Page 1

Är du skeptisk till att lägga tak med kvartalsekonomi? Prova takonomi istället.


Takonomi med Derbigum. Alternativet för dig som inte tror på kvartalsekonomi. Otäta tak är ett otyg. Det handlar om lömska saker. För sällan upptäcks otäta tak förrän fukt och väta redan sedan länge har trängt in i fastigheten. Det är helt enkelt skadorna som avslöjar bristerna i tätskiktet. Och då är de ofta mycket omfattande. Derbigum är ett tätskikt som är väl beprövat. Det ger täta och bekymmersfria tak. För drygt trettio år sedan inledde Derbigum något av en takrevolution. Materialet tillsammans med metoden att lägga det gav Sverige täta tak. Men någonting har hänt. Vi har märkt att allt fler tak får andra tätskikt och material. Billigare alternativ väljs istället för det som är väl beprövat. Vi kallar dessa tätskikt för kvartalsekonomi. Möjligen kan det tyckas som en slant sparas in på material och arbete. Men problemen kan dyka upp omgående vid första skyfall, eller så ruvar taket på sanningen om bristen på sin kvalitet en tid. Och först då vet du om utfästelserna verkligen håller tätt. I värsta fall får du då skörda vad kvartalsekonomin en gång sått. Otäta tak kan ställa till med vad som helst. Det kan bli rejäla läckor i såväl tak som kassakista. Å andra sidan. I åtta av tio fall väljer våra kunder att lägga Derbigum gång efter annan. De tänker längre än ett kvartal. De bryr sig om tak, fastighet och ekonomi. Så långt ifrån kvartalsekonomi som man kan komma. Takonomi helt enkelt.

3


Takonomi: Tak som ligger tätt och tryggt i minst 25 år. Tätt och tryggt i 25 år säger vi. Men i själva verket skulle vi kunna klämma i med betydligt mer än så. Vad sägs om fastighetens hela livslängd? Låt oss förklara. 1967 lades det första taket med den då nya belgiska produkten Derbigum. Drygt 40 år senare är det lika tätt och tryggt som då. Ingen vet exakt hur långlivat materialet Derbigum kan bli. 1983 började Derbigum säljas och läggas även i Sverige. Och det är samma sak här. Taken som lades då är lika fina idag. Det har inte minst Statens Provningsanstalt kommit fram till. Vi är inte förvånade, mer förundrade då över att ingen annan produkt än Derbigum faktiskt har blivit undersökt av SP. Bakom livslängden finns två hemligheter. Fast vi avslöjar gärna båda på en gång.

4

Det handlar först och främst om materialet. Derbigum är ett mjukt och smidigt membran av APP-modifierad asfalt med två armeringar, glasfiberväv och polyesterfilt. Smidigt även vid stark kyla, tål såväl 150 graders värme som UV-ljus utan skyddsbeläggning. Ett otroligt material som dessutom kan återvinnas och bli nytt material. För det andra har vi vårt koncept. Inget tak är bättre än de som lägger det. Derbigum får bara monteras av auktoriserade entreprenörer. Takmontörerna har utbildats i vår egen TakSkola och suttit i skolbänken i både Sverige och Belgien. Nu förstår du varför vi kan prata om täta och trygga tak i 25 år. Och att vårt löfte faktiskt håller lika tätt som våra tak.


