Issuu on Google+

HELPEA

HELPEA Twoje Centrum Odszkodowań

Twoje Centrum Odszkodowań

PLAN MARKETINGOWY

HELPEA Twoje Centrum Odszkodowań ul. Witolda 1, 26-600 Radom biuro@helpea.pl 727 965 965 48 679 67 57 NIP: 796-254-17-19 REGON: 145487892

www.helpea.pl ©Copyright HELPEA Wszelkie prawa zastrzeżone


PLAN MARKETINGOWY Spis treści

1. Wstęp 2. Poznaj Nas • Ważne informacje • Nasze atuty – Twoje korzyści

3. Nasza branża • Samouczek

4. Korzyści z bycia partnerem HELPEA 5. Kodeks Etyczny 6. Złote zasady sukcesu 7. Poznaj strukturę planu firmy 8. Twoja droga do sukcesu • Krok pierwszy • Krok drugi • Krok trzeci

9. MLM – marketing wielopoziomowy 10. Budowa Twojego zespołu sprzedażowego

1. WSTĘP Witaj w HELPEA

Cieszymy się, że odkryłeś naszą firmę i zakres usług jakie świadczymy, skupiając się na dwóch filarach: pomocy i ludziach. Inwestując w te dwa elementy, znaleźliśmy sposób, aby profesjonalnie pomagać jak największej liczbie klientów. Osiągamy to, za pomocą kapitału ludzkiego, w który systematycznie inwestujemy bo wierzymy, że to Ty, jesteś naszym najlepszym ambasadorem. Kiedy zauważyliśmy, że pomagając wielu klientom w uzyskiwaniu adekwatnych odszkodowań, zadośćuczynień za ból i cierpienie, realizujemy siebie poprzez pomoc innym - stworzyliśmy profesjonalny i solidny plan, który razem z naszymi partnerami, krok po kroku realizujemy, podnosząc standardy branży, w której działamy. Chcemy, abyś Ty również stał się częścią tego planu i sukcesu, dołączając do zespołu naszych specjalistów! Jako młoda i ambitna firma, która aspiruje do pomagania wielu osobom na terenie całej Polski oraz Europy, podejmujemy współpracę z osobami, które szukają: nowych możliwości rozwoju i zarobku lepszej, dającej więcej satysfakcji pracy sposobu na realizację siebie poprzez pomaganie innym nowoczesnego partnera biznesowego

• Przykładowe zaliczki i prowizje

11. Elitarny Klub Udziałowców

Witaj w zespole!

12. Ekskluzywne programy motywacyjne 13. HELPEA – Biznes Twojego życia

Życzymy Ci owocnej współpracy i tego, aby decyzja o dołączeniu do naszego zespołu, była jedną z najlepszych w Twoim życiu. Pamiętaj: Najlepszy czas na działanie jest Teraz. Samych sukcesów Dominika i Daniel Woźniak


2. POZNAJ NAS HELPEA Twoje Centrum Odszkodowań, to polska firma prężnie działająca na rynku od września 2013 roku. Jako założyciele, za główny cel, postawiliśmy sobie pomoc w uzyskiwaniu adekwatnych odszkodowań, dla osób poszkodowanych w wypadkach. Gdybyś sam miał wybrać dom, pracę, przyjaciół, rodzinę, zarobki swoich marzeń - jakby wyglądały te rzeczy? Jak byś pracował, gdzie byś jadał, na jakie wakacje zabierałbyś rodzinę, przyjaciół? Marzenia wyglądają pięknie, jednak standardową pracą, ciężko się je realizuje. Ciężko, gdy 2 000 zł to duża pensja, 10h dziennie nie widzisz rodziny, przyjaciół, a wakacje masz wtedy, kiedy szef Ci pozwoli. Pamiętam jak pracowałem za 1 000 zł miesięcznie - dzisiaj, dzięki własnej pracy i systemowi MLM, mogę realizować swoje marzenia, tworząc nową jakość w HELPEA.

Zobacz, jak inaczej wyglądałoby Twoje życie, gdybyś na nowo zdefiniował, czym jest dla Ciebie sukces, wyznaczył plan i konsekwentnie go realizował. Jak by to było? Myślisz, że to tylko słowa, marzenia? Tak, masz rację, tylko dla nas marzenia to słowa, które przelewamy na kartkę papieru, formujemy z nich cele i w ten sposób je realizujemy – czego przykładem jest firma HELPEA. Wystarczy, że poświęcisz chwilę i poznasz z nami zasady, które poprowadzą Cię do sukcesu, a Twoje marzenia mogą stać się rzeczywistością. Pamiętaj, wszystko zależy od Ciebie.

Propagujemy etyczne i spójne z uczciwymi wartościami podejście, po to, aby każdy nasz klient, był obsłużony kompetentnie i rzetelnie. Swoimi działaniami, zwiększamy świadomość społeczną i pomagamy osobom pokrzywdzonym w wyniku nieszczęśliwych zajść, uzyskiwać adekwatne rekompensaty finansowe za ich cierpienia.

Niestety o te, wydawałoby się, oczywiste prawa, często trzeba walczyć, bo ubezpieczyciele, dbając o swoje interesy, wypłacają minimalne świadczenia. Tutaj wkracza zespół naszych specjalistów, powołując się na wszelkie dostępne przepisy regulujące odpowiedzialność ubezpieczyciela, przygotowuje kompletny wniosek z materiałami dowodowymi i występuje w imieniu naszych klientów, o wypłatę maksymalnego odszkodowania.

Doświadczenie naszego zespołu prawnego, daje gwarancję, że wszelkie sprawy przeprowadzamy ko m p e t e n t n i e , r z e c z o w o i z o d p o w i e d n i m zaangażowaniem. Pieniądze nigdy nie są wystarczającą rekompensatą po starcie zdrowia lub osoby bliskiej ale pomagają żyć godnie i ze świadomością, że wyrządzona szkoda, z o s t a ł a z r e ko m p e n s o w a n a , c h o c i a ż w t y m materialnym aspekcie.

Jako firma, tworzymy nowe miejsca na rynku pracy, dając szansę wielu osobom na zarabianie godziwych pieniędzy i znalezienie spełnienia zawodowego w pracy, gdzie nadrzędną wartością jest pomoc innym. Po d n o s i m y r ó w n i e ż z n a c z ą c o j a k o ś ć u s ł u g n a r y n k u odszkodowawczym, co przekłada się na zaufanie i zadowolenie klientów, korzystających z usług profesjonalnych firm odszkodowawczych. Współpracujemy z kancelarią adwokacką oraz radcami prawnymi, którzy mają wieloletnie doświadczenie w uzyskiwaniu najwyższych odszkodowań dla osób poszkodowanych w najróżniejszych wypadkach. To doświadczenie, gwarantuje rzetelną i profesjonalną obsługę, na każdym etapie prowadzenia sprawy.


