Page 1

Sanja Zelenika Danijel Župančić

WUFOO WEB SERVIS ZA ONLINE IZRADU OBRAZACA SEMINARSKI RAD

Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet – Zagreb

Kolegij: Upravljanje poslovnim dokumentima Mentor: Dr. sc. Božidar Jaković Broj indeksa autora: Sanja Zelenika – 0067430695 Danijel Župančić – 0067430237

Zagreb, studeni 2013.


SADRŽAJ

1. UVOD ...................................................................................................................................... 4 1.1 PREDMET I CILJ RADA ....................................................................................................... 4 1.2. IZVORI PODATAKA I METODE PRIKUPLJANJA .................................................................. 4 1.3. SADRŽAJ I STRUKTURA RADA .......................................................................................... 4 2. KRATKI OPIS WEB SERVISA ..................................................................................................... 6 2.1. GLAVNE FUNKCIONALNOSTI WEB SERVISA WUFOO.COM ............................................. 6 2.2. LINK WEB SERVISA ........................................................................................................... 6 2.3. EKRANSKI PRIKAZ WEB SERVISA ...................................................................................... 6 3. TEHNOLOŠKI OKVIR ................................................................................................................ 7 4. KRATAK RAZVOJ...................................................................................................................... 8 5. OPIS PROBLEMA ..................................................................................................................... 9 6. DETALJNA RAZRADA TEME ................................................................................................... 10 6.1. FUNKCIONALNOSTI WEB SERVISA ................................................................................. 10 6.1.1. OBRASCI .................................................................................................................. 10 6.1.2. IZVJEŠTAJI ................................................................................................................ 12 6.1.3. DIZAJN ..................................................................................................................... 15 6.1.4. KORISNIČKI UPRAVITELJ .......................................................................................... 16 6.1.5. KORISNIČKA PODRŠKA ............................................................................................ 19 6.2. MOGUĆNOSTI KORIŠTENJA WEB SERVISA .................................................................... 21 6.3. DESKTOP APLIKACIJE...................................................................................................... 38 7. KREIRANJE PROFILA .............................................................................................................. 39 8. POSLOVNA PRIMJENA WUFOOA .......................................................................................... 47 9. KONKURENCIJA..................................................................................................................... 50 9.1. FORMSTACK ................................................................................................................... 50 9.2. JOTFORM ....................................................................................................................... 52 9.3. FORMSITE ...................................................................................................................... 53 9.4. ICEBRRG ......................................................................................................................... 55 9.5. 123 CONTACT FORM...................................................................................................... 56 2


9.6. OSTALI KONKURENTI ..................................................................................................... 57 10. POZITIVNE VS. NEGATIVNE STRANE WUFOO-A ................................................................. 58 11. SWOT ANALIZA WUFOO-A ................................................................................................. 60 11.1. SNAGE .......................................................................................................................... 60 11.2. SLABOSTI ...................................................................................................................... 60 11.3. PRILIKE ......................................................................................................................... 61 11.4. PRIJETNJE ..................................................................................................................... 61 12. TROŠKOVI, POKAZATELJI POSLOVANJA I USPJEŠNOST WUFOO-A..................................... 63 13. MOGUĆNOST NADOGRADNJE FUNKCIONALNOSTI U BUDUĆNOSTI ................................. 67 13.1. KAMO DALJE? .............................................................................................................. 67 13.2. KAKO SE UNAPRIJEDITI? .............................................................................................. 67 14. ZAKLJUČAK.......................................................................................................................... 69 15. LITERATURA ........................................................................................................................ 71 15.1. POPIS LITERATURE ....................................................................................................... 71 15.2. POPIS SLIKA .................................................................................................................. 71 15.3. POPIS TABLICA ............................................................................................................. 73 16. ŽIVOTOPIS AUTORA ............................................................................................................ 74 16.1. SANJA ZELENIKA........................................................................................................... 74 16.2. DANIJEL ŽUPANČIĆ ...................................................................................................... 76 17. SAŽETAK.............................................................................................................................. 78 18. PREZENTACIJA .................................................................................................................... 80

3


1. UVOD 1.1 PREDMET I CILJ RADA Predmet seminarskog rada je prikaz i kratki opis web servisa Wufoo. Prikazat će se i tehnološki okvir web servisa, kratki razvoj istog te kada je objavljen. Da Wufoo nema poslovnu primjenu o njemu se ne bi moglo pisati, stoga će biti riječi i o poslovnim primjenama Wufoo-a, konkurenciji s kojom se sreće. Jedan dio bit će posvećen njegovim pozitivnim i negativnim stranama, prikazat će se troškovi, pokazatelji uspješnosti i mogućnosti nadogradnje Wufoo-a u budućnosti koja mu predstoji. Glavni cilj ovog seminarskog rada je uputiti buduće čitatelje istog na rad s Wufoo-om. Opisivanje načina korištenja i detaljna razrada funkcionalnosti i mogućnosti koje Wufoo pruža su također ciljevi ovog seminarskog rada. 1.2. IZVORI PODATAKA I METODE PRIKUPLJANJA Kao glavni izvor podataka svakako će biti Internet. U nedostatku recenzija i komentara na temu Wufoo-a morat ćemo se u potpunosti osloniti na nekolicinu kratkih članaka,ali i bogat zbir informacija koje nam pruža sam Wufoo. U kontaktu sa Wufoo-ovom službom za korisnike pokušati ćemo prikupiti što više potrebnih podataka. Metodom zapažanja i opisivanja pokušat ćemo ispuniti postavljene ciljeve. 1.3. SADRŽAJ I STRUKTURA RADA Seminarski rad podijeljen je na sedamnaest međusobno povezanih poglavlja. U prvom poglavlju, odnosno uvodu, ukratko se opisuje problematika seminarskog rada, predmet i cilj rada, korišteni izvori podatak i metode prikupljanja te sadržaj i struktura istog. U drugom poglavlju se u par rečenica analizira web servis koji se obrađuje, Wufoo, stavlja se poveznica na njega te prikazuje početni ekranski prikaz. O tehnološkom okviru piše se u trećem poglavlju. Povijesni razvoj Wufoo-a biti će opisan u četvrtom poglavlju. U petom poglavlju opisuje se problem koji se riješava upotrebom Wufoo-a. Sve funkcionalnosti i mogućnosti korištenja Wufoo-a objašnjenje su u šestom poglavlju, da bi se u sedmom objasnio i opisao postupak registracije. Sve poslovne primjene Wufoo-a dolaze na red u osmom poglavlju, a konkurencija i usporedba u devetom poglavlju. U desetom poglavlju analiziraju se i 4


sistematiziraju pozitivne i negativne strane, odnosno prednosti i nedostaci. Nastavak razmišljanja o prednostima i nedostacima dovesti će do jedanaestog poglavlja i izrade SWOT analize. U dvanaestom poglavlju na red za analizu dolaze troškovi te pokazatelji uspješnosti i poslovanja. Buduća mogućnost nadogradnje dio je trinaestog poglavlja. Na kraju biti će napisan zaključak.

5


2. KRATKI OPIS WEB SERVISA

2.1. GLAVNE FUNKCIONALNOSTI WEB SERVISA WUFOO.COM Wufoo je Web servis za 'online' izradu obrazaca (formulara, anketa i slično). Osnovan je 2006. godine zbog uvjerenja da prije izgradnje bilo kakve korisne stranice, servisa ili aplikacije na Webu prethodi detaljno ispitivanje, prije svega u obliku formulara, odn. anketa. Svojim korisnicima Wufoo nudi preko 150 nacrta obrazaca, ali i omogućuje korisniku kreiranje istog po vlastitim željama. Moguće je 'tematiziranje' obrazaca raznim grafičkim rješenjima kako bi oni bili privlačniji željenom krugu ispitanika. Nakon anketiranja Wufoo svojim korisnicima daje detaljnu analizu prikupljenih podataka, te po želji korisnika omogućuje pristup dobivenim podacima užem ili širem krugu ljudi. 2.2. LINK WEB SERVISA http://www.wufoo.com/ 2.3. EKRANSKI PRIKAZ WEB SERVISA Slika 1: Ekranski prikaz početne stranice Wufoo-a

Izvor: www.wufoo.com

6


3. TEHNOLOŠKI OKVIR Veliki razvoj interneta u prošlome stoljeću omogućio je mnogim poduzećima da prebace jedan dio svog poslovanja na Internet. Uz njih danas postoje i poduzeća koje svoje poslovanje obavljaju jedino putem interneta. Doprinos u svemu tome svakako ima i razvoj informacijske tehnologije zahvaljujući kojem poduzeća uvode organizacijske promjene u svom poslovanju. Tu je prepoznata potreba za izradu stranice poput Wufoo-a. Njegovi kreatori koristili su PHP programiranje za izradu Wufoo-a. U trenutku kad korisnik posjeti PHP stranicu, web server automatski obrađuje PHP kod na osnovi kojega određuje što će prikazati korisniku. Sve ostalo kao npr. matematičke operacije, operacije s datotekama, varijable i dr. ne prikazuje korisniku, te korisnik u Internet preglednik prima generiranu HTML stranicu bez PHP koda. Većina sintakse je preuzeta iz C, Jave i Perla s nekolicinom jedinstvenih specifičnosti1. Sami smisao jezika je brzo i jednostavno pisanje dinamički generiranih stranica. Najzastupljeniji jeza programiranje web aplikacija.2

1 2

http://phptutorial.odlican.net/nestoophpu.php http://hr.wikipedia.org/wiki/PHP

7


4. KRATAK RAZVOJ Godine su 2006. braća Chris I Ryan Campbell te njihov bliski prijatelj Kevin Hale osnovali web servis Wufoo. Uvidjeli su da kao osnova pri izgradnji novih poduzeća, osmišljavanju novih proizvoda, izradi web stranica i servisa, prethodi detaljno i iscrpno istraživanje potreba i želja potrošača. Istraživanja se provode raznim ispitivanjima uvjeta na tržištu, ali i anketiranjem potrošača. Kako bi prvotno olakšali i skratili potrebno vrijeme za osmišljavanje potrebnih obrazaca, upitnika, a potom prikupljanje i obradu podataka, osmislili su web servis koji je primarno radio upravo to. Svoju ideju i rješenje problema predstavili su kroz program „Y Combinator-a“ (fond za startup investicije; investirali su u razvoj Reddit-a, Scribd-a, Dropboxa i mnogih drugih)3 gdje su uz početni kapital potreban za razvoj projekta dobili i potrebno savjetovanje. Glavni investitor u njihov projekt bio je Paul Bucheit, partner u „Y Combinatoru“4. Priskrbljena sredstva, točnije $118.000, omogućila su im da kroz 6 mjeseci razvoja od ideje dođu do gotovog proizvoda. Tako su u srpnju 2006. godine objavili Wufoo za javnost. Nakon 4 godine urednog poslovanja i ostvarivanja profita, SurveyMonkey je kupio Wufoo za približno $35 milijuna. Zajedno su doveli do daljnjeg razvoja Wufoo-a, pa on danas može poslužiti ne samo u izradi anketa, već i u izradi svih mogućih obrazaca, od mailing liste, prijavnice za posao, online narudžbenice do osobnog dnevnika i planera vjenčanja.

