Page 1

Избраният водач и неговия екип Как народите на Мезоамерика са търсели призвания лидер Сред народите от Мезоамерика, както се нарича пред-Колумбовия период на Мексико, съществува общо схващане за това, че всяко нещо притежава духовна енергия. Тази енергия не е физическа връзка между явления и тела, а трансцедентална и метафизическа. Те са вярвали, че всяко нещо притежава вътрешен дух, включително и самото време. Духовната енергия е в основата на всичко живо и неживо – от скалите, планините, реките, вятъра, дъжда, растенията, животните до хората. В противен случай те не биха съществували. На времето се е гледало по същия начин, като хода му е отбелязван чрез дни, които имат свой духовен и енергиен ход. На всеки ден се е гледало като на уникална бленда от чиста духовна енергия, която идва и заминава по предвидим начин обвързан в цикличности. Тези цикли на духовна енергия определят хода и съдбата на всичко които се случи в потока им – хора, държави и народи. Времето и неговия ход се разглежда като свързваща брънка между свръхестествения и обикновенния свят – проход през който мощни духовни сили манипулират и оказват влияние върху потока на ежедневието. Ходът на времето не е безкрайна, самоподдържаща се система подобна на вечен двигател. Този ход изисква необходимите усилия и ресурси, за да може да бъде поддържан, за да наблюдаваме преминаването на дните. Тези усилия и поддръжка са разбират като саможертва и признание към духовните сили които поддържат времето и света. Всеки роден човек е част от силите стоящи зад хода на времето и същевременно носи със себе си времето. Ключово значение за разбирането на човека е има времето на раждането, защото то отразява духовните сили и взаимовръзки със свръхсетивния свят, предназначението и съдбата му. Тази представа е била поддържана и развита в продължение на повече от 3 хиляди години. Милиони хора от древно Мексико са споделяли вярата си за света, въпреки че, тя никога не е била обединявана от една политическа власт, в смисъла който познаваме в съвремието. От наша гледна точка промените от икономическо, социално и политическо естество са ставали непрекъснато, но системата документираща процесите, историята и събитията е оставала. За предаването на информация е създадена система за писане, присмятане и документиране. Тя е била базирана на пиктографски знаци. Използвани са образи на обекти от ежедневието. Примери за пиктографско писмо.

Куче

Дъжд

Слънце и Луна

Маймуна

Образите са улеснят комуникацията и посланията преодолявайки езиковите бариери. Някои от народите, като Маите са добавшлши и фонетични звуци, но с промените свързани с упадъка и възхода на обществата те не са издържали теста на времето и не са общоприети. Едни от най-важните пиктографски знаци оцеляли и наложили се в употреба са тези свързани с календара и отчитането на времето. Те се използват в рисунките, изображенията и кодексите. Отчитането на времето не е самоцелно, а се явява ключ за разбиране на света, който виждаме и свръхсетивния свят на силите. Успоредно с отчитане на хода на времето съществува система за


връзка базирана на определeна представа за начина, основните елементи от които е изградена общата духовна субстанция.

Трите субстанции на духа 1. Tonalli (Shadow Soul, Тонал Душа сянка) Първия елемент на духовната енергия се нарича Tonalli на езика Нахуатл. На английски е Shadow Soul (Душа сянка, Тонал сянка), На български най-точното значение е тонал на душата сянка или тонал сянка, тонал-аз. Тоналът сянка се асоциира с дейността на мозъка и осигурява сетивата, възприемането и разума. Той формира типове съзнаване и ги прави част от личността. Това включва понятия за правилно и грешно, способността за спомняне на мисли и събития, способността за разсъдък, вземане на решения и правене на заключения. Очите, ушите, езика са свързани с мозъка и са част от начина по който функционира Тонълът сянка. В допълнение на мисленето и логиката в мозъка се случват и сънищата. По време на сънуване, Душата сянка напуска тялото посещавайки места от света или други свръхестествени светове. Основна характеристика на Тоналът сянка е лесната адаптивност и лесната промяна на отношението към нещата. Поради това Тоналът сянка не е основен за формиране на трайните разбирания и отношението към света. Дадено събитие може да се интерпретира по коренно различен начин от Тоналът сянка. Тоналът сянка лесно се приспособяващ се към социалната среда.Той е повратлив и приспособяващ се. Лесно може да бъде манипулирана и принуден да следва напътствия в дадена посока. Поради свойството на тоналът сянка да бъде изменчив, на него не се гледа като на наша истинска същност. Често пъти тоналът сянка не само се приспособява и вписва в социалната среда, но и е подвластен на суета и егоизтични интереси. Така личния интерес на егото може да води душата сянка, която преформулира отношението ни към света по егоцентричен и себелюбив начин. След смъртта за тоналът на Душата сянка, съществуват няколко възможности. Първата е следната. Смята се, че тоналът на Душата сянка отразява най-вече личния живот и също конкретна историческа и социална среда. Понеже се смята, че света има противоречив, многопластов и дуалистичен характер, то тази душа по право принадлежи на бога на дуализма Ометеотл, който обитава тринадесетата, най-външна небесна зона на чистия дуализъм. Ако тази душа е подготвена по определен начин, да разпознава така наречените дуалистични маркeри и да ги следва, то тя се изкачва нагоре към небесните зони, преминайки през дванадесет небесни свята на богове и се установява в зоната на чистата божествена реалност. Смята се, че това е постигане на свобода от мимикрията и маските на света. Също така ако бъде постигнато се счита за победа над едностранчивата воля на божествата обитаващи дванадесетте небесни свята. Те не са успяли да я привлекат в техния свят. Постигането на този тип свобода е себереализация, при която света на конфликтите на волите и непрекъснатите противоречия е надмогнат. Постигнато е уровновесяване в свят без воли, в който има само изчистени двойки противоречия. Втората възможност е Душата сянка да се прикрепи към една от другите души и да скита с нея под формата на дух по земята. Тези духове обикновенно не се намесват в земните дела освен ако има случаи на преследване на мисии или необичайна смърт. Този вариант на обвързване е известен като Диаблеро. Тоналът сянка има видим земен знак и защитник покровител. Земния знак е сетивния елемент и се асоциира с деня, а защитникът извънсетивния духовен покровител се представя като божество от духовната сфера. Съществуват 20 земни знака и съответни духовни покровители, протектори.


Галерията от 20 Тонала сянка, Shadow Souls, Tonalli свързани със знаците на деня в календарът на съдбата Tonalpohualli Тонал, земен знак

Протектор

Описание 1 Cipactli (Crocodile, Крокодил) Изток Tonacatecuhtli Tonacatecuhtli, е Повелителят на отглеждането, първичния бог на създаването и плодородието. Крокодилът е благоприятен ден, означава напредък и чест. Изразява енергичност, работа, награди и признание. Добър ден за начинания 2 Ehecatl (Wind, Вятър) Север Quetzalcoatl Вятърът е лош ден за работа с други в екип. Неговите влияния са непостоянни и без стойност. Добър ден за изкореняване на старите навици.

3 Calli (House, Къща) Запад Tepeyollotl, Heart of the Mountain Добър знак за почивка, спокойствие и семеен живот. Неподходящ за участие в обществен живот. Най-добре за утвърждаване на връзките свързани с доверието и взаимните интереси. 4 Cuetzpalin (Lizard, Гущер) Юг Huehuecoyotl, Old Coyote, the Trickster Защитникът на знака и осигуряващия душата сянка Huehuecoyotl, Old Coyote, the Trickster, е богът на измамите. Гущерът означава бързо обръщане на съдбата. Добър ден за работа свързана с репутацията чрез действия, а не на думи. 5 Coatl (Snake, Змия) Изток Chalchihuitlicue Змията е ден на прокрадващата се река която винаги се променя, без да се промени. Символизира бягащите мигове на вечната вода. Добър ден за проява на скромност, лош ден за действия в личен интерес.


6 Miquiztli (Death, Смърт) Север Tecciztecatl Богът на раковината, символ на Metztli, богът на Луната, понякога идентифициран с Tezcatlipoca. Има раковина като атрибут, която се асоциира с глада. Miquiztli е Неизвестното, което представлява сянка. Добър ден за размисъл за приоритетите в живота, лош за игнориране на възможности. Това е ден за трансформация, символ на краткия момент между стария край и новите начинания. 7 Mazatl (Deer, Елен) Запад Tlaloc, Който прави нещата да избуяват Ден на бога на дъжда и гръмотевиците. Това е ден за лов. Добър ден за проследяване на жертвата, лош ако бъдеш проследен. Това е ден за прекъсване на старите навици и близко внимание към навиците на другите. Това е ден за подсигуряване на пътеките. 8 Tochtli (Rabbit, Заек) Юг Mayahuel Mayahuel е богиня на Maguey и Fertility, a алкохолно божество. Заекът е ден за саможертва и служба на нещо повече от някого. Той символизира религиозното отношение, което превръща всичко в свещенно и има за резултат самоодухотворяването. Това е мистичен ден, асоцииран с преминаванията на луната. Добър ден за общуване с природата и духа, лош за действия срещу другите. 9 Atl (Water, Вода) Изток Xiuhtecuhtli, Lord of the Year Повелителят на годината, стария бог на огъня. Водата е ден за пречистване чрез поставяне на някого в ситуация на конфликт. Добър ден за битка, лош за почивка. Водата носи скорпиона, който трябва да жили враговете си или да жили себе си. Водата е ден за свещенна война, която винаги e битка на някои със собствените му врагове. 10 Itzcuintli (Dog, Куче) Север Mictlantecuhtli, бог на смърта Itzcuintli е водачът на мъртвите, връзката на духовния свят с живота. Itzcuintli е добър за погребения, осъзнавания и спомняне на мъртвите. Това е добър ден да будиш доверие, лош да подозираш намеренията на другите.


11 Ozomahtli (Monkey, Маймуна) Запад Xochipili Xochipili, бог на изкуствата, бог на удоволствието, празненствата и фриволността. Маймуната е ден за съзидание, за игра, за празнуване. Добър за безгрижие, лош за сериозност. Маймуната е предупреждение как лесно честен човек може да бъде хванат в капана на примамките в обществения живот. 12 Malinalli (Grass, Трева) Юг Patecatl Дните под знака Трева символизират смелостта, куража, възстановяването на духа, неща които не могат да бъдат държани под похлупак завинаги. Тревата е денят в който упорстваме въпреки всички неблагоприятности, ден за създаване на съюзничества, за укрепване на връзката с бога/богинята съюзник, които ще оцелеят през теста на времето. Благоприятен ден за подтиснатите, лош ден за подтисниците. 13 Acatl (Reed, Тръстика) Изток Tezcatlipoca Тръстиката е скиптъра на властта който е парадоксално недостигащ навсякъде. Това е ден в който стрелите на съдбата падат от небето като светещи точки. Добър ден за търсене на справедливост, лош за действия срещу другите. 14 Ocelotl (Jaguar, Ягуар) Север Tlazolteotl Денят Ягуар е добър за битки. Символизира мощ, храброст и безумна забрава пред лицето на опасността. Това е ден за воините на Tezcatlipoca, тези които с желание жертват живота си за да поддържат огъня на Старите вечен. 15 Cuauhtli (Eagle, Орел) Запад Xipe Totec Xipe Totec е бог на свалянето на кожата, Бог на времето за посев, основната сила на прераждането. Денят на Орела е ден за борба за свобода и равенство. Това е добър ден за воините на Huitzilopochtli, тези които жертват живота си за да поддържат настоящата епоха на Петото Слънце. Добър ден за действия, лош за разсъждения. Добър за повикване на боговете, лош за игнорирането им.


16 Cozcacuauhtli (Vulture, Лешояд) Юг Itzpapalotl Лешоядът означава дълъг живот, мъдрост, добро поведение и душевна уравновесеност. Това е добър ден за посрещане на спиранията, прекъсванията, загубите и смърта която ни кара да страдаме в живота. Лешоядът е ден за подмамване на Трикаджията. 17 Ollin (Movement, Движение) Изток Xolotl Благоприятен за активната страна, неблагоприятен за пасивната. Денят е за очистеното сърце, символ на тези моменти в които човешките същества могат да видат в какво се превръщат. Добър ден за преобръщане, което идва като земетресение и оставя след себе си руините на рационалността, реда и предначертанията. 18 Tecpatl (Stone Knife, Каменен Нож) Север Chalchihuihtotolin Ден за тежки изпитания, за изпробване и нещастия. Добър ден за тестване на нечии характер, лош за разчитане на нечии минали постижения или репутация. Ножът предупреждава, че мисълта, духът, трябва да бъдат наточени като стъкло, което реже до край чрез истината. 19 Quiahuitl (Rain, Дъжд) Запад Tonatiuh Дъждът е ден в който да разчитаме на непредсказуемите обрати на съдбата. Добър за пътуване и учене, лош за бизнес и планиране. 20 Xochitl (Flower, Цвете) Xochiquetzal Денят Цвете е за създаване на красота и истина, особенно такива които говорят в сърцата на онези, които ги познават и един ден ще престанат да туптят. Цветето ни напомня, че животът, е като цвете, красив но бързо чезне. Това е добър ден за мислене, компания и трогателност, лош ден за подтискане на дълбоки желания, стремежи и страсти.


