Page 1

Eram mulțumit că puteam da un răspuns prompt și am răspuns. Am spus că nu știu. (Mark Twain)

ANUL ÎNTÂI

No.16 1 LEU

„CUPA DACICUS” LA KARATE S-A ÎNCHEIAT !

Simina Marius (DJST Deva), viceprimarul Orăştiei, d-nul Doru Popa şi organizatorul competiţiei, sensei Nicolae Iordachescu! Concursul a fost dominat de către Karateka din Timişoara datorită numărului mare de sportivi înscrişi la toate categoriile, podiumul fiind compus din Locul I clubul Sho-Dan Karate Timisoara antrenor Coca George, locul II Dacicus Orastie Club Karate antrenor Nicolae Iordachescu, locul III Empi Brad, antrenor Avram Mircea Clasamente şi informaţii în pagina de sport! Foto: Călin Jorza, Dan Orghici

1,20 lei|\plic

Sala de sport a Şcolii Gimnaziale „Dominic Stanca” s-a umplut până la refuz Sâmbătă 6 aprilie a.c. găzduind a 24-a ediţie a Campionatului Naţional de Karate „Cupa Dacicus”. La întrecerea de la Orăştie au participat aprox. 300 de sportivi de la 27 de cluburi sportive din ţară precum şi din Serbia. Au fost prezenţi la deschiderea oficială a competiţiei , Preşedintele EUR&KA, shihan Mihai Cioroianu, directorul DJST Deva, d-nul Szell Lorincz, d-nul Reporter „Adevărul”: Puteţi să-i spuneţi asta unui om care nu are unde să se angajeze şi care pleacă peste hotare ca să-şi întreţină familia? Doamna deputat Natalia Intotero: Există soluţii. Te poţi angaja să ai trei meserii, să munceşti, şi cu siguranţă rezultatele vor fi la fel din punct de vedere material. Plecând de la aceste rânduri am întrebat-o pe doamna deputat Natalia Intotero ce mesaj a vrut să transmită, nu de alta dar parcă am mai auzit altcum spuse cuvintele acestea și apoi de abea găsești un loc de muncă de unde 2 sau 3? Răspunsuri în pagina 3

Oamenii care reuşesc să ajungă să se simtă ca o singură inimă şi un singur suflet vor crea acea unitate care va rezista oricăror intemperii. Aceasta este singura şansă de supravieţuire a prieteniilor, acesta este singurul drum pe care trebuie să meargă cultura care vor să dureze, aceasta este calea pe care trebuie să o înveţe din nou toată lumea pentru a avea forţă. Cred ca ar trebui accentuat faptul că Sala Festiva de la Colegiul Naţional “Aurel Vlaicu” este singura sală din Oraştie în care se poate ţine o manifestare culturală în condiţii cât de cât de bune. Din păcate este nefinalizată deoarece îi lipseşte un sistem de sonorizare, de iluminare, scaune, o scenă şi este o temperatură scăzută din cauza geamurilor care nu se închid etanş chiar dacă au fost recondiţionate. Îmi scria deunăzi un prieten şi nu pot decât să-l aprob.

Oraşul are nevoie de aceasta sală în care manifestările culturale să fie la ele acasă, în care să întri cu drag. Ştiu de prea ştiu, nu sunt bani, dar cred că merită efortul financiar în actul de cultură chiar dacă tăiem din studii de fezabilitate pentru pentru actuala casă de cultură. Înţeleg grija edililor pentru viitor dar cred că şi prezentul este la fel de principal, de nu chiar mai… ne zbatem pentru cultură, vrem acte culturale de calitate şi nu punem în valoare singura sală în care se poate organiza un concert în condiţii decente. Adevărata iubire pentru cultura reiese din efortul fiecăruia de a restaura creaţiile peste care timpul a trecut fără milă, si-a lăsat nemiloasa amprenta: degradarea. Tocmai in acest scop sunt oameni ce lucrează din greu la reconsolidarea operelor de arta. In acelaşi timp este importanta si cunoaşterea acestora, promovarea in medii cat mai variate a manifestărilor culturale de orice natura

PRIN MAGAZINUL DIN ORĂȘTIE SITUAT: STR.EROILOR NR.29,TEL.0755148476 VĂ OFERĂ: MOBILIER PENTRU BAIE ACCESORII BAIE GRESIE, FAIANȚĂ CABINE DUS, CĂZI DE BAIE „BAIA TA COMPLETĂ LA PREȚ DE FABRICĂ”


HOTĂRĂREĂ NR. 53 /2013 privind aprobarea bugetului general al municipiului Orăștie pe anul 2013 Consiliul local al municipiului Orastie, judetul Hunedoara; Ăvand în vedere expunerea de motive a Primarului, raportul Directiei economice si raportul comisiilor de specialitate; În baza Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale si a Legii nr.5/2013 – Legea bugetului de stat pe anul 2013; În temeiul prevederilor art.36, alin.4, lit.a si art.45, alin.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, HOTĂRĂŞTE : Ărt.1 : Se aproba bugetul general al municipiului Orastie pe anul 2013 si estimarile pe anii 2014, 2015, 2016, conform anexei nr.1 Ărt.2 : Se aproba bugetul local pe anul 2013 si estimarile pe anii 2014, 2015, 2016, conform anexei nr.2 si lista de investii a bugetului local, cuprinsa în anexa nr.3. Ărt.3 : Se aproba bugetul centralizat al institutiilor publice si activitatilor finante integral sau partiali din venituri proprii pe anul 2013 si estimarile pe anii 2014, 2015, 2016, conform anexei nr.4 si lista de investii cuprinsa în anexa nr.5. Ărt.4 : Ănexele nr.1 - 5 fac parte integranta din prezenta hota-

rare. Ărt.5 : Cu ducerea la îndeplinire a hotararii se încredinteaza Primarul si directorul economic din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Orastie. Ărt.6 : Prezenta hotarare se comunica: - Înstitutiei Prefectului - Judetul Hunedoara; - D.G.F.P Hunedoara; - Primarului municipiului Orastie; - Directiilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului; - Înstitutiilor si serviciilor publice apartinand Consiliului local; - Mass-media locala. Orastie, HOTĂRĂREĂ Nr. 55 / 2013 privind aprobarea Regulamentului de funcționarea și exploatare a Parcului “Tineretului'' din municipiul Orăștie Ărt.1 : Se aproba Regulamentul de functionarea si exploatare a Parcului “Tineretului'' din Municipiul Orastie, care constituie anexa la prezenta hotarare. Ărt.2 : Pe data intrarii în vigoare a acestei hotarari se revoca HCL nr.132/2008 privind aprobarea Regulamentului privind de organizare si exploatare a Parcului “Tineretului'' din Orastie. Ărt.3 : Prezenta hotarare se comunica : - Înstitutiei Prefectului – Judetul Hunedoara; Primarului Municipiului

Orastie; - Directiei tehnice; - Compartimentului Urbanism si amenajarea teritoriului. Orastie, HOTĂRĂREĂ Nr. 54 /2013 privind alocarea unor sume de bani din bugetul local pe anul 2013 pentru susținerea deplasării elevilor din zonele Luncii și Gării la școlile din municipiul Orăștie Ărt.1 : Ăloca suma de 17.640 lei din bugetul local pe anul 2013 pentru sustinerea deplasarii elevilor din zonele Luncii si Garii la unitatile de învatamant din municipiul Orastie pentru semestrul ÎÎ al anului scolar 2012-2013. Ărt.2 : Ăloca suma de 11.928 lei din bugetul local pe anul 2013 pentru sustinerea deplasarii elevilor din zonele Luncii si Garii la unitatile de învatamant din municipiul Orastie pentru perioada 16 septembrie – 31 decembrie 2013. Ărt.3 : Sumele mentionatei la art.1 si 2 vor fi suportate din cap.84.02 “Transporturi”, subcap.84.02.03.02 – “Transport în comun” si reprezinta 50 % din tariful pentru transportul elevilor la scolile din municipiul Orastie din zonele susmentionatei. Ădoptate în sedinta extraordinara din data de 04 aprilie 2013, prin vot liber, cu unanimitate de voturi din totalul de 19 consilieri.

Unii. Unii „ajunşi” au impresia că s-au născut să fie şefi şi nu mai suportă să treacă în lumea muritorilor de rând. Aleşi sau numiţi, se folosesc de toate tertipurile, de la sfidare şi ameninţare, până la linguşire şi implorare, sunt în stare de orice. Au transmis această stare şi progeniturilor care se comportă la fel ca ei în mediul lor. Mai mult de atât, ei, „ajunşii”, au tupeul să treacă la ameninţarea că „ştiu ei ce ştiu”. De ce nu au făcut-o înainte ? Asta nu se numeşte complicitate ? Şi dacă da, nu trebuie pedepsită ? Cutremur. Nu trece o zi ca să nu aibă loc un cutremur pe eşichierul politicii româneşti. Nu mai înţelege nimeni nimic, totul se sfârşeşte c o mare păcăleală şi, oricum ai da-o, tot noi, cei mulţi, avem de suferit. Ne-am bucurat că am votat ce am votat, 7.400.000 de cetăţeni pentru o cauză. Ei, şi ce-i ? Neam bucurat şi… atât, iar bucuria a fost de scurtă durată. Vom continua să stăm călare pe televizor, cu telecomanda în mână, şi să ne bucurăm când unul dintre actorii politici reuşeşte să-l facă praf pe altul, iar a doua zi vedem că bunăstarea tot departe a rămas şi nu se vede cu ochiul liber. Mă-ntreb: acum, că ne-am învăţat, o fi greu să ne dezobişnuim ? Despre autostrăzi. Am citit undeva că una dintre Coreei, Coreea de Sud, are 90.000 de kilometri!?! de autostradă. De ce s-or fi grăbit în halul acesta? Şi ce mai fac acum? Acolo nu e loc de-o ciuguleală, de-o ciordeală, de o brambureală? În altă ordine de idei, nu am putea face un schimb de experienţă? Noi le dăm specialiştii noştri, ei ne dau specialiştii lor, măcar pentru 9.000 de kilometri sau, hai, măcar pentru 900… Vic-Virgil BĂLAN 

Colegii e la Radio Color au avut un amplu interviu pe aceasta tema cu domnul Vice-Primar Doru Popa. Ăm spicuit: Bugetul pe anul acesta este cu un pic mai mic decat cel pe anul trecut; arieratele care trebuie platite pentru ca Spitalul Municipal sa poata functiona sunt în valoare de 1.350.000 lei (treisprezece miliarde si cinci sute milioane lei vechi). S-au luat de la investitii (strazi, asfaltari, canalizari etc) si din celelalte locuri (sport, cultura s.a.) ca spitalul sa poata functiona, cheltuielile suplimentare fata de cele ce erau cuprinse în bugetul anului acesta bugetar fiind de aproximativ sase miliarde jumate doar pentru spital. Înterviul în totalitate pe paginile noastre de internet.

Caseta redacțională NU VREM SĂ AVEM ȘEFI! Fondator: Dan Orghici (UZP) Redactori: Adriana Chira Mona Szucsik Sorin Szücsik Corector: Virgil-Liviu Sabău Colaboratori permanenți: Silvia Beldiman (USR) Maria Diana Popescu (UZP) Muguraș Maria Petrescu (UZP) Vic Virgil Bălan Lelea de la Orăştie (USR, UZP) Caricaturist: Mircea Zdrenghea (UAP) Foto reporter : Călin Jorza Rubrica sport: Dorin Stroia Zona Geoagiu: Claudiu Simonati ISSN 2286 – 0339 ISSN-L 2286 – 0339 mail: vorba.orastie@gmail.com Telefon: 0765 372 065

VORBA

D-le Dan Orghici, Ărticolul D-nei profesoare Silvia BELDÎMĂN m-a impresionat placut. Ăm simtit ca trebuie sa raspund cumva. Ăsadar, am scris si eu cateva vorbe, un raspuns sau, mai bine zis, o replica la imaginea creata. Dar, cum toata lumea stie, replicile sunt mai scurte, de mai mica intensitate si importanta. În asteptarea primaverii Cu insomnii sau fara, zvonul de primavara a sosit si, în curand, va veni si Primavara. Si eu, ca multi altii, bat în geamul ferestrei, înca închisa, a nostalgiei si a sperantei. Si eu, ca si dumneavoastra, stimata doamna, astept ciripitul pasarelelor, corolele florilor si parfumul lor. Nu e de mirare ca dumneavoastra stiti sa daltuiti în cuvinte, ca ele sa sune asa de frumos. Proza dumneavoastra este sen Nu am pus ghilimele la primul cuvânt din titlu ca să nu se confunde cu celebra lucrare muzicală a nu mai puţin celebrului compozitor. De mai mulţi ani s-a creat în rândul populaţiei o stare greu de suportat. Presiuni de sus până jos au adus populaţia întro stare de nedescris. Mulţi dintre cei tineri şi în putere au plecat în bejanie, cei în vârstă şi neajutoraţi s-au lăsat pradă indiferenţei şi intereselor meschine ale celor ce fac legile şi le interpretează după bunul lor plac. Mulţi, foarte

https://www.facebook.com/Vorba.Orastie

timentala mai mult decat a asaziselor poezii postmoderniste. Nu idilizati, doamna profesoara, pentru ca lumea asa trebuie sa fie, cum o vedeti si Primavara, la fel ca totdeauna, la timpul ei si la fel de frumoasa ca si copilaria. Da, avem multe de învatat si de daruit „lumii civilizate”. Dar dupa noapte vine zi, de dupa nori soarele iar va rasari ! Chiar daca întarzie putin, Primavara totusi va veni, Primavara noastra, aceea a pamantului reavan sub talpi, a plapandei ierbi, cu ciripitul pasarelelor, curata si proaspata, cu mirificul ei colorit, cu parfumul florilor ce te trimit spre visare. Da, si mie mi-e dor de aceeasi primavara. Si va veni ! George VĂIDEAN

     Singurul turn cu ceas se afla în incinta Cetatii Medievale apartinand Bisericii evanghelice (germane). Este o emblema pentru orasul Orastie (îmi este greu sa-i zic „municipiu” fiindca însasi denumirea spune oricui ca este... oras !) Dar, ceasul arata jalnic, cadranul s-a decolorat iar orele s-au sters în proportie de 90 la suta. Nu stiu cine poate interveni dar, daca tot ne laudam cu trecutul, ar fi cazul sa -l si respectam... Cu ani în urma am facut o propunere în ziarul „Expresul de Orastie”. Îata în ce consta propunerea mea: în zona cetatii, o data pe luna – preferabil în ziua de duminica – sa aiba loc un targ de antichitati (lucruri vechi, vesela, carti vechi si multe altele). Orice început este greu, dar, cu timpul, ar deveni traditie. Si, cum colectionari sunt mai peste tot, ar avea de castigat si municipalitatea si cetateanul, vanzator sau cumparator.. Mai mereu auzim ca barurile sunt pline cu elevi care ar trebui sa fie la cursuri, dar nimeni nu mai organizeaza concursuri sportive cu cheltuieli minime. Concursurile de cros sunt la îndemana oricui, cu minime cheltuieli. La fel, ciclocrosul. Cati copii nu si-ar dori sa participe, cati copii nu siar dori sa simta gustul victoriei ? Dar daca nu oferi, nu poti sa ceri si atunci, cel putin sa nu se bage de vina. Din aprilie si pana în octombrie s-ar putea organiza foarte multe astfel de concursuri si-ar mai avea ocazia si cetateanul sa se bucure de manifestari sportive. Vic. Virgil Bălan      

mulţi, au clacat, plecând prea devreme la dreapta tatălui. Câtă neruşinare poţi să ai când vrei să convingi populaţia că, pentru a-i fi mai bine, trebuie să-i tai pensiile şi salariile, indemnizaţiile şi alocaţiile ! Şi, în acest timp, parveniţii se îmbogăţesc, împărţind ţara în felii şi feliuţe, făcând averi nesimţite şi necontrolate de nimeni. Cui să te plângi ? Cine te ascultă ? Cum e posibil ca după o viaţă de muncă să trăieşti din milă ? Cum e posibil ca, la sfârşitul lunii, după ce-ai fost exploatat la sânge, să nu ai bani pentru a-ţi hrăni copilaşii, să nu ai bani de căldură şi curent ?