Slika 2: Cijeli (lijevo) i skraćeni (desno) oblik loga Wufoo-a

Izvor: http://wfo.s3.amazonaws.com/download/WufooLogoKit.zip

3 4

Y combinator, http://ycombinator.com/ http://techcrunch.com/2011/04/25/wufoo-35-million-surveymonkey/

8


5. OPIS PROBLEMA Upotrebom Wufoo-a olakšava se korisniku kreiranje online obrazaca. Uz pomoć „drag & drop“ sistema vrlo jednostavno i u kratkom vremenskom roku može se izgraditi potpuni obrazac, kakve god vrste bio. Na taj način korisnici Wufoo-a gube potrebu za zapošljavanjem programera koji bi kreirali obrazac. Osim smanjenih troškova korisnici štede na vremenu koje bi utrošili na objašnjavanje svojih želja programeru i vremenu potrebnom da se njihov obrazac kreira. Kako ne bi izostao vizualni efekt, koji je posebno bitan u anketama i njihovom faktoru privlačnosti, Wufoo omogućuje svojim korisnicima grafičko tematiziranje. Boje koje predstavljaju poduzeće,a i logo istog mogu vrlo jednostavno i lako postati dio obrasca. Često su poduzeća aktivna na društvenim mrežama, tada ukoliko žele, obrasce mogu ugraditi na njih, još više im olakšavajući pristup. Svakom promjenom ili unosom novih podataka korisnik može biti obaviješten na više načina: emailom, sms porukom ili RSS-om. Često se prilikom anketa dogodi da ista osoba daje svoje odgovore više puta, prateći IP adresu to neće biti moguće, u toj mjeri dokle ta osoba ne promijeni računalo kojim je pristupila internetu i obrascu. Računalno, automatsko, ispunjavanje obrazaca također može biti zaustavljeno captcha sistemom. Integracijom obrasca za plaćanje korisnici mogu primiti uplate za svoje usluge ili proizvode kao i donacije. Uplate se vrše putem kreditnih kartica i računa na PayPalu, Google Checkoutu, Authorize.Netu, USA ePayu ili FreshBooksu.5 Wufoo pruža iscrpna izvješća o prikupljenim podacima kroz obrasce. Način na koji će oni biti prikazani, korisnici također mogu sami odabrati i dizajnirati. Tako se podaci i ukupni rezultati mogu prikazati brojčano, tekstualno, tablično, u obliku grafa, kolačića… Ti isti rezultati mogu biti javni, ali zaštićeni lozinkom, pokaže li se potreba za time. Analizom unosa može se doći i do detaljnijih podataka, kao što su regije u kojima je unos izvršen, sat, dan, mjesec i godina unosa, preglednik koji je korišten, operacijski sustav i mnogi drugi. Istom korisničkom profilu može se pristupiti sa više email adresa. Pritom je jedna osoba administrator i ona određuje što koji korisnik može raditi na tom zajedničkom profilu.

5

http://www.wufoo.com/features/#feature8

9


6. DETALJNA RAZRADA TEME

U ovom poglavlju opisat će se funkcionalnosti i mogućnosti korištenja koje pruža Wufoo, točnije, u prvom dijelu, a u drugom dijelu biti će prikazana uporaba Wufoo-a u izradi obrasca. Moći će se vidjeti kako izgleda izgradnja obrasca korištenjem Wufoo-a te kako se formiraju rezultati dobiveni anketiranjem. 6.1. FUNKCIONALNOSTI WEB SERVISA Funkcionalnosti koje pruža Wufoo svakako su mnogobrojne. Ona glavna funkcionalnost, zbog koje je i pokrenut ovaj servis, jest stvaranje web obrazaca bez znanja o programiranju i potrebe za istim, jer Wufoo radi upravo to. No ovdje će se pokušati prikazati široka paleta svih funkcionalnosti koje sačinjavaju Wufoo. Neka najjednostavnija podjela bi bila podjela na: obrasce, izvještaje, dizajn, korisničkog upravitelja i korisničku podršku. 6.1.1. OBRASCI Prije rada i korištenja Wufoo-a korisnik nije primoran kreirati profil, tj. izvršiti registraciju. Može koristiti Demo verziju (vidi )ili se registrirati. Registracijom ili prijavom se dolazi na početnu stranicu upravljanja obrascima (Form manager), gdje ovisno o dosadašnjem radu, su navedeni kreirani obrasci.

Slika 3: Početna stranica osobnog Wufoo računa bez kreiranih obrazaca (Upravitelj obrascima)

Izvor: https://danijelzupancic.wufoo.com/admin/ 10


Slika 4: Upravitelj obrascima sa već kreiranim obrascima

Izvor: http://help.wufoo.com/articles/en_US/SurveyMonkeyArticleType/Form-Manager

Korisnik ima nekoliko mogućnosti koje mu Upravitelj obrascima pruža. Odabirom jednog od kreiranih obrazaca može se provjeriti broj unosa u obrazac, promijeniti obrazac, pregledati ga, uključiti ili isključiti (ovisno o prethodnim postavkama) opciju obavijesti, implementirati opciju plaćanja, upravljati kodom u svrhu postavljanja na vlastite web stranice, zaštititi obrazac lozinkom, duplicirati ga ili obrisati, učiniti obrazac vidljiv svima ili samo određenim ljudima, odabrati ili promijeniti temu. Slika 5: Mogućnosti upravljanja gotovim obrascima

Izvor: http://help.wufoo.com/articles/en_US/SurveyMonkeyArticleType/Form-Manager

11


Upravitelj obrascima također pruža opciju filtriranja (povezanost između tražene riječi i naslova obrasca) i sortiranja (po datumu kreacije, datumu editiranja i prikazu onih obrazaca koji su danas korišteni) već gotovih obrazaca. S ovog mjesta možemo vidjeti i analizu pojedinog odabranog obrasca. Funkcionalnost obrazaca također i pruža onu najvažniju stvar zbog koje se korisnik i odlučuje na korištenje Wufoo-a. Kreiranje obrazaca. Samo kreiranje biti će detaljnije objašnjeno u slijedećem poglavlju. Upravitelj obrascima je svakako polazna točka za bilo kakve radove na gotovim obrascima ili pak za započinjanje novog. Uz već spomenute i prikazane može se upravljati unesenim podacima, povezivati obrasce sa vlastitim web stranicama ili blogovima, odabrati opciju obaviještavanja i dr. Sve to predstavlja mogućnosti pri korištenju Wufoo-a i biti će objašnjene u kreiranju obrasca. 6.1.2. IZVJEŠTAJI Odabirom kartice Reports na početnoj stranici korisničkog računa otvara se Upravitelj izvještajima. Slika 6: Odabir Upravitelja izvještajima

Izvor: https://danijelzupancic.wufoo.com/admin/

12


Slika 7: Upravitelj izvještajima

Izvor: http://www.flickr.com/photos/wufoo/3441094488/sizes/o/in/photostream/

Upravitelj izvještajima radi na istom principu kao i Upravitelj obrascima. Pa se tako mogu kreirati novi izvještaji u slučaju da postoji obrazac u koji su već uneseni podaci/odgovori ili pregledati stari ili ih osvježiti nakon novih unosa. Ovdje se određuje izgled izvještaja te koje načini prikaza će se koristiti. Kao i sa obrascima i sa izvještajima postoji opcija objave, odnosno odabir da li će izvještaj biti vidljiv svima, samo nekima ili će se zaštititi lozinkom.

13


Slika 8: Primjer izvještaja

Izvor: https://examples.wufoo.com/reports/example-satisfaction-survey-report/

14


6.1.3. DIZAJN Odabirom kartice Themes na početnoj stranici korisničkog računa otvara se Dizajner tema. Slika 9: Odabir Dizajner tema

Izvor: https://danijelzupancic.wufoo.com/admin/ Slika 10: Dizajner Tema

Izvor: https://danijelzupancic.wufoo.com/themes/

Dizajner tema omogućuje korisniku kreiranje vizualnog identiteta svakog obrasca. Svaka tema se može spremiti i koristiti pri izradi novih obrazaca. Odlična pogodnost je što Wufoo omogućava korisniku unos vlastitog loga i korištenja boja koje su karakteristične za korisnikovo poduzeće. Kroz padajući izbornik Properties korisnik može odabrati 7 svojstva na

15


kojima može raditi: logo, pozadina, tipografija (font), obrubi, sjenčanje, dugme i napredno. Rad na njima je veoma sličan radu s tim svojstvima u MS Wordu. 6.1.4. KORISNIČKI UPRAVITELJ Odabirom kartice Users na početnoj stranici korisničkog računa otvara se Korisnički upravitelj. Slika 11: Odabir Korisnički upravitelj

Izvor: https://danijelzupancic.wufoo.com/admin/ Slika 12: Korisnički upravitelj

Izvor: https://danijelzupancic.wufoo.com/users/

Postoje 3 tipa korisnika: kreator računa, administrator i normalni korisnik. Administrator ima sve ovlasti, odnosno može raditi sve na Wufoo korisničkom računu, osim što ne može mijenjati postavke za kreatora računa. Normalnom korisniku nije dozvoljeno ništa raditi na korisničkom računu. On može gledati i sudjelovati u popunjavanju obrazaca, ali samo onih 16


kojima mu je kreator računa ili administrator omogućio pristup. Ukoliko želi, administrator može i dodati novog člana, potrebna mu je jedino njegova email adresa. Slika 13: Dodjeljivanje prava normalnim korisnicima

Izvor: http://www.flickr.com/photos/wufoo/2473877897/sizes/o/in/photostream/ Slika 14: Kreiranje novog korisnika

Izvor: http://www.flickr.com/photos/wufoo/2474695832/sizes/o/in/photostream/

17


Veoma korisno za napredne korisnike može se pokazati opcija Activity Log. Pomoću nje mogu se vidjeti sve promjene koje su nastale u protekla 45 dana te se tako može i pratiti rad ostalih korisnika (administratora ili normalnih korisnika) na Wufoo korisničkom računu. Slika 15: Odabir povijesti aktivnosti

Izvor: https://danijelzupancic.wufoo.com/users/ Slika 16: Povijest aktivnosti

Izvor: http://help.surveymonkey.com/servlet/servlet.FileDownload?file=01530000002hCBg

U korištenoj opciji Wufoo-a (besplatnoj) Korisnički upravitelj nema koristi zato jer je korisnik jedina osoba koja može koristiti taj određeni korisnički račun. Ukoliko se otvori kartica Account i odabere neki od ponuđenih paketa, nadogradit će se korisničke mogućnosti i on će moći dodati nove korisnike.

