__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Número 92

“Al servei de la persona amb discapacitat intel·lectual”

batec

A la Fundació li adjudiquen per concurs públic la concertació de les 22 places de la nova Llar residència “El Cinquantenari”

Relleu a la Direcció General de la Fundació

La Fundació renova el certificat de la norma SGE 21 de Gestió Ètica i Socialment Responsable de Forética

FUNDACIÓ PRIVADA VALLÈS ORIENTAL


A la Fundació Privada Vallès Oriental vivim un moment d’especial il·lusió. Ens brillen els ulls com als infants quan els donen un regal i el desemboliquen plens de nervis. I és que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ens acaba de notificar que atorguen a la Fundació les 22 places de la llar residència “El Cinquantenari 2” a la ciutat de Granollers. És molt il·lusionant ja que tenim més de 18 persones a l’àrea

SUMARI

EDITORIAL 2 3 5

lliure i caps de setmana.

8

A destacar Celebrem la Festa d’estiu de la Residència i Centre d’Atenció Especialitzada “Valldoriolf”

10

Nous projectes Seguiment projecte sala d’Estimulació Sensorial

11

En primera persona Encarna Moya Ozaez

12

L’artista de l’FVO Francesc Guzmán

13

Articles • Qüestionari de Satisfacció del Client Intern 2019 • Els objectius dels sistema de gestió integrat d’aquest 2019 • Canvis en el nostre sistema de Gestió ètica derivats dels canvis en la SGE21 • Informació al dia: la clau d’una bona intervenció al Centre Especial de Treball • Anem a la Casa de l’Escala

Però les novetats continuen, després de 28 anys essent el Director General de la Fundació, el Sr. Juan M. Monsalve ha decidit iniciar una nova etapa donant pas al seu relleu, el Sr. Rafel Arderiu que us presentem a la secció A prop, i continuant vinculat a la Fundació i en la defensa dels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual com ens expressa personalment a través d’unes paraules de comiat dirigies a la gran família de l’FVO. També comptem amb les seccions habituals, les notícies institucionals, l’artista de l’FVO, en primera persona, TIC a l’FVO, articles d’interès, nous projectes, activitats de les àrees i novetats de la Casa “Empúries”.

batec fundacio@fvo.cat / www.fvo.cat

Director: Juan María Monsalve. Consell de redacció: Raquel Anarte, Mercè Font, Alicia Poveda, Ana Herrero, Eduard Martín, Pilar Cantón, Rosa Raurich, Aurora Luna i Dani Roma. Coordinació: Sònia Garcia. Disseny i maquetació: iGràfic. Dipòsit Legal: B-28.161-1996. Núm. 92, juny 2019.

2

A destacar Relleu de la Direcció General A prop Entrevistem al Sr. Rafel Arderiu

habitual, amb nous companys i companyes i amb activitats socials i lúdiques de tota mena esperant omplir el seu temps

El tema La Fundació concerta les 22 places de la nova Llar residència “El Cinquantenari 2”

7

d’atenció diürna esperant poder iniciar una nova etapa a la seva vida, en una llar pròpia fora del domicili familiar o

Editorial

20

Casa “Empúries”

22

@TIC a l’FVO Nova distribució de les zones Wifi de la Fundació

23

Activitats de les Àrees

29

Notícies

De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades), l’informem que les dades que ens proporcioni en el seu nom o en representació d’altra persona, es tractaran per FUNDACIÓ PRIVADA VALLÈS ORIENTAL PER A DISMINUÏTS PSÍQUICS, CIF G60249737. Domicili: Carretera de Valldoriolf, s/n, 08430 La Roca del Vallès (Barcelona). Tel 93.860.02.40. E-mail: fundacio@fvo.cat, el qual actua com a Responsable de Tractament, i autoritza el seu tractament, amb la finalitat de gestió de les dades de contacte i/o per l’enviament de la revista o d’informació relativa a la Fundació. Per tant, la base jurídica és el seu consentiment. És necessari que ens proporcioni les dades de contacte que li demanem, atès que en cas contrari no podrem portar a terme les obligacions que corresponguin en desenvo-

lupament de la base jurídica que legitima el tractament. Les seves dades, i del seu representat i persones de contacte de la seva organització, no seran cedides a persones físiques ni jurídiques públiques o privades sense el seu consentiment o si no ho autoritza una llei. No es farà cap transferència internacional de dades. No obstant, les seves dades podran ser proporcionades a aquelles entitats que ens prestin serveis. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació al tractament i a la portabilitat de les seves dades, mitjançant petició escrita a FUNDACIÓ PRIVADA VALLÈS ORIENTAL PER A DISMINUÏTS PSÍQUICS, Carretera de Valldoriolf, s/n, 08430 La Roca del Vallès (Barcelona), o per correu electrònic a fundacio@fvo.cat. La revista Batec no es fa responsable dels articles que es publiquin.


La Fundació concerta les 22 places de la nova Llar residència “El Cinquantenari 2”

EL TEMA

El Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies concedeix per concurs públic la concertació de les 22 places de la llar residència a través de concurs públic

La Fundació ha aconseguit concertar les 22 places de la Llar residència “El Cinquantenari 2” a través de concurs públic

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha publicat la Resolució per a la provisió de serveis socials de l’àmbit de protecció social d’acord amb el que estableix l’Ordre TSF 223/2018 de 20 de desembre per la qual concedeixen a la Fundació Privada Vallès Oriental les 22 places de la Llar residència “El Cinquantenari 2”. Amb aquesta nova llar, estem molts satisfet d’acomplir amb la il·lusió expressada per les persones ateses, i la necessitats traslladada per les seves famílies, al Centre Ocupacional i al Centre Especial de Treball de poder iniciar una vida autònoma, en una llar pròpia, fora del domicili familiar. La nova Llar residència “El Cinquantenari 2”, la segona llar residència del complex situat a la ciutat de Granollers, just davant d’on actualment està situada la Llar-residència “El Cinquantenari. La Llar està configurada en dues plantes, planta baixa i un pis, de l’entorn de 240 m2 per planta, deixant un pati central d’uns 160 m2

Exemple d’habitació individual de la Llar residència “El Cinquantenari 2”

3


EL TEMA

Les llars del complex situat a Granollers

sense edificar que l’uneix amb l’altra llar del complex. Les unitats de convivència són de 10 persones ateses a la planta baixa i 12 a la primera planta, amb quatre dormitoris dobles i dos d’individuals a cada unitat. La Llar disposa de l’escala i l’ascensor al mig, els dormitoris i sales-menjador donant a l’exterior, ja sigui a carrer o a pati central i els banys i passadissos a una zona intermèdia entre escala i dormitoris. Finalment, el soterrani gran acull les zones de serveis comunes a les dues llars com són la cuina, rebost, bugaderia, sala d’activitats i entreteniment i el garatge. La Llar residència “El Cinquantenari 2” respon a la mateixa filosofia constructiva de confort i aprofitament màxim de les instal·lacions per a les persones que hi conviuran i respecte i cura del medi ambient que la Llar residència “El Cinquantenari”. A l’actualitat la Fundació ja està treballant amb les famílies de les persones ateses a l’àrea d’atenció diürna que esperen una plaça de llar residència i els Serveis Territorial de Barcelona comarques del Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies per tal d’iniciar el procés administratiu per a realitzar l’entrada a conviure a la nova llar. Recordem que en data 31 de desembre de 2018 es va publicar al DOGC l’Ordre TSF/223/2018, de 20 de desembre, de convocatòria per a l’acreditació d’entitats proveïdores de la Xarxa de Serveis

4

Socials d’Atenció Pública i per a la provisió de serveis socials de l’àmbit de protecció social. El Director General de Protecció Social ha emès l’informe en data 6 de maig de 2019 per a l’assignació de places a les entitats i persones sol·licitants, amb la puntuació atorgada a cada servei mitjançant la valoració del projecte presentat a tal efecte, d’acord amb les prescripcions de l’Annex 7 de l’Ordre TSF/223/2018.

OBJECTIU DEL PLA ESTRATÈGIC La Fundació tenia definit en el seu Pla Estratègic per al període 2013-2016, que també es manté per al Pla Estratègic 2017-2020, l’objectiu de treballar per a l’ampliació de serveis i recursos propis en l’àmbit de l’acolliment residencial amb el fi de vetllar pel futur de les persones que s’atenen als serveis i centres de la Fundació. És per aquest motiu que a la reunió del 17 de desembre de 2015, el Patronat de la Fundació va aprovar el projecte de construcció de la segona fase del complex de llar residència a la ciutat de Granollers que dota a la Fundació de 22 places de llar residència noves. Les obres d’aquesta nova llar es van iniciar el passat mes de juny de 2016 i van finalitzar a setembre de 2017.


A DESTACAR

Relleu de la Direcció General

El President Sr. Esteve Marquès dirigint unes emotives paraules

A la Junta de Patronat del dia 11 d’abril es va tractar el tema del relleu a la Direcció General. Es va analitzar el procés de selecció de les candidatures per ocupar el càrrec de Direcció General i d’entre les tres propostes finalistes el Patronat va adjudicar, per unanimitat, el càrrec al perfil més ben valorat, el Sr. Rafel Arderiu i Monnà.

La reunió de la Junta de Patronat del dijous 20 de juny ha estat la darrera reunió on ha assistit com a Direcció General, essent el dia 28 de juny el darrer dia del Sr. Juan M. Monsalve com actual Director General. Com sabeu, a finals del mes de juny de 2019, la Direcció General, el Sr. Juan M. Monsalve Fernández, finalitza la seva etapa professional de lideratge de la Fundació després que a setembre de 1991 el Patronat li encarregués l’ambiciós projecte de professionalitzar la institució, la direcció de les diferents àrees de la institució i la missió d’engegar les noves accions que crearien projectes de futur per a les persones ateses i consolidarien la Fundació com a institució de referència fins al dia d’avui. Després d’aquests 28 anys d’entrega professional, el compromís del Sr. Monsalve amb la institució el porta a iniciar una nova etapa com un membre més del Patronat, per seguir sumant vers la defensa dels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual.

DINAR COMIAT DEL PATRONAT I CONSELL CONSULTIU A LA DIRECCIÓ GENERAL

El Sr. Monsalve mostrant un àlbum d’imatges de record dels seus 28 anys liderant la Fundació

El passat divendres 07 de juny, els membres del Patronat i del Consell Consultiu del Patronat, acompanyats per les seves parelles, van realitzar un dinar de comiat a l’actual Direcció General, el Sr. Monsalve, per agrair-li la seva tasca de lideratge de la Fundació al llarg d’aquestes 28 anys d’entrega i compromís professional.