Ważne informacje

Współpracujemy z doświadczoną Kancelarią Adwokacką W swoim zespole, mamy wysokiej klasy specjalistów z dziedziny prawa oraz rynku odszkodowawczego

Nasze atuty, Twoje korzyści:

Know How - mamy wiedzę, jak krok po kroku działać, aby odnosić sukcesy

Pokrywamy wszystkie koszty sądowe za klientów

Profesjonalny system - jako nasz partner, masz dostęp do wewnętrznej strefy on-line, gdzie 24 h/dobę widzisz postępy w pracy swojego zespołu, etapy rozpatrywania spraw Twoich klientów. Możesz również korzystać z zamkniętej strefy biznesowej, która jest jednym z najbardziej nowoczesnych rozwiązań, dostępnym na rynku.

Współtworzymy profesjonalną sieć sprzedaży Mamy zespół kompetentnych lekarzy orzeczników Wdrożyliśmy wielostopniowy system szkoleń dla każdego partnera Płacimy największe wynagrodzenia na rynku, dając najwyższe możliwości zarobkowe oraz rozwojowe

Otaczamy opieką i pomagamy każdej osobie, która z nami współpracuje

Łączymy tradycję z nowoczesnością, dlatego tworzymy warunki sprzyjające pracy na różnych płaszczyznach, dla osób w każdym wieku Zaplecze szkoleniowe i coachingowe - każdy nowy partner, który dołącza do naszego zespołu, przechodzi szereg szkoleń wprowadzających aby zostać certyfikowanym przedstawicielem jakości, którą oferujemy

Reprezentujemy klientów na każdym etapie prowadzenia sprawy

Wypłacamy wynagrodzenia zaliczkowe w każdym miesiącu rozliczeniowym

Wyjątkowe podejście do klienta i jego spraw - zawsze jesteśmy dostępni poprzez call center oraz system monitorowania sprawy on-line

Jesteśmy młodą firmą i czekamy na ludzi takich jak Ty, którzy razem z nami, zbudują potężną markę i otrzymają za to adekwatne wynagrodzenie

Możliwości rozwoju - organizujemy aktywności w postaci dodatkowych kursów, szkoleń, warsztatów - wszystko po to, aby maksymalnie zadbać o naszych współpracowników i stworzyć otwarte i przyjazne miejsce pracy Nowoczesne programy motywacyjne, dzięki którym zarobisz dodatkowe pieniądze oraz skorzystasz z atrakcyjnych niespodzianek, w postaci wyjazdów lub nagród rzeczowych Jasne i przejrzyste warunki wynagradzania - prostota i przejrzystość w planie marketingowym, dają poczucie bezpieczeństwa i gwarancję satysfakcjonujących przychodów


3. NASZA BRANŻA Zajmujemy się pomocą osobom poszkodowanym w wypadkach, reprezentując ich w komunikacji z Towarzystwem Ubezpieczeniowym w celu uzyskania możliwie najwyższego odszkodowania.

Zakres świadczonych przez naszą firmę usług obejmuje: pomoc w dochodzeniu odszkodowań i zadośćuczynień w przypadku wystąpienia szkód powstałych: na skutek wypadków komunikacyjnych podczas pracy w gospodarstwie rolnym w zakładzie pracy podczas imprez masowych na skutek błędów medycznych na skutek pośliźnięcia, potknięcia wszelkie szkody na osobie, powstałe na skutek działań lub zaniedbań osób trzecich

Zajmujemy się: sprawami aktualnymi sprawami, gdzie szkody nastąpiły do 3 lat wstecz sprawami, gdzie szkody nastąpiły w wyniku przestępstwa (tu możemy zająć się wszystkimi sprawami aż od 10.08.1997 r.)

HELPEA MOŻE UZYSKAĆ NA RZECZ OSÓB POSZKODOWANYCH, NASTĘPUJĄCE ŚWIADCZENIA:

Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę - świadczenie pieniężne, które ma na celu złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych, powstałych po stronie poszkodowanego lub najbliższych członków rodziny zmarłego Stosowne odszkodowanie - jednorazowe świadczenie, przysługujące najbliższym członkom rodziny po śmierci osoby bliskiej, z tytułu znacznego pogorszenia ich sytuacji życiowej Zwrot wszelkich kosztów związanych z wypadkiem - np. leczenia, rehabilitacji, lepszego odżywiania, opieki nad poszkodowanym, transportu poszkodowanego i jego bliskich, adaptacji mieszkania, przygotowania do nowego zawodu, pogrzebu itd. Zwrot utraconych zarobków - w sytuacji wystąpienia uszczerbku majątkowego, związanego z niezdolnością do pracy, na skutek doznanych w następstwie wypadku obrażeń ciała Renta - gdy na skutek wypadku, nastąpiło po stronie poszkodowanego, zwiększenie potrzeb, utrata zdolności do pracy, zmniejszenie widoków powodzenia na przyszłość. Świadczenie to, ma na celu zapewnienie poszkodowanemu środków, potrzebnych do poprawy stanu jego zdrowia, jak również, wyrównania różnicy w dochodach, jakie powstały na skutek wypadku Renta przysługująca osobom uprawnionym do alimentacji po śmierci poszkodowanego - ma na celu uzupełnienie dochodów osób uprawnionych, wobec których na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny lub którym za życia, dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania


SAMOUCZEK - SZKODY

SZKODA OSOBOWA

Jeśli doznałeś obrażeń ciała jako pasażer, kierowca, pieszy, rowerzysta, możesz dochodzić należnych Ci świadczeń z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku lub podmiotu zobowiązanego do naprawienia szkody.

SZKODA MAJĄTKOWA

Jeśli uszkodzeniu, utracie lub zniszczeniu uległ Twój pojazd, przysługuje Ci : zwrot kosztów naprawy pojazdu zwrot kosztów holowania zwrot kosztów parkowania w uzasadnionych przypadkach, zwrot kosztów wynajmu pojazdu zastępczego

PRZYSŁUGUJE CI WÓWCZAS : zadośćuczynienie za doznaną krzywdę z tytułu doznanych obrażeń ciała

Jeśli uszkodzeniu, utracie lub zniszczeniu uległ Twój pojazd, spaleniu, zalaniu lub kradzieży uległo Twoje mienie (w mieszkaniu, domu, firmie) i posiadasz zawartą umowę dobrowolnego ubezpieczenia, zgodnie z zakresem ubezpieczenia przysługuje Ci wyrównanie powstałej szkody.

zwrot kosztów leczenia szpitalnego i pozaszpitalnego zwrot kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, urządzeń kompensujących kalectwo wyrównanie utraconego dochodu zwrot kosztów opieki osób trzecich zwrot kosztów odpowiedniego lub lepszego odżywiania zwrot kosztów przejazdów związanych z leczeniem, jak również odwiedzin osób bliskich

SZKODA W ROLNICTWIE

w przypadku niezdolności do pracy - renta wyrównująca utratę dochodów w przypadku zwiększonych potrzeb - zwrot wydatków

ŚMIERĆ BLISKIEJ OSOBY

Zgodnie z prawem rolnicy (podobnie jak kierowcy pojazdów) są zobligowani do wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej posiadanego gospodarstwa rolnego. Ubezpieczenie pokrywa wszelkie szkody powstałe na terenie gospodarstwa rolnego, wyrządzone przez rolnika, osobę pozostającą w gospodarstwie domowym lub pracowników gospodarstwa. Odszkodowania wypłacane są w szczególności za uszkodzenia ciała, rozstrój zdrowia, śmierć oraz uszkodzenie lub zniszczenie mienia. Ubezpieczeniem objęte są także maszyny i pojazdy wolnobieżne należące do rolnika, a także szkody wyrządzone przez pracowników w związku z ruchem pojazdów będących właśnością rolnika.