18


6.1.5. KORISNIČKA PODRŠKA Odabirom kartice Help na početnoj stranici korisničkog računa Wufoo automatski prebacuje na članak vezan uz dio na kojem se korisnik u tom trenutku nalazi. Primjerice, ako se korisnik nalazi na funkciji Obrasci, pritiskom na karticu Help otvara mu se članak vezan uz upravljanje obrascima. Slika 17: Odabir Korisnički upravitelj

Izvor: https://danijelzupancic.wufoo.com/admin/ Slika 18: Dokumenti i članci Wufoo-a za podršku korisnicima

Izvor: http://help.wufoo.com/articles/en_US/SurveyMonkeyArticleType/Form-Manager 19


U izborniku s lijeve strane nalazi se popis svih članaka, objašnjenja vezana uz sve funkcije Wufoo servisa. U velikoj većini njih nalaze se i kratki video sadržaji koji ukratko objašnjavaju korištenje određenog dijela Wufoo-a. Na svakoj stranici korisničkog računa na dnu se nalazi vodoravni izbornik koji je također u svrhu olakšanja rada na Wufoo-u. Od iznimne pomoći će svakako biti opcije Gallery (tamo korisnici imaju bazu gotovih obrazaca i tema između kojih mogu birati), Examples (vodi korisnike do primjera obrazaca i tipova koje mogu oni sami smisliti) te Tour (vodi korisnike do mjesta obilaska po Wufoo-u i kratkih objašnjenja potkrijepljenih sa video sadržajima). Skroz desno nalazi se padajući izborni jezika u kojem se može raditi. Može se birati između engleskog i španjolskog jezika. Slika 19: Pomoćni izbornik

Izvor: https://danijelzupancic.wufoo.com/users/

20


6.2. MOGUĆNOSTI KORIŠTENJA WEB SERVISA Kao što se moglo iščitati iz kratkog opisa web servisa, kao i funkcija istog, mogućnosti korištenja su, kao što tvorci Wufoo-a kažu, beskonačne. Naravno, dokle god su u domeni stvaranja web obrazaca. Korisnici vrlo često koriste sve ili barem veliku većinu mogućnosti koje Wufoo pruža. Pomoću slijedećih ekranskih prikaza pokušat će se prikazati sve mogućnosti koje Wufoo nudi prilikom izrade ankete. Slika 20: Odabir izrade novog obrasca

Izvor: https://danijelzupancic.wufoo.com/admin/

Da bi korisnik krenuo sa izradom obrasca, na početnoj stranici korisničkog profila, nakon ulogiravanja, mora odabrati opciju New form. Otvara se Form builder pomoću kojeg se kreira obrazac. S lijeve strane nalaze se opcije za izgradnju i uređivanje obrasca, dok s desne strane ekranskog prikaza nalazi se prikaz obrasca na kojem se radi. Na lijevoj strani mogu se naći tri kartice: Add a field, Field settings, Form settings. Prvo se odabire posljednji jer pomoću njega uređujemo naziv našeg obrasca i kratak opis. Slika 21: Kartice za uređivanje obrasca i polja

Izvor: https://danijelzupancic.wufoo.com/build/ 21


Slika 22: Opcije postavka obrasca

Izvor: https://danijelzupancic.wufoo.com/build/

Mogućnosti koje se još mogu odabrati su: jezik na kojem će biti poruke ako dolazi do unosa krivih podataka ili načina unosa, opcijom Label placement biramo kako će objašnjenje ili naziv polja biti raspoređena u obrascu, da li će biti iznad,s lijeve ili s desne strane polja u koji se unose podaci, može se napisati poruka koja će biti prikazana osobama koje uspješno ispune obrazac, te je zadnja opcija Limit form activity kojom se može uključiti Captcha sustav i time spriječiti da računala daju odgovore, može se ugasiti obrazac nakon postavljenog vremena te se može ograničiti broj unosa s jedne IP adrese. Kada se ta polja ispune, kreator obrasca kreće sastavljati anketu umetanjem vrsta polja koja su mu potrebna ovisno o pitanjima koja čine njegovu anketu. Slika 23: Odabir kartice za umetanje polja

Izvor: https://danijelzupancic.wufoo.com/build/ 22


Slika 24: Početak kreiranja obrasca

Izvor: https://danijelzupancic.wufoo.com/build/

Mogu se odabrati standardna ili neuobičajena polja.

Slika 25: Tipovi polja

Izvor: https://danijelzupancic.wufoo.com/build/

Tako se nudi nekoliko vrsta standardnih polja (češće se koriste): Single line text – polje za umetanje teksta. Prihvaća unos do 255 znakova. Vrlo često se koristi za jednostavna pitanja poput, „Koja je vaša najdraža boja?“. Number – ovo polje se koristi kada korisnik želi primiti podatak izražen striktno numerički. Ukoliko osoba koja ispunjava ovo polje utipka slovo, ono neće biti prihvaćeno kao odgovor.

23


Paragraph text – radi na istom principu kao i Singl line text samo što nema znakovno ograničenje. Često se koristi za esejska pitanja. Checkboxes – nudi popis opcija od kojih se mogu odabrati i sve ili nijedna. Multiple choice – također nudi popis opcija, no ovdje se može odabrati samo 1 odgovor. Drop down – odabire se jedna opcija s popisa, dakle isti je kao i Multiple choice, razlika je što se ovim poljem štedi na prostoru. Ako je primjerice postavljeno pitanje „Iz koje ste države?“, popis mogućih odgovora veoma je dugačak i ne bi bilo pregledno da se koristi Multiple chioce polje. Section break – polje koje koristi samo korisniku. Ono ne prihvaća podatke već služi kako bi korisnik, odnosno kreator obrasca unio svoj tekst. To mogu biti razna objašnjenja ili upute u daljnje ispunjavanje obrasca. Page break – također ne prihvaća input podataka, već dijeli kreirani obrazac na više stranica. Neuobičajena polja su (rjeđe se koriste): Name – koristi se kada korisnik želi saznati tko je ispunio obrazac ili kada se koristi takav tip obrasca u kojem se to mora znat (prijavnica za posao, plaćanje…). Otvaraju se dva polja za umetanje teksta. File upload – ovu opciju mogu koristiti samo plaćeni korisnički računi. Koristi se ako osobe koje ispunjavaju obrazac žele priložiti neku datoteku, primjerice životopis uz prijavnicu za posao. Adress - adresa Date – datum Email Time – vrijeme Phone – broj telefona Web site – web stranica 24


Price – koristi se za prikupljanje podataka u nekom od prihvatljivih monetarnih sredstava (US dolari, euri, pesosi, funte, jen) Likert – pitanje sa višestrukim odgovorima. Često se koristi za ocjenjivanje, npr. u potpunosti se ne slažem

u potpunosti se slažem

Five star rating – polje kojim se ocjenjuje, ono što kreator obrasca želi imati ocijenjenim, sa pet zvijezdica. Kreator ankete može po vlastitom nahođenju odabrati da li će svako polje uređivati onda kada ga i odabere ili kada odabere sva polja koja sačinjavaju obrazac na kojem radi. Uređivanje polje vrši se pomoću Field settings kartice. Slika 26: Odabir kartice upravljanje postavkama obrasca

Izvor: https://danijelzupancic.wufoo.com/build/

U slijedećem ekranskom prikazu vidi se kako je uređeno prvo polje ankete. Tip polja je višestruki izbor. U prvoj kućici odabire sa naziv polja ili upisuje pitanje koje se postavlja. U kućici Choices korištenjem plusa i minusa dodaje se ili uklanja izbor (do potrebnog broja, u ovom slučaju 3 izbora) te se upisuje sadržaj izbora, odnosno mogući odgovor. Ono što je zajedničko za sve vrste polja je kućica Options koja u kojoj se može odabrati da je ispuna polja tj. odgovor na pitanje obavezan (Required), da se svakim prikazom obrasca redoslijed mogućih odgovora mijenja (Randomize) te da se može dodati mogući odgovor „Ostalo/Drugo“ (Other). Wufoo daje na mogućnost kreatoru obrasca da opcijama Everyone i Admin only odluči tko može vidjeti polje koje se uređuje, svi ili samo administratori. U kućicu Instructions for user

kreator upisuje upute za ispunjavanje tj. davanje odgovora na

postavljeno pitanje. One se prikazuju kada ispitanik želi odgovoriti na pitanje iz tog polja na koje se uputa odnosi. Inače je ona prikrivena.

25


Slika 27: Uređivanje prvog polja ankete

Izvor: https://danijelzupancic.wufoo.com/build/social-networks-survey/

Procedura za uređivanje preostalih polja je u potpunosti ista, razlika je samo u vrsti polja koji se stavlja u obrazac. Pa su eventualne dodatne opcije vezane uz specifičnost polja (ako je tekst odgovor npr. broj znakova, ako je odgovor numerički, koji brojevi su prihvatljivi i slično). Pri korištenju besplatne verzije Wufoo-a treba voditi računa da je maksimalan broj polja koja čine obrazac, 10. Kada je obrazac završen, na dnu se nalazi dugme Save form kojim se sprema obrazac.

26


Slika 28: Spremanje gotovog obrasca

Izvor: https://danijelzupancic.wufoo.com/build/social-networks-survey/

27


Spremanjem obrasca otvara se novi prozor koji pruža tri mogućnosti: nastavak uređivanja obrasca, postavljanje obavijesti putem emaila ili povratak na upravitelja obrascima.

Slika 29: Izbor radnji nakon spremanja obrasca

Izvor: https://danijelzupancic.wufoo.com/build/social-networks-survey/

Ukoliko korisnik želi primati obavijesti kada netko ispuni obrazac, odabire drugu mogućnost. Otvara se slijedeći ekranski prikaz u kojem korisnik može postaviti email adresu na koju želi primati obavijesti ili broj telefona na koji će primati obavijesti. Postoji mogućnost da prima obavijesti na neke druge aplikacije, čiji popis se također vidi na ekranskom prikazu u padajućem izborniku.

28


Slika 30: Postavljanje primanja obavijesti

Izvor: https://danijelzupancic.wufoo.com/notifications/social-networks-survey/

29


Slijedeći ekranski prikaz prikazuje izgled gotovog obrasca, u ovom primjeru ankete. Slika 31: Prikaz gotovog obrasca

Izvor: https://danijelzupancic.wufoo.com/forms/social-networks-survey/ 30


Vidljivo je da obrazac nema neki poseban vizualni identitet, stoga se koristi opcija dizajna odnosno tematiziranja obrasca, kako bi se obrazac uljepšao. Kao što je ranije pisano, može se kreirati vlastita tema ili odabrati jedna od gotovih tema iz Wufoo-ove palete izbora.