5


A DESTACAR

Lo que voy a comunicar casi ya no es noticia, puesto que se ha venido comentando en los últimos meses. Después de 28 años dejo la Dirección General de la Fundación. No es mi intención realizar un discurso a través de este escrito ni tampoco hacer un recordatorio amplio de mi trayectoria al largo de estos años. Sólo pretendo despedirme de todos y todas los que formamos la Fundación, Patronato, profesionales, familias, personas atendidas... en definitiva lo que llamamos la gran familia de la Fundación. En estos días me han recordado que siempre he manifestado que la Fundación es mi cuarto hijo, y así lo siento. Ha sido un honor formar parte de un proyecto que se inicia en el año 1991, liderando a un grupo de profesionales que han demostrado su compromiso, valor esencial de nuestro modelo como entidad, y que tiene como finalidad la mejora de la calidad de vida de todas las personas y de sus familias. Desarrollado un entorno de recursos basado en un modelo de gestión que tiene como objetivo la excelencia. Desde mi punto de vista, partidista eso sí, considero que lo hemos conseguido. Estoy muy orgulloso del trabajo que hemos realizado todos juntos. Aprovecho también para despedirme de todas las personas con las qué he tenido la posibilidad de trabajar en todos los ámbitos públicos y privados, la lista sería muy extensa y, a veces, se puede dejar alguien fuera por no mencionarlo cuando todos y cada uno merecen mi reconocimiento personal. En estos últimos días, he recibido de la gran familia de la Fundación una muestra de cariño que recordaré siempre. Todo mi esfuerzo y dedicación a la Fundación… lo habéis expresado de forma muy entrañable. No puedo estar más orgulloso de vosotros, siempre os tendré en mis “oraciones”. Ahora me toca dedicarme a disfrutar de esta nueva etapa de la vida, acompañado, eso sí, de los míos. Vuelvo a mi ciudad, Donosti. Con gran emoción, después de 48 años. Como sabéis, si no hay ningún contratiempo, formaré parte del Patronato de la Fundación a partir de octubre. Manteniendo mis vínculos con la Fundación ya que no podía ser de otra manera. Catalunya ha sido mi vida durante casi 47 años, y también debo reconocer mi agradecimiento y lo bien que me habéis atendido en vuestra tierra. A todos, los de mi etapa en el Hospital de Granollers, como en mi etapa última en nuestra querida Fundación. Gracias por todo, siempre formaréis parte de mi vida. En mi corazón, hay un espacio muy grande que siempre vais a ocupar. Hasta siempre.

Juan M. Monsalve 30 de juny de 2019

6


Entrevistem al Sr. Rafel Arderiu

A PROP

El Sr. Rafel Arderiu s’ha incorporat a la Fundació Privada Vallès Oriental amb el repte d’ésser el relleu de l’actual Direcció General, el Sr. Juan M. Monsalve, que a finals de juny de 2019 finalitza la seva etapa laboral a la institució. El Sr. Rafel Arderiu és Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials, de Barcelona, casat, amb dos fills, li apassiona viatjar i fer puzles. Malgrat les seves primeres experiències laborals van ser en l’àmbit privat, ha dedicat la meitat de la seva vida a l’Administració Pública, en tasques sempre relacionades amb el tercer sector. Encara el repte de ser el nou Director de la Fundació amb molta il·lusió. Conversem amb ell per a conèixer-lo de més a prop, tant a nivell professional com personal.

- Com va conèixer la Fundació Privada Vallès Oriental? El desembre de 1992 vaig entrar al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, al Protectorat de Fundacions. Allà m’encarregava, entre altres coses, de fiscalitzar els comptes de les fundacions privades catalanes, entre elles la Fundació Privada Vallès Oriental. - Quin és el seu coneixement del tercer sector? En el Departament de Justícia, a més de fiscalitzar els comptes, cosa que ja dóna cert coneixement de les entitats, desenvolupàvem un pla anual d’inspeccions, que ens permetia entrar en contacte directe amb les institucions. A més, tenia una abundant tasca formativa, en el marc d’entitats diverses, com el Col·legi d’Economistes, la Coordinadora Catalana de Fundacions, etc. Quan al 2011 vaig entrar a l’ICASS (actualment integrat en el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies), i sobre tot, a partir del 2014, la meva relació amb el tercer sector es va accentuar, amb el meu nomenament com a Subdirector General de Gestió de Recursos. Des d’aquell moment, la meva relació amb el tercer sector, i també amb les entitats de caire mercantil, ha estat contínua i, malgrat les dificultats, penso que fluïda. - I del sector de l’atenció de les persones amb discapacitat intel·lectual? El sector de les persones amb discapacitats intel·lectuals era un dels col·lectius amb els quals jo em relacionava professionalment. - Amb què s’identifica amb el projecte social de la Fundació? És una entitat amb un projecte de responsabilitat social extraordinari. No es limita a prestar el servei en condicions òptimes sinó que aporta un valor afegit a les persones ateses, que jo no he vist en cap altra entitat que he pogut conèixer. Cada any es destina una part molt important dels

recursos a projectes que milloren la qualitat de vida de les persones que atenem. - Què el va engrescar a presentar-se a optar a Director de la Fundació? Després de tants anys a l’Administració Pública, jo tenia ganes de canviar d’aires i de tornar a l’àmbit privat. Havia de ser, però, en el sector que jo conec, que és el social. Se’m va presentar l’oportunitat i vaig presentar la meva candidatura. A partir d’aquí, el Patronat va considerar que jo era la persona idònia pel càrrec, la qual cosa, naturalment, agraeixo. - Què espera poder aportar com a nou Director de la Fundació? Sobre tot, continuïtat en el projecte social. Consolidar el model i seguir creixent, en sintonia amb les necessitats del nostre col·lectiu i sempre tenint com a referència que les nostres persones ateses puguin gaudir, en la mesura del possible, d’una qualitat de vida el més semblant possible a la que podem gaudir la resta de la població. També aprofitem per conèixer-lo una mica millor a nivell personal i familiar. - Com es definiria a vostè mateix? Una persona molt planera i respectuosa amb els altres. Molt amic dels meus amics. - Quines són les seves millors qualitats? Sóc molt dialogant i pragmàtic. Tinc molta paciència i difícilment em poso nerviós. - I els seus defectes inconfessables? Ara que no em sent ningú, de vegades em mossego les ungles. - Quina considera que és la seva fita és important a la vida? Sens dubte, haver aconseguit (crec) que els meus dos fills siguin bones persones. En el pla anecdòtic, estic molt orgullós d’haver acabat (amb l’ajuda de la meva dona), un puzle de 8.000 peces.

- A què dedica el seu temps lliure? Els caps de setmana, m’agrada caminar i un cop al mes faig una caminada llarga. Naturalment, com ja he dit, també a fer puzles i també estic enganxat a les sèries (Netflix, HBO,...). - Quin és el darrer llibre llegit? La llei dels justos, de Chufo Llorens. - On recomanaria viatjar? Dels llocs on he estat, potser em quedaria amb Costa Rica, sobre tot per anar-hi amb canalla. També, sens dubte, amb Austràlia. - És present a les xarxes socials? La veritat, no gaire. - Quina música escolta? Música dels anys vuitanta i noranta. Bruce Springsteen m’agrada molt i he tingut la sort de veure’l en directe. M’agrada molt també La Unión. - I la seva cançó preferida? En tinc moltes però, per exemple Man at the top , Jenny don’t you loose heart o Waiting on a sunny day, totes elles d’en Bruce. - Quin esport segueix? Bàsicament el futbol. - De quin equip és? Sóc soci del Barça des de fa 37 anys. . El seu plat culinari preferit? La pasta. - El seu restaurant preferit? Per afinitats familiars, diré l’Oria, on treballa el meu fill. La veritat és que s’hi menja molt bé. Per menjar pasta, m’agrada La Tagliatella. - I com a cuiner, quina és la seva especialitat? Tinc la sort de tenir un fill cuiner i una dona a la què també li agrada molt la cuina. Amb prou feines sé fer un ou ferrat. La meva filla, en canvi, s’inclina més pel tema artístic.

7


A DESTACAR Celebrem la Festa d’estiu de la Residència i Centre d’Atenció Especialitzada “Valldoriolf”

Com cada any, celebrem la festa d’estiu amb famílies al centre. Enguany, la data de la festa va ser el divendres 31 de maig. A partir de les 16 hores les famílies van començar a arribar, i es va iniciar l’acte amb el Director General Sr. Juan Maria Monsalve, que va donar la benvinguda als familiars i persones ateses assistents a la Festa d’Estiu. Seguidament es van fer les actuacions que hi havia previstes. La monitora Gleib va ser la presentadora de la festa durant tota la tarda, li agraïm la seva col·laboració: - “Zombis” – Ball realitzat per un grup de persones amb els monitors Javi, Julia, Zaira i Eva (personal voluntari). - “Zumba” - Ball realitzat per un grup de persones amb els monitors Elena, Katy i Pilar. - Dansa del ventre a càrrec de Sonia Güixens (Treballadora del servei de bugaderia de la Residència) - “Aquarel·la” – Activitat de pintura: es van fer dos murals amb totes les persones que van voler participar al ritme de la música.

8

“Zombis”-ball organitzat per Javi, Julia, Zaira i Eva

Com sempre tots portaven la samarreta de la festa, que aquest any va ser de color verd turquesa, amb dibuixos fets per un grup de persones ateses: l’Enrique, la Rosario, el Roger, l’Anton i la Mercè. Va quedar genial!


A DESTACAR

“Zumba” – ball organitzat per Elena, Katy i Pilar

“La paradeta”

“Dansa del ventre” a càrrec de Sònia Güixens, treballadora del servei de bugaderia Gran barbacoa a la fresca i en família

El vestíbul es va decorar amb un mural sensorial anomenat “Explosió de colors” i un ventall que havien preparat en els tallers de manualitats. També havia la paradeta per vendre les manualitats que s’havien fet al taller de manualitats. El dia 24 d’abril és va fer un taller de manualitats al centre amb una persona voluntària, l’Encarna Muñoz, germana del Jesús. L’Encarna s’ha dedicat molt anys a treballar manualitats amb fang i altres materials i va voler venir a ajudar-nos.

“Aquarel·la” activitat organitzada per Gleib i Pilar

Ens va portar molt material per fer moltes cosetes molt “xules”, com pedres pintades, anells, arracades, cintes de cabell, clauers... Les persones ateses van col·laborar decorant tot el material. Moltes gràcies Encarna, la paradeta de la Festa va ser un èxit! Una vegada finalitzades les actuacions, vam passar a sopar. Aquest any es va fer una barbacoa, on no van falta les botifarres, la cansalada, la botifarra negra, el xoriço, patates al caliu... També havia truita de patates i amanides. Per acabar un gran pastís per postres per a celebrar els 25 anys del centre i bufada d’espelmes.

