Page 1

ово је мудри оглас о томе КАКО МАТЕМАТИКУ КОРИСТИТИ у свакодневном животу (без дигитрона)

КАДА ТИ СЕ

НАМНОЖЕ ПРОБЛЕМИ У ГЛАВИ И НИКАКО ДА СЕ

САБЕРЕШ,

ПА СЕ ЈОШ И

ОДУЗМЕШ ОД УМОРА И БРИГА...

...РАЧУНАЈ НА ОНЕ КОЈЕ ВОЛИШ И СА ЊИМА

ПОДЕЛИ СВЕ ШТО ТЕ ТИШТИ.

ЛЕТЕЛО ЈАТО ГУСАКА: ЈЕДНА ГУСКА НАПРЕД, ДВЕ ПОЗАДИ; ЈЕДНА ПОЗАДИ И ДВЕ НАПРЕД; ЈЕДНА ГУСКА МЕЂУ ДВЕМА. КОЛИКО ЈЕ БИЛО ГУСАКА?

ИЗРАЧУНАЈ САМ: ЈА САМ ДВА ПУТА МЛАЂА ОД МОЈЕ МАЈКЕ, А МАЈКА ЈЕ ПЕТ ГОДИНА МЛАЂА ОД МОГА ОЦА. СВИ ЗАЈЕДНО ИМАМО 100 ГОДИНА.

ШТА ЈЕ ВЕЋЕ? ЗБИР СВИХ БРОЈЕВА 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0, ИЛИ ЊИХОВ ПРОИЗВОД?

КОЈИ ЈЕ НАЈМАЊИ ТРОЦИФРЕНИ БРОЈ ЧИЈИ ЈЕ ЗБИР ЦИФАРА ДВА?

КОЛИКО ТИ ЈЕ УХ, ПОМОЗИТЕ! ГОДИНА? КАО ДА ЗАИНТЕРЕСУЈЕМ ОВУ ДЕВОЈКУ, КАД САМ ИМАО ДВА ИЗ МАТЕМАТИКЕ ?


АКО ИДЕТЕ НА САПАВАЊЕ У 20 САТИ, А САТ НАВИЈЕТЕ ДА ЗВОНИ У 9 УЈУТРО, КОЛИКО ЋЕТЕ САТИ СПАВАТИ?

Колико је сада сати, ако је преостали део дана пет пута дужи од оног који је прошао?

ИМАМО ДВЕ КУГЛИЦЕ И ДВЕ КУТИЈЕ. РАСПОРЕДИ КУГЛИЦЕ ТАКО ДА СЕ У СВАКОЈ КУТИЈИ НАЂУ ПО ДВЕ КУГЛИЦЕ.

Један пуж је отпузао на север 2 см, а затим на исток 3см, а онда на југ 2см и на крају на запад 3см. где се пуж нашао на крају свог путовања?


Magični kvadrati i sheme 1.Rasporedi cifre od 1 do 9 u kružiće tako da zbir tri cifre na svakoj liniji bude 15. ? ?

*

8 5 ?

?

?

?

*

?

2. БРОЈЕВЕ 4,7,9,10,11,12 РАСПОРЕДИТИ У ПРАЗНА ПОЉА КВАДРАТАТАКО ДА ЗБИР ТРИ БРОЈА У ИСТОМ РЕДУ, ИСТОЈ КОЛОНИ И ИСТОЈ ДИЈАГОНАЛИ БУДЕ ИСТИ И ИЗНОСИ 24.

3. Brojeve 3,4,5,6,7,8,9 upiši u prazna polja kvadrata tako da se u svakom pravcu dobije zbir 21.

4. Rasporedi u prazna polja parne brojeve prve i druge desetice – sve osim najvećeg parnog broja druge desetice, tako da se u svakom pravcu dobije zbir 30.

5. U kružićima se nalaze raspoređeni brojevi od 1 do 7 tako da zbir tri broja na svakoj liniji bude isti. Šta je tačno? a) Brojeve možemo rasporediti samo na jedan način b) Za broju srednjem kružiću ima dva moguća rešenja


c) Za broju srednjem kružiću ima tri moguća rešenja d) U srednjem kružiću može se naći bilo koji od datih brojeva ?

?

?

?

?

?

?

6. Prazne kvadratiće ispuni brojevima, ali tako da zbir u redovima i kolonama i po dijagonalama, bude uvek 34. Ni jedan broj ne sme da se ponovi:

3 5

2

10

9

8 7

15

12

14

7. U kvadratiće ucrtajte geometrijske oblike kao na slici, ali tako da ni u jednom redu, ni koloni ne budu dve iste, ni po obliku, ni po boji (šari).

*

8. Sledeće brojeve : 7 12 17 22 27 32 37 42 47 Rasporedi u krugove, tako da ZBIR brojeva u tri kruga spojena linijom bude isti.