В ляво: Камъкът на Слънцето изобразяващ календара Tonalpohualli и 20-те тонала сянка (знаци на дни) изобразени в пръстен около Слънцето и четерите предишни епохи.

2. Teyollia (Spirit Soul, Тонал дух, Тейолия) Втората духовна субстанция се нарича Teyollia на езика Нахуатл. На английски Spirit Soul (Тонал дух, Ментално тяло). Тейолия се влияе от 13 небесни сфери. Докато Тоналът сянка се свързва с 20 земни знака, то тринадесетте небесни сфери се отброяват с числата от 1 до 13. 13-те духовни сфери са извън сетивния свят, но се проектират в човека. Свързват се със сърцето, подсъзнателните емоции, интуицията, предпочитанията, отношението към нещата и духовността. Тонълът на Духа, Тейолия, като проекция на волята на божество потрон на даден човек, се смята, за трайна и истински характеристики на човека. Тоналът на истинската душа също способства за приспособяването на човека към света, но за разлика от тоналът на Душата сянка, е по-устойчив и постоянен. Той отразява трайно емоционално отношение. Тоналът на истинската душа се асоциира със сърцето и се смята за принадлежащ на боговете. Жертвоприношенията на хора широко практикувани в предколумбомо Мексико са се изразявали в изваждане на сърцето и предоставянето му на боговете, за тяхно омилостивяване и печелене на блогоразположение. За разлика от изменчевия тонал сянка, тоналът на духа е постоянен и основен за интелектуалната енергия на определен човек. Ако силата на тоналът на духа, трайната емоция и интелекта, влезе в съзвучие с другия тонал на приспособяването, пресметливостта и рационалността се получава благоприятен синхрон. В случай, че това не стане се получава не напълно адекватно поведение или прекалена емоционалност. Съдбата на душата Teyollia, тонълът на духа, зависи от начина по който е живял човек. Напускайки тялото, тя започва продължително 4 годишно пътешествие по посока надолу към зоните на подземните светове. До достигането на най-долния свят на смъртта, се преминава през 9 студени, мрачни и неприветливи зони, които не са подвластни на едно божество, а на съвкупност от малки, но много на брой съгласувани воли на малки същества – бухали, скорпиони, паяци, бобулечки и пр. Ако пътуването е успешно, Тейолия се установява в най-долния свят на Смъртта, от където може да излезе единствено чрез нов цикъл на възкресение иницииран в най-горната небесна сфера.


Съдбата на Тонала тейолия на воините победени в битка е друга. Вместо пътуване към подземните зони, те получават награда, като в продължение на 4 години придружават слънцето, след което се превръщат в пеперуди, опрашващи цвета, ако са под влиянието на 13тата небесна сфера или малки птици. Смята се че всяко нещо в природата, като реки, гори, и пр. има дух който трябва да бъде пазен. Съчетанието между 20 вида Tonalli (Shadow Soul, Тонал сянка) и 13 влияния формиращи Teyollia (Spirit Soul, Тонал дух) формират общо 260 комбинации тонал. За всеки от тези 260 тонала има ден в 260 дневната годината на календара на съдбата Tonalpohualli. В ляво: Пръстенът на Духа Тейолия. Външен пръстен спрямо пръстена на Тонала Сянка. Състои се от общо 12 огъня всеки с 4 отметки. Найгорната и най-долната част съставляват обединяваща 13 част от пръстена. Всеки елемент от пръстена се нарича огън. Тези 52 елемента, често изобразявани като Чудовища отделят света на хората от света на боговете.


3. Ihiyotl (Aura Soul, Нагуал-Аура) Третата субстанция на духа се нарича Ihiyotl на Нахуатл, Aura Soul на английски или НагуалАура на български. Ако тоналът сянка е от земен тип, тоналът на духа от надземните сфери, то на нагуала аура се гледа като на свързан с подземните сфери и техните влияния. Съществуват 9 типа нагуали свързани с 9 подземни зони и съответните протектори богове. Нагуалът на аурата е вътрешната жизнена енергия на всяко същество. Ако нагуалът го напусне, то умира за часове. Аурата е свързана с базови инстинкти, сексуална енергия и страст. Ключов момент на Аурата е способността тя да бъде почувствана. Нагуалът също има две компоненти – видима, която мож да се пипне и присъства в света, който познаваме и невидима, трансцетентална. Видимата е нашето тяло и еволюционните механизми заложени в него благодарение на които ние оцеляваме. Невидимата е дух на животно, което живее в нас. Нагуалът функционира прозрачно за нас. Ние не знаем как дишаме е как тялото ни се грижи за всички процеси. Не знаем как сме открили вода или не знаем защо смятаме определена храна за вредна. Нагуалът като продукт на милиони години еволюция е развил способности за които ние не подозираме, но когата ситуацията налага се възползваме от тях. Съдбата на Нагуалът аура е, че тя остава да живее на земята без да пътува към други светове. Най-често намира друго животно в което да живее. Така Аурата се свързва с животните, а овладелите нагуалът на Аурата се изобразяват като двойни същества, човек и животното. Когато се роди бебе, то получава Аурата на друг човек или животно, живели преди него или роднини. Аурата непрекъснато реинкарнира, за разлика от другите две души на Тонала, съхраняващи индивидуалните характеристики. Причината е че нагуалът е безличен и е в по-голяма степен свързан с базовите безсъзнателни жизнени функции, а индивидуалните характеристики са в голяма степен неповторими. Впрочем това разннобразие също не е безкрайно, защото 260-тонала се смесват с 365-те дни на годината и образуват друг цикъл от уникални дни повтарящ се на всеки 52 години.

II. Конфигурациите от тонали, нагуали и протектори Чрез календарът Tonalpohualli, се прави връзка между човека и неговата неземна, духовна природа. По датата на раждане се анализират субстанциите на профила - двата тонала и нагуалът. Анализът прогнозира влиянията, наклоностите и шансовете на всяка конфигурация тонали, нагуали и протектори. По конфигурацията се определя мястото на профила в екип чрез система от правила. Общата комбинация от 20 тонали сянка и 13 тонали дух е 260 броя. Толкова са и дните в годината в календара определящ всички конфигурации. Всички тонали от галерията 260 тонала, 260 дни в годината на календара Tonalpohualli са съставени от два тонала и един нагуал. В този смисъл тези конфигурации са триделни. Изключение прави само една единствена конфигурация. Тя е съставена от два тонала и два нагуала и се явява четериделна. 1. Преглед на профилите Първия профил от списъка с 260 конфигурации в свещената година на календара Tonalpohualli е 1 Крокодил. 1 показва типа тонал на духа и връзката с духа, в случая тя е с първата от общо 13 небесни сфери. Тоналът на духа се влияе емоционално, волево и интелектуално от тази сфера и божеството патрон, което я управлява. При укрепване на връзката с духа от там идват характеристиките на така наречения духовен съюзник. Крокодил е тоналът на душата сянка и отговаря на индивидуалните характеристики. Това са 20 индивидуални тонали сянка имащи отношение към разума и индивидуалното поведение. Това поведение е с променлив характер и не се счита за основна характеристика, а е сенчест тонал. Към двойката тонали 1 Крокодил има и нагуал. Към 1 Крокодил нагуала е 1 от общо 9 на брой. Така пълното изписване е 1 Крокодил 1. Цялата галерия от тонали на брой 260 се получава от последователното наслагване на поредици. Числото на тонала дух, започва от 1 и достига 13. След това цикъла се повтаря общо 20 пъти доката достигне 260, 260=20*13


Цикълът на тонала сянка започва от 1 и достига 20. Към всяко число има асоцииран знак. В рамките на годината от 260 дни повторението е 13 пъти. По същия начин се повтаря цикълът на нагуала. Започва от 1 стига до 9 и отново. Цикълът на нагуала се повтаря 29 пъти. Последния тонал в списъка под номер 260 е 13 Цвете и неговата позиция на нагуала е под номер 8 и 9 едновременно. След това годината завършва и отново започва тонала 1 Крокодил с нагуал 1. Протекторите на земния знак и тонал сянка отнасящи се до знака и трецената (тринадесет дневен период, подобен на сезмица) се наричат регенти. Протектора на тонала на духа се наричан повелител на деня, а на нагуала аура – повелител на нощта. 260 дни в годината на календара Tonalpohualli и изреждането на комбинациите от тонали, нагуали и протектори в тях. Nº: Day: 1º 1 Crocodile 2º 2 Wind 3º 3 House 4º 4 Lizard 5º 5 Snake 6º 6 Death 7º 7 Deer 8º 8 Rabbit 9º 9 Water 10º 10 Dog 11º 11 Monkey 12º 12 Grass 13º 13 Reed Nº: Day: 14º 1 Jaguar 15º 2 Eagle 16º 3 Vulture 17º 4 Movement 18º 5 Knife 19º 6 Rain 20º 7 Flower 21º 8 Crocodile 22º 9 Wind 23º 10 House 24º 11 Lizard 25º 12 Snake 26º 13 Death Nº: Day: 27º 1 Deer 28º 2 Rabbit 29º 3 Water 30º 4 Dog 31º 5 Monkey 32º 6 Grass 33º 7 Reed 34 8 Jaguar 35 9 Eagle 36 10 Vulture 37 11 Movement 38 12 Knife 39 13 Rain Nº: Day: 40 1 Flower 41 2 Crocodile 42 3 Wind 43 4 House 44 5 Lizard 45 6 Snake 46 7 Death 47 8 Deer 48 9 Rabbit 49 10 Water 50 11 Dog 51 12 Monkey 52 13 Grass Nº: Day: 53 1 Reed 54 2 Jaguar 55 3 Eagle 56 4 Vulture 57 5 Movement

Regent of the Day: Regent of Trecena: Tonacatecuhtli Tonacatecuhtli & Tonacacihuatl Quetzalcoatl Tonacatecuhtli & Tonacacihuatl Tepeyollotl Tonacatecuhtli & Tonacacihuatl Huehuecoyotl Tonacatecuhtli & Tonacacihuatl Chalchihuitlicue Tonacatecuhtli & Tonacacihuatl Tecciztecatl Tonacatecuhtli & Tonacacihuatl Tlaloc Tonacatecuhtli & Tonacacihuatl Mayahuel Tonacatecuhtli & Tonacacihuatl Xiuhtecuhtli Tonacatecuhtli & Tonacacihuatl Mictlantecuhtli Tonacatecuhtli & Tonacacihuatl Xochipilli Tonacatecuhtli & Tonacacihuatl Patecatl Tonacatecuhtli & Tonacacihuatl Tezcatlipoca-Ixquimilli Tonacatecuhtli & Tonacacihuatl Regent of the Day: Regent of Trecena: Tlazolteotl Quetzalcoatl Xipe Totec Quetzalcoatl Itzpapalotl Quetzalcoatl Xolotl Quetzalcoatl Chalchihuitotolin Quetzalcoatl Tonatiuh Quetzalcoatl Xochiquetzal Quetzalcoatl Tonacatecuhtli Quetzalcoatl Quetzalcoatl Quetzalcoatl Tepeyollotl Quetzalcoatl Huehuecoyotl Quetzalcoatl Chalchihuitlicue Quetzalcoatl Tecciztecatl Quetzalcoatl Regent of the Day: Regent of Trecena: Tlaloc Tepeyollotl & Tlazolteotl Mayahuel Tepeyollotl & Tlazolteotl Xiuhtecuhtli Tepeyollotl & Tlazolteotl Mictlantecuhtli Tepeyollotl & Tlazolteotl Xochipilli Tepeyollotl & Tlazolteotl Patecatl Tepeyollotl & Tlazolteotl Tezcatlipoca-Ixquimilli Tepeyollotl & Tlazolteotl Tlazolteotl Tepeyollotl & Tlazolteotl Xipe Totec Tepeyollotl & Tlazolteotl Itzpapalotl Tepeyollotl & Tlazolteotl Xolotl Tepeyollotl & Tlazolteotl Chalchihuitotolin Tepeyollotl & Tlazolteotl Tonatiuh Tepeyollotl & Tlazolteotl Regent of the Day: Regent of Trecena: Xochiquetzal Huehuecoyotl & Ixnextli Tonacatecuhtli Huehuecoyotl & Ixnextli Quetzalcoatl Huehuecoyotl & Ixnextli Tepeyollotl Huehuecoyotl & Ixnextli Huehuecoyotl Huehuecoyotl & Ixnextli Chalchihuitlicue Huehuecoyotl & Ixnextli Tecciztecatl Huehuecoyotl & Ixnextli Tlaloc Huehuecoyotl & Ixnextli Mayahuel Huehuecoyotl & Ixnextli Xiuhtecuhtli Huehuecoyotl & Ixnextli Mictlantecuhtli Huehuecoyotl & Ixnextli Xochipilli Huehuecoyotl & Ixnextli Patecatl Huehuecoyotl & Ixnextli Regent of the Day: Regent of Trecena: Tezcatlipoca-Ixquimilli Chalchihuitlicue Tlazolteotl Chalchihuitlicue Xipe Totec Chalchihuitlicue Itzpapalotl Chalchihuitlicue Xolotl Chalchihuitlicue