“Explosió de colors”, mural sensorial

Com sempre va ser un dia diferent, ple d’emocions i entretingut. Un bon dia en família!

9


s e t c e j o r P s Nou Seguiment projecte sala d’estimulació sensorial

L’equip de professionals d’atenció directa realitzarà una formació sobre com utilitzar aquest nou recurs

Com ja s’havia comentat en anteriors publicacions, amb la finalitat de millorar el benestar i la qualitat de vida de les persones ateses del Centre Ocupacional “Xavier Quincoces”, es va plantejar el disseny i la creació d’una sala d’estimulació sensorial o sala “Snoezelen”. Al llarg d’aquests mesos, el Departament de Manteniment i Obres de la Fundació ha treballat per a adequar la sala per tal que s’hi pogués fer la correcta instal·lació dels recursos. S’ha adaptat la instal·lació elèctrica i el cablejat a les noves necessitats i s’ha pintat tota la sala de nou. Per altra banda, ja s’han instal·lat els diferents recursos de la sala, des del llit d’aigua, les fibres òptiques, “puffs” per a reposar, un mirall multicolor, la cortina metal·litzada, un projector, una columna de bombolles, entre d’altres. A través d’aquests recursos, les persones ateses podran estimular diferents àrees sensorials com la somàtica, la visual, l’auditiva, la tàctil, la vibratòria o la vestibular. Amb tot això, la sala ja gairebé està a punt per a ser utilitzada per a les persones del Centre Ocupacional. Per tal de garantir el millor ús i funcionament de la sala, es farà una formació pràctica per a tot l’equip de professionals d’atenció directa per tal que entenguin i posin en pràctica la funció de cada recurs de la sala. Un cop s’hagi realitzat la formació i l’equip de professionals conegui quin és el correcte funcionament de la sala, ja es podrà implementar l’activitat, que anirà dirigida a tot el col·lectiu de persones ateses del Centre Ocupacional amb diferents necessitats. Equip tècnic del Centre Ocupacional “Xavier Quincoces”

10

L’equipament de la sala d’estimulació sensorial ja és a punt


Encarna Moya Ozaez Conversem amb l’Encarna

- Hola Encarna, ¿me explicas un poco sobre tu vida, donde naciste, tu infancia…? Nací en Jaén y a los 9 años me vine con mis padres a La Llagosta. Fui al colegio Joan Maragall hasta los 14. Luego estuve en la escuela de adultos de la Llagosta, donde escribía y hacia ordenador. También iba al Hogar del Pensionista y al gimnasio. Y ahora estoy en el Centro Ocupacional, en el grupo de Ainara, el siete de junio hará seis meses. - Y ¿cómo estas con tus compañeros? Bien, contenta, me gusta colaborar y ayudar a la gente, he hecho buenas amigas como Rosario y Asunción. Del taller la verdad es que me gusta todo, lo que más son las actividades de gimnasia, aprender informática y hacer cosas con la tablet.

L’activitat de gimnasia és una de les que més agrada a l’Encarna

En aquest número del Batec entrevistem a l’Encarna Moya Ozaez, des del desembre de l’any passat està al Centre Ocupacional “Xavier Quincoces”, al Servei de Teràpia Ocupacional, a la unitat de gent gran. Actualment resideix amb el seus germans a La Llagosta. A continuació presentem la conversa que hem tingut, mantenint la llengua materna de la persona entrevistada:

- ¿Has hecho alguna salida desde que estas en el centro? He ido dos veces a Barcelona con la furgoneta. Lo que me gustaría hacer cuando haga más calor es ir a la casa de la Escala, han ido compañeros del grupo y se lo han pasado muy bien. - ¿Cuándo no estás en el centro que te gusta hacer? Tengo mucha suerte que me cuidan mis hermanos: Eduardo, Antonio, Pili y Luisa, estoy entre la Llagosta y Mollet. Tengo mi rutina, me encanta ir a la piscina municipal, soy socia desde pequeña, voy a nadar, al jacuzzi y a la sauna. Me gusta mucho salir a comer fuera. Me encanta ir cada año a la fiesta mayor de Mollet con mis sobrinos. Y en setiembre voy a Cambrils

al apartamento con mi hermano Eduardo, hacemos mucha playa y paseos. - ¿Asistes a algún esplai? Sí voy hace tiempo al de la Llagosta con muchos chicos del taller, David y Luis que son de Santa Perpetua y con Raquel y Elena que son de la misma Llagosta. Quedamos cada viernes y hacemos actividades, hemos ido hace poco al Tibidabo a pasar todo el día. - ¿Cuándo estas en casa que es lo que más te gusta hacer? Me encanta escuchar radio Teletaxi y ver películas del oeste. - Para finalizar, ¿tienes algún deseo o ilusión que quieras compartir? Me hace mucha ilusión ir el día cuatro de junio de barbacoa con todos mis compañeros. - Encarna, muchas gracias por haber accedido a realizar esta entrevista.

L’Encarna està molt contenta amb les seves companyes de grup

11


L’ D

Q

Am le de A -

Francesc Guzmán Ginesta, “Quico” -

Aquest batec, el protagonista és en Francesc Guzmán Ginesta, “Quico”, actualment té 67 anys i fa 45 anys que està a la Fundació, al Servei de Teràpia Ocupacional. El 2008 va entrar al Servei d’Habitatge a la Llar “Font Verda” i en aquest moment resideix a la Llar “Jaume Gregori”. És una persona alegre i xerraire, sempre està apunt per donar-te un cop de mà i sortir a fer el què calgui. Seguidament coneixerem més aquest aficionat a la fotografia, el vídeo i a la informació d’actualitat. És el relacions públiques de la Llar i del barri. Què ens dius de tots aquests anys al Servei de Teràpia Ocupacional? Amb tots aquests anys que fa que hi sóc, estic molt content, fem moltes coses. He tingut molts monitors diferents al taller, i he compartit grup amb diferents companys/es, actualment estic amb el grup de la Sandra. Ara també fem activitats esportives al pavelló nou (Edifici de Rehabilitació Funcional) que m’agrada molt! I dintre de poc obriran la piscina i podrem anar a nadar. Què és el que més t’agrada de viure a la llar? M’agraden molt les activitats que fem. M’agrada sortir d’excursió i passejar pel poble ja que conec a molta gent del barri i m’agrada veure’ls i parlar amb ells. També m’agrada molt escoltar música a la meva habitació, mirar pel·lícules de l’oest i sobretot quan sortim a dinar fóra tots junts. M’hi sento molt bé, com a casa, de fet la llar és casa meva. Sempre porto la meva càmera a sobre ja que m’agrada molt recordar moments i acostumo a fer moltes fotografies i vídeos allà on vaig. Com et sents al barri? M’hi sento molt bé, al fer tants anys que hi visc conec a molts veïns i em conec molt bé el barri. Sempre que puc passo a saludar el grup de jubilats que estan asseguts als banc de més amunt del carrer i el farmacèutic també, tinc molts amics. Què t’agrada fer en el temps lliure? M’agrada molt passejar i anar a prendre un refresc i què millor que prendre unes bones “migues” de pa que fan al Bar “Dorado”. Dos cops entre setmana, caps de setmana i festius, surto a fer un passeig i aprofito per saludar a tots els meus coneguts i veïns de la ciutat. M’agrada molt parlar i cantar amb el meu amic que està amb la guitarra molts dies davant de la Fonda Europa.

-

Re va

-

De glo 3,

En Quico és tot un relacions públiques de la Llar

Sempre busco informació de les últimes novetats de Granollers: l’agenda d’activitats i fires que fan, les noves obertures o tancaments de negocis i el què més m’agrada son les inauguracions, que sempre em conviden a fer el pica-pica!! Quan arribo a la llar, el primer que faig es informar a les monitores i els companys de tot el què he vist, fet i m’han explicat i a qui m’he trobat. També m’agrada molt mirar a l’ordinador, pel·lícules de l’Oest, de por i de la cuina de l’Arguiñano, m’hi estaria hores i hores... Què ens dius de la càmera de fotos? Me l’emporto a tot arreu allà on vaig, M’agrada molt poder tirar fotos i gravar tot el què puc: actuacions, aniversaris, paisatges, companys... Tots els llocs allà on anem i durant les activitats socials que fem sempre me l’emporto. Ho tinc tot gravat i fotografiat.

-

-

-

-

Moltes gràcies per compartir tota aquesta informació amb tots nosaltres, ara en sabem una mica més d’aquest artista!! Equip de Llar residència “Jaume Gregori”

Perquè identif contrib

Com a reperc

Depar

12


Qüestionari de Satisfacció del Client Intern 2019

mb l’objectiu de valorar la satisfacció dels professionals, d’identificar fortaleses i detectar àrees de millora en l’àmbit de es relacions laborals, entre els mesos d’abril i maig d’enguany els professionals de l’FVO s’ha administrat el Qüestionari e satisfacció del client intern.

Qüestionari de Satisfacció del Client Intern 2019

mode de resum, aquests han estat els resultats:

CLES A R TI

’article Dept. de Recursos Humans

La participació global ha estat del 72,3% (77,4% l’any 2017) i el fet que hi participin gairebé 3 de cada 4 Amb l’objectiu de valorar la satisfacció dels - Un dels ítems millor valorat és el corresponent a professionals confirma l’elevat interès en fer arribar les seves valoracions respecte les qüestions d’àmbit laboral del professionals, d’identificar fortaleses i detectar àrees La Fundació, que valora el grau d’orgull, compromís seu centre/servei.

Dept. de Recursos de millora en l’àmbit de les relacions laborals, entre i satisfacció dels professionals de formar Humans La puntuació global ha estat de 3,82 punts sobre d’abril 5 (3,81 ipunts 2017) i per es mantenen els bons sent la valoració global de 4,0. els mesos maigl’any d’enguany els tant professionals l’FVO,

part de

resultats obtinguts fa dos anys, resultats que milloraven els dels anys el anteriors. El 91,6% dels ítems obtenen una dejal’FVO s’ha administrat Qüestionari de satisfacció puntuació igual o superior a 3 punts sobre 5.

del client intern.

Llar J.Gregori

4,34

Serveis Centrals

4,34 4,34

CET

- De l’apartat de comunicació, la valoració ha estat de 4,03 punts, millorant respecte fa dos anys la puntuació de tots els ítems relacionats i de quasi tots els centres. L’ítem més ben valorat globalment és en relació amb la informació sobre la missió, visió i valors de l’FVO amb 4,19 punts.