*

*

*

*

*

*


BROJEVI DO HILJADU ; NUMERACIJA 1. Na brojaču automobila koji meri pređene kilometre, ispisan je broj 187569. Za koliko kilometara će se opet na brojaču pojaviti broj zapisan različitim ciframa? a) 1 b) 21 c) 431 d) 12431 e) 13776

2. Maja je čitala knjigu. Naišla je njena drugarica, pa je morala prestati čitati. Između 69. i 70. stranice, gde je stala sa čitanjem, stavila je sličicu. Šta je ovde nemoguće? 3. U koja tri susedna kvadrata brojevi daju zbir sto? 36 54 27 48 32 51 54

33

48

27

55

37

38

56

29

50

36

53

16

61

40

48

12

44

52

27

63

29

23

17


Mozgalice 1. Nenad, Koja, Ana i Todor imaju kućne ljubimce: mačku, psa, ribicu, papagaja (ali ne u naznačenom poretku). Ako znaš sledeće: o Kojina životinja je dlakava, o Todoreva ima šape, o Ana ima pticu, o A Nenad i Koja nemaju mačku; koja izjava nije tačna? a) b) c) d) e)

Todor ima psa. Ana ima papagaja. Nenad ima ribicu. Todor ima mačku. Koja ima psa.

2. Brat ima 5 godina, a sestra 15. Sestra je znači, tri puta starija od brata. Za koliko godina će sestra biti samo dva puta starija? 3. Jedan stariji bračni par ima četiri udate kćeri. Svaka kći ima četiri udate kćeri. Koliko ova porodica ima članova? 4. Otac sada ima 32 godine, a sin 5 godina. Kada je otac bio deset puta stariji od sina? 5. Izrazite 36 trima šesticama. 6. Izrazite 24 trima osmicama. 7. Izrazi broj 30 sa samo tri trojke. 8. Pokušaj sa šest trojki da izraziš broj 99. 9. Pokušaj sa pet jedinica da izraziš broj 14. 10. Pri pisanju brojeva od 1 do 100 koliko puta ćeš napisati cifru 1? 11. U jednoj kutiji je bilo pet pari belih i pet pari crnih čarapa, ali nisu bile smotane u parove. Koliko najmanje čarapa treba odjednom izvaditi da bi se sigurno odmah mogao povezati jedan par čarapa? 12. Majka i dve kćeri bliznakinje imaju zajedno 52 godine. Koliko imaju kćeri ako majka ima 34 godine? 13. Kada su stanovnici šume birali poštara ovako su proveravali puža i kornjaču: Put od šume do pošte i od pošte do šume puž je prelazio za 10 časova. Ako puž odnese poštu, a kornjača donese- protekne samo 6 časova. Možeš li odgovoriti: Koliko bi časova trebalo kornjači da odnese i donese poštu?


Zadaci sa palidrvcima 1.

Premesti samo jedno palidrvce i zadatak će biti tačno rešen. 2.

Osam minus tri, nije deset. Ispravi „grešku“ da rezultat ipak bude tačno deset. Premesti samo jedno palidrvce ! (Zadatak možeš rešiti na tri načina)

3.

Šest minus četiri nije devet jednako, premesti jedno palidrvce da bude tačno. 4.


PROBLEMI MERENJA Da biste rešili probleme merenja morate znati da je vaga u ravnoteži ako se ne tasovima nalaze predmeti iste mase (težine). Ako je jedan predmet lakši od drugog, tas na kojem je lakši predmet će se naći u višem položaju. Slično je kao sa klackalicom.

1. Od tri naizgled jednaka prstena, jedan ima malo manju masu od druga dva. Kako se može izdvojiti taj prsten samo jednim merenjem na terazijama bez tegova? 2.Od devet naizgled jednakih kuglica jedna ima manju masu. Kako se može naći ta kuglica sa najviše dva merenja na terazijama bez tegova? 3. Od osam naizgled jednakih kuglica , jedna ima nešto manju masu od ostalih. Koliko merenja najmanje treba izvršiti na terazijama sa dva tasabez tegova da bi se izdvojila ta kuglica? 4. Milena hoće da podeli 1 kg trešanja sa svojom sestrom i dva brata – dakle, na četiri jednaka dela. Ona ima terazije, ali nema nijednog tega. Pomozite Mileni – kako da postupi? 5.Gordana ima lonac od pet litara pun mleka. Ima jedan prazan lonac od 2 litra i jedan prazan lonac od tri litra. Ona hoće da pošalje baki tačno četiri litra mleka. Kako će da odvoji tačno četiri litra? 6 . Imaš četiri lonca: jedan od devet litara, dva od po 4 litra i jedan od 8 litara. Kako ćeš u lonac od 8 litara odmeriti, pomoću ona tri lonca, tačno 6 litara vode?

Glavolomke  

sve za decu da malo brze razmisljaju

Glavolomke  

sve za decu da malo brze razmisljaju

Advertisement