Slika 32: Tematizirani obrazac

Izvor: https://danijelzupancic.wufoo.com/forms/social-networks-survey/

Nakon što je kreiran obrazac kako bi korisnik imao što veće koristi od prikupljenih podataka preporučljivo je da kreira i izvještaj koji će se bazirati upravo na popunjenim podacima. Na početnoj stranici Wufoo korisničkog računa odabire se kartica Reports te se otvara upravitelj izvještajima. Kako do sada nijedan izvještaj nije kreiran, pritiskom na dugme New report kreće se u izradu istog.

31


Slika 33: Odabir izrade novog izvještaja

Izvor: https://danijelzupancic.wufoo.com/reports/ Slika 34: Početni prikaz kreatora izvještaja

Izvor: https://danijelzupancic.wufoo.com/report/builder/ 32


Slika 35: Opcije kreiranja izvještaja

Izvor: https://danijelzupancic.wufoo.com/report/builder/

Izvještaj se kreira kroz 4 koraka. U prvom, Report settings, izvještaju se dodjeljuje ime te opis. Kako je kod kreiranja obrazaca bila podjela na lijevu i desnu stranu, ovdje se u gornjem dijelu određuju postavke i kontrolira izvještajem, a ispod se nalazi dinamički prikaz promijenjenoga i sam izgled izvještaja. Slika 36: Prvi korak kreiranja izvještaja

Izvor: https://danijelzupancic.wufoo.com/report/builder/

33


Drugi korak služi za određivanje izvora podataka, odnosno određivanju na temelju kojeg obrasca će se kreirati izvještaj. Kako sam način prikaza još nije odabran (tablice, grafovi…) u dinamičkom prikazu nema promjena.

Slika 37: Određivanje izvora podataka

Izvor: https://danijelzupancic.wufoo.com/report/builder/

U trećem koraku odabire se izgled i raspored dodataka u izvještaju. Wufoo nudi izbor 4 gotova rasporeda u kojem svaki ima 3 zone. Kada se kreator odluči za jedan od ta 3 tehnikom „drag&drop“ ili jednostavnim klikom na zonu i dodatak može rasporediti dodatke po zonama. Mogu se ubaciti grafički dodaci (linijski, stupičasti ili u obliku pite), tabele, brojevni prikazi, tekstualni (objašnjenja dobivenih podataka) te mreža podataka.

Slika 38: Organizacija izvještaja

Izvor: https://danijelzupancic.wufoo.com/report/builder/

34


Slika 39: Prikaz odabranog rasporeda dodataka

Izvor: https://danijelzupancic.wufoo.com/report/builder/

I u posljednjem koraku određuju se parametri stavljenih dodataka u izvještaj. Treba se odrediti koji dodatak će prikazivati rezultate za koje pitanje ankete i slično. Ovaj postupak je istovjetan upravljanju postavkama polja obrazaca (Field settings).

35


Slika 40: Izgled uređenog izvještaja

Izvor: https://danijelzupancic.wufoo.com/report/builder/

Kako bi se gotov izvještaj spremio, dovoljno je na dnu stranice pritisnuti dugme Save report. Spremanjem izvještaja otvara se novi prozor koji pruža tri mogućnosti: nastavak uređivanja izvještaja, pregled izvještaja i povratak na upravitelja izvještajima.

36


Slika 41: Izbor radnji nakon spremanja izvještaja

Izvor: https://danijelzupancic.wufoo.com/report/builder/1/

Odabirom druge opcije pregledat će se kako izgleda izvještaj te kakvi su rezultati. Slika 42: Gotovi izvještaj

Izvor: https://danijelzupancic.wufoo.com/reports/izvjestaj-provedene-ankete/

37


6.3. DESKTOP APLIKACIJE Kao primjeri desktop aplikacije mogu se navesti Microsoft Office Word, Windows Forms te Adobe FormsCentral desktop aplikacija kao dio Adobe Acrobat XI Pro paketa. MS Word već ima u sebi integrirane neke obrasce, ali mogu se izrađivati i novi. No bez interaktivnog sučelja i odličnih šablona, koje Wufoo ima, teško da se mogu uspoređivati. U izradi novih obrazaca mogao bi i pomoći Windows Forms. Uspoređujući ga sa Wufoo-om vidjet će se da je za rad sa Windows Formsom potrebno znanje iz programiranja, a ono što odlikuje Wufoo je upravo to što korisniku nije nužno znanje iz programiranja, već mu je dostatna shema u glavi i kako sve koncipirati i tada se poslužiti Wufoo-om. Koncept Adobeove aplikacije za izradu obrazaca uvelike je komparativan sa Wufoo-om. Dijele većinu funkcionalnosti i mogućnosti korištenja su im gotovo identične, dok Wufoo ipak ima razvijeniji i privlačniji dizajn. Valja istaknuti kako Adobe FormsCentral omogućuje spremanje obrazaca u pdf formatu, te kao web obrasce. Prednost pred Wufoo-om mu je svakako pristupačna cijena pa je tako mjesečna cijena plus paketa $16.58 dok je Wufoo-ovog osnovnog $14.95. Korištenje Adobe FormsCentral-a svakako je preporučljivo manjim korisnicima odnosno poduzećima i organizacijama, no zbog ograničenog broja unosa (do 5 tisuća), Wufoo će se pokazati mnogo korisnijim za velika poduzeća i organizacije.

38


7. KREIRANJE PROFILA Prije samog korištenja Wufoo-a preduvjeti koji se trebaju ispuniti potpuno su jednostavni i njih danas gotovo svi korisnici računala ispunjavaju. Uz mogućnost pristupu računalu, povezanosti s internetom, na računalu mora biti instaliran jedan od slijedećih internet preglednika: Firefox, Chrome, Safari i Internet Explorer 7. Vrlo vjerojatno će Wufoo raditi i sa drugim, manje poznatim, preglednicima, no prvotni su službeno podržani. Na početnoj stranici Wufoo-a može se primijetiti opcija Sign up for free. Slika 43: Početna stranica sa opcijom registracije

Izvor: www.wufoo.com

Pored nje nalazi se opcija Demo, odabirom koje korisnik nije primoran unositi svoje podatke i vršiti registraciju, već odmah može isprobati neke od mogućnosti koje mu Wufoo pruža. Prije nego se registrira, većina će, vjerojatno, korisnika odabrati Demo verziju.

39


Slika 44: Odabir opcije Demo

Izvor: www.wufoo.com

Aktivacija Demo opcije počinje odabirom Start building. Sa izgradnjom obrasca može se odmah početi.

40


Slika 45: PoÄ?etak opcije Demo

Izvor: http://www.wufoo.com/form-builder/

Kada je obrazac gotov, postoje dvije opcije: 1. odustati od daljnjeg koriĹĄtenja Wufoo-a i 2. spremiti obrazac.

Slika 46: Spremanje demo obrasca

Izvor: http://www.wufoo.com/form-builder/

41


Spremanje demo obrasca aktivira opciju registriranja kao korisnika Wufoo-a, pa se otvara prozor kojim se može izvršiti postupak registracije.

Slika 47: Opcija registracije nakon korištenja Demo verzije

Izvor: http://www.wufoo.com/form-builder/

Registracija nakon korištenja demo verzije gotovo je identična registraciji odabirom Sign up for free opcije, ali prikazi su ponešto drugačiji.

42


Slika 48: Prikaz registracije odabirom Sign up for free opcije

Izvor: https://secure.wufoo.com/signup/1/

Sada se pristupa registraciji. Potrebni podaci koji se trebaju unijeti su: 1. Email adresa 2. lozinka, najmanje 6 znakova duga; potreban je verifikacijski unos 3. nadimak koji će se koristiti na Wufoo-u 4. „Captcha“ provjera. Unosom traženih podataka registracija završava te sada svaki korisnik u besplatnoj opciji ima pravo na konstrukciju tri obrasca i primitak izvještaja o njima, sto unosa kroz mjesec dana, primanje obavijesti, korištenje vlastitog loga i brojne druge.

43


Slika 49: Početna stranica osobnog Wufoo računa

Izvor: https://danijelzupancic.wufoo.com/admin/

Klikom na karticu Account pristupa se korisničkom računu. Slika 50: Odabir kartice Account

Izvor: https://danijelzupancic.wufoo.com/admin/

44


Slika 51: Ekranski prikaz korisničkog računa

Izvor: https://danijelzupancic.wufoo.com/account/

Korisnici mogu vidjeti kako su dosada koristili svoj račun te koje sve opcije postoje. Slika 52: Dosadašnja uporaba korisničkog računa

Izvor: https://danijelzupancic.wufoo.com/account/

45


Mogu birati između četiri računa, a svaki slijedeći je napredniji i skuplji: 1. „Ad hoc“ – namijenjen za samo 1 korisnika, ali pruža veći broj obrazaca (10) i izvještaja (20) sa neograničenim brojem polja u obrascima, 500 mjesečnih unosa i 250 MB prostora za pohranjivanje podataka. Njegova mjesečna cijena iznosi $14,95. 2. „Bona fide“ – namijenjen petorici korisnika, neograničen broj obrazaca, izvještaja i broja polja, pruža 3.000 mjesečnih unosa i 1 GB prostora za pohranu. Dodatna opcija koja se javlja u ovom i svim slijedećim paketima, je što pruža izradu obrazaca za plaćanje. Njegova mjesečna cijena iznosi $29,95. 3. „Carpe diem“ – za razliku od prethodnog paketa povećan je broj korisnika na 20, mjesečnih unosa na 15.000 i prostor za pohranu na 3 GB. Njegova mjesečna cijena iznosi $69,95. 4. „Ad infinitum“ – najveći i najskuplji paket. Koristiti ga može 60 osoba. Povećan je broj dozvoljenih mjesečnih unosa na 100.000 te veličina prostora za pohranu na 10 GB. Njegova mjesečna cijena iznosi $199,95. Slika 53: Korisnički paketi