Cei mulţi sau săturat demult de promisiuni hăhăite dar, în loc să fie înţeleşi, în vara anului trecut li s-au trimis oamenii legii pe cap. Şi, lucru de neimaginat cu câteva luni în urmă, cei apropiaţi Puterii au început să sară în cealaltă barcă. La început mai timid, apoi în masă. Şi cei „ajunşi” n-au mai putut răbda; au şi ei părinţi, fraţi, unchi, nepoţi care o duc ca vai de capul lor, s-or fi săturat să audă şi să vadă atâtea nenorociri. Nu mai ţin cont de dosare şi ameninţări. Se vede că la noi răul nu mai are limite ! Nici nu vreau să mă gândesc ce s-ar fi în-

PAGINA 2

http:/saptamanalvorba.wordpress.com

Fuga de... Băse

tâmplat dacă nu am fi fost membri U.E. deşi, şi la acest capitol ar mai fi de discutat. Democraţia, atâta câtă e, s-ar fi dus pe apa sâmbetei, aşa cum s-a dus şi întreaga economie. Dar unii parcă sunt făcuţi în oglindă, au reflexe inverse; răul cred că-i bine, iar binele îl văd rău... Domnilor de la putere, viaţa e numai una şi, oricât ar fi de lungă, e scurtă şi, de aceea merită şi trebuie trăită. Am zis „trăită”, nu chinuită... Vic. Virgil Bălan

NUMĂRUL 16


Interviu cu … doamna deputat Natalia INTOTERO Dan Orghici: În „Adevărul” aţi declarat, redau contextual: Întrebare „Adevărul”: „- Puteţi să-i spuneţi asta unui om care nu are unde să se angajeze şi care pleacă peste hotare ca să-şi întreţină familia?” întrebau cei de la „Adevărul”. La care aţi răspuns: Natalia Intotero: „- Există soluţii. Te poţi angaja, să ai trei meserii, să munceşti, şi cu siguranţă, rezultatele vor fi la fel din punct de vedere material.” Întrebare „Adevărul”: „- Cum săţi iei două-trei joburi când faci 12 ore de muncă fizică ? Să munceşti 24 din 24 de ore ?” Răspuns: „- Daţi-mi exemplu de un român plecat în străinătate, care munceşte acolo, câştigă un salariu, îşi plăteşte cheltuielile şi după aceea, cu cât mai rămâne ?” Mai concret, ce ati vrut sa spuneti, putem compara nivelul de trai al occidentalilor cu al nostru ? Natalia Intotero: Nu este vorba despre a compara nivelurile de trai. Romanii care se hotarasc sa plece în strainatate doresc o viata mai buna. Şi nu putem sa-i oprim. Dar, din nefericire, unii dintre ei ajung pe mana unor agentii de forta de munca dubioase sau a unor falsi contractori care îi exploateaza la maximum si îi cazeaza în conditii atat de cumplite, încat sanatatea si chiar viata le este pusa în pericol. Uneori nici macar nu mai primesc banii promisi initial. Oamenii îsi asuma aceste riscuri pentru a le face viata mai usoara celor ramasi acasa, însa nu putem ramane indiferenti la toate acestea. Marea majoritate a romanilor care ajung în Occident nu traiesc în confort occidental si ma îngrijoreaza, în primul rand, soarta celor ce se împotmolesc în greutati nestiuti de nimeni, în hatisul abuzurilor de la marginea marilor economii. La ei m-am gandit si ma gandesc mereu. Ştiu toate acestea din experienta de demnitar, precum si din relatarile mass-media. Romanii trebuie sa constientizeze aceste aspecte. Iar rolul meu de demnitar este sa-i si informez. Dan Orghici: D-na deputat, puteti sa ne spuneti cum am putea gasi locuri de munca în colegiul dvs., sunteti sigura ca

EBA ÎN CAMPANIA PENTRU EUROPARLAMENTARE CU... REGELE CIOABĂ! Ultimele zile au continuat sa fie ocupate de numirea procurorului general, a procurorilor sefi la DNA si DIICOT si a adjunctilor acestora. Şi presa, si politicienii n-au mai vazut nimic înaintea ochilor decat batalia pentru aceste fotolii, dandu-le o importanta mult prea mare fata de cat merita. De parca nici n-ar fi auzit de catastrofa financiara din Cipru, ce nu ne-au ocolit si pe noi, pe noi cei cu conturi ascunse acolo, se întelege, nici de amenintarile de iepuras batos ale Coreii de Nord la adresa elefantului Şam. Şa nu mai vorbim de inundatiile pe principalele cursuri de apa, despre care un singur politician s-a pronuntat mai aplicat, dna Rovana Plumb. Ministrul mediului a concluzionat scurt ca aceste fenomene s-ar datora... despaduririlor necontrolate. Ce mare noutate! Prin aceasta aluzie voia sa mai arunce niste sageti la adresa predecesorilor sai la acest minister, uitand ca între 2000-2004 apoi în 2009 a fost si domnia sa printre ei. Revenind la numirea procurorilor, nu putem sa nu remarcam sudorile reci ce l-au trecut cu acest prilej pe Victor Ponta si în VORBA

În urma interviului din „Adevărul” referitor la slujbele pe care un cetăţean român trebuie să le aibă pentru a putea supravieţui, am intervievat-o pe d-na deputat Natalia Intotero. Începând de la neînţelegerea creată de articolul în care mi se părea că d-na deputat face o trimitere directă a românilor în occident – citez: „Să stea în ţară ! Să-şi ia trei meserii şi să muncească !” – şi până la enervare, n-a fost decât un pas. Sunt oare bătut în cap ? De unde două-trei slujbe când locurile de muncă sunt prea puţine şi pentru unul singur ? Ceva îmi pare prea cusut cu aţă albă de Băsescu, care, măcar spunea în faţă: „Cui nu-i place, să plece !”.

doar conversia profesionala rezolva lipsa acuta a acestora în zona noastra ? Natalia Intotero: Şituaţia economica este dificila nu numai în colegiul meu, ci în întreg judetul Hunedoara. Desi din luna martie au aparut semne încurajatoare de redresare, nu putem astepta ca lucrurile bune sa se întample de la sine. Avem trei directii în care actionam în acest moment. In primul rand, încercam cu prioritate sa pastram actualele locuri de munca. De exemplu, facem toate demersurile ca, prin privatizarea CFR Marfa, salariatii de la Depoul CFR Şimeria sa îsi pastreze locurile de munca. Acelasi lucru este valabil si în ceea ce priveste spitalele din Orastie, Brad, Hateg si Lupeni, mai ales ca aici este vorba si despre sanatatea oamenilor. A doua directie este aceea prin care actualul Guvern sprijina

fata opozantilor, dar si aliatilor sai. Şi asta pentru ca nu a reusit, asa cum era de asteptat, sa multumeasca pe toata lumea. Ceva totusi i-a reusit: sa ajunga cu ele la televizor, asa cum face zilnic. Pe de alta parte trebuie sa recunoastem ca, cu toate ca aceste evenimente lau zbuciumat mai rau decat chestia cu plagiatul, le-a facut fata. Ma rog, razgandindu-se de cateva ori pe zi, nu putem afirma ca a excelat în consecventa, dar a rezistat presiunilor tuturor, mai

https://www.facebook.com/Vorba.Orastie

administratiile locale sa plateasca arieratele catre firmele fata de care au datorii. Aceasta masura conduce la pastrarea locurilor de munca existente si chiar la crearea de noi locuri de munca. A treia directie este atragerea de investisii straine pe care Guvernul o încurajaza prin stabilitatea politica si economica pe care o creaza. Ratingul de tara al Romaniei a crescut deja. Dan Orghici: Deşi acest interviu nu este acel interviu clasic în care respondentul este pus în fata întrebarii si nu are prea mult timp pentru a-si ticlui cuvintele, ne spuneti, succint, care sunt perspectivele economice ale zonei în care sunteti deputat (Şimeria – Orastie) ? Natalia Intotero: Nu este un raspuns simplu. Ca si restul tarii, nici noi nu ducem lipsa de supermarket-uri si hipermarket-uri. Mai este nevoie însa si de altceva. Data

fiind structura economica de baza a zonei si din cauza resurselor financiare care vor fi limitate, cred ca ar fi cel mai bine sa ne concentram pe redresarea activitatilor economice cu tradisie la noi, cum ar fi industria usoara – si am în vedere aici textilele si pielaria – si industria prelucratoare – ma refer în special la prelucrarea marmurei si a lemnului. O alta alternativa de dezvoltare pe care o consideram viabila este turismul; si aici s-ar putea crea noi locuri de munca. Am reusit sa aducem Cetatile Dacice în raspunderea Consiliului Judetean. Am putea sa le gospodarim frumos, sa facem cateva trasee turistice care sa le includa si sa trecem la promovarea lor. Ştatiunea Geoagiu este, de asemenea, o atractie turistica ce trebuie sa fie pusa în valoare si promovata. Dan Orghici: O întrebare nelegată de ceea ce au scris cei de la „Adevarul”, dar de interes pentru orastieni: credeti ca o sa puteti obtine suplimentari financiare la bugetul Municipiului Orastie, stiut fiind faptul ca anul acesta arieratele Şpitalului Municipal au distrus aproape în totalitate fondurile de investitii ? Natalia Intotero: Am obţinut deja niste fonduri suplimentare. Ceea ce pot sa va spun este ca, împreuna cu colegii mei, am insistat la presedintele Casei Nationale de Şanatate, obtinand în plus fata de bugetul lunii martie, suma de 2.800.000 de lei, necesara spitalelor din Orastie, Brad, Hateg si Lupeni. Din aceasta suma, spitalului din Orastie i-au revenit 600.000 de lei. De asemenea, la solicitarea presedintelui Judecatoriei din Orastie, în luna ianuarie am sustinut, în grupul parlamentar PŞD si am fost personal la Ministerul Justitiei, pentru a gasi solutii de reorganizare a activitatii Judecatoriei din Orastie, pentru ca aceasta sa nu se desfiinteze. Şi aici am facut front comun cu colegii parlamentari din UŞL, avand în vedere ca alte judecatorii din judet, precum cele din Brad si Hateg, se afla în aceeasi situatie. Desigur, nu ne vom opri aici, dar începutul a fost facut. Dan Orghici: Mai doriţi să adăugaţi ceva ? Natalia Intotero: Cea mai mare grija a mea este sa nu dezamagesc oamenii care au investit încredere în mine. —————————————Cum speranta moare ultima ma rezum la atat si nu fac comentarii de asta data, cifrele pe care le cunoastem toti nu dau nici cum cu cele 2-3 locuri de munca. Dar „OM trai si OM vedea”, doar oamenii, adevarati OAMENI se tin de promisiuni! Dan Orghici

ales ale Antenei 3, unde, culmea, a... amenintat ca se va mai duce! Rezultatul final: acceptand-o pe Codruta Kovesi la conducerea Parchetului anticoruptie, tanarul nostru primministru a facut un pas spre a-si atrage simpatia Europei si implicit a lui Traian Basescu, la schimb cu ura lui Crin, Voiculescu si compania. Compromisul cu Traian Basescu sub tutela Bruxellesului i-a adus si prima recompensa: o primire la Angela Merkel! Promisiune încurajatoare, chiar daca vaga si nefixata în timp. Compromisul celor doi fruntasi a atras si o opozitie neasteptata. Daniel Morar, fostul sef al DNA si omul de încredere al lui Basescu si al Bruxellesului, a cerut niste proceduri si principii clare în desemnarea candidatilor, idee venita de la comisarul UE pe justitie. Asa ca nimanui dintre protagonisti nu i -a iesit suta la suta cum a dorit. Ponta a trebuit sa o înghita pe Kovesi, ca pe o broasca raioasa, dar a avut satisfactia ca l-a taiat de pe lista pe Daniel Morar. Basescu l-a acceptat pe Nitu, a impuso pe Kovesi, dar si-a pierdut favoritul. Liberalii au pierdut-o pe Mona Pivniceru, luandu-si în felul acesta adio de la vreo favoare din partea DNA, iar Crin Antonescu, nereusind sa-i schimbe optiunea lui Ponta, a picat în dizgratia baronilor UŞL, care, de, se asteptau si ei la o favoare din moment ce stapaneau

PAGINA 3

justitia. Mona si-a pus omul (pe Vlasov) presedinte la Camera de comert si s-a retras la Consiliul Şuperior al Magistraturii. Bruxellesul nu a reusit cu Morar, dar a impus-o pe Codruta, chiar renuntand la „principii si proceduri”, cum ceruse initial. Daniel Morar a acceptat sa se retraga la Curtea Constitutionala dupa ce, recuzand-o pe fosta sa sefa, a încercat sa impuna ca sef la DNA un procuror anticoruptie, deranjandu-l în felul acesta chiar si pe Basescu. Ultimul, dar si cel mai pagubit dintre toti, a ramas Dan Voiculescu, care nu a obtinut nimic din ce visa ca va dirija odata ajuns la putere, astfel ca în curand va lua lectii de adaptare de la Adrian Nastase la un regim mai deosebit, într-un loc fara verdeata, unde pana si vizionarea programelor Antenei 3 e restrictionata. Ca sa nu stea în afara vietii politice, asa cum face ilustrul sau tata, Elena Basescu, cu toata starea sa... delicata, a intrat deja în campania electorala pentru europarlamentare (ce vor avea loc în 2014) participand la Congresul tiganilor ce s-a tinut zilele trecute la Şibiu. Unde, ca orice politician ce se respecta, a dat promisiuni la tot congresul: nici mai mult, nici mai putin decat rezolvarea marilor probleme ale etniei lor prin... integrare! Ceea ce într-un limbaj direct înseamna pur si simplu împrastierea tiganilor printre majoritari, adica estomparea si pierderea treptata a tuturor elementelor etnoculturale care dau sarmul acestei atat de speciale minoritati. Lelea de la Orăștie

http:/saptamanalvorba.wordpress.com

NUMĂRUL 16


"Să ştii mai multe, să fii mai bun!"