4,23

Llar J.Anfruns

4,18

- Respecte l’organització funcional, la valoració global ha estat de 3,75 punts. Els ítems més ben 3,91 Equip Tècnic Llars valorats globalment són en relació amb la disposició 3,81 d’informació necessària per desenvolupar el treball Equip Tècnic… 3,69 amb 3,88 punts i la promoció del treball en equip ATEs Residència especte l’apartat d’instal·lacions, equipaments i serveis, la valoració ha estat de 3,63 punts. L’ítem més ben 3,42 amb 3,83 punts. Llar El Cinquantenari alorat globalment és el referent a les aplicacions informàtiques amb 3,97 punts. Equip Tècnic CO

3,96

Llar Vallès

3,19 Llar Font Verda 2019 Sobre l’apartat del sistema integral de qualitat, e l’apartat de Monitors/Aux. desenvolupament professional, la valoració ha estat2,90 de 3,58 punts. L’ítem més ben -valorat CO obalment és en relació amb la percepció de sentir-se valorat/da en el lloc de treball que actualment ocupa la amb valoració ha estat de 3,92 punts, millorant les 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 ,64 punts. puntuacions de fa dos anys. Els ítems més ben Puntuacions globals per centres / àrees valorats globalment són en relació amb la informació

del pla d’emergència amb 4,22 punts i la informació

2017 2019 dels riscos del lloc de treball amb 4,16 punts. Un dels ítems millor valorat és el corresponent a La Fundació, que valora el grau d’orgull, compromís i satisfacció dels professionals de formar part de l’FVO, sent la valoració global de 4,0. 3,82 - Respecte l’apartat d’instal·lacions, equipaments i ORGANITZACIÓ FUNCIONAL 3,75 De l’apartat de comunicació, la valoració ha estat de 4,03 punts, millorant respecte fa dos anys la puntuació de la valoració ha estat de 3,63 punts. L’ítem serveis, tots els ítems relacionats i de quasi tots els centres. L’ítem més ben valorat globalment amb la 3,96és en relació més ben valorat globalment és el referent a les COMUNICACIÓ informació sobre la missió, visió i valors de l’FVO amb 4,19 punts. 4,03

aplicacions informàtiques amb 3,97 punts.

Respecte l’organització QUALITAT funcional, la valoració global ha estat de 3,75 punts. (QSMGE) globalment són en relació amb la disposició d’informació necessària per desenvolupar promoció del treball en equip amb 3,83 punts. DESENV. PROFESSIONAL

Els3,81 ítems més ben valorats 3,92 el treball amb 3,88 punts - Dei lal’apartat

de desenvolupament professional, la valoració ha estat de 3,58 punts. L’ítem més ben valorat globalment és en relació amb la percepció Sobre l’apartat del sistema integral de qualitat, la valoració ha estat de 3,92 punts, millorant les puntuacions de 3,67 de4,22 sentir-se valorat/da en el lloc de treball que fa dos anys. Els ítemsEQUIPAMENTS més ben valorats globalment són en relació amb la informació del3,63 pla d’emergència amb INSTAL·LACIONS, I SERVEIS actualment ocupa amb 3,64 punts. punts i la informació dels riscos del lloc de treball amb 4,16 punts. LA FUNDACIÓ

3,6 3,58

4,01 4,00

Perquè aquesta eina sigui realment útil, els resultats obtinguts seran traslladats i analitzats amb Comparativa 2019 vs 2017 puntuacions globals les diferents àrees, per identificar les propostes concretes de millora sobre els aspectes menys è aquesta eina sigui realment útil, els resultats obtinguts seran traslladats i analitzats amb les diferents àrees, per A mode de resum, aquests han estat els resultats: ficar les propostes concretes de millora sobre els aspectes menys valorats pels professionals, la qual cosavalorats ha de pels professionals, la qual cosa ha de - La participació global ha estat del 72,3% (77,4% contribuir a incrementar el nivell de satisfacció de buir a incrementar el nivell de satisfacció de les persones treballadores de la Fundació. l’any 2017) i el fet que hi participin gairebé 3 de les persones treballadores de la Fundació. cadatreballant 4 professionals confirma interès encosa fer que ha de a objectiu estratègic de continuïtat, seguirem per millorar el climal’elevat organitzacional, cutir inevitablement en una millor atenció a la persona discapacitat, objecte central les delsqüestions nostres esforços. arribar lesamb seves valoracions respecte Com a objectiu estratègic de continuïtat, seguirem d’àmbit laboral del seu centre/servei. treballant per millorar el clima organitzacional, cosa que ha de repercutir inevitablement en una millor rtament de Recursos Humans - La puntuació global ha estat de 3,82 punts sobre atenció a la persona amb discapacitat, objecte 5 (3,81 punts l’any 2017) i per tant es mantenen els central dels nostres esforços. bons resultats obtinguts fa dos anys, resultats que ja milloraven els dels anys anteriors. El 91,6% dels ítems obtenen una puntuació igual o superior a 3 Departament de Recursos Humans punts sobre 5.

13


CLES

ARTI

Els objectius dels sistema de gestió integrat d’aquest 2019

Dept. de Qualitat

L’FVO engega el seu pla de gestió del 2019 aprovant els objectius anuals de qualitat, seguretat, medi ambient i gestió ètica i responsabilitat social. Com ja s’ha comentat en d’altres ocasions, aquests objectius sorgeixen, d’una banda, del Pla Estratègic que regeix les línies estratègiques i d’actuació de l’FVO en períodes de quatre anys, corresponent el Pla Estratègic actual al període 2017-2020; però també sorgeixen dels resultats obtinguts en la revisió del

sistema de gestió integrat i l’anàlisi de les dades de l’any anterior, sobretot pel que respecte als objectius ambientals i de seguretat, que es definiran per minimitzar la significança dels aspectes ambientals que s’hagi avaluat com a significatius, en el primer cas, i la sinistralitat laboral en el segon cas. Així, els objectius per aquest any i la línia estratègica de la que parteixen són els següents:

Objectiu Línia Estratègica 1.-Acompanyar en l’itinerari de vida a l’equip de peons i peones del Centre Especial de Treball (primera fase) en el marc de la Responsabilitat Social Interna Aquest objectiu obeeix a la línia estratègica de desenvolupar nous projectes i serveis i intentarà cobrir una necessitat que s’ha detectat entre els treballadors amb discapacitat del CET. És un objectiu a llarg termini que s’inicia amb un estudi de necessitat aquest any d’aquells treballadors del CET que volen iniciar una vida autònoma en el marc del model del Programa del Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar i que també amplia el patrimoni de la institució per garantir la cobertura de les necessitats assistencials al llarg de l’etapa de vida adulta de les persones amb discapacitat. 2.- Posada en funcionament de l’Edifici de Rehabilitació Funcional i Esbarjo Aquest objectiu també sorgeix de la línia estratègica de desenvolupar nous projectes i serveis i seria la continuació d’un altra projecte de Responsabilitat Social que es va iniciar fa anys amb la construcció primer d’aquest recurs, i un cop finalitzada la construcció, aquest any es posarà en funcionament, introduint noves activitats que aquest recurs permet en els programes d’activitats dels centres i serveis de l’FVO tal com es veurà més endavant en els objectius dels centres. 3.- Impulsar l’àrea de Responsabilitat Social Corporativa Interna de la Fundació (continuació) Aquest objectiu es trobaria dins la línia estratègica d’impulsar el projecte social de la Fundació i es tracta d’un objectiu que s’inicia l’any 2018 amb la creació de l’Àrea de Responsabilitat Social Corporativa de la Fundació, en el marc de l’Àrea de Projectes Estratègics, com a nova àrea transversal a tots els centres, serveis i departaments de la institució per la creació de nous recursos assistencials i de millora de la qualitat de vida i salut tant de les persones ateses com dels professionals. Durant l’any 2018 es van desenvolupar diverses actuacions com ara l’estudi de necessitats per a dotar a l’Àrea de Responsabilitat Social dels recursos necessaris, de necessitats de suport en el finançament d’activitats a persones ateses (beques socials), disseny d’un programa aprofitant tots els recursos de la institució, i difusió de l’Àrea de Responsabilitat Social mitjançant la revisió i elaboració de la Memòria de Responsabilitat Social; i que aquest any 2019 acabarà de fer l’estudi de millora de la qualitat de vida (lleure, esport, salut etc.) de les persones ateses, i ampliarà el programa d’ús de la Casa Empúries i l’Edifici de Rehabilitació Funcional i Esbarjo als professionals. 4.- Ampliació de les places de Llar residència amb la concertació de la Llar residència “El Cinquantenari 2” (continuació) Aquest objectiu que s’ubica dins la línia estratègica de consolidar i definir relacions amb l’administració també és un objectiu que es va iniciar al 2018 i no es va poder assolir l’any passat degut al retràs de l’Administració en publicar l’ordre per la concertació de les places, que ho va fer el dia 31/12/2018 i preveu la resolució pel juliol del 2019, per aquest motiu la concertació prevista pel 2018 s’ha tingut de posposar per aquest any. 5.- Millorar el sistema de Gestió Ètica i Socialment Responsable, adaptant-lo als nous requisits de la norma SGE 21:2017 de Forética (continuació) Aquest objectiu que sorgeix de la línia estratègica de millora contínua de la gestió ètica i socialment responsable s’inicia també al 2018 amb la contractació d’una empresa consultora perquè doni el suport en aquest transacció a la nova versió de la norma SGE21, i inici de l’adaptació, però com que l’auditoria de renovació del certificat és per aquest 2019, les actuacions de l’objectiu s’han continuat treballant aquest primer semestre del 2019 (formació, implantació de nous processos, etc...).

