Page 1

Om de cultură, om „cult”, este acela care, cu puterile sale sau cu puterile altora, transformă mereu haosul în cosmos. Lucian Blaga

ANUL ÎNTÂI

No.15 1 LEU Breviarul VORBA Știri cu și despre Orăștie SĂPTĂMÂNA ROMÂNILOR cu Lelea de la Orăștie Semnalul de alarmă! Cu Vic. Virgil în paginile 2-3

Vineri, 05.03.2013, la lansarea primului CD din seria „e VORBA de cultură”, săptămânalul nostru oferă gratuit primilor 30 cumpărătorii

„Colecția VORBA” numerele de la ediția princeps la 15 Prețul săptămânalului+CD este de 7 lei

În stația ce autobuz, de la spital nu există coș de gunoi și nici prin apropiere, de aceea stația arată așa cum se vede în fotografia de mai sus. Îi drept, că nici acolo unde-s coșuri, nu-i mare diferența. Mai trebuie un pic de vânt și s-a rezolvat tot!

Insomnii Cu Silvia Beldiman pagina 5 Istoria trebuie rescrisă? Ne întrebăm la pagina 7 Și tot în pagina 7 „Turist în orașul meu!” Sport, locuri de muncă, cronica zilei, horoscop în paginile 10-11 Rubrica naturistă și umor la pagina 12

De trei ori lansare

Duminică, 31. 03. 2013, orașul Geoagiu s-a bucurat de o triplă lansare, dublă lansare de carte la care Claudiu Nicolae Simonati a deschis drumul în spre cititor a plachetelor „Distihuri chimi-

ce” și „Sentimente într-un vers”, în cadrul primei ședințe a „Cenaclului I. Budai Deleanu” Geoagiu.

1,20 lei|\plic

PRIN MAGAZINUL DIN ORĂȘTIE SITUAT: STR.EROILOR NR.29,TEL.0755148476 VĂ OFERĂ: MOBILIER PENTRU BAIE ACCESORII BAIE GRESIE, FAIANȚĂ CABINE DUS, CĂZI DE BAIE „BAIA TA COMPLETĂ LA PREȚ DE FABRICĂ”


Joi 28 martie 2013, ora 14, în sala de şedinţe a Consiliu lu i lo cal Orăştie, a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului local al municipiului Orăştie cu următoarea ORDINE DE ZI : 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii unei solicitări de finanţare, a proiectului de finanţare şi a documentaţiei tehnice la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale în vederea acoperirii unor cheltuieli de investiţii, reparaţii capitale şi dotări în cadrul Complexului de Servicii pentru Vârstnici Orăştie 2. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.160/2012 referitoare la aprobarea depunerii unei solicitări de finanţare la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale în vederea acoperirii unor cheltuieli de investiţii, reparaţii capitale şi dotări în cadrul Creşei Municipale Orăştie 3. Proiect de hotărâre

privind stabilirea unor condiţii pentru beneficiarii de hrană de la cantina de ajutor social a municipiului Orăştie 4. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.99/2009 referitoare la aprobarea de taxe speciale şi contribuţii lunare pentru unele servicii prestate de Serviciul Public de A s i st e nţ ă So c ia lă Orăştie 5. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi exploatare a Parcului “Tineretului'' din municipiul Orăştie aprobat prin H.C.L nr.132/2008 - comisia pentru servicii şi comerţ. 6. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.49/2002 referitoare la stabilirea obligaţiilor, responsabilităţilor şi sancţiunilor pentru faptele săvârşite de instituţiile publice, agenţii economici cu sau fără personalitate juridică, precum şi

de cetăţeni în domeniul bunei gospodăriri a municipiului Orăştie . 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a unui teren pentru realizarea de construcţii de locuinţe 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea casării unor mijloace fixe aflate în administrarea Şcolii Gimnaziale „Dr.A.Vlad” Orăştie 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a unui teren situat în Orăştie, str.Codrului, nr.1 10. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.23/2006 privind unele masuri referitoare la activitatea de transport în regim de taxi pe raza municipiului Orăştie 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Colegiului Naţional „A.Vlaicu” Orăştie, Liceului Tehnologic „N.Olahus” Orăştie, Şcolii Gimna

ziale „D.Stanca” Orăştie şi Grădiniţei cu Program Normal nr.1 Orăştie 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a managementului asumat prin contractul de management de către domnul Pistol Petru Eugen - Manager al Casei de Cultură "Alexandru Grozuţă" Orăştie 13. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului de către familiile care au în întreţinere elevi care au obţinut locul I, II sau III la olimpiadele naţionale sau internaţionale 14. Proiect de hotărâre privind propunerea restituirii unor terenuri foştilor proprietari comisia pentru administraţie publică locală. Notă: Proiectele de hotărâre au fost iniţiate de către Primarul municipiului Orăştie, cu excepţia proiectului de hotărâre de la punctul 13, care a fost iniţiat de d-l consilier Bulz Dionisie.

Nu ştiu de ce... Nu ştiu de ce, dar simt o dorinţă puternică să mă întorc în trecutul istoric al poporului român. La noi, la români, de peste 2.000 de ani se-ntâmplă acelaşi lucru: suntem jefuiţi sistematic. După orice război urmat de-o ocupaţie, am fost jefuiţi la sânge, lăsându-ne la sapă de lemn, lăsându-ne doar cenuşa din vatră – în cazul în care nu ne-a fost furată încă vatra. Iar după cum merg treburile, se pare că vom rămâne şi fără vatră. Mai trist, în toate aceste cazuri, e că tot noi am fost găsiţi vinovaţi. Dacă asta a avut loc sub ocupaţie străină, să nu credeţi că ai noştri consângeni de la putere au fost mieluşei sau lemn de icoană. Mă întreb: cine a tras în cei flămânzi şi goi în anul 1907 ? Cine şi din ordinul cui a tras în tipografii din Bucureşti în 1913 ? Cine a tras în petrolişti şi mineri în anul 1929 ? Cine a tras în muncitori în 1933 ? Au fost cazuri când românii care deţineau puterea au fost mai cruzi decât străinii. N-o spun eu, o spune istoria, istoria cea adevărată. În zilele noastre, cu toată democraţia de care dorim să credem că avem parte, se întâmplă lucruri ruşinoase ca, de pildă scoaterea oamenilor din biserici, să jure pe biblie pe capota maşinii devenită ALTAR. Ce minţi întunecate au reuşit să-L umilească în aşa hal pe Dumnezeu şi pe Fiul Său ? Între timp, jefuitorii cu studii şi parafe, jefuiesc iarăşi cu zâmbetul pe buze. Banul statului, adică al tău, al meu, al nostru este împărţit, adică furat iar paguba o suportăm noi, cei mulţi şi veşnic umiliţi. Când se ajunge să fie furaţi banii suferinzilor de boli incurabile, ceea ce s-a şi întâmplat, ceva nu mai merge, ceva trebuie stârpit de la rădăcină. Democraţia nu este un fel de „lasă-mă să te las”; în democraţie legea trebuie respectată în litera ei şi rezultatele nu vor întârzia să apară. Ar trebui să încetăm să mai spunem „Ehei, mintea românului cea de pe urmă” ! Vic-Virgil BĂLAN

Știre de ultimă oră Vând: monitor LCD 17”marca Samsung Syncmaster Preț 250 lai Info:07658 652 700 sau 0254 243128 _____________________________ Vând: Apartament 2 camere. Izolat termic. Str. Pricazului, Bl.36, Et. 3 Preț 55.000 lei Informații la tel.: 0747 322 067 ………………………………………. Căutăm distribuitori presă Info: 0765 372 065 ……………………………………….

Caseta redacțională NU VREM SĂ AVEM ȘEFI! Fondator: Dan Orghici (UZP) Redactori: Adriana Chira Mona Szucsik Sorin Szücsik Corector: Virgil-Liviu Sabău Colaboratori permanenți: Silvia Beldiman (USR) Maria Diana Popescu (UZP) Muguraș Maria Petrescu (UZP) Vic Virgil Bălan Lelea de la Orăştie (USR, UZP) Caricaturist: Mircea Zdrenghea (UAP) Foto reporter : Călin Jorza Rubrica sport: Dorin Stroia Zona Geoagiu: Claudiu Simonati ISSN 2286 – 0339 ISSN-L 2286 – 0339 mail: vorba.orastie@gmail.com Telefon: 0765 372 065

VORBA

Sâmbătă 6 aprilie a.c. Orăştia va fi gazda etapei a I-a a Campionatului Naţional de Karate "Cupa Dacicus". Întrecerile se vor desfăşura la sala de sport a Şcolii Gimnaziale "Dominic Stanca" ne declară sensei Iordăchescu Nicolae.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORĂŞTIE

ANUNŢ

Primăria Municipiului Orăştie organizează în data de 01.04.2012 , ora 12,30 la sediul din Piaţa Aurel Vlaicu , nr. 3 , licitaţie publică cu strigare pentru închirierea spaţiilor (meselor) libere din Piaţa ,,La Stadion”, astfel : Spatii (mese) destinate persoanelor autorizate : nr. 8, nr.9, nr. 10, nr. 11, nr. 23, nr. 24, nr. 25, nr. 26, nr. 36, nr. 37, nr. 38, nr. 39 , nr. 40 , nr. 56 , nr. 60 , nr. 62 Spatii (mese) destinate producătorilor agricoli : nr. 20 , nr. 21 , nr. 29 , nr. 30 , nr. 31, nr. 32, nr. 33 , nr. 47 , nr. 52 , nr. 53, nr. 54, nr. 55, nr. 64 . Preţul de pornire la licitaţie este de 100 lei/mp/luna pentru producătorii agricoli şi de 120 lei/mp/lună pentru ceilalţi ofertanţi (persoane fizice şi juridice). Documentele necesare pentru participarea la licitaţie : Dosar cu şină care va conţine următoarele documente : - cerere- tip;

https://www.facebook.com/Vorba.Orastie

- copie a certificatului de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului şi Comerţului, a actului constitutiv , inclusiv de pe toate actele adiţionale relevante şi de pe Certificatul de Înregistrare Fiscală sau Certificat de producător , pentru persoanele fizice; - dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale , prin prezentarea unor certificate de atestare fiscală eliberate de organele fiscale competente (Serviciul Impozite si Taxe Locale, Direcţia Generală a Finanţelor Publice); - copie B.I./C.I./ a ofertantului sau a reprezentanţilor legali ai acestuia; - împuternicire pentru participare la licitaţie – dacă este cazul. Documentaţia poate fi procurată de la Administratorul Pieţei , dna Herţa Marinela sau de la Primăria Municipiului Orăştie, Biroul - Registratură începând cu data de 27.03.2013. Dosarele vor fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Orăştie – biroul Registratură , pana la data de 01.04.2013 , ora 10.00. Informaţii suplimentare se pot obţine de la Administratorul Pieţei , dna. Herţa Marinela, telefon : 0734.886.888 sau la telefon : 0254-241513. PAGINA 2

Bătute de vremuri dar neînfrânte, cele două biserici (Reformată și Evanghelică) din incinta cetății

Programul de funcţionare a Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara

Vă informăm că, în baza deciziei conducerii Ministerului Afacerilor Interne, începând cu data de luni 25.03.2013 programul Instituţiei Prefectului – judeţul Hunedoara se va modifica după cum urmează: luni – joi în intervalul orar 8.00-16.00; vineri în intervalul orar 8.00-14.00. De asemenea, activitatea de relaţii cu publicul a serviciilor publice comunitare, din structura Instituţiei Prefectului-judeţul Hunedoara, se va desfăşura în condiţiile orarului aplicat în prezent şi anume: Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple: Luni, marţi, joi vineri – în intervalul orar 8.30.- 16.30. Miercuri –în intervalul orar 8.30.-18.30 Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatricularea Vehiculelor, program de preluare documente de la cetăţeni: Luni, marţi, miercuri – în intervalul orar 8.00. – 15.00; Joi – în intervalul 8.00 –1 7.00. Vineri –în intervalul orar 8.00.-13.00. Biroul de presă

http:/saptamanalvorba.wordpress.com

NUMĂRUL 15


Bătălia cea mai ascuțită a acestei săptămâni s-a învârtit în jurul numirii procurorului general și a procurorului șef al DNA. Presat de Bruxelles, Ponta a căzut la pace cu Băsescu după principiul „unul tu, unul eu”. Fiindcă i-a cedat o dată prim-ministrului, renunțând la Daniel Morar, președintele a vrut să-și impună omul său la DNA, adică pe Codruța Kovesi, știind că este acceptată și de Bruxelles, argument deloc de neglijat. Cât despre Crin Antonescu, acesta se pare că a acceptat și el compromisul, dar se opune opțiunii de la Cotroceni, mai mult de formă. De formă și de frică! Și el, și Ponta, sunt îngroziți să nu aibă parte de răzbunarea lui Dan Voiculescu. Cum era și de așteptat, Felix a dat în clocot și și-a asmuțit ,,câinii democrației” pe șeful guvernului. În disperarea sa, varanul l-a obligat pe Mircea Badea la o postură mai dură ca aceea când s-a afișat în Piața Victoriei la bustul gol cu batistuță. Badea a mers

până acolo, încât l-a amenințat pe Ponta că, dacă va îndrăzni să o propună pe Kovesi la DNA, el, personal, îl va scoate de guler de la Palatul Victoria! Ce nu face omul de bună voie şi pentru bani mulți? Ceva mai trist decât să ajungi într-un asemenea hal e greu de inchipuit la un ziarist! Atunci îl amenința pe Boc, adică pe adversarul stăpânului său, acum îl avertizează pe Victor Ponta, adică pe aliatul acestuia. După toate semnele se pare că cei doi conducători ai USL ar fi foarte fericiți să scape de Dan Voiculescu, mai ales că și fără el au o majoritate suficientă în parlament. Singurul motiv pentru care nu se debarasează (încă) de o așa piatră de moară este teama de a nu deveni instantaneu ținta Antenelor, spre marea bucurie a lui Traian Băsescu, care va răsufla ușurat. Nici situația lui Felix nu e de invidiat. După ce a pierdut procesul cu CNSAS și a fost gratulat de instanță cu nedorita adeverință de informator al securității, Dan Voiculescu are de dat explicații pentru negarea prin declarație pe propria răspundere a acestei „calități”, mai exact pentru

uzurparea calității de... cetățean cinstit! Plus acuzația că ar fi achiziționat cât se poate de ilegal niște terenuri. Ca să nu mai vorbim de anumite speculații financiare ilegale! Că de proveniența banilor cu care a pornit marile afaceri în 1990 nu-l mai întreabă nimeni. Băsescu a întors-o cu „Mișcarea Populară”, nu mai e partid, e un ONG nevinovat care își propune... dezbateri! „Poate” va deveni partid politic, „poate” va coagula dreapta, „poate” va lansa și un candidat la președinție. Elena Udrea nu a primit aprobare să intre în noua formațiune, ea trebuie să rămână în PDL, ca să aibă domnul încă președinte informații din interiorul partidului său de suflet. Cristian Diaconescu a lansat noua formațiune, „deocamdată” neangajată politic, dar nu ne-a spus cu ce drept ditamai consilierul prezidențial, slujbaș la stat cu rang de ministru, plătit din banii noștri adică, se apucă de asemenea inițiative... civile. La derută, probabil, Traian Băsescu a anunțat că acest copil teribil, adică Mișcarea populară, va fi diriguit de o personalitate neangajată politic! Bănuit a fi Marian Preda, decanul Facultății de sociologie a Universității Bu-

