Page 1

Times New Roman, 12pt W ciemnym pokoju, przy biurku oświetlonym świecą, będącą jedynym źródłem światła, siedziała kobieta w czarnym lateksowym stroju. Pisała coś mozolnie na pergaminie, a obok niej leżała sterta raportów. Wszystkie śmierdziały lochami i salą tortur. Kobieta jednak nie wydawała się być przejęta tym faktem. Kontynuowała pisanie wyroku śmierci. Ziewnęła. Przerwała na chwilę, by przetrzeć oczy i kontynuowała. Świeca w swoim powolnym tempie wypalała się. Panowała cisza... Liberation Serif, 12pt W ciemnym pokoju, przy biurku oświetlonym świecą, będącą jedynym źródłem światła, siedziała kobieta w czarnym lateksowym stroju. Pisała coś mozolnie na pergaminie, a obok niej leżała sterta raportów. Wszystkie śmierdziały lochami i salą tortur. Kobieta jednak nie wydawała się być przejęta tym faktem. Kontynuowała pisanie wyroku śmierci. Ziewnęła. Przerwała na chwilę, by przetrzeć oczy i kontynuowała. Świeca w swoim powolnym tempie wypalała się. Panowała cisza... Sylfaen, 12pt W ciemnym pokoju, przy biurku oświetlonym świecą, będącą jedynym źródłem światła, siedziała kobieta w czarnym lateksowym stroju. Pisała coś mozolnie na pergaminie, a obok niej leżała sterta raportów. Wszystkie śmierdziały lochami i salą tortur. Kobieta jednak nie wydawała się być przejęta tym faktem. Kontynuowała pisanie wyroku śmierci. Ziewnęła. Przerwała na chwilę, by przetrzeć oczy i kontynuowała. Świeca w swoim powolnym tempie wypalała się. Panowała cisza... Cambria, 12pt W ciemnym pokoju, przy biurku oświetlonym świecą, będącą jedynym źródłem światła, siedziała kobieta w czarnym lateksowym stroju. Pisała coś mozolnie na pergaminie, a obok niej leżała sterta raportów. Wszystkie śmierdziały lochami i salą tortur. Kobieta jednak nie wydawała się być przejęta tym faktem. Kontynuowała pisanie wyroku śmierci. Ziewnęła. Przerwała na chwilę, by przetrzeć oczy i kontynuowała. Świeca w swoim powolnym tempie wypalała się. Panowała cisza... Georgia, 12pt W ciemnym pokoju, przy biurku oświetlonym świecą, będącą jedynym źródłem światła, siedziała kobieta w czarnym lateksowym stroju. Pisała coś mozolnie na pergaminie, a obok niej leżała sterta raportów. Wszystkie śmierdziały lochami i salą tortur. Kobieta jednak nie wydawała się być przejęta tym faktem. Kontynuowała pisanie wyroku śmierci. Ziewnęła. Przerwała na chwilę, by przetrzeć oczy i kontynuowała. Świeca w swoim powolnym tempie wypalała się. Panowała cisza... DejaVu Serif Condensed, 11pt W ciemnym pokoju, przy biurku oświetlonym świecą, będącą jedynym źródłem światła, siedziała kobieta w czarnym lateksowym stroju. Pisała coś mozolnie na pergaminie, a obok niej leżała sterta raportów. Wszystkie śmierdziały lochami i salą tortur. Kobieta jednak nie wydawała się być przejęta tym faktem. Kontynuowała pisanie wyroku śmierci. Ziewnęła. Przerwała na chwilę, by przetrzeć oczy i kontynuowała. Świeca w swoim powolnym tempie wypalała się. Panowała cisza...


WofAven, 10, 5pt W ciem nym pokoju, przy biu rku oświetlonym świecą , b ędącą jedynym źród łem światła, sied ziała kobieta w czar nym lateksowym stroju . Pisała coś mozoln ie na per gam in ie, a obok n iej leżała sterta raportów. Wszystkie śm ierd ziały lo cham i i salą tortu r. Kobieta jed nak n ie wydawała się być przejęta tym faktem . Kontynuowała pisan ie wyroku śm ierci. Ziewnęła . Przerwała na chwilę, by przetrzeć o czy i kontynuowała . Świeca w swoim powolnym tempie wypalała się. Panowała cisza . . .

Palatino Linotype, 12pt W ciemnym pokoju, przy biurku oświetlonym świecą, będącą jedynym źródłem światła, siedziała kobieta w czarnym lateksowym stroju. Pisała coś mozolnie na pergaminie, a obok niej leżała sterta raportów. Wszystkie śmierdziały lochami i salą tortur. Kobieta jednak nie wydawała się być przejęta tym faktem. Kontynuowała pisanie wyroku śmierci. Ziewnęła. Przerwała na chwilę, by przetrzeć oczy i kontynuowała. Świeca w swoim powolnym tempie wypalała się. Panowała cisza... Centabel Book. 12pt W ciemnym pokoju, przy biurku oświetlonym świecą, będącą jedynym źródłem światła, siedziała kobieta w czarnym lateksowym stroju. Pisała coś mozolnie na pergaminie, a obok niej leżała sterta raportów. Wszystkie śmierdziały lochami i salą tortur. Kobieta jednak nie wydawała się być przejęta tym faktem. Kontynuowała pisanie wyroku śmierci. Ziewnęła. Przerwała na chwilę, by przetrzeć oczy i kontynuowała. Świeca w swoim powolnym tempie wypalała się. Panowała cisza... Minon Pro, 12pt W ciemnym pokoju, przy biurku oświetlonym świecą, będącą jedynym źródłem światła, siedziała kobieta w czarnym lateksowym stroju. Pisała coś mozolnie na pergaminie, a obok niej leżała sterta raportów. Wszystkie śmierdziały lochami i salą tortur. Kobieta jednak nie wydawała się być przejęta tym faktem. Kontynuowała pisanie wyroku śmierci. Ziewnęła. Przerwała na chwilę, by przetrzeć oczy i kontynuowała. Świeca w swoim powolnym tempie wypalała się. Panowała cisza... TITUS Cyberbit Basic, 12pt W ciemnym pokoju, przy biurku oświetlonym świecą, będącą jedynym źródłem światła, siedziała kobieta w czarnym lateksowym stroju. Pisała coś mozolnie na pergaminie, a obok niej leżała sterta raportów. Wszystkie śmierdziały lochami i salą tortur. Kobieta jednak nie wydawała się być przejęta tym faktem. Kontynuowała pisanie wyroku śmierci. Ziewnęła. Przerwała na chwilę, by przetrzeć oczy i kontynuowała. Świeca w swoim powolnym tempie wypalała się. Panowała cisza...

czcionki  

brak opisu

Advertisement