Lord of the Day: Xiuhtecuhtli Tlaltecuhtli Chalchihuitlicue Tonatiuh Tlazolteotl Mictlantecuhtli Centeotl Tlaloc Quetzalcoatl Tezcatlipoca Chalmecatecuhtli Tlahuizcalpantecuhtli Citlalinicue Lord of the Day: Xiuhtecuhtli Tlaltecuhtli Chalchihuitlicue Tonatiuh Tlazolteotl Mictlantecuhtli Centeotl Tlaloc Quetzalcoatl Tezcatlipoca Chalmecatecuhtli Tlahuizcalpantecuhtli Citlalinicue Lord of the Day: Xiuhtecuhtli Tlaltecuhtli Chalchihuitlicue Tonatiuh Tlazolteotl Mictlantecuhtli Centeotl Tlaloc Quetzalcoatl Tezcatlipoca Chalmecatecuhtli Tlahuizcalpantecuhtli Citlalinicue Lord of the Day: Xiuhtecuhtli Tlaltecuhtli Chalchihuitlicue Tonatiuh Tlazolteotl Mictlantecuhtli Centeotl Tlaloc Quetzalcoatl Tezcatlipoca Chalmecatecuhtli Tlahuizcalpantecuhtli Citlalinicue Lord of the Day: Xiuhtecuhtli Tlaltecuhtli Chalchihuitlicue Tonatiuh Tlazolteotl

Lord of the Night: 1 Xiuhtecuhtli 2 Itztli 3 Piltzintecuhtli 4 Centeotl 5 Mictlantecuhtli 6 Chalchihuitlicue 7 Tlazolteotl 8 Tepeyollotl 9 Tlaloc 1 Xiuhtecuhtli 2 Itztli 3 Piltzintecuhtli 4 Centeotl Lord of the Night: 5 Mictlantecuhtli 6 Chalchihuitlicue 7 Tlazolteotl 8 Tepeyollotl 9 Tlaloc 1Xiuhtecuhtli 2 Itztli 3 Piltzintecuhtli 4 Centeotl 5 Mictlantecuhtli 6 Chalchihuitlicue 7Tlazolteotl 8 Tepeyollotl Lord of the Night: 9 Tlaloc 1Xiuhtecuhtli 2 Itztli 3 Piltzintecuhtli 4 Centeotl 5 Mictlantecuhtli 6 Chalchihuitlicue 7 Tlazolteotl 8 Tepeyollotl 9 Tlaloc 1 Xiuhtecuhtli 2 Itztli 3 Piltzintecuhtli Lord of the Night: 4 Centeotl 5 Mictlantecuhtli 6 Chalchihuitlicue 7 Tlazolteotl 8 Tepeyollotl 9 Tlaloc 1 Xiuhtecuhtli 2 Itztli 3 Piltzintecuhtli 4 Centeotl 5 Mictlantecuhtli 6 Chalchihuitlicue 7 Tlazolteotl Lord of the Night: 8 Tepeyollotl 9 Tlaloc 1 Xiuhtecuhtli 2 Itztli 3 Piltzintecuhtli


58 6 Knife Chalchihuitotolin Chalchihuitlicue 59 7 Rain Tonatiuh Chalchihuitlicue 60 8 Flower Xochiquetzal Chalchihuitlicue 61 9 Crocodile Tonacatecuhtli Chalchihuitlicue 62 10 Wind Quetzalcoatl Chalchihuitlicue 63 11 House Tepeyollotl Chalchihuitlicue 64 12 Lizard Huehuecoyotl Chalchihuitlicue 65 13 Snake Chalchihuitlicue Chalchihuitlicue Nº: Day: Regent of the Day: Regent of Trecena: 66 1 Death Tecciztecatl Tecciztecatl & Tonatiuh 67 2 Deer Tlaloc Tecciztecatl & Tonatiuh 68 3 Rabbit Mayahuel Tecciztecatl & Tonatiuh 69 4 Water Xiuhtecuhtli Tecciztecatl & Tonatiuh 70 5 Dog Mictlantecuhtli Tecciztecatl & Tonatiuh 71 6 Monkey Xochipilli Tecciztecatl & Tonatiuh 72 7 Grass Patecatl Tecciztecatl & Tonatiuh 73 8 Reed Tezcatlipoca-Ixquimilli Tecciztecatl & Tonatiuh 74 9 Jaguar Tlazolteotl Tecciztecatl & Tonatiuh 75 10 Eagle Xipe Totec Tecciztecatl & Tonatiuh 76 11 Vulture Itzpapalotl Tecciztecatl & Tonatiuh 77 12 Movement Xolotl Tecciztecatl & Tonatiuh 78 13 Knife Chalchihuitotolin Tecciztecatl & Tonatiuh Nº: Day: Regent of the Day: Regent of Trecena: 79 1 Rain Tonatiuh Tlaloc 80 2 Flower Xochiquetzal Tlaloc 81 3 Crocodile Tonacatecuhtli Tlaloc 82 4 Wind Quetzalcoatl Tlaloc 83 5 House Tepeyollotl Tlaloc 84 6 Lizard Huehuecoyotl Tlaloc 85 7 Snake Chalchihuitlicue Tlaloc 86 8 Death Tecciztecatl Tlaloc 87 9 Deer Tlaloc Tlaloc 88 10 Rabbit Mayahuel Tlaloc 89 11 Water Xiuhtecuhtli Tlaloc 90 12 Dog Mictlantecuhtli Tlaloc 91 13 Monkey Xochipilli Tlaloc Nº: Day: Regent of the Day: Regent of Trecena: 92 1 Grass Patecatl Mayahuel & Xochipilli 93 2 Reed Tezcatlipoca-Ixquimilli Mayahuel & Xochipilli 94 3 Jaguar Tlazolteotl Mayahuel & Xochipilli 95 4 Eagle Xipe Totec Mayahuel & Xochipilli 96 5 Vulture Itzpapalotl Mayahuel & Xochipilli 97 6 Movement Xolotl Mayahuel & Xochipilli 98 7 Knife Chalchihuitotolin Mayahuel & Xochipilli 99 8 Rain Tonatiuh Mayahuel & Xochipilli 100 9 Flower Xochiquetzal Mayahuel & Xochipilli 101 10 Crocodile Tonacatecuhtli Mayahuel & Xochipilli 102 11 Wind Quetzalcoatl Mayahuel & Xochipilli 103 12 House Tepeyollotl Mayahuel & Xochipilli 104 13 Lizard Huehuecoyotl Mayahuel & Xochipilli Nº: Day: Regent of the Day: Regent of Trecena: 105 1 Snake Chalchihuitlicue Xiuhtecuhtli & Tlahuizcalpantecuhtli 106 2 Death Tecciztecatl Xiuhtecuhtli & Tlahuizcalpantecuhtli 107 3 Deer Tlaloc Xiuhtecuhtli & Tlahuizcalpantecuhtli 108 4 Rabbit Mayahuel Xiuhtecuhtli & Tlahuizcalpantecuhtli 109 5 Water Xiuhtecuhtli Xiuhtecuhtli & Tlahuizcalpantecuhtli 110 6 Dog Mictlantecuhtli Xiuhtecuhtli & Tlahuizcalpantecuhtli 111 7 Monkey Xochipilli Xiuhtecuhtli & Tlahuizcalpantecuhtli 112 8 Grass Patecatl Xiuhtecuhtli & Tlahuizcalpantecuhtli 113 9 Reed Tezcatlipoca-Ixquimilli Xiuhtecuhtli & Tlahuizcalpantecuhtli 114 10 Jaguar Tlazolteotl Xiuhtecuhtli & Tlahuizcalpantecuhtli 115 11 Eagle Xipe Totec Xiuhtecuhtli & Tlahuizcalpantecuhtli 116 12 Vulture Itzpapalotl Xiuhtecuhtli & Tlahuizcalpantecuhtli 117 13 Movement Xolotl Xiuhtecuhtli & Tlahuizcalpantecuhtli Nº: Day: Regent of the Day: Regent of Trecena: 118 1 Knife Chalchihuitotolin Mictlantecuhtli & Tonatiuh 119 2 Rain Tonatiuh Mictlantecuhtli & Tonatiuh 120 3 Flower Xochiquetzal Mictlantecuhtli & Tonatiuh 121 4 Crocodile Tonacatecuhtli Mictlantecuhtli & Tonatiuh 122 5 Wind Quetzalcoatl Mictlantecuhtli & Tonatiuh 123 6 House Tepeyollotl Mictlantecuhtli & Tonatiuh 124 7 Lizard Huehuecoyotl Mictlantecuhtli & Tonatiuh 125 8 Snake Chalchihuitlicue Mictlantecuhtli & Tonatiuh 126 9 Death Tecciztecatl Mictlantecuhtli & Tonatiuh 127 10 Deer Tlaloc Mictlantecuhtli & Tonatiuh 128 11 Rabbit Mayahuel Mictlantecuhtli & Tonatiuh 129 12 Water Xiuhtecuhtli Mictlantecuhtli & Tonatiuh 130 13 Dog Mictlantecuhtli Mictlantecuhtli & Tonatiuh Nº: Day: Regent of the Day: Regent of Trecena: 131 1 Monkey Xochipilli Patecatl 132 2 Grass Patecatl Patecatl 133 3 Reed Tezcatlipoca-Ixquimilli Patecatl 134 4 Jaguar Tlazolteotl Patecatl

Mictlantecuhtli Centeotl Tlaloc Quetzalcoatl Tezcatlipoca Chalmecatecuhtli Tlahuizcalpantecuhtli Citlalinicue Lord of the Day: Xiuhtecuhtli Tlaltecuhtli Chalchihuitlicue Tonatiuh Tlazolteotl Mictlantecuhtli Centeotl Tlaloc Quetzalcoatl Tezcatlipoca Chalmecatecuhtli Tlahuizcalpantecuhtli Citlalinicue Lord of the Day: Xiuhtecuhtli Tlaltecuhtli Chalchihuitlicue Tonatiuh Tlazolteotl Mictlantecuhtli Centeotl Tlaloc Quetzalcoatl Tezcatlipoca Chalmecatecuhtli Tlahuizcalpantecuhtli Citlalinicue Lord of the Day: Xiuhtecuhtli Tlaltecuhtli Chalchihuitlicue Tonatiuh Tlazolteotl Mictlantecuhtli Centeotl Tlaloc Quetzalcoatl Tezcatlipoca Chalmecatecuhtli Tlahuizcalpantecuhtli Citlalinicue Lord of the Day: Xiuhtecuhtli Tlaltecuhtli Chalchihuitlicue Tonatiuh Tlazolteotl Mictlantecuhtli Centeotl Tlaloc Quetzalcoatl Tezcatlipoca Chalmecatecuhtli Tlahuizcalpantecuhtli Citlalinicue Lord of the Day: Xiuhtecuhtli Tlaltecuhtli Chalchihuitlicue Tonatiuh Tlazolteotl Mictlantecuhtli Centeotl Tlaloc Quetzalcoatl Tezcatlipoca Chalmecatecuhtli Tlahuizcalpantecuhtli Citlalinicue Lord of the Day: Xiuhtecuhtli Tlaltecuhtli Chalchihuitlicue Tonatiuh