Am semnalat în decursul anilor ca undeva, în zona pieţei mari să se amenajeze un loc pentru vânzarea păsărilor şi a animalelor mici. Procesul de vânzare-cumpărare se face pe podul de peste râu, în zgomot de claxoane, gaze de eşapament, zgomot şi vorbe de duh. Şi tot despre bunul mers al pieţei în ziua de sâmbătă. Cu peste 20 de ani în urmă, între orele 7:00 şi 14:00 circulaţia auto era interzisă. Astăzi, oricând poţi fi agăţat, şters sau apostrofat de cei care par că s-au născut şoferi, neavând de-a face cu mersul pe jos. Nu ar fi bine să se revină la acea veche, dar utilă măsură de întrerupere a circulaţiei auto pe timpul pieţei ? Vic. Virgil Bălan   

Școala altfel cu clasele donului profesor Valentin Lădar

VORBA

https://www.facebook.com/Vorba.Orastie

Clasele VII-VIII, fete, Locul I: Costea Roxana (Şc. Gim. Hărău), Locul II: Miheţ Vanesa şi Petrişor Alexandra (Şc. Gim. Romos), Locul III: Ghenescu Elisabeta (Şc. Gim. ”Dominic Stanrău. În mod surprinzător şcoala ca”), băieţi, Locul I: Paraschiv care a colaborat la organizarea Ionuţ, Locul II: Cuciurean Darius acestui eveniment nu a înscris (ambii de la Şc. Gim. Romos), elevi în competiţie. Locul III: Lazăr Sergiu (Şc. Gim. S-au clasat pe podium astfel: ”Dominic Stanca”); Clasele III-IV, fete, Locul I: Ştefan Alexandra (Şc. Gim. ”Dominic Stanca” Orăştie); băieţi, Locul I: Bădoiu Denis, Locul II: Pârvu Ilie, Locul III: Varga Timiş (toţi de la Şc. Gim. “Dominic Stanca” Orăştie); Clasele V-VI, fete, Locul I : Gavrilă Cristina, Locul II: Salak Denisa (ambele de la Şc. Gim. Hărău), Locul III: DJST Hunedoara prin d-na Ioani Mihaela (Şc. Gim. Romos); prof. Sorina Cobori a oferit elevibăieţi, Locul I : Ţîiţu Alex (Şc. lor clasaţi pe locurile I la toate Gim. Hărău), Locul II: Cătăniciu categoriile de vârstă câte o cupă Silviu (Şc. Gim. Romos), Locul şi diplome tuturor particiIII: Borbileac Marius(Şc. Gim. panţilor. ”Dominic Stanca”); Dorin STROIA

CARAVANA”CROSUL PRIMĂVERII” ŞI-A DESEMNAT CÂŞTIGĂTORII

În zona Pieţei „La stadion”, în locul unde se vând vara pepeni iar iarna brazi, o parte din gărduleţ este rupt şi aruncat. Fiind o zonă circulată, chiar nu a văzut nimeni, nimic ? Dacă astfel de fapte se petrec în buricul târgului, ce pretenţii mai putem avea în locuri mai dosnice ? Zilele trecute, în zona Şcolii Generale „Dominic Stanca” am fost nevoit să intervin în ajutorul unei doamne în vârstă care era pe cale să devină victima maidanezilor. Câinii erau în număr de cinci. Oricât ai fi iubitor de animale, mai aproape îţi este cămaşa decât haina…

curești, fericitul, luat la întrebări de ziariști, nu a recunoscut total, dar nici nu a negat categoric. Luni, însă, a fost devoalat. Din păcate, programul noului ONG conține numai măsuri previzibile, banale. Cu alte cuvinte nimic deosebit. Dacă la asta adăugăm și „umbra” lui traian Băsescu ce planează încă negativ asupra tinerei formațiuni și a viitorilor săi membri, nu-i putem acorda prea mari șanse de succes pe o scenă politică sastisită de dezbateri televizate și de promisiuni electorale. Cât despre românii de rând, care nu au un așa apetit pentru subtilitățile politicii de la București, evenimentul principal al săptămânii rămâne scumpirea! A berii și țigărilor, ce îi „lezează” doar pe unii, și a gazului, ce îi predispune la înjurături pe toți. De ce pe toți, pentru că fiecare știe bine că gaz se folosește aproape peste tot, deci, în mod fatal, vor urma și alte asemenea delicatețuri. Și, ca să nu înjure numai guvernul, îi anunțăm că acesta e vinovat doar de „violarea” prețului la bere și țigări. De gaz a avut grijă Bruxellesul, care ne îndeamnă cu sârg să ne aliniem toate prețurile cu restul Uniunii Europene. Doar de alinierea salariilor ne mai iartă. Asta, probabil, ca să nu fim prea stresați. Lelea de la Orăștie Caricaturist Matei Mihai

Luni, 1 aprilie, în Parcul Tineretului din Orăştie, în cadrul săptămânii “Să şti mai multe, să fi mai bun” elevi din şcoli gimnaziale din Orăştie şi împrejurimi s-au întrecut pe sine şi cu frigul de afară în Caravana “Crosul Primăverii”, competiţie organizată de Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Hunedoara în colaborare cu Primăria Municipiului Orăştie, Şcoala Gimnazială “Dominic Stanca” şi Liceul Tehnologic “Nicolaus Olahus” Şcoala Gimnazială Dr. Aurel Vlad Orăştie. Au luat startul în competiţie elevi de la Şcoala Gimnazială “Dominic Stanca” din Orăştie şi împrejurimi, Romos, Beriu şi Hă-

Dosul de palmă

Am urmărit, sâmbătă, 23 martie 2013, de dimineaţa, până seara târziu alegerile pentru preşidenţia P.D.L. De ce ? Presimţeam că se va întâmpla ceva fiindcă foarte multe erau cusute cu aţă albă, prea multe s-au întâmplat fără voia noastră, a românilor, prea multe voci strigaseră în pustiu. Dar ştiţi la ce mă gândeam cel mai mult ? La acel dos de palmă pe care Băsescu i la dat acelui copil, fără remuşcare, fără pic de mulă şi fără ruşine faţă de cei din jur, faţă de părinţii acelui copil. Că nu a avut remuşcări faţă de acel gest, ne-a demonstrat-o în decurs de nouă ani minţindu-ne, jignindu-ne, tăindu-ne salariile şi alte venituri, şi toate acestea cu de la sine putere. A „îndemnat” medici, profesori şi alte categorii de cetăţeni ai patriei să-şi părăsească ţara pentru a deveni slugile Europei. Noi, PAGINA 3

românii, aşteptând ceva nou, neştiind nici noi ce, dar, oricum, aşteptam să vină binele promis, ne-am lăsat cuceriţi şi impresionaţi de aruncatul sticlei de şampanie în mulţime, de dansul ţigănesc, de ieşitul la cumpărături, nerealizând că preşedintele îşi făcea imagine şi... atât. Nimic constructiv, nimic benefic, şi-a dorit să fie tătucul nostru, al românilor. Şi, totuşi, am stat prea mult cu capul la cutie. A trebuit să vină acel ianuarie 2012, să ne trezească la realitate. Şi nu a fost îndeajuns. Au urmat alegerile şi referendumul. Nu au dorit, el şi ai lui, să recunoască adevărul, nu ştiu să piardă democratic, iar între timp au început să-l părăsească oamenii care au crezut în el. Nu, nu au mai ţinut cont de ameninţarea cu dosare, cel mai mare atú al preşedintelui Băsescu. Conştiinţa a început să fie

mai tare decât frica. Şi a venit acel 23 martie 2013, care avea să întrecă orice aşteptări. O doamnă care a sfidat sinistraţii, dar şi femeia româncă prin comportament şi opulenţă a crezut că prin a oferi o ciorbă şi o cazare de o noapte la hotelurile soţului ei poate cumpăra la nesfârşit conştiinţe. Nu a fost să fie. Nu pot dura la nesfârşit sfidarea şi minciuna. Şi mai cred ceva: în efectul bumerang... Dosul de palmă dat acelui copil „practic, poporului român” se întoarce asupra-i şi asupră-le. Nimic nu rămâne nepedepsit, totul se plăteşte, mai devreme sau mai târziu. Şi mai cred că totul poate deveni un coşmar fiindcă acel dos de palmă i-a fost dat Poporului Român. Vic. Virgil Bălan

http:/saptamanalvorba.wordpress.com

NUMĂRUL 15


DE CE SUNTEM TRIȘTI

Încerc să ies tot mai des în oraș, din teama de a nu cădea în ridicol, vorbind despre tristeți și apăsări, când, de fapt, lumea din jurul meu s-ar putea să exulte de bucurii și împliniri. Și ies, dispusă, de dragul adevărului, să accept realitatea străzii și, dacă va fi cazul, chiar și faptul că s-ar putea să transfer asupra lumii neliniștile mele. Am o oră la dispoziție. Evident, foarte puțin și totuși suficient pentru a arunca o privire în inima orașului. O lume ușor cernită, în ton cu acest sfârșit de martie și, în niciun caz, cu vioiciunea firească începutului de primă-

vară se intersectează pe centru, traversând în zig-zag, ca și când nimeni nu găsește nimic din ceea ce caută decât pe cealaltă parte a drumului. Fiind zonă interzisă circulației rutiere, doar două mașini se aventurează printre trecători. La bibliotecă nu intră și nu iese nimeni, băncile sunt goale pentru că e încă prea frig, din ușa aprozarului, niște ridichi îmbujorate te îmbie cu ispita primăverii de sub frunzele enorme ale salatei venetice de alături. O haită de câini apare de după colțul clădirii. Strâng pumnii, nu știu de ce. Un domn mă salută politicos. Nu-l știu. Un altul mă salută, în treacăt. Îl știu. De când era sărac și își înjura șeful. Trei adolescenți cu rucsăcelele în spate, întră în bar grăbiți, că tocmai a sunat de intrare. O doamnă cu poale lungi, până în pământ, scuipă a lehamite pe ea, viață. Uite o tânără împingând un cărucior de copii! Înaintai spre ea zâmbind. Zîmbetul îmi îngheță subit. Iliuța. Era Iliuța. Al doilea copil. Un copil cu doi copii în brațe, cer-

șind bucata de pâine... Îmi zâmbi. Nu-i mai ținui nici o dirigenție. Ajunsă lângă Palia (Nu, nu mai tresar. Și nici nu mă mai întreb cât de tâmpit poți să fii să dai numele „Palia” unui magazin.), trei mașini claxonau de mama focului. Cel din fruntea coloanei stătea imperturbabil, proptit de volan. Intuise el că cineva urma să plece din parcare și doar nu era prost să piardă locul! Brusc îmi amintii că tre-

buie să cumpăr ceva și intrai în magazinul din fața mea. Ieșii repede. Nu aveau. Poate la Deva, Alba... În fața magazinului, o prietenă. Schimbăm câteva cuvinte și sare imediat la întâmplarea de cu seară când s-a făcut de rușine. A vrut să-și trateze un oaspete venit în oraș și a îmbătrânit așteptând o... pizza, parcă. Mai erau câțiva clienți și personalul nu făcea față. Plec fără să înțeleg dacă pizzeria aia era deschisă ori nu era deschi-

să. Și-n tot acest timp, pe lângă mine treceau oameni. Le căutam privirea care aluneca, neutră, peste centrul orașului și memoria mă aruncă înapoi, în toamna trecută, când vrând să -mi iau rămas-bun de la Atlantic, într-o după-amiază rece și ploioasă, întâlnii pe drumul de întoarcere o franțuzoaică necunoscută, o doamnă în vârstă și distinsă, care sprijinindu-se într-un baston, mi se adresă jovial, cu un zâmbet larg: „Bonjour, madame! ҫa va?” Nu mai trebuie decât să văd mașinile parcate alandala, puțin mai departe, ca senzația de năuceală să fie deplină și tristețea trecătorilor sau, mă rog, lipsa de viață de pe chipul lor, să-mi atingă inima. Și din inima orașului cu lampadare bete, tristețea se răspândi ca o ceață insidioasă pe toate străduțele, doar porțile înalte cu „gurtăn” făcându-i față. Și-mi plăcu să cred că dincolo de ele, concitadinii mei se bucură totuși de viață, pregătesc rodul viței-de–vie, se ceartă și

iubesc. Pentru că aici, în centru, trăiești o regresie în timp, alături de un prezent nedeslușit, depinde la ce fațade te uiți și spre care parte a drumului. A trecut o oră. Mă întorc pe același drum. Și pentru că, fantomele castanilor de vis-avis de catedrală își scutură dramatic crengile și zbaterea lor mă doare, cobor ignorându-i, cu ochii țintă la trecătorii care tot traversează în zig-zag centrul, ca-ntr-un dans perpetuu din scenariul iluziei și zădărniciei. Mereu ceea ce caută e pe partea cealaltă. Grăbesc pasul ca și când aș vrea să ies din timp. Să alerg spre un oraș locuit. Cu zgomote, cu zumzet, cu viață. Cu oameni care să-ți zâmbească și fără să te cunoască. „ҫa va, Madame?” porni gândul meu, căutând o necunoscută, de pe o stradelă înecată în vegetație, din coasta oceanului. Întorsei capul. Iliuța îmi zâmbi, făcându-mi cu mâna. Ținea o păpușă în zdențe, lângă inima ei. Mai știi? Poate doar Iliuța e vie, pe-aici! Chiar, de ce suntem triști? Prof. Silvia Beldiman

