Page 1

ГПЧЕ “Иван Вазов” – Смолян 4700 гр. Смолян, бул. “България” 22 тел./факс: 0301 87 129 е-mail: gpche_smolyan@abv.bg; web site: www.gpche-smolyan.com

За 28-годишното си съществуване първото и единствено училище със статут на езиково в областта е дипломирало над 1800 ученици, получили задълбочени и многопосочни знания. От всички ученици средно 95% са завършили или сега учат във ВУЗ в страната или чужбина: САЩ, Великобритания, Германия, Италия, ЮАР, Ирландия, Франция, Финландия, Канада, Япония, Дания, Холандия, Китай, Виетнам, Шотландия.

Бъди промяната, която искаш да видиш в света Стани един от нас!

Нашето училище е уникално с:

 Висококвалифицирани преподаватели ще изградят в теб

 Ежегодно присъждане на Вазова стипендия и стипендии от

самочувствието на модерен, конкурентоспособен човек.  Ще овладееш поне два чужди езика на изключително добро ниво, което ще ти помогне при явяване на изпити за TOEFL, SAT и DAF

Американската фондация за България и фондация “Комунитас”;  Летни езикови курсове в Австрия;

и ще ти осигури място в престижни университети в страната и

 Преподаватели чужденци от различни националности;

чужбина.

 Ежегоден Фестивал на чуждите езици, фашинг карнавал;

 Ще имаш възможност да участваш в национални и регионални конкурси и олимпиади и да се докажеш в конкурентна среда.  Добрата спортна база и успешните училищни отбори по волейбол, баскетбол, футбол, шахмат ще поддържат спортния ти дух.  Ще бъдеш част от общност, в която всеки има значимо място.

 Конкурс за мис и мистър ГПЧЕ;  Ученическо радио и клубове по интереси “Дебати”, “Млад краевед”, “Гладиатор” и др;  Мажоретен състав.

ЗАВОЮВАНИ УСПЕХИ ЗА УЧЕБНАТА 2011/2012 ГОДИНА НАЦИОНАЛНИ ОЛИМПИАДИ

ОБЛАСТНИ СЪСТЕЗАНИЯ

3 участия в национална олимпиада по английски език;

4 първи места на областната олимпиада по английски език;

2 участия в национална олимпиада по немски език.

3 първи места на областната олимпиада по немски език; 2 първи места по баскетбол – девойки и младежи; 1 първо място по волейбол – младежи.


Със Заповед РД 14-44 от 2 юни 1994 год. училището е обявено за Гимназия с преподаване на чужди езици “Иван Вазов”.

Държавен план – прием за 2012/2013 година Профил „Чуждоезиков”

3 паралелка с профил английски език, немски език, математика, български език и литература /26 ученици/ 3 паралелка с профил английски език, испански език, български език и литература, история и цивилизация /26 ученици/ 3 паралелка с профил немски език, английски език, информационни технологии, български език и литература /26 ученици/ 3 паралелка с профил немски език, английски език, информационни технологии, български език и литература /26 ученици/ Общообразователни предмети на чужди езици – химия, физика, психология, география, немска и английска литература Помощник-учител от САЩ Срок на обучение – 5 години

Документи за кандидатстване:

1. Заявление (по образец). 2. Удостоверение за завършен VII клас. 3. Удостоверение за преместване на подлежащ на задължително обучение ученик.

Провеждане на тестове:

2 по български език и литература – 21.05.2012 г. 2 по математика – 23.05.2012 г.

Балообразуване: 1. 2. 3. 4.

Удвоената оценка по български език и литература от приемния изпит. Удвоената оценка от приемния изпит по математика. Оценката по български език и литература от VII клас. Оценката по математика от VII клас.

Прием на документи:

Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити – 11.06.2012 г. - 16.07.2012 г. Подаване на документи за участие в приема на ученици – 15.06 - 20.06.2012 г. Обявяване на списъците с приетите ученици на I етап на класиране – до 26.06.2012 г. Записване на приетите ученици на I етап на класиране или подаване на заявления за участие във II етап на класиране – 27.06.2012 г. - 29.06.2012 г. 5. Обявяване на списъците с приетите ученици на II етап на класиране – до 03.07.2012 г. 6. Записване на приетите ученици на II етап на класиране – 04.07 - 06.07.2012 г. 7. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след II етап на класиране – до 09.07.2012 г. 8. Подаване на документи за участие в ІІІ етап на класиране – 10.07.2012 г. - 11.07.2012 г. 9. Обявяване на списъците с приетите ученици на III етап на класиране – до 13.07.2012 г. 10. Записване на приетите ученици на III етап на класиране – 16.07 - 17.07.2012 г. 11. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след III етап на класирането – до 20.07.2012 г.

1. 2. 3. 4.

Гимназия с преподаване на чужди езици “Иван Вазов” Смолян

“Да работим дружно и съгласно ден изгубен е изгубен век...”

Иван Вазов

dipliana  

dipliana dipliana