a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

QUÈ ENS FA DIFERENTS: 

Busquem la proximitat amb les famílies, hem de treballar junts per aconseguir treure el millor dels infants.

Volem que els nostres alumnes tinguin sentiment de pertinença a la nostra escola i al municipi de Salou.

Formem un equip humà capaç d’afrontar qualsevol repte, amb ganes d’innovar i de ser una escola pionera.

Creiem en l’ús de les noves tecnologies a l’aula d’una forma real i adaptada als alumnes del segle XXI. En l’actualitat formem part del programa “mòbils.edu”, i anteriorment del programa d’innovació “Tecnologies Digitals per a l’Aprenentatge: el centre digital”. A més, Ràdio S@nt@ (l’emissora de ràdio de l’escola), ha rebut el reconeixement com a projecte d’innovació educativa per part del Departament d’Educació.

Formem part de la Xarxa de Transformació Educativa (antigament Xarxa Escola Nova XXI) que proposa una transformació del sistema educatiu per tal que s’actualitzi, adoptant plenament un propòsit dirigit a desenvolupar competències per a la vida i unes pràctiques d’aprenentatge fonamentades en el coneixement existent de com les persones aprenem. Estem compromesos amb la transformació educativa.

COM TREBALLEM ÚS DE LES NOVES TECNOLOGIES Descobrir, experimentar i manipular és essencial per aconseguir despertar la curiositat dels infants. Les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement (TAC) permeten que els nostres alumnes puguin fer-ho i els converteixen en els protagonistes del seu propi aprenentatge. Per tal d’aconseguir una bona integració de les TAC el nostre centre forma part delp programa d’innovació pedagògica “mòbils.edu”, del Departament d’Educació. Hem elaborat un nou Pla TAC, un document en el qual es defineixen els objectius i es 1

www.santamariadelmar.cat


planifiquen les actuacions en relació a les noves tecnologies. Dins d’aquest document destaquen especialment els següents projectes: programació i robòtica educativa (amb robots Lego Wedo 2.0 i BeeBots) i el treball en entorns virtuals (utilitzant dispositius Chromebook o eines com Gsuite for Education i Edmodo, entre d’altres).

Creiem que les noves tecnologies poden ajudar-nos a facilitar la comunicació amb les famílies. Per aquest motiu, utilitzem l’aplicació mòbil Tok App School, una eina ràpida i directa que permet a les famílies del centre estar informades del dia a dia de l’escola a través del telèfon mòbil. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT A l’Escola Santa Maria del Mar creiem que la diversitat de l’alumnat incideix de forma molt positiva en un centre. Per això, apostem per una escola inclusiva i destinem tots els recursos possibles per atendre aquesta diversitat. Actualment tenim 3 mestres d’Educació Especial, una vetlladora i mitja dotació d’Aula d’Acollida. PROJECTES D’ESCOLA -

Fem robòtica! (des de P3 fins 6è): El nou currículum crea un marc en el qual el professorat ha de provocar curiositat, proposar reptes i donar prou temps per investigar i reflexionar. En aquest context, la programació i la robòtica afavoreixen el treball competencial en el qual l’alumnat n’és el protagonista actiu. A l’Escola Santa Maria del Mar treballem la programació i la robòtica educativa en tots els cursos, des de P3 fins a 6è: 

E. Infantil: treball amb robots BeeBot.

C. Inicial: programació amb Scratch Junior i robòtica amb BeeBot.

C. Mitjà: programació amb Code.org i robòtica amb Lego Wedo 2.0. A més els alumnes de 4t participen al certamen de la First Lego League Junior.

C. Superior: programació amb Code.org i Scratch. Robòtica amb Lego Wedo 2.0 i Arduino.

-

Programa d’innovació pedagògica “mòbils.edu”: l’escola disposa de 40 tablets per realitzar diferents activitats relacionades amb les noves tecnologies. També disposem de dues aules mòbils, amb un total de 28 portàtils Chromebook convertibles. Són una 2

www.santamariadelmar.cat


eina molt útil per l’alumnat, la qual estan acostumats a fer servir de forma lúdica i molt motivadora per aconseguir un bon aprenentatge. A més participem en el mSchools, un programa educatiu amb múltiples facetes, impulsat per Mobile World Capital Barcelona i amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i GSMA.