Izvor: https://danijelzupancic.wufoo.com/account/

46


8. POSLOVNA PRIMJENA Wufooa Poslovna primjena Wufooa je mnogostruka. Primjerice, njime se može učiniti sljedeće: kontakt obrazac, adresar, mailing lista, prijavnica za posao, kalendar događaja, upravljanje kupcima, pozivnice, online narudžbe, organizator vjenčanja, vođenje financija, dnevnik, popis obaveza, kvizovi/testovi/ankete. Osnovna namjena Wufoo web servisa je sastavljati online forme obrazaca te dizajnirati njihov izgled. Korisnik treba samo sastaviti formu, a Wufoo se brine o bazi podataka, evidenciji i spremanju prikupljenih rezultata. Također, nastoji korisniku olakšati i ubrzati ovu vrstu prikupljanja podataka te svojim dizajnom obrazaca uštedjeti vrijeme i novac. Korisnik može dizajnirati svoj obrazac na način da odgovara identitetu njegovog poduzeća. Postoje gotove palete dizajna, no korisnik također može unijeti i svoje. Tako se održava profesionalan izgled obrazaca. Napravljeni obrazac se može staviti na web stranicu poduzeća, Facebook ili koji drugi izvor koji poduzeće koristi u svrhu komunikacije sa svojim klijentima da ga oni mogli ispuniti. Nastoje održati bazu podataka čistom i urednom kako bi prikupljene informacije bile pregledne i vjerodostojne. Wufoo može kreirati i obrasce koji prate logiku odgovora. Tako štedi vrijeme ispitaniku jer mu se sakrivaju ili preskaču nepotrebna polja. Također omogućava izradu izvještaja o provedenom prikupljanju podataka putem obrazaca. U izvještaju se mogu i vizualizirati rezultati istraživanja pomoću grafikona, dijagrama, brojeva, teksta i tablica. Taj izvještaj može onda postati vidljiv cijelom svijetu ili se može zaštititi lozinkom da bude privatnog karaktera. Na isti račun na Wufoo servisu može se registrirati više korisnika, što daje pristup više osoba kreirati, vidjeti ili prepraviti obrazac na kojem se radi. Tako, primjerice, svaki odjel u nekom većem poduzeću može raditi na svojim obrascima i izvještajima. Marketinškom odjelu ovaj način istraživanja tržišta postaje jako isplativ. Wufoo svojim korisnicima omogućuje detaljnu analizu svake prikupljene informacije putem obrasca po tome koliko ljudi je pogledalo stranicu, postotak promjene, postotak pogreški, vrijeme ispune obrasca i prosječno vrijeme potrebno za ispunjavanje obrasca po ispitaniku. Ovi podaci daju piscu obrazaca da uvidi svoje pogreške i eventualno ih prepravi kako bi 47


efikasnije došao do nekih korisnijih podataka. Kako bi zaštitili podatke svojih korisnika i zadržali njihovu vjerodostojnost, Wufoo je postavio detektor uvredljivog ponašanja te, ako detektira takvo, tako ispunjeni obrazac spamira, tj. baca u smeće ili nebitnu poštu. Pisac obrasca može svojim kontaktima slati datoteke (dokumente ili slike) te ih primati nazad s odgovorom. To je vrlo praktično za, primjerice, slanje pozivnica za događaj ili prijave za posao. Ako korisnik naiđe na neki problem ili poteškoću, može poslati ekranske prikaze korisničkoj podršci Wufooa kako bi oni dobili jasan uvid problema. Također, informacije i podatke koje korisnik prikupi putem Wufooa, korisnik može skinuti i posjedovati. Može ih staviti u Excel proračunsku tablicu ili neki drugi format koji mu odgovara. Obrasci se mogu slati individualno (svakom korisniku posebno) ili grupno nekom timu. Možete saznati da li gosti dolaze na događaj i vode li pratnju, te njihova imena i prezimena da se znaju složiti na listu. Primjerice, za team building možete pozvati kolege na kuglanje i pitati ih preko Wufoo pozivnice mogu li doći, da ostave svoje ime, prezime, e-mail, broj mobitela i broj cipela (za kuglanje) da se ranije sve može organizirati. Mogu se pozvati kolege iz srednje škole na obljetnicu mature u nekom restoranu. U obrascu se svako može izjasniti koji meni želi uzeti za jelo te što želi konzumirati od pića. Zatim se tako prikupljeni podaci putem izvještaja mogu proslijediti restoranu. Također, svi brojevi mobitela mogu se povući sa Wufooa na mobilni telefon. Wufoo obrazac može se staviti i na osobnu web stranicu poduzeća ili fizičke osobe. Wufoo svojim korisnicima daje mogućnost generiranja novca. Tako korisnik može putem obrasca načiniti narudžbu preko koje se mogu kupovati njegovi proizvodi, odrediti način plaćanja, sami čin plaćanja, te se priljev novca na račun korisniku javlja putem e-maila ili SMS poruke. Mogu se prikupljati i donacije u neku dobrotvornu svrhu. Može se slati molba za financiranje projekata u nastajanju potencijalnim investitorima. Wofoo se povezao sa različitim servisima za plaćanje putem interneta, poput: PayPal, Google Checkout, Authorize.Net, USA ePay i FreshBooks. Wufoo dozvoljava svojim korisnicima da ''iz prve ruke'' vide koju uslugu nudi. Besplatno (uz registraciju) se mogu načiniti 3 obrasca i 3 izvještaja po korisniku u 10 različitih polja. Neke mogućnosti su ograničene u besplatnom načinu korištenja ovog servisa, primjerice: ne mogu se stavljati datoteke u obrazac, niti zaštititi obrasce i izvještaje posebnom lozinkom. 48


Ako se korisnik odluči za kupnju usluge, može birati između 4 paketa čija se cijena kreće od 14,95 do 199,95 dolara mjesečno. Ovisno o potrebi korištenja ovog servisa, paketi se razlikuju po broju korisnika koji mogu upravljati jednim korisničkim računom, po broju obrazaca koji se može izgraditi, broju dopuštenih mjesečnih ulazaka na račun, količini prostora na disku raspoloživoj za rukovanje datotekama i raznim drugim čimbenicima. O ovom će biti riječi više u poglavlju 12.

49


9. KONKURENCIJA 9.1. FORMSTACK6 Link: http://www.formstack.com/ Formstack je online graditelj obrazaca, jednostavan za korištenje, koji svojim korisnicima omogućuje da kreiraju i brandiraju oblike obrazaca bez predznanja o kodiranju. Na taj način omogućuje učinkovitije upravljanje brandom. Formstack korisniku daje kontrolu nad cijelim procesom prikupljanja podataka. S preko 30 integracijskih mogućnosti može prenijeti podatke obrasca na omiljene web alate korisnika. Podaci se također mogu podijeliti sa suradnicima, te dodavati i upravljati korisnicima da sudjeluju u određenom projektu prikupljanja podataka. Utemeljen je 2006. godine. Slika 54: Ekranski prikaz početne web stranice Formstacka

Izvor: Formstack, http://www.formstack.com/

6

Formstack, http://www.formstack.com/

50


Razlika Formstacka i Wufooa je u tome što Formstack nudi potencijalnim korisnicima 14 dana neograničenog besplatnog korištenja svog servisa, dok Wufoo to ograničava na 3 obrasca. Formstack obrasci se mogu napraviti u nekoliko sekundi, a Wufoo u nekoliko minuta. No, prednost Wufooa je bolji izbor dizajna obrasca (više se orijentirao na dizajn i izgled, dok Formstack inzistira na brzini). Wufoo nastoji učiniti svoju komunikaciju neformalnijom od Formstacka i orijentira se na to da korisnicima dokaže kako je graditi obrasce nešto jako zabavno. Formstackova web stranica je preglednija od Wufoove i jednostavnija jer ima upute za izradu obrasca odmah na početnoj stranici.

51


9.2. JotForm7

Link: http://www.jotform.com/ JotForm je prvi WYSIWYG online graditelj obrazaca koji je olakšao život web dizajnerima i prenio na sebe obavezu građenja formi. Danas ima preko milijun zadovoljnih korisnika. Nastoji zadržati svoju konkurentsku prednost i biti ispred ostalih u inovacijama. Ima preko 2000 predložaka za stvaranje obrazaca, no korisnik može također oblikovati svoj na način kako njemu odgovara. Zbog toga što se korisnik ne treba registrirati ako hitno treba napraviti neki obrazac, JotForm drži rekordno vrijeme za izradu obrasca. Slika 55: Ekranski prikaz početne Web stranice JotForm-a

Izvor: JotForm, http://www.jotform.com/

Od Wufooa ga razlikuje što za korištenje JotForma nije potrebna registracija korisnika. On uz besplatan korisnički račun omogućuje besplatno do 100 izrada obrazaca mjesečno, uz kompletnu uslugu (bez ograničavanja). Wufoo je u prednosti što se tiče dizajna web servisa (korisničkog sučelja), jer izgleda pristupačnije i vedrije.

7

JotForm, http://www.jotform.com/

52


9.3. FORMSITE8 Link: http://www.formsite.com/ Formsite od 1998. godine pomaže ljudima izgraditi profesionalne online HTML obrasce i web ankete. Ima preko 100 predložaka formi pomoću kojih se oni mogu napraviti i prilagoditi za registracije, rezervacije, sigurne narudžbe, ankete kupaca i naplate. Prikupljeni rezultati mogu se poslati na e-mail, analizirati, dijeliti ili preuzeti na koji drugi način. Do sada je na njemu učinjeno preko 500 milijuna obrazaca. Slika 56: Ekranski prikaz početne Web stranice Formsite-a

Izvor: Formsite, http://www.formsite.com/

Razlika u odnosu na Wufoo: Orijentiraju se i navode kao svoju konkurentsku prednost visoku profesionalnost i funkcionalnost u stručnoj prezentaciji obrazaca. Također, nude povrat novca bez pitanja unutar 30 dana korištenja, ukoliko korisnik ne bude zadovoljan uslugom. Nude brzu korisničku podršku i odgovore na pitanja vezane uz eventualni problem ili poteškoću s kojim se korisnik može susresti. Ističu svoje iskustvo u 15-godišnjem djelovanju u 8

Formsite, http://www.formsite.com/

53


ovoj vrsti profesije. Novim korisnicima nude 14 dana isprobavanja usluge, bez obaveze da sklope ugovor. Dakako, demo verzija je ograničena u nekim segmentima. Wufoo je dosta mlađi i djeluje od 2006. godine.

54


9.4. ICEBRRG9 Link: http://www.icebrrg.com/ Icebrrg nudi jednostavnu izradu raznih vrsta obrazaca. Kao primjere navodi kontaktne obrasce, obrasce za registraciju, ankete, obrasce za prijavu (primjerice: za radno mjesto, kredit za automobil, za nagradnu igru), osobne zalihe (napraviti katalog od osobne kolekcije DVD-a, novca, poštanskih markica i slično). Korisnicima naglašava profesionalnost i vrhunsku izobrazbu svojih zaposlenika te tako nastoje zadobiti povjerenje. Djeluju od 2006. godine. Slika 57: Ekranski prikaz početne Web stranice Icebrrg-a

Izvor: Icebrrg, http://www.icebrrg.com/

Razlika od Wufooa je što Icebrrg ima pregledniju web stranicu, manje natrpanu podacima, vidljivu bez scrollanja. Usluga im je slična, no dali su ideju kolekcionarima da na pregledan način unesu svoje hobije u katalog. Icebrrg ne nudi besplatno isprobavanje svoje usluge, već samo gledanje videa gdje se objašnjava kako se koristi (koji trenutno nije u funkciji).