Jeśli w wyniku doznanych obrażeń, zmarła bliska Ci osoba, możesz starać się o: jednorazowe odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej dla każdego z uprawnionych np. współmałżonek, dziecko, rodzice zadośćuczynienie za krzywdę po śmierci osoby bliskiej, dla każdego z uprawnionych zwrot kosztów związanych z pochówkiem i pogrzebem (m.in. zakupu trumny, wieńców, odzieży żałobnej, poczęstunku osób biorących udział w ceremonii pogrzebowej, wystawienia nagrobka)

INNE SZKODY

Jeśli do powstania wypadku (obrażeń ciała, śmierci) doszło w wyniku zawinionego działania lub zaniechania osoby bądź podmiotu zobowiązanego (np. upadek na śliskiej, uszkodzonej nawierzchni chodnika, schodów, drogi, pogryzienie lub przewrócenie przez psa), możesz także starać się o należne odszkodowanie, w którego uzyskaniu możemy Ci pomóc.


4 NAJWAŻNIEJSZE KWESTIE, KTÓRE MUSISZ POZNAĆ, ABY POMÓC KLIENTOWI

4. KORZYŚCI Z BYCIA PARTNEREM HELPEA Bez inwestycji dużych pieniędzy, dostajesz narzędzia do prowadzenia własnego biznesu i system, który we wszystkim Ci pomaga Dzięki naszemu działowi szkoleniowemu, możesz podnosić swoje kompetencje, tworzyć nowe, korzystniejsze schematy pracy i myślenia, a co za tym idzie, osiągać lepsze wyniki Bez żadnych zobowiązań, możesz z miesiąca na miesiąc, poświęcać coraz więcej czasu na współpracę z HELPEA

Ustal: Krok 1

Krok 2

Krok 3

Kiedy miał miejsce wypadek? ważna informacja, która pozwoli Ci określić, czy w danej sprawie możemy pomóc

Jako wyróżniający się sprzedawca, bierzesz udział w dodatkowych programach motywacyjnych

Czy poszkodowany dostał już odszkodowanie, jeżeli tak, to jakie? Czy została podpisana ugoda z Towarzystwem Ubezpieczeniowym?

Comiesięczne wypłaty zaliczek spowodują, że bardzo szybko zaczniesz traktować współpracę z HELPEA, jako główne źródło dochodów

uważaj, bo wielokrotnie poszkodowani otrzymują bardzo zaniżone odszkodowania - wiedząc to, możemy ich reprezentować, aby uzyskać adekwatną kwotę roszczenia

Prosty i przejrzysty plan marketingowy, wspomaga szybki rozwój Twojej grupy

Czy na miejscu wypadku była policja, karetka, czy są świadkowie? ważna informacja, dzięki której określisz, jak dany wypadek oceniła formalnie policja

Krok 4

Każdy nowy partner, otrzymuje do pomocy wykwalifikowaną osobę, która prowadzi z nim pierwsze spotkania i wprowadza w tajniki pracy

Co się dokładnie wydarzyło? dzięki temu, poznasz dokładny przebieg zdarzeń oraz ich negatywne następstwa

Masz do dyspozycji biuro, w którym możesz prowadzić rozmowy z klientami, spotkania biznesowe oraz codziennie pracować Liczymy się z Twoimi pomysłami, ponieważ te najcenniejsze, powstają w umysłach osób najbardziej zaangażowanych. Najciekawsze pomysły nagradzamy atrakcyjnymi nagrodami Pamiętaj jednak, że współpraca z HELPEA, to biznes jak każdy inny. Twoja wypłata, to prowizja uzależniona od ilości spraw, wypracowanych przez Ciebie i Twoją grupę


5. KODEKS ETYCZNY

KODEKS ETYCZNY Kodeks Etyczny Partnerów HELPEA to nowoczesne standardy etyczne, które podnoszą jakość zaspokajania potrzeb klientów i ochronę ich interesów.

Troska

Profesjonalizm

Zaufanie

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Szacunek

PRACA ZESPOŁOWA

ZAUFANIE

PRACA ZESPOŁOWA

Zaangażowanie

Zaufanie

Profesjonalizm

Szacunek

Zaufanie

Profesjonalizm

Odpowiedzialność TROSKA

Troska Szacunek

SZACUNEK

Troska

SZACUNEK

Zaufanie

PROFESJONALIZM

Praca zespołowa

kodeks etyczny Szacunek Zaangażowanie

PRACA ZESPOŁOWA

Całość ma na celu utrwalanie pozytywnego wizerunku HELPEA, dając Ci jasne zasady i wytyczne tego, w jaki sposób podchodzimy do naszej pracy.

JAKO PARTNER HELPEA:

Działam w zgodzie z przyjętymi zasadami i normami, kierując się wyłącznym dobrem Klienta Szanuję dobra osobiste i godność Klientów oraz wszystkich pracowników i współpracowników HELPEA Twoje Centrum Odszkodowań Dbam o obsługę każdego Klienta, na jednakowo wysokim poziomie Zawsze służę Klientowi radą i pomocą w trudnej sytuacji Przestrzegam zasad uczciwej konkurencji wewnątrz HELPEA Twoje Centrum Odszkodowań W ramach prowadzonej działalności, przestrzegam przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), w szczególności stosuję odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, dane osobowe są przetwarzane na podstawie imiennego upoważnienia Zobowiązuję się w szczególności do:

ZAUFANIE

SZACUNEK

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

ZAANGAŻOWANIE

PROFESJONALIZM

pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, związanych z działalnością handlową HELPEA Twoje Centrum Odszkodowań


6. ZŁOTE ZASADY SUKCESU dobrze poznaj zakres usług, które mamy w ofercie, aby Twoje zarobki były proporcjonalne do jakości, którą oferujesz