4 Centeotl 5 Mictlantecuhtli 6 Chalchihuitlicue 7 Tlazolteotl 8 Tepeyollotl 9 Tlaloc 1 Xiuhtecuhtli 2 Itztli Lord of the Night: 3 Piltzintecuhtli 4 Centeotl 5 Mictlantecuhtli 6 Chalchihuitlicue 7 Tlazolteotl 8 Tepeyollotl 9 Tlaloc 1 Xiuhtecuhtli 2 Itztli 3 Piltzintecuhtli 4 Centeotl 5 Mictlantecuhtli 6 Chalchihuitlicue Lord of the Night: 7 Tlazolteotl 8 Tepeyollotl 9 Tlaloc 1 Xiuhtecuhtli 2 Itztli 3 Piltzintecuhtli 4 Centeotl 5 Mictlantecuhtli 6 Chalchihuitlicue 7 Tlazolteotl 8 Tepeyollotl 9 Tlaloc 1 Xiuhtecuhtli Lord of the Night: 2 Itztli 3 Piltzintecuhtli 4 Centeotl 5 Mictlantecuhtli 6 Chalchihuitlicue 7 Tlazolteotl 8 Tepeyollotl 9 Tlaloc 1 Xiuhtecuhtli 2 Itztli 3 Piltzintecuhtli 4 Centeotl 5 Mictlantecuhtli Lord of the Night: 6 Chalchihuitlicue 7 Tlazolteotl 8 Tepeyollotl 9 Tlaloc 1 Xiuhtecuhtli 2 Itztli 3 Piltzintecuhtli 4 Centeotl 5 Mictlantecuhtli 6 Chalchihuitlicue 7 Tlazolteotl 8 Tepeyollotl 9 Tlaloc Lord of the Night: 1 Xiuhtecuhtli 2 Itztli 3 Piltzintecuhtli 4 Centeotl 5 Mictlantecuhtli 6 Chalchihuitlicue 7 Tlazolteotl 8 Tepeyollotl 9 Tlaloc 1 Xiuhtecuhtli 2 Itztli 3 Piltzintecuhtli 4 Centeotl Lord of the Night: 5 Mictlantecuhtli 6 Chalchihuitlicue 7 Tlazolteotl 8 Tepeyollotl


135 5 Eagle 136 6 Vulture 137 7 Movement 138 8 Knife 139 9 Rain 140 10 Flower 141 11 Crocodile 142 12 Wind 143 13 House Nº: Day: 144 1 Lizard 145 2 Snake 146 3 Death 147 4 Deer 148 5 Rabbit 149 6 Water 150 7 Dog 151 8 Monkey 152 9 Grass 153 10 Reed 154 11 Jaguar 155 12 Eagle 156 13 Vulture Nº: Day: 157 1 Movement 158 2 Knife 159 3 Rain 160 4 Flower 161 5 Crocodile 162 6 Wind 163 7 House 164 8 Lizard 165 9 Snake 166 10 Death 167 11 Deer 168 12 Rabbit 169 13 Water Nº: Day: 170 1 Dog 171 2 Monkey 172 3 Grass 173 4 Reed 174 5 Jaguar 175 6 Eagle 176 7 Vulture 177 8 Movement 178 9 Knife 179 10 Rain 180 11 Flower 181 12 Crocodile 182 13 Wind Nº: Day: 183 1 House 184 2 Lizard 185 3 Snake 186 4 Death 187 5 Deer 188 6 Rabbit 189 7 Water 190 8 Dog 191 9 Monkey 192 10 Grass 193 11 Reed 194 12 Jaguar 195 13 Eagle Nº: Day: 196 1 Vulture 197 2 Movement 198 3 Knife 199 4 Rain 200 5 Flower 201 6 Crocodile 202 7 Wind 203 8 House 204 9 Lizard 205 10 Snake 206 11 Death 207 12 Deer 208 13 Rabbit Nº: Day: 209 1 Water 210 2 Dog 211 3 Monkey

Xipe Totec Patecatl Itzpapalotl Patecatl Xolotl Patecatl Chalchihuitotolin Patecatl Tonatiuh Patecatl Xochiquetzal Patecatl Tonacatecuhtli Patecatl Quetzalcoatl Patecatl Tepeyollotl Patecatl Regent of the Day: Regent of Trecena: Huehuecoyotl Itztlacoliuhqui & Tezcatlipoca Chalchihuitlicue Itztlacoliuhqui & Tezcatlipoca Tecciztecatl Itztlacoliuhqui & Tezcatlipoca Tlaloc Itztlacoliuhqui & Tezcatlipoca Mayahuel Itztlacoliuhqui & Tezcatlipoca Xiuhtecuhtli Itztlacoliuhqui & Tezcatlipoca Mictlantecuhtli Itztlacoliuhqui & Tezcatlipoca Xochipilli Itztlacoliuhqui & Tezcatlipoca Patecatl Itztlacoliuhqui & Tezcatlipoca Tezcatlipoca-Ixquimilli Itztlacoliuhqui & Tezcatlipoca Tlazolteotl Itztlacoliuhqui & Tezcatlipoca Xipe Totec Itztlacoliuhqui & Tezcatlipoca Itzpapalotl Itztlacoliuhqui & Tezcatlipoca Regent of the Day: Regent of Trecena: Xolotl Tlazolteotl Chalchihuitotolin Tlazolteotl Tonatiuh Tlazolteotl Xochiquetzal Tlazolteotl Tonacatecuhtli Tlazolteotl Quetzalcoatl Tlazolteotl Tepeyollotl Tlazolteotl Huehuecoyotl Tlazolteotl Chalchihuitlicue Tlazolteotl Tecciztecatl Tlazolteotl Tlaloc Tlazolteotl Mayahuel Tlazolteotl Xiuhtecuhtli Tlazolteotl Regent of the Day: Regent of Trecena: Mictlantecuhtli Xipe Totec & Quetzalcoatl Xochipilli Xipe Totec & Quetzalcoatl Patecatl Xipe Totec & Quetzalcoatl Tezcatlipoca-Ixquimilli Xipe Totec & Quetzalcoatl Tlazolteotl Xipe Totec & Quetzalcoatl Xipe Totec Xipe Totec & Quetzalcoatl Itzpapalotl Xipe Totec & Quetzalcoatl Xolotl Xipe Totec & Quetzalcoatl Chalchihuitotolin Xipe Totec & Quetzalcoatl Tonatiuh Xipe Totec & Quetzalcoatl Xochiquetzal Xipe Totec & Quetzalcoatl Tonacatecuhtli Xipe Totec & Quetzalcoatl Quetzalcoatl Xipe Totec & Quetzalcoatl Regent of the Day: Regent of Trecena: Tepeyollotl Itzpapalotl Huehuecoyotl Itzpapalotl Chalchihuitlicue Itzpapalotl Tecciztecatl Itzpapalotl Tlaloc Itzpapalotl Mayahuel Itzpapalotl Xiuhtecuhtli Itzpapalotl Mictlantecuhtli Itzpapalotl Xochipilli Itzpapalotl Patecatl Itzpapalotl Tezcatlipoca-Ixquimilli Itzpapalotl Tlazolteotl Itzpapalotl Xipe Totec Itzpapalotl Regent of the Day: Regent of Trecena: Itzpapalotl Xolotl & Tlalchitonatiuh Xolotl Xolotl & Tlalchitonatiuh Chalchihuitotolin Xolotl & Tlalchitonatiuh Tonatiuh Xolotl & Tlalchitonatiuh Xochiquetzal Xolotl & Tlalchitonatiuh Tonacatecuhtli Xolotl & Tlalchitonatiuh Quetzalcoatl Xolotl & Tlalchitonatiuh Tepeyollotl Xolotl & Tlalchitonatiuh Huehuecoyotl Xolotl & Tlalchitonatiuh Chalchihuitlicue Xolotl & Tlalchitonatiuh Tecciztecatl Xolotl & Tlalchitonatiuh Tlaloc Xolotl & Tlalchitonatiuh Mayahuel Xolotl & Tlalchitonatiuh Regent of the Day: Regent of Trecena: Xiuhtecuhtli Chalchihuitotolin Mictlantecuhtli Chalchihuitotolin Xochipilli Chalchihuitotolin

Tlazolteotl Mictlantecuhtli Centeotl Tlaloc Quetzalcoatl Tezcatlipoca Chalmecatecuhtli Tlahuizcalpantecuhtli Citlalinicue Lord of the Day: Xiuhtecuhtli Tlaltecuhtli Chalchihuitlicue Tonatiuh Tlazolteotl Mictlantecuhtli Centeotl Tlaloc Quetzalcoatl Tezcatlipoca Chalmecatecuhtli Tlahuizcalpantecuhtli Citlalinicue Lord of the Day: Xiuhtecuhtli Tlaltecuhtli Chalchihuitlicue Tonatiuh Tlazolteotl Mictlantecuhtli Centeotl Tlaloc Quetzalcoatl Tezcatlipoca Chalmecatecuhtli Tlahuizcalpantecuhtli Citlalinicue Lord of the Day: Xiuhtecuhtli Tlaltecuhtli Chalchihuitlicue Tonatiuh Tlazolteotl Mictlantecuhtli Centeotl Tlaloc Quetzalcoatl Tezcatlipoca Chalmecatecuhtli Tlahuizcalpantecuhtli Citlalinicue Lord of the Day: Xiuhtecuhtli Tlaltecuhtli Chalchihuitlicue Tonatiuh Tlazolteotl Mictlantecuhtli Centeotl Tlaloc Quetzalcoatl Tezcatlipoca Chalmecatecuhtli Tlahuizcalpantecuhtli Citlalinicue Lord of the Day: Xiuhtecuhtli Tlaltecuhtli Chalchihuitlicue Tonatiuh Tlazolteotl Mictlantecuhtli Centeotl Tlaloc Quetzalcoatl Tezcatlipoca Chalmecatecuhtli Tlahuizcalpantecuhtli Citlalinicue Lord of the Day: Xiuhtecuhtli Tlaltecuhtli Chalchihuitlicue

9 Tlaloc 1 Xiuhtecuhtli 2 Itztli 3 Piltzintecuhtli 4 Centeotl 5 Mictlantecuhtli 6 Chalchihuitlicue 7 Tlazolteotl 8 Tepeyollotl Lord of the Night: 9 Tlaloc 1 Xiuhtecuhtli 2 Itztli 3 Piltzintecuhtli 4 Centeotl 5 Mictlantecuhtli 6 Chalchihuitlicue 7 Tlazolteotl 8 Tepeyollotl 9 Tlaloc 1Xiuhtecuhtli 2 Itztli 3 Piltzintecuhtli Lord of the Night: 4 Centeotl 5 Mictlantecuhtli 6 Chalchihuitlicue 7 Tlazolteotl 8 Tepeyollotl 9 Tlaloc 1 Xiuhtecuhtli 2 Itztli 3 Piltzintecuhtli 4 Centeotl 5 Mictlantecuhtli 6 Chalchihuitlicue 7 Tlazolteotl Lord of the Night: 8 Tepeyollotl 9 Tlaloc 1 Xiuhtecuhtli 2 Itztli 3 Piltzintecuhtli 4 Centeotl 5 Mictlantecuhtli 6 Chalchihuitlicue 7 Tlazolteotl 8 Tepeyollotl 9 Tlaloc 1 Xiuhtecuhtli 2 Itztli Lord of the Night: 3 Piltzintecuhtli 4 Centeotl 5 Mictlantecuhtli 6 Chalchihuitlicue 7 Tlazolteotl 8 Tepeyollotl 9 Tlaloc 1 Xiuhtecuhtli 2 Itztli 3 Piltzintecuhtli 4 Centeotl 5 Mictlantecuhtli 6 Chalchihuitlicue Lord of the Night: 7 Tlazolteotl 8 Tepeyollotl 9 Tlaloc 1 Xiuhtecuhtli 2 Itztli 3 Piltzintecuhtli 4 Centeotl 5 Mictlantecuhtli 6 Chalchihuitlicue 7 Tlazolteotl 8 Tepeyollotl 9 Tlaloc 1 Xiuhtecuhtli Lord of the Night: 2 Itztli 3 Piltzintecuhtli 4 Centeotl


212 4 Grass 213 5 Reed 214 6 Jaguar 215 7 Eagle 216 8 Vulture 217 9 Movement 218 10 Knife 219 11 Rain 220 12 Flower 221 13 Crocodile Nยบ: Day: 222 1 Wind 223 2 House 224 3 Lizard 225 4 Snake 226 5 Death 227 6 Deer 228 7 Rabbit 229 8 Water 230 9 Dog 231 10 Monkey 232 11 Grass 233 12 Reed 234 13 Jaguar Nยบ: Day: 235 1 Eagle 236 2 Vulture 237 3 Movement 238 4 Knife 239 5 Rain 240 6 Flower 241 7 Crocodile 242 8 Wind 243 9 House 244 10 Lizard 245 11 Snake 246 12 Death 247 13 Deer Nยบ: Day: 248 1 Rabbit 249 2 Water 250 3 Dog 251 4 Monkey 252 5 Grass 253 6 Reed 254 7 Jaguar 255 8 Eagle 256 9 Vulture 257 10 Movement 258 11 Knife 259 12 Rain 260 13 Flower