14


6.-Reduir un 4% el consum elèctric a l’àrea d’acolliment residencial Aquest objectiu que és ambiental, tot i que forma part de la línia estratègica de consolidar el compromís de l’FVO amb el medi ambient, que és molt genèrica, sorgeix dels resultats de la revisió i l’avaluació dels aspectes ambientals, ja que es detecta que l’aspecte de consum elèctric en alguna llar ha sortit significatiu i per tant s’ha plantejat aquest objectiu concret de reduir consum a tota l’àrea d’acolliment residencial per establir actuacions que minimitzin aquest impacte i disminueixin la significança del consum energètic, no només a la llar on era significatius, sinó a tota l’àrea en general. Les accions planificades per aconseguir aquesta fita consisteixen en substituir les lluminàries tradicionals per dispositius de baix consum (LEDS). 7.-Reduir un 2% el consum energètic calefacció Àrea Atenció Diürna (Gas natural) En aquest objectiu succeeix el mateix que l’anterior, que també forma part de la línia estratègica de consolidar el compromís de l’FVO amb el medi ambient, però es concretitza un cop feta l’avaluació d’aspectes ambientals i la detecció d’aquest aspecte com a significatiu (el consum de gas natural a Àrea Atenció Diürna). En aquest cas l’actuació principal amb la que es pretén minimitzar l’impacte de l’aspecte ambiental és la substitució de l’acumulador d’aigua calenta sanitària per millorar la transmissió de calor que es produeix en el serpentí que perd eficàcia a mesura que es va acumulant la cals en els acumuladors vells. 8.- Implantació nova sistemàtica de valoració del rendiment dels professionals Aquest objectiu es situa dins la línia estratègica de millorar els recursos relacionats amb la gestió de persones amb la implantació d’aquesta nova sistemàtica que permetrà millorar la comunicació interna i l’eficiència professional, a més de identificar professionals amb potencialitat per assumir a mig i llarg termini llocs de treball de major responsabilitat. 9.- Ampliació funcionalitat software de Gestió de Persones (GesPer) (continuació) Igual que l’anterior, aquest objectiu també està en la línia de millorar els recursos relacionats amb la gestió de persones i pretén dotar al departament de recursos humans d’un recurs que permeti l’accés a tota la informació necessària sobre els professionals d’una manera ràpida i senzilla. Aquest objectiu es va iniciar al 2018 amb un anàlisi de les necessitats i la sol·licitud al departament de sistemes d’informació de la personalització de l’aplicació informàtica, i es continuarà treballant aquest 2019 la seva posada en funcionament, verificació i difusió. 10.- Promoció de bones pràctiques a l’entorn de treball: reducció sinistralitat peons CET jardineria Aquest també és un objectius per millorar els recursos relacionats amb la gestió de persones, en aquest cas relacionat amb la reducció de la sinistralitat. No obstant, al igual que succeeix amb els objectius ambientals, el grup de treballadors als que aniran dirigits els esforços per reduir els accidents s’estableix a la revisió del sistema, i segons les dades de sinistralitat obtingudes de l’any anterior, que en aquest cas han estat el treballadors amb discapacitat del servei de jardineria del CET ja que de la totalitat d’accidents de treballs produïts l’any 2018, en el 53,85% dels casos es tractaven de peons de jardineria. 11.- Pla de gestió de l’absentisme laboral Aquest també és un objectiu pertanyent a la línia estratègica de millorar els recursos relacionats amb la gestió de persones i el que es pretén és reduir l’absentisme derivat de processos d’incapacitat temporal i accident laboral del personal d’atenció directa, i per tant reduir les despeses derivades d’aquests processos mitjançant l’anàlisi dels factors que influeixen a l’absentisme, conscienciació, seguiments i promoció de la cura de la salut i el benestar dels treballadors. 12.- Diversificar les actuals fonts d’ingressos (CET): detecció de noves oportunitats d’ocupació productiva (continuació) Aquest objectiu s’ubica dins la línia estratègica de millorar l’activitat econòmica i productiva del Centre Especial de Treball mitjançant l’ampliació i diversificació de la cartera de clients del servei de manipulats industrials amb campanyes comercials. Aquest objectiu es va plantejar l’any 2018 obtenint, com a resultat de les accions comercials, la incorporació d’un nou client però s’ha apostat per continuar treballant-lo també durant aquest any i continuar maximitzant l’ocupació productiva mitjançant noves actuacions a més de la tasca comercial com ara la formació dels equips per millorar la competitivitat. 13.- Elaborar un Projecte on s’incorporin les noves tecnologies al model assistencial i de comunicació de l’FVO (continuació) Aquest objectiu està dins la línia estratègica de definir el pla d’incorporació de les noves tecnologies al model assistencial de l’FVO i també es va iniciar l’any passat. La finalitat és millorar la qualitat assistencial incorporant les darreres innovacions tecnològiques a la dinàmica diària als centres i serveis de l’FVO i requereix d’una gran coordinació dels diferents centres i serveis per analitzar i detectar les diferents necessitats i sobretot coordinar-se amb el departament de sistemes d’informació que també haurà de participar d’aquest projecte. L’any 2018 es va centrar més en l’anàlisi de les necessitats, i aquest 2019 es treballarà per donar resposta a aquestes necessitats amb les tecnologies adequades. 14.- Crear sinergies entre persones ateses de diferents àrees segons interessos i preferències segons Atenció Centrada en la Persona (ACP) Aquest objectiu sorgeix de la línia estratègica de integrar a les àrees i serveis el model d’Atenció Centrada en la Persona i s’aconsegueix amb les coordinacions dels equips tècnics de les diferents àrees i la planificació de diferents activitats conjuntes en les que participin persones dels diferents centres i serveis, tenint en compte els interessos d’aquestes persones i les seves afinitats amb antics companys.

15


15.- Millorar el benestar i la qualitat de vida de la persona atesa a partir del disseny d’una sala destinada a activitats relacionades amb l’estimulació sensorial Aquest és un objectiu del Centre Ocupacional que es situa dins la línia estratègica de integració del model de la Planificació Centrada en la Persona i consisteix en la creació d’una sala d’estimulació sensorial pròpia, ja que fa anys que s’està realitzant aquesta activitat amb algunes de les persones, fent ús a diari de la sala d’una altra centre de la Fundació, la Residència i Centre d’Atenció Especialitzada, i és una activitat que agrada molt i que demanden les persones que s’atenen, i disposar de la sala multisensorial a les pròpies instal·lacions del Centre Ocupacional, permetrà que moltes més persones puguin gaudir dels beneficis que aporta aquest recurs. 16.- Millorar el benestar i la qualitat de vida de la persona atesa a través d’activitats relacionades amb el lleure i l’esport Aquest també és un objectiu del Centre Ocupacional que forma part de la línia estratègica de potenciar la participació de la persona atesa en activitats relacionades amb el lleure i l’esport i pretén fomentar la pràctica d’activitats esportives i de psicomotricitat i aquàtiques sobretot gràcies a la utilització de l’Edifici de Rehabilitació Funcional i Esbarjo que s’ha construït. Aquest recurs que dóna moltes més possibilitats als serveis i centres de l’FVO per potenciar el benestar de les persones amb discapacitat intel·lectual que atén, ha comportat una reestructuració en quan a activitats, horari i personal. 17.- Adaptar el servei a les persones ateses en procés d’envelliment (continuació) Aquest que també és un objectiu del Centre Ocupacional es va iniciar l’any 2018 i es continuarà treballant aquest any 2019. Forma part de la línia estratègica de potenciar la creació de grups homogenis segons l’Atenció Centrada en la Persona i durant el 2018 es va treballar sobretot en l’estudi i anàlisi de les necessitats actuals i futures de les persones que s’atenen al centre, formació específica en envelliment als professionals, assignació de referents als grups, elaboració del programa d’activitats específic per a persones que es troben en aquest procés i elaboració del document definitiu amb la proposta organitzativa de les unitats de gent gran; i aquest 2019 està previst la implantació d’aquesta proposta i valoració de la mateixa. 18.- Millorar les oportunitats i potenciar la inclusió social de la persona atesa Aquest objectiu pertany a la Residència i Centre d’Atenció Especialitzada i es trobaria dins la de la línia estratègica de potenciar la convivència entre les persones en un entorn que no és l’habitual i així fomentar la inclusió social i el que pretén és que les persones ateses puguin decidir què volen fer a la comunitat, en la línia també de la filosofia de l’atenció centrada en la persona, facilitant en els casos necessaris les opcions per a que puguin escollir així com tots els suports que precisin per participar en els recursos de la comunitat. 19.- Potenciar la participació de la persona atesa en activitats físiques programades Aquest objectiu també és de la Residència i Centre d’Atenció Especialitzada i s’ubica en la línia estratègica de potenciar la participació de la persona atesa en activitats relacionades amb el lleure i l’esport. Al igual que al Centre Ocupacional, aquest objectiu que pretén fomentar la pràctica d’activitats esportives i de psicomotricitat i aquàtiques es pot dur a terme sobretot gràcies a l’Edifici de Rehabilitació Funcional i Esbarjo que s’ha construït, ja que aquest recurs que dóna moltes més possibilitats als serveis i centres de l’FVO per potenciar el benestar de les persones amb discapacitat intel·lectual que atén, ha comportat una reestructuració en quan a activitats, horari i personal. 20.- Millorar l’atenció de la persona atesa segons model d’Atenció Centrada en la persona (continuació) Aquest objectiu és del Servei d’Habitatge i també parteix de la línia de integrar el model d’Atenció Centrada en la Persona. Es va iniciar al 2018 amb tot el treball l’estudi i anàlisi de les necessitats segons aquesta filosofia, formació específica en Atenció Centrada en la Persona als tècnics, revisió i actualització dels protocols segons aquesta visió, aplicació del model a l’elaboració dels Plans Individuals d’Atenció Interdisciplinària (PIAI), etc. I el que es pretén aquest 2019 és fer el traspàs a tots els professionals del servei i crear un grup pilot per aplicar aquest model en l’àmbit d’organització domèstica i les tasques quotidianes. 21.- Adequar l’estructura del servei segons necessitats actual i el seu creixement (continuació) Finalment, aquest objectiu també pertany al Servei d’Habitatge i forma part de la línia estratègica de reforçar l’estructura de l’equip tècnic del Servei. Aquest objectiu que té a veure amb el de l’ampliació de les places de Llar residència amb la concertació de la Llar residència “El Cinquantenari 2” que va quedar aturat al 2018 degut al retràs de l’Administració en publicar el concurs, també va quedar aturat al 2018 i es emprendrà aquest 2019 quan es concertin aquestes places i pugui entrar en funcionament la Llar residència “El Cinquantenari 2” Pilar Cantón Anguita. Tècnica Dept. Qualitat

16


CLES A R TI

Canvis en el nostre sistema de Gestió ètica derivats dels canvis en la SGE21 Dept. de Qualitat