NIE

O

NIE O

P

NIE

TAK

P TAK

systematycznie powiększaj swój zespół sprzedażowy, tak aby dołączały do niego nowe osoby, które otrzymają szkolenie i pomoc w działaniu

każdego klienta i jego sprawę traktuj indywidualnie - poznaj jego historię, upodobania O i potrzeby

NIE

nie traktuj odmowy jak porażki - Ci, którzy słyszą wiele razy „nie” odnoszą duże sukcesy, bo aktywnie i z dużą determinacją, działają w wybranym kierunku zadbaj o to, abyś był starannie przygotowany do każdego spotkania. Starannie pod kątem: wyglądu, materiałów, wiedzy i dobrego nastawienia

P

SUKCES

ucz się od najlepszych - korzystaj ze wskazówek osób sukcesu - oni przeszli drogę na szczyt i mają praktyczne rady i rozwiązania, które są sprawdzone i działają

2

etap

ETAP I – Prowizja własna i grupowa określa prowizje, jakie otrzymujesz z własnych spraw oraz ze spraw, które pozyskują Twoi współpracownicy

ETAP II – prowizja od dochodów firmy to wyjątkowa okazja aby uczestniczyć w dochodach, jakie wypracowuje firma

Plan marketingowy został tak stworzony, aby każdy nowy współpracownik firmy HELPEA, miał takie same możliwości zarobkowe i rozwojowe. Poznaj nasze możliwości dokładnie, abyś już dzisiaj zobaczył pełny potencjał, który w nich drzemie. Ten potencjał czeka na Twoje odkrycie, zgodnie z maksymą:

TEN KTO CHCE, SZUKA SPOSOBU,

a ten kto nie chce, szuka POWODU

TRUDNOŚCI, Z KTÓRYMI ZMAGASZ SIĘ DZISIAJ, przechodzą w siłę, której potrzebujesz jutro. Tylko się nie poddawaj i działaj dalej!

bądź etyczny i działaj zgodnie z tym, co podpowiada Ci serce

1

etap

stale się rozwijaj - podnoś swoje kompetencje miękkie i twarde, tak abyś technicznie wiedział co oferujesz, będąc przy tym mistrzem komunikacji stale szukaj - nowych sposobów na pozyskanie klienta, większą motywację, na rekrutację nowych partnerów, na lepsze i korzystniejsze działanie

Plan marketingowy firmy HELPEA, składa się z dwóch etapów, każdy z nich dotyczy innych obszarów zarabiania.

O

7. POZNAJ STRUKTURĘ PLANU FIRMY

WYBIERZ TO, CO BĘDZIE DLA CIEBIE NAJLEPSZE


Krok pierwszy:

8. TWOJA DROGA DO SUKCESU Jeżeli jesteś gotowy na nowe wyzwania - to doskonale, bo współpracując z HELPEA sam zdecydujesz, w jaki sposób będziesz pracował i ile będziesz zarabiał, dopasowując swój wybór, do stworzonych przez nas możliwości.

edukacja i egzamin JAKO OSOBA, KTÓRA DOPIERO PODPISAŁA UMOWĘ Z FIRMĄ HELPEA, MUSISZ ZOSTAĆ DOBRZE WYSZKOLONY, ABYŚ:

godnie reprezentował firmę i jej sposób działania zobaczył, jak działa wyszkolony przedstawiciel i uczył się od niego nie popełniał podstawowych błędów, a szybciej odnosił sukcesy zyskał pewność, że wiesz co robisz, dzięki temu podczas spotkań, poczujesz duży spokój i uzyskasz szybkie efekty

1. KROK PIERWSZY: Przejdź etap szkoleniowy, poznaj szczegóły współpracy, zdaj egzamin, uzyskaj certyfikat i pozyskaj swoją pierwszą sprawę, aby stać się pełnoprawnym przedstawicielem HELPEA

2. KROK DRUGI: Zdobywaj kolejne poziomy w firmie i stań się managerem, dzięki sprawom, które będziesz pozyskiwał. Zbuduj swoją sieć kontaktów, aby Twoi znajomi wiedzieli czym się zajmujesz i jak możesz im pomóc

Kiedy już przejdziesz podstawowe szkolenie i zdasz egzamin, masz do dyspozycji doświadczonego przedstawiciela, który pomoże Ci przy Twoich pierwszych sprawach. Zobaczysz jak zbierać dokumentację, rozmawiać z poszkodowanymi oraz wypełniać wszystkie dokumenty. Podpisujesz umowę i otrzymujesz swoją pierwszą prowizję, a przedstawiciel, dodatkowy bonus za pomoc, w wysokości 5%, wypłacany przez firmę.

N

PRZYKŁAD: Kwota roszczenia wynikająca z Dokumentacji: Prowizja dla firmy (netto): Twoja prowizja na start: Bonus za pomoc dla Przedstawiciela prowadzącego:

Zacznij budować swój zespół sprzedażowy i awansuj na kolejne poziomy. Pomóż innym, podziel się swoją wiedzą, a kiedy oni osiągną pierwsze sukcesy, Ty również na tym zyskasz

PODOBNIE JAK DIAMENTU NIE DA SIĘ OSZLIFOWAĆ BEZ TARCIA…

…tak i człowiek nie może się rozwijać bez trudu, bez gorszych doświadczeń, bez kryzysów, bez epizodycznych upadków.

Gratulacje – właśnie zarobiłeś swoją pierwszą prowizję, czyli aż 900 zł! A to dopiero pierwsza sprawa!

Zgodnie z planem marketingowym, po przyjęciu sprawy przez HELPEA, otrzymujesz zaliczkę w wysokości 300 zł, na poczet późniejszego wynagrodzenia, które otrzymasz zaraz po tym, jak podmiot do tego zobowiązany, przekaże nam kwoty roszczeń, na nasze konto. Po zdaniu egzaminu i wprowadzeniu pierwszej sprawy, stajesz się pełnoprawnym przedstawicielem firmy HELPEA i przechodzisz na drugi poziom w planie marketingowym. Dodatkowo, otrzymujesz gratis od firmy, zestaw przedstawicielski, abyś mógł godnie nas reprezentować.

Jeśli nie możesz latać, to biegnij. Jeśli nie możesz biec, to idź. Jeśli nie możesz iść, to pełzaj. Cokolwiek jednak robisz, pamiętaj, aby wciąż iść naprzód.

3. KROK TRZECI:

30 000 zł 30% = 9 000 zł 10% (z prowizji firmowej) = 900 zł 5% = 405 zł


Krok trzeci:

Krok drugi:

budowa zespołu sprzedażowego

działanie Masz już podstawowe umiejętności, które pozwolą Ci swobodnie poruszać się w świecie odszkodowań i pozyskiwać kolejnych klientów do firmy.

Przed Tobą kolejny poziom i ciekawe zadanie, tylko od Ciebie zależy, czy zdecydujesz się na jego realizację. Budowa własnej grupy sprzedażowej nie jest dla każdego ale każdy potrafi się jej nauczyć.

