Page 1

Nom_____________________________________

Data_________________________________

CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL Projecte”El cos humà” 1. Quines són les principals funcions de l’esquelet? ______________________________________________ ______________________________________________ 2. Situa els ossos següents al dibuix:

3. Ordena els noms de les parts de l’aparell respiratori d’acord amb el recorregut de l’aire que entra al cos fins que arriba als pulmons: bronquis tràquea

fosses nasals faringe

alvèols laringe

bronquíols


Nom_____________________________________

Data_________________________________

4. Situa els músculs següents al dibuix:

5. Recordes el vídeo que vam veure sobre la digestió? Explica, amb les teves paraules, el procés de digestió. _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________


Nom_____________________________________

Data_________________________________

6. Situa els següents aliments al pis de la piràmide alimentària que correspongui: Macarrons Xocolata Xoriço Poma Pollastre Formatge 7. Completa el següent text, utilitzant les paraules adequades: La sang, està formada per un líquid anomenat _______________________ i per unes cèl·lules que s’anomenen__________________________,_______________________ i __________________. La sang s’oxigena als___________________ i arriba al __________________________. Aquest, bombeja aquesta sang oxigenada cap a les diferents parts del cos. La sang oxigenada circula per les ____________________ fins arribar a diferents cèl·lules. Aquestes cèl·lules, després d’aprofitar l’____________________, generen _________________________ que arriba fins al cor a través de les _______________________.

Aquest

___________________________

posteriorment

arriba

als

____________________, i és expulsat gràcies a l’expiració.

8. Completa les següents oracions: L’aparell excretor està format per ___________________________ i la ____________________________. La suor està formada per __________________ i _________________________________. La suor surt a l’exterior per uns orificis anomenats ____________________________. La suor es produeix a les glàndules _______________________.


Nom_____________________________________

Data_________________________________

9. Escriu al dibuix el nom dels òrgans de l’aparell circulatori.

Cor Venes Artèries Circulació pulmonar Circulació General

10. Completa l’esquema següent: Els nostres sentits són

òrgan

nervi

òrgan

òrgan

òrgan

nervi

nervi

nervi

òrgan

nervi

Prova cos humà  
Prova cos humà  
Advertisement