9

Icebrrg, http://www.icebrrg.com/

55


9.5. 123 CONTACT FORM10 Link: http://www.123contactform.com/ 123 Contact Form djeluje od 2008. godine. Na njemu je izgrađeno preko 21.300.000 obrazaca. Nude jednostavnost, zaštitu podataka, korisničku podršku i uslugu sličnu onoj što ima konkurencija (ranije objašnjeno). Slika 58: Ekranski prikaz početne Web stranice 123 Contact Form-a

Izvor: 123 Contact Form, http://www.123contactform.com/

Razlikuje ga od Wufooa: Daje mogućnost unosa adrese u obrazac koju će korisnici obrasca vidjeti putem Google Mapsa. Obrazac se može prevesti na više jezika. To uključuje prijevod polja, oznaka, uputa, pa sve do poruka o pogreškama. Jezici uključuju engleski, njemački i francuski, dok Wufoo nudi samo engleski i španjolski. Besplatno korisnik može izgraditi 5 obrazaca, ostalo se nadoplaćuje. Sličnost je u izgledu web stranice, luckasta je i puna animiranih likova poput Wufoo-ove.

10

123 Contact Form, http://www.123contactform.com/

56


9.6. OSTALI KONKURENTI MachForm (http://www.appnitro.com/), ioDeck (http://iodeck.com/), Gravity Forms (http://www.gravityforms.com/), Formdesk (http://en.formdesk.com/)...

57


10. POZITIVNE VS. NEGATIVNE STRANE WUFOO-A

Tabela 1: Wufoo - pozitivne i negativne strane

RB

POZITIVNE STRANE

NEGATIVNE STRANE

1. Originalnost u dizajnu i načinu pristupa U besplatnoj verziji ne postoji stranica klijentima (drugačiji su od konkurencije, zahvale nakon što se ispuni obrazac. promoviraju zabavnu stranu kreiranja obrazaca). 2. Orijentacija na detalje (svaka mogućnost U besplatnoj verziji nakon što se ispuni je

detaljno

objašnjena

i

vizualno obrazac, kraj guma ''Submit'' (''Dostaviti'')

prikazana).

ima i gumb ''Report Abuse'' (''Prijaviti zlostavljanje''), što može uvrijediti pisca obrasca.

3. Jednostavan za korištenje, nije potrebno Web servis je preveden samo na engleski i nikakvo predznanje o web dizajnu niti španjolski jezik, stoga korisnik kako bi se programiranju.

njime služio mora poznavati neki od ta dva jezika.

4. Mogućnost vizualnih prikaza prikupljenih Škrtost u besplatnim verzijama (Wufoo daje podataka

u

izvještajima

(grafikoni, izgradnju

dijagrami, tablice, slike, tekst).

3

besplatna

obrasca,

dok

konkurencija daje 14 dana neograničenog korištenja ili 5 formi).

5. Preko

150

predložaka

dizajniranih Nema povrata novca ukoliko korisnik odluči

obrazaca (imaju cilj stvoriti jedne od da usluga ipak ne zadovoljava njegove najljepših i najelegantnijih obrazaca na potrebe. webu). Također, mogućnost izrade svog obrasca (unijeti logo poduzeća i slično). 6. Mogućnost izvoza podataka u formatu U besplatnoj verziji ne mogu se u privitak koji odgovara korisniku (primjerice u stavljati dokumenti u obrazac. Excel). 7. Brza korisnička podrška.

U besplatnoj verziji obrasci i izvještaji ne

58


mogu se zaštititi posebnom lozinkom. 8. Mogućnost generiranja novca putem Prenatrpanost korisničkog sučelja. Previše obrazaca. Obavještava se korisnik o se toga dešava na početnoj stranici, a svakom priljevu novca u onom trenutku mnogo gumbova vodi do istih podataka. kada pristigne, putem e-maila ili SMS poruke. 9. Mogućnost stavljanja dokumenata u Ozbiljnijim i starijim korisnicima možda se obrazac (kao privitak).

ne bi toliko svidio neformalan odnos Wufooa prema korisnicima, ili bi im se dizajn činio suviše neozbiljnim i luckastim.

10. Smart Captcha – detektira ružne riječi te Promotivne poruke ometaju rad korisnika takav obrazac ''spamira'' (ne pretrpava dok isprobavaju besplatnu demo verziju se prostor).

usluge.

11. Podaci su zaštićeni i čuvaju se dok se ne Ograničen je broj mjesečnih ulazaka na obriše korisnički račun.

korisnički račun.

59


11. SWOT ANALIZA WUFOO-A

11.1. SNAGE •

Wufoo se nastoji diferencirati od konkurencije po eleganciji i ljepoti svojih obrazaca i izvještaja. Mnogo pažnje pridaje predlošcima dizajna obrazaca i izvještaja u kojima se podaci vizualno prikazuju (primjerice, boja i izgled grafikona uklapaju se u dizajn izvještaja). Imaju preko 150 gotovih predložaka kojima se korisnici mogu služiti.

U dizajnu obrazaca ne žele se sputavati te korisnicima daju mogućnost da oni sami kreiraju dizajn koji žele. Tako, primjerice, poduzeća mogu izgraditi profesionalni obrazac sa svojim logom.

Wufoo nastoji unijeti zabavu u izgradnju obrazaca. Ne želi da ljudima bude napor pozvati nekoga na događaj. Ima svoj poseban neformalan pristup korisnicima, obraća im se na šaljiv način, no opet daje do znanja da su za njegov nastanak i opstanak odgovorni profesionalci koji znaju obavljati svoj posao.

Brza korisnička podrška. Ako korisnik naiđe na neku prepreku ili problem u izgradnji obrasca i izvještaja, može poslati ekranske prikaze kako bi jasno ukazao na vrstu problema.

Wufoo nudi velik broj ljudi koji mogu koristiti jedan korisnički račun (do 60 ljudi u najvećem paketu koji se može kupiti). To je idealno za veća poduzeća koja rade na nekom projektu i istražuju tržište.

Wufoo daje mogućnost korisnicima da prikupljaju novac te im uplate javlja istog trenutka kada se izvrši priljev na račun, i to putem e-maila ili SMS poruke.

11.2. SLABOSTI •

U besplatnoj verziji korisnik može napraviti samo 3 obrasca i 3 izvještaja u 10 različitih polja, dok konkurencija nudi minimalno 5 besplatnih obrazaca ili čak 14 dana neograničenog korištenja usluge.

Besplatna verzija je dosta ograničena. Primjerice, korisnik ne može staviti dokument u privitak obrasca, ne može zaštititi svoje podatke dodatnom lozinkom, ne postoji stranica zahvale nakon što se ispuni obrazac itd.

Ne nudi se povrat novca ako korisnik nije zadovoljan plaćenom uslugom. 60


Web servis komunicira s korisnicima samo na engleskom i španjolskom jeziku. Ako korisnik nije upoznat tim malim izborom jezika, onemogućen mu je rad i korištenje usluge.

Ograničen je broj mjesečnih ulazaka na korisnički račun.

11.3. PRILIKE •

Wufoo je online usluga, ne postoje prostorne razlike koje bi ograničavale korištenje usluge.

Pametni telefoni se ubrzano razvijaju i masovno primjenjuju, a vremena ljudi imaju sve manje. Wufoo bi mogao napraviti aplikaciju prilagođenu mobilnim uređajima kako bi korisnicima u svakom trenutku bili dostupni njihovi podaci.

Tržište je veliko te se može proširiti. Potrebno je samo osposobiti servis za rad na više jezika kako bi se omogućio prodor na nova tržišta, što zahtjeva minimalne troškove.

Stopa kupovine preko interneta raste. Wufoo nudi svojim korisnicima mogućnost da prikupljaju novac putem svojim obrazaca kroz prodaju proizvoda, prikupljanje donacija i slično.

Mogućnosti za dodatne usluge i unapređenje iste su neograničene, a kreativnost ima visoku cijenu. Wufoo uspješno gradi svoj prepoznatljiv imidž i karakter te treba samo nastaviti razvijati svoju inovativnost (ima visok potencijal).

11.4. PRIJETNJE •

Konkurencija je žestoka i mnogobrojna. Treba se diferencirati od nje i njene pogreške pretvoriti u svoje prilike.

Tržište je novo i brzorastuće. Stoga se stvara pritisak programerima da moraju brzo djelovati, što katkad rezultira nekvalitetnim aplikacijama.

Pritisak na snižavanje cijena. Mnogo je web aplikacija besplatno, stoga su ljudi osjetljiviji na ideju kupnje aplikacije. Uz to, Wufoo drži dosta visoke cijene zbog kvalitetne usluge, no cijena je često presudan element u odluci.

Potrebno je mnogo i neprestano ulagati u poboljšanje i proširenje usluge, inovacije i slično. Dakako, tu uvijek postoji rizik neisplativosti, ako se inovacija ne svidi potencijalnim korisnicima.

61


Jeftina imitacija skupo dobivenih informacija. Ako proizvod uspije na tržištu, konkurencija će doseći istu razinu kao lider bez rizika neprihvaćenosti i uz minimalne troškove.

62


12. TROŠKOVI, POKAZATELJI POSLOVANJA I USPJEŠNOST WUFOO-A

Wufoo je osnovan u srpnju 2006. godine od strane 3 osnivača: Chris Campbell , Kevin Hale i Ryan Campbell. Oni su predstavili svoj projekt poduzeću specijaliziranom za financiranje novih poduzeća u vrlo ranoj fazi razvoja - Y Combinator. Y Combinator vidio je potencijal u Wufoo ideji te je financirao pokretanje iste. Pokretanje ovog web servisa koštalo je 118.000 dolara. Početni kapital financiran je iz rizičnog kapitala poduzeća Y Combinator i nekoliko anđela investitora, uključujući Buchheit Paula (kreator Gmail-a, utemeljitelj FriendFeed-a i partner u YC-u).11 Da bi se vidjelo koliko košta usluga, na početnoj stranici ovog web servisa klikne se stavka Pricing, kao što je crvenom bojom naznačeno u slici ispod. Slika 59: Ekranski prikaz početne Web stranice Wufoo-a

Izvor: Wufoo, http://www.wufoo.com/ 11

Kerr, R.: ''SurveyMonkey buys Wufoo for $35 million'', http://vator.tv/news/2011-04-25-surveymonkey-buyswufoo-for-35-million/, 24.11.2013., 19:00 h

63


Ta radnja dovodi do sljedećeg prozora, gdje se jasno vidi koliko košta korištenje usluge: Slika 60: Ekranski prikaz korisničkih paketa Wufoo-a