Teraz możesz rozwinąć skrzydła i wykorzystać w pełni potencjał, który Ci dajemy.

Budowanie własnej struktury dystrybucji, to nic innego, jak zapraszanie do współpracy z firmą nowych osób, którym tak samo jak Tobie, spodobają się możliwości, jakie oferujemy.

Twoja droga do sukcesu zależy tylko od Ciebie. My możemy udzielić Ci całego niezbędnego wsparcia, a Ty wykonujesz kluczowe działanie.

DLATEGO PRZYGOTOWALIŚMY DLA CIEBIE KILKA ZASAD, KTÓRE NA TYM POZIOMIE, MOGĄ CI SIĘ PRZYDAĆ:

uświadom sobie, że dzięki Tobie, setki osób mogą uzyskać większe, należne im odszkodowania. Ta praca, to nie tylko Twoja prowizja ale wdzięczność wielu osób, które dzięki Twojemu zaangażowaniu, dostaną adekwatne odszkodowania pomyśl o bliskich, znajomych, którzy mieli wypadek i powiedz im o tym, że możesz im pomóc w pierwszej kolejności zbuduj swoją własną siatkę informacyjną, poprzez informowanie wszystkich czym się zajmujesz. Sam zobaczysz, jacy ludzie potrafią być wdzięczni, kiedy im pomożesz bądź otwarty i szukaj nowych pomysłów oraz rozwiązań

poświęcaj kilka godzin dziennie na pracę w HELPEA, a zobaczysz jak ten czas zaprocentuje w przyszłości

Nie czekaj na nadzwyczajne okoliczności. Chwytaj się zwykłych okazji i czyń je wielkimi. Słabi ludzie czekają na sprzyjające warunki, silni ludzie kreują je

[ Orison Swett Marden ]

wciąż poszerzaj swoją wiedzę na temat odszkodowań aby jeszcze lepiej obsługiwać swoich klientów nie bój się prosić o pomoc, zawsze otrzymasz potrzebne narzędzia oraz wsparcie

Kiedy już poznałeś te zasady, ustal konkretny plan, ile spraw w tym miesiącu pozyskasz dla firmy oraz jaką będziesz miał z tego prowizję. Zapisz ten cel na kartce i dodaj do niego nagrodę, którą otrzymasz po zrealizowaniu. Zapisany cel, powieś w widocznym miejscu, tak aby codziennie Cię mobilizował.

Pamiętaj

!

miej oczy i uszy szeroko otwarte, ponieważ ludzie codziennie potrzebują Twojej pomocy.

Każdy klient, którego obsłużysz, może być idealnym kandydatem na współpracownika. Wie, że firma jest rzetelna i uczciwa, wie na czym polega Twoja praca. Wystarczy odrobinę Twoich chęci, aby wytłumaczyć takiej osobie nasze warunki współpracy lub zaprosić ją na spotkanie informacyjne, a w Twojej strukturze pojawi się pierwszy współpracownik.


9. MLM MARKETING WIELOPOZIOMOWY W FIRMIE HELPEA Wiemy, że pierwsze zetknięcie z tą nazwą może budzić zdziwienie, dlatego pozwól, że bardzo szybko i konkretnie wyjaśnimy Ci to nowe pojęcie. Dzięki temu, jeszcze lepiej zrozumiesz, jak działa nasza firma oraz dlaczego oferujemy tak atrakcyjne metody wynagrodzeń.

MLM HELPEA postanowiła, że zamiast wydawać duże sumy pieniędzy na reklamę, przedstawicieli, kampanie marketingowe i innych pośredników - zapłaci te pieniądze Tobie. Dlatego w naszej firmie masz możliwość zarabiania tak dużych kwot, wynikających z planu marketingowego.

RAZEM ZAWSZE MOŻECIE OSIĄGNĄĆ WIĘCEJ i to jest idea budowania własnego zespołu sprzedażowego Tu, z wyciągniętą ręką czeka HELPEA, która przygotowała dla Ciebie specjalny zestaw szkoleń oraz indywidualnych konsultacji, z zakresu budowania własnego zespołu

2013

Grupa

Na początku, tylko od Ciebie zależy wielkość Twojej grupy. Ważne jest, abyś zapewnił każdej osobie, którą zapraszasz, pomoc i dostęp do szkoleń, aby i ona mogła zdobyć fundamenty pracy w tej branży. Dzięki temu, masz pewność, że w grupie posiadasz wyszkolone i pewne siebie osoby, które wiedzą jak działać. Biznes budowany szybko i bez edukacji, prędzej czy później upadnie, tylko solidny fundament daje duże i długofalowe zyski

2014

Sam jesteś w stanie powiedzieć o firmie i jej usługach ograniczonej liczbie osób, dlatego ważne jest budowanie własnego zespołu. Firma wynagradza Cię d o d a t ko w o , z a k a ż d e g o k l i e n t a , k t ó r e g o przyprowadzi polecona przez Ciebie osoba. Im więcej osób masz w grupie, tym więcej potencjalnych klientów możesz zyskać, co automatycznie przełoży się na Twoje zarobki.

Duplikacja

Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś niż tego, co zrobiłeś. Więc odwiąż liny i opuść bezpieczną przystań. Złap w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj, śnij, odkrywaj [ Mark Twain ]

ABY ZARZĄDZAĆ TAKĄ GRUPĄ, MUSISZ ZDOBYWAĆ NOWE KOMPETENCJE

2015

Żyjemy w erze komunikacji internetowej pomyśl, ile osób dowiedziało się o filmie, książce, kosmetykach, które Ci się spodobały i ich używasz? Jest jeden minus, nie otrzymałeś za to prowizji! Dlatego poświęć czas i energię na naukę Twoich współpracowników działania w biznesie MLM, a sam zobaczysz ile osób, pośrednio dzięki Tobie, dowie się o HELPEA i właśnie to jest duplikacja.

Dzięki wyszkolonym współpracownikom, Twój zespół będzie systematycznie rósł. Pomyśl - jakie prowizje możesz uzyskać dzięki grupie 1 000 osób, które codziennie rozmawiają z bliskimi i mogą polecać im usługi naszej firmy?


Zwróć uwagę, że raz wykonana praca, przynosi profity przez długie lata. Budując Twój zespół sprzedażowy, masz pewność, że w każdym miesiącu Twoja grupa przyniesie kolejne sprawy, a Ty jako Lider, otrzymasz z tego prowizję, tak samo jak każdy członek zespołu, otrzyma swoje wynagrodzenie.