Com ja s’havia comentat en publicacions anteriors, la norma SGE21 de Forética va publicar en el 2017 una nova versió, amb nous requisits, que l’FVO ha hagut de d’incorporar en el seu sistema de gestió ètica i de responsabilitat social. Dels canvis que ha patit la norma ja en vam parlar en aquella publicació, i ara toca parlar dels canvis que el nostre sistema ha patit per adaptar-se a aquesta nova versió, i que s’han estat treballant des del darrer trimestre del 2018 fins ara, que hem passat l’auditoria de renovació del certificat segons aquesta nova SGE21 del 2017. Així, s’ha revisat el Codi de conducta perquè la nova norma amplia el requisits de l’apartat 6.1.2 Codi de conducta i s’han de definir els mecanismes que faciliten la revisió i actualització del codi que no estaven definits, així com també s’amplia el punt 6.2.1. Drets Humans i s’ha de definir, que en el nostra cas també ho fem en el Codi de conducta, el compromís públic de respecte als drets humans, i que, a més, ha d’estar reforçat amb l’existència de un procediment de reparació de possibles incompliments. També s’ha especificat de forma expressa en el codi el matís dictaminat per la nova norma de supressió de l’explotació infantil i els treballs forçats. S’ha modificat l’índex de l’informe de la revisió del sistema per la Direcció perquè s’amplia l’apartat 6.1.10 Revisió per la Direcció i millora continua ampliant la informació d’entrada per revisar. També s’ha incorporat un nou requisit de Gestió del Risc en aquesta norma però com que l’FVO ja comptava amb un anàlisi de riscos per les normes ISO de sistemes de gestió de la qualitat i ambiental, únicament s’ha hagut de fer una ampliació d’aquest anàlisi de riscos i oportunitats amb nous riscos socials i de bon govern per donar compliment a aquest nou apartat 6.1.5 Gestió de riscos. S’ha revisat i modificat el Pla de Responsabilitat Social, que en el nostra cas inclou tant els objectius ambientals, socials i de bon govern, com la relació i diàleg amb els nostres grups d’interès, i també el procediment on s’explica com realitzar l’Elaboració, execució i seguiment del Pla de Responsabilitat Social, ja que tots dos punts de la norma també s’han ampliat: el 6.1.6 Pla de Responsabilitat Social i el 6.1.7 Relació i diàleg amb grups d’interès. S’ha modificat tot el procés de valoració del rendiment donat que també s’ha ampliat el punt de la norma que fa referència a aquest aspecte, que és el punt 6.2.5 Disseny i estructura de l’organització. S’ha creat una nova sistemàtica de valoració del rendiment basat en les competències professionals, que a més de garantir la permanent adequació del professional al seu lloc de treball, reforça el compromís i la implicació dels professionals promovent un espai per la comunicació directa entre

cada professional i el seu superior jeràrquic per traslladar necessitats i expectatives, per reconèixer i reforçar els punts forts, per detectar necessitats de formació i per establir compromisos compartits en pro de la millora continua. Finalment també permet identificar professionals amb potencialitat per assumir a mig i llarg termini llocs de treball de major responsabilitat. S’està revisant el Pla d’igualtat per integrar el pla de gestió de la diversitat, donat que aquest punt de la norma, 6.2.3 Gestió de la diversitat e inclusió, ha quedat completament modificat ampliant les exigències respecte l’anterior versió, i per no duplicar documentació, donat que l’FVO ja tenia un Pla d’igualtat, està treballant per integrar la gestió de la diversitat amb la gestió de la igualtat i crear un únic document de Pla d’igualtat i diversitat amb un únic pla d’accions. També s’han revisat i modificat les instruccions de compres i proveïdors, ja que, tot i que l’FVO ja disposava d’un sistema d’avaluació dels proveïdors, aquest s’ha millorat dins el marc de la Responsabilitat Social, i a més, s’ha inclòs la sistemàtica per donar compliment a un nou requisit d’homologació de proveïdors (punt 6.4.3 de la norma), desenvolupant l’anàlisi i homologació mitjançant l’aplicació de criteris de compra responsable. S’ha creat una sistemàtica per la prevenció i detecció de delictes penals compliance perquè la norma amplia el punt 6.9.1 Compliment de la legislació i normativa requerint que s’estableixi un sistema de compliment legal i prevenció de delictes. S’ha definit un nou indicador fiscal per donar compliment a un nou requisit que aquesta versió de la norma defineix que és el punt 6.9.2 Fiscalitat responsable. Finalment caldrà fer formació, tant als auditors interns com al responsable de la gestió ètica i responsabilitat social de l’FVO perquè comptin amb les competències i coneixements necessaris en matèria de gestió dels aspectes ambientals, socials i de bon govern, i dels nous requisits d’aquest norma de Forética: SGE21:2017.

Per acabar explicar-vos que els passats dies 4, 5 i 6 de juny vam passar l’auditoria de renovació del certificat segons aquesta nova versió de la norma i els resultats van ser excel·lents, ja que no es va detectar cap no conformitat, amb el que properament rebrem el nou certificat de Forética certificant que el Sistema de Gestió Ètica i Socialment Responsable implantat a l’FVO segueix el requisits establerts per la SGE21:2017 (abans SGE21:2008) per una vigència de 3 anys, és a dir, fins el 2022. Pilar Cantón Anguita Tècnica Dept. Qualitat

17


CLES

ARTI

Informació al dia: la clau d’una bona intervenció al Centre Especial de Treball

Centre Especial de Treball “Xavier Quincoces”

Per un correcte ajustament laboral és imprescindible que els requeriments del lloc, és a dir, allò que demana la tasca en un servei en concret, es complementin mínimament amb les nostres competències i habilitats. Per exemple, d’entrada, no posarem en tasques de control de qualitat a una persona que no pot estar atenta als detalls, ni posarem a etiquetar a algú que té dificultats en la motricitat fina. De feines n’hi ha moltes i és possible adaptar els llocs amb suports que ajudin o fer les rotacions que permetin alleugerir l’esforç. Els suports poden anar variant però una cosa és segura, han d’estar alineats amb la necessitat d’ajuda que es detecta. Més suport del que es necessita ens fa malbaratar recursos i es treballa per sota de les possibilitats d’execució reals. Limita el creixement i a la llarga ens fa estancar. Pel contrari, treballar sobre exigits i més enllà del que podem, sense un suport que ho complementi, en aboca a l’estrès, la frustració, afecta l’autoestima i pot donar lloc a depressió i ansietat. Per aquest motiu la Unitat de Suport a l’Activitat Professional (USAP) realitza de manera regular l’actualització dels psicodiagnòstics i la valoració de les competències dels treballadors/es dels diferents serveis del Centre Especial de Treball, vetllant per un equilibri sa entre el que demana el lloc de treball i l’estat del treballador/a. La clau d’una bona intervenció és que aquesta informació estigui actualitzada. Sense una informació al dia qualsevol intervenció o pla de treball està condemnat al fracàs, tant a curt, com a mitjà o a llarg termini.

18

Com que les necessitats de suport canvien amb els anys, doncs també nosaltres ho fem, és molt important que la documentació oficial dels treballadors/es estigui actualitzada i contempli l’estat real de la persona. Però això que tenim tan integrat en la quotidianitat, i per exemple ningú qüestionaria la necessitat de renovar el carnet de conduir o el mateix DNI, no sempre és veu tan clar. Així, quan parlem de la necessitat de fer una nova revisió del grau de discapacitat, doncs hi ha elements que alerten que cal fer-ho, i sobre tot si es parla de la necessitat de sol·licitar per un futur la valoració de Servei Ocupacional Inserció, les resistències que apareixen són moltes. Semblaria que, si ningú no ho diu i no ho reconeix, el temps no passa i no afecta, com si un es pogués mantenir com congelat, sense canvis en el seu estat que facin convenient una nova valoració, per anar ajustant el diagnòstic amb la realitat de la persona. En el cas dels treballadors/es del Centre Especial de Treball, que del grau de discapacitat estigui actualitzat és una qüestió de responsabilitat, perquè s’hi juga el suport rebrà. Per això, forma part de la tasca de la Unitat de Suport a l’Activitat Professional (USAP) garantir que tothom tingui la seva informació personal al dia, doncs aquesta és la clau d’una bona intervenció. Aurora Luna Coordinadora de la Unitat de Suport a l’Activitat Professional (USAP)


CLES A R TI

Anem a la Casa de L’Escala Residència i Centre d’Atenció Especialitzada “Valldoriof”

Grans somriures d’un grup de la Residència a la Casa “Empúries”

Cada any, més o menys a finals de maig, anem a la Casa de l’Escala un grup de persones de la Residència “Valldoriolf”. Enguany, tot i que la sortida va ser plujosa, el sol ens va acompanyar la resta de dies, això si amb una mica de vent! L’Alt Empordà sense tramuntana no és l’Empordà. Una vegada instal·lats a la casa, la Mercè, tal i com és ella, va començar a endreçar-ho tot, que si això a la brossa, que si el drap cap allà... vaja molt servicial. Podem dir que gairebé totes les persones es van comportar de manera diferent, més col·laboradores, observadores, rialleres, de millor humor. Res que com a tothom el canvi d’aires i d’ambient els hi va que ni pintats. A la tarda al “super” a comprar el menjar per aquests dies, els hi agrada molt! El Roger va escollir els gelats per diumenge, havíeu d’haver vist la cara de felicitat que se li va posar! A la nit a sopar i a dormir! Dissabte sortida als Aiguamolls de l’Empordà. Caminada i pícnic, vàrem veure vaques, cavalls, deu ni do quins valents que estan fets, van caminar un bon tros gairebé sense queixar-se... això si, per sopar una pastisset “Bony”... “caray” que bo! Diumenge recollida i passeig pels voltants de la casa. Hem de dir que tot ha anat molt bé, amb moltes anècdotes i de les bones... Les monitores gairebé sempre en traiem una gran lliçó d’aquestes estades amb les persones ateses. Tots junts, molt units i en mig de moltes rialles! Fins un altre any campions i campiones!

Estada a l’Escala La primera setmana de juny un grup de persones vam anar-hi a la Casa “Empúries”, va ser l’inici de la temporada estiuenca per a nosaltres, ja que vam gaudir del primer bany d’aquesta primavera. Aquesta va ser una tarda de jocs i riures a l’aigua i al sortir la nostra recompensa va ser un pastís i refrecs per celebrar l’aniversari de la Laia que aquest dia feia anys. Al dia següent van continuar les emocions, ens vam posar roba còmode i amb les motxilles a l’esquena vam anar als Aiguamolls de l’Empordà. Allà vam fer una passejada per aquest indret ple de natura i quietud i vam compartir espai amb la resta de senderistes que van decidir com nosaltres passar el matí envoltats de silenci i pau. Vam acabar aquesta passejada a l’observatori de Senillora on vam poder fer un pícnic. L’últim dia, amb tristor, vam recollir i esperem tornar aviat a la casa per poder gaudir de tot allò que tant ens agrada i ens ho passem tan i tan bé. Lucy Reyes, Javi Tuarez, Isabel Cañada i Anna Sanz Auxiliars Tècnics Educatius Residència i Centre d’Atenció Especialitzada “Valldoriolf”

Imma Cañelles, Maria Xiol, Isabel Ferrer i Mireia Sanguesa. Auxiliars tècniques educatives Residència i Centre d’Atenció Especialitzada “Valldoriolf”

Els valents i valentes de la Residència

19


VACANCES D’ESTIU La Fundació ja té preparades les propostes d’estades del Programa de Vacances d’Estiu 2019 a la Casa “Empúries” que podran gaudir les persones ateses. En concret, s’ha planificat per a: JUNY Dues sortides de tres nits cadascuna JULIOL Quatre sortides de tres nits i tres sortides de dues nits

“Emp úries”

AGOST Dues sortides de quatre nits, tres de tres nits i una de dues nits SETEMBRE Dues sortides de tres nits i una de dues nits.