Colegiul National „Aurel Vlaicu”, în clasa doamnei prof. Ghintuială se petrec lucruri minunate, în cadrul săptămânii altfel, cercul de pictură condus de dumneaei a expus luni 01.04.2013. Felicitări tinerilor talentați și inimoasei lor dăscălițe, ne vom revedea la „Salonul comun de pictură al artiștilor Orăștieni” Fotocronică: Dan Orghici Liceenii din Orăştie petrec o zi în Experiența unei zile de lucru în umbra angajaților din 18 companii și “umbra” unui angajat poate să ofere instituții, la a XI-a ediție a programu- elevilor răspunsuri mai clare la întrelui internațional Job Shadow Day®. bările „Ce vreau să devin după ce termin şcoala?” sau „Care este cel mai potrivit loc de muncă pentru mine?”. În același timp, și angajatorii pot afla mai multe despre așteptările tinerilor de la viitorul loc de muncă și despre nivelul de cunoștințe și abilități pe caÎn oraşul Orăştie, în perioada 1 – 5 re le au viitorii angajați. aprilie 2013 - 183 de elevi din clasele a În perioada 1 - 5 aprilie, 183 elevi XI-a și a XII-a de la Colegiul Naţional din liceul nostru vor merge în „Aurel Vlaicu”petrec o zi la un loc de shadowing la 18 instituții și companii muncă într-o companie sau instituție, din localitate şi din alte localităţi, cele în umbra unui angajat care are mese- mai dorite meserii de anul acesta firia dorită de elev, pentru a se familia- ind: poliţist, avocat, medic, profesii riza cu activitățile și responsabilitățile din domeniul IT şi din domeniul ecope care le presupune meseria. nomic, dar şi educatoare, coafeze, psiProgramul internațional de orienta- hologi, technicieni dentari, etc. re profesională Job Shadow Day® Partenerii locali de anul acesta sunt: 2013, aflat la a XI-a ediție este derulat Parchetul de pe lângă Judecătoria de organizația Junior Achievement Orăştie, Spitalul Municipal Orăştie, România cu sprijinul profesorilor co- Poliţia Orăştie, Direcţia Sanitar Veteriordonatori din peste 65 de localități nară Orăştie, Banca Transilvania - sudin toată țara. Programul are ca scop cursala Orăştie, SC Sogeco Orăştie, principal promovarea în rândul elevi- Farmacia Remedia Orăştie, Muzeul lor a unei mai bune înțelegeri a profe- din Orăştie, SC Marmosim SA Simesiei pe care o doresc și a modului de ria, SC SAP România din Clujfuncționare a unei companii și ajută Napoca, DPPD Cluj Napoca, Penitenelevii să înțeleagă care sunt responsa- ciarul Bârcea Mare, Grădiniţa PP din bilitățile și activitățile unui angajat Orăştie, Grădiniţa PN nr. 1 Orăştie, din domeniul în care doresc tinerii să Cabinetul Individual de Psihologie lucreze, prin accesul direct la locul de Bârlea Liliana, Salonul de înfrumumuncă al acestuia. seţare Alina Moraru, Laboratorul de VORBA

https://www.facebook.com/Vorba.Orastie

Tehnică Dentară Orăştie, Cabinetul de Medicină Veterinară. Zilele de shadowing se vor finaliza cu o ceremonie la care vor participa toți elevii și reprezentanții companiilor și instituțiilor participante în Job Shadow Day 2013, derulată în Sala Festivă a Colegiului Naţional “Aurel Vlaicu” la o dată ce va fi stabilită după vacanţa de primăvară. Cunoştinţele dobândite despre piaţa muncii, informaţiile cu privire la competenţele generale şi specifice fiecărei profesii vor fi testate în timpul activităţilor practice desfăşurate în compania unui profesionist. Sper ca peste ani, absolvenţii noştri să poată spune cu bucurie: la un moment dat drumul s-a bifurcat, dar eu am făcut alegerea cea mai bună. “Cu câteva ore petrecute alături de un elev și cu mult suflet pus în activitățile din ziua respectivă, orice angajat, fie dintr-o companie privată sau instituție, poate schimba destinul unui tânăr. Orice experiență la un loc de muncă însemnă o șansă în plus pentru un tânăr să îşi aleagă o meserie știind ce responsabilități și ce pregătire presupune aceasta”, declară Daniela Staicu, Marketing & Communication Manager la Junior Achievement România. Programul Job Shadow Day se adresează și elevilor din clasele 0-X,

PAGINA 4

aceștia petrecând o zi de lucru la locul de muncă al unuia dintre părinți. În acest an, la program participă peste 19.000 de elevi (6-19 ani) din 200 orașe și localități. Pentru informaţii suplimentare: Coordonator local Job Shadow Day® Prof. Lucia Oană Colegiul Naţional „Aurel Vlaicu” Orăştie; Tel. 0742111809 E-mail: loconsilier9@gmail.com Junior Achievement România Daniela Staicu ;Tel: +40 730 330 881 E-mail: daniela.staicu@jaromania.org Website: www.jaromania.org; www.jobshadow.ro Notă pentru editori: Junior Achievement România, organizaţie nonprofit, a fost fondată în anul 1993 şi este parte a Junior Achievement Worldwide®, USA şi a Junior Achievement-Young Enterprise, Europe. JA este cea mai mare şi cea mai dinamică organizaţie internaţională de educaţie economică şi antreprenorială. În România, programele JA de tip learning by doing sunt urmate anual de peste 150.000 de elevi din 1.000 de instituţii de învăţământ şi se desfăşoară local în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naționale, instituţiile de învăţământ şi comunitatea de afaceri. Web: www.jaromania.org, www.jobshadow.ro

http:/saptamanalvorba.wordpress.com

NUMĂRUL 15


Manualul utilizatorului începător de Windows 7

Odată ce avem Windows este moManualul utilizatorului începător de Windows 7 Lecția 3 mentul să ne gândim și la instalarea unor programe care să ușureze munca noastră pe drumul ușor/greu al IT-ului. Vom începe cu instalarea unui arhivator. Să luăm de exemplu Winrar.Acesta oferă de a micșora spațiul de memorie ocupat și posibilitatea de imparti un fișier de dimensiuni mari pe volume. Îl căutăm pe Google și îl descărcăm de pe orice site care îl deți- Inne.Există versiuni gratis sau plătite, prețul este aproximativ 30 euro. stalarea se realizează simplu cu butonul Next.

Dacă dorim să împachetăm un director, de exemplu Jocuri vom folosi clic dreapta pe director și Add to archive. Dacă Winrar găsit este pe 32 de biți și Windows-ul pe 64 de biți apare următoarea eroare:

Am ales un site românesc pentru descărcare. Pentru a afla versiunea Windows-ului se folosește butonul Start, clic dreapta pe Computer și Properties.

Se poate alege denumirea arhivei la Archive name și mărimea volumului la Split to volume

Vom folosi Winrar pentru a împacheta sau despacheta fișierele sau directoarele.

Formatul arhivei poate fi Rar sau Zip. Se poate folosi și pentru a crea o arhivă din mai multe fișiere și directoare pentru a transmite atașată unui email informația dorită. Despachetarea se realizează cu clic dreapta pe arhivă și Extract files.

iOS. Luându-le în ordine descrescătoare dăm peste KUVINTE, un joc ce îți pune mintea și cunoștințele generael la încercare, asta dacă îți era dor de RoBingo (ce vremuri dom`le). Pentru microbiști găsești aplicația LIGA 1 ROMÂNIA, pentru turiști și nu numai avem ORAȘUL MEU, un ghid mobil dezvoltat în cooperare cu 24-FUN în special pentru București și în continuă expansiune pentru celelalte orașe din Romania. La loc de cinste se află aplicația MIHAI EMINESCU, practic toată colecția de poezie și proză a geniului literar, în propriul tău smartphone. Android – Google Play, magazinul de aplicații Android, se lăuda în iunie anul trecut cu peste 600.000 de aplicații și peste 20 de miliarde de descărcări ale acestora. Un concurent foarte serios pentru Apple, având în vedere că inițiativa Android a început mai târziu decât iOS. Surprinzător, aplicații „de-ale noastre” nu am găsit în Play, ci pe un site românesc, androider.ro. La secțiunea aplicații românești ai de unde alege. Un total de 505 aplicații din mai toate domeniile, pe care le

poți instala chiar dacă nu au QR Code pentru accesare în Play. Sunt convins că o căutare amănunțită va scoate la iveală un număr mai mare de 1000 de aplicații tricolore. Bravo, mă simt mândru. Windows Phone – Microsoft încearcă marea cu degetul și chiar am rămas surprins de cum merge un smartphone cu Windows Phone. E chiar altceva. Ce nu pot înțelege e mentalitatea pur ardeleană a Microsoft-iștilor. De ce apar pe piață, în momentul când piața e deja încărcată de atâtea și atâtea dispositive și sisteme de operare. Se pare că și în lumea gadget-urilor, Ciolanul este râvnit… Am intrat pe Windows Phone Store (cam neinspirat titlul), tastând în căsuța de căutare, „ro”. M-am procopsit cu 35 de aplicații, în mare parte utilități de genul dex online, dicționar român-englez sau român-german, precum și radiouri online. Cam atât. Sărăcăcios aș putea spune. În plus cei de la Microsoft mai au și talentul de a nu oferi aplicații compatibile cu o versiune superioară de Windows Phone Os. Suntem români, trăim în România, deci neapărat trebuie să fim smart. Data viitoare când cineva te va apostrofa spunându-ți: „Bine că ești tu deștept!”, să fii mândru de asta, pentru că undeva în buzunarul tău, un telefon „deștept” îți explică pe românește tot ceea ce știe. Spor la butonat, clicăit… românește. Numai bine ! Sorin Szucsik

După descărcarea lui în calculator se accesează butonul Executare. O nouă lecție în numărul viitor!

Apps – pe românește

Vrem nu vrem, în ziua de azi ne folosim de toate dispozitivele inteligente existente. Fie că vorbim de un smartphone de 3000 de lei sau unul de 450 de lei, tot smartphone e. Diferențe există, normal, dar asta ține în special de performanțele hardware, de display și... cam atât. Aplicațiile pentru aceste smartphone-uri sunt la fel. Aceeași aplicație o poți instala pe un Galaxy S4 ca și pe un LG L3 de exemplu. Ceea ce mi-a trezit interesul, a fost partea de aplicații românești. Cred că e nevoie de așa ceva pentru că gadgetar-ul modern nu prea se mai sinchisește să învețe engleza pentru a se descurca. A devenit foarte comod și dorește a se plimba cu ușurință cu deștu pe ecran, dar totodată să și înțeleagă ce face. Introducerea fiind făcută, m-am apucat de căutat aplicații tricolore pe net pentru cele 3 platforme importante existente pe piață. jOS – Mărul permanent mușcat se laudă cu niște date extraordinare privind magazinul lor de aplicații, App Store. Conform unei statistici din ianuarie 2013, vorbim de peste 800.000 de aplicații, care au fost descărcate de peste 40 de miliarde de ori. Amețitoare cifre am putea spune, dar sincer să vă spun e destul de greu să găsești o opțiune de căutare în magazin pentru aplicații românești. Mi-a atras atenția un top 10 aplicații românești pentru

Materiale construcţii Str. Pricazului CT 1 Str. N. Bălcescu nr. 11 Construiţi, reparaţi - vă suntem alături! Telefon: 0740.020.305

VORBA

https://www.facebook.com/Vorba.Orastie

PAGINA 5

http:/saptamanalvorba.wordpress.com

NUMĂRUL 15


Speranțele Orăștiei Remember după 20 de ani

Asociaţia artistică pentru elevi SPERANŢELE ORĂŞTIEI (1992-1997)