10. Budowa Twojego zespołu sprzedażowego Poziom prowizyjny:

Stanowisko: Ilość spraw grupowo: Ilość spraw indywidualnie:

Jest miarą skuteczności działania Twojego i Twojej grupy, gdzie w zależności od ilości spraw, które razem z grupą pozyskacie dla firmy, dostajesz odpowiednie wynagrodzenie

SYSTEM ZALICZEK

Poziom zajmowany w firmie zgodnie z planem marketingowym Ilość spraw, jakie Ty i Twoja grupa pozyskacie dla firmy i zostaną przyjęte do realizacji Ilość spraw, jakie sam pozyskasz dla firmy i zostaną przyjęte do realizacji

PLN KWOTA ROSZCZEŃ

Do 20 000

PLN

KWOTA ZALICZKI

100 zł

KWOTA ROSZCZEŃ

Od 20 001 do 50 000 KWOTA ZALICZKI

300 zł SYSTEM WYNAGRODZEŃ % PROWIZJI

STANOWISKO

PLN

ILOŚĆ SPRAW

ILOŚĆ SPRAW

GRUPOWO

INDYWIDUALNIE

KWOTA ROSZCZEŃ

Od 50 001 do 100 000

PLN

KWOTA ZALICZKI

10

Partner

15

Przedstawiciel

1

1

20

Doradca Klienta

15

15

25

Specjalista ds. Odszkodowań

50

25

30

Lider Grupy

100

50

35

Manager

300

150

38

Dyrektor Regionalny

700

350

40

Dyrektor Generalny

1500

750

500 zł

KWOTA ROSZCZEŃ

Od 100 001 do 200 000 KWOTA ZALICZKI

800 zł

PLN KWOTA ROSZCZEŃ

Od 200 001 Ilość spraw sumuje się i raz uzyskane stanowisko zostaje na zawsze!

KWOTA ZALICZKI

USTALANA INDYWIDUALNIE


PRZYKŁADOWA STRUKTURA

POZIOM PROWIZYJNY

15%

DORADCY KLIENTA - 20%

BARBARA

Łączna suma roszczeń z Twoich spraw wynosi: 66 000 zł, prowizja dla firmy to 30%, czyli 19 800 zł. Twoja część to 20% z 19 800 zł, czyli aż 3 960 zł! Za co otrzymujesz zaliczkę w kwocie 500 zł! Oprócz prowizji wynikającej ze spraw własnych, otrzymujesz prowizje za sprawy pozyskane w Twojej grupie.

4

TWOJA PROWIZJA OD SPRAW W GRUPIE WYNOSI:

SPRAWY W GRUPIE

Abyś lepiej zrozumiał zasady wyliczania prowizji, przejdźmy do konkretnego przykładu. Załóżmy, że w Twoim zespole sprzedażowym, bezpośrednio pod Tobą (w pierwszej linii), znajduje się 6 osób, a ilość spraw zgłoszonych przez ich grupy, kształtuje się następująco:

POZIOM PROWIZYJNY

1 050 zł PROWIZJA GRUPY

15%

NATALIA POZIOM PROWIZYJNY

3 SPRAWY W GRUPIE

20%

1 350 zł

R

PROWIZJA GRUPY

TY

Patryk: 7 spraw = łączna kwota roszczeń dla klientów to 200 000 zł, z czego 30% to prowizja dla firmy, czyli 60 000 zł

Patryk: Natalia: Kasia: Emil: Marta: Barbara: Ty:

7 spraw = 60 000 zł 3 sprawy = 9 000 zł 2 sprawy = 9 000 zł 8 spraw = 38 000 zł 1 sprawa = 6 000 zł 4 sprawy = 7 000 zł 2 sprawy = 19 800 zł

27

POZIOM PROWIZYJNY

POZIOM PROWIZYJNY

10%

R Twoja prowizja z zespołu Patryka:

20% (Twój poziom prowizyjny) - 15% (poziom prowizyjny Patryka) = 5% x 60 000 zł (prowizja dla firmy od sumy roszczeń spraw zgłoszonych przez grupę Patryka) = 3 000 zł

Twoja prowizja z zespołu Natalii:

5% (20% - 15% - różnica w poziomach między Tobą, a grupą Natalii) x 9 000 zł = 450 zł

Twoja prowizja z zespołu Kasi:

5% x 9 000 zł = 450 zł

Twoja prowizja z zespołu Emila:

5% x 38 000 zł = 1 900 zł

Twoja prowizja z zespołu Marty:

10% x 6 000 zł = 600 zł

Twoja prowizja z zespołu Barbary:

5% x 7 000 zł = 350 zł

MARTA 1 SPRAWA W GRUPIE

600 zł PROWIZJA GRUPY

SPRAW W GRUPIE

15%

10 710 zł PROWIZJA WŁASNA

EMIL 8 SPRAW W GRUPIE

5 700 zł PROWIZJA GRUPY

W SUMIE ZA SPRAWY POZYSKANE W TWOJEJ GRUPIE ZYSKUJESZ

Suma spraw zgromadzonych przez Ciebie i Twoją grupę wynosi: 27 i Twój poziom prowizyjny to Doradca Klienta - 20%. Łączna kwota do podziału na prowizje w Twoim zespole to: 29 760 zł (148 800 zł prowizja firmy minus 20% prowizji dla Ciebie i Twojej grupy, dzielone według planu marketingowego).

POZIOM PROWIZYJNY

15%

POZIOM PROWIZYJNY

15%

KASIA Zwróć uwagę na jeszcze jedną rzecz: wszyscy członkowie Twojej grupy, otrzymają prowizję od spraw własnych oraz ich grup. Zobaczmy, jak będzie wyglądało rozliczenie prowizji Twoje i Twojej grupy. Twój poziom procentowy wynosi 20%. Oznacza to, że otrzymujesz 20% prowizji od swoich spraw.

2 SPRAWY W GRUPIE

1 350 zł PROWIZJA GRUPY

PATRYK 7 SPRAW W GRUPIE

9 000 zł PROWIZJA GRUPY

6 750 ZŁ + PROWIZJA ZA SPRAWY WŁASNE 3 960 ZŁ – ŁĄCZNIE TO AŻ 10 710 ZŁ!

Dodatkowo, Twoi współpracownicy, również oprócz prowizji własnej, otrzymają prowizje od swoich zespołów! Przekonaj się, jak wzrosną Twoje zyski, kiedy wejdziesz na wyższy poziom prowizyjny i dalej będziesz rozwijał swój zespół. Prowizje są kwotami netto (dla osób, które z firmą podpisały umowy zlecenie, są to kwoty brutto).


PRZYKŁADOWA STRUKTURA

MANAGERA 35% Twoja grupa rozwija się, Ty zdobywasz nowe kompetencje i już w pełni zaangażowałeś się w struktury HELPEA. Załóżmy, że w Twoim zespole sprzedażowym, bezpośrednio pod Tobą (w pierwszej linii), znajduje się 6 osób, a ilość spraw zgłoszonych przez ich grupy kształtuje się następująco:

TWOJA PROWIZJA OD SPRAW W GRUPIE WYNOSI:

11

20%

SPRAW W GRUPIE

14 000 zł

NATALIA

PROWIZJA GRUPY

25

R

POZIOM PROWIZYJNY

35%

44 000 zł PROWIZJA GRUPY

Patryk: 17 spraw = łączna kwota roszczeń dla klientów to 600 000 zł, z czego 30% to prowizja dla firmy, czyli 180 000 zł

Oprócz prowizji wynikającej ze spraw własnych, otrzymujesz prowizje za sprawy pozyskane w Twojej grupie.

