bacteriano? Contesta eiquí 2. ¿Cal e o número mínimo de bacterias diferentes que hai na placa que menos  bacterias ten? ¿Por que o sabes? Contesta eiquí 3. ¿Pensas que creceron sobre o agar nutritivo tódolos microorganismos  presentes na zona de recollida da mostra? Razoa brevemente. Contesta eiquí 4. ¿Qué avantaxe presenta o crecemento sobre medios sólidos fronte os  líquidos? Contesta eiquí 5. ¿Cal é a importancia da técnica aséptica? Contesta eiquí 6. ¿Que aportan as placas Petri á microbioloxía? Contesta eiquí

microbiologia  

practica de laboratorio

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you