-

Ràdio S@nt@: des del curs 2016-17 realitzem el projecte Ràdio S@nt@, l’emissora de ràdio de la nostra escola. Al llarg del curs penjarem a la web 12 programes, un per cada grup d’Educació Primària. Els nens i nenes preparen el guió del programa amb els tutors a les sessions de Llengua Catalana. Una vegada redactats els textos, s’enregistren amb el coordinador del projecte, que s’encarrega també de realitzar el muntatge final i de penjar el programa a la web i a les xarxes socials. Ràdio S@nt@ ha estat reconegut com a projecte d’innovació pel Departament d’Educació.

-

Repensem el pati: un dels nostres objectius és que els alumnes participin en diferents jocs tradicionals i esportius al pati de l’escola i que gaudeixin de l’espai creat per i pels nostres alumnes. Pretenem que el pati sigui un referent per a tots els alumnes de la nostra escola i que tinguin accés i gaudeixin d’un ventall d’oportunitats lúdiques i educatives. Considerem els jocs de pati com un recurs estratègic per a la promoció de les relacions socials entre els nostres alumnes.

-

Arts and crafts (plàstica en anglès): els alumnes de 1r, 2n i 3r realitzen una sessió setmanal d’Educació Visual i Plàstica en anglès. Per fer-ho possible hi ha una mestra que és la referent del projecte i s’encarrega de coordinar totes les activitats.

-

Llegim i escrivim en parella: Els alumnes de 2n i 4t del nostre centre participen en el programa Llegim i escrivim en parella. El programa està basat en la tutoria entre iguals, és a dir, parelles d’alumnes que aprenen a través d’una activitat estructurada. El tutorat aprèn i millora, gràcies a l’ajuda ajustada i permanent del seu company tutor. D’altra banda el tutor també aprèn, ja que ensenyar pot ser una bona manera d’aprendre. Els objectius del programa són la millora de la competència lectora, (especialment la comprensió lectora), i la competència en expressió escrita, (específicament en el procés de composició de textos). Aquest programa està elaborat i tutoritzat per la Universitat Autònoma de Barcelona. 3

www.santamariadelmar.cat


-

Racons d’aprenentatge: Els racons ens permeten organitzar l’aula en petits grups, cadascun dels quals realitza una tasca determinada i diferent. Poden ser de treball o de joc i segons el tipus d’activitat alguns racons necessiten ser dirigits pel mestre. En d’altres, els alumnes poden funcionar amb força autonomia. Organitzats en grups reduïts, els nens i les nenes aprenen a treballar en equip, a col·laborar i a compartir coneixements. Els racons també potencien la seva iniciativa i el sentit de la responsabilitat. Els mestres portem un control, de manera que cada nen/a vagi passant al llarg d’un període de temps per tots els racons de treball. Actualment, tots els grups de P3 a 4t de Primària realitzen sessions periòdiques de treball per racons. A més, a 5è i 6è es realitzen sessions de treball manipulatiu de les matemàtiques.

-

Ambients/espais d’aprenentatge (Educació Infantil, 1r i 2n): els ambients són diferents espais d’aprenentatge, de relació i de comunicació, on a partir de diferents propostes els alumnes poden actuar, observar, experimentar, construir, inventar i compartir entre ells. A més, qualsevol capacitat es desenvolupa millor amb el joc. Per aquest motiu, les aules d’Educació Infantil estan organitzades de la següent manera: o Zona de la calma: un lloc tranquil on poden mirar contes, llegir, explicar-se’ls els uns als altres... o Escriptori: on poden escriure, fer grafisme, enviar missatges... o Construcció/destrucció: on poden deixar volar la seva imaginació per crear, a partir de diferents materials. o Manipulació i exploració: descobreixen el món matemàtic a partir de diferents materials i reptes. o Art: treuen l’artista que tot infant porta dins a partir de la pintura, del modelatge, del troquelatge... A 1r i 2n es porta a terme una sessió setmanal de treball per espais. Al llarg d’aquesta sessió, els nens i nenes poden circular lliurement pels espais següents: o Comunicació: en aquest espai els infants es poden expressar a través del llenguatge oral i escrit, a partir de propostes com missatges secrets o el noticiari.