BARBARA

SPRAW W GRUPIE

17 spraw = 180 000 zł 25 spraw = 220 000 zł 14 spraw = 90 000 zł 10 spraw = 48 000 zł 30 spraw = 320 000 zł 11 spraw = 70 000 zł 2 sprawy = 22 000 zł

20%

POZIOM PROWIZYJNY

R

Patryk: Natalia: Kasia: Emil: Marta: Barbara: Ty:

POZIOM PROWIZYJNY

Łączna suma roszczeń z Twoich spraw wynosi 73 330 zł, prowizja dla firmy to 30%, czyli 22 000 zł. Twoja część to 35% z 22 000 zł, czyli aż 7 700 zł! Za co otrzymujesz zaliczkę, w kwocie 500 zł!

TY

2 SPRAWY W GRUPIE

POZIOM PROWIZYJNY

121 900 zł

20%

PROWIZJA WŁASNA

35% (Twój poziom prowizyjny) - 25% (poziom prowizyjny Patryka) = 10% x 180 000 zł (30% prowizji dla firmy od sumy roszczeń ze spraw, zgłoszonych przez grupę Patryka) = 18 000 zł

- Twoja prowizja z zespołu Natalii:

15% (35% - 20% - różnica w poziomach między Tobą, a grupą Natalii) x 220 000 zł = 33 000 zł

- Twoja prowizja z zespołu Kasi:

15% x 90 000 zł = 13 500 zł

- Twoja prowizja z zespołu Emila:

15% x 48 000 zł = 7 200 zł

- Twoja prowizja z zespołu Marty:

10% x 320 000 zł = 32 000 zł

- Twoja prowizja z zespołu Barbary:

15% x 70 000 zł = 10 500 zł

POZIOM PROWIZYJNY

25%

MARTA 30 SPRAW W GRUPIE

80 000 zł PROWIZJA GRUPY

EMIL 10 SPRAW W GRUPIE

Suma spraw zgromadzonych przez Ciebie i Twoją grupę wynosi: 109 i Twój poziom prowizyjny to Manager Grupy - 35%.

Twoja prowizja z zespołu Patryka:

9 600 zł PROWIZJA GRUPY

W SUMIE ZA SPRAWY POZYSKANE W TWOJEJ GRUPIE ZYSKUJESZ POZIOM PROWIZYJNY

Łączna kwota do podziału na prowizje w Twoim zespole to 332 500 zł (950 000 zł x 35%), dzielona według planu marketingowego.

POZIOM PROWIZYJNY

Wszyscy członkowie Twojej grupy są już na coraz wyższych stanowiskach, a co za tym idzie, oni również zarabiają duże pieniądze.

KASIA

17

14

SPRAW W GRUPIE

20%

SPRAW W GRUPIE

18 000 zł

Rozliczenie prowizji w Twojej grupie będzie wyglądało następująco: Twój poziom procentowy wynosi 35%. Oznacza to, że otrzymujesz 35% prowizji od swoich spraw i różnicę procentową od spraw Twoich partnerów.

PROWIZJA GRUPY

25%

PATRYK 45 000 zł

AŻ 114 200 ZŁ + PROWIZJA ZA SPRAWY WŁASNE 7 700 ZŁ - ŁĄCZNIE TO 121 900 ZŁ

Dodatkowo, Twoi współpracownicy, również oprócz prowizji własnej, otrzymają prowizje od swoich zespołów, a łączna kwota do wypłaty dla Twojej grupy to 210 600 zł!

PROWIZJA GRUPY

Sprawdź, jak bardzo mobilizuje Cię kwota wypłaty 121 900 zł i już dzisiaj zacznij systematycznie na nią pracować.


MIĘDZYPROWIZJE Z ZALICZEK DLA LIDERÓW Kolejną nowością, którą przygotowaliśmy dla osób, które aktywnie rozwijają naszą firmę i chcą w pełni zaangażować się w pracę, są międzyprowizje z zaliczek. Każdy lider otrzyma prowizję z zaliczek, jakie otrzymała jego grupa, aby był wynagradzany za ciężką pracę, którą wykonuje, zapraszając kolejne osoby do współpracy z firmą HELPEA.

Załóżmy, że w Twoim zespole sprzedażowym, bezpośrednio pod Tobą (w pierwszej linii), znajdują się 3 osoby, a ilość zaliczek do wypłaty dla ich grup kształtuje się następująco:

Da Ci to stabilność comiesięcznych dochodów i pozwoli w 100% zaangażować się w aktywne budowanie coraz większej struktury sprzedaży.

R Patryk: Natalia: Emil:

poziom prowizyjny 20%, suma roszczeń w grupie 500 000 zł, suma zaliczek do wypłacenia w grupie 5 000 zł poziom prowizyjny 25%, suma roszczeń w grupie 1 000 000 zł, suma zaliczek do wypłacenia w grupie 10 000 zł poziom prowizyjny 20%, suma roszczeń w grupie 200 000 zł, suma zaliczek do wypłacenia w grupie 2 000 zł

R Ty jesteś na poziomie 35% i z zaliczek Twoich zespołów sprzedażowych otrzymujesz: Patryk: Natalia: Emil:

15% (różnica procentowa 35% - 20%) x 5 000 zł = 750 zł 10% x 10 000 zł = 1 000 zł 15% x 2 000 zł = 300 zł

Łącznie, z zaliczek w danym miesiącu, otrzymasz aż 2 050 zł!

R Dodatkowo, po wygraniu sprawy z oponentem, otrzymasz następujące prowizje: z grupy Patryka: 35% (Twój poziom prowizyjny) - 20% (poziom prowizyjny Patryka) = 15% x 150 000 zł (30% prowizji dla firmy od sumy roszczeń ze spraw, zgłoszonych przez grupę Patryka) = 22 500 zł z grupy Natalii: 35% - 25% (różnica poziomów) = 10% x 300 000 zł (prowizja dla firmy) = 30 000 zł z grupy Emila: 35% - 20% = 15% x 60 000 zł = 9 000 zł W sumie to aż 61 500 zł! Zaliczki, zaliczane są na poczet całkowitego wynagrodzenia.