Patecatl Chalchihuitotolin Tezcatlipoca-Ixquimilli Chalchihuitotolin Tlazolteotl Chalchihuitotolin Xipe Totec Chalchihuitotolin Itzpapalotl Chalchihuitotolin Xolotl Chalchihuitotolin Chalchihuitotolin Chalchihuitotolin Tonatiuh Chalchihuitotolin Xochiquetzal Chalchihuitotolin Tonacatecuhtli Chalchihuitotolin Regent of the Day: Regent of Trecena: Quetzalcoatl Chantico Tepeyollotl Chantico Huehuecoyotl Chantico Chalchihuitlicue Chantico Tecciztecatl Chantico Tlaloc Chantico Mayahuel Chantico Xiuhtecuhtli Chantico Mictlantecuhtli Chantico Xochipilli Chantico Patecatl Chantico Tezcatlipoca-Ixquimilli Chantico Tlazolteotl Chantico Regent of the Day: Regent of Trecena: Xipe Totec Xochiquetzal Itzpapalotl Xochiquetzal Xolotl Xochiquetzal Chalchihuitotolin Xochiquetzal Tonatiuh Xochiquetzal Xochiquetzal Xochiquetzal Tonacatecuhtli Xochiquetzal Quetzalcoatl Xochiquetzal Tepeyollotl Xochiquetzal Huehuecoyotl Xochiquetzal Chalchihuitlicue Xochiquetzal Tecciztecatl Xochiquetzal Tlaloc Xochiquetzal Regent of the Day: Regent of Trecena: Mayahuel Xiuhtecuhtli & Xipe Totec Xiuhtecuhtli Xiuhtecuhtli & Xipe Totec Mictlantecuhtli Xiuhtecuhtli & Xipe Totec Xochipilli Xiuhtecuhtli & Xipe Totec Patecatl Xiuhtecuhtli & Xipe Totec Tezcatlipoca-Ixquimilli Xiuhtecuhtli & Xipe Totec Tlazolteotl Xiuhtecuhtli & Xipe Totec Xipe Totec Xiuhtecuhtli & Xipe Totec Itzpapalotl Xiuhtecuhtli & Xipe Totec Xolotl Xiuhtecuhtli & Xipe Totec Chalchihuitotolin Xiuhtecuhtli & Xipe Totec Tonatiuh Xiuhtecuhtli & Xipe Totec Xochiquetzal Xiuhtecuhtli & Xipe Totec

Tonatiuh Tlazolteotl Mictlantecuhtli Centeotl Tlaloc Quetzalcoatl Tezcatlipoca Chalmecatecuhtli Tlahuizcalpantecuhtli Citlalinicue Lord of the Day: Xiuhtecuhtli Tlaltecuhtli Chalchihuitlicue Tonatiuh Tlazolteotl Mictlantecuhtli Centeotl Tlaloc Quetzalcoatl Tezcatlipoca Chalmecatecuhtli Tlahuizcalpantecuhtli Citlalinicue Lord of the Day: Xiuhtecuhtli Tlaltecuhtli Chalchihuitlicue Tonatiuh Tlazolteotl Mictlantecuhtli Centeotl Tlaloc Quetzalcoatl Tezcatlipoca Chalmecatecuhtli Tlahuizcalpantecuhtli Citlalinicue Lord of the Day: Xiuhtecuhtli Tlaltecuhtli Chalchihuitlicue Tonatiuh Tlazolteotl Mictlantecuhtli Centeotl Tlaloc Quetzalcoatl Tezcatlipoca Chalmecatecuhtli Tlahuizcalpantecuhtli Citlalinicue

5 Mictlantecuhtli 6 Chalchihuitlicue 7 Tlazolteotl 8 Tepeyollotl 9 Tlaloc 1 Xiuhtecuhtli 2 Itztli 3 Piltzintecuhtli 4 Centeotl 5 Mictlantecuhtli Lord of the Night: 6 Chalchihuitlicue 7 Tlazolteotl 8 Tepeyollotl 9 Tlaloc 1 Xiuhtecuhtli 2 Itztli 3 Piltzintecuhtli 4 Centeotl 5 Mictlantecuhtli 6 Chalchihuitlicue 7 Tlazolteotl 8 Tepeyollotl 9 Tlaloc Lord of the Night: 1 Xiuhtecuhtli 2 Itztli 3 Piltzintecuhtli 4 Centeotl 5 Mictlantecuhtli 6 Chalchihuitlicue 7 Tlazolteotl 8 Tepeyollotl 9 Tlaloc 1 Xiuhtecuhtli 2 Itztli 3 Piltzintecuhtli 4 Centeotl Lord of the Night: 5 Mictlantecuhtli 6 Chalchihuitlicue 7 Tlazolteotl 8 Tepeyollotl 9 Tlaloc 1 Xiuhtecuhtli 2 Itztli 3 Piltzintecuhtli 4 Centeotl 5 Mictlantecuhtli 6 Chalchihuitlicue 7 Tlazolteotl 8 9 Tepeyollotl & Tlaloc


2. Разчитане на конфигурации Разчитането на конфигурациите е важен елемент от системата от знания и вярвания на хората от Древна Мезоамерика. Тя може да се сравни с такива базови знания за съвремения човек като познаването на буквите, четенето и простите аритметични действия. Всяка конфигурация е уникално съчетание от тонали, нагуали и протектори, които придават уникален смисъл на всеки профил на човек. Според системата от знания за космическия ред във вселената, всеки човек се ражда със смисъл и предназначение. Този смисъл и предназначение се разкодира чрез неговия профил. Знанията са разкрити на хората от върховния бог на толтеките Кецалкоатл (Quetzalcoatl). 9 Тръстика Съчетанието от тонала на духа – цифра от 1 до 13 и тонала сянка определят конфигурацията без да е необходимо да се споменават други данни за нея. Поради тази причена на практика конфигурацията се изписва с двата тонала като се изпуска нагуала например 9 Тръстика, а не 9 Тръстика 5. Първия профил който е представен чрез артефакта е 9 Тръстика. От земния знак зад главата на змията се вижда, че тоналът сянка е земен знак Тръстика. Съществуват 13 профила с тонали сянка под знака Тръстика, но само профилът 113 отговаря на протектор Перната змия - Quetzalcoatl – The Feathered Serpent. Nº: Day: 13º 13 Reed 33º 7 Reed 53 1 Reed 73 8 Reed 93 2 Reed 113 9 Reed 133 3 Reed 153 10 Reed 173 4 Reed 193 11 Reed 213 5 Reed 233 12 Reed 253 6 Reed

Regent of the Day: Regent of Trecena: Tezcatlipoca-Ixquimilli Tonacatecuhtli & Tonacacihuatl Tezcatlipoca-Ixquimilli Tepeyollotl & Tlazolteotl Tezcatlipoca-Ixquimilli Chalchihuitlicue Tezcatlipoca-Ixquimilli Tecciztecatl & Tonatiuh Tezcatlipoca-Ixquimilli Mayahuel & Xochipilli Tezcatlipoca-Ixquimilli Xiuhtecuhtli & Tlahuizcalpantecuhtli Tezcatlipoca-Ixquimilli Patecatl Tezcatlipoca-Ixquimilli Itztlacoliuhqui & Tezcatlipoca Tezcatlipoca-Ixquimilli Xipe Totec & Quetzalcoatl Tezcatlipoca-Ixquimilli Itzpapalotl Tezcatlipoca-Ixquimilli Chalchihuitotolin Tezcatlipoca-Ixquimilli Chantico Tezcatlipoca-Ixquimilli Xiuhtecuhtli & Xipe Totec

Lord of the Day: Citlalinicue Centeotl Xiuhtecuhtli Tlaloc Tlaltecuhtli Quetzalcoatl Chalchihuitlicue Tezcatlipoca Tonatiuh Chalmecatecuhtli Tlazolteotl Tlahuizcalpantecuhtli Mictlantecuhtli

Lord of the Night: 4 Centeotl 6 Chalchihuitlicue 8 Tepeyollotl 1 Xiuhtecuhtli 3 Piltzintecuhtli 5 Mictlantecuhtli 7 Tlazolteotl 9 Tlaloc 2 Itztli 4 Centeotl 6 Chalchihuitlicue 8 Tepeyollotl 1 Xiuhtecuhtli

В примера с артефакта на 9 Тръстика, протектора на тонала на духа 9 е също нагуал. Така тоналът на духа на конфигурацията има двоен аспект на тонал на човек зад който стои протектор дух нагуал на божество - Quetzalcoatl. Двата елемента материален израз, в случая 9 и дух протектор Quetzalcoatl вървят неразделно по двойки. В артефакта не е изобразена третата субстанция, нагуалът който е свързан с 5 подземно ниво с протектор Mictlantecuhtli, защото двата тонала идентифицират точно пълната конфигурация на профила. 8 Орел Съществуват случаи когато е указан само земния знак на тонала. Например при артефакта в ляво изображението е на воин под знака на Орела. Орела като земен знак е под протекцията на Xipe Totec, но в описанието на протектора на Орела се споменава, че Орелът е също под знака на Юга, под протекцията на Tlaloc (Huitzilopochtli в мексиканска версия). В


списъка от 13 конфигурации под знака Орел съществува само един с протектор на тонала на духа имащ Tlaloc – 8 Орел. В този случай земния знак Орел плюс протектора на духа идентефицират точния профил на подходящия воин #255. Орелът се счита за знак на държавността, а родените войни в деня 8 Орел се подходящи за защита и укрепване на държавността. Nº: Day: 15º 2 Eagle 35 9 Eagle 55 3 Eagle 75 10 Eagle 95 4 Eagle 115 11 Eagle 135 5 Eagle 155 12 Eagle 175 6 Eagle 195 13 Eagle 215 7 Eagle 235 1 Eagle 255 8 Eagle

Regent of the Day: Xipe Totec Xipe Totec Xipe Totec Xipe Totec Xipe Totec Xipe Totec Xipe Totec Xipe Totec Xipe Totec Xipe Totec Xipe Totec Xipe Totec Xipe Totec

Regent of Trecena: Quetzalcoatl Tepeyollotl & Tlazolteotl Chalchihuitlicue Tecciztecatl & Tonatiuh Mayahuel & Xochipilli Xiuhtecuhtli & Tlahuizcalpantecuhtli Patecatl Itztlacoliuhqui & Tezcatlipoca Xipe Totec & Quetzalcoatl Itzpapalotl Chalchihuitotolin Xochiquetzal Xiuhtecuhtli & Xipe Totec

Lord of the Day: Tlaltecuhtli Quetzalcoatl Chalchihuitlicue Tezcatlipoca Tonatiuh Chalmecatecuhtli Tlazolteotl Tlahuizcalpantecuhtli Mictlantecuhtli Citlalinicue Centeotl Xiuhtecuhtli Tlaloc

Lord of the Night: 6 Chalchihuitlicue 8 Tepeyollotl 1 Xiuhtecuhtli 3 Piltzintecuhtli 5 Mictlantecuhtli 7 Tlazolteotl 9 Tlaloc 2 Itztli 4 Centeotl 6 Chalchihuitlicue 8 Tepeyollotl 1 Xiuhtecuhtli 3 Piltzintecuhtli

10 Ягуар Рисунката в ляво е на воин Ягуар, чиито знак е под протекцията на Tezcatlipoca. Ако се филтрират и извади само списък на 13-те конфигурации под земния знак и тонал сянка, Ягуар има само един тонал дух с протектор Tezcatlipoca. Профилът 10 Ягуар е с подходяща конфигурация за воини водещи битки с чужд враг.

Nº: Day: 14º 1 Jaguar 34 8 Jaguar 54 2 Jaguar 74 9 Jaguar 94 3 Jaguar 114 10 Jaguar 134 4 Jaguar 154 11 Jaguar 174 5 Jaguar 194 12 Jaguar 214 6 Jaguar 234 13 Jaguar 254 7 Jaguar

Regent of the Day: Tlazolteotl Tlazolteotl Tlazolteotl Tlazolteotl Tlazolteotl Tlazolteotl Tlazolteotl Tlazolteotl Tlazolteotl Tlazolteotl Tlazolteotl Tlazolteotl Tlazolteotl

Regent of Trecena: Quetzalcoatl Tepeyollotl & Tlazolteotl Chalchihuitlicue Tecciztecatl & Tonatiuh Mayahuel & Xochipilli Xiuhtecuhtli & Tlahuizcalpantecuhtli Patecatl Itztlacoliuhqui & Tezcatlipoca Xipe Totec & Quetzalcoatl Itzpapalotl Chalchihuitotolin Chantico Xiuhtecuhtli & Xipe Totec

Lord of the Day: Xiuhtecuhtli Tlaloc Tlaltecuhtli Quetzalcoatl Chalchihuitlicue Tezcatlipoca Tonatiuh Chalmecatecuhtli Tlazolteotl Tlahuizcalpantecuhtli Mictlantecuhtli Citlalinicue Centeotl

Lord of the Night: 5 Mictlantecuhtli 7 Tlazolteotl 9 Tlaloc 2 Itztli 4 Centeotl 6 Chalchihuitlicue 8 Tepeyollotl 1Xiuhtecuhtli 3 Piltzintecuhtli 5 Mictlantecuhtli 7 Tlazolteotl 9 Tlaloc 2 Itztli

8 Тръстика В следващия артефакт конфигурацията на тоналите е показана чрез тоналът сянка, под земния знак Тръстика. Точките в долната и горната част на знака са общо 8. Конфигурацията е на 8 Тръстика. Протектора на земния знак е Tezcatlipoca-Ixquimilli. Това влияние на две божества придава двойствена характеристика на знака.