Izvor: Wufoo, http://www.wufoo.com/

Besplatno potencijalni korisnik može koristiti dio usluge Wufooa. Usluga je ograničena na jednog korisnika koji može napraviti 3 obrasca, od rezultata obrasca načiniti 3 izvještaja te načiniti obrazac iz 10 područja. Usluge koje nisu dostupne u besplatnom obliku su: prilaganje datoteka u obrazac, zaštita obrazaca i izvještaja posebnom lozinkom, preusmjeravanje na određenu web stranicu nakon podnošenja riješenog obrasca, u besplatnom obliku pojavljivat će se promotivne poruke kojima se korisnik nagovara da kupi neki od paketa. Wufoo rangira mjesečne planove u rasponu od besplatnog do 199,95 dolara mjesečno, a cijene su formirane na temelju broja korisnika koji mogu upravljati jednim korisničkim

64


računom, broja obrazaca, broja mjesečnih ulazaka, količine prostora na disku koji se koriste za rukovanje datotekama i raznih drugih čimbenika. Daljnje korištenje usluge rangira se uz plaćanje u 4 dijela niže navedena. Koji paket će korisnik ili poduzeće odabrati ovisi o potrebi za ovom uslugom, te veličini i djelatnosti poduzeća. a) Ad hoc Korištenje ovog paketa plaća se 14,95 dolara mjesečno. Namijenjeno je jednom korisniku koji može napraviti 10 obrazaca i 20 izvještaja. Ulasci su mu ograničeni na 500 ulazaka po mjesecu te ima pravo na 250 MB prostora za čuvanje podataka. Korisnik može uštedjeti 50,40 dolara ako se odmah pretplati na godinu dana korištenja ovog paketa, u tom slučaju navedena usluga košta 129 dolara godišnje. b) Bona fide (naznačen kao najkorišteniji) Korištenje ovog paketa plaća se 29,95 dolara mjesečno. Namijenjeno je korištenju 5 korisnika koji zajedno mogu napraviti neograničen broj obrazaca i izvještaja u tom mjesecu. Ulasci su im ograničeni na 3.000 po mjesecu te imaju pravo na 1 GB prostora za čuvanje podataka. Korisnici mogu uštedjeti 100,40 dolara ako se odmah pretplate na godinu dana korištenja ovog paketa, u tom slučaju navedena usluga košta 259 dolara godišnje. c) Carpe diem Korištenje ovog paketa plaća se 69,95 dolara mjesečno. Namijenjeno je korištenju 20 korisnika koji zajedno mogu napraviti neograničen broj obrazaca i izvještaja u tom mjesecu. Ulasci su im ograničeni na 15.000 po mjesecu te imaju pravo na 3 GB prostora za čuvanje podataka. Korisnici mogu uštedjeti 240,40 dolara ako se odmah pretplate na godinu dana korištenja ovog paketa, u tom slučaju navedena usluga košta 599 dolara godišnje. d) Ad infinitum Korištenje ovog paketa plaća se 199,95 dolara mjesečno. Namijenjeno je korištenju 60 korisnika koji zajedno mogu napraviti neograničen broj obrazaca i izvještaja u tom mjesecu. Ulasci su im ograničeni na 100.000 po mjesecu te imaju pravo na 10 GB prostora za čuvanje

65


podataka. Korisnici mogu uštedjeti 600,40 dolara ako se odmah pretplate na godinu dana korištenja ovog paketa, u tom slučaju navedena usluga košta 1799 dolara godišnje. Pokazatelji uspješnosti Wufooa: 1 milijun korisnika diljem svijeta koristilo ga je 80% korporacija sa Fortune 100 liste povezani su sa preko 60 partnera jedan od najpopularnijih online graditelja obrazaca profit je počeo ostvarivati nakon 9 mjeseci12 preko 150 gotovih izgleda i dizajna obrazaca koji su preuzeti preko 5.000.000 puta od strane njihovih korisnika Wufoo koriste mnoge priznate obrazovne ustanove poput Harvard University, Yale University, Massachusetts Institute of Technology, University of California, Virginia Tech, University of Chicago i druge. Wufoo koriste velike i uspješne korporacije kao što su Amazon, Best Buy, Kodak, Microsoft, Sony, Twitter, The Washington Post, Disney, Discovery Channel, Georgia.gov i druge.

12

Mixergy, http://mixergy.com/wufoo-kevin-hale/, 24.11.2013., 19:20 h

66


13. MOGUĆNOST NADOGRADNJE FUNKCIONALNOSTI U BUDUĆNOSTI

13.1. KAMO DALJE? Dakle, Wufoo se trenutačno smatra jednom od najpopularnijih aplikacija za izradu obrazaca i izvještaja. Realno gledajući, diferenciraju se od konkurencije jedino po kvalitetnom i lijepom dizajnu, te zabavnoj prezentaciji svoje usluge. U ostalim aspektima usluga je vrlo slična, ili gotovo identična, konkurentnim uslugama. Većina njih ima gotove predloške obrazaca, više paketa usluga koje se mogu kupiti, mogućnost generiranja novca, detektor nepristojnog jezika, mogućnost privitka datoteka uz obrazac, skidanje podataka u korisnikovu osobnu bazu podataka i slično. Trenutna diferencijacija Wufooove usluge uskoro će biti zanemariva. Za očekivati je da će Wufoo i dalje snažno raditi na formiranju karaktera svoje usluge te uvesti još više dodatnih predložaka gotovih obrazaca i izvještaja. Također, predložit će nove ideje na kojima može promovirati kako njegova usluga može biti korisna. Wufoo trenutno zapošljava nove radnike. Poslovanje im raste te se to očekuje i u budućnosti. Smanjili su troškove poduzećima jer više ne moraju unajmljivati usluge web dizajnera, ili zamarati svoje ukoliko ih imaju tako ''nebitnim'' stvarima. Sada imaju priliku produktivnije iskoristiti svoje vrijeme. Očekuje se da će Wufoo i dalje raditi na tome da uštedi vrijeme i novac svojih korisnika. Možda će se orijentirati na to da mu usluga bude još brža, još jednostavnija, da ju dovede do savršenstva. Možda će predložiti već gotovu shemu obrazaca za razne poslovne događaje (za univerzalno korištenje). Možda će više personalizirati svoje usluge, uz unos nekakvih poruka dobrodošlice, viceva ili igrica. U svakom slučaju, zna se da na njemu rade mladi, kreativni, inovativni ljudi koji vole izazove i odlučili su prodavati i prezentirati izvrstan proizvod. 13.2. KAKO SE UNAPRIJEDITI? Wufoo bi mogao malo pratiti poteze svoje konkurencije. Primjerice, mogao bi također nuditi povrat novca korisnicima ukoliko im se ne svidi usluga, kao što to čini Formsite. Mogao bi povećati mogućnosti besplatnog korištenja usluge na 5 obrazaca, kao što to čine Formstack i 123 Contact Form, ili si dati još više oduška i dati besplatno 14 dana korištenja svog najpopularnijeg paketa, kao što to čini Formsite. Po uzoru na Jotform, mogao bi ponuditi 67


besplatnu izradu obrasca u hitnim slučajevima, gdje se korisnik ne treba uopće registrirati (tako bi dobili na brzini). Mogao bi unijeti mogućnost da kada se upiše adresa u obrazac, čovjek koji ispunjava anketu odmah preko Google Mapsa vidi točnu lokaciju, kao što to čini 123 Contact Form. Mogao bi dati još više ideja i mogućnosti na koje se može koristiti njegova usluga. Proširiti svoje predloške dizajna obrasca kako bi korisnici imali još veći izbor. Poboljšati kvalitetu besplatnog isprobavanja usluge kako bi korisnici dobili bolji uvid u kvalitetu i mogućnosti usluge. Mnogo je načina na koji Wufoo može ostati jedna od najomiljenijih aplikacija za izradu obrazaca.

68


14. ZAKLJUČAK

Wufoo je vrlo koristan web servis i pomaže u radu mnogo poduzeća i fizičkih osoba. Istraživanje tržišta i upravljanje podacima postalo je lakše, preglednije i brže. Ljudi sami mogu s lakoćom napraviti profesionalno dizajniran obrazac te mogu dati mašti na volju, bez da imaju znanje web dizajnera ili programera. Na Wufoo-u se mogu vršiti i složeniji projekti jer više osoba ima pristup jednom korisničkom računu, a svaki obrazac i njegovi rezultati unutar korisničkog računa mogu se zaštititi zasebnom lozinkom. Također, nekim članovima se može ograničiti upravljanje određenim obrascima na način da ga mogu pregledati, no ne i prepravljati. U svakom slučaju, Wufoo je uštedio sate i novac svojim korisnicima, te se oni sada mogu orijentirati na druge poslove. Izvještaji služe za bolje analiziranje, organiziranje i razumijevanje podataka koji su se prikupili. Korisnici ne brinu o nadogradnji, održavanju i ažuriranju sustava. Wufoo može primati plaćanja putem interneta kroz formu svojih obrazaca. Ovo je jako velika stvar. Znači, ljudi pomoću Wufoo-a mogu postati poduzetnici i kreirati narudžbe i primati plaćanja za svoje proizvode ili usluge. Mogu se prikupljati i donacije. Primjerice, učiteljica preko Wufoo obrasca može primati uplate za školske izlete od roditelja. Na taj način roditelji se također kvalitetno informiraju o prirodi i mjestu tog izleta. Proces kupnje putem Wufooa je čist, jasan i poziva na kupnju. Posljednje mjesto gdje se želi izgubiti kupac je prilikom plaćanja! Wufoo je kvalitetno napravljen web servis, nudi mnogo opcija i sadržaja svojim korisnicima. Koriste ga jedne od najpriznatijih obrazovnih institucija u Americi, te jedne od najvećih kompacija na svijetu. To je najveća potvrda njegove kvalitete. Korisnik koji se prvi put susretne sa Wufoo-om može ga lako početi koristiti. No, pošto ima pregršt opcija, dizajna, mogućnosti za kreativno djelovanje, potrebno je neko vrijeme da se sve one upoznaju i iskoriste. No, ako su se ljudi snašli sa pametnim telefonima, bez problema će se snaći i u Wufoo-u. Prednost Wufoo-a je brza korisnička podrška ako se naiđe na neki problem. Wufoo drži cijene slične konkurentskim, čak i više, no one su formirane u skladu sa uslugom koju koriste. Veći i skuplji paket – više opcija i mogućnosti. U svakom slučaju, Wufoo zrači 69


pozitivnom vibrom, ima lijepu web stranicu te kreira lijepe obrasce. Jedan od ciljeva im je bio uvesti zabavu u kreiranje obrazaca, i to s uspjeli kroz razne animirane likove i poruke korisnicima.

70


15. LITERATURA 15.1. POPIS LITERATURE I.

Wufoo, http://www.wufoo.com/ (pristupano: 07.11.2013., 16:30)

II.

Formstack, http://www.formstack.com/ (pristupano: 24.11.2013., 14:17)

III.

JotForm, http://www.jotform.com/ (pristupano: 24.11.2013., 14:17)

IV.

