Page 1

DEGENERATION

Dani Jané Sors EMA ARSENAL · II Gràfica Fotografia II · Maig 2013


Dani Jané Sors “DEGENERATION” (Autoretrat) EMA ARSENAL · II Gràfica Fotografia II · Maig 2013


Fotografia II > Autoretrat

3

Dani Jané

_INTRODUCCIÓ

Aquest projecte ha estat un exercici de l’assignatura Fotografia II, i pretenia posar de manifest les habilitats en l’àmbit de la fotografia figurativa; concretament, l’autoretrat. La càmera que s ‘ha utilitzat és una Nikon D60, amb un objectiu de 1855mm. També s’ha utilitzat una lent macro de 55-200mm combinada amb un gran angular (DLRS HD Pro-Series MC AF Digital 52mm 0,5x Wide Angle). Posant en pràctica els coneixements assolits a la classe de Fotografia, s’havia de treballar amb les velocitats i obertures pertinents per aconseguir com a mínim una fotografia en la que el meu cos apregués visiblement. A part d’aquesta premissa, el treball era formal i conceptualment lliure. Evidentment, s’havia de prescindir dels paràmetres automàtics de la càmera i es podia fer ús de Photoshop sempre i quant, es mostrés l’abans i el després de l’arxiu tractat. El títol que he donat al meu projecte (DEGENERATION), té més a veure amb el mètode i l’aspecte del resultat que no com a atribut al qual m’hi senti identificat (tot i que no renego d’aquest). Un treball d’autoretrat implica una transpolació de les virtuts i defectes d’una persona cap a un llenguatge plàstic/visual. En aquest punt, podríem considerar que és una mena de confessió de cara al públic que et desconeix, al qual t’hi introdueixes amb aquest autoretrat. És un treball complex i pot ser més o menys precís en termes descriptius. Alhora, implica responsabilitats com la definició d’un mateix o la predilecció per certes tendències estètiques o d’altres. En sí, és un treball de risc. En aquest cas, he optat per definir la meva personalitat per sobre de l’aparença, en termes propers a la originalitat, la creativitat, el gust pel que és considerat abjecte, erroni, degenerat, malaltís, fragmentat, erosionat i decadent. Alhora he volgut incloure aspectes com la honestedat (sense virtuosismes ni decoracions superflues), una actitud metòdica, sistemàtica i endreçada. La finalitat era aconseguir, a partir d’una fotografia “natural”, sense retòriques visuals ni atrezzos el·laborats, una visió del que per a mi és la meva trajectòria vital (i la que crec que es pot aplicar a la majoria de persones): La evolució personal (inherent al creixement), juxtaposada amb la decadència, caiguda i deteriorament d’altres valors (bellesa, ideals, habilitats cognitives i intel·lectuals). Dit d’una altra manera: Mentre creixem i absorbim trets de manera voluntària, mentre en perdem d’altres inconscientment. Per a transmetre aquesta idea en forma d’autoretrat, el procediment que he seguit ha estat el següent:


Fotografia II > Autoretrat

_PROCÉS

_FOTO_00 ISO 800 + 1/250s + f:4’2

4

Dani Jané


Fotografia II > Autoretrat

5

Dani Jané

Aquesta és la primera fotografia (i única) que desencadenarà la generació de l’autoretrat definitiu. A grans trets, és una fotografia informal, domèstica tot i la utilització d’una càmera i objectius professionals, i exempta de d’elements típics de la fotografia de retrat (fons homogenis, colors control·lats, il·luminació cuidada, posició del cos predefinida). Aquí, vaig col·locar el trípode a una distància apropiada per a abarcar la meva alçada a l’interior del meu lloc de treball. Després de donar-hi moltes voltes, vaig decidir fer la fotografia inicial de la manera més sincera i honesta possible. per això vaig fer-me’n aquesta amb la roba que duia posada, al meu espai de treball i creació, i amb la llum natural d’un dia assolellat. L’únic element que crida l’atenció són unes ulleres 3D, que és una al·legoria al sentit de l’humor i a allò imperceptible, demacrat i destruït que (intuïa) havía de resultar: Una imatge de mi mateix sense definició, matxacada, passada per diferents mitjans i llenguatges fins a perdre els trets físics de vista. Aquesta foto es va fer amb una ISO 800, a velocitat 1/250 i amb una obertura de f:4,2. Just després de fer-la i revisar-la, la vaig imprimir amb una impressora de sobretaula molt modesta. El material havia de ser un paper corrent i la qualitat d’impressió, preferentment baixa. Casualment els cartutxos estàven a punt d’esgotar-se (tant el de color com el negre), de manera que els canvis envers la foto original serien més visibles. Vaig generar un PDF DIN-A4 amb aquesta imatge passada a jpeg i centrada al document i la vaig tornar a imprimir.. Aquest seria el procediment que faria fins arribar a la desena i última foto, moment en el que pressumiblement, la meva imatge seria una contradicció de ressolucions i un desastre imprès.