RANŢELE ORĂŞTIEI, neguvernamentală şi non valului nu ne-a permis să filmăm această ediţie de profit, aveam cont în bancă, ştampilă şi membri la care au rămas doar câteva fotografii. adulţi, dar mai ales copii şi instructori. Obiectivele Festivalul LELE DE LA propuse de către asociaţie au fost: continuarea festivalului de muzică uşoară şi alternarea lui cu festivalul de folclor, deplasări cu membrii asociaţiei pentru prezentarea de spectacole şi recompensarea prin prezenţa acestora în tabăra de la Costeşti (aflată în apropiere de Orăştie), în vacanţele de vară. Primele înscrieri în asociaţie au început în data de 18 septembrie 1992 cu elevii: Şuteu Anemarie, Mărginean Nicolae, Dejica Adrian, Tibori Cătălin, Mândra Diana, Panţa Ovidiu, Fodor Cristian, Tomescu Carmen, Crişan Paula, Drăgoţel Ramona, Mateica Titus. Apoi au urmat ceilalţi până în 1996, când s-a înscris ultimul elev, cu numărul Au trecut peste 20 de ani de la evenimentele ar- 140. Elevii au putut alege între: tistice de atunci şi, dacă mi-am pro-pus să le reacanto muzică uşoară, canto muzică populaORĂŞTIE 1996 duc în atenţia citito-rilor este pentru că am convin- ră, dans modern, dans popular, grup folcloric. La începu-tul anului 1997 am primit o gerea că activitatea or-ganizată atunci merită să fie înştiinţare oficială că Legea asociaţiilor, pe baza cunoscută chiar dacă motive temeinice au dus la 3. Activităţile Aso-ciaţiei. În festivalurile căreia noi am fun-cţionat, a fost abro-gată şi că a desfiinţarea ei, şi să primească un loc alături de al- orga-nizate de noi puteau par-ticipa atât membrii intrat în vigoare o altă lege. În concluzie era nete grupuri artistice ale Orăştiei, care îşi căutau noi asociaţiei cât şi necesar să ne prezen-tăm cu forme de exprimare, identităţi şi căi de afirmare la membri. Acestea s-au toate actele pentru a ne fel ca şi noi. desfăşurat anual şi îşi alinia noii legi. Acesta a schimbau genul muzical fost momentul în ca-re 1. Început 1991. Entuziasmul de dupa Re- al-ternativ. În paralel am hotărât să încetăm voluţia din 1989, a avut efect şi asupra mea. Cu re- am avut o mulţime de activitatea. Motivele prinsorturi nebănuite şi cu oameni puţin cunoscuţi acţiuni şi spec-tacole la cipale erau cele de ordin atunci, am reuşit să organizez la Orăştie, de ziua care participau doar elefinanciar. În acest mocopilului, un eveniment muzical deosebit şi anu- vii înscrişi în Asociaţia ment putem spune că me un festival concurs de muzică uşoară numit SĂ noastră, prin care aceştia asociaţia SPERANŢELE FIM COPII, care se adresa doar elevilor din zona se acomodau cu scena ORĂŞTIEI s-a desfiinţat. Orăștie. Fără să am un proiect clar, toate greutăţile, punând în practică tot pe care le întâmpinam, le rezolvam din mers. ce învăţau în sălile de 4. Concluzii. S-au îmrepetiţii. Activitate Asoplinit mai mulţi ani de 2. Înfiinţarea Asociaţiei SPERANŢELE ciaţiei începea şi se tercând „SPERANŢELE ORĂŞTIEI” a încetat să mai ORĂŞTIEI mina la fel cu programul școlar astfel că în existe ca asociaţie cu statut juridic, dar o seamă de – 1992. Învacanțe ne-am luat obiceiul de a duce manifestări artistice au continuat să se desfăşoare curajată de membrii noştri în tabere şcolare, cea mai în Orăştie, realizate de către cei care au fost implisuccesul frumoasă fiind cea de la Costeşti. caţi în fosta asociaţie folosind experienţa acumulaacestei mată în acei ani. Apoi acestea s-au restrâns şi au rănifestări în 4. Sfârşitul Asociaţiei. În cursul lunii fe- mas doar serbările şcolare obişnuite. Privind acum rândul elebruarie 1996 am continuat să înscriem noi în urmă îmi pun întrebarea dacă activitatea noastră vilor conmembri. Fără să bănuim că viaţa Aso- a avut sau nu vreun folos. Răspunsul meu este că a curenţi şi ciaţiei se apropia de sfârşit, numărul mare avut efecte benefice pentru atunci, dar şi pentru spectatori, de solicitări, ne încuraja să mergem mai viitor, la fel cum orice formă de artă, aplicată la am realizat departe. Eram în plină pregătire a festiva- vârsta la care copiii îşi caută o identitate o poate că o mulţilului de folclor, căruia ii schimbasem denu- avea. Dintre elevii care s-au înscris în asociaţie o me de pimirea în LELE DE LA ORĂŞTIE şi în plus mare parte au ales alt drum diferit celui artistic. edici îndevenise festival judeţean. În demersul de Pentru toate cele menţionate dar şi pentru altele, tâmpinate, le putem elimina în viitor, dacă funcţio- strângere de fonduri, am început să întâmpinăm noi toţi suntem mândri de aceştia şi în sinea noasnam ca asociaţie cu personalitate juridică. Astfel că greutăţi. Apăruse o nouă lege a sponsorizării, dar tră vom îngâna cu mândrie: „au fost speranţele în anul 1992 am înregistrat oficial la Judecătoria care pe noi, ca ONG, nu ne avantaja. Bugetul festi- noastre” din Deva Asociaţia artistică cu numele SPEProf. Silvia MUNTEAN

„Albina Coop” Orăștie organizează mese festive, botezuri, pomeni, nunți şi alte evenimente la

Restaurantul „Coroana”.

MENIUL ZILEI 11 LEI Înscrierile se fac la sediul „Albina Coop”, str. N. Bălcescu, nr. 8 (vis-a-vis de Trezorerie). Relații la telefon: 0254-241.716; 0733-732.200; 0723-381.840 VORBA

https://www.facebook.com/Vorba.Orastie

PAGINA 6

http:/saptamanalvorba.wordpress.com

NUMĂRUL 15


Spovedania se face, de obicei, duhovnicului. Eu o fac public, în faţa lui Dumnezeu, în faţa romanilor si în faţa fosţilor mei elevi. Consţiinţa ma obliga sa-mi marţurisesc pacaţul fundamenţal mai ales asţazi, cand apele, în loc sa se limpezeasca, se ţulbura si mai ţare. Dragii mei amici, îmi reprosez lenea gandirii de aţunci, a conformismului ţamp si las, a difuzorului fara minţe, deoarece am luaţ drepţ adevar spusa din ţexţele bine selecţaţe de caţre cei inţeresaţi ca romanii sa persevereze pe calea raţacirii în minciuni. Si asţfel v-am minţiţ cu privire la formarea poporului si a limbii romane. Nu o daţa începeam, cu mandrie paţrioţica, cu spusa cronicarului: „De la Ram ne ţragem !”. pe vremea aceea cronicarul n-a avuţ puţerea argumenţelor ca sa-si înţoarca spusa în locaţia în care „NU” face legea. Sa-i ierţam slabiciunea fireasca, dar sa-i laudam harnicia, inţeresul si credinţa. Asţazi lucrurile cu privire la formarea poporului si a limbii romane sţau cu ţoţul alţfel. Asţazi precizam ca romanii n-au ocupaţ nici un sferţ din ţeriţoriul Daciei. Dupa falsificaţorii isţoriei noas-

Spovedania dascălului ţre ar ţrebui sa avem doua popoare romanesţi: romanii rezulţaţi dinţre romani si geţodacii din ţeriţoriul ocupaţ si romanii rezulţaţi din geţo-dacii liberi. Toţ asa si doua limbi. În realiţaţe avem un singur popor si o singura limba romaneasca. Cum de n-a explodaţ isţoria ? Se poaţe forma un popor si o limba în 160 de ani ? Împeriul AusţroUngar n-a reusiţ în 800 de ani sa disţruga limba romana din Transilvania si sa-i asimileze pe romani în ciuda eforţurilor draconice aplicaţe romanilor în acesţ scop. Deci minciuna ca „De la Ram ne ţragem !” cade. Dar nu cade oricum, ci romanii si alţe popoare „se ţrag” din geţo-daci ! (Geţ înseamna „om al pamanţului pe care s-a nascuţ si ţraiesţe”, „basţinas”, „localnic”). Las în seama isţoricilor sa demonsţreze acesţe lucruri în faţa romanilor si în faţa lumii înţregi.

În centrul Orăştiei se află ruinele cetăţii de altădată, cu zidul de apărare ce constituia un sistem de fortificaţii medievale specifice. Cetatea din Orăştie este amintită documentar încă din 1544. Aşa cum apare astăzi, fortificaţia de la Orăştie avea o formă rectangulară, cu latura de est uşor semicirculară. Pe parcursul vremii, zidurile au fost reparate în diferite puncte cu piatră şi cărămidă. În incinta cetăţii se situează ansamblul constituit din biserica reformată construită în secolul XIV şi biserica evanghelică construită în sec XIX. Intrând în Cetatea Bisericii, care se află în mijlocul centrului istoric al oraşului, vizitatorul remarcă cu uimire cele două biserici care stau una lângă cealaltă în aceeaşi curte. Ele se aseamănă ca două surori, aparţinând unori culte care au coexistat din secolul al XVI-lea în acest oraş: Biserica evanghelică C.A. (luterană) şi Biserica reformată. Prima construcţie în acest loc a fost o bazilică romană cu un

ISTORIE FURATĂ

Cunoscând omul şi împătimitul de istorie, autorul prezentei cărţi, ştiam de ceva timp despre demersul istoric pe care îl avem în faţă, dar când am ajuns în posesia manuscrisului, am rămas profund surprins nu atât de vastitatea lucrării, cât de amploarea temporală şi is-toriografică abordată. Putem vedea şi mai ales, crede, că istoria este una dintre cele mai vii ştiinţe, iar progresul ei netezeşte drumul spre adevăr şi cunoaştere, ridicând vălul „milenar” ce înceţoşează originile şi prezenţa omului în spatiul carpatic şi nu numai. Nici astăzi nu s-a reuşit o susţinere unitară a unui demers de acest fel, probabil şi datorită conservatorismului care persistă în lucrările unor istorici români şi străini din diferite generaţii. Cârpirea şi/sau cosmetizarea trecutului poate fi dată la o parte de cei care scriu o istorie sinceră şi care nu se folosesc de surse “agreate”, ci pun cap la cap informaţiile din mai multe surse şi izvoare ca să argumenteze o realitate istorică cât mai aproape de evenimentele petrecute. Cartea de față impune o astfel de abordare și încearcă să răspundă la întrebările pe care fiecare dintre noi le-am rostit, măcar o dată: de unde ? când ? sau cum ? Amploarea demersului a generat o structurare şi o perioVORBA

În privinţa limbii romane, iar asa, minciuni preluaţe si ţransmise de mine voua, fosţilor mei elevi. Zicem ca limba romana s-a formaţ din laţina vulgara. Ce prosţie !!! Laţina vulgaris esţe limba populara veche a ţaranului roman, a geţo-dacilor. Din aceasţa limba a fosţ înalţaţa limba laţina clasica. Sţudii, deparţe de a fi exhausţive, dar de neţagaduiţ adevar, demonsţreaza ca, aţenţie ! – limba romana sţa la baza limbilor indoeuropene. Romane, fii mandru, demn si vrednic si de acesţ adevar ! Si, fiindca am recunoscuţ pacaţul meu fundamenţal penţru care va cer ierţare ţuţuror, oare noi, romanii, nu pacaţuim cand îl veneram pe Traian în asa-zisul nosţru imn naţional ? Acesţ împaraţ a coţropiţ o parţe din ţeriţoriul Daciei de unde a jefuiţ aur, arginţ, grane, animale, sare, miere, vinuri, frucţe, eţc. În loc sa ne lepadam de el îi ridicam sţaţuie, ca la Deva, iar pe paţrioţii nosţri

t u r n de vest,

după care a urmat o a doua construcţie, care a fost o bazilică în stil gotic din sec. al XIV-lea. La sfârşitul secolului al XIV-lea şi la începutul secolului al XV-lea se construieşte corul de azi. Din anul 1400 s -au păstrat resturi ale unei sedilii în peretele de sud al corului. Biserica a fost hirotonisită cu hramul Sfântului Nicolae. Biserica Reformată din ORĂŞTIE a fost construită în secolul al XIII-lea în stil gotic, împreună cu zidul cetăţii care înconjoară curtea bisericii, şi este declarată monument istoric. Iniţial a fost biserică romano-catolică, iar în epoca Reformei, aproximativ în anul 1560, a devenit reformată împreună cu parohia. Despre întemeietorul, respectiv constructorul bisericii nu există documente, dar se presupune că a fost biserică episcopală de sine stătătoare, crucea episco-

dicizare necesară unei perioade atât de îndelungate, ce se întinde din preistorie și până la anul 1400, perioadă care de multe ori a fos considerată ca fiind cea mai puţin bogată în informaţii sau documente. Munca autorului subsumează informaţii ştiute sau inedite, puse în contexte noi sau extinse şi care au ca finalitate o cursivitate în prezentarea faptelor şi evenimentelor istorice. Formația tehnică a autorului își pune amprenta în ordonarea evenimentelor și a deducțiilor, dar mai ales în folosirea mijloacelor istorice de lucru. Avem în față o eficientă folosire a știintelor auxiliare ale istoriei, de la genealogie și heraldică, combinate cu formele critice clasice de argumentare, și o abundență de informații și ipoteze, studii de caz, istorii locale și de anvegură, toate în slujba logicii și a acu-rateței formulării. În luna iulie a anului 2011, împreună cu autorul și cu un grup de prieteni din Bistrița, am ajuns până la Sanctuarul Dacic de la Sarmisegetusa. Nici unul dintre cei prezenți nu fusese până atunci în acel loc Sacru. Asumându-mi rolul de ghid, mai ales că eram gazdă, am încercat să transmit tuturor con-cepția realizării sanctuarului și implicațiile lui în gândirea re-ligioasă a vechilor daci. Toată lu-mea era fascinată de dumbrava care găz-

https://www.facebook.com/Vorba.Orastie

duia tem-plele și calendarul da-cic, vorbind în șoaptă. Ulterior fe-meile aveau să -mi spună că începând de la intrarea în pă-dure, și ulterior, pe timpul explorării drumului dacic și a sanctuarului în sine, au simțit organismul pus pe o vibrație interioară. Trecând la treburi mai concrete, într-un dialog cu autorul, am fost contrariat de multe afirmații. Vorbind despre alcătuirea zidului de apărare a sanctuarului, Cornel Bîrsan mi-a atras atenția că unele pietre masive folosite la zidăria fortificației nu erau așezate corect. De asemenea vasul sarcedotal din andezit, folosit de către daci pentru ritualuri, era așezat lateral față de întregul sanctuar și nu în zona ritualică de la templul mare. Toate aceste afirmații m-au pus pe gânduri, mai ales că el nu vizitase până atunci sanctuarul. A treia afirmație însă m-a pus pe gânduri. Domnia sa susținea că romanii, nici în timpul primul război dacic, și nici în al doilea, nu au ajuns la Sarmisegetusa din Grădiștea Muncelului, capitala dacică, Sarmisegetusa, cucerită și arsă de romani fi-ind în altă parte. Bineînțeles că argumentele de o parte și alta au conPAGINA 7