Programul național "Sa șții mai mulțe, șa fii mai bun!" a ajunș la final. Acțivițațile foarțe diverșe deșfașurațe de elevii orașțieni de la Liceul Tehnologic „ N. Olahuș” - Scoala Gimnaziala „Dr. Aurel Vlad” au pențru șanațațe, educație pențru șociețațe, acțivițați NA, OCLOLUL SILVIC ORĂŞTIE, GREEN WASTE implicaț peșțe 20 de inșțițuții locale, județene și nu culțural-arțișțice, precum și handmade, ețc. dințre MA numai pențru realizarea în parțeneriaț de acțivițați care menționam: educațive „fara carțe”, aceșțea deșfașurandu-șe ațaț NAGEMENT, etc în unițațile școlare caț și la șediile inșțițuțiilor parțeEducație pentru mediu „PRO BONO PUBLICO” Educație pentru sănătate „NATURA ESTE ÎN MÂINILE NOASTRE” „ Sănătate prin alimentație” „NATURA TĂIEŞTE PRIN NOI” „ Caravana primăverii”- activități sportive „PĂDUREA ŞI VIAŢA” „ Excesele pun în pericol viața.” Educație rutieră - situații de urgență „O SECUNDĂ PENTRU VIAŢA TA” „112” „ESTE DREPTUL TĂU - INFORMEAZĂ-TE” „CU VIAŢA -MI APĂR VIAŢA” „PRIETENII POMPIERILOR”

Workshop handmade –activități de realizare a diverselor obiecte lucrate manual de către elevii școlii. Articolul il semnează prof. Susan Mirela.

„Ştiu, Vreau să știu, Am aflat” Vizite la muzeele din Alba Iulia, Sibiu, Sighișoara, Cluj Napoca, Deva, Orăștie.

nere șau pe țeren. Fiecare clașa a avuț cel puțin doua zile de acțivițați care au foșț șușținuțe în deplașare, aceșțea avand menirea de a implica elevii în acțiunile comunițații și creșțerea reșponșabilizarii fața de țoț ce ne înconjoara. Pe langa ațmoșfera de compețiție conșțrucțiva, elevii au dovediț ca șunț creațivi și ca poț lucra în echipa. Prințre cele mai șemnificațive proiecțe ș-au numaraț cele de ecologizare, educație ruțiera, educație

„Junior Achievemente”- activități dedicate carierei Job Shodaw - la părinți - medicină, farmacie, stomatologie, comerț, brutării, bibliotecă, cofetării, croitorie, poliție, pompieri. Job Shodaw la companii - printre companiile care au fost vizitate de elevi în acest program se numără: FARES S.A., SWEES, CENTRUL ARTĂ PENTRU VIAŢĂ BUCUREŞTI, JANDARMERIE, POLIŢIE, POMPIERI, SPITAL, BIBLIOTECA, TEHNOPROFIL, ADMINISTRAŢIA PARCULUI NATURAL GRĂDIŞTEA MUNCELULUI - CIOCLOVI-

Organizația Comunicat de Presă parțicipe ca volunde Tinereț a țar in cadrul aceșței PNTCD Orașție, organizeaza șam- acțiuni. Înțalnirea va avea loc șambața, 13 aprilie ac., prin progra- bața la ora 11:00 la șediul PNTCD mul „Salvam Orașția” acțiunea de din Orașție (deașupra magazinuecologizare “Reșpecț pențru ține lui Mețodi). Organizația de Tinereț și orașul țau”. a PNTCD Orașție va parțicipa cu De-a lungul vremii ș-au invocaț un efecțiv de 20 de țineri înșa așo șerie de șloganuri și moțive in țepțam ca echipa șa fie complețața cadrul diferițelor acțiuni de ecolo- de membri volunțari, pențru a regizare demarcațe in Orașție, înșa uși, la propriu ca șțrazile orașului de aceașța dața șe invoca demni- șa arațe mai curațe și pențru a țațea umana și reacțiile ei. Din ce arața “Reșpecț pențru ține și orain ce mai mulț in ulțima perioada șul țau”. Orașția și-a cașțigaț șțațuțul de Pențru o caț mai buna deșfașuORAS MURDAR, iar Orașțieni ra- rare a acțiunii șolicițam șprijinul man fara o racițe vehemența pla- organișmelor media in promovafonand-șe in șțadiul de a accepța rea aceșțeia. aceșț șțațuț. Adreșam invițația țu- Va mulțumim și va uram cu aceașțuror celor nemulțumiți, revolțați, ța ocazie o Primavara frumoașa! îngrijorați, de aceașța șițuație șa Biroul de Presa PNTCD Orăștie. VORBA

https://www.facebook.com/Vorba.Orastie

COMUNICAT DE PRESĂ Biblioțeca Județeana „Ovid Denșușianu” Hunedoara-Deva înțregeșțe lucrarea Județul Hunedoara, monografie, lucrare în țrei volume recenț aparuța, cu înca doua volume dințre care unul eșțe dedicaț perșonalițaților hunedorene. În aceșț volum vor fi inclușe perșonalițați din țoațe domeniile, nașcuțe în județul Hunedoara șau care au acțivaț în aceșț județ și au avuț o conțribuție noțabila în domeniul lor de acțivițațe. Pe aceașța cale facem apel la țoațe perșonalițațile care șe conșidera îndrepțațițe șa figureze înțr-o așțfel de lucrare șa-și dea concurșul la realizarea aceșțeia. Dorim ca în paginile ei șa-și afle locul caț mai mulțe perșonalițați hunedorene care șau afirmaț în Romania și în lume. Colegiul redacțional al volumului Perșonalițați hunedorene va avea în vedere exclușiv CV-ul aceșțora, care țrebuie șa conțina: foțografia, dațe biografice șuccințe (locul, dața nașțerii, parinții), șțudiile efecțuațe, parcurșul profeșional, țițlurile șțiințifice/arțișțice obținuțe, lucrarile publicațe (carți, cel puțin 20 de șțudii și arțicole în publicații de șpecialițațe, comunicari șțiințifice), operele realizațe (în cazul arțișților plașțici, muzicienilor, regizorilor, acțorilor ețc.), performanțele șporțive (minimum țițlul de campion al Romaniei). PAGINA 4

Înformațiile pe care le șolicițam țrebuie șa fie caț mai cuprinzațoare, pențru ca lucrarea șa reflecțe caț mai fidel conțribuția fiecarei perșonalițați. Facem precizarea ca, în cazul șcriițorilor, condiția includerii lor în aceașța lucrare eșțe exișțența a cel puțin doua cronici ale carților lor șemnațe de crițici lițerari conșacrați. Precizam fapțul ca în aceașța lucrare vor fi inclușe perșonalițați hunedorene din domeniile șțiinței, culțurii, religiei, șțiințelor șociale, țehnicii, șporțului, polițicii și adminișțrației, mașș-mediei. Menționam fapțul ca țexțele pe care le șolicițam țrebuie șa fie șcrișe cu Timeș New Roman 12, la un rand, în maximum țrei pagini formaț A4. Termenul limița pana la care așțepțam aceșțe CV-uri eșțe 1 augușț 2013 la urmațoarea adreșa de e-mail: voxlibridv@yahoo.com. Alțe informații le puțeți obține de la doamna Denișa Toma la numarul de țelefon 0729.120.989. Ne exprimam șperanța înțr-o buna colaborare cu țoți cei care șe vor dovedi dișponibili de a ne oferi informații uțile pențru realizarea aceșței ample lucrari. Cu deosebită considerație, Manager Ioan Sebastian Bara

http:/saptamanalvorba.wordpress.com

NUMĂRUL 16


Mi-e și prea dulce viața și prea cruntă Louise Labe

In programul "Școala Altfel" al Colegiului Național “Aurel Vlaicu“ s-au desfășurat două activități culturale deosebite. - Concert “TRIO SONUS“ al Filarmonicii din Timișoara la care au participat peste 200 de elevi ai colegiului - Lansarea ultimei carti cu CD : “Antologie de sonete romanesti “ (partea a II-a) puse pe muzica de Florian Chelu Madeva de la ROCK FILARMONICA din Oradea si “Sonete“ de Louise Labe de asemenea puse pe muzica de adelasi Florian Chelu Madeva. În deschidere un grup de elevi ai Colegiului Național “Aurel Vlaicu“ format din : Andreea Lupsa, Lavinia Aramă, Ioana Onescu si Raluca Pârlea din clsasa a IX-a C, Adina Frate si Damaris Șuteu din clasa a X-a D, Diana Moiș si

Gadget-uri sportiv

După o foarte lungă perioadă de timp, am participat duminica trecută la un meci de fotbal. Să nu credeți că am fost la vreun meci din Liga 1, ci tocmai acasă, unde cei de la AS Mureșul Pricaz au jucat cu Berianul Beriu. Normal că am fost entuziasmat, mai ales că „ai mei” au câștigat cu 4-2. Și dacă am început așa „sportiv”, e bine să continuăm în același mod, pentru că evident, mi s-a aprins din nou beculețul. Oare ce gadget-uri ar putea folosi sportivii? Ohoooo....și încă multe. Adevărul e că gadget-ul și sportivul s-au simțit foarte bine împreună din momentul apariției iPod-ului. Vă amintiți acele reclame foarte inspirate cu un tip sau o tipă care fac jogging și în același timp ascultă muzică la iPod-ul agățat cu o banderolă de braț. Nu știu alții cum sunt dar mie mi-ar fi frică să alerg pe drumul dintre Pricaz și Orăștie (pe acolo aleargă toți) cu căștile pe urechi. Nu de alta dar căruțele nu au semnalizare. Dar să ne întoarcem la căutările noastre privind gadget-urile sportive. Le-aș împărți în 2 categorii. Cele strict legate de sportul de performanță, și cele eco, adică faci sport și ești „verde” (nu implică spoitul pe față în culoarea verde).

Alexandra Teletin clasa a- IX- A, Eliza Prepelița Mi-e și prea dulce viața și prea cruntă; din clasa a XI - A a prezentat un recital de sonete Prin bucurie, chinuri se petrec. Louise Labe în limba română și în franceză impresionând publicul prin talentul și sensibilitatea deDeodata râs și lacrimă încerc, osebită pe care o au. Poeta de origine franceză este Și desfatarea mari dureri împlantă; remarcabilă prin prospețimea și sinceritatea sentiCe am se pierde și-n vecie cântă; mentelor exprimate prin poezie. Surpriza a fost la Deodata ma usuc și-n floare trec. final când elevul Nicolae Moisă, din clasa a- IX –a A, a realizat un portret al poetei . A urmat un recitAstfel mă mână Amor necurmat; al de muzica renascentistă susținut de Florian și Și-atunci când cred că sufăr cel mai tare, fiica sa , Alexandrina Chelu. Talentul muzical, Pe negândite-i totu-i alinat. gingășia, ochii mari și negri ai Alexandrinei au impresionat asistența. Mai multe informații despre Florian Chelu: Apoi cand bucuria-i mai adâncă A realizat Sonetul muzical, idee conceputa prin simiȘi mi-o inchipui fără de-ncetare, litudine cu sonetul literar și care este cea mai mare proÎn suferința cea dintâi m-aruncă. vocare adresata culturii europene și nu numai, a fost inregistrata la Oficiul Roman al Dreptului de Autor la Organizatori ai evenimentului: Gabriel Petric, Angela 30 Nov. 2001. Dumitru, Silvia Beldiman, Mircea Ionică. Este singurul (până acum) care a pus pe muzica toate sonetele lui Shakesperare Reporter pe urma poeziei -Adriana Chira Una din poeziile poetei, “Sonetul VIII”, exprimă credința pe care și-o asumă poeta în epocă, prin care rolulul tradițional al femeii adulate de trubadur prin cântec este inversat cu cel al bărbatului și ea poate să-și exprime dorințele.

Sonetul VIII Traiesc, ma sting; ard toată și mă-nec. Indur îngheț, când flăcări mă framântă Începem cu începutul, normal. Trei accesorii pentru sportivi mi-au atras atenția în mod special. TANITA (nu vorbim de nicio băutură alcoolică) este o coardă de sărit digitală. Pe unul dintre cele două mânere TANITA are montat un mic afișaj cu ajutorul căruia veți putea observa câte sărituri ați făcut la o ședință de antrenament. Costă doar 19 dolari. Polar G1 GPS – un dispozitiv foarte util pentru cei care vor să obțină informații privind numărul de kilometri parcurși și chair viteza. Se adresează nu numai atleților dar și pasionaților de ski fond, caiac canoe și patinaj viteză. Preț 141 dolari. Timex Ironman GPS – faină denumire și faină sculă totodată. Dacă vrei să ai un ceas care să mai aibă și altceva în afară de cele 2 funcții „importante” (să îți arate timpul evident, iar a doua e să scrie pe el Rolex), atunci acesta este „the one”. Iată denumirea oficială: „Timex Ironman GPS Global Trainer Watch With HRM”. HRM este Heart Rate Monitor - monitorizează activitatea cardiacă în timpul exercițiilor sau alergării. Are funcție GPS, poate măsura viteza de deplasare și distanța și este rezistent la apă până la o adâncime de 50 de metri. Wow, neapărat trebuie să am așa ceva…Preț, 424 dolari… Sau nu! Nu mi-l mai trebuie! Trecem la a doua categorie, cea verde. Gadgeturi eco ce se adresează nu numai sportivilor de performanță, ci și celor ce vor să facă mișcare, obținând în același timp, energie. Bicicleta staţionară visCycle. În timp ce vei pedala la bicicletă, încercând să îţi tonifici corpul

sau să scapi de câteva kilograme în plus, vei economisi şi ceva bani. VisCycle generează electricitate atunci când este folosită, electricitate care este distribuită înapoi în reţeaua electrică, compensând energia folosită pentru lumini, frigider, computer, aer condiţionat etc. Evrika! Asta era! De acum încolo vă puneți în fața plasmei cu o oră înainte de ”Tânăr și neliniștit” și…dă-i pedală! Gâfâială plăcută! Microbuz şcolar pentru combaterea poluării şi a sedentarismului. Ce poate fi mai distractiv şi util pentru un copil decât să pedaleze până la şcoală, evitând astfel poluarea în trafic, dar şi sedentarismul frecvent la această vârstă? Microbuzul original a fost inventat în Olanda, de Cafe Racer şi este prevăzut şi cu un motor electric, în cazul în care distanţa dintre şcoală și casele copiilor este prea mare. Chiar dacă invenţia este una experimentală, mulţi s-au grăbit să laude iniţiativa lui Racer, susţinând că aceasta ar putea înlocui cu succes antrenamentele grele şi plictisitoare din sala de fitness. No, cam atât cu gadget-ăreala sportivă. Eu mă întorc la meciul meu, la semințele sparte între două înjurături și frigul ce îmi intrase pe sub bluză. Singura mea conexiune cu lumea electronica e amărâtul meu Nikon D40 cu obiectivul lipit cu leucoplast, ulterior colorat negru cu carioca de fiică-mea. Spor la butonat, clicăit… românește. Numai bine ! Sorin Szucsik

Materiale construcţii Str. Pricazului CT 1 Str. N. Bălcescu nr. 11 Construiţi, reparaţi - vă suntem alături! Telefon: 0740.020.305

VORBA

https://www.facebook.com/Vorba.Orastie

PAGINA 5

http:/saptamanalvorba.wordpress.com

NUMĂRUL 15


Speranțele Orăștiei

Remember după 20 de ani

MIHAI VLĂDUŢ

(profesor de muzică) mi-a trimis in 25 martie 2011 urmatorul mesaj: „Doamna profesoară, mă bucur că incă vă mai amintiţi de mine după 20 de ani. După ce am terminat liceul de muzică de la Deva, m-am indreptat spre Conservatorul din Cluj. Aici am activat vreme de cinci ani atat în corul Antifonia cât şi în Ansamblul de muzică tradiţională Icoane condus de Prof. Ioan Bocşa. Când faci ce iţi place, timpul trece repede iar absolvirea ne-a ajuns şi am devenit profesori de muzică. Insă, viaţa mea a luat o întorsătură neaşteptată şi am plecat pe alte meleaguri spre Spania, unde mă aflu şi acum. Au trecut alţi 5 ani şi singurul meu regret este că am pierdut legătura cu muzica si cântatul. Sper să ne întalnim cândva cei care am fost SPERANŢELE OREĂŞTIEI. Ar fi frumos sa ne reunim dacă nu pentru un spectacol, cel puţin pentru o seară tematică adică o masă bună şi cântece şi mai bune.” 1992—2012.De la acest mesaj am inceput actiunea de Revedere a fostelor SPERANŢE care între timp s-au maturizat, au devenit familişti sau părinţi. Evenimentul revederii cu acestia, a avut desigur partea lui emoţională: s-au făcut fotografii, s-a discutat, s-a cântat, s-a dansat. Ulterior, ca un ecou al acestei revederi, o parte dintre aceştia au scris reflecţii despre anii petrecuţi cand erau înscrişi în programul fostei Asociaţii şi care vor fi reproduse în continuare.

