Page 1

Universitaris: consells per sobreviure aquest curs.

Ara que fa poc que hem començat el nou curs acadèmic, molts estudiants ja han hagut de fer importants desemborsaments econòmics per poder estudiar. La despesa de matrícula i de material d'estudi és només part de les despeses habituals, com el transport. A més, en alguns casos cal sumar-li el cost d'una habitació en un col·legi major, residència o pis compartit. I toca treure la calculadora per fer comptes i comprovar la despesa de cada mes per poder cobrir-ho tot i que, a sobre, quedi una mica de diners per destinar-lo a moments d'oci i de cultura. Una de les primeres despeses en la vida d'un universitari és sens dubte el de la matrícula de la titulació que cursarà. En aquest sentit, és important triar bé la universitat en què es va a estudiar perquè la diferència del cost de la matrícula és bastant significativa i l'elecció entre una universitat pública o privada poden reflectir una diferència d'un 26% en comunitats autònomes com, per exemple, Madrid. Les diferències també es noten entre les mateixes universitats públiques i privades d'una mateixa comunitat autònoma. Seguint l'exemple de la Comunitat de Madrid, s'observa que la UNED té un cost mitjà de 920 euros, i la més econòmica, davant els 1.410 euros de mitjana de la Universitat Rei Joan Carles per al primer curs de carrera. Els costos són majors en el cas de les universitats privades. Entre elles, també s'aprecia una considerable diferència en el preu de la matrícula. D'aquesta manera, la més econòmica seria la Universitat Camilo José Cela amb un cost mitjà de 7.200 euros (6.280 euros més en comparació amb la UNED). Dins de les privades de la Comunitat de Madrid, el major cost mitjà es troba a la Universitat Europea de Madrid amb 8.600 euros. Entre aquestes dues universitats privades, la diferència és de 1.400 euros.


La diferència s'aprecia igualment en altres universitats i per la titulació que es cursa. Per exemple, a Saragossa, la Universitat Sant Jordi fixa un cost de 4.560 euros per als estudis d'enginyeria informàtica, sent la titulació més econòmica, i de 9.900 euros per Farmàcia, sent la carrera amb la matrícula més cara. Altres titulacions costen 8.340 euros en el cas de Periodisme o Comunicació Audiovisual. En altres universitats com la Universitat de Santiago de Compostel·la, els preus poden variar des dels 836,39 euros d'Infermeria als 590,74 euros de titulacions com Història, Filosofia o Direcció i Administració d'Empreses. Són només un exemple de la importància de triar bé la universitat en què s'estudiarà quan cal controlar la despesa. I un cop escollida, cal assegurar-se que realment s'ha de pagar aquest import, ja que hi ha universitats que ofereixen descomptes que poden reduir notablement aquest cost. Alguns d'ells són per exemple per pertànyer a una família nombrosa, ser un estudiant amb discapacitat, ser estudiant de les Comissions d'Avaluació de la Qualitat de les titulacions, víctima del terrorisme o tenir matrícules d'honor en estudis universitaris o preuniversitaris. Una altra possibilitat és obtenir descomptes per ser empleat públic. També hi ha universitats que ofereixen alguna rebaixa per estar desocupat com la Universitat Internacional Valenciana (VIU), que en aquest cas és del 20%, però sempre que no es percebi prestació per desocupació. I encara hi ha més possibilitats de reduir el cost de la matrícula o bé que pugui sortir gratis. Cal no oblidar-se de la convocatòria de beques que es convoca per a cada curs acadèmic per part del Ministeri d'Educació o de les pròpies autonomies. Però, a més, es pot optar per sol · licitar beques d'entitats financeres o ajuts universitaris com la de Catalunya Caixa, la Caixa o Caja Madrid, entre d'altres. Encara que en moltes ocasions és difícil aconseguir-les, les beques suposen un recurs que no s'ha d'obviar, com les vies de finançament que s'ofereixen per sufragar les despeses acadèmiques amb productes financers especialment dissenyats per a estudiants. Karen Vilaqui i Waleska Herrera (font: http://www.aprendemas.com/Reportajes/html/R2251_F11102012_1.html)

REPORTATGE  

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

REPORTATGE  

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Advertisement