îi dam jos de pe soclu cu sporuri de dispreţ ! Ba, mai mulţ, îl ridicam la rangul de paţron spiriţual al unor insţiţuţii de învaţamanţ pe un coţropiţor si pe un anţichrisţ ! (vezi scrisoarea a 97-a a lui Pliniu cel Tanar adresaţa lui Traian în anul 110). Ma înţreb cum de biserica nu a luaţ nici o aţiţudine faţa de aceasţa blasfemie adusa si înţreţinuţa la adresa poporului roman ?! Cum de preoţii nu refuza sa desfasoare acţiviţaţi specifice lor în uniţaţi scolare care au ca paţron spiriţual un anţichrisţ ?! De ce ? De ce ? De ce ? Cine îsi baţe joc de aceasţa ţara impunandu-l romanilor ca pe un parinţe binefacaţor pe un coţropiţor si un anţichrisţ ? Cine ? Cine ? Cine ? Romani, aparaţi-va darurile de la Dumnezeu: fiinţa, cu valorile ei spiriţuale, împaraţia minunaţa a limbii romane, ţara cu frumuseţile si bogaţiile ei si iasţoria adevaraţa ! E vremea sa nu mai ţraim în minciuni, cu o isţorie falsa, alaţuri de fiii, nepoţii si sţranepoţii nosţri… Florian BRĂDEANU

pală găsită în interiorul bisericii pare a dovedi aceasta; presupunerea se sprijină în parte şi pe faptul că ordinul călugărilor franciscani a avut şi are şi în prezent biserică şi mănăstire proprie. În timpul cotropirii turceşti din anul 1479 oraşul a suferit distrugeri, iar biserica a fost avariată simţitor, partea dinspre apus fiind distrusă în întregime. Partea dintre nava mică estică şi turn a fost reconstruită şi luată în posesiune de către enoriaşii reformaţi. Aşa se explică faptul că în oraşul care a fost o fortăreaţă săsească, biserica a trecut în proprietatea reformaţilor unguri, iar saşii au primit lângă biserică o încăpere destinată a fi sacristie sau navă laterală. Această încăpere a fost folosită drept biserică de către saşi până la construirea bisericii lor în jurul anului 1800. Turistul din Oraş

tinuat până a doua zi, la vizitarea termelor dacice de la Geoagiu Băi (în opinia mea, romane). Ulterior aveam să aflu că în anul 1980, în preajma sărbătoririi a 2050 de ani de la „crearea pri -mului stat dac centralizat”, aferent dom-niei regelui Burebista, restaurarea mult prea în grabă a zonei a fost făcută în cea mai mare parte de către militari nesupravegheați de specialiști istorici sau arheologi, ceea ce a generat “mici” erori de concepție. Legat de afirmația autorului că adevărata capitală admi nistrativă a Regatului lui Decebal nu a fost la Sarmisegetusa, Grădiștea Muncelului, ci cu totul în altă parte, aveam să aflu despre aceasta din studiile făcute de către colonelul Constantin Zagorit și dezvoltate de profesorul Gligor Hașa. Pare ciudat, dar argumentele documentate ale unui “împătimit” în istorie pot convinge prin abundența de fapte și evenimente prezentate și documentate, imposibil de contrazis, în contrariul unui studiu sec, întocmit de un specialist. Prin paginile sale, autorul ne convinge rând pe rând de eruhttp:/saptamanalvorba.wordpress.com

diția lui cărturărească, astfel încât această voluminoasă lucrare se transformă într-o restituire firească a unei istorii uitate, sau furate după opinia autorului. Reconsiderarea istoriei este o altă caracteristică a volumului de față, proiectată pe două direcții, prima a textelor de argumentare și a doua a lucrărilor istoricilor clasici; (re)începem săi (re)descoperim pe G. PopaLisseanu, Constantin Kogălniceanu, G.I. Brătianu, Al. Xenopol sau Iorga, dar și texte antice pe care le știam parțial, funcție de autorul care le folosea în scopul demersului propriu. Autorul lucrării face o demitizare a unor evenimente istorice, așezându-le pe un făgaș normal în cursul istoriei, în baza documentelor și izvoarelor cercetate, multe dintre ele fiind prezentate în întregime, pentru prima dată, într-o carte de istorie recent publicată. Să recenzezi și numai parțial o astfel de lucrare devine un demers de mare întindere și, sincer să fiu, fără rost, oricum. Cornel Bîrsan are să ne spună la fiecare din noi câte ceva, un acel fel de ceva pe care îl asteptați sau vă era teamă să-l gândiți singuri, și care vine acum, tors din furca istoriei de un meșter ardelean, sigur de el și de ceea ce are de spus. Prof. Ghe. Cornel COZMA NUMĂRUL 15


Linişte?! Tăcere?! Tocmai astăzi când lumea are nevoie de răspunsuri?!

Într-o lume plină de zgomot astăzi se face linişte. Astăzi Dumnezeu ne vorbeşte doar din tăcerea mormântului. Oare este momentul potrivit ca Dumnezeu să tacă? Astăzi când sunt zeci de probleme şi de inimi care aşteaptă răspunsuri la întrebările care încep cu „de ce”, nu ar trebuie să facă şi Biserica mai mult zgomot încercând un răspuns? Scriptura ne învaţă că există un timp pentru toate: un timp când să pui întrebări şi un timp când să oferi sau să primeşti răspunsuri. Astăzi este timpul liniştii, dar nu al unei tăceri apăsătoare ca o absenţă. Este un timp roditor, un timp de mângâiere în care putem privi cu nesaţ la cel drag inimii noastre, la cel străpuns pentru fărădelegile noastre şi să-i înţelegem iubirea. Vom vedea că în tăcere primim mai multe răspunsuri la problemele noastre decât în agitaţie şi zgomot. Astăzi suntem chemaţi să facem linişte. Atât de linişte încât niciodată Dumnezeu să nu ne mai strige în zadar. Să învăţăm să ne deprindem cu vocea lui Dumnezeu care răsună fin, uşor, în cea mai mare linişte şi care ne cheamă la pocăinţă, la viaţă, la înviere. Astăzi, în linişte, îi vom auzi vocea strigând în adâncul inimii noastre, o

voce care ne cunoaşte ziua şi „Nimeni, niciodată nu se va noaptea, durerea şi necazul, putea lupta cu păcatul şi căinţa. Numai cei Dumnezeu, noi ne luptăm cu care în această zi vor face iluzii... şi e crunt să fii sclavul linişte vor auzi cum Domnul unei iluzii.” se apropie şi le întinde mâinile ce poartă semnele cuielor pentru a ne cuprinde într-o În oraşul meu rural îmbrăţişare din care nu ne va Oamenii şi-au pierdut rădăcinile mai da drumul. Îi rostogoleşte suflarea istoriei Tăcerea este apăsătoare Ascunsă în inima centralelor de spionaj. atunci când nu o doreşti, când nu o înţelegi, dar ea deÎn oraşul meu prematur avortat vine dulce mângâiere atunci Se construieşte o catedrală când îi simţi beneficiile. Tăcerea acesOamenii să plângă mai mult tei zile este rodnică asemenea bobului Legal şi birocratic să moară. de grâu care în cea mai mare linişte se pregăteşte să rodească şi să străpungă Hristosul colindă prin inimi pământul. Cristos va ieşi biruitor din Să-adune birul de suferinţe mormântul în care l-am aşezat şi va Concetăţenii mei dosesc avari aduce rod şi în viaţa noastră. Doar în De lacrimi şi dureri – comoară. tăcere vom reuşi să dăm la o parte piatra de mormânt, pământul şi molozul Justiţia nu-i simbolic târn pe care le-am aşternut prin păcat peste Sub chipuri de oameni viermi şi câini harul lui Dumnezeu. Doar într-o clipă Prea mult să scuipă în suflet de român Şi oamenii-s tot mai puţini. de linişte, eliberaţi de păcat, vom lăsa inima noastră să fie plină de Cristos Şi vinul îmi pare un sânge cel înviat, de Domnul care ne arată că Ce nu mai strigă spre cer moartea şi răul nu au ultimul cuvânt. Puţini mai ştiu a plânge În liniştea nopţii va străluci lumina Şi gloate umile, flămânde pier. şi toţi vom striga: „Cristos, speranţa mea, a înviat. Aleluia!”. Moartea rânjeşte din televizoare Reţine Vaierul aspru străbate din boxe „Dacă bobul de grâu, căzut în păCumplita-i singură scăpare mânt, nu moare, rămâne singur, iar În aerul ce pute a moarte. dacă moare, aduce multe roade” (In 12,24). În liniştea mormântului, Cristos a rodit mântuirea noastră. În Ionuț Copil liniştea inimii să rodim şi noi astăzi căinţă pentru toate păcatele noastre ca să ne putem bucura de gloria celui înviat. http://paxlaur.com/

„Sunt zile când întorc spatele cuvintelor și mă prefac ocupată, dar ele mă trag de mânecă și nu mă lasă în pace până când nu mă opresc să le privesc în ochi, să le ascult și să le așez deoparte într-unul dintre sertarele inimii mele.” Destin Fulg de viață... rai sau iad... curcubeu. Zâmbete ce curg printre lacrimi, bruma unui nor cioplit din puritate, coborâre sau urcuș, drum spre nemurire. Bucurie ori tristețe, dar niciodată renunțare.

Jertfă Încă de la naștere, ne dăruim pământului, căzând în dorință, împlinind un păcat; Ne dăruim pământului, jertfiți între zidurile vieții, implorând crengile să devină rădăcini. Ileana Lucia Floran

SUB SEMNUL DIVINULUI ȘI AL CĂDERII ,,-Tu chiar crezi că un singur om ar putea duce povara păcatului?... Doamne!... Apără-mă!... Cred în Tine. Nimeni nu poate duce așa o povară. Auzimă, Doamne! E prea grea. E prea mult să-ți cer să le ierti păcatele... Pentru nimeni... Niciodată! – Da, niciodată! – Părinte, Ție toate îți sunt cu putință! – Dar cine este Tatăl tău?’’ (fragment din filmul Patimile lui Iisus în regia lui Mel Gibson, 2004). *

Taina căderilor. De ce taina? Și de ce cădere? Pentru că ușa care se deschide în fața noastră ne permite accesul într-un univers tainic și de necuprins cu mintea, într-un univers ce se desfășoară și se multiplică la nesfârșit înaintea ochilor noștri sub formă de ceruri, ce se preiau unul pe celălalt, ducându-se nu se știe unde, dincolo de marginile lumii. Și pentru că Dumnezeu are scări și de urcat și de coborât, fericiți sau mâhniți în sinele nostru, poate că cel mai bine este să ne supunem încercărilor Lui, vrând să scăpăm de tortura permanentă a fricii, care, cu siguranță, nu vine de sus. ,,Călătorim înăuntru/ și privim spre univers/ depărtându-ne unii de alții/și mă întreb:/ până unde vom suporta/ căderea cuvântului./ El se ridică mereu/ și/ iar cade/ de fiecare dată în noi/ fără vrere.’’ (cele câteva căderi ale poetului, 1.). Drumul permanent al Cuvântului ziditor este, obligatoriu, cel al Golgotei noastre, în care lumina blândă a dimineții Învierii aduce odihna mult așteptată, în care poetul, admite că ,,am călcat peste arginți/ ștergându-mi lacrimile/ - cu toate că nu înțeleg/ prea multe/’’, deoarece doar el singur ,,plătește tribut’’ VORBA

în timp ce lumii nu-i mai pasă de nimic și, disprețuitor, doar ,,joacă barbut’’(cele câteva căderi ale poetului, 5.). ………………………………………………………... Așa cum Iisus a scris ceva pe nisipul din pustie, tot așa și poetul revine și își recunoaște înfrângerea, prăbușirea în sine, temă care revine ,,cu fiecare poem/ scris în taină’’ (Lemnul crucii – 7), admițându-și suferința, căutându-se, acceptând ,,calvarul cuvintelor’’(Lemnul crucii – 8). Crezul lui în cuvântul scris este de la agonie la extaz, de la deznădejde la bucurie, de la întuneric la lumină, de la așteptarea implorândă a cuvântului la pogorârea lui în suflet, până în însăși fibra ființei lui, ca în final, să fie așternut pe hârtie. Și, ca și cum aceste lucruri nu ar fi de ajuns (calvarul scrisului și al cuvântului), condiția poetului este aceea de a fi ,,judecat’’ și pironit pe crucea interpretărilor de orice fel. Cartea aceasta este o întoarcere, o revenire permanentă la momentul răstignirii (al lui Iisus, pentru iertarea păcatelor noastre) și a poetului, pentru îndrăzneala de a-și dori să treacă dincolo de acel moment înfricoșător, nu numai din punct de vedere religios, ci și din punctul de vedere al accederii la puritatea creației care, după părerea lui Aurel Pop, este numai divină ,,Încă o dată privesc/ Văd semnul divin/ Rodesc’’ (Cupa de vin). Totul în această carte trebuie privit în plan răsturnat, cu ochi rugători care se înalță, cu smerenie și frică, de jos în sus. Dacă ,,în vremea aceea’’ răstignirea pe cruce și sângele vărsat au fost ,,pentru a noastră mântuire’’, timpul pe care îl trăim noi astăzi ,,se scurge fără rost/ Păstrează petele de sânge/ pe cămașa Lui de in’’ (Tânguire în glas); și cu cât timpul trece, îndepărtându-ne tot mai mult de acel moment al răscumpărării păcatelor noastre, cu atât noi, cei ce avem curajul să cădem înfiorați în sufletul nostru în genunchi, ne dorim tot mai mult, cu speranță, apropierea de ,,vremea aceea’’: ,,Depărtarea ne apropie/ Încă nu s-a pierdut/ Sunt lucruri care mă-nfioară’’ (Tânguire în glas). Așa se simte poetul bântuit de dorul unei căutări nesfârșite și înconjurat de o existență zadarnică și goală, de o lume (ca și a noastră, de altfel) populată cu o singurătate cumplită. ,,Mă simt ca un inel părăsit/ de mireasă/ Așteptându-ți zadarnic/ de mii de ani chemarea’’ (Chemarea). Cartea lui Aurel Pop este o cădere totală a ultimului lucru, care rămâne mai bun și mai curat în om: sufletul, o distrugere a tuturor simbolurilor

https://www.facebook.com/Vorba.Orastie

PAGINA 8

pure, răbdătoare, împăcate cu sine, dar nu resemnate ale Vechiului Testament, în comparație cu o imagine sordidă a lumii de azi, prăbușită iremediabil într-o sine pierdută, într-un suflet zdrobit. Lumea acestui poet este, în permanență, cea a unui Iisus, pe care voința noastră tâlhară, l-a coborât de mii de ani, deliberat, chiar și de pe crucea răstignirii, iar acum, încă mai așteaptă raiul. ,,Niciodată/ n -am să vă iau cu mine în/ rai’’ (La taifas cu Iisus). Intâlnim, la un moment dat, un alt element: lemnul crucii, căutat, aflat, analizat cu mijloacele cele mai moderne de astăzi, speculat, contestat. Mai rămâne oare ceva în noi neanalizat, în trufia noastra de a descoperi? De a descoperi ce? ,,Creștinii sparg clopote/ cu ciocan de lipit’’ (Lemnul crucii). În contrapartidă, Iisus s-a retras în mormânt ,,discret’’ ar spune omul modern. Taina căderilor este un profund tratat de teologie poetică ce învelește uluitoarele ei simboluri de geneză și de așteptare îndelung răbdătoare din Vechiul Testament cu modernismul cavernos al vremurilor pe care le trăim. Este o carte a marilor sacrificii și încercări vs inteligența câștigată prin puterea de a înfrunta dificultatea. Este un moment atemporal încremenit în dezamăgire, piedici, vinovăție, sacrificii și un sentiment al unei neputințe cumplite, al unei neajutorări dublată de umilință. Dar pentru a putea schimba lumea, mai întâi trebuie să ne schimbăm pe noi înșine. Sacrificiile mari, precum și încercările, uneori groaznice din viața noastră vor fi, din acest punct de vedere, plata făcută dinainte. Cartea aceasta este o reflectare a unei singurătăți tăcute, a unei speranțe triste, a unei părăsiri ce există în realitate. Iar dacă Iisus s-a lăsat răstignit pe cruce pentru iertarea păcatelor noastre, la fel și poetul își dorește, aproape promite să poată păstra cuvântul curat, smerindu-se în fața lui, respectând cele Zece Porunci ale Cuvântului și ale Poeziei ,,Pune-mi/ cititorule jurământul în gură/ Căci voi aduce pururea/ jertfa Celui de Sus/ Nu voi privi/ niciodată aproapele cu ură/ Voi răscumpara/ pe cel care s-a dus’’ (Semn de aducere aminte). ,,Ascultați și priviți-l/ Acum/ Judecați-mi poemul/ Oricum’’ (Între durere și dorință) devine punctul culminant în care, poetul acceptă să se ofere tuturor spre judecată.