VACANCES DE SETMANA SANTA Aquesta Setmana Santa de 2019 s’han realitzat un total de 3 estades de vacances a la Casa “Empúries”, en concret del 05 al 08 d’abril torn reservat per a persones ateses a la Residència i Centre d’Atenció Especialitzada, del 09 al 12 d’abril i del 14 al 17 d’abril. Aquest projecte social, ha permès que 32 persones ateses als centres i serveis de la Fundació gaudissin d’uns dies de lleure acompanyats per un equip de 10 professionals voluntaris. Aquestes vacances han estat curtes, però molt intenses ja que s’ha pogut fer moltes activitats aprofitant l’entorn natural i municipis del voltant com ara passejades pel camí de Ronda, sortir de nit a la disco, veure un partit de bàsquet femení a Girona, sopars a la pizzeria, visita a les ruïnes de l’Empordà, passar el dia a Girona, prendre un refresc al passeig marítim, de visita al Butterfly park i a la Fundació Mona i jugar, cantar i ballar amb la consola de la Casa Empúries.

20


PROGRAMA D’ACTIVITATS DE CENTRE DE GENER A JUNY DE 2019 La Comissió Tècnica ja ha finalitzat el Programa d’Activitats de Centre de gener a juny de 2019. Les darreres sortides han estat molt profitoses ja que han gaudit d’un bon temps que els ha permès fer més activitats a l’aire lliure. Des del Centre Ocupacional “Xavier Quincoces” del 15 al 17 de maig es va fer una sortida amb un grup de 6 persones ateses i 2 professionals, un grup molt cohesionat i molt motivat. I del 29, 30 i 31 de maig va gaudir d’uns dies de descans un grup de 3 professionals i 12 persones ateses. La darrera sortida d’aquest primer tram d’any, ha estat la del 12 al 14 de juny que va resultar molt aventurera ja que com a activitat van triar fer caiac. Des de la Residència i Centre d’Atenció Especialitzada “Valldoriolf” s’han fet diverses sortides com les del 3 al 5 de maig amb quatre professionals voluntaris i dotze persones ateses que va funcionar molt bé. En concret, totes les persones van gaudir molt de totes les activitats, van col·laborar molt tant en les tasques de la casa com fóra. Van ser uns dies de gaudir i fer coses diferents al dia a dia, sense cap incidència a remarcar i la del 03 al 05 de juny on els més agosarats ja van estrenar la piscina.

21


Nova distribució de les zones Wifi de la Fundació Actualment els dispositius mòbils, com ara tauletes, ordinadors portàtils etc. han augmentat considerablement el seu número, en les diferents activitats que es realitzen tan al Centro Ocupacional “Xavier Quincoces” com a la Residència i Centre d’Atenció Especialitzada “Valldoriolf”. Aquest increment ha provocat que en moments determinats del dia la demanda a la xarxa wifi fos tan elevada que l’accés era molt lent i en moltes ocasions s’acabava per bloquejarse. És per això que es va realitzar un estudi de mercat per mirar quins dispositius s’adaptaven millor a les nostres necessitats i garantia una bona connectivitat a les diferents zones de la Fundació.

UniFi AP-AC-LR disposa d’un sistema innovador que combina un alt nivell de connectivitat, alta velocitat y un controlador centralitzat que millora el seu rendiment. Ha estat dissenyat per ser fàcilment instal·lat en qualsevol superfície. Té una accessibilitat fàcil a través de qualsevol navegador web estàndard, el seu controlador té un software ideal per implementacions que requereixin un alta exigència de connexió combinada amb una baixa latència. Principals característiques: UniFi AP-AC-LR

Després de realitzar moltes proves i combinacions, s’ha optat per un sistema americà anomenat Ubiquiti Networks molt fiable, el qual es dedica principalment al disseny de hardware per a xarxes sense fils, prioritzant la innovació i l’alt rendiment en evolució constant. Es tracta de punts d’accés Wifi de llarga distància, àrea de cobertura d’enllaç simètric, accepten simultàniament connexions a través de les bandes 2,4 Ghz y 5 Ghz. Concretament s’ha escollit el model

Dimensions

175.7 x 43.2 mm

Entorn Interior 2,4 GHz Velocitat

450 Mbps

5 GHz Velocitat

867 Mbps

PoE Mode

802.3af/A PoE & 24V PoE

Ports

(1) 10/100/1000 Ethernet

Finalment s’ha optat per la següent distribució dels diferents punts d’accés intentant que des de qualsevol punt es tingui una connexió Wifi de bona qualitat

1. 1 AP-AC-LR situat a Servei Centrals 2. 2 AP-AC-LR situat Centre Ocupacional 3. 4 AP-AC-LR situat a la Residència

Albert Riera Clapés Dani Roma Noguera Departament de Sistemes d’Informació

Girona, 19 Tel. 93 879 40 00 Fax 93 870 67 48 08400 GRANOLLERS www.immogra.com

22


Activitats de les àrees Àrea d’atenció diürna Centre Ocupacional “Xavier Quincoces”

Part de l’equip de bàsquet del Centre Ocupacional

Esport i diversió Des de fa uns anys els jugadors i jugadores de bàsquet i futbol del Centre Ocupacional participen en un torneig organitzat entre diverses entitats del sector ubicades al Vallès Oriental. Aquestes trobades, a més de tenir la finalitat de promoure hàbits saludables com l’esport i l’activitat física, també són moments per compartir i relacionar-se amb amics/gues i coneguts/des que assisteixen a altres centres ocupacionals o educatius.

Setmana de les famílies El Centre Ocupacional “Xavier Quincoces” ha organitzat una nova edició de la setmana de les famílies que s’ha organitzat, enguany compresa entre del 3 de juny al 7 de juny. Al llarg de la setmana, de 10h a 12 h, els familiars i tutors assistents van participar en diverses activitats guiades pels professionals i amb la col·laboració de la persona atesa i el seu grup de referència.

A continuació, algunes de les persones participants d’aquestes competicions, ens contestaran algunes preguntes en relació a aquestes competicions. • Ens podeu explicar una mica com es van iniciar? El tornejos de bàsquet van començar l’any 2014 i vam jugar contra El Bosc de Mollet i el Trencadís de Montmeló. Va ser un triangular. Els tornejos de futbol van començar al 2011 i vam jugar contra el Trencadís de Montmeló, el Bosc de Mollet, Can Vila, Apindep i Montserrat Montero. • Com us prepareu per participar en aquest torneig? Entrenant molt els dilluns i divendres, que són els dies que fem esport al SOI. En cada sessió fem un escalfament i després fem passes per parelles i/o grups. Al final de cada escalfament fem un partit de bàsquet i/o futbol.

Activitat física amb les famílies

amb antics companys /es i/o amics/gues. I també perquè és un repte per nosaltres. • I el que menys us agrada? El que menys ens agrada és enfadar– nos amb nosaltres mateixos/es o amb els companys/es quan el resultat no és el que esperem. • Trobeu a faltar algun torneig d’altres categories? Ens agradaria participar a Voleï i Handbol. • Definiu en una paraula com us sentiu quan acabeu de jugar? Depèn si guanyem o perdem. Quan perdem ens enfadem més, sentim ràbia, i quan guanyem sentim alegria.

• Què és el que més us agrada?

• Quins aspectes canviaríeu?

Ens agrada participar en aquestes activitats externes perquè ens trobem

Ens agradaria tenir més públic per sentirnos recolzats/des i animats/des. Autors i autores de l’entrevista: Rebeca Leston, Mónica Canal, Anais Vidueiros, Cristian Mendoza i Victor H. Graneros

Activitat amb el grup d’envelliment i les famílies

Torneig de futbol 2013

23


De barbacoa a Can Miret El passat 4 de juny els grups de la secció d’envelliment vam anar a la Masia de Can Miret de Llinars del Vallès a passar el dia tot fent una barbacoa per dinar. Mentre es feien les brases vam visitar els diferents espais on hi tenien els animals de granja

Mini torneig de bàsquet a Mollet (conills, gallines o paons...) i seguidament vam preparar un petit aperitiu. Després del dinar tan deliciós que vam degustar vam tornar cap al Centre Ocupacional amb el pensament de tornar la primavera que ve.

Hem anat un grup del servei de SOI del Centre Ocupacional “Xavier Quincoces” a jugar un mini-torneig de bàsquet a Mollet. El Centre Ocupacional Can Bosc ens va convidar a participar en les jornades esportives d’abril 2019. Hem competit amb diferents equips, entre ells, l’escola Can Vila i el C.O Trencadís. Ens ho hem passat molt bé i ens han reconegut l’esforç i participació amb dos obsequis: una copa i un diploma. Al acabar la jornada ens han convidat a un refresc i un pica-pica. L’any que ve repetirem. Autors del text: Jordi Castellà, Luis Delgado i Francisco Escobar

Preparant l’aperitiu

De visita guiada per la ciutat de Granollers El passat 14 de maig dos grups de l’STO, que fem l’activitat de Projecte de Vida vam anar de sortida a Granollers per fer una activitat proposada pel museu de la ciutat. Es tractava d’un recorregut per les diferents places del centre i anar descobrint, talment com un joc de pistes, objectes, escultures,

gravats, etc. a les façanes i carrers. Tot passejant vam estar a la Porxada, a la plaça de l’oli, la plaça Negra, la Berengué... Una activitat que va durar una horeta llarga i en la que vam gaudir molt. Ja cap al migdia vam retornar al Centre Ocupacional per dinar.

Hasta siempre Quiero daros las gracias por esta despedida tan emotiva. Nunca pensé que se me quería, valoraba y apreciaba. Pero estos últimos días me han demostrado que estaba equivocada. Por parte de las personas atendidas, profesionales, equipo técnico y demás… Me voy muy satisfecha con el trabajo que he realizado, este es el trabajo más reconfortante y satisfactorio que puede haber tanto a nivel profesional como personal. Aunque tiene sus momentos complicados, también tiene momentos muy reconfortantes. No os digo adiós, sino hasta siempre. Reme

Un joc de pistes per la ciutat de Granollers

24


Sortida a Can Cabanyes Primer vam anar a veure les aus del riu amb els prismàtics, ànecs i altres; després vam caminar per la senda, els nois saludaven a tots els ciclistes i senderistes que passaven, fins arribar al pantà on van poder veure tortugues. Per últim vam recollir insectes que guardàvem en un pots amb lupa incorporada i podíem veure la seva mida augmentada. El Jonathan, Jesús, Ricard i Dani van ser els que van participar més activament.