Takonomi: Tak som är miljöcertifierade och återvinningsbara. Miljövänlig bil. Det är en liten rad som bilfabrikanter länge marknadsfört sina bensindriva bilar med. Men en bensindriven bil kan ju aldrig bli miljövänlig. Den kan möjligen bli mindre miljöpåverkande. Miljövänlig handlar om något som inte påverkar naturen alls, eller möjligen kanske till och med bidrar till något bättre. Inte undra på att bilfabrikanter länge föredrog att lite slarvigt prata om miljövänlig. Det låter bättre och det behöver inte bli så långa resonemang. Men det vågar vi bjuda på. För Derbigum tar miljöarbete på allvar. Så här ligger det till. All traditionell takbeläggning oavsett fabrikat baseras på bitumen som produceras av råolja. Bitumen används också för asfalt. Men att producera något ur råolja är förstås vare sig hållbart eller i sig miljövänligt. Ändå kan man nästan få det intrycket av branschens tillverkare. Derbigum är det företag som kommit längst i att rikta verksamheten så långt det går mot mindre miljöpåverkande produktion och produkter. Det handlar om ISO-certifiering enligt 9002 och 14001 samt 14040 och 14044 som omfattar livscykelanalyser.

Dessutom sker tillverkningen enligt EMAS (Eco Management and Audit Scheme), EU:s standard för miljöledning och miljörevisionsordning. Ärligt talat, borde inte detta vara krav som man skulle kunna ställa på alla företag som tillverkar takbeläggning? Derbigums engagemang är betydligt större än så. Derbigum är faktiskt hittills den enda tillverkaren som skapat ett system för återvinning och återanvändning av produkter. Det är ett stort steg i hållbar riktning. Ett annat värt att tänka på är Derbigums extremt långa livslängd, en lång livscykel gör omläggningar onödiga vilket är en miljövinst i sig. Ett annat bevis för att Derbigum gör mer än att bara prata, är Derbipure. Världens första ekologiska takbeläggning. Vegetabiliska oljor och harts (kåda) bildar grunden för produkten. Derbipure är resultatet av flera års forskning och stora investeringar. Och ett bevis för att Derbigum verkligen tar hållbar utveckling på allvar. Ett annat bevis har du just läst. För inte har du läst en ärligare historia om miljö och takbeläggning hos någon annan? 5


Takonomi: Tak där unika 15-åriga garantier ingår. För tätskiktet Derbigum som levereras av Eurotak, lämnas en 15-årig garanti för offentliga och kommersiella byggnader samt hyresfastigheter. Men inte nog med det. Denna garanti lämnas utan självrisk och är självfallet förutbetald. Den här garantin är unik. Det är bara vi som ställer ut ett liknande garantiåtagande av marknadens alla tätskiktsleverantörer. Utöver garantin på materialet lämnas även en garanti på arbetet.

6

När ett tak är färdiglagt kontrolleras det av en kvalitetskontrollant, därefter utfärdas ett garantibevis. Fast vi går inte från taket bara för att det är färdigt. Varje tak följs upp och kontrolleras även under garantitiden. Att lämna en garanti på 15 år kan tyckas vara en lång tid. Men vi hyser ju stort förtroende till att materialet faktiskt håller mycket längre än så. Det håller vad vi lovar och ger bekymmersfria tak. Både för kund och leverantör.


Takonomi: Tak som läggs av specialutbildade hantverkare. Derbigum får inte läggas av vem som helst. Det får bara våra auktoriserade entreprenörer göra med specialutbildade takläggare. Det beror inte på att materialet i sig är knepigt att hantera, det handlar om att vi ska kunna garantera kvalitet inte bara på material utan även arbete. Alla takmontörer går i Eurotaks egen TakSkola. De sitter på skolbänken såväl i Sverige som hos tillverkaren av Derbigum i Belgien. Takentreprenörerna jobbar dagligen med Derbigum. Med utbildning och lång erfarenhet kan du vara säker på att de verkligen kan lägga ett bekymmersfritt tak.

En auktoriserad entreprenör som arbetar med Derbigum har förbundit sig att avlägga sex unika löften. Löften som tyvärr är långt ifrån självklara för branschen. 1. Vi börjar i tid. 2. Vi är klara i tid. 3. Vi städar efter oss. 4. Berörda informeras så att de inte irriteras i onödan. 5. Vid eventuell garantireparation kommer vi inom två arbetsdagar. 6. Vi lovar att om vi inte skulle hålla dessa löften bötar vi självmant 5 000 kr.