http:/saptamanalvorba.wordpress.com

Muguraș Maria Petrescu

NUMĂRUL 15


La pădure

Ne bucurăm de vremea din ce în ce mai bună. Acum avem lumină naturală din belşug, centrala porneşte din ce în ce mai rar, am scăpat de bocanci şi de fular. Dar cel mai profund motiv de încântare la ceas de primăvară este grătarul, cea mai plăcută ocupaţie de weekend a orăşenilor care au o adevărată pasiune în a ieşi la picnic şi a admira minunile naturii, dar nu înainte de a savura un copan, un ciolan, un mititel, un cârnăcior, o coastă, o frigăruie, etc. După multe luni de iarnă în care am fost prizonieri încarceraţi între patru pereţi, a sosit momentul evadării la iarbă verde, unde păsările ciripesc triumfătoare iar izvorul susură de-a dreptul terapeutic. Dar să nu uităm grătarul! Oricât ar fi de îmbătător parfumul brânduşelor, nu se compară cu mireasma cărnurilor arse şi condimentate. Nevoia de lumină şi culoare, nevoia de spaţiu şi de aer curat sunt într-adevăr stringente, dar nu înainte de a ne pune burta la cale cu tradiţionalul grătar. Era vorba să avem şi o lege a picnicului care să ne spună că nu mai avem voie să facem grătar oriunde. Legea trebuia să reglementeze amenajarea unor spaţii speciale sub directa supraveghe-

Așteptăm de mult pe la gard După Strauss-Kahn, din nou vîlvătaie, percheziţii, indicii. Regele banului F.M.I. la gard e pus de lacheii cu vicii, gata-gata să-şi piardă coroana şi sceptrul! Rînd pe rînd, în ziare, îşi dau arama pe faţă mişeii. În ţeapă sînt traşi la buletine de ştiri. Şi atît. Uite cum se scoate din maşina stricată cîte-o piesă de lux, pe linie moartă, la gard. F.M.I. redeschide sezonul de bal! Foarte bine! Se vor duce cu toţii pe fund de ocean, cu ecou scufundat, ca nişte cutii de conserve golite, nu pline. Istoria se repetă! Ce mică e lumea! Senzualul f.m.i. ne vrea jupuiţi de bani şi de vii, stropiţi cu noroaie la modă. Măi să fie de bal, concept anapoda e pentru ei demnitatea! Corupţia e pe val, libertatea hoţiei, în vogă, eu, scribul modest, militant pentru bine, săracii, românii, hamali în porturi străine. Banalitate, zic unii. Cu furie şi groază în primejdii mă-mbăt, stau de pază. Nu-i bai! Bal să fie, de-i bal, între hoţi, la ceasul fixat. Într-un fel de antreu izolat, aşteptam de mult pe la gard cu condeiul în mînă… Pe scrisul meu n-am prea luat leţcaie, nu am nici opulenţă în odaie, am o lumină şi-o spăl zilnic, ce să zic?, pe cinstea mea, nu-mi trebuie nimic. Nici nu mă plîng, am Patria în suflet şi-n cuvînt. Pe la Guvern ne trebuie un ciomu, cu un alt bisturiu. În sărăcie poporu-i vîrît ca-ntr-o teacă, acum pirpiriu, o barcă răsturnată, România, în U.E., se-apleacă. Sărăcia umple uriaşe distanţe, în popor doar speranţe, tot mai mulţi nevoiaşi, mai bolnave toieVORBA

re a unor administratori, care să pună la dispoziţia cetăţenilor locuri pentru aprins focul, containere pentru colectarea selectivă a deşeurilor, precum şi toalete ecologice, ce mai, tot tacâmul pentru un picnic cu final fericit…fericit pentru mediul înconjurător. Nu

ştiu ce s-a ales de acest proiect de lege dar pe teren lucrurile arată de parcă nici măcar legea bunului simţ nu mai există. Zilele trecute am ieşit şi noi, la pădure, la râu, la iarbă verde. Vântul bătea nevralgic, apa verde tresărea în valuri miniaturale, soarele se ascundea din când în când după nori, linişte binecuvântată, păsări, gâze, şi…şi… gunoi, foarte mult gunoi. Probabil că nu v-aţi fi aşteptat ca în tablou să existe aceste detalii, dar din păcate prea insistent apăreau la tot pasul ca să le poţi ignora. Ştiţi dvs: ambalaje, peturi, pungi, ziare, caserole, coji de ceapă, mucuri de ţigară şi iarăşi peturi, sticle

sparte, cutii de conservă, doze de bere, pamperşi folosiţi. Aici la capitolul toaletă publică s-ar mai putea adăuga multe descrieri îngrozitoare dar pur şi simplu mi-e jenă. Şi toate astea într-un colţ de rai… Am fost la pădure şi-am văzut oripilată tot ce lasă în urmă, să zicem, un turist, deşi mai bine l-am numi „un nesimţit”. Te instalezi, te simţi bine, mănânci, bei, fumezi, te bronzezi, asculţi manele, mai joci o carte, mai o bere, totul e aşa cum vrei, nimeni nu te deranjează, nimeni nu -ţi cere un leu, că doar Pădurea e a noastră, a tuturor. Şi-atunci, ca să se ştie că ai fost pe acolo laşi în urmă amprenta trecerii tale, iar vântul nervos trimite toate mărturiile în apa verde şi vălurită. Apoi, cei cei vin în zilele următoare strâmbă din nas, comentează, înjură, dar la plecare procedează la fel: îşi lasă urmele murdare în pădure. Scuza ar fi că nu există tomberoane sau vreo inscripţie cu „Păstraţi curăţenia”. Iar varianta de a lua gunoiul tău cu tine şi de a-l arunca ulterior într-un loc amenajat pare de-a dreptul jignitoare, absurdă, aiurea.

ge, românii. Corupţii se umflă în talii, palate-şi înalţă! Oho!, săracii, pe uscat se zbat, precum caii, în spinare cu sacii. Paraziţii seaşează în istorii de drum. Să-i sari nici n-ai cum. Corupţia-i pe masă, fierbinte, gustoasă! Afaceri murdare, remize nedrepte, românii n-au cum să vă ierte. Jos de pe trepte! În Parlament, pe canapele, paiaţe, sub cravate pitiţi năduşeala îi trece, România-i pe hartă, cu sîngele rece, un cerb împuşcat. Pe scaune moi dorm trîntori cu minţile blege, capitalişti trufaşi şi frustraţi, miniştri proaspăt frezaţi, vorbesc în şoaptă şi semne, despre criză, pesemne. Pălăvrăgesc şi atît. Dau zor cu reforme diforme, cu hoţia dau zor, îşi chinuiesc ţeasta, săracii! Ce-i aia, criză, îşi zic? Ce e asta? Ridicîndu-şi palate în ţară, la fel ca omul de rînd au să moară. Trimiteţi urgent un detaşament afară să-i dea din avere, cusuţi la dosar, şnuruiţi, prinşi cu clame, capsaţi, puşi în rame, la r.e.m.a.t. cu îmbătaţii de glorii! O coajă de pîine şi curaj, patriotului îi sînt de ajuns să-şi reia, după tragerea-n ţeapă a hoţiei, mersul lui legendar. Ce exemplu ne dau vînzătorii de cai de pe scenă? Ni se bagă pe gît modelul francez, englez, în fine, ce dilemă? Cum să nu fie pusă la gard, dacă l-a ajutat pe Bernard, iar acesta, atent…urmărind virulent în el însuşi, victorii. Nu-i glumă. Şef F.M.I. nu putea fi uns decît infiltratul cu afaceri de stat în afacerea lumii. Mi se pare corect... întru-un fel, legal şi perfect. Vă

spuneam mai demult, obiectele muncii F.M.I. au fost aceleaşi mereu, corupţia şi cămătăria la zi şi la greu. Alo, Bruxelles-ul! Scoateţi România şi Bulgaria de pe primele pagini. Dedicaţi-le stimaţilor care abuzează de funcţie, înşeală şi dispun, după plac, de finanţele lumii. Dintr-un ritm în altul, mi-am adus aminte de inteligenţa dobitoacelor. Cu toate că nu-mi pot închipui o gîscă înfuriată, stînd şi socotind un pic, mi-am dat în cele din urmă seama că lucru curat la mijloc nu-i, din moment ce mezina pe frunza verde dă vina, şi pe suratele din Bruxelles. Cum să-şi vadă musca de pe căciula proprie, cînd a fost lăsată pe întuneric la Târgu Mureş? Pătrunsă de solemnitatea parvenitului a continuat măcănitul în beznă, susţinîndu-şi surata falită: două gîşte au făcut găluşte, un gînsac a pus în sac. Vorba ceea: …Anglia are faliţii ei, Franţa are faliţii ei, Uniunea are faliţii ei şi, iacă, după 100 de ani Faliţii lui Caragiale sînt tot aici. Adică, nu-i glumă deloc. Ei bine! Ce zice soţietatea noastră? Ce zicem noi?… Iată ce zicem: această stare de lucruri nu mai poate fi tolerată!… Hai să scăpăm de palavragiii ăştia care se cheltuiesc în berbantlîcuri, recepţii şi mondenităţi? De-ar fi fost belşug, bunăstare şi voie bună în ţară, n-ar fi avut nimenea, nimica, cu ele, cu ei, şi cu mandatele lor. Să las acestea toate în seama istoriei! De suduit, oricum îi suduie lumea. Aşadar, îmi trebuie oameni să scutur niţel regimul, cu tot ce-i în el. Nu-i uşor protestul, va spun pe cuvînt, de căruţă rămîi şi te pierzi cînd eşti singur, chiar de ai în condei lumină şi plumb. Maria Diana Popescu, Agero www.agero-stuttgart.de

https://www.facebook.com/Vorba.Orastie

PAGINA 9

Și adulții cresc câteodată

Dragostea pentru ceilalţi se exprimă şi prin respectul faţă propria persoană. Există diverse căi de a deveni mai mult decât eşti. Dezvoltare personală înseamnă tot ceea ce face un om pentru a deveni mai bun in orice domeniu al vieții sale – fie că este vorba de familie, carieră, de gasirea unei direcții, de realizarea pe plan emoțional sau spiritual. Autocunoaşterea şi dezvoltarea personală înseamnă de multe ori şi a învăța de la altii, înseamnă a -ți asuma responsabilitatea şi a înfrunta provocările necesare schimbării. Cei cu adevarat hotărâți să continue să învețe și să crească nu se tem să-și recunoască greşeli-

le şi sunt dispuşi să asimileze în orice împrejurare. Analizând secvenţe din viaţa personală constatăm că părerea altora despre noi poate facilita sau încurca atingerea obiectivelor. Fiecare dispune de capaciatea de a influenţa impresiile celorlalţi şi îşi construieşte o autoprezentare. E nevoie de o imagine de sine adecvată şi realistă, pe care să o acceptăm şi în același timp să ne dorim să o îmbunătăţim. Atunci când această imagine este intactă şi sigură, ne simţim bine, suntem mândri de noi, căpătăm încredere, şi ne exprimăm ca atare. Prin urmare relaţiile cu membrii familiei, cu prietenii şi colegii vor fi mai sănătoase. Funcţionăm optim când suntem noi înşine, în caz contrar devenim ostili şi greu de abordat. Cei din jur ne vor respecta mai mult atunci când vor observa că şi noi învăţăm continuu, că avem dorinţa de a deveni mai buni. Perfecţi nu putem fi, dar ne putem strădui să ne perfecționăm iar eforturile noastre vor fi răsplătite cu admiraţie și respect. Mona Szucsik!