Nº: Day: 73 8 Reed

Regent of the Day: Regent of Trecena: Tezcatlipoca-Ixquimilli Tecciztecatl & Tonatiuh

Lord of the Day: Tlaloc

Lord of the Night: 1 Xiuhtecuhtli

10 Къща Следващата рисунка е известна като изображение на Tezcatlipoca. Тя може да се интерпретира и като конкретен профил на човек с два тонала и нагуал, ако се приеме, че в долната част е изобразен земния знак Къща, то конфигурацията е на 10 Къща. Протектора Tezcatlipoca указва цифрата 10.

Nº: Day: 3º 3 House 23º 10 House 43 4 House 63 11 House 83 5 House 103 12 House 123 6 House 143 13 House 163 7 House 183 1 House 203 8 House 223 2 House 243 9 House

Regent of the Day: Tepeyollotl Tepeyollotl Tepeyollotl Tepeyollotl Tepeyollotl Tepeyollotl Tepeyollotl Tepeyollotl Tepeyollotl Tepeyollotl Tepeyollotl Tepeyollotl Tepeyollotl

Regent of Trecena: Tonacatecuhtli & Tonacacihuatl Quetzalcoatl Huehuecoyotl & Ixnextli Chalchihuitlicue Tlaloc Mayahuel & Xochipilli Mictlantecuhtli & Tonatiuh Patecatl Tlazolteotl Itzpapalotl Xolotl & Tlalchitonatiuh Chantico Xochiquetzal

Lord of the Day: Chalchihuitlicue Tezcatlipoca Tonatiuh Chalmecatecuhtli Tlazolteotl Tlahuizcalpantecuhtli Mictlantecuhtli Citlalinicue Centeotl Xiuhtecuhtli Tlaloc Tlaltecuhtli Quetzalcoatl

Lord of the Night: 3 Piltzintecuhtli 5 Mictlantecuhtli 7 Tlazolteotl 9 Tlaloc 2 Itztli 4 Centeotl 6 Chalchihuitlicue 8 Tepeyollotl 1 Xiuhtecuhtli 3 Piltzintecuhtli 5 Mictlantecuhtli 7 Tlazolteotl 9 Tlaloc

12 Тръстика

Следващата рисунка е на профила с номер #233 - 12 Тръстика. 12 е обозначено с точки около фигурата на Tezcatlipoca. Протектора Tezcatlipoca указва земния знак на Тръстиката.

Nº: Day: 12º 12 Grass 25º 12 Snake 38 12 Knife 51 12 Monkey 64 12 Lizard 77 12 Movement 90 12 Dog 103 12 House 116 12 Vulture 129 12 Water 142 12 Wind 155 12 Eagle 168 12 Rabbit 181 12 Crocodile 194 12 Jaguar 207 12 Deer 220 12 Flower 233 12 Reed 246 12 Death 259 12 Rain

Regent of the Day: Regent of Trecena: Patecatl Tonacatecuhtli & Tonacacihuatl Chalchihuitlicue Quetzalcoatl Chalchihuitotolin Tepeyollotl & Tlazolteotl Xochipilli Huehuecoyotl & Ixnextli Huehuecoyotl Chalchihuitlicue Xolotl Tecciztecatl & Tonatiuh Mictlantecuhtli Tlaloc Tepeyollotl Mayahuel & Xochipilli Itzpapalotl Xiuhtecuhtli & Tlahuizcalpantecuhtli Xiuhtecuhtli Mictlantecuhtli & Tonatiuh Quetzalcoatl Patecatl Xipe Totec Itztlacoliuhqui & Tezcatlipoca Mayahuel Tlazolteotl Tonacatecuhtli Xipe Totec & Quetzalcoatl Tlazolteotl Itzpapalotl Tlaloc Xolotl & Tlalchitonatiuh Xochiquetzal Chalchihuitotolin Tezcatlipoca-Ixquimilli Chantico Tecciztecatl Xochiquetzal Tonatiuh Xiuhtecuhtli & Xipe Totec

Lord of the Day: Tlahuizcalpantecuhtli Tlahuizcalpantecuhtli Tlahuizcalpantecuhtli Tlahuizcalpantecuhtli Tlahuizcalpantecuhtli Tlahuizcalpantecuhtli Tlahuizcalpantecuhtli Tlahuizcalpantecuhtli Tlahuizcalpantecuhtli Tlahuizcalpantecuhtli Tlahuizcalpantecuhtli Tlahuizcalpantecuhtli Tlahuizcalpantecuhtli Tlahuizcalpantecuhtli Tlahuizcalpantecuhtli Tlahuizcalpantecuhtli Tlahuizcalpantecuhtli Tlahuizcalpantecuhtli Tlahuizcalpantecuhtli Tlahuizcalpantecuhtli

Lord of the Night: 3 Piltzintecuhtli 7Tlazolteotl 2 Itztli 6 Chalchihuitlicue 1 Xiuhtecuhtli 5 Mictlantecuhtli 9 Tlaloc 4 Centeotl 8 Tepeyollotl 3 Piltzintecuhtli 7 Tlazolteotl 2 Itztli 6 Chalchihuitlicue 1 Xiuhtecuhtli 5 Mictlantecuhtli 9 Tlaloc 4 Centeotl 8 Tepeyollotl 3 Piltzintecuhtli 7 Tlazolteotl


11 Вятър Изображението в ляво отговаря на конфигурацията 11 Вятър. Точките около тялото на Quetzalcoatl са 11. Протектора е представен с нагуала си The Feathered Serpent – Пернатата змия. По долу е представен списък на всички 20 конфигурации, които започват с тонал дух 11. Вижда се че само 11 Вятър има протектор Quetzalcoatl. В случая земния знак Вятър е пропуснат и представен с протектора си Quetzalcoatl

Nº: Day: 11º 11 Monkey 24º 11 Lizard 37 11 Movement 50 11 Dog 63 11 House 76 11 Vulture 89 11 Water 102 11 Wind 115 11 Eagle 128 11 Rabbit 141 11 Crocodile 154 11 Jaguar 167 11 Deer 180 11 Flower 193 11 Reed 206 11 Death 219 11 Rain 232 11 Grass 245 11 Snake 258 11 Knife

Regent of the Day: Regent of Trecena: Xochipilli Tonacatecuhtli & Tonacacihuatl Huehuecoyotl Quetzalcoatl Xolotl Tepeyollotl & Tlazolteotl Mictlantecuhtli Huehuecoyotl & Ixnextli Tepeyollotl Chalchihuitlicue Itzpapalotl Tecciztecatl & Tonatiuh Xiuhtecuhtli Tlaloc Quetzalcoatl Mayahuel & Xochipilli Xipe Totec Xiuhtecuhtli & Tlahuizcalpantecuhtli Mayahuel Mictlantecuhtli & Tonatiuh Tonacatecuhtli Patecatl Tlazolteotl Itztlacoliuhqui & Tezcatlipoca Tlaloc Tlazolteotl Xochiquetzal Xipe Totec & Quetzalcoatl Tezcatlipoca-Ixquimilli Itzpapalotl Tecciztecatl Xolotl & Tlalchitonatiuh Tonatiuh Chalchihuitotolin Patecatl Chantico Chalchihuitlicue Xochiquetzal Chalchihuitotolin Xiuhtecuhtli & Xipe Totec

Lord of the Day: Chalmecatecuhtli Chalmecatecuhtli Chalmecatecuhtli Chalmecatecuhtli Chalmecatecuhtli Chalmecatecuhtli Chalmecatecuhtli Chalmecatecuhtli Chalmecatecuhtli Chalmecatecuhtli Chalmecatecuhtli Chalmecatecuhtli Chalmecatecuhtli Chalmecatecuhtli Chalmecatecuhtli Chalmecatecuhtli Chalmecatecuhtli Chalmecatecuhtli Chalmecatecuhtli Chalmecatecuhtli

Lord of the Night: 2 Itztli 6 Chalchihuitlicue 1 Xiuhtecuhtli 5 Mictlantecuhtli 9 Tlaloc 4 Centeotl 8 Tepeyollotl 3 Piltzintecuhtli 7 Tlazolteotl 2 Itztli 6 Chalchihuitlicue 1Xiuhtecuhtli 5 Mictlantecuhtli 9 Tlaloc 4 Centeotl 8 Tepeyollotl 3 Piltzintecuhtli 7 Tlazolteotl 2 Itztli 6 Chalchihuitlicue

1 Лещояд и 13 Заек под знака Къща. Рисунката в ляво е недвусмислена. В лявата част е изобразен профил на човек под знака Лешояд и тонал дух 1 – 1 Лешояд. В дясно е профил на 13 Заек. 13 защото точките под знака са 13, а земния знак е Заек. Възможно е това да са съпруг и съпруга, защото знакът Къща символизира семейството. В случая 1 Лешояд е разтворил ръцете си на защитник – протектор за 13 Заек. Мъжа представен с 13 Заек е в атакуваща позиция спорред положението на ръката. Знаците на Къщата са 11 на брой и от това може да се заключи, че годината на събитието е 11 Къща.


3. Конфигурацията 13 Цвете (8,9) При преглеждане профилите от тоналите и нагуала, се забелязва, че има една конфигурация, която не се вписва в общата схема от два тонала и един нагуал. Изреждането на 20-те тонала сенки и 13-те тонала на духа се простира точно за 260 дни. След този период изреждането започва отново. Ако към всяка двойка тонали започне изреждане на 9-те нагуала аура се вижда, че те се повтарят 29 пъти, но с едно изключение. Последние 9 се повтаря 28 пъти и не се вписва в година с продължителност от от 260 дни. Един ден не достига за да се повтори 9-ия пореден нагуал аура 29 пъти подобно на останарите. Свещената година в календара отразява всички възможни конфигурации на 2 тонала и 1 нагуал. За да бъдат всички нагуали равностойни, подобно на тоналите, те трябва да се повтарят по 29 пъти в рамките на 260 дневния цикъл на годината в календара Tonalpohualli. Последния тонал - 13 Цвете има два включени нагуала в конфигурацията си. Съответно 8 и 9. По този начин всички 9 нагуали се явяват равностойни в годината на календара на съдбата, повтаряюки се 29 пъти. Така конфигурацията на 13 Цвете 8,9 се явява с 2 тонала и 2 нагуала и вместо триделен, този профил се явява четириделен, заради втория нагуал. Така въпреки правилото, че всеки човек има три съставки, субстанции на душата - двойка тонали и един нагуал, то един от 260-те профила се явява четириделен, с 4 съставки – два тонала и два нагуала. 4. Значението на 13 Цвете (8,9) Появата на изключение в строго детерминираната и математически точна система от цялостно виждане за света и мястото на човека в него се схваща като, предназнаменование в културите на предколумбово Мексико. Тоналът 13 Цвете (8,9) се счита за носител на допълнителни лидерски качества и всеки, който е роден на съответната дата под знака Цвете според календара Tonalpohualli се смята за естествен водач.


III. Екипът на 13 Цвете 1. Водачът и представата за Вселената Пре-испанските хора са виждале вселената като от три части: - на божествено ниво; - земно; - подземно ниво. Първото е съставено от 13 нива, а подземното от 9. Земната сфера е имала център обитаван от бога на стария огън Huehueteotl-Xiuhtecuhtli от който се разпространяват четирите посоки на вселената. 4 Хоризонтални посоки съответстващи на Tonalli (Shadow Soul, Тонал Душа сянка) Асоцииране на знаците от деня съответстващи на Душата сянка с посоките на света.

Изток, където е изгрева, се отъждествява с червения цвят и знакът Тръстика, се управлява от божеството Xipe-Totec; представлява мъжката част на вселената.

Змия

Вода

Крокодил

Движение

Тръстика Север, асоцииран с жълт или черен цвят и знакът Камен Нож. Севера под влияние на черния Tezcatlipoca; е район на студ и на смъртта.