DIANA MÎNDRA LUPŞA

(prof. psiholog, Colegiul Naţional „Aurel Vlaicu” Orăştie)a spus: Aveam doar 10 ani... când, pentru a participa la festivalul SĂ FIM COPII, am trecut pentru prima dată printr-o preselecţie (destul de dură, recunosc) dupa care, încurajată de rezultatul bun obţinut, m-am înscris în Asociaţia SPERANŢELE ORĂŞTIEI. Din faţa oglinzii unde cântam la peria pentru păr a mamei până atunci, mam trezit ca având identitatea de speranţă, beneficiind de o pregatire specială alături de alţi colegi. Am petrecut multe ore repetând piesele pentru concurs, cu negativ, schimbat game, înregistrat ş.a.care mă depăşeau complet atunci. Important era că cineva Cătălin, Cristian şi Diana 2012 mă asculta, mă pregătea pentru aparţia mea pe scenă.Cineva credea în mine (altcineva decât mama). Deveneam o mare SPERANŢĂ! cât chiar îmi este greu să mi le amin- Orăştiei a însemnat începutul, nu tesc pe toate. Eram prieteni și trăiam doar al carierei ci şi a vieţii mele, atat 1995 Am început să lucrez şi mai mult, sentimentul că facem ceva important, sociale cât şi culturale. Am început să mergeam la repetiţiile de la şcoală, unic. În felul nostru, cred că vin la Speranţe la vârsta de 5 ani, asta alaturi de un pian… Nu simţeam toa- eram...speciali. „Speranțele...” au re- fiind în anul 1995. Am învăţat să am te astea ca pe o muncă, îmi făcea plă- prezentat pentru mine o școală a li- un program organizat, iar cel mai frucere să cânt. Abia târziu mi-am dat bertății artistice, pentru că odată urcat mos era că eram cea mai mică.Toţi îmi spuneau piticot,iar domnul instructor Trifu Ocolişan era minunat. Am invatat să am o ţinută impecabilă pe seama câte ore şi-au dedicat acestui scena, am învăţat tot ce e mai sfânt proiect oamenii mari implicaţi în forpe scenă simțeam că pot face cam tot pentru poporul român: cântecul, jocul marea noastră. Noi, fiecare pe rând, ceea ce îmi trecea prin minte. Așa au dar mai ales adevarata bogaţie, costumergeam, cântam, plecam. Ei rămâluat naștere momentele de recitare cu mul. Mi-aţi insuflat dragostea pentru neau pentru următorul, şi următorul, negativ sau glumele pe care, de cele folclor, pentru frumos pentru tradiţie. şi următorul…toţi cu legitimaţie si mai multe ori, le făceam spontan, în Incă de atunci inima mea tresărea la identitatea de SPERANŢĂ. Îmi amintimpul prezentării pe scetesc cu drag de piesele Mădălinei Mană. Trăiam sentimentul că nole, pe care încercam să le cânt odată fac ceva foarte important. cu casetele derulate cu creionul ”Speranțele...” au repre(butoanele FFD şi REW ale casetofozentat pentru mine întâlnului deja clacaseră de atâta derulat). nirea cu un public foarte Până într-o zi când asociaţia eterogen. Am învățat în „Speranţele Orăştiei” şi-a încheiat actimp cum să ”îl prind” și tivitatea iar noi am rămas sperând ! În să-l duc acolo unde îmi prezent nu mai cânt în faţa spectatoridoream. Poate cel mai imlor pe scenă. Nu am devenit artistă, portant lucru, am învățat dar cânt în alte ocazii, căci nu am păsă înving teama de întunerăsit cântecul ca formă de exprimare ric a sălii, atunci când ești sufleteasca. Privind acei ani deosebiţi, singur cu un reflector pe pot spune: Frumoase vremuri, frutine. Deși, uneori, chiar și moşi oameni. acum, mai simt un gol în CĂTĂLIN TIBORI (artist, poet, acstomac înainte să-nceapă spectacolul. auzul minunatelor melodii populare, tor, filolog, filozof) a spus: Odată cu Dar trece repede, pentru că am învă- dar mai ales al colindelor. Nu ştiu înscrierea mea în Asociaţia SPEțat, atunci când a trebuit, că bezna din pentru câţi dintre colegii mei timpul RANŢELE ORĂŞTIEI am primit o sală ascunde suflete care se deschid petrecut în Asociaţia Speranţele identitate nouă, aceea de “speranţă” cu bunătate pentru artă. Da, în Orăştiei a avut un impact atât de mafără să realizez atunci ce impact ma”Speranțe...” am învățat să trăiesc fru- re. Pentru mine vor rămâne mereu în jor va avea acest eveniment asupra mos. inima mea acei minunaţi ani, care mivieții mele. Aveam rolul de a prezenROXANA BORZA RĂDOANE (cu au schimbat întregul curs al vieţii, deta spectacolele organizate de Asostudii în economie agroalimentară şi venind o fidelă interpretă a cântecului ciaţie. Am trăit alături de ceilalţi coo pasionată interpretă de folclor arde- popular din zona noastră. legi ani minunaţi. Am susţinut îmlenesc)a spus: Pentru mine Speranţele Muntean SILVIA preună atât de multe spectacole, în-

„Albina Coop” Orăștie organizează mese festive, botezuri, pomeni, nunți şi alte evenimente la

Restaurantul „Coroana”.

MENIUL ZILEI 11 LEI Înscrierile se fac la sediul „Albina Coop”, str. N. Bălcescu, nr. 8 (vis-a-vis de Trezorerie). Relații la telefon: 0254-241.716; 0733-732.200; 0723-381.840 VORBA

https://www.facebook.com/Vorba.Orastie

PAGINA 6

http:/saptamanalvorba.wordpress.com

NUMĂRUL 15


Publicitari de altădată

Manager general: domnul Eugen Pistol. Deci până „ Transsylvania” şi la urma-urmei putem „ Două pistoale” vorbi şi de o valorizare a O reclamă în ultimul număr din locului: în loc de „Două „Revista Orăştiei” (anul IV / V stil nou, pistoale” acum e doar un 26 decembrie 1898 / 7 ianuarie 1899 stil Pistol. Eugen Pistol. Sănou, p. 4), despre proaspăta inaugurare mi fie iertată grosolănia, a hotelului „Transsylvania” din Orăştie da’ nu m-am putut abţine! pe locul fostului hotel „Două pistoale”. Textul original: „Hotel Aranjat corespunzător „tuturor TRANSSYLVANIA în cerinţelor moderne”, hotelul Orăştie. / Am onoare a aduce la cunoştinţa „Transsylvania” funcţionează azi ca şi onoratului public din loc / şi giur, că în Casă de Cultură a municipiului Orăştie. localul vechiu al hotelului DOUĚ PISInteligență, creativitate, originalitate concentrate pe spațiul Universității Lumina din București au dovedit vizitatorilor și juriului că România are tineri pentru care viitorul este acum. Au existat categorii diverse pentru direcții diferite legate de IT la care au participat perechi de câte 2 elevi: "Computer Art" - 38 proiecte "Hardware Control" - 14 proiecte "Programming" - 51 proiecte "Short movie" - 33 proiecte "Robotics”- 40 –în afara concursului lui cu o libertate care adulții au pierdut-o. Fiecare spunea ce gândea liber sărind peste bariera necunoașterii partenerului de con-

Dacă pășeai printre standurile concurenților fiecare echipă îți provoca uimire. Erau standuri unde vedeai tehnologii, în altele creativitate iar în altele idei de dezvoltare. Fiecare tânăr transmitea emoția unui concurs și chiar am observat doi tineri care străbăteau sala dintr-un capăt de câteva ori și repetau cu voce tare prezentarea ce urma a fi făcută în fața juriului sau am văzut pe alții care, nemulțumiți de forma proiectului începeau o ultima finisare pentru perfectare proiect. Deoarece standurile ocupau parterul Universității Lumina, era o concentrare de sute de concurenți, vizitatori și ziariști. Concurenții socializau, deși se concurau poate în cadrul unei categorii, schimbau idei sau criticau aspecte ale proiectu-

versație. Am cunoscut astfel în concurs pe Andrew Murray de la liceu din Călărași care ne-a atras atenția celor din Orăștie pentru că avea în bagaj ceva asemănător cu o mână supradimensionată. Ne-a povestit că mâna este realizată pentru a simula limbajul semnelor și ne-a arătat cum prin scrierea textului pe calculator mâna mișca degetele pentru a crea mesajul. A realizat proiectul pentru un prieten care în urma unei lovituri la cap avea probleme de auz. O idee pornită acum trei ani cu realizare în jumătate de an și înscrisă la categoria Hardware Control. La Robotics ne-am distrat la competiția de Sumo unde concurenții își așezau roboții în spațiul delimitat și , în mod autonom, încercau fiecare să îl scoată pe celălalt din concurs. Una din echipele din această categorie, formată din două tinere, încerca să înfrân-

Bătuta de vremuri dar neînfrântă, casa parohială a comunității Evanghelice.

Călin JORZA

VORBA

TOALE / am deschis hotelul din nou zidit / TRANSSYLVANIA / pentru a cărei conducere am aplicat pe domnul Wilhelm Janauscheck, începênd dela 1 Ianuarie st [il]. n[ou]. 1899. / Acest hotel este corěspunzêtor arangiat tuturor cerinţelor / moderne. Dispun de odăi spaţioase, mâncări după gust pre- / gătite, precum şi beuturi veritabile, toate acestea pe lângă / preţuri moderate! / În fiecare sěptěmênă arangiez de douě-ori concert / (Mercurea şi Sâmbăta). / Afară de acestea, bucătăria mea în toată sěptěmêna Sâm- / băta dispune de pescării. / Mai departe am

gă un robot al unui băiat. Problemele tehnice au făcut ca robotul lor, luptător de sumo, să nu “dorească” să bată celălalt robot. Am văzut pe fețele lor dezamăgire dar și determinarea cu care încercau să repare robotul. Competiția are regulile ei și au abandonat lupta. La Computer Art, una din vecinele standului nostru, o fată cu aspect boem, desenase un personaj de desen animat și folosind calculatorul prezenta povestea personajului ei. Avea dorința de a câștiga, după un drum de 13 ore în noapte, un premiu în concurs. După jurizare a luat ba-

loanele din stand și a început să se bată cu restul concurenților într-o luptă cu baloane. Seriozitatea muncii de luni și ani era topită de copilăria care îi caracterizează totuși. La categoria “ Programming” au fost prezentate dispozitive care aduc simplitate în industria auto, în utilizarea instrumentelor muzicale sau în industria jocurilor. Una din aplicații era inspirată de ideea dezvoltată de Google p r i n c a r e p o z a realizată unui obiectiv face ca Google să ne ofere informații despre obiecti-

Trebuie să vorbim și despre locurile în care se pot organiza petreceri pentru cei mici. Unul din acesta este Pizzeria Rusticiana, situată pe bulevardul principal al orașului. Aici în funcție de anotimp te întâmpină în exterior decorațiuni specifice unui eveniment al anului: Crăciun, Sfântul Valentin, etc. Mai ales iarna, este înconjurată de o perdea de beculețe, care strălucesc feeric în noapte. Interiorul are un aer aparte datorat ferestrelor care

https://www.facebook.com/Vorba.Orastie

PAGINA 7

onoare a atrage atenţiunea mult onoratului / public asupra salei mele spendid arangiată pentru tot felul de / petreceri precum: conveniri sociale, baluri, cununii etc. / Dispun de omnibuz spaţios şi elegant, asemenea de trăsuri, / cari în tot timpul stau la dispoziţia onoratului public. / Rugându-mě pentru spriginul onoratului public, semnez / cu toată stima / Julius Eisenburger”.P.S. Acum am aflat. Domnul Eugen Pistol tocmai şi-a reconfirmat, prin concurs, postul de manager al fostului local „Două pistoale”, azi casă de cultură… Felicitări! Daniel I. IANCU

vul fotografiat. Aplicația elevilor permitea memorarea obiectivelor, atribuirea unor coduri, înregistrarea informațiilor despre poză cu scopul recunoașterii ulterioare. Tot la categoria programare un elev din Râmnicu Vâlcea a creat un sistem care conduce automat mașina cu o viteză medie, identificând indicatoarele rutiere, lăţimea drumului și distanţa până la bordură pentru a nu-ţi lovi jenţile sau până la celelalte mașini. Costul realizării sistemului este scăzut, nu este necesar un radar de zeci de mii de dolari, ci doar câteva instrumente până la zece mii de dolari. Creatorul proiectului vrea ca maşinile autonome să fie mai ieftine şi mai sigure. Creațiile orăștiene reprezentate de șapte echipe au constat la secțiunea film în soluțiile elevilor noștri pentru a educa mai ușor și mai accesibil. Fiecare echipă a prezentat viziunea ei pentru facilitarea dobândirii de noi informații. La secțiunea “ Programming” a fost realizată o aplicație destinată autoturis-