4

www.santamariadelmar.cat


o Pitàgores: un espai on els infants descobreixen els misteris de la geometria, els números i la lògica, de forma manipulativa i sensorial. o Investigació: a partir de l’observació, la manipulació i el descobriment els infants s’inicien en el món científic i descobreixen millor el món que ens envolta. o Art: en aquest espai els infants es poden expressar a través de diferents tècniques artístiques. Poden construir, crear i realitzar les seves pròpies produccions, fomentant així la creativitat de cadascun d’ells. o Hi havia una vegada: un espai adient pels infants que busquen una mica de calma i relax, on podran gaudir de diferents de jocs de taula. o Tecnològic: un espai amb propostes de robòtica i de realitat augmentada, tot utilitzant les tablets. -

Projecte científics: Durant el curs 2014/2015 es va començar a habilitar una aula de ciències a l’escola. Actualment tots els grups-classe hi realitzen diferents experiments amb la figura de la coordinador del projecte, que s’encarrega d’introduir el mètode científic des de ben petits.

-

Hort a l’escola: Des de l’escola veiem la necessitat d’introduir noves activitats i estratègies que permetin millorar i ampliar el contacte dels nostres alumnes amb l’entorn i la natura, alhora que ajuden a potenciar l’educació ambiental. Creiem que la possibilitat de tenir un hort a l’escola pot ajudar els nostres alumnes a prendre consciència de la importància de conèixer i protegir els diversos ecosistemes naturals i a valorar l’esforç i la responsabilitat personals. L’hort aporta una sèrie d’estratègies gratificants i úniques per a l’alumnat i permet fer-lo servir per treballar amb alumnes de diferents edats i en diferents àrees curriculars.

-

Padrins Lectors: Projecte engegat el curs 2015/2016 per millorar la comprensió lectora i el gust per la lectura. Els alumnes de 5è apadrinen un alumne de P5, amb el qual comparteixen moments de lectura al llarg de dos cursos. El projecte és molt positiu ja que els més petits veuen els alumnes més grans com a experts i aquests s’esforcen en la pràctica de la lectura.

-

Certamen de Lectura en Veu Alta: creiem que el gust per la lectura comença per escoltar. Els nens i les nenes necessiten contes i històries, però també necessiten 5

www.santamariadelmar.cat


pares, mares, germans, germanes, amics o amigues que els expliquin contes, que els expliquin històries. Pensem que les ganes de llegir es poden encomanar escoltant com una altra persona llegeix. Per això, els alumnes de la Comunitat de Grans participen en el Certamen de Lectura en Veu Alta, organitzat per la Fundació Enciclopèdia Catalana i el Departament d’Educació. -

Coral escolar: Els nens i les nenes que canten en una coral es formen en valors i també descobreixen la música en tota la seva profunditat. Aquests alumnes potencien la part creativa i personal i s’eduquen en el respecte, l’esforç, l’atenció, el treball en equip i en els valors de responsabilitat i compromís. La coral de la nostra escola està formada per tots els alumnes de 4t. Participem en el projecte Cantània, una trobada de corals de tota Catalunya a l’Auditori de Barcelona.

-

Programa de socialització de llibres: La idea bàsica és l’aprofitament dels llibres en bon estat d’un any per l’altre, amb la finalitat de rebaixar la càrrega econòmica que suporten les famílies. Actualment dins el programa estan socialitzats els llibres de català, castellà i anglès de 3r fins a 6è.

-

Biblioteca: Durant el curs 2014/2015 es va començar a promocionar la biblioteca de l’escola. Des de llavors s’han desenvolupat diferents activitats per fomentar la lectura com són la creació de la mascota, l’elecció dels noms, activitats de contacontes i l’Enigmàgic (pregunta relacionada amb algun personatge literari). Els dimecres a l’hora del pati s’organitza l’activitat “Bibliopati”, i els diferents grups poden fer ús d’aquest espai sempre que ho creguin necessari.