7


Takonomi: Tak som kan sänka fastighetens energiförbrukning. Det är ingen överdrift att påstå att Derbigum är den tillverkare som ligger i fronten när det gäller utveckling av tätskikt. En inriktning som är ganska självklar eftersom marknaden samtidigt ständigt efterfrågar produkter som kan sänka kostnader och bidra till positiva miljöeffekter. Tre exempel på produkter som båda bidrar med såväl ekonomiska som miljömässiga vinster är Derbibrite, Derbisolar och Derbipure. Derbibrite sänker energiförbrukningen Derbibrite är en högreflektiv vit takduk där den vita ytan är patenterad. För det tekniska genombrottet handlar om att det vita förblir vitt även över tid. Derbibrite reflekterar bort solstrålarnas värme och bidrar till att fastigheten fordrar mindre energi för kylning, vilket bidrar till såväl kostnadsbesparingar som behagligare inomhusklimat. Derbibrite kan med fördel användas tillsammans med solceller, taket får ett säkert tätskikt som bidrar med lägre energiförbrukning samtidigt ökar verkningsgraden på solcellerna. Derbisolar tar tillvara solenergin Derbisolar är ett system som kombinerar taktäckning med inbyggda a-Si solceller. Derbisolar är utvecklat för att förenkla installation, styrning och underhåll av det elektriska nätverket tack vare vattentäta elektriska komponenter och anslutningar på ytan.

8

Derbipure – världens första ekologiska takbeläggning Lite skämtsamt skulle man kunna säga att Derbipure verkligen är något att sätta tänderna i. Baserad på vegetabiliska oljor och hartser (kåda) är det världens första ekologiska takbeläggning. Och det är bokstavligen en revolution. All traditionell takbeläggning baseras på bitumen som kommer från råolja. En produkt som aldrig kan påstås vara varken miljövänlig eller hållbar, även om man ibland nästan kan få det intrycket av branschens tillverkare. Derbigum pratar inte, utan gör istället sitt yttersta för att ta fram produkter som är så lite miljöpåverkande som möjligt. Och är dessutom det enda företag som hittills har ett system för återvinning och återanvändning. Det är mot denna bakgrund som Derbipure faktiskt är en revolution. Ett ekologiskt material framtaget efter flera års forskning och stora investeringar. Det gör bara ett företag som tar hållbar utveckling på allvar. Och det gör Derbigum. Med Derbipure kan begreppet ”Green Building” verkligen förverkligas. Från entré till tak.


Derbibrite

Derbisolar

Derbipure

9


Takonomi: Tak som skyddar några av världens äldsta och viktigaste byggnader. Tänk dig att du hade en fastighet vars värde var så stort att det knappt går att uppskatta i pengar. Vilket tätskikt skulle du då välja? Amerikanarna valde Derbigum för Vita Huset i Washington DC. Ryssarna ville inte ha något sämre för Kreml. Och italienarna kände sig säkra med Derbigum för Pantheon i Rom. Det gjorde även svenskarna för nationalskatten Kungliga Biblioteket.

Vita Huset, Washington

10

I Sverige ligger idag över 20 miljoner kvadratmeter Derbigum på taken. Att ha ett bekymmersfritt tak är tydligen något som förenar fastighetsägare som bryr sig.


Pantheon, Rom

Kungliga Biblioteket, Stockholm

11


society MILJÖMÄRKT TRYCKSAK 341 753

G Å I N P Å W W W. D E R B I G U M . N U F Ö R N Ä R M A S T E D E R B I G U M - E N T R E P R E N Ö R E U R O TA K A B

SPJUTVÄGEN 5

175 61 JÄRFÄLLA

08 795 94 80

INFO@DERBIGUM.NU

Derbigum - tak för fastighetsägare som bryr sig  

Är du skeptiskt till att lägga tak med kvartalsekonomi? Prova takonomi istället. Takonomi med Derbigum. Suverän kvalitet, bevisad lång livs...