Formsite, http://www.formsite.com/ (pristupano: 24.11.2013., 14:21)

V.

Icebrrg, http://www.icebrrg.com/ (pristupano: 24.11.2013., 14:21)

VI.

123 Contact Form, http://www.123contactform.com/

(pristupano: 24.11.2013.,

14:21) VII.

Kerr, R.: ''SurveyMonkey buys Wufoo for $35 million'', http://vator.tv/news/ (pristupano: 24.11.2013., 16:57)

VIII.

Mixergy, http://mixergy.com/wufoo-kevin-hale/ (pristupano: 23.11.2013., 02:55)

IX.

http://phptutorial.odlican.net/nestoophpu.php (pristupano: 25.11.2013., 19:46)

X.

http://hr.wikipedia.org/wiki/PHP (pristupano: 25.11.2013., 19:46)

XI.

Y combinator, http://ycombinator.com (pristupano: 23.11.2013., 02:00)

XII.

http://techcrunch.com/2011/04/25/wufoo-35-million-surveymonkey (pristupano: 23.11.2013., 02:22)

XIII.

https://www.bestvendor.com/apps/surveys/wufoo (pristupano: 23.11.2013., 01:43)

XIV.

http://www.pcworld.com/article/240342/wufoo.html (pristupano: 23.11.2013., 01:41)

XV.

http://net.tutsplus.com/tutorials/other/the-quickest-and-best-way-to-create-formswufoo/ (pristupano: 23.11.2013., 01:39)

15.2. POPIS SLIKA Slika 1: Ekranski prikaz početne stranice Wufoo-a.................................................................................. 6 Slika 2: Cijeli (lijevo) i skraćeni (desno) oblik loga Wufoo-a .................................................................... 8 Slika 3: Početna stranica osobnog Wufoo računa bez kreiranih obrazaca (Upravitelj obrascima) ....... 10 Slika 4: Upravitelj obrascima sa već kreiranim obrascima .................................................................... 11 Slika 5: Mogućnosti upravljanja gotovim obrascima............................................................................. 11 Slika 6: Odabir Upravitelja izvještajima ................................................................................................. 12 Slika 7: Upravitelj izvještajima ............................................................................................................... 13 Slika 8: Primjer izvještaja ....................................................................................................................... 14 Slika 9: Odabir Dizajner tema ................................................................................................................ 15 71


Slika 10: Dizajner Tema ......................................................................................................................... 15 Slika 11: Odabir Korisnički upravitelj ..................................................................................................... 16 Slika 12: Korisnički upravitelj ................................................................................................................. 16 Slika 13: Dodjeljivanje prava normalnim korisnicima ........................................................................... 17 Slika 14: Kreiranje novog korisnika........................................................................................................ 17 Slika 15: Odabir povijesti aktivnosti ...................................................................................................... 18 Slika 16: Povijest aktivnosti ................................................................................................................... 18 Slika 17: Odabir Korisnički upravitelj ..................................................................................................... 19 Slika 18: Dokumenti i članci Wufoo-a za podršku korisnicima .............................................................. 19 Slika 19: Pomoćni izbornik..................................................................................................................... 20 Slika 20: Odabir izrade novog obrasca .................................................................................................. 21 Slika 21: Kartice za uređivanje obrasca i polja ...................................................................................... 21 Slika 22: Opcije postavka obrasca ......................................................................................................... 22 Slika 23: Odabir kartice za umetanje polja ............................................................................................ 22 Slika 24: Početak kreiranja obrasca ....................................................................................................... 23 Slika 25: Tipovi polja .............................................................................................................................. 23 Slika 26: Odabir kartice upravljanje postavkama obrasca..................................................................... 25 Slika 27: Uređivanje prvog polja ankete ................................................................................................ 26 Slika 28: Spremanje gotovog obrasca.................................................................................................... 27 Slika 29: Izbor radnji nakon spremanja obrasca .................................................................................... 28 Slika 30: Postavljanje primanja obavijesti ............................................................................................. 29 Slika 31: Prikaz gotovog obrasca ........................................................................................................... 30 Slika 32: Tematizirani obrazac ............................................................................................................... 31 Slika 33: Odabir izrade novog izvještaja ................................................................................................ 32 Slika 34: Početni prikaz kreatora izvještaja ........................................................................................... 32 Slika 35: Opcije kreiranja izvještaja ....................................................................................................... 33 Slika 36: Prvi korak kreiranja izvještaja ................................................................................................. 33 Slika 37: Određivanje izvora podataka .................................................................................................. 34 Slika 38: Organizacija izvještaja ............................................................................................................. 34 Slika 39: Prikaz odabranog rasporeda dodataka ................................................................................... 35 Slika 40: Izgled uređenog izvještaja ....................................................................................................... 36 Slika 41: Izbor radnji nakon spremanja izvještaja ................................................................................. 37 Slika 42: Gotovi izvještaj ........................................................................................................................ 37 Slika 43: Početna stranica sa opcijom registracije................................................................................. 39 Slika 44: Odabir opcije Demo ................................................................................................................ 40 Slika 45: Početak opcije Demo .............................................................................................................. 41 Slika 46: Spremanje demo obrasca ....................................................................................................... 41 Slika 47: Opcija registracije nakon korištenja Demo verzije.................................................................. 42 Slika 48: Prikaz registracije odabirom Sign up for free opcije ............................................................... 43 Slika 49: Početna stranica osobnog Wufoo računa ............................................................................... 44 Slika 50: Odabir kartice Account ........................................................................................................... 44 Slika 51: Ekranski prikaz korisničkog računa ......................................................................................... 45 Slika 52: Dosadašnja uporaba korisničkog računa ................................................................................ 45 Slika 53: Korisnički paketi ...................................................................................................................... 46 Slika 54: Ekranski prikaz početne web stranice Formstacka ................................................................. 50 72


Slika 55: Ekranski prikaz početne Web stranice JotForm-a ................................................................... 52 Slika 56: Ekranski prikaz početne Web stranice Formsite-a .................................................................. 53 Slika 57: Ekranski prikaz početne Web stranice Icebrrg-a..................................................................... 55 Slika 58: Ekranski prikaz početne Web stranice 123 Contact Form-a ................................................... 56 Slika 59: Ekranski prikaz početne Web stranice Wufoo-a ..................................................................... 63 Slika 60: Ekranski prikaz korisničkih paketa Wufoo-a ........................................................................... 64

15.3. POPIS TABLICA Tabela 1: Wufoo - pozitivne i negativne strane .................................................................................... 58

73


16. ŽIVOTOPIS AUTORA 16.1. SANJA ZELENIKA

74


75


16.2. DANIJEL ŽUPANČIĆ

76


77


17. SAŽETAK Wufoo je web servis za online izradu obrazaca i kreiranje izvještaja. Pomoću njega se kreiraju informacije i dobivaju korisni primarni podaci, te se njima učinkovito upravlja. Osnovan je u srpnju 2006. godine od strane 3 osnivača: Chris Campbell , Kevin Hale i Ryan Campbell. Oni su predstavili svoj projekt poduzeću specijaliziranom za financiranje novih poduzeća u vrlo ranoj fazi razvoja - Y Combinator. Y Combinator vidio je potencijal u Wufoo ideji te je financirao pokretanje iste. Pokretanje ovog web servisa koštalo je 118.000 dolara, a profit se počeo ostvarivati nakon 9 mjeseci djelovanja. Ime je dobio po tome što Kevin (jedan od osnivača) voli Wu-Tang Clan i Foo Fighters. Mogućnosti koje Wufoo nudi svojim korisnicima su brojne: •

njime se može učiniti sljedeće: kontakt obrazac, adresar, mailing lista, prijavnica za posao, kalendar događaja, upravljanje kupcima, pozivnice, online narudžbe, organizator

vjenčanja,

vođenje

financija,

dnevnik,

popis

obaveza,

kvizovi/testovi/ankete •

preko 150 predložaka izgleda obrasca, uz mogućnost da korisnik dizajnira obrazac i po svojoj želji

obrasci prate logiku odgovora, tako se štedi vrijeme ispitaniku jer mu se sakrivaju ili preskaču nepotrebna polja

na isti račun može se registrirati više korisnika, što daje pristup više osoba kreirati, vidjeti ili prepraviti obrazac na kojem se radi

detaljna analiza svake prikupljene informacije putem obrasca po tome koliko ljudi je pogledalo stranicu, postotak promjene, postotak pogreški, vrijeme ispune obrasca i prosječno vrijeme potrebno za ispunjavanje obrasca po ispitaniku

detektor uvredljivog ponašanja

pisac obrasca može svojim kontaktima slati datoteke (dokumente ili slike) te ih primati nazad s odgovorom.

mogućnost generiranja novca. 78


Besplatno potencijalni korisnik može koristiti dio usluge Wufooa. Usluga je ograničena na jednog korisnika koji može napraviti 3 obrasca, od rezultata obrasca načiniti 3 izvještaja te načiniti obrazac iz 10 područja. Usluge koje nisu dostupne u besplatnom obliku su: prilaganje datoteka u obrazac, zaštita obrazaca i izvještaja posebnom lozinkom, preusmjeravanje na određenu web stranicu nakon podnošenja riješenog obrasca, u besplatnom obliku pojavljivat će se promotivne poruke kojima se korisnik nagovara da kupi neki od paketa. To su glavne slabosti ovog web servisa. Wufoo rangira mjesečne planove u 4 korisnička paketa u rasponu od 14,95 do 199,95 dolara mjesečno, a cijene su formirane na temelju broja korisnika koji mogu upravljati jednim korisničkim računom, broja obrazaca, broja mjesečnih ulazaka, količine prostora na disku koji se koriste za rukovanje datotekama i raznih drugih čimbenika. Konkurencija u ovoj branši djelovanja je vrlo velika i oštra. Otprilike svi web servisi zaduženi za izradu obrazaca imaju slične opcije i cijene. Mogućnost unapređenja Wufoo-a je u tome da preuzme sitne različitosti koje nudi konkurencija. To je, primjerice, vraćanje novca u slučaju da korisnik nije zadovoljan uslugom (pošto su mogućnosti u besplatnom isprobavanju ograničene), povećanje broja besplatnih obrazaca sa 3 na 5 i slično. Wufoo koriste mnoge priznate obrazovne ustanove poput Harvard University, Yale University, Massachusetts Institute of Technology, University of California, Virginia Tech, University of Chicago i druge. Također, velike i uspješne korporacije kao što su Amazon, Best Buy, Kodak, Microsoft, Sony, Twitter, The Washington Post, Disney, Discovery Channel, Georgia.gov i druge. To je najbolji dokaz valjanosti i kvalitete ovog web servisa.

79


18. PREZENTACIJA

80


81


82


83

34 zelenika zupancic www wufoo  
Advertisement