-

Pla de consum de fruita: A l’Escola Santa Maria del Mar treballem perquè els nostres alumnes tinguin una bona alimentació. Per això participem en el Pla de consum de fruita a les escoles impulsat per la Generalitat de Catalunya i la Unió Europea. Mitjançant aquest pla ens arriben, cada mes, tres o quatre peces de fruita pels nostres alumnes. A més, el dijous és el nostre dia de la fruita.

-

Mitjos grups de Català i Matemàtiques: L’Educació Física es realitza amb mig grup de cada classe. Això ens permet treballar amb l’altre mig grup a l’aula (grups reduïts) i aprofundir en la resolució de problemes i l’expressió escrita. 6

www.santamariadelmar.cat


-

Suport Escolar Personalitzat: El Suport Escolar Personalitzat és un recurs de millora que s'emmarca en el conjunt d'actuacions que el Departament d'Educació impulsa per a l'assoliment de l'èxit escolar de tots els alumnes, amb la finalitat de contribuir a donar resposta a les necessitats individuals d'aprenentatge de cada nen i de cada nena. S'ofereix un suport individual o en petit grup a aquells alumnes que el necessiten. Aquest reforç ha d'aconseguir que tots els alumnes desenvolupin al màxim els seus aprenentatges bàsics i formatius. És un reforç flexible, temporal i preventiu que vol atendre els diversos ritmes d'aprenentatge dels alumnes. Actualment el SEP es realitza a P4, P5, 1r, 2n, 5è i 6è. També s’utilitza aquest recurs per atendre les altes capacitats dels alumnes.

-

Estudi Assistit: És un recurs per millorar l’èxit escolar destinat als alumnes de 3r i 4t en horari postlectiu. Aquesta activitat està finançada per l’Ajuntament de Salou.

-

Expressió Oral en anglès: Els alumnes de 3r, 4t i 6è realitzen sessions setmanals amb una mestra nativa per treballar l’expressió oral en anglès. Això ens permet aprofundir més en aquest aspecte i millorar la competència en llengua anglesa dels nostres alumnes. Aquest suport està finançat per l’Ajuntament de Salou.

-

Expressió Oral en català: Els alumnes de la Comunitat de Mitjans i de 5è realitzen sessions setmanals per millorar l’expressió oral en llengua catalana. Aquest recurs ens permet tenir dues mestres dins l’aula per treballar l’expressió oral. Aquest suport està finançat per l’Ajuntament de Salou.

-

Assessorament d’Expressió Plàstica: El centre disposa d’una assessora de plàstica per treure el màxim partit d’aquest apartat de l’expressió artística. Aquest suport està finançat per l’Ajuntament de Salou.

7

www.santamariadelmar.cat


ASPECTES CONCRETS DELS DIFERENTS CICLES Comunitat de petits (P3, P4 i P5) Es treballa mitjançant: ● Espais d’aprenentatge ● Projectes. ● Centres d’interès. ● Racons d’aprenentatge de llengua, matemàtiques, art i joc simbòlic. ● Material manipulatiu. Altres activitats: ● Tallers internivell (barreja d’alumnes de P3 a P5). ● Anglès des de P3. ● Música des de P3. ● Protagonista de la setmana a P3, carpeta viatgera a P4 i maleta viatgera a P5. ● Padrins lectors a P5. ● Activitats a la biblioteca. ● Dues sessions de psicomotricitat setmanal. ● Robòtica educativa mitjançant els BeeBots.

Comunitat de Mitjans (1r, 2n i 3r) ● Racons d’aprenentatge de matemàtiques i català. ● Espais d’aprenentatge. ● Material manipulatiu. ● Medi i Català sense llibre de text. ● Natació a 2n. ● Tallers internivell. ● Padrins lectors a 1r. ● Maleta viatgera. ● Utilització de l’eina virtual ClassDojo. ● Ròbotica i programació educativa. ● Flipped classroom.

8

www.santamariadelmar.cat


Comunitat de Grans (4t, 5è i 6è) 

Participació a la First Lego League Jr. (robòtica).

Concerts de Coral.

Ballada de Sardanes.