Смърт

Куче

Вятър

Ягуар

Нож


Елен Запад, асоцииран с белия цвят и знакът Къща управляван от Quetzalcoatl; Това е регион на жени известни като Cihuatlampa

Маймуна

Къща

Дъжд

Орел

Юг, свързан със синьото и знака Заек, под управление на Tlaloc (Huitzilopochtli в Мексиканската версия), място на жертвоприношения известно като Huitztlalpam; зона свързана с влага.

Заек

Трева

Гущер

Цвете

Лешояд Всяко посока е идентифицирана с космическо дърво. В центъра е имало дърво с корени, които влизат в подземния свят и расте като спирала докато клоновете достигнат небесните сфери формирайки: Вертикалния макет на вселената: Нива от 1 до 13 проекция на Teyollia (Spirit Soul, Тонал дух, Тейолия) В първите 5 нива са луната, звездите, кометите Венера и Слънцето. Шестото и седмото ниво са били сини и зелено. Осмото е място на бури. Следващите три 9, 10 и 11 са бяло, жълто и червено места на боговете от Teteocan. Дванадесетото и тринадесетото ниво са на Omeyocan, място на дуализма и на бога Ometeotl, основния създател на вселената. Нива от 1 до 9 По вертикалата надолу под земята са подземните светове на Mictlan, разделени в девет сфери. За да се достигне до най долната сфера се минава през места: - където две планини се сблъскват; - змия която пази пътека; - място на зелените гущери; - осем пустини и осем хълма;


- студения щипеш вятър; - реката Chiconahuapan и най-дълбокото място където е Mictlantecuhtli, Повелителят на душите без тяло. 2. Епоха на Петото Слънце Екипът е уникална конфигурация – споразумение. Тя е съчетание от воли и намерение за поддържане на реда и определено устройство на света. Исторически погледнато конфигурацията на екипа около 13 Цвете (8,9) е петата по ред. Преди това е имало други четири конфигурации, които са се разпаднали. Те не са били базирани на 13 Цвете (8,9), а на други споразумения. Всяко едно споразумение е формирало епоха. Във всяка епоха Слънцето заема централно място, център около който се изгражда част от споразумението на волите и стабилността на света. Поради тази причина епохите се наричат Слънчеви. Споразумението свързано със съвременния свят и настоящата епоха се нарича Епоха на Петото Слънце. Историята свързана с проследяването, създаването и края на всяка една от тях се нарича Петте Слънца.


Горе: Споразумението между боговете в Епохата на Петото Слънце и календарът определящ съдбата и времето Tonalpohualli. Петата по ред епоха има пет посоки – Център, Изток, Север, Запад и Юг. Освен баланса на конфигурацията между тях, всяка една посока е вътрешно балансирана. Този баланс и равновесие създава устойчивост на фона на непрекъснати динамични промени характеризиращи Епохата на Петото Слънце като Движение.


3. Формиране на екип около 13 Цвете (8,9) Екипът около 13 Цвете (8,9) се отнася за волите и намеренията на хора. Той е правило за хората подобно на споразумението между боговете участващи в Епохата на Петото Слънце. Човек чията дата на раждане съвпада с датата 13 Цвете (8,9) от календарът Tonalpohualli изпълнява ролята на естествен лидер на екип. Полът мъж или жена е без значение. 3.1 Куриерите на 13 Цвете (8,9) Изток, Мъже – Хайпе Тотек

Тръстика

Север - Тецкатлипока

Юг - Хитцилопочитли Център - Huehueteotl-Xiuhtecuhtli

Нож

Заек 13 Цвете (8,9) Запад, Жени - Кецалкоатл

Къща

Първия член на екипа на 13 Цвете (8,9) е тонал сянка под знака Заек. Той е от Юг и се нарича куриер, защото контактува с водача 13 Цвете (8,9). Останалите посоки трябва да са тонали със съответни знаци както следва Изток - Тръстика, Север - Нож, Запад – Къща. 3.2 Годините от 52 годишния цикъл под знаците на куриерите: Четерите знака Тръстика, Нож, Къща и Заек се наричат куриери и се разглеждат като начала на четери 13 годишни цикли от пълен 52 годишен цикъл от години. Всеки куриер освен, посока представлява и 13 годишен цикъл. Тъй като годините от 52 годишния цикъл носят имената само на знаците куриери, затова тези знаци се наричат “носители” на годината.


52 годишния цикъл на куриерите: 1 1 Тръстика - Изток 2 2 Нож - Север 3 3 Къща – Запад 4 4 Заек – Юг 5 5 Тръстика – Изток 6 6 Нож – Север 7 7 Къща . Запад 8 8 Заек – Юг 9 9 Тръстика – Изток 10 10 Нож – Север 11 11 Къща – Запад 12 12 Заек – Юг 13 13 Тръстика - Изток

14 1 Нож - Север 15 2 Къща - Запад 16 3 Заек – Юг 17 4 Тръстика – Изток 18 5 Нож – Север 19 6 Къща . Запад 20 7 Заек – Юг 21 8 Тръстика – Изток 22 9 Нож – Север 23 10 Къща – Запад 24 11 Заек – Юг 25 12 Тръстика - Изток 26 13 Нож – Север

27 1 Къща - Запад 28 2 Заек – Юг 29 3 Тръстика – Изток 30 4 Нож – Север 31 5 Къща . Запад 32 6 Заек – Юг 33 7 Тръстика – Изток 34 8 Нож – Север 35 9 Къща – Запад 36 10 Заек – Юг 37 11 Тръстика - Изток 38 12 Нож – Север 39 13 Къща - Запад

40 1 Заек – Юг 41 2 Тръстика – Изток 42 3 Нож – Север 43 4 Къща . Запад 44 5 Заек – Юг 45 6 Тръстика – Изток 46 7 Нож – Север 47 8 Къща – Запад 48 9 Заек – Юг 49 10 Тръстика – Изток 50 11 Нож – Север 51 12 Къща . Запад 52 13 Заек – Юг

Всеки 13 годишен цикъл започва и завършва със същия куриер. Така куриера образува самостоятелна група. Центъра плюс групите на четерите куриера образуват стабилен цикъл от 52 слънчеви години при който двата календара Tonalpohualli и слънчевия Xiuhpohualli се съчетават и правят общ цикъл.


В камъкът на слънцето отразяващ всички епохи, в пръстена на волята всяко едно от тези начала е маркирано с три последващи вертикални отметки, като всяка една съответства на 13 годишен период. Така ролята на куриерите като духовни връзки на центъра с периферията и начала на 13 годишни цикли се вижда в камъкън The SunStone и календара на съдбата Tonalpohualli. 3.3 13 Цвете 8,9 и неговите куриери Тръстика, Нож, Къща и Заек Централната фигура плюс на 13 Цвете 8,9 плюс четерите куриера образуват стабилна конфигурация от 5 профила на тонали и нагуали. Ако се съберат 5 души с конфигурации включващи тези знаци те образуват екип. 13 Цвете 8,9 може да бъде мъж или жена. Той е уникален и за него няма други изисквания. За разлика от него куриерите могат да имат различни конфигурации, защото съществуват 13 профила към всеки куриер. Например може да имаме 1 Тръстика, 2 Тръстика, 3 Тръстика и пр. За куриерите няма значение пола и времето на раждане – Ден или Нощ. Все пак се смята, че посоката Север, към която принадлежи куриерът Нож е мъжка, а противопаложната посока Юг, на Заека е женска. Останалите две посики Изток на Тръстиката и Запад на Къща се смесени. За да бъде екипът уравновесен ако куриерът на Севера – Нож е мъж, то той трябва да бъде уравновесен от жена Заек от Юг. Обратното е също валидно, ако от Север е жена, то от Юг трябва да има куриер мъж. Същото важи и за посоките Изток, с куриер Тръстика и Запад с куриер Къща. Те трябва да бъдат от противоположни полове, за да се гарантира съчетаването на конфигурациите. 3.4 Попълване на екипите на куриерите Успоредно с попълването на екипът около 13 Цвете 8,9 и неговите 4 куриери може да се попълват групите на куриерите. Всеки от тях трябва да намери точно определена конфигурация от общо 4 души. Те трябва да имат определени земни знаци. Всички събрани заедно образуват разннобразието на всички 20 земни знака. Освен това знаците са във всяка една от посоките Изток, Север, Запад и Юг, което осигурява баланса на групата на куриера. Във всяка от групите на куриерите трабва да има двама мъже и две жени, също както и в първата група около 13 Цвете 8,9. Съществува допълнително изискване за гарантиране стабилността на групата на куриерите. Освен равното разпределение – мъже и жени, екипът се разпределя на профили под влияние на Деня, и профили под влияние на Нощта. Така светлата и тъмната част от денонощието се застъпват балансирано. Смята се, че даден профил е под влияние на светлата част, ако часът на раждане е през деня, а под влияние на тъмната част, ако е роден през нощните часове. В първия случай имаме по-силен тонал и способност за социална адаптация, а във втория случай по-ясно изразен нагуал. В първия случай силната част от денонощието е през деня, а във втория е нощта. Мъжете и жените на Деня и Нощта заживяват заедно в група, за да компенсират и допълнят предимствата и недостатъците си. Така около 4 куриера се събират още 4 конфигурации. Заедно с центъра 13 Цвете 8,9 целия екип е от 21 души и 20 знака. Понеже Знакът Цвете се дублира в групата на куриера от Юг – Заек, то централната фигура е огледална. Тя е в центъра и в периферията като последен знак. 3.5 Характеристики и роля на 13 Цвете 8,9 Профилът 13 Цвете (8,9) в центъра се счита за напълно балансиран и представящ най-пълно чрез два тонала и два нагуала дуалистичната природа на човека – мъжкото и женското начало, деня и нощта, лидерството и способността за следване. Знакът на Цветето е единствен в групата който е на водач и на следващ водача.


Пълното наименование на централната фигура на екипа е: #260 13 Flower #20 Rabit Xochiquetzal Xiuhtecuhtli & Xipe Totec, Citlalinicue, 8 9 Tepeyollotl & Tlaloc 260 отговаря на поредния номера в списъка. . 13 отговаря на тонала свързан с небесните сфери. В случая връзката е с най-горната и последна небесна сфера на духа. Тя се счита и за най-висша. Това означава, че този тонал простира възможности за проникване през всичките небесни сфери започвайки от номер 1, най-близката до земната и достигайки до 13 най-далечната. Всеки нагуал и тонал има протектор. Това е защитник дух, който усилва или намялява свойствата на нагуалите и тоналите. Протектора, духа закрилник на тонала отговарящ на 13 е Citlalinicue. Втория тонал е Flower (Цвете). Това е земния знак и последен от серията от 20 земни знаци тонали. Духовния закрилник, протектор на свойствата на Цветето е Xochiquetzal. Следва трецената под номер 20 под знака на Заека и защитниците на трецената - Xiuhtecuhtli & Xipe Totec. И накрая странното несъответствие - нагуалите 8 и 9 с протектори съответно Tepeyollotl & Tlaloc. Така имаме два нагуала и два тонала със съответните им протектори, духовни закрилници. Двата нагуала дават еволюционното предимството и по аналогия с нагуалите на божествата става ясно, че 13 Цвете 8,9 е по-близо до духовните сфери от конфигурациите с един нагуал. Числото 13 допълнително засилва тази връзка, защото дава способност на 13 Цвете 8,9 да води в духовните сфери преминавайки през всички останали. 13-тата сфера е специална и се смята в сферата на чистата реалност на бога. Всичко което се знае за рая и обещанията, които дават месиите за него е там. Този който иска свобода я получава, който се бори за справедливост също, който вижда в рая триумф на консуматорството също. Който е уморен и иска почивка и спокойствие там ще си почине. Всичко което искате е там. Приликите със съвремените религиозни послания се налагат естествено. Накратко тези които искат водач и месия го намират. Този възглед за 13 Цвете 8,9 обаче не е пълен и прилича на отражение в криво огледало. Двата нагуала дават еволюционно предимство на 13 Цвете 8,9, но са тясно свързани с найотдалечените подземни сфери. Сферата под номер 9 принадлежи на Смъртта, а това е смущаващо за тези които искат да поддържат тезата за водачът месия. Ако 13 Цвете 8,9 може да води към небесния рай, то той може да води и към ада и зоната на Смъртта. Така религиозните внушения и аналогии с религиите и спасителите губят позиция, но истината е трудна за достигане и първото огледало отстъпва място на друго. То е също религиозно обагрено. Със същата логика с която на 13 Цвете 8,9 гледаме като на спасител, може да погледнем и на изкусител и сатана, готов да ни хвърли в мрачните светове на подземните царства, където дори и боговете избягват да посещават. Способността на 13 Цвете 8,9 да носи познание за найдревните пластове от живота на материята е същата като способността му да проникне в найвисшите сфери на духа. Така месията става сатана и изкусител, който може да ни заведе в мрачни и непреветливи светове подвластни на Смъртта. 13 Цвете 8,9 има земен тонал Цвете. Този тонал е единствен с копие в екипа. Копието заема последно място при изреждането на членовете от групата и се намира в кръга на куриера от Юг-Заек. Копието преобръща представата ни за водач и го представя в нова светлина като следващ. 13 Цвете 8,9 следва всички останали. Не ги води, а ги следва. Като следващ 13 Цвете 8,9 покрива