Ora exactă E şapte dar de fapt e şase. Nu mă pot obişnui cu ora cea nouă. Îmi place că e lumină mai multă şi mai naturală dar sunt derutată. Mă culc mai târziu sau mă trezesc mai devreme? Ei zic că după o săptămână te-nveţi. Să mai am puţintică răbdare. În lunile cu pricina, adică în martie şi octombrie, mereu rămâne câte un ceas neactualizat în casă, care îmi joacă feste tocmai în momente importante. Acum vreo trei ani, am încercat alt sistem: am lasat toate ceasurile la ora de iarnă, doar ceasul de mână îmi arată ora oficială. Eram mereu în alertă şi făceam calculele pe loc. A fost bine, pentru că peste şase luni n-a mai fost nevoie să le dau jos de pe perete ca să potrivesc ora exactă. Şi -apoi, mă mai gândesc, la ritmul nostru, minutele şi secundele contează, ora mai puţin. Obişnuiam să ascult matinalul unui post de radio iar prezentatorul insista ca la fiecare intervenţie să precizeze ora, ziua, luna şi anul în care suntem. Ok, cu ziua se mai întâmplă să greşeşti, la prima oră, când eşti adormit, dar să fim serioşi, când eşti deja în luna aprilie, mai ai dubii în privinţa anului? Nu prea cred. Am schimbat postul tocmai din cauza moderatorului fixist şi zilnic în criză de inspiraţie. Dacă nu ştii cum să începi intervenţia, ne spui că azi e miercuri şi că, surpriză, doamnelor şi domnilor, suntem în 2013! Între timp am aflat că l-au mutat în departmentul tehnic pe domnul respectiv, acolo rigurozitatea şi lipsa de spontaneitate sunt mai apreciate. Detaliile contează. Ei, dar uite că s-a încheiat era matinalului sec şi plictisitor, s-au dus zăpezile, s-au topit şi gândurile reci, ne-am despachetat de cojoace. Baba Dochia a rămas despuiată şi îmbunată, testând beneficiile ultravioletelor de aprilie. Mai sus, perdea de nori ca o broderie rară, mai jos covor nou de iarbă fragedă. Pe ceasul de perete, o amintire despre o noapte ciuntită cu bună ştiinţă de un protocol omenesc. S-a prognozat că din acea noapte vom fi mai rar supăraţi şi mult mai des răsfăţaţi de soare şi de ploaia caldă. Mona Szucsik

http:/saptamanalvorba.wordpress.com

NUMĂRUL 15


S-a întâmplat pe 3 Aprilie Evenimente

1844: Alexandru Ioan Cuza s–a căsătorit cu Elena Rosetti–Solescu, fiica cea mare a postelnicului Iordache Rosetti și a Catincăi Rosetti, născută Sturdza. 1897: Mihail Sadoveanu a debutat în ziarul umoristic „Dracul" din București. 1922: Iosif Stalin îi succede lui Vladimir Ilici Lenin ca lider al Uniunii Sovietice. 1933: Primul zbor peste muntele Everest, o expediție britanică, condusă de marchizul de Clydesdale și finanțată de către Lucy, Lady Houston. 1948: Președintele american Harry Truman a semnat Planul Marshall de ajutorare a țărilor europene afectate de cel de-al doilea război mondial.

1966: Stația "Luna 10" a devenit primul satelit arti- c. 1210) ficial al Luni. 1596: Sinan Pașa (n. 1506) 1682: Bartolome Esteban Murillo, Nașteri 1593: George Herbert, poet și orator englez (d. pictor spaniol (n 1618) 1827: Ernst Chladni fizician și mu1633) zician german (n. 1756) 1683: Mark Catesby, naturalist englez (d. 1749) 1770: Theodoros Kolokotronis, general grec 1849: Juliusz Słowacki, poet polonez (n. 1809) (d. 1843) 1863: Henry Van de Velde, arhitect și designer bel- 1868:Franz Berwald, compozitor suedez (n. 1796) gian (d. 1957) 1880: George Valentin Bibescu, pilot român 1897:Johannes Brahms, compozitor german (n. 1833) (d. 1941) 1880: Otto Weininger, filosof aus- 1905: Ion Pop-Reteganul, folclorist român (n. 10 iunie 1853) triac (d. 1903) 1889: Grigoraș Dinicu, compozi- 1932: Wilhelm Ostwald, chimist german, laureat al Premiul Nobel (n. 1853) tor, violonist român (d. 1949) 1906: Matei Alexandrescu, poet 1933: Anna de Noailles, scriitoare româncă, contesă de Mathieu (n. 1876) român (d. 1979) 1950: Kurt Weill, compozitor german (n. 1900) Decese 1287: Papa Honoriu al IV-lea (n. 1991: Graham Greene, scriitor englez (n. 1904

Locuri de muncă disponibile pe internet Contabil

Cerințe: Nivel carieră: Entry-Level/Primii 3 Ani Exp. Limbi străine: engleză, germană, spaniolă S.C.VITAL BERRY MARKETING ROM S.R.L Comuna Beriu, localitatea Beriu nr. 192 B, biroul nr. 2 jud. Hunedoara România Tel: 0254 246 124

Responsabil magazie

Firmă multinațională de producție Cerințe:- Coordonează, gestionează şi urmăreşte toate procesele de depozitare - Responsabil de gestiunea magaziei, asigurând şi urmărind înregistrarea corectă a mişcărilor de materii prime, materiale, etc. - Coordonarea personalului din subordine - Asigură buna desfăşurare a activităţii de pregătire a materiilor prime şi materialelor pentru producţie Angajarea este intermediată de RECRUT ART

Vânzător gestionar magazin Orăștie

Cerințe:-Experienţă în activitatea de vânzări, în special Agent vânzări în comerţul cu produse tehnice Cerințe:- Studii medii/superioare (de preferat în dome-Pregătire în domeniul electro-mecanic niul tehnic/instalaţii) -Cunoştinţe operare PC - Experienţă minim un an în vânzări în domeniul con- -Abilităţi dezvoltate de comunicare, relaţionare şi orienstrucţiilor şi/sau instalaţiilor tare spre client - Cunoştinţe operare PC -Dinamic, onest, simţ practic, spirit comercial - Permis de conducere categoria B S.C IMPULS 2000 S.R.L - Abilităţi dezvoltate de comunicare şi negociere Deva, STR. I. Maniu, Bl. J SC MAGRILAP ARDEAL SRL Căutare pe internet: Adriana Chira Ocolișul Mare, nr. 20, tel: 0254 234.711 BERBEC Mai sentimentali şi mai romantici, rămân la fel de sensibili şi foarte decişi să nu renunţe la deciziile lor. Până la mijlocul intervalului, relaţiile parteneriale (inclusiv cele cu persoana iubită) sunt “călduţe”, aproape casnice. Marţi, sunt totuşi cuprinşi de un fel de furie oarbă şi îşi învinovăţesc eventualul partener de toate relele posibile. Nu trebuie să îi luaţi în seamă miercuri pe cei care susţin că nu aţi reuşi nimic, dacă nu aţi avea atât de mult noroc (chiar dacă au dreptate). Profitaţi joi de noile oportunităţi! TAUR Intervalul poate fi caracterizat ca un fel de respiro la nivel profesional. Vor avea multă răbdare miercuri şi vor organiza o întâlnire cu toţi membrii familiei. Primiţi veşti bune de departe joi. Încă nu v-aţi învăţat minte şi îi credeţi în continuare pe cei ce v -au dezamagit şi cu alte ocazii. Partenerul de cuplu are impresia că nu vă mai cunoaşte. De vineri, relaţiile parteneriale şi cea de cuplu sunt excepţionale, chiar dacă familia se amestecă şi încearcă să vă convingă că nu există fidelitate. GEMENI Munciţi atât de mult, încât nimănui nu i se mai pare ciudată prosperitatea voastră. Visaţi la concediu, însă nu vă puteţi desprinde de programul stabilit chiar de voi (în plus, continuă să apară constant contracte). Cei tineri se pot îndrăgosti la prima vedere, iar cei maturi reiau o relaţie veche. O durere de cap persistă întreaga zi de miercuri. Vă găsiţi joi contracte serioase, care pot să vă aducă visata bunăstare. Nu vă puteţi îmbogăţi din cauza datoriilor acumulate, dar nici nu mai sunteţi la fel de stresat ca până acum de grija zilei de mâine. RAC Foarte atrăgători şi vorbăreţi, cei mai mulţi trăiţi poveşti de iubire cum nu aţi visat vreodată. Mai pragmatici decât până acum, dar la fel de dedaţi exceselor, sunteţi obligaţi de împrejurări să începeţi miercuri ceva nou, să vă perfecţionaţi. Pentru o mare parte dintre aceşti nativi, există posibilitatea să plece pe neaşteptate peste hotare. Cei tineri primesc încă de luni oferte sentimentale, greu de refuzat. VORBA

Astfel pot apărea multiple complicaţii, îndeosebi pentru cei căsătoriţi. Miercuri, vă dedaţi multor feluri de plăceri, dar lipseşte cu desăvârşire sexul. LEU Mult mai temperaţi, lipsiţi de energia de până acum, dar şi de simţul umorului, le faceţi, cu bună ştiinţă, viaţa grea partenerilor dv. Sunteţi pretenţioşi, dornici să vă impuneţi cu orice preţ şi apoi vă miraţi miercuri că sunteţi bârfit de întreg anturajul. Chiar dacă vă îndrăgostiţi, aveţi grijă să vă păstraţi secrete intenţiile şi sentimentele! Vi se oferă ocazii diverse de a vă răzbuna pe acei parteneri ce v-au umilit cu voie sau inconştient. Sunteţi preocupat de aspectul dv. şi nu pregetaţi să vă înnoiţi garderoba ori gama de accesorii. FECIOARA Exagerat de pragmatici şi foarte energici, consideraţi că a venit vremea să puneţi lucrurile la punct, făcând abstracţie de starea de sănătate care încă nu este stabilă. În prima parte a intervalului, cei tineri vor să se căsătorească, iar cei maturi vor o casă nouă, mai mare şi mai impunătoare. Banii apar cu târâita şi numai începând de joi. Unii nativi vor exagera şi îşi vor schimba activitatea prin modificări esenţiale. Sunteţi supus vineri la tot felul de teste de către colaboratori, care vor să vă dovedească că sunt indispensabili. BALANTA Apare posibilitatea să vă redresaţi din punct de vedere financiar, dar de abia de miercuri. Până atunci, toate încasările pe care le faceţi sunt sortite să ajungă în buzunarele altora. Întregul interval, munciţi mult şi cu plăcere, mai ales că aveţi şansa să vă faceţi prieteni influenţi. Celor din anturaj li se pare ciudată prosperitatea voastră. Sănătatea e precară întreg intervalul. Faptele bune ale celor din anturaj vă emoţionează. Aveţi joi o discuţie sinceră cu şefii dv. SCORPION Intransigenţa dv., oricât de justificată ar fi, nu mai e acceptata de nimeni. Doar familia şi persoana iubită au curaj să vă spună clar părerea lor, în rest, anturajul preferă să vă bârfească cu “spor”. Situaţia financiară este înfloritoare, aşa că nu sunt excluse eventuale călătorii peste hotare. Aveţi

https://www.facebook.com/Vorba.Orastie

dreptate să le faceţi joi reproşuri prietenilor. Nu veţi reuşi într-un interval atât de scurt să rezolvaţi problemele pe care doriţi să le finalizaţi. SAGETATOR Pentru cei tineri, dorinţa de a locui singuri, devine aproape o obsesie, mai ales că au acum servicii bune. Cei maturi se mulţumesc doar să-şi renoveze locuinţa. Toţi învaţă lucruri noi cu plăcere şi se implică în activităţi multiple. Cea mai complexă situaţie este însă cea a celibatarilor, care îşi ascund intenţiile ca să scape de eventuale critici. CAPRICORN Mai introvertiti decât până acum, se vor bucura de relaţii parteneriale excepţionale. Persoana iubită le face continuu declaraţii de dragoste ca în poveşti şi pun împreună la cale o călătorie peste hotare ori intenţionează să primească musafiri din străinătate. Nu se pot baza pe amici în orice situaţie şi sunt atenţi la tentaţia de a “dărui” bani. Vă simţiţi bine joi şi e posibil să renunţaţi la un tratament absolut necesar pentru întreţinerea sănătăţii. VARSATOR Nu vă exprimaţi intenţiile şi chiar deciziile voastre sunt greu de înţeles. Veţi fi nevoiţi marţi să recunoaşteţi că partenerii, pe care îi blamaţi, au dreptate, mai ales în ce priveşte afacerile comune. Munciţi mult şi exploataţi numeroasele şanse ce apar (nici de idei nu duceţi lipsă). Aveţi suficient timp de gândire pentru a nu acţiona în grabă. Sunteţi supus unor presiuni din partea familiei, dar această manieră de a fi tratat nu mai e o noutate pentru dv. Schimbări pot aparea în mentalitate şi în modul de a judeca acte ilegale. PESTI Imprevizibili, inspiraţi şi originali, atrageţi atenţia oricui intră în contact cu voi. Chiar dacă situaţia financiară este sub limită, ştiţi să vă bucuraţi de viaţă şi vă faceţi în continuare planuri de călătorie. Munciţi mult, nu renunţaţi nici în acest interval la viciile ce vă pun sănătatea în pericol şi nu concepeţi să nu aveţi un partener stabil. Consumul energetic este imens întregul interval, mai ales dacă prietenii vă vor lăsa baltă când veţi avea nevoie de ajutor.