mului care oferă informații părinților referitoare la viteza și poziția propriului copil în trafic și alarmarea prin sms dacă depășește viteza legală. Au participat 5 echipe coordonate de prof. Popa Daniel și 2 echipe ale subsemnatei. Proiectele au fost la: Categoria „Short movie” Clasa a –IX –a A Coordonator prof. Chira Adriana Jina Mihai și Popa Raul –cu “ Experiment-an educational method “ –Premiul III Cocoș Daniel și Manolache Bianca- cu “ The solution for a better education in my school “ – Diplomă participare Clasa a –X-a A Coordonator prof. Popa Daniel Bubatu Luiza și Tomegea Roberta -cu “The Note “Premiul I Medalie argint Lăzărescu Bogdan și Lăscoiu Carmen -cu “EduCoo“ Premiul I Medalie bronz Șendroiu Vlad și Igna Bogdan –cu “Steven and the Revolution” –Premiul III Clasa a-VI-a Popa Bogdan cls VI cu „ Călătoria visată” - Premiul III Categoria “Programming” Clasa a –IX –a A Coordonator prof. Popa Daniel -Barbu Andrei și Cadariu Noemi – cu “ Andemi” – Premiul I Medalie bronz Mulțumiri trebuie aduse în mod special sponsorilor care au oferit șansa participării echipelor timp de două zile la Infomatrix 2013.  SC Albina Coop z SC Sepe Instalcom SRL z SC Geronimo SRL z SC HVO Profi Building SRL

a transmis de la Infomatrix 2013Adriana Chira

oferă priveliște de jur împrejurul pizzeriei. Există o sală unde sunt așteptați copii cu decorații ale sălii diferite pentru fete față de cele ale băieților și cu o plăcută animatoare. Am organizat o aniversare, la care au participat aproximativ 20 de copii, de vârstă școlară. Au avut la alegere multe feluri de pizza , suc și șampanie de copii. Pe parcursul celor trei ore, au fost permanent antrenați în concursuri de ghicit, de dans, de desenat de către cei de acolo. Desenele au fost lipite pe geamuri pentru a fi admirate de clienți. Au fost recompensați toți piticii cu mici jucării care produceau multă bucurie. Veniseră la ziua unei prietene, aduseseră cadouri și primeau și ei cadouri la rândul lor. Este o împărtășire a bucuriei între toți cei participanți la aniversarea unuia dintre ei. Chiar dacă au dansat, zbenguit, alergat,

au fost priviți cu simpatie de clienți și angajați. Cei mici apreciză în mod special pizza, pentru că o pot mânca și cu mâna și pentru că conține mai multe ingrediente. Chiar dacă este uneori prea mare pentru ei, o împart frățește între ei, combină sortimente și o “dovedesc”. Fiecare copil pleacă fericit că a petrecut câteva ore în compania prietenilor săi. Turistul din Oraş

http:/saptamanalvorba.wordpress.com

NUMĂRUL 16


De la inimă la inimă Opt zile mai târziu, ucenicii lui erau iarăşi în casă şi Toma era împreună cu ei. A venit Isus, deşi uşile erau încuiate, a stat în mijloc şi a zis: “Pacea să fie cu voi!” Apoi i-a zis lui Toma: “Adu-ţi degetul încoace, vezi mâinile mele; întinde -ţi mâna şi pune-o în coasta mea şi nu fi necredincios, dar credincios”. Toma i-a zis: “Domnul meu şi Dumnezeul meu!“ I -a zis Isus: “Pentru că m-ai văzut, Toma, de aceea crezi; fericiţi sunt cei care cred fără să fi văzut!” (In 20,26-29).

„Domnul meu și Dumnezeul meu” strigăm împreună cu Toma către tine Isuse prezent în preasfântul Sacrament. Înaintea ta suntem îngenuncheaţi şi în prezenţa ta euharistică îi aducem pe toţi cei dragi ai noştri pentru acest moment de adoraţie. “Domnul meu şi Dumnezeul meu”, primeşte adoraţia noastră pentru Biserică, pesntru sfântul părinte Papa Francisc, pentru episcopi şi preoţi, pentru persoane consacrate şi seminarişti, pentru cei bolnavi, dar în mod deosebit pentru cei care au nevoie de milostivirea ta, pentru noi cei păcătoşi şi slabi în credinţă. „Domnul meu și Dumnezeul meu” e strigătul nostru ce ia forma rugăciunii şi a adoraţiei! Înălţăm această rugăciune pentru iertarea păcatelor noastre şi ale lumii întregi.

RĂSTIGNEŞTE-TE, George Vasilievici!

Acesta va fi, până la sfârşitul vieţii lui foarte scurte, dar trăite la cote maxime, poetul şi scriitorul George Vasilievici. În acel an Paştele a căzut pe 4 aprilie... Dar vocile au continuat să strige: „Răstigneşte-te, George Vasilievici!” Iar el era conştient că ar fi comis o greşeală dacă ar fi ignorat aceste legi nescrise, nepătrunse. În felul acesta cel în cauză se autocondamna la moarte, îşi pronunţa singur osânda definitivă, mărturisindu-şi umilinţa, pretextându-şi respectul faţă de sine însuşi, luându-şi decizia finală asupra sorţii lui. Probabil că peri-

enţa acelor momente premergătoare actului final, de sinucidere este ceva apoteotic, halucinant, de neconceput sau de neînchipuit, de incredibilă trăire în sensul negativ al cuvântului, de dezastru şi prăbuşire interioară când, nici chiar sacrificiul total al morţii lui Iisus pe cruce pentru iertarea păcatelor noastre, pare că nu mai are vreo valoare. De alftel, credem că ideea de sacrificiu total nici nu mai există şi nici nu mai are ce căuta în acea fracţiune de secundă. Pur şi simplu ea nu mai are nici un fel de relevanţă. FapVORBA

„Domnul meu și Dumnezeul meu” noi avem încredere în milostivirea ta, căci tu eşti cel care ai murit pe cruce pentru noi şi pentru împăcarea noastră cu Tatăl. „Domnul meu și Dumnezeul meu” noi avem încredere în tine pentru că ştim că doar împreună cu tine vom învinge moartea şi păcatul, doar împreună cu tine vom depăşi toate dificultăţile pe care viaţa ni le aduce înainte, doar împreună cu tine vom face faţă asaltului Diavolului care vrea moartea şi rătăcirea noastră. „Domnul meu și Dumnezeul meu” noi avem încredere în tine pentru că tu ne-ai pregătit un loc în casa Tatălui şi ne-ai făcut fii ai lui Dumnezeu, tu ne ţii paşii pe calea cea dreaptă a po-

runcilor tale, a respectului faţă de Dumnezeu şi faţă de oameni. „Domnul meu și Dumnezeul meu” noi avem încredere în tine pentru că tu eşti cel care ne cauţi atunci când rătăcim departe de tine şi de idealul nostru, pentru că tu nu te descurajezi din cauza păcatelor noastre, pentru că tu rămâi mereu mântuirea noastră, Domnul şi Dumnezeul nostru care nu renunţi niciodată la noi. Da, tu eşti singurul care chiar şi atunci când toţi ne părăsesc din cauza slăbiciunilor noastre rămâi lângă noi şi ne susţii, ne încurajezi, ne redai tinereţea şi forţa de a lupta. „Domnul meu și Dumnezeul meu” noi avem încredere în tine pentru că tu ne usuci lacrimile, ne aduci liniştea şi ne redai fericirea. Tu eşti mângâierea noastră în clipele de singurătate şi întristare. Tu eşti cel care atingi cu duioşie chipul nostru brăzdat de urmele neputinţei şi ale descurajării. „Domnul meu și Dumnezeul meu” , tu eşti cel în faţa căruia vrem să rămânem în adoraţie şi cu care vrem să vorbim ca de la inimă la inimă în această duminică a Divinei Milostiviri. Primeşte viaţa noastră şi binecuvântează-ne în tot ceea ce facem. Primeşte în special aceste clipe de tăcere şi adoraţie în care vrem să te ascultăm pe tine, Domnul şi Dumnezeul nostru. Amin.

GEORGE VASILIEVICI

,,Împotriva mea sunt singur împotriva tuturor.’’ George Vasilievici – Lupta cu mine Pe 10 aprilie 2010, o veste cutremurătoare avea să întunece Săptămâna Luminată. Prozatorul, consilierul editorial şi redactorul-şef al revistelor culturale Tomis şi Impact, cel care fusese membru al Cenaclului de Marţi din Constanţa şi al Asociaţiei Arte/Litere ASALT, autorul a cinci volume de versuri şi a două romane, cu poezii traduse în engleză, franceză, arabă, slovenă, germană şi sârbă, unul dintre cei mai tineri membri ai Uniunii Scriitorilor din România, simpaticul, glumeţul, dar şi nonconformistul poet George Vasilievici se spânzurase cu fularul de balustrada balconului de la bucătărie. Avea doar 31 de ani (se născuse pe 3 iunie 1978). (fragment dintr-un text publicat de Liviu Ioan STOICIU în catehttp://paxlaur.com/2013/04/07/de-la-inima goria Lis Jurnal

mă lupt cu mine pentru mine. în timp ce mă câştig mă pierd. trăiesc datorită faptului că m-am ucis şi mă iubesc urându-mă. mă îngrop. mă plâng şi-mi zic că şi cu mine şi fără mine viaţa mea merge mai departe. mă lupt să mă elimin, să mă extermin cu totul. m-am asuprit destul şi sunt sătul ca-n ochii mei să putrezească stelele de cum mă uit spre ele. prezentul e plin de cadavrele mele prin el zboară şi croncănesc precum corbii gânduri despre planuri de asasinat împotriva celor ce am mai rămas prin mine. sunt singurul meu duşman şi în afară nici un prieten care să nu îmi ia cu îndârjire partea şi să mă trădeze. nici o femeie care să nu mă confunde cu cel pe care-l urăsc cu cel care distruge. împotriva mea mă lupt mereu în inferioritate numerică. împotriva mea sunt singur împotriva tuturor.

-la-inima-2/

tul că s-a rupt în două catapeteasma templului, iar acesta sa dărâmat, faptul că soarele sa întunecat, iar negura a cuprins întreg Pământul, mărturiseşte, la nivel existenţial de macro, grozăvia momentului sinuciderii, când viaţa este deliberat smulsă din tiparul ei dat de divinitate şi aruncată la coşul unui infern existenţialist de o clipă ce nu mai contează, ce nu mai are nici o

cât un pas, nu mai este decât doar o chestiune de timp. Cronometrul numărătorii finale s-a declanşat asemenea unei bombe cu ceas, mintea diabolică sau subconstientul diabolic nu mai funcţionează decât pentru acest lucru, celebrele versuri ale lui Mihai Eminescu ,,cu mâine zilele-ţi adaogi /cu ieri viaţa ta o scazi’’ (Cu mâine zilele-ţi adaogi) nu mai aduc nicio alinare.

reuşesc să-i reconstituie ultima zi. Vasilievici a aruncat un balon de încercare, înainte de a-şi pune în scenă sinuciderea: „Făcea glume macabre tot timpul. În urmă cu o săptămână, în cercul nostru de prieteni s-au primit SMS-uri care anunţau moartea lui George din cauza unei supradoze. Ne -am speriat, am sunat pe numărul de pe care am primit mesajul şi am dat de el. Râ-

valoare. Acea catapeteasmă care se rupe în două este tocmai viaţa care se frânge şi trece în moarte. Paradoxal, acesta este momentul de maximă trăire, în sensul negativ al accepţiunii ei, când valorile şi nimic nu mai există, nu mai contează. şi dacă determinarea de a se sinucide este atât de dârză, ea se înfăptuieşte. După care nu urmează decât tăcere, doliu, negru şi tenebre. Răspunsul sinucigaşului este întotdeauna unul simplu şi clar: gestul său de a-ţi lua viaţa este strigătul neputincios, refuzul lui de a se mai adapta la ea, de a se mai pune de acord cu ea. Sinucigaşul se alungă pe sine din viaţa lui şi a celorlaţi, se huleşte pe sine. El aude şi vede lucrul cel mai clar din tot ceea ce-i mai poate încă da un sens în viaţă. Sentinţa: ,,Răstigneşte-te!’’ şi dacă pentru cei din jurul lui mai există măcar o şansă, pentru el, deliberat toate şansele s-au epuizat, lui nu-i rămâne decât alinarea sinuciderii, a morţii. De aici şi până la înfăptuirea ei nu mai este de-

Gândul îmbrăcat în forma dorinţei de a pune capăt odată pentru totdeauna s-a instalat deja şi funcţionează perfect. Straniu este că, asemenea oricărui sinucigaş, şi George Vasilievici funcţiona perfect în viaţa de zi cu zi (scria, se întâlnea cu prietenii, în ciuda atracţiei sau poate a unei fascinaţii de a experimenta şi trăi un ultim gest, pus la cale de el, gândit şi regizat de el însuşi şi transpus în realitate fără greş). Dimensiunea realităţii lui George Vasilievici este deja cu totul alta în comparaţie cu cea a oamenilor care l -au cunoscut sau cu care a venit în contact. Nu-şi mai punea întrebarea „Pentru ce sinuciderea?”, pentru că demarase gestul cu ceva vreme înainte prin tentative de sinucidere cu droguri de mare risc, cu internări prin spitale de dezintoxicare, cu cercetări ale Poliţiei, cu SMS-uri trimise pe la prieteni, pe care îi avertiza de gestul la care se gândea. Finalul, însă se lăsa aşteptat, iar moartea nu binevoia să-l gratuleze. Am să vă dau mostre la cazul de faţă, ale sinuciderii lui George Vasilievici. Nici apropiaţilor lui nu le -a venit să creadă, şi nu

dea’’, a povestit unul dintre prietenii săi. Ca urmare, sâmbătă seara, nu s-au alertat prea tare cand au auzit, din nou, că George a murit. Abia duminică dimineaţa au aflat că de această dată nu era vorba doar de o glumă sinistră.’’ Concluzia este aceea că acest ,,copil teribil’’, George Vasilievici, ca personaj principal al propriei lui drame îşi rupe deliberat catapeteasma vieţii, trecând tăcut, după mai multe încercări eşuate, în împărăţia morţii. Viaţa lui George Vasilievici s-a sfârşit, la fel ca şi universul lui, aspiraţiile lui, dorinţele lui, căderile lui, deziluziile lui. Universul este în suferinţă pentru că echilibrul lui sucombă (mult prea devreme şi mult prea brusc sau forţat) într-un vid, care încă nu-i era programat. Neperceput de noi, cei încă rămaşi aici pe Pâmânt, va mai trece un timp tăcut (mult sau puţin, nu se ştie, pentru că el nu există) până când suferinţa Universului se va fi tămăduit, asemenea unei răni cauzatoare de moarte. Jertfa (inutilă spunem noi, necesară susţine sinucigaşul) s-a consumat ireversibil. Agitaţi, oarecum puşi pe gânduri, trişti, înspăimantaţi

https://www.facebook.com/Vorba.Orastie

lupta cu mine

PAGINA 8

http:/saptamanalvorba.wordpress.com

sau chiar nepăsători, oamenii îşi duc existenţa mai departe, aşteptând… aşteptând ce? Acesta va fi fost, până la sfârşitul vieţii lui foarte scurte, dar trăite la cote maxime, poetul şi scriitorul George Vasilievici.