всички небесни светове с тоналите си. Този под номер 13 следва в небесните сфери, а земния следва всички земни тонала, защото се явява последен. Способността му да следва навлизащите в подзевните сфери е същата. Следвайки всички в групата 13 Цвете 8,9 не налага никакви ограничения и правила, спомага всеки да достигне границите на възможностите дадени му по природа. 13 Цвете 8,9 не може да бъде използван за налагане на религиозни схващания, и създава затворени представи налагайки определени възгледи, защото не ограничава възможността всеки да постигне потенциала си какъвто е. Дава се пълна свобода на всеки да се развива без приоритети и ограничения, защото всеки в групата е себе си и няма какво да постига освен разгръщане на заложеното. По тази логика "водачеството" e водене към себе си и постигане на себепознаване. Изискването за конфигурация от профил Център и четерите посоки Изток, Север, Запад и Юг, поставя 13 Цвете 8,9 да играе роля в Центъра на екипа. Около него се нареждат куриери от четерите посоки на света, които от своя страна също имат 4 души в своя кръг. Това натоварва Центъра с роля на балансьор в която влиза по-малко от всичко казано по-горе, но и роля свързана със стабилността на екипа като цяло. Така централната фигура на 13 Цвете 8,9 се очертава като балансьор, който спомага член на екипа да не се изгуби, предотвратява отклонения, залитания на отделните членове и разпада на екипа Първота характеристика на 13 Цвете 8,9 е че той е последен в списъка и същевременно първи по значение. За разлика от всички други той се явява не с два тонала и един нагуал, а с два тонала и два нагуала. Понеже нагуалът носи еволюционни натрупвания той се счета се еволюционно по-богат и надарен с възможности. Неговия наследствен фонд е по-богат и той отразява цялото разнообразие на всички 259 преди него. Това е причината на последния от списъка да се гледа като на първи. На завършващо звено и на ново начало за човешкия род. Втората характеристика на 13 Цвете 8,9 е че на него се гледа като на мост към духовни светове. Боговете населяващи небесните сфери имат по два и повече нагуала. В този смисъл 13 Цвете 8,9 е по-близка стъпка на човека към света на божествата населяващи небесните сфери. Най-горната сфера е номер 13 и Цветето е директно свързана с нея. Друга характеристика на 13 Цвете 8,9 е свързана със света на Смъртта. В нивата на нагуала се утаяват всички живи същества и те пропадат в по-долни подземни сфери. Там се натрупват и знания за еволюцията на всички форми на живата и неживата материя, защото нагуалът обхваща и историята на неживата материя. Най-долните сфери са най-архаични и носят информация дори и за най-примитивния живот. А най-долната сфера под номер 9 е тази на Смъртта. Така тоналите на 13 Цвете 8,9 обхваща небесните сфери, а неговите нагуали 8,9 са свързани и с най-архаичните прояве на нагуала и материята. Цветете е последния от 20 поредни земни тонала. Тоналът цвете идва след изреждането на всички земни знаци и заема последна позиция. Поради специалните характеристики на тонала свързан с небесните сфери - 13 и двата нагуала достигащи подземните сфери - 8 и 9, земния тонал Цвете става водач защото включва в себе си в групата от 20 земни знака, типове тонали. Така се вижда другата характеристика на 13 Цвете 8,9. Той повтаря себе си в групата и води групата. Водачът 13 Цвете 8,9 се оказва водач и воден едновременно. Лидер и следващ групата. 13 Цвете 8,9 отразява всички типове нагуали и тонали ставайки един единствен синтезиран образ на всички типове и цялото многообразие от варианти на нагуалите и тоналите при


хората. Водачеството на 13 Цвете 8,9 не може да бъде оспорвано защото той се явява единствен с тази конфигурация. Най-близките около него типове отговарят на посокити Изток, Север, Запад и Юг имат земни знаци на тонала Тръстика, Нож, Къща и Заек. Те са начала на нови групи от 4 души понтарящи конфигерацията около водача. Тези ночала обаче могат да носят различна номерация но тоналите. Там има възможност за варианти. Конфигурацията около водача 13 Цвете 8,9 съответства на Правилото в Епохата на Петото Слънце. Според него в света на Петото Слънце стабилна конфигурация може да съществува само ако света и реда в него се поддържа от пет страни - Център, Изток, Север, Запад и Юг. Така по споразумението от последната пета епоха 13 Цвете 8,9 заема централно място в конфигурацията ограден от 4 страни според Правилото. Към какво води водачът? Според убежденията на народите от древно Мексико водачът води групата в света към найгорната сфера на духа номерирана под номер 13. Задачата на водача е да води групата към освобождение от чужди, неприсъщи за природата на съответния тонал влияния влияния, като екипа допълни неговата едностранчивост. Така индивидуалното и общото вървят към цялостност и преодоляване на едностранчивостта и навлизане в нов свят. Това е света на бога Ометеотл - 13-тата небесна сфера. Според представите на индианците от пред-Колумбово Мексико това е зона, където вирее дуализма на явленията в изчистен вид. Там са изчистени противоречивите същности в основата на всички явления. Там е света на чистата божествена реалност на дуализма пораждащ противоречивия характер на всички явления в останалите светове. Куриерите имат за задача да следват водача по пътя към този своеобразен небесен източник на всичко, в който противоречията са балансирани. За да достигнат до него те трябва да следват водача през зоната на втория пръстен на духа, където са представени цялостни светове подвластни на богове, духовни покровители и съюзници. Между тях има често противоречия и огнените конфликти. Споразуменито между тях създава условия за устойчивост и стабилност.


Конфигурация на екипа около водача 13 Цвете 8,9 ИЗТОК Зми

Змия

Вода

Крокодил

Движение

Тръстика СЕВЕР

ЮГ

Смърт Зми

Куче

Вятър

Зми Трева Зми

Нож

13 Цвете (8,9)

Заек

Ягуар

Гущер

Лешояд Къща

Маймуна

Елен

Орел ЗАПАД

Дъжд

Цвете


#152, 9 Grass, Patecatl, Quetzalcoatl, 8 Tepeyollotl ИЗТОК

Tonalli

Змия

Социален тонал

Крокодил

Земен знак: Трева: Протектор: Tonal Patecatl

Зми Вода

Движение

Тръстика

СЕВЕР

Куче

Смърт

Вятър

9 Трева 8 Нож

13 Цвете (8,9)

Заек

Гущер

Цвете

Зми Зми

Зми Ягуар

Лешояд

Ihiyotl Къща

ЮГ

Маймуна

Елен

Орел

Teyollia Духовен тонал Небесна сфера: 9 Съюзник: Nagual Quetzalcoatl-The Feathered Serpent

Дъжд

ЗАПАД

Нагуал Подземна сфера: 8 Протектор: Nagual Tezcatlipoca - Tepeyollotl


Сформиране на екип

Изток: Мъжко влияние. Под патрона на Хайп Тотек (Xipe Totec) или “Червен Тецкатлипока” ("Red Smoking Mirror") Правило за сформиране на екипа от посоката Изток: 1. Тръстика – куриер, мъж или жена под влияние на деня или нощта. 2. Избират се 4 тонала - Крокодил, Змия, Вода и Движение. 3. Два от тях да са жени – едната Ден, а другата Нощ. 4. Другите двама са мъже – единия Ден, а другия Нощ.

Крокодил – 1 Изток Ден Мъж 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Нощ Жена

Змия – 5 Изток

Вода – 9 Изток

Ден Мъж

Ден Мъж

Нощ Жена

Нощ Жена

Стоян Ганев

Тръстика–13 Иток Ден Мъж

Нощ Жена

Избор

Ден Мъж

Нощ Жена

Иван Искров

Владимир Каролев

Яне Янев

Движение-17 Изток

Александър Томов Емил Кошлуков

Гиньо Ганев Димитър Стоянов

Барак Обама Богомил Бонев Меглена Плугчиева Жозе Мануел Барозу

Гергана Грънчарова Меглена Кунева:


Север: Мъжко и Женско влияние. Под патрона на Черния Тецкатлипока (Black Tezcatlipoka) ("Black Smoking Mirror") Правило за сформиране на екипа от посоката Север: 1. Нож – куриер, мъж или жена под влияние на деня или нощта. 2. Избират се 4 тонала - Вятър, Смърт, Куче и Ягуар. 3. Два от тях да са жени – едната Ден, а другата Нощ. 4. Другите двама са мъже – единия Ден, а другия Нощ.

1 2 3 4 5 6 7 8

Вятър – 2 Север

Смърт – 6 Север

Куче – 10 Север

Ягуар – 14 Север

Ден Мъж

Ден Мъж

Ден Мъж

Ден Мъж

Нощ Жена

Нощ Жена

Нощ Жена

Нощ Жена

Нож – 18 Север

Ден Нощ Мъж Жена Антония Първанова

Албена Денкова Пламен Юруков Георги Пирински Цонко Цонев Жорж Ганчев

Бойко Борисов

Христо Стоичков

9 10 11 12 13

Евгени Бакърджиев Владимир Путин

Симеон Дянков Милен Велчев

Избира се само едно име от всяка колона.

Избор

Симеон Сакскобурготски


Запад: Женско влияние. Под патрона на Кецалкоатл (Quetzalcoatl) или “Бял Тецкатлипока” Правило за сформиране на екипа от посоката Запад: 1. Къща – куриер, мъж или жена под влияние на деня или нощта. 2. Избират се 4 тонала - Елен, Маймуна, Орел и Дъжд. 3. Два от тях са жени – едната Ден, а другата Нощ. 4. Другите двама са мъже –Ден и Нощ.

Къща – 3 Запад

Ден Мъж

Нощ Жена

Елен – 7 Запад

Ден Нощ Мъж Жена Жан Виденов

1 2 Надежда Михайлова 3 4 Желю Желев Димитър Абаджиев 5 6 7 Неделчо Беронов 8 9 10 Елена Поптодорова 11 12 Ивайло Калфин 13 Георги Кадиев Соломон Паси Избира се само едно име от всяка колона.

Избор:

Маймуна–11 Запад

Ден Мъж

Нощ Жена

Орел – 15 Запад

Дъжд – 19 Запад

Ден Мъж

Ден Мъж

Нощ Жена

Дмитрии Медведев Иван Костов Румен Петков

Петър Стоянов Георги Първанов

Емил Стоянов

Стефан Софиянски

Нощ Жена


Юг: Мъжко и Женско влияние. Под патрона на Хитцилопочитли (Huitzilopochtli). Правило за сформиране на екипа от посоката Юг: 1. Заек – куриер, мъж или жена под влияние на деня или нощта. 2. Избират се 4 тонала - Гущер, Трева, Лешояд и Цвете. 3. Два от тях са жени – едната Ден, а другата Нощ. 4. Другите двама са мъже –Ден и Нощ.

Юг Заек куриер, 4 Жени – (2 Ден и 2 Нощ) Гущер – 4 Юг

Ден Мъж

Трева – 12 Юг

Заек – 8 Юг

Нощ Жена

Ден Мъж

1 2

Нощ Жена

Ден Мъж

Лешояд – 16 Юг

Нощ Жена

Ден Мъж

Нощ Жена

Цвете – 20 Юг

Ден Мъж

Нощ Жена

Ахмед Доган Сергей Станишев

3 Даниел Вълчев Любен Дилов - син 4 5 6 7 8 9 Анастасия Мозер Петър Берон 10 11 Нешка Робева 12 Джевдет Чакъров 13 Йорданка Фандъкова Цветан Цветанов Волен Сидеров 13 Цвете се избира задължително Избира се само едно име от всяка колона. В колоната Цвете се избират две лица, като едното задължително е 13 Цвете..

Избор на 13 Цвете x

x

x

x

Термини Тонал Отношение към тоновете, думите и описанията водеща до способност за съгласуваност и приспособяване. Има връзка с думата tonalli, от езика Нахуа, означаваща "ден" или "знак на деня от свещения календар. Нагуал Личен защитник на дух, който живее в животно – елен, ягуар и пр.

Трите субстанции и 13 Цвете  

Трите субстанции и 13 Цвете

Advertisement