Activitats de les àrees Àrea d’acolliment residencial Residència i Centre d’Atenció Especialitzada “Valldoriolf”

Isabel Ferrer Auxiliar tècnic educativa Residència i Centre d’Atenció Especialitzada “Valldoriolf”

Sortida a la biblioteca de La Roca del Vallès El dia 24 de maig participem d’una activitat a la Biblioteca de La Roca del Vallès. Van fer entre tots un llibre decorat per ells i elles com activitat. Van estar molt contents i contentes de participar en aquesta activitat.

Som uns i unes artistes decorant contes

El grup que va gaudir de la sortida a Can Cabanyes

Excursió al Parc de Parets El dia 20 de maig, vam fer una excursió a un parc de Parets. Vam aprofitar el bon temps per dinar en allà!

Aprofitem per dinar

Gaudint del bon temps

25


Recordatori Asunción Asun, fa uns anys vas iniciar un camí al nostre centre, la teva nova casa, des del primer dia que ja vas fer-te notar, amb les teves rialles, les teves bromes, les paraules malsonants i les teves demandes. El camí el vas iniciar amb el record viu dels teus amics i amigues de la llar i del centre ocupacional, com els trobaves a faltar i que contenta et posaves quant ells i elles venien a veure’t!!!. Amb el pas del temps ens vam acomodar a tu i tu a nosaltres, a cada un de nosaltres, encara que sempre vas tenir els teus preferits per relacionar-te. A partit d’ara deixes un espai molt gran buit a la teva sala, a la teva casa, el nostre centre... allà on vagis i iniciïs un nou camí no deixis mai de riure. Gloria Borobia Fisioterapeuta Residència i Centre d’Atenció Especialitzada “Valldoriolf” Asunción, la Asun, la Chon, con todos estos nombres la llamábamos cariñosamente. Los necesitabas todos porqué tenías una personalidad muy amplia y muy fuerte. Llegaste a la Residencia en silla de ruedas, a eso estamos acostumbrados, a lo que no estábamos acostumbrados era a aquellos grandes ojos verdes, llenos de vida, que todo lo veían y que todo lo decían.

Recordatori Jennifer Jennifer cuando tus piernas eran fuertes dabas paseos por dentro y fuera de la residencia y, como tenías tus monitores preferido/as, andabas detrás de ellos para abrazarlos, y dabas esos abrazos tan poderosos. Recuerdo en la piscina como te movías, como pez en el agua, y disfrutabas del movimiento de tu cuerpo. Jennifer, una de las muchas cosas que nos dejas es tu sonrisa, tu gran sonrisa, que acompañaba esos momentos que disfrutabas con tu familia y con nosotros, también tu mirada despierta, esos ojos que exploraban el entorno y fijaban su mirada en aquello que quería. Te recordaremos siempre. Gloria Borobia Fisioterapeuta Residència i Centre d’Atenció Especialitzada “Valldoriolf”

26

Pronto supimos que nos ibas a enseñar algo: - A reírnos con tus explicaciones de la vida y del amor, a respetar tus decisiones de con quien querías estar y con quien querías dormir. - A compartir tus ganas de bailar con las manos, aunque estabas en una silla de ruedas. - A reír en alto y sin saber por qué cuando te juntabas con tu amiga María.

- A tener paciencia y saber comprender las necesidades de tu ser cuando la enfermedad avanzaba. - A decir: ¡¡Anda Ya!! Cuando algo no te gustaba. Todo el mundo deja detrás un silencio cuando se va, el tuyo será muy grande… Te echaremos de menos, gracias por cruzarte en nuestras vidas, gracias… Ana Carrasco Infermera Residència i Centre d’Atenció Especialitzada “Valldoriolf”


Activitats de les àrees Àrea d’acolliment residencial Servei d’Habitatge Als jardins de Pedralbes

Sortides a les Llars A les llars aprofitem el bon temps per gaudir de les activitats a l’aire lliure i conèixer nous entorns. Tornem esgotats però amb un gran somriure!

Al Montseny

In out

Bocca

A Banyoles

Paella a Canovelles

27


Passeig marítim

Ciutadella

Museu blau

Calçotada

Dinar peruà

28


Notícies institucionals Tot a punt per a posar en funcionament el nou Edifici de Rehabilitació Funcional i Esbarjo de la Fundació Les obres de construcció del nou Edifici de Rehabilitació Funcional i Esbarjo estan del tot finalitzades i l’edifici està totalment equipat. La Fundació Privada Vallès Oriental posa a disposició dels professionals de la Fundació, en el marc de la Responsabilitat Social Interna de la Fundació, un nou recurs per tal d’excel·lir en la seva tasca i permetent millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat ateses als centres i serveis de la Fundació a través d’activitats terapèutiques basades en l’estimulació sensorial, la psicomotricitat, fisioteràpia etc. complementant la seva assistència en horari d’atenció diürna. Fora de l’horari laboral habitual, l’Edifici també estarà disponible per a les persones ateses i l’equip de professionals de la institució.

Notícies externes Presentació del Llibre Blanc per a la formació, ocupació i treball de les persones amb discapacitat i especials dificultats als centres especials de treball de Catalunya El dilluns 17 de juny, l’auditori del Cosmocaixa de Barcelona va acollir l’acte de presentació del “Llibre Blanc per a la formació, ocupació i treball de les persones amb discapacitat i especials dificultats als centres especials de treball de Catalunya”. Tal com va exposar el Sr. Manel Palou, president de l’AEES Dincat, al seu discurs de benvinguda, es tractava d’un dia per parlar sobre com hauria de ser el futur dels CETs des d’una actitud proactiva i constructiva. El llibre blanc recull els principis i eixos claus que han de guiar la co-creació d’aquest nou model de CETS per poder garantir el dret al treball de les persones amb discapacitat i especials dificultats. Les propostes que presenta el Llibre Blanc passen, principalment, per una aposta per la discriminació positiva per a l’especial dificultat, per una discriminació positiva per a les entitats de la iniciativa social i per un procés de co-creació amb els agents implicats. Tot això, seguint 8 eixos clau, dels quals destacarien la formació, la flexibilització i l’adaptació al cicle vital de la persona o el finançament i la discriminació positiva.

Assistents a la presentació del “Llibre blanc per a la formació, ocupació i treball de les persones amb discapacitat i especials dificultats als centres especials de treball de Catalunya”

29


Novetats de la Comissió Patrimonial La Comissió Patrimonial està treballant en un avantprojecte de construcció d’una nova Llar residència en el terreny propietat de la Fundació a La Torreta de La Roca del Vallès i en un nou projecte en el marc de la responsabilitat social corporativa de la institució.

Notícies institucionals Celebració dels 25 anys de la Residència i Centre d’Atenció Especialitzada “Valldoriolf”

Auditoria externa del Sistema Integrat de Qualitat

Encara s’està treballant en el programa d’actes de la celebració dels 25 anys, però ja es pot avançar alguns dels detalls: - Arbre dels desitjos: que cada persona atesa durant tot l’any 2019 pugui complir un desig, fer una activitat que li agradi... - Convidar a persones que havien estat ateses a la Residència, com el Quique Vidal, la Conxita, la Marina Carmona, la Mireia... i a persones d’altres centres. - Posar un televisor al vestíbul per anar passant la lectura d’un missatge fet per dues professionals d ela Fundació, la Izaskun Quintana i la Maria Granje, sobre un tema famílies i fotos de les persones ateses amb familiars fent diferents activitats - Actuació del grup de música Sabana - Un pastís d’aniversari

Els passats dies 25 i 26 de març va tenir lloc l’auditoria externa d’AENOR de primer seguiment dels sistemes de gestió de la qualitat, el medi ambient i la seguretat i salut laboral segons les normes ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, i OHSAS 18001:2007. Els resultats van ser bons. Només es van detectar tres no conformitats menors, una per a cada norma de referència. El passat 17 d’abril es va rebre la comunicació d’AENOR de que s’havia finalitzat el procés d’avaluació del Pla d’Accions Correctives de les 3 conformitats menors detectades en l’auditoria de seguiment duta a terme a finals de març, i que els resultats han estat d’AVALUACIÓ CONFORME per tots tres sistemes de gestió: de qualitat segons la norma ISO 9001:2015, ambiental segons la ISO 14..001:2015, i de seguretat i Salut en el treball segons l’estàndard OHSAS 18.001:2007.

Continuem participant en les mobilitzacions d’entitats del sector de la discapacitat

Auditoria externa de la norma SGE 21 de Gestió Ètica i Socialment Responsable de Forética

Les entitats del sector de la discapacitat continuem amb les mobilitzacions per denunciar que les administracions de l’estat i de la Generalitat no atenen les nostres necessitats. El passat 21 de maig, un grup de persones ateses al Centre Ocupacional “Xavier Quincoces” i peons i peones del Centre Especial de Treball “Xavier Quincoces” van participar de la concentració unitària convocada per AEES Dincat a Barcelona davant del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat per exigir millores en el finançament dels serveis d’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual i amb especials dificultats i dels Centres Especials de Treball. #SalvemElsCETS #10AnysOblidats #10AnysCongelats

El passats dies 4, 5 i 6 de juny es va realitzar l’auditoria de nova certificació en la norma SGE 21 de Gestió Ètica i Socialment Responsable de Forética per part de l’empresa externa SGS. Aquesta auditoria de nova certificació s’ha realitzat en la nova edició de la norma, la versió de 2017, i l’adaptació als nous requeriments de la norma s’ha realitzat comptant amb el suport de l’empresa consultora CAVALA. Comentar que l’auditoria externa s’ha assolit sense cap no conformitat detectada i a l’actualitat la Fundació resta a l’espera de rebre l’informe final, per a treballar les observacions i oportunitats de millora detectades, i del nou certificat en la norma SGE 21 de Forética.

Auditoria econòmica-financera

Representants de la Fundació a la concentració del passat 21 de maig

30

L’empresa Gabinete Técnico de Auditoria ha presentat a la Direcció General l’informe de l’auditoria comptable corresponent a l’exercici de 2018 amb resultat, com sempre, molt favorable. La Fundació publicarà l’informe definitiu a la pàgina web de la Fundació, www.fvo.cat/transparencia/informe-auditoriacomptes-anuals, una vegada aprovada l’auditoria de comptes anuals i la memòria econòmica de l’any 2018 per la Junta de Patronat. Com recordareu, la Fundació realitza aquesta auditoria per iniciativa pròpia des de l’any 1994.

Profile for FVO_

Batec 92  

Batec 92

Batec 92  

Batec 92

Profile for daniroma
Advertisement