Fotografia II > Autoretrat

_FOTO_01 ISO 800 + 1/250s + f:4’2

_DETALL FOTO_01 ISO 800 + 1/250s + f:5’6

6

Dani Jané


Fotografia II > Autoretrat

_FOTO_02 ISO 800 + 1/500s + f:5’6

_DETALL FOTO_02 ISO 800 + 1/500s + f:5’6

7

Dani Jané


Fotografia II > Autoretrat

_FOTO_03 ISO 800 + 1/500s + f:5,6

_DETALL FOTO_03 ISO 800 + 1/500s + f:5’6

8

Dani Jané


Fotografia II > Autoretrat

_FOTO_04 ISO 800 + 1/500s + f:5’6

_DETALL FOTO_04 ISO 800 + 1/500s + f:5’6

9

Dani Jané


Fotografia II > Autoretrat

_FOTO_05 ISO 800 + 1/500s + f:5,6

_DETALL FOTO_05 ISO 800 + 1/250s + f:5’6

10

Dani Jané


Fotografia II > Autoretrat

_FOTO_06 ISO 800 + 1/500s + f:5’6

_DETALL FOTO_06 ISO 800 + 1/500s + f:5’6

11

Dani Jané


Fotografia II > Autoretrat

_FOTO_07 ISO 800 + 1/500s + f:5,6

_DETALL FOTO_07 ISO 800 + 1/250s + f:5’6

12

Dani Jané


Fotografia II > Autoretrat

_FOTO_08 ISO 800 + 1/500s + f:5’6

_DETALL FOTO_08 ISO 800 + 1/500s + f:5’6

13

Dani Jané


Fotografia II > Autoretrat

_FOTO_09 ISO 800 + 1/500s + f:5,6

_DETALL FOTO_09 ISO 800 + 1/250s + f:5’6

14

Dani Jané


Fotografia II > Autoretrat

_FOTO_10 ISO 800 + 1/500s + f:5’6

_DETALL FOTO_10 ISO 800 + 1/500s + f:5’6

15

Dani Jané


Fotografia II > Autoretrat

_AUTORETRAT

_RESULTAT ISO 800 + 1/500s + f:5,6

16

Dani Jané


Fotografia II > Autoretrat

17

FOTO ORIGINAL

Dani Jané

FOTO FINAL

Com es pot comprovar, el resultat final, dista molt de la fotografia inicial, tot i que la font primigènia és la mateixa. Aixó és degut a la pèrdua de ressolució progressiva a mesura que s’anaven imprimint i fotografiant les impressions de manera sistemàtica. El fet de que la tinta de l’impressora estigués baixa de nivells, encara va fer que les imperfeccions es veiéssin més i les diferències entre foto i foto fòssin encara més abismals. En definitiva, es podria considerar que el que ha quedat de mi en aquesta fotografia, és l’essència, una imatge borrosa, destruïda i irreal, que una vegada va ser una imatge convencional.


18

Fotografia II > Autoretrat

Dani Jané

_FULL DE CONTACTES

1/50, f/4,0, ISO 1600

1/250, f/4,2, ISO 800

1/250, f/4,2, ISO 800

1/250, f/5,6, ISO 800

1/250, f/5,6, ISO 800

1/250, f/5,6, ISO 800

1/500, f/5,6, ISO 800

1/500, f/5,6, ISO 800

1/500, f/5,6, ISO 800

1/500, f/5,6, ISO 800

1/500, f/5,6, ISO 800

1/500, f/5,6, ISO 800

1/500, f/5,6, ISO 800

1/500, f/5,6, ISO 800

1/500, f/5,6, ISO 800

1/500, f/5,6, ISO 800

1/500, f/5,6, ISO 800

1/500, f/5,6, ISO 800

1/500, f/5,6, ISO 800

1/500, f/5,6, ISO 800

1/500, f/5,6, ISO 800

1/500, f/5,6, ISO 800

1/500, f/5,6, ISO 800

1/500, f/5,6, ISO 800

1/500, f/5,6, ISO 800

1/500, f/5,6, ISO 800

1/500, f/5,6, ISO 800

1/500, f/5,6, ISO 800

1/500, f/5,6, ISO 800

1/500, f/5,6, ISO 800


19

Fotografia II > Autoretrat

Dani Jané

1/500, f/5,6, ISO 800

1/500, f/5,6, ISO 800

1/500, f/5,6, ISO 800

1/500, f/5,6, ISO 800

1/500, f/5,6, ISO 800

1/500, f/5,6, ISO 800

1/500, f/5,6, ISO 800

1/500, f/5,6, ISO 800

1/500, f/5,6, ISO 800

1/500, f/5,6, ISO 800

1/500, f/5,6, ISO 800

1/500, f/5,6, ISO 800

1/500, f/5,6, ISO 800

1/500, f/5,6, ISO 800

1/500, f/5,6, ISO 800

1/500, f/5,6, ISO 800

1/500, f/5,6, ISO 800

1/500, f/5,6, ISO 800

1/500, f/5,6, ISO 800

1/500, f/5,6, ISO 800

1/500, f/5,6, ISO 800

1/500, f/5,6, ISO 800

1/500, f/5,6, ISO 800

1/500, f/5,6, ISO 800

1/500, f/5,6, ISO 800

1/500, f/5,6, ISO 800

1/500, f/5,6, ISO 800

1/500, f/5,6, ISO 800


Dani Jané Sors EMA ARSENAL · II Gràfica Fotografia II · Maig 2013

Autoretrat / DEGENERATION  

Partint del concepte de degeneració, faré una sèrie de fotografies fundades en una d’original. Aquesta original serà escanejada, impresa i t...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you