PAGINA 10

LOCURI DE MUNCĂ VACANTE LA DATA DE 28.03.2013 SC DORIN SIBCONSUTIL SRL Adresa: Sibişel, Nr. 65 Telefon: 0731067930 Loc de munca vacant: -1 tâmplar (2 ani experienţă)

SC ROXY WOOD SYSTEMS

Adresa: Orăştie, Str. Luncii, nr.1 Telefon:0254244536 Locul de muncă vacant: -1 motostivuitorist – se cere atestat

SC ECOWOOD ENTERPRISES.SRL

Adresa: Orăştie, Str. Luncii, nr 3 Telefon: 0726143782 Locurile de munca vacante: -1 ifronist (se cere vechime în domeniu şi calificare) -1 stivuitorist (să deţină autorizaţie ISCIR) -1 gaterist -2 muncitori necalificaţi - 1 şef de productie

SC. TOP X BROOS SRL

Adresa: Orăştie, Str. Unirii, Nr. 7, Ap. 12 Telefon: 07630248220 Locurile de muncă vacante: - 1 ajutor de bucătar

SC TERPENA SRL

Adresa: Orăştie, str. N. Titulescu, nr. 61 Telefon: 0754089149 Locurile de muncă vacante – inginer chimist

SC FARES SA

Adresa: Orăştie, str. Plantelor, nr. 50, Telefon: 0254241940 1 portar (CV-urile se depun la poarta) 1 gestionar

Căutăm parteneri de distribuție, oferim comision din vânzări 0254241356 Vital Berry cu sediul în Beriu Angajează în condiţii foarte avantajoase personal pentru lucrări agricole și personal pentru procesarea fructelor culese, se oferă salariu motivant. Informații la tel. 0254.246.124 sau 0724.586.314 sau la sediul din Beriu.

http:/saptamanalvorba.wordpress.com

NUMĂRUL 15


CRONICA LIGII

a-V-a Duminică 31 martie a.c. s-a dat gazdelor şi împinge balonul în plasă . startul în liga a V-a judeţeană, Mu- Gazdele mai înscriu două goluri perreşul Pricaz a pierdut în deplasare la fect valabile, anulate pe rând de Victoria Dobra cu 0-3, în schimb Beri- tuşier şi central pe motiv de ofsaid anul Beriu s-a impus cu greu acasă 3- reactivat. Tomeniuc greşeşte ca ultim 2 cu Mureşul Brănişca la capătul unui apărător la mijlocul terenului şi dă meci tensionat, la pauză tabela de posibilitatea oaspeţilor să contraatace scor arata 2-0 în dreptul echipei oas- prin Neală care singur cu portarul se pete. Scorul este deschis în min. 22 de încurcă în minge irosind o ocazie de a pe partea stângă de atac, prin Andrei înscrie. Ofensiva oaspeţilor în joc se care trece uşor cu mingea la picior de stinge cu acţiunea lui Toroc pe confundaşul gazdelor şi înscrie cu un şut traatac printr-un şut puternic pe plasat pe lângă portar, ieşit inoportun spaţiul porţii făcându-l pe portarul la minge. Prima repriză aparţine oas- Franiuc să se remarce respingând în peţilor, doar câteva acţiuni prin Stoi- corner. Portarul Sile prinde şi el minca care din 5 m ia la ţintă portarul şi gea în careu din pasa unui coechipier, Văsarhălean care trimite balonul mili- arbitrii nu văd nimic, în schimb egametric pe lângă poartă, gazdele nu au larea vine în min. 82, Deac il găseşte pus probleme prea mari celor din cu o pasă pe Dreptate în careu care Brănişca care au ţinut de minge şi au înscrie, aducând bucuria pe chipul mai înscris o dată prin Toroc în min gazdelor. Faza meciului vine în 43. când la accidentarea unui juPauza de odihnă pentru berieni este min.85 cător în de teren a celor din binevenită, jocul în repriza a doua Brănişca,jumătatea mingea este trimisă cu greu începe promiţător pentru ei, Tomeni- în tuşă. Mingea este repusă joc şi uc trimite o minge în bara latera- aşa cum era de aşteptat dinînpartea lă .”Tarzan” cum îi spun suporterii oaspeţilor în semn de fair play să le gazdă antrenorului din Beriu, face fie cedat balonul, jucătorul din Beriu două schimbări inspirate post pe Dreptate ia mingea la picior şi nestinpost, schimbând mijlocaşul dreapta gerit de nimeni, se deplasează singuSigoiu cu Avram şi atacantul Nasta rel spre careul oaspeţilor spre uimirea cu Deac dând un plus de prospeţime jucătorilor adverşi de pe teren rămaşi echipei. Jocul se înclină în favoarea ţepeni fără reacţie şi înscrie un gol gazdelor, contra arbitrului central şi perfect valabil făcând astfel ”dreptate” tuşierului dreapta, care rând pe rând jucătorilor gazdă şi publicului spectase întrec în greşeli monumentale. To- tor. tul începe din min. 59 când Clasamentul etapei cu nr.10 din data de 31.03.2013 cei doi se încurGoluri că în decizii, tuşierul indică Nr. ECHIPA J C E P M P P aut de poartă 1 Key Systemsro Ribița 10 8 0 2 25 13 24 iar centralul 2 Berianul Beriu 10 6 2 2 31 14 20 corner. Golul 3 Unirea Vețel 10 6 1 3 25 21 19 vine în min.65, 4 Silva Miracol Hărău 10 4 4 2 30 21 16 Văsarhelean 5 Ponorul Vața 10 4 2 4 21 15 14 pătrunde pe 6 Mureșul Brănișca 10 4 2 4 35 30 14 dreapta centrează în careu 7 Mureșul Pricaz 10 3 3 4 18 25 12 iar Deac proas- 8 Sprint Luncoiu de Jos 10 3 2 5 22 21 11 păt intrat în 9 Victoria Dobra 10 3 0 7 14 30 9 teren, profită 10 Santos Boz 10 0 2 8 9 40 2 de bâlbâiala

CS „U” Petroșani-Zarandul Crișcior 3-0 BERIANUL BERIU: Franiuc- Popescu (cpt), Andreşoiu, Roman, Tomeni- Gloria Geoagiu Metalul-Crișcior uc, Dreptate(min.82, 85), Stoica, PoNedisputat povici, Sigoiu CLASAMENTUL ETAPEI NR. XXII DIN DATA DE (Avram min.53), Nasta(Deac 30.03.2013 min.54), VăsarheGoluri lean(min 65) – re- Nr. ECHIPA J C E P P M P zerve: Măniuţ, 22 16 4 2 54 12 52 Romoşan, Dănes- 1 CS „U” Petroșani cu , antrenor Du- 2 CS Minerul Uricani 22 16 2 4 50 20 50 mitreasă Petre. 3 Gloria Geoagiu 21 13 7 1 54 21 46 MUREŞUL BRĂNIŞCA: Sile- 4 CSO Retezatul Hațeg 22 14 4 4 58 30 46 Cristi, Diaman, 22 13 6 3 42 15 45 Călin, Bănel, An- 5 CSA Aurul Brad 22 12 4 6 58 29 40 drei(min.22), So- 6 CS Vulcan ba, Edi, Paul, To- 7 Dacia Orăștie 2010 22 12 4 6 57 27 40 roc(min.43), Neală 22 12 3 7 37 31 39 (cpt) . Antrenor 8 Hercules Lupeni secund Boldor De- 9 Metalul Crișcior 21 12 1 8 45 29 37 nis. 22 8 5 9 47 36 29 Brigada de arbitri: 10 Aurul Certej la centru Voica 11 AS Șoimul Băița 22 6 8 8 32 29 26 Petre (din Deva) 12 CS Ghelari 22 7 2 13 42 55 23 nota 4 , asistenţi 22 6 4 12 46 62 22 Igna Andi (din 13 Clubul Jiul Petroșani Sântuhalm) nota 4 14 CS CFR Simeria 22 5 3 14 44 68 18 şi D-şoara Ghişe 22 3 5 14 30 63 14 Francesca (din De- 15 CS Inter Petrila va) nota 8.. 16 Retezatul Râul de Mori 22 3 3 16 22 70 12 Etapa viitoare 17 Victoria Călan 22 3 3 16 15 71 12 Mureşul Pricaz 22 1 2 19 10 75 5 va întâlni pe teren 18 Zarandul Crișcior propriu Berianul Beriu în derbiul local. Hercules Lupeni-CSO Retezatul Hațeg Cronica Liga IV Senior Rezultatele etapei a 22-a din data de 1-3 30.03.2013 CS Ghelari-CSA Aurul Brad Clubul Jiul Petroșani-Dacia Orăștie 1-0 2010 1-6 Dacia Orăştie a făcut scor de tenis cu AS Șoimul Băița-Victoria Călan Clubul Jiul Petroşani (la pauză 4-0) go0-1 lurile fiind marcate de Noja (2), Cânda Retezatul Râul de Mori-Aurul Certej (2), Vremi , Coca. 0-3 Gloria Geoagiu nu a jucat, echipa CS Vulcan-CS Inter Petrila oaspete Metalul Criscior nu s-a prezentat 3-0 la joc, situaţia va fi dezbătută în comisia CS Minerul Uricani-CS CFR Simeria de disciplină saptămâna aceasta. 6-1

Dorin STROIA

Nunta mută „Carte pentru ţărani” Ionuţ Copil Bine de reţinut

Păstârnacul are o sămânţă păioasă, astfel că la semănarea de primăvară este bine să se taseze bine solul pentru a realiza un contact strâns între particulele de sol şi seminţe; cel mai indicat este un tăvălug. De altfel tăvălugirea solului după semănat este indicată la aproape toate culturile, dar mai ales la speciile cu seminţe mici. Usturoiul semănat intercalat prin rândurile de cartofi are un efect de îndepărtare a gândacului de Colorado. Puţină argilă presărată pe lângă plantele de morcov alungă musca morcovului care depune ouă în zona coletului, ouă din care mai târziu ies viermi care depreciază rădăcinile. Multă lume este deranjată de muşchiul care se dezvoltă în fâneţe sau în gazon. Cea mai ieftină şi eficientă metodă constă în prăfuirea suprafeţei respective cu var. muşchiul se dezvoltă pe mediu acid, aşa că un aport de var va schimba ph-ul spre neutru sau uşor alcalin, şi muşchiul va dispărea de la sine. Nu afec VORBA

tează iarba, prunii chiar sunt stimulaţi de un ph uşor alcalin. Prunii bătrâni sunt adesea sufocaţi de licheni. Acesta este un indiciu că în zona respectivă există un grad de poluare redus. Pentru că se instalează pe un mediu acid, o stropire cu piatră vânătă sau var stins duce la modificarea ph scoarţei spre neutruslab alcalin şi dispariţia treptată a lichenilor. Pirul este un alt mare duşman al ţăranului. Umbrirea îl afectează, şi ph-ul acid îl face să dispară; deci o îngrăşare masivă cu gunoi de grajd duce la dispariţia pirului.., dar atenţie stimulează apariţia costreiului, pălămidei, lobodei, ştirului, zârnei. Bolile foliare se instalează în condiţii de căldură şi umiditate, deci după ploi se fac tratamente preventive. Musca cepei înţeapă la baza plantei şi depune ouă.., deci tratamentul cu un insecticid se face în stadiu de 2 frunze. Musca morcovului atacă tot în stadiu tânăr, când planta are 4-5 frunze adevărate.., tratamentul se face în acest stadiu pentru a preîntâmpina depunerea ouălor.

(Va urma)

https://www.facebook.com/Vorba.Orastie

Săptămâna aceasta am ales pentru dvs, deloc întâmplător, “Nunta mută”, debutul regizoral al lui Horaţiu Mălăele. Informaţia cârlig, tocmai a fost servită, cu neclintita convingere, că numele genialului actor, acum convertit la regie de lungmetraj, va atrage atenţia de la început. Spuneam că alegera nu e aleatoare, ci cu trimitere la situaţia din Republica Moldova, Nuntă mută fiind, printre altele, şi un film despre comunism. Horaţiu Mălăele a gândit un film despre cât de absurdă poate fi istoria, în momentul în care întunericul a venit de la răsărit. Destine individuale ajung în tomberonul cu atrocităţi şi totuşi filmul e o comedie: te face să râzi, apoi îţi va părea rău că ai râs, povestea se rupe neaşteptat într-o imensă dramă. Spectatorul e bulversat de o aglomeraţie de stiluri, abordări, simboluri. Probabil că regizorul a comis fapta intenţionat, deşi criticii au taxat crud această îndrăzneală. Cel mai zguduitor este faptul că povestea are un sâmbure de adevăr, o întâmplare reală, petrecută în primăvara anului 1953, într-un sat din Moldova, Moldova noastră. Mălăele a auzit povestea de la profesorul lui, Octavian Cotescu, şi o introduce în film prin demersurile actuale, superficiale ale unei echipe de jurnalişti specializaţi pe subiecte paranormale. Ei descoperă un caz senzaţional, într-un sat fantomă, cum sunt atâtea în România, un sat ras de pe faţa pământului, pentru a face loc unei fabrici sau uzine,cine mai ştie, căci acum este şi ea în ruină, lovită de acelaşi blestem. În zorii comunismului, o idilă rurală, în care sunt implicaţi doi tineri, decurge firesc spre o nuntă, plănuită total neinspirat în acea neagră săptămână de doliu internaţional decretat la moartea lui Stalin. În toiul petrecerii mesenilor li se ordonă să oprească distracţia, dar socrul mic are o idée PAGINA 11

salvatoare, aceea de a continua nunta în interior, într-o linişte de mormânt. Aici urmează o secvenţă de 16 minute fără nici o replică, în care comicului de situaţie atinge apogeul. Sătenii manâncă, dansează, cântă, şi chiar se ceartă pe muţeşte. Dar, cum trădam mai devreme, tragicul se instalează brusc şi absurd. Nume grele ale cinematografiei şi teatrului românesc au răspuns cu bucurie invitaţiei regizorului: Valentin Teodosiu, Tamara Buciuceanu, Victor Rebengiuc, Dan Condurache, Anca Sigartău, Alexandru Bindea, Mariana Mihuţ. Despre primul său proiect cinematografic, Horaţiu Mălăele a spus: “Cred că umanitatea datorează prezentului, măcar pentru a îndepărta mirarea, explicaţii fie ele cinematografice, despre rănile trecutului, pentru ca niciodată somnul naţiunilor să nu mai nască astfel de situaţii monstruoase.” Vizionare plăcută! R. Szucsik

http:/saptamanalvorba.wordpress.com

NUMĂRUL 15


Postul religios are la noi o foarte îndelungată tradiţie şi este puternic înrădăcinat în conştiinţa publică. Este bine să ştim că posturile, pe lângă purificarea spirituală îşi aduc aportul şi prin detoxifierea organismului care este extrem de benefică şi necesară. Postul Paştelui în care ne aflăm acum ajută organismul să scape de toxinele acumulate pe perioada iernii. Detoxifierea este un proces natural ce are loc continuu în organism. Suprasolicitarea sistemul digestiv, digestia incompletă, eliminarea deficitară duce la formarea unor compuşi neasimilabili ce devin toxici pentru organism. Aşadar, dacă aveţi respiraţie neplăcut mirositoare, depuneri pe limbă, constipaţie, balonare, transpiraţie cu miros intens, asociate cu cefalee,

România, un banc ...

Cine a zis că fericit este cel sărac cu duhul a zis-o la necaz, că sărac cu duhul nu era. Noi, românii, suntem oare fericiţi ? Aşa s-ar părea dacă ne uităm în curţile altora care ies puhoi în stradă strigându-şi nemulţumirile: spaniolii, grecii, italienii, ba şi pe la alţii mai vezi