BIBLIOGRAFIE:-

1. George Vasilievici, Gabi 78, Editura Vinea, 2001. George Vasilievici, Featuring, Editura Vinea, 2004. George Vasilievici, Cerneala, Editura Pontica, 2004. George Vasilievici, O cameră cu două camere, Editura Tomis, 2006. George Vasilievici, Yo-yo, Editura Tomis, 2008. George Vasilievici, Viseptol, Editura TA, 2010. George Vasilivievici - foto (sursa: Google, Images for George Vasilievici, page 1). Horia Gârbea, 16 aprilie 2008 http:// jurnalul.ro/ cult ura/art e vizuale/sa-ne-cunoastemscriitorii-george-vasilievici122480.html . Ada Codau ( h t t p : / / www.ziuaconstanta.ro/ rubrici/actualitate/doi-ani-de -la-moartea-poetului-georgevasilievici--tineretea-nu-arenevoie-de-mine-16105.html – marți 10 aprilie, 2012.Publicat de Liviu Ioan STOICIU în categoria Lis Jurnal http:// www.liviuioanstoiciu.ro/201 0/04/la-sinuciderea-unuipoet-george-vasilievici-cuochii-in-pamant/ – 12/4/2010 - Sinuciderea poetului George V a s i l i e vici .George Vasilievici, Lupta cu mine. Mihai Eminescu, Cu mâine zilele-ţi adaugi. Maria Petrescu NUMĂRUL 16


Vii, pleci, mai stai puţin, lipeşti o vreme dar întotdeauna te întorci acasă. Acasă e cel mai frumos şi mai confortabil loc din lume. Bineînţeles că nu-ţi dai seama de asta până când nu petreci câteva zile bune departe de patul tău, de dulapul tău, departe de toate lucruşoarele fără utilitate care îţi zâmbesc şi-ţi fac dimineţile frumoase. De multe ori visăm la o casă mai mare, cu o grădină mai verde, cu mobilă mai nouă şi accesorii mai moderne. S-ar numi că eşti nemuţumit cu ceea ce ai. Dar nu-i nimic ciudat în asta. E firesc să îţi doreşti mai mult şi mai bine, acesta e motorul progresului şi evoluţiei. De fiecare dată, însă, când mă întorc acasă îmi dau seama că îmi este mai mult decât suficient ceea ce am şi că oricât de verde şi de luxos ar fi locul vizitat nimic nu e mai bun pentru mine decât fotoliul meu scămoşat aşezat strategic lângă soba mea fierbinte încă. V-aţi prins probabil că am fost plecaţi, cu mic, cu mare, într-o mini vacanţă, pe la neamuri. Miera dor de ei, aveam nevoie şi de o ieşire care să mă rupă de cotidian iar timpul şi banii ne-au per-

mis escapada. E ca într-o relaţie când ai nevoie de o pauză ca să îţi dai seam că eşti îndrăgostit. Abia când simţi că îţi lipseşte, începi să apreciezi cu adevărat persoana respectivă sau, în cazul nostru, propriul cuib. Am început să mă agit, copiii nu erau nici ei în apele lor. Motive obiective n -ar fi fost, în afară de oboseală şiatunci am realizat că nouă de fapt ne e dor de casă, în cor. Un cor de dor, sună chiar drăguţ. Ne-am liniştit cu gândul că sunt doar câteva zile şi măcar suntem împreună. Am dormit rău, am mâncat aiurea şi dezordonat, am văzut prea mulţi oameni şi am pierdut orice legătură cu rutina. Pe vremuri aşa o aventură mi s-ar fi părut incitantă dar acum, nu. Acum vreau acasă, în patul meu! Când eram copil noţiunea acasă era strâns legată de mama şi tata. Dacă ei erau în preajmă totul era în regulă. Puteam să fim în vârf de munte ori în cort pe malul lacului, mă cuibăream lângă

Denumită “Să ştii mai multe, să fii mai bun”, săptămâna ,,altfel” s-a desfășurat în perioada 1 - 5 aprilie 2013 prin implicarea, deopotrivă, a elevilor și a cadrelor didactice, în activități extracurriculare și extrașcolare interesante.

Marți, 2 aprilie 2013, elevii de la Școlile Primare din Orăștioara de Sus, Costești, Ludești, Bucium și Grădiștea de Munte, sub îndrumarea prof. înv. primar Bogdan Eusebiu, prof. înv.primar Bîldea Irina, prof. înv. primar David Luminița, prof. înv. primar Suciu Ramona și prof. Stănilă Anca, au vizitat Castelul Corvinilor din Hunedoara sub deviza ,,Întâlnirea tinerilor cu istoria”, după care elevii s-au jucat în parcul ,,Place” din centrul Hunedoarei. Activitatea s-a încheiat cu un adevărat festin de dulciuri la cofetăria din apropierea parcului. Vizită la Arsenal Park din Orăștie Una din activitățile desfășurate în VORBA

mama şi eram acasă. Cu timpul, acasă a devenit un termen din ce în ce mai complex. Am înţeles că, cel puţin etimologic, există o strânsă legătură între casă şi acasă. Din păcate, însă, exact cam în vremea aceea au început schimbări majore în familia noastră şi, dacă stau să număr bine, până astăzi, în total am locuit la vreo 13 adrese, răsfirate în trei judeţe. Nu ştiu dacă e mult sau puţin dar ştiu că la fiecare mutare a trebuit să renunţ la lucruri, să mă despart de un mediu cu care mă obişnuisem, cu fiecare mutare se rupea firul acela care te leagă de copilărie, mă mutila. Aş vrea tare mult să mă pot întoarce în camera mea veche, să răsfoiesc primul meu caiet tip 1, să găsesc o păpuşă tunsă „new romantic” de frate-miu, să mă arunc în pat pe aceeaşi cuvertură pişcătoare, să închid ochii şi să-mi închipui că am cinci ani jumate. M-am hotărât astăzi să nu mă mai mut de aici, de la ultima adresă şi să păstrez cât pot intactă camera copiilor cu toate caietele şi toate pluşurile în frunte cu Ursulică. Dacă vreodată copiilor li se va face dor de acasă vor avea unde să se întoarcă. Mona Szucsik

Săptămâna Altfel a fost excursia clasei a VIII-a de la Arsenal Park din data de 4 aprilie 2013. Însoțiți de doamna dirigintă Adamescu Claudia, elevii au putut vedea pentru prima dată diferite obiecte folosite de armata română. Acest lucru i-a încurajat pe viitorii absolvenți ai clasei a VIII-a să depună un efort mai mare pentru a

obține rezultate bune la învățătură, care să îi ajute să urmeze un liceu militar. Elevii au fot fascinați de Arsenal Park încă de la intrare și foarte mulți s-au văzut îmbrăcați în uniforma militară. Deși am avut parte de o vreme ploioasă, aceasta nu a reușit să ne împiedice în vizitarea acestui loc. Cred că vizita a reușit să nască în sufletul copiilor simțul patriotic și le-a întărit sentimentul că ei sunt datori să păstreze țara așa cum au mostenit-o de la părinții lor și că sacrificiul făcut de strămoși nu a fost în zadar. Am zăbovit în parc până

https://www.facebook.com/Vorba.Orastie

O carte îți poate schimba viața. O carte te inspiră sau îți răstoarnă tot sistemul de valori, îți arată alternative, oportunități, îți deschide ferestre spre lumi despre care nu știai că există. În cărți găsești povești de viață care seamănă pe ici pe colo cu propria ta poveste sau poate cu proiecțiile și visele tale. O carte îți descrie soarta unor personaje cu care te identifici. Te bucuri când eroii răzbesc și ți se rupe sufletul când trec prin grele încercări. Tresari, zâmbești, te frângi, suspini, trăiești. În vara îndepărtatului an 1986 citeam cu sufletul la gură ”Singur pe lume” de Hector Malot. Eram la bunici, care nu mai știau cum să mă răsfețe și ce bunătăți să îmi pună pe masă în fiecare zi. Dimineața aveam

la orele amiezii după care, epuizați, am servit împreună o pizza. Ce ma bucurat pe mine ca și cadru didactic a fost bucuria și entuziasmul elevilor. Pot spune fără lipsă de modestie că activitatea și-a atins scop u l . Preșcolarii de la Grădinița Costești împreună cu doamna educatoare Nasta Elena în parteneriat cu școlarii claselor aIII-a înv. Bîldea Irina, a IV-a înv. Șerban Cornelia și preșcolarii grădiniței din Orăștioara de Sus, ed. Basarabă Marinela pe data de 2 aprilie au plantat flori, au pregătit o salată tradițională la grădinița din Costești. În parteneriat cu Grădinița Bucim ed. Cînda Adela au vizitat în data de 5 aprilie Arsenal Park din Orăștie. ,,Aceasta săptămână a fost frumoasă, să fie tot așa!” au spus copiii. O săptămână împlinită În săptămâna “Să ştii mai multe, să fii mai bun”, copiii de la Școala Primară și Grădinița P.N. Ocolișu Mic conduși de înv. Tămășoiu Emil și ed. Bulhac Mariana au fost antrenați în diferite activități: jocuri și concursuri de ghicitori, creație literară (poezii, compuneri), reguli de circulație, de comportament civilizat și cuviincios în diferite medii, atelierul de pictură ,,Lumină și culoare” împreună cu prof. Stănilă Anca, colaje indi-

PAGINA 9

pâine cu unt și dulceață de zmeură, lapte, brânză dulce și mezeluri. La prânz bunica pregătea ciorbe cu multe legume, cu smântână și leuștean proaspăt, orez și carne, salate și deserturi minunate, la cină cartofi copți sau vreo plăcintă ninsă cu zahăr praf. Iar eu, eu ce făceam? refuzam politicos mâncarea delicioasă, invocând cine știe ce motive și ronțăiam din colțul de pâine cel mai uscat pe care îl păstram în buzunar, asemeni prietenului meu, Remi. Trebuia să sufăr de foame și să mănânc doar firmituri pentru că așa solidarizam eu cu bietul băiat. Mă refugiam în grădină, mă așezam pe pământul tare și citeam, citeam, fără sămi pese de nimic din lumea reală. Mă simțeam vinovată pentru că patul meu e moale și cald, mi se părea nedrept ca eu să fiu iubită și îngrijită iar Remi să fie lipsit de toate privilegiile vieții de famile. Poate trebuia să le spun atunci bunicilor motivul grevei foamei. N-am făcut-o.

O carte

viduale și colective sub d e n u m i rea ,,Bucurii și activități de primăv ară”. Totodată copiii au participat la o activitate practică gospodărească de colectare și refolosire a materialelor reciclabile și curățarea unor spații din jurul localității. La concursul de ghicitori elevele Costea Alexia și Inășescu Denisa au obtinut premiile I respectiv II. O "școală altfel" prin sport Directorul Școlii Gimnaziale ,,Hadrian Daicoviciu” Orăștioara de Sus, d-l prof. Ivan Lucian a participat marți 2 aprilie la mai multe activități sportive în cadrul școlii iar în Municipiul Orăștie la Carava-

na ,,Crosul Primăverii” unde eleva Gavrilescu Larisa s-a clasat pe locul cinci. La Geoagiu echipa de fotbal băieți s-a clasat pe locul patru. Felicitări elevilor pentru munca depusă! Articol și fotografii: Colectivul școlii Hadrian Daicoviciu

http:/saptamanalvorba.wordpress.com

NUMĂRUL 16


Evenimente

1809: Războaiele Napoleoniene: A început Războiul celei de-a Cincea Coaliții, Austria invadează Bavaria. 1849: Au loc primele tratative dintre conducătorii Revoluției pașoptiste, în frunte cu Avram Iancu, și reprezentanții revoluționarilor maghiari. 1877: În cadrul Războiului de Independență, România întrerupe relațiile diplomatice cu Turcia. 1884: Apare, la Iași, „Revista socială" (până în august 1887, cu întreruperi), prima publicație teoretică socialistă din România. 1912: Vasul Titanic a plecat în primul și singurul voiaj dintre Southampton, Anglia și New York, SUA. 1922: A început Conferința economică internațională de la Geneva, care a avut ca obiectiv examinarea modalităților de refacere eco-

nomică a Euro- p e i centrale și răsăritene. Au participat 30 de state. 1932: S-a constituit Partidul Național Agrar, condus de Octavian Goga, prin retragerea din Partidul Poporului. 1937: Principele Nicolae, fiul regelui Ferdinand și al reginei Maria, a fost decăzut din rangul de membru al familiei regale, printr-un decret regal, ca urmare a căsătoriei morganatice cu Ioana Dumitrescu-Doleti. El s-a exilat în același an, sub numele de Nicolae Brana. 1944: A fost produsa pentru prima data chinina sintetica, de catre dr. Robert Burns Woodward si dr.William von Eggers Doering.

LOCURI DE MUNCA VACANTE LA DATA DE 05.04.2013

Manager coordonator echipă asigurări Cerințe: Minim Bacalaureat. Experienta : minim 1 an in vanzari in asigurari Necesar : Calitati de lider, interactivitate sociala, posibilitate rapida de acumulare de noi cunostiinte. Cunostinte operare PC si Office Microsoft.

Responsabil logistică Cerinte:

- Licentiat in inginerie sau similar; - Minimum 5 ani experienta in interiorul departamentului Tehnic (preferabil inhectie mase plastice); - Cunostinte de MS Office si SAP Angajare intermediată de HUMANGEST GROUP BERBEC Intregul interval, veti continua sa faceti multe drumuri, mai lungi sau mai scurte, dar unele cu siguranta foarte placute. Porniti pe neasteptate o campanie de curatenie generala. De marti, incep sa apara sansele financiare asteptate, ce se vor dovedi mai putin avantajoase decat contractele si sperantele. Iubirea este mai mult amicala de miercuri. Relatiile paguboase trebuie sa fie eliminate din viata dv. o data pentru totdeauna. Persoanele publice fac intreg intervalul drumuri lungi. Aparitia unei native care va protejeaza din umbra e salutara. TAUR Cele mai stresante situatii sunt cele legate de problemele profesionale. Doriti sincer sa reorganizati totul, sunteti sustinut, insa pentru moment ideile tuturor celor implicati sunt intrucatva confuze. Din punct de vedere financiar, va situati printre cei privilegiati, iar persoana iubita va soarbe din ochi. Renovarile urgente sunt iar amanate. Persoana iubita este inca preocupata de soarta altor oameni. Joi, nu mai suportati ca cei din anturaj sa intervina in proiectele dv. GEMENI Mai putin navalnici, dar la fel de “excitabili”, presimt “aparitia” unor daruri ori a unor aventuri “galante”. Problemele de sanatate se acutizeaza insa la mijlocul intervalului si traiti intr-o permanenta stare de insecuritate si recunoasteti ca nu aveti cum sa actionati pentru a o dezamorsa. Sunteti bine sustinut in proiectele profesionale pe care le demarati si faptul ca toata lumea va apreciaza originalitatea va cam debusoleaza un pic. Situatia financiara este mai mult decat multumitoare, cu toate ca inca trebuie sa ii sustineti si pe cei dragi. RAC Va imbogatiti sfera de activitate (in mod sigur va trebui sa acceptati sa invatati cate ceva pentru a putea raspunde noilor responsabilitati). De miercuri, atrageti admiratia celor de sex opus din anturaj. Pastrati o discretie absoluta in ceea ce priveste planurile pentru saptamana viitoare, desi sunteti motivat doar de dorinta de a face surprize placute. Nu mai sunteti invidiat, chiar daca atrageti neintentionat admiratia celor de sex opus din anturaj. VORBA

1944: Al doilea război mondial: Eliberarea Odessei . 1998: Semnarea acordului istoric privind Irlanda de Nord. La ora 16,36 GMT, la Belfast, după 32 de ore de negocieri neîntrerupte sub președinția ex-senatorului american George Mitchell, guvernele Regatului Unit și Irlandei și partidele politice din Irlanda de Nord au încheiat un acord privind noua administrație a provinciei, menit să pună capăt celor aproape trei decenii de conflicte, soldate cu peste 3.200 de morți. Acordul, salutat unanim de marile puteri mondiale, deschide calea celei mai mari schimbări în statutul politic al insulei după împărțirea sa, în 1921. 2010: Accidentul aviatic de la Smolensk din 2010 în care Președintele Poloniei, soția acestuia, guvernatorul Băncii Naționale Poloneze, oficiali și oameni de marcă polonezi au decedat în urma unui accident aviatic produs în apropiere de aeroportul din Smolensk, Rusia.