● Edmodo: xarxa social educativa. ● Utilització del Google G Suite for education (correu electrònic, drive, formularis...). ● Projecte d’intercanvi multimèdia en anglès amb una escola de Polònia. ● Participació en les Proves Cangur de resolució de problemes. ● Treball col·laboratiu. ● Treball per competències. ● Treball amb dispositius mòbils (tablets). ● Matemàtiques manipulatives.

METODOLOGIA Partint de la nostra identitat i dels nostres objectius, hem definit la línia metodològica explícita que caracteritza el nostre centre i tots aquells docents i professionals que hi intervenen. 1. Potenciar i afavorir l’aprenentatge significatiu, partint dels coneixements previs dels/les alumnes, ajudant-los a aprofundir en el raonament, l’observació i l’experimentació per progressar en el domini de les tècniques, habilitats i destreses de cada matèria. Es vol fomentar que els alumnes siguin els principals protagonistes del procés educatiu. 2. Adequar les propostes educatives a les necessitats particulars de l’alumnat, mitjançant les adaptacions curriculars i metodològiques que siguin convenients. S’admetrà i s’atendrà la diversitat de ritmes evolutius i capacitats intel·lectuals. 3. Orientar l’organització del grup classe de cada cicle a partir de les tècniques més convenients per aconseguir el màxim rendiment de l’alumnat, en la mesura que ho permetin els recursos materials i humans. 4. Potenciar les noves tecnologies, com a recurs pedagògic habitual i afavorir el coneixement d’aquestes per part de l’alumnat: ús dels ordinadors i de les pissarres digitals interactives. 9

www.santamariadelmar.cat


5. Potenciar alguns dels continguts donats amb activitats complementàries de caràcter cultural i/o lúdic, fora del recinte escolar (música, cinema, teatre, esports, visites a museus...) que poden tenir diferent durada. 6. Es fan altres activitats complementàries dins del recinte escolar en l’horari lectiu, organitzades pel claustre o per altres entitats (jornades culturals, jornades per a la salut, festes tradicionals, classes d’expressió oral, activitats de Medi Ambient, tallers família...). 7. Orientar el treball escolar cap a la reflexió per una societat més sostenible, potenciant l’ús racional dels recursos, el seu reciclatge i el seu consum. 8. Potenciar el coneixement de l’entorn més proper de l’alumnat, sistematitzant activitats que ajudin a aprofitar els recursos que ofereix el municipi: audicions a l’Escola de Música i al TAS, obres de teatre al TAS i als instituts del municipi, visites a la Biblioteca Municipal, Educació Viària amb els agents de la Policia Local, participació en campanyes de conscienciació cívica i solidària ...

ORGANITZACIÓ DE L’ALUMNAT 

Els grups classe es formen tenint en compte el principi de paritat.

Semblança de grups. En el moment de dividir els grups en les diferents línies (A o B), busquem que els dos grups siguin semblants, tenint en compte les característiques de l’alumnat.

En acabar l’Educació Infantil, es redistribueixen els dos grups per passar a Primària. La barreja de grups és una eina pedagògica d’enriquiment i una estratègia educativa més, que afavoreix la competència social facilitant i establint noves relacions. En casos excepcionals es poden tornar a distribuir els grups al llarg de l’Educació Primària.

Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva procedència.

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius a l’alumnat nouvingut i/o amb NESE (Necessitats Específiques de Suport Educatiu) mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, etc., per facilitar el procés d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti.

Potenciem les altes capacitats dels nostres alumnes. 10

www.santamariadelmar.cat


Som una organització flexible i que s’adapta a les necessitats que es van generant dins del centre, ja siguin canvis tecnològics, socials, metodològics, etc.

