Page 1

Daniel Garcia 4tC 1 Fotografia vertical i fotografia horitzontal i fotografia quadrada (mínim 3 fotografies) Fotografia Quadrada

Aquesta fotografia es quadrada per que te tots els costats iguals. gratis.com/2011/07/imagenes-paisajes.html&docid=xiWsZC7M95ayGM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/moeF4l3nqWY/TijHDsbdAnI/AAAAAAAAARw/6ki

Fotografia Horitzontal Aquesta fotografia es horitzontal perquè te la longitud mes gran que la altitud

http://www.google.com/imgres?q=paisajes&um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=WDdI9CDAkg6jDM:&imgrefurl=http://www.facebook-gratis.com/2011/07/imagenespaisajes.html&docid=xiWsZC7M95ayGM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-wpyUncVFO0A/TijG5eTUuAI/AAAAAAAAARM/Waf


Fotografia Vertical Aquesta fotografia e vertical perquè es mes gran la altitud que la longitud http://www.google.com/imgres? q=paisajes&um=1&hl=es&tbm=isch&tbn id=zIxmQpIGd5dOXM:&imgrefurl=http:/ /www.imagenes11.com/fotospaisajes.html&docid=VHLP5TvhF262G M&imgurl=http://www.imagenes11.com/i mages/imagenes-paisajes-postalp.jpg&w=300&h=300&ei=-A

2 fotografia horitzó al terç superior - horitzó al terç inferior (mínim 2 fotografies) Horitzó terç superior Aquesta fotografia te l’horitzó de terç superior perquè l’horitzó esta enfocat adalt http://www.google.com/imgres? q=horizonte+tercio+superior&u m=1&hl=es&tbm=isch&tbnid= Dt08Tb4yT5rCOM:&imgrefurl= http://blog.deviajeabrasil.com/20 08/08/08/la-regla-delhorizonte/&docid=0pbiyr3P_D5 wrM&imgurl=http://i215.photob ucket.com/albums/cc180/cap

Horitzó terç inferior


Aquesta fotografia te l’horitzó de terç superior perquè l’horitzó esta enfocat avall.

http://www.google.com/imgres? q=horizonte+tercio+superior&um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=MtaQms3fYFoOyM:&imgrefurl=http://www.ojodigital.com/f oro/talleres-antiguos/296214-taller-2-la-regla-de-los-tercios-ejercicio-1-a.html&docid=MFzhvAI_hBZWyM&imgurl=ht

3 fotografia subjecte en punts de força (mínim 2 fotografies) Aquesta fotografia esta enfocada al centre a la dreta. http://www.google.com/imgres? q=horizonte+tercio+superior&um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid= MtaQms3fYFoOyM:&imgrefurl=http://www.ojodigital.com/for o/talleres-antiguos/296214-taller-2-la-regla-de-los-terciosejercicio-1-a.html&docid=MFzhvAI_hBZWyM&imgurl=ht

Aquesta fotografia esta enfocada al centre http://www.google.com/imgres? q=horizonte+tercio+superior&um=1&hl= es&tbm=isch&tbnid=MtaQms3fYFoOyM :&imgrefurl=http://www.ojodigital.com/f oro/talleres-antiguos/296214-taller-2-laregla-de-los-tercios-ejercicio-1a.html&docid=MFzhvAI_hBZWyM&img url=ht


4 Fotografia focal curta i focal llarga (mínim 2 fotografies)

Focal curta Aquesta fotografia es focal curta perquè esta feta a un punt molt propè a la camera

Fotografia Focal llarga Aquesta fotografia es focal llarga perquè s’ha fet des de un punt molt llunya de la camera.

5 Fotografia subexposada - sobreexposada - llum normal (mínim 3 fotografies) Fotografia subexposada +1 llum

Fotografia sobreexposada -1 llum

http://www.google.com/imgres?q=fotografia+sobreexposada&um=1&hl=es&sa=N&tbm=isch&tbnid=99p_A8kMNhg3M:&imgrefurl=http://jaumeoller.blogspot.com/2010/08/parc-natural-demontesquiu.html&docid=kCQHo7V7YSxC0M&itg=1&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_fCI6b3vjyaU/TFlWll4l1UI/AAAAAAAABUY/60Bj_3_sJMo/s1600/DS C_1723_com.jpg&w=800&h=532&ei=cTGcToCyIIWt8QOBo8zlBQ&zoom

Fotografia Normal


Aquesta fotografia es normal perquè esta centrada i es veu mes el cotxe que esta al centre que les persones que estan darrere

6 Fotografies amb llums de temperatures de color diferents http://misfondos.com.es/wallpaper/Lamborghini/ (sortides de sol,fluorescents,bombetes...)


P1040035.jpg

7 Fotografia de reportatge social (2 fotografies) Aquesta fotografia es reportatge social perquè es un tema de pobresa molt important pobreza/

Aquesta fotografia es reportatge social perquè el tema de la foto es els nens soldats


http://fundacion.alejandrosuarez.es/ninos-soldadolejos-de-la-utopia-de-una-infancia-feliz/

8 fotografia d'objectes de consum (2 fotografies)

el diners son un objecte de consum

http://saavedramarta.blogspot.com/ 2011/04/tema-12-el-dinero.html

El mengar tambe es un objecte de consum

http://www.eltopo.cl/media/users/4/225107/ima ges/public/12876/Traducciones_Consumo.jpg? v=1313191940421


9 Fotografies d'esports ( una amb moviment i una instantània capturant el moviment nítid) Aquesta fotografia es amb moviment perquè esta a molta velocitat i es veu borrós

http://www.google.es/imgres? q=atletismo&um=1&hl=es&sa=N&tbm=isch&tbnid=BjojXZSJ1P9kEM:&imgrefurl=http://www.pro fesorenlinea.cl/Deportes/Atletismo.htm&docid=FdRbQxUO76i1MM&imgurl=http://www.profesoren linea.cl/imagendeporte/atletismo22.jpg&w=800&h=6

fotografia feta en el moment adequat i en moviment però no es veu borrós

http://www.google.es/imgres? q=basketball&um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=sd541eUxRcho8M:&imgrefurl=http://en.beijing20 08.cn/news/sports/headlines/basketball/n214566798.shtml&docid=5NivkX10mUKufM&imgurl= http://img00.beijing2008.cn/20080820/Img214566926.j

ballet


10 fotografies d'espectacles (una de dansa i una d'un concert) concert kiss

http://www.google.es/imgres? q=ballet&um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=98 pqrkKrb5exWM:&imgrefurl=http://www.arte spain.com/23-06-2010/noticias/el-bostonballet-en-palmas-decanarias&docid=J0C_beH1CZdxTM&imgurl =http://www.artespain.com/wpcontent/uploads/El

q=concierto+de+kiss&um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=78atkPD59IFHLM:&imgrefurl=http://www. ruidosis.net/es-oficial-kiss-en-vivo-el-11-de-abril-en-bogotacolombia/&docid=rbp0vSPpgvR5GM&imgurl=http://www.ruidosis.net/wp-content/u

examen fotografia  

una prova de foto