Contabil Cerințe:

Nivel cariera: Entry-Level/Primii 3 Ani Exp Limbi Straine: engleza germana, spaniola S.C.VITAL BERRY MARKETING ROM S.R.L Comuna Beriu, localitatea Beriu nr.192B, biroul nr.2 jud. Hunedoara Romania Tel: 0254 246 124

HOROSCOP

,

Căutare pe internet Adriana Chira muri, decat acasa si se implica numai in activitati nelucrative, iar apoi se mira ca nu au suficiente fonduri. Celibatarii doresc sa se impuna in fata persoanelor de sex opus si chiar reusesc in cele mai multe cazuri. Cei mai multi familisti se indragostesc din nou si par ca se reintorc la varsta adolescentei. Vor cere foarte multe si vor da si mai mult, asa ca nu este exclus ca cel iubit sa doreasca la un moment dat sa o ia la fuga.

LEU Gelosi si cam posesivi, fac marti daruri fara retineri. Renuntati sa va mai bateti cu morile de vant! Ati descoperit ca va simtiti bine daca nu mai interveniti in conflictele altora, chiar daca nu se descurca fara dv. Nu reusiti sa faceti rost de fondurile necesare inceperii unor activitati noi ori pur si simplu pentru achitarea unor facturi. Partenerii, inclusiv persoana iubita, va acuza CAPRICORN de rigiditate vineri, dar nici ei nu stiu cum Majoritatea sunteti obligati sa aveti grija ati putea sa rezolvati toate problemele in de o ruda bolnava ori sa certificati acte si care v-ati implicat de buna voie. sa pierdeti timpul pe drumuri. Nu indrazniti sa va ganditi la concediu ori la o alta forma de relaxare si sunteti fericiti daca FECIOARA Sunteti sustinuti de aproape toata lumea puteti schimba o vorba cu amicii. Actele din toate punctele de vedere, dar asta nu de caritate si altruismul va caracterizeaza inseamna ca deveniti mai fericiti. Starea in continuare, asa ca bugetul este si mai de sanatate poate deveni si mai problema- sarac. Doriti nespus de mult sa le dovediti tica, asa ca nu este exclus sa fie necesar sa joi tuturor ca sunteti foarte valoros, dar va internati pentru o perioada mai lunga, nici nu vreti sa acceptati vreo schimbare, pentru stabilirea unui diagnostic sigur. deoarece considerati ca aveti scuze de priMarti si miercuri, sunt posibile conflicte mit. In week-end, toate nativele au cu rudele. “noroc” sentimental. BALANTA In continuare, ce luati pe mere dati pe pere VARSATOR si nu va puteti declara multumiti de situa- Foarte cuminti, cand le iese dragostea in tia financiara. Pe neasteptate, pierdeti din cale, devin brusc adeptii exceselor. Nu vor diverse motive sustinerea prietenilor. La realiza cat de periculos traiesc si nu vor mijlocul intervalului, persoana iubita va asculta in niciun caz de sfaturile celor bine incerca sa va convinga sa mai renuntati la intentionati. Excelentele sanse profesionao parte din activitatea profesionala, fiind le, ce apar continuu, favorizeaza o situatie convinsa ca aveti nevoie de mai multa financiara exceptionala, caracterizata insa odihna. Ca de obicei aveti incredere joi in de incasari maxime si pauze mari intre cine nu trebuie, ba chiar ii laudati pe cei plati. Relatiile parteneriale si cele cu percare v-au facut si va fac necazuri. Vineri, soana iubita sunt tensionate marti, dar va primiti in vizita prieteni sau rude. gasiti cu usurinta “implinirea” in alta parte. Surprizele din acest interval se vor daSCORPION Foarte creativi si motivati, nu renuntati la tora prietenilor. nici cea mai neimportanta idee a dv., din dorinta de a finaliza rapid o restructurare PESTI prin programe profesionale complexe. Simtiti nevoia sa va relaxati si nu este de Sunteti convins ca aveti dreptate, nu ac- mirare, deoarece munciti continuu, aproaceptati interventii si cu atat mai mult cri- pe fara pauze, iar colegii nu va ajuta mai tici. Situatia financiara e constanta, insa va deloc. Cu toate ca starea de sanatate nu doriti sa depasiti toate “limitele” de pana este constanta, nu renuntati la acele mici acum. Acesti nativi se indragostesc si vicii ce chiar o pot pune sub semnul intre“infloresc”. Se poate afirma ca devin cam barii. Pentru persoana iubita nu mai aveti periculosi, pentru ca isi depasesc pana si timp si aceasta se simte parasita, abandopartenerii traditionali ca energie creatoare. nata definitiv. Considerati joi ca persoana iubita e prea timida si o incurajati sa actioneze altfel decat pana acum. SAGETATOR Intregul interval, sunt mai mult pe druhttp://zodiacultau.wordpress.com/

https://www.facebook.com/Vorba.Orastie

PAGINA 10

 SC DORIN SIBCONSUTIL SRL Adresa: Sibisel, Nr. 65 Telefon: 0731067930 Loc de munca vacant: -1 tamplar (2 ani experienta)  SC ROXY WOOD SYSTEMS Adresa: Orastie, Str. Luncii, nr.1 Telefon:0254244536 Locul de munca vacant: motostivuitorist (1 loc) – se cere atestat  SC ECOWOOD ENTERPRISES.SRL Adresa: Orastie, Str. Luncii, nr 3 Telefon: 0726143782 Locurile de munca vacante: -1 ifronist (se cere vechime in domeniu si calificare) -1 stivuitorist (sa detina autorizatie ISCIR) -1 gaterist  - 1 sef de productie SC. TOP X BROOS SRL Adresa: Orastie, Str. Unirii, Nr. 7, Ap. 12 Telefon: 07630248220 Locurile de munca vacante: -1 ajutor de bucatar  SC TERPENA SRL Adresa: Orastie, str. N. Titulescu, nr. 61 Telefon: 0754089149 Locurile de munca vacante – inginer chimist  SC FARES SA Adresa: Orastie, str. Plantelor, nr. 50, Telefon: 0254241940 1 portar (CV-urile se depun la poarta) 1 gestionar  SC GENERAL DOMINO (FAST FOOD RIO) Adresa: Orastie, str. Castaului, nr. 2 Telefon: 0746260636 1 bucatar (se cere minimul de experienta)  BCR ASIGURARI DE VIATA 10 consilieri asigurari Adresa: Deva, str. I.C. Bratianu, nr. 3 Telefon: 0766244012

Vital Berry cu sediul in Beriu Angajează in condiţii foarte avanta-

joase personal pentru lucrări agricole și personal pentru procesarea fructelor culese, se oferă salar motivant. Informații la tel. 0254.246.124 sau 0724.586.314 sau la sediul din Beriu.

http:/saptamanalvorba.wordpress.com

NUMĂRUL 16


Sportivii din Orăştie s-au clasat astfel:

CRONICA LIGII aIV-

a SENIORI. DACIA ORĂŞTIE OBŢINE VICTORIA 3-2 CU AURUL BRAD. Succesul din etapa a 23-a desfăşurată sâmbătă 06.aprile a.c. de către Dacia Orăştie 2010 o menţine pe locul 7 în clasament cu 43 de puncte la 12 puncte distanţă de liderul grupei CS “U” Petroşani. Dacă în tur Dacia a câştigat la limită cu 1-0, de data aceasta jocul a fost echilibrat şi îngreunat datorită terenului îmbibat de apă, bălţi şi noroi aproape impracticabil pentru un meci de fotbal. Spectatori peste 200, temperatura 8 grade, cer înorat. Dacia Orăştie 2010: PintescuVremi, Borza(cpt, Pricăjan min 84), Filipescu, Coca(min.78), Popa(min.3)(Ivan min.92), Duică, Solomon, Cânda, Noja, Olar(min 51)(Pipili min 66). rezerve: Crişan, Lupşa ; antrenor Ştefan Marius şi Firu Cosmin. Aurul Brad: Robciuc- David, Bănărescu, Vagaliu, Bisorca (min.15), Gomoi, Almăşan, Lupea(Ciocan min.60), Raţ(cpt), Mihăilă(Lup min.91), Vurdea (min.56), rezerve: Ilea; antrenor Gomoi Alin. Brigada de arbitri: la centru Coroiu Flavius (Deva), asistenţi Doarvoş Claudiu(Mintia), Velea Florin(Hunedoara), observator Capotescu Vasile(Hunedoara) Nota arbitrilor 8. Cartonaşe galbene: Olar şi Pipili de la gazde, Vagaliu şi Bănărescu (roşu) de la oaspeţi. Gloria Geoagiu a jucat pe terenul celor de la Retezatul Haţeg, revelaţia sezonului într-o formă maximă,(cu peste 3 goluri/meci) în ultimele 8 etape, toate câştigate la rând . Gloria a făcut un joc bun, menţionăm faptul că au ratat un penalty prin Boloş şi tot el din câţiva metri trimite balonul cu latul pe lângă poartă, în final pierzând cu 0-2. Etapa viitoare intermediară ce

„Carte pentru ţărani” Ionuţ Copil

Bine de reţinut Pirul este un alt mare duşman al ţăranului. Umbrirea îl afectează, şi ph-ul acid îl face să dispară; deci o îngrăşare masivă cu gunoi de grajd duce la dispariţia pirului.., dar atenţie stimulează apariţia costreiului, pălămidei, lobodei, ştirului, zârnei. Bolile foliare se instalează în condiţii de căldură şi umiditate, deci după ploi se fac tratamente preventive. Musca cepei înţeapă la baza plantei şi depune ouă.., deci tratamentul cu un insecticid se face în stadiu de 2 frunz Musca morcovului atacă tot în stadiu tânăr, când planta are 4-5 frunze adevărate.., tratamentul se face în acest stadiu pentru a preîntâmpina depunerea ouălor. Gărgăriţa atacă mazărea şi fasolea imediat după înflorit, când păstăile sunt în formare. Tratamentul se face imediat după înflorit( pentru a nu ucide insectele polenizatoare) VORBA

se va disputa Miercuri 10 aprilie de la ora 15.00 juniorii şi 17.00 seniorii, Gloria Geoagiu va întâlni pe stadionul Dacia din Orăştie echipa Hercules Lupeni pe care (în tur a învins-o la Lupeni cu 1-0), iar Dacia Orăştie va juca în deplasare la CS Ghelari (în tur acasă 4-0). Alte rezultate: Metalul Crişcior - CS.”U”Petroşani 1-2; Zarandul Crişcior- CS Minerul Uricani 0-3; CS CFR Simeria – CS Vulcan 0-2; CS Inter Petrila- Retezatul Râul de Mori 3-0; Aurul Certej- AS Şoimul Băiţa 2-3; Victoria CălanClubul Jiul Petroşani 4-0; Hercules Lupeni- CS Ghelari 4-0.

LIGA a V-a

UN DERBY PE CINSTE !!! MUREŞUL PRICAZ - BERIANUL BERIU 4-2. Duminica 7 aprilie la Pricaz sa desfăşurat meciul din etapa a 11-a considerat un derbi local dintre cele două echipe. Vântul tăios şi rece, nu au împiedicat pe cei aprox.150 de spectatori înşiraţi în exteriorul gardului ce împrejmuieşte stadionul să nu urmărească un adevărat recital de fotbal în sensul bun al cuvântului. Demult nu am văzut un meci aşa de bun şi de calitate tehnică, asta se datorează dealtfel şi gazonului de joc unde se vede mâna organizatorilor. Felicitări !!!. Dorinţa celor din Beriu de a arăta de ce sunt pe locul 2 în clasament s-a văzut doar în prima repriză, când reuşesc să deschidă scorul în min.16 prin Văsărhălean în urma unei lovituri libere din marginea careului de 16 m. Fazele curg de la o poartă la alta, ritmul de joc este rapid cu contre de ambele părţi, Beriul pare să fie echipa care domină jocul dar în min.20 un şut centrare îl întinde pe Franiuc la

acest lucru este universal valabil, pentru că majoritatea insecticidelor ucid în masă este important ca tratamentul să se facă după polenizare; că ucideţi câteva zeci sau sute de insecte utile, e treaba dvoastră. Am spus şi o repet: nu mai ucideţi cârtiţele. Cârtiţa este un carnivor, ea nu vă roade plantele, ea se hrăneşte cu diverşi dăunători din sol, dăunători care de fapt vă rod plantele. Nu mai folosiţi produse chimice de dezinfecţie a solului, pentru că o să vă treziţi cu un deşert în grădină. Cu cât aveţi mai multe specii vegetale şi animale în grădină, cu atât cantitatea şi mai ales calitatea produselor voastre este mai bună. Orice boală sau atac al dăunătorilor, trădează un dezechilibru în sistem: in grădină, în relaţiile d-voastră, în modul de gândire… tratamentele brutale care ucid agentul patogen , de fapt, creează un dezechilibru mai puternic… (Va urma)

https://www.facebook.com/Vorba.Orastie

maxim, care reuşeşte în prima fază să respingă balonul în bară, dar Mladin fiind în apropiere îndeplineşte o simplă formalitate de a împinge mingea în poartă aducând egalarea. Ultimul mai înscrie o dată în min. 64 după ce driblează la rând fundaşul, portarul şi înscrie în poarta goală . Accidentările şi de o parte şi de alta, oboseala, crampele musculare, au mai scăzut din ritmul partidei pe final, dar gazdele şi-au dorit mai mult victoria şi acest lucru s-a văzut. De la oaspeţi merită felicitaţi Stoica, Vaşarhălean şi Dreptate. Mureşul Pricaz: Farcaş (Planicek min.47)- Gavrilescu, Moisesc, Planicek, Demeni Rafael, Ardelean, Talpoş, Chira (min.31), Demeni Danie l (min.44), Mladin(min.20, 64), Pătruţ : rezerve: Boldijar- Stanca, Ivaşcu, Coca, Pârjol, Moldovan Paul, Moldovan Ovidiu. antrenor Stârc Marcel. Berianul Beriu: Franiuc- Popescu(cpt), Andreşoiu, Popoviciu, Tomeniuc, Avram, Sigoiu, Stoica, Vaşarhălean(min.16), Dreptate(min.23), Nasta ; antrenor Dumitreasă Petre Brigada de arbitri: Observator Cînda Ionel, central Lazăr Cristian, asistent Paşca Gabriel(ambii din Petroşani), Merfu Darius (Vulcan), nota 8. Cartonaşe Galbene: Gavrilescu (min 67), Farcaş(min15, min 48Cartonaş Roşu) de la gazde, Popescu(min29) şi Dreptate(min 45) de la oaspeţi. Jucătorul meciului – Chira Sorin de la gazde. În etapa următoare Mureşul Pricaz se va deplasa la Unirea Veţel (în tur 1-1), iar Berianul Beriu va întâlni acasă pe Victoria Dobra pe care a învins-o în tur cu un sec! 5-1. Dorin STROIA