11. ELITARNY KLUB UDZIAŁOWCÓW Elitarny Klub Udziałowców, jest prestiżowym gronem Dyrektorów, którzy osiągnęli w firmie HELPEA najwyższe pozycje. Dla najlepszych Dyrektorów przewidzieliśmy liczne przywileje: dodatkowe gratyfikacje finansowe, udział w radzie firmy i realny wpływ na jej decyzje. Bycie udziałowcem firmy to nie lada wyróżnienie, ponieważ przeznaczyliśmy na ten cel aż 4% swojego dochodu i jest to ewenement w naszej branży. Chcemy, aby każda osoba, która zaczyna z nami współpracę, miała szansę na spełnienie odpowiednich wymagań i dostanie się do tego klubu, a co za tym idzie, otrzymanie ogromnych gratyfikacji finansowych za swoją pracę.

W Klubie Udziałowców, możesz zostać uhonorowany następującymi tytułami: - Srebrny Udziałowiec - Złoty Udziałowiec - Platynowy Udziałowiec - Diamentowy Udziałowiec


ZASADY KWALIFIKACJI DO KLUBU UDZIAŁOWCÓW 40%

40% SREBRNY UDZIAŁOWIEC

40%

Tytuł Srebrnego Udziałowca otrzymujesz, będąc bezpośrednim sponsorem dwóch grup na poziomie Dyrektora Generalnego

40%

DYREKTOR GENERALNY

DYREKTOR GENERALNY

DIAMENTOWY UDZIAŁOWIEC

DYREKTOR GENERALNY

DYREKTOR GENERALNY

40%

Tytuł Diamentowego Udziałowca otrzymujesz, będąc bezpośrednim sponsorem pięciu grup na poziomie Dyrektora Generalnego

40%

DYREKTOR GENERALNY

DYREKTOR GENERALNY

40% DYREKTOR GENERALNY

40%

ZŁOTY UDZIAŁOWIEC

40%

DYREKTOR GENERALNY

Tytuł Złotego Udziałowca otrzymujesz, będąc bezpośrednim sponsorem trzech grup na poziomie Dyrektora Generalnego

DYREKTOR GENERALNY

40% DYREKTOR GENERALNY

ZASADY WYLICZANIA PROWIZJI DLA UDZIAŁOWCÓW Jako udziałowiec, otrzymujesz procent od dochodu netto firmy, wypracowanego w danym roku rozliczeniowym

R

40%

40%

Srebrny Udziałowiec Złoty Udziałowiec Platynowy Udziałowiec Diamentowy Udziałowiec

W sumie aż 4% do podziału na liczbę osób, która osiągnie dany poziom

N DLA PRZYKŁADU:

-

1% od dochodu netto dodatkowo 1 % dodatkowo 1% dodatkowo 1%

Dochód firmy w skali roku wyniósł 30 mln zł, jako Srebrny Udziałowiec, jesteś uprawniony do 1% od tego zysku 30 mln zł x 1% = 300 000 zł!

PLATYNOWY UDZIAŁOWIEC DYREKTOR GENERALNY

Tytuł Platynowego Udziałowca otrzymujesz, będąc bezpośrednim sponsorem czterech grup na poziomie Dyrektora Generalnego

40% DYREKTOR GENERALNY

DYREKTOR GENERALNY

WAŻNE INFORMACJE:

40% DYREKTOR GENERALNY

Prowizja ta, wypłacana jest po zakończeniu roku rozliczeniowego. Jeżeli dany Dyrektor, osiągnie pozycję Udziałowca trzy miesiące przed zakończeniem roku rozliczeniowego, prowizja ta, liczona jest proporcjonalnie do ilości miesięcy na danej pozycji. Pozycja udziałowca jest wieczna i dziedziczna, dlatego budując biznes z HELPEA, możesz przekazać go swoim dzieciom. Każda prowizja jest do podziału na liczbę osób, które osiągnęły dany poziom.

Będąc w Klubie Udziałowców, zostajesz naszym najbardziej zaufanym partnerem, ponieważ Twój wkład w rozwój naszej firmy jest nieoceniony. Dziękujemy!


12. EKSKLUZYWNE PROGRAMY MOTYWACYJNE Ponadto, do wszystkich możliwości, które już Ci zaproponowaliśmy, przygotowaliśmy programy motywacyjne, które dodatkowo, zachęcą Cię do jeszcze szybszych i lepszych wyników.

13. HELPEA BIZNES TWOJEGO ŻYCIA Niezależnie od tego, na którą drogę w firmie się zdecydujesz: aktywne pozyskiwanie spraw aktywne pozyskiwanie partnerów dla firmy

ZOBACZ,

połączenie jednego i drugiego

Z CZEGO MOŻESZ SKORZYSTAĆ V AUTO PREMIUM DLA CIEBIE

I PROFESJONALNY START Przynieś swoją pierwszą sprawę o wartości 300 pkt, a otrzymasz

profesjonalny zestaw do pracy, na udany start w firmie

Realizuj miesięczne plany i zacznij

III LUKSUSOWE SPA

jeździć autem, za które zapłacimy!

DLA CIEBIE W trzy miesiące od podpisania umowy uzyskaj 9 000 pkt, a otrzymasz

luksusowy pakiet Spa, w hotelu Gołębiewski dla dwóch osób

II MOTYWUJĄCY BONUS W okresie 3 miesięcy od podpisania umowy uzyskaj 2 000 pkt, a otrzymasz

dodatkowo 1 000 zł na swoje inwestycje

HELPEA

Dołącz do nich już dzisiaj, ustal plan działania z działem szkoleń HELPEA lub Twoim Liderem, zdaj egzamin, pozyskuj sprawy, zapraszaj kolejne osoby do współpracy i ciesz się coraz wyższym wynagrodzeniem.

dostaniesz od nas całe wsparcie, którego potrzebujesz, a od Ciebie zależy, jak szybko przekształcisz te możliwości w swój sukces. Czytając strony tego planu, przekonałeś się, że firma oferuje ogromne możliwości finansowe oraz rozwoju własnego potencjału. Pamiętaj, że niewiele jest takich biznesów, gdzie nie inwestujesz swoich pieniędzy, a czas, który poświęcasz na pracę i łączysz pomaganie innym ludziom oraz możliwości zarobkowe.

! PAMIĘTAJ: Każda duża podróż zaczyna się od pierwszego kroku - Ty, ten krok, możesz wykonać już dzisiaj!

Jest to idealne połączenie dwóch najważniejszych wartości w życiu ludzi bogatych!

IV

EGZOTYCZNY LUKSUS DLA NAJLEPSZYCH W rok od podpisania umowy uzyskaj 30 000 pkt samodzielnie lub 90 000 pkt z Twoim zespołem i wygraj

POMAGASZ INNYM

egzotyczne szkolenie motywacyjne

o wartości

10 000 zł! Ty też

POMAGASZ: 10% DOCHODU przekazujemy na CELE CHARYTATYWNE

Pamiętaj, że 10% naszego rocznego dochodu przeznaczamy na cele charytatywne. Pracując z nami, Ty również pomagasz. HELPEA to coś więcej niż biznes, to szczera pomoc tym, którzy tego potrzebują.


HELPEA - Plan Marketingowy