COM SOM L’Escola Santa Maria del Mar té el compromís de fomentar en l’alumne una actitud activa, curiosa, investigadora i crítica, que mitjançant la comunicació i el treball, serà la base de la seva formació i de l’adquisició dels seus coneixements i aprenentatges. La nostra escola pretén ajudar els alumnes a descobrir i potenciar les seves habilitats físiques, intel·lectuals i afectives i a acceptar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació per la salut i el benestar propi. Acollim la diversitat cultural com un valor positiu, fomentant i facilitant la convivència dels alumnes i promovent un aprenentatge conjunt. L’escola mostra un gran interès i voluntat per fomentar el respecte pel medi ambient, promovent l’educació del consum i fomentant accions com el reciclatge i la reutilització. La línia metodològica del centre va dirigida a respectar el nivell i el ritme personal de cada alumne, evitant d’aquesta manera tot tipus de discriminació. Ens basem en el principi d’igualtat i no-discriminació i assumim la presència d’alumnes amb necessitats educatives específiques, intentant donar-los respostes satisfactòries. Es parteix del bagatge cultural i dels coneixements que tenen els nens i les nenes, per tal d’adequar els continguts a la seva realitat més propera. L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió per part de les parts afectades, buscant una solució consensuada i pacífica i afavorint el diàleg. Les situacions conflictives han de ser plantejades i assumides de forma clara, oberta i directa, amb la intervenció de totes les parts afectades. L’escola promou la participació en activitats proposades pel municipi, siguin educatives o amb un caire cultural i/o lúdic concret. Volem que els nostres alumnes se sentin de Salou. 11

www.santamariadelmar.cat


Volem que l’Escola Santa Maria del Mar sigui un referent pel que fa a la qualitat de l’ensenyament, a l’aprenentatge significatiu i a la formació en valors, que tingui en compte tant els aspectes acadèmics com els valors humans que contribueixen en el creixement de tota persona. Apostem per garantir que els/les alumnes assoleixin les competències bàsiques i els mecanismes que els permetin desenvolupar-se integralment en la societat actual, independentment del seu origen social, econòmic, cultural i/o de gènere. MISSIÓ

VISIÓ

VALORS

Som una escola pública, catalana, integradora i sotmesa a un procés de canvi constant.

Volem aconseguir l’equitat i l’excel·lència dels nostres alumnes.

Cultura de l’esforç i la responsabilitat.

Proporcionem un servei educatiu de qualitat, basat en la formació integral dels alumnes i fomentar la seva autonomia. Treballem conjuntament amb tota la Comunitat Educativa.

Volem ser una escola innovadora. Volem fomentar la cohesió social i aconseguir una millora com a escola inclusiva. Volem fer alumnes autònoms per aprendre a aprendre.

Respecte a la diversitat. Convivència basada en el diàleg. Cooperació i tolerància. Solidaritat i igualtat. Esperit crític.

12

www.santamariadelmar.cat


ELS NOSTRES EQUIPAMENTS A l’escola existeixen els següents espais: 

6 aules d’Educació Infantil, totes elles dotades de pissarres digitals interactives i sistema d’àudio.

Aula de joc simbòlic.

12 aules d’Educació Primària amb pissarra digital interactiva i sistema d’àudio.

Un gimnàs / aula de Psicomotricitat amb terra de parquet, molt ben equipat, amb projector i equip de música.

Aula d’informàtica amb projector.

Aula de robòtica.

Aules d’informàtica mòbil amb 28 portàtils Chromebook, 40 tablets i 12 portàtils lleugers.

Aula de música amb pissarra digital interactiva.

Aula de desdoblaments amb pissarra digital interactiva.

Aula d’Acollida pels alumnes nouvinguts, amb dotació tecnològica.

Tres aules de suport.

Biblioteca d’escola i biblioteques a totes les aules.

Espais per treballar en petit grup i racons de lectura, repartits per tota l’escola.

Menjador amb cuina pròpia.

Pati exclusiu per als alumnes d’Educació Infantil amb un espai de joc infantil (gronxadors, caseta, sorral amb galledes, pales i raclets).

Dues pistes poliesportives polivalents.

Dos patis de sorra (alumnes d’Educació Primària) amb rocòdrom i baguls de joc.

Vestuaris per a nens i per a nenes.

Educació activa i de qualitat. Experiència i innovació, la nostra força, la vostra garantia.

13

www.santamariadelmar.cat

Profile for Daniel Romero

Què ens fa diferents? Així treballem a l'Escola Santa Maria del Mar  

Informació a les famílies sobre els projectes desenvolupats a la nostra escola. Pre-inscripció 2020-2021

Què ens fa diferents? Així treballem a l'Escola Santa Maria del Mar  

Informació a les famílies sobre els projectes desenvolupats a la nostra escola. Pre-inscripció 2020-2021

Advertisement