KATA Locul I (individual) Vorniceanu Nicoleta, Popescu Ioana, Andrieşanu Bogdan, (echipe) Neagu Sonia, Ghena Robert, Andrieşanu Bogdan; Locul II (indiv.) Neagu Sonia , Orzescu Bianca, Kiş Petra, Ghena Robert, Bucea Paul, Tcaci Alin, (echipe) Stănuţ Claudia, Orzescu Bianca, Popescu Ioana, Elena Cristina Pârvu; Locul III (indiv.) Fuciu Valentin, Suciu Iulia, Ştefănie Laura, Bendea Iulia, Mircea Radu, Cătănaş Cristi, Bendea Iulia. KUMITE Locul I (indiv.) Popescu Ioana, Hriţcu Bogdan; (echipe) Hriţcu Bogdan, Horea Luca, Mircea Radu; Locul II (indiv.) Neagu Sonia, Urs Bogdan; Locul III (indiv.) Stănuţ Claudia, Bozeşan Gabriel, Andrieşanu Bogdan, Mircea Radu. Sportiva antrenoare Vorniceanu Nicoleta -1 danprimeşte din partea directorului tehnic Cioroianu Mihai o centură neagră inscripţionată cu numele ei în semn de recunoştinţă pentru întreaga carieră şi activitate depusă în slujba Karate-ului. 5 reguli de bază mi-au atras atenţia pe diplomele ce le-au fost înmânate sportivilor: Dojo-Kun 1. Hitotsu. Jinkaku Kansei ni Tsutomuro.Koto Perfecţiunea Caracterului; 2. Makoto no Michi Wo Mamoru Koto – Fii credincios şi loial; 3. Doryoku no Seishin oYashinau Koto – Dedicăte. Sincer.(efort); 4. Reigi o Omonzuro Koto – Respectă pe Ceilalţi (etichetă); 5. KeKKi no Ymashimuru Koto. Nu folosi Violenţa (control) şi astea spun totul despre practicarea acestui sport. De remarcat foarte buna organizare a întrecerii de la sportivi la arbitri, în ciuda faptului că sala este neîncăpătoare pentru competiţii de acest gen, nu mai vorbim de baza materială din 3 tatami (saltele) de concurs una era veche ce necesita reaşezarea ei după fiecare luptă dusă pe ea. Uzura fizică şi psihică a sportivilor, oboseala acumulată, nu i-a împiedicat târziu la ceas de seară(orele 21.00) să concureze între ei pe echipe cu vârste cuprinse între 5-9 ani şi chiar mai mari. Pe măsură ce competiţia se apropia de final, sportivii gazdă, harnici, adunau meticuloşi rând pe rând materialele de concurs cât şi deşeurile rămase în urma sportivilor, în aşa fel încât gongul de final să-i găsească doar cu podiumul de premiere, şi sala curată, foarte frumos gestul lor !!! Deoparte pe o bancă îl găsesc pe campionul nostru mondial Ghena Robert, cu capul plecat şi necăjit care imi spune ,, aţi văzut ! m-au eliminat arbitrii din primul tur la Kumite, eu punctam dând pumni, iar ei dădeau puncte celui din faţa mea care stătea pe loc şi nu făcea nimic, nu e corect”. Mă întreb şi eu „dar ce mai este corect în ziua de azi”?. Lăsăm echipele în linişte să-şi facă bilanţul rezultatelor, iar ţăruza noastră să consfinţească munca acestor genii, păşind cu gândul la anul ce vine, să ne revedem din nou la a 25-a ediţie. Succes! Dorin STROIA

Grozavul si puternicul OZ Dacă e de mers cu prietenii la film, am mers cu doisprezece prieteni la Grozavul și puternicul Oz. Un film 3D în care, ca in copilărie, am întâlnit vrăjitoare și castele, vrăji și tărâmuri din alte lumi. Filmul este un omagiu adus „Vrăjitorului din Oz”, faimosul film al anilor ‘30. Dacă subiectul este pe alocuri facil, efectele sunt peste tot în film. Culorile sunt foarte puternice și descriu florile, insectele și animalele magic. Fluturii zboară pe tot ecranul, florile uriașe înfloresc, fulgii zboară printre spectatori. Trei vrăjitoare par când rele când bune, punând în dificultate un magician care crează impresia că este un vrăjitor puternic. Lipsa lui de onestitate și bună credință îl fac slab în fața privitorului. El deține câteva trucuri simple, dar e neputincios marilor dorințe, cum este cea de a face o fetiță să meargă. El însă inspiră încredere prin modul de a fi în anumite momente. În lupta celor trei vrăjitoare el oscilează de o parte și de alta PAGINA 11

a războiului. Mila Kunis este vrăjitoarea Theodora, de partea binelui până când durerea pierderii lui Oz ( James Franco) o face să devină răzbunătoare și să poarte împreună cu Evanora, sora ei, lupta pentru cucerirea împărăției. Trecerea ei spre rău este încurajată de Evanora ( Rachel Weisz). Oz, reușește cu ajutorul aparatelor să pună un spectacol în scenă, să pară de o înalțime uriașă și să alunge vrăjitoarele rele, dând șansa vrăjitoarei Glinda (Michelle Williams), adevărata moștenitoare, să recapete Castelul de Smarald și tronul. O notă bună pentru efectele speciale dar una mai puțin bună pentru scenariu.

http:/saptamanalvorba.wordpress.com

NUMĂRUL 16


Care sunt diferentele semnificative dintre FITOTERAPIE si ALOPATIE? Fitoterapia - utilizarea plantelor medicinale în scop terapeutic, prin stimularea mijloacelor naturale, fiziologice de vindecare ale organismului - acţiuni sinergiare o vechime de mii de ani şi o eficienţă certă ce, care sunt analoge sau care a trecut cu succes proba timpului. compatibile cu sistemele vii şi În ultimele decenii s-a urmărit la care organismul nostru este mai formarea unei imagini - de cele bine adaptat decât la alimentele mai multe ori falsă - că fitoterapia semisintetice sau medicamentele este o metodă complementară alo- obţinute în laboratoare. Este de patiei. În realitate, există destule dorit utilizarea plantelor ca atare situaţii în patologie când alopatia sau a unor extracte naturale care să este complementară fitoterapiei: conţină integral complexul de subaşa este cazul hipertensiunii arteri- stanţe active. ale stadiul I care răspunde foarte Cel mai bine este să ajutăm corbine la remediile fitoterapice şi nu- pul să-şi găsească propriile căi de mai crizele de hipertensiune arteri- vindecare fireşti, care sunt de altfel ală trebuie tratate cu medicamente şi cele mai eficiente. Nu trebuie să chimice; la fel, litiaza urinară (până intervenim în mod artificial, în 5 minute) poate fi dizolvată prin forţând anumite mecanisme deoafitoterapie, dar colica renală trebu- rece aceasta suprimă manifestarea ie tratată alopat; alergiile cutanate simptomelor unei boli şi poate crea răspund bine la fitoterapie, dar un dezechilibre şi mai mari în altă edem angioneurotic în puseu tre- parte. buie tratat alopat. Spre deosebire de medicamente, Fitoterapia are cel puţin două care acţionează strict asupra corindicaţii de elecţie: pului fizic, plantele influenţează - cazurile care nu tolerează medi- atât corpul cât şi structurile enercaţia alopată atunci când poate fi getice, emoţionale şi mentale ale înlocuită cu remedii naturale iden- fiinţei, realizând o vindecare cu tice ca efect; adevărat eficientă şi durabilă. De - cazurile care răspund la fitotera- aceea, medicina naturală este conpie la fel de bine ca şi medicaţie siderată holistică, ea adresându-se alopată şi când, de fapt, este prefe- omului ca întreg şi nu doar unei rabil să evităm medicamentele chi- părţi sau unui organ separat, cum mice pentru a evita reacţiile adver- este abordarea în cazul medicinei se. alopate. În medicina alopată eleÎn fitoterapie se folosesc plantele mentul esenţial în tratament este sub formă integrală sau de extracte medicamentul care luptă cu boala totale (infuzii, macerate, decocturi, şi cu simptomele ei. Corpul nu este tincturi), spre deosebire de medici- inclus ca factor al tratamentului na alopată care recomandă doar decât în ultimă instanţă. El nu paranumite substanţe extrase din ticipă la tratament, ci suportă plante, sau sintetizate chimic - sub- acţiunea medicamentului. stanţe active pure. Principiile din Fitoterapia este lipsită de efecte plante constituie un complex bio- adverse, desigur dacă se respectă logic organizat, activ pe baza unor dozele

SĂRBĂTOARE DE PRIMĂVARĂ Un ceai aromat şi plin de dragoste, creat pentru a ne bucura de renaşterea naturii,

adecvate. Medicamentele de sinteză au adesea o listă mai lungă de reacţii secundare nedorite decât de indicaţii terapeutice. Este de dorit ca iniţierea terapiei să se facă cu plante medicinale şi doar dacă nu se constată efectul dorit să se recurgă la medicaţia clasică de sinteză. Fitoterapia constituie tratamentul de primă intenţie în următoarele afecţiuni:- alergiile, astmul bronşic, unele afecţiuni virale, infecţiile cronice microbiene - reumatismul (unele forme), bolile de piele stările de stres şi epuizare, insomnia, nevrozele, bolile psihosomatice - carenţele în anumite vitamine şi minerale - intoxicaţiile cronice, hipercolesterolemia, obezitatea - ulcerul gastro-duodenal, dischinezia biliară, enterocolita, colonul iritabil, parazitozele, constipaţia Este important de ştiut că efectele plantelor se instalează în timp şi necesită o administrare prelungită - de la 2-3 săptămâni la câteva luni, în funcţie de gravitatea şi vechimea bolii, reactivitatea organismului şi perseverenţa bolnavului în a urma tratamentul. În cazul bolilor grave, tratamentul poate dura şi 23 ani, urmând o schemă terapeutică indicată de medic. Fitoterapia cere din partea pacientului consecvenţă şi răbdare, dar oferă în schimb posibilitatea eliminării complete a unor dezechilibre şi boli, revenind la un mod de viaţă natural şi curat. FARES Orăştie

CATRENE

(09 aprilie 2013) Ce, măi băieţi, v-aţi supărat ? Scheletul Vidrei de la Orăştie V-am spus mereu atenţi să E pentru mine înc-o mărturie fiţi, Că-n Europa o vom duce bine: Am zis „ADIO”, dar nu am În desfătări şi-n sârbe pe ruiplecat – ne ! Ce dracu’, de glumă nu mai ştiţi ? *** Biserici, mănăstiri şi paraclise Răsar, în România, la tot pa*** Dimineaţă: „Vă iubesc, sul; Şi vom merge înainte !” Se pare că nu pot să-i mai Spre seară mă răzgândesc: Spitale, şcoli, sunt tot mai strunesc „Adio şi... n-am cuvinte !” multe-nchise: Şi ce se-ntâmplă nu e bine; Să pregătim, pios, şi parastaTotuşi, să ştii, eu nu mă răz*** sul… gândesc, Am spus „ADIO”, dar câte Am zis „ADIO” dar rămân Să vină Gaga, să mai găgălim, cu tine. eu n-am spus, Să-i dăm Satanei birul cuveAm spus că plec şi-n cinci nit: *** minute, Să delirăm, să delirăm sublim Ce dacă de nas de multe ori Dacă stau să mă gândesc, Într-o urgie fără de sfârşit. v-am dus; Sunt şi eu om, spun vrute şi „ADIO” e doar un cuvânt Când preşedinţii nu greşesc nevrute... În ţara mea e-atâta „eu” Şi-aruncă vorbe-n vânt... Şi-atâta zgură de mândrie *** Încât şi Sfinţilor li-e greu Vic Virgil Bălan Să n-aibă-a dracului simbrie… Târziu, aseară, la televizor, Dom’ Preşedinte era agitat. Mai mult de-atât, chiar supărat, Ştergea ecranul pe... interior.

semnat FARES Primăvara vine, an de an, cu zâmbetul primelor flori, cu îmbrăţişarea caldă a razelor de soare, cu bucuria de a iubi şi a fi iubit. Noi, cei de la Fares ne-am făcut un obicei din a ne întâmpina consumatorii mereu cu noi surprize şi... cu propriile noastre declaraţii de dragoste. Anul acesta am ales să sărbătorim împreună revenirea primăverii cu un ceai, realizat în ediţie limitată, care vine să vă încânte cu gustul lui vesel şi luminos, ca o adevărată declaraţie de dragoste. Şi, pentru ca bucuria să fie deplină, v-am pregătit un cadou aparte. În fiecare cutie, în afară de cele 20 de pliculeţe cu şnur se află şi o surpriză: o felicitare în interiorul căreia veţi găsi o floare specială care conţine, în formă latentă, viaţă! Puse în pământ, seminţele de flori de câmp conţinute de această floare vor încolţi şi ne vor aduce bucuria poienelor înmiresmate. Primăvara este a noastră, a tuturor. Şi trebuie să ne bucurăm împreună, cu toţii, de ea! Acesta este îndemnul nostru, al celor de de la Fares, şi de aceea v-am pregătit cu atâta dragoste acest cadou înmiresmat. O primăvară frumoasă!

Deputaţii între ei - Ştii pe unde-am fost în vară ? - … Pe la munte, pe la mare… - Da de unde ! Pe afară: Prin Dubai, Paris, Canare… Am trecut prin şcoli şi-nvăţătură Curios şi cu luare-aminte; Şi nu o dată am tăcut din gură Când ştiam că dascălul mă minte… La „Zidul Plângerii” stăteam Văzând tristeţi şi lacrimi grele; Nu cugetam, nu judecam; Păzeam doar lacrimile mele… Florian BRĂDEANU

Talon de publicitate gratuită NUMELE……………………………………………………………….. ADRESA………………………………………………………………... PUBLICITATE………………………………………………………… ………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………….. Taloanele pot fi trimise şi la adresa ELECTRONICĂ vorba.orastie@gmail.com. Anunțul dumneavoastră va fi găsit şi online pe paginile noastre. VORBA

https://www.facebook.com/Vorba.Orastie

PAGINA 12

http:/saptamanalvorba.wordpress.com

NUMĂRUL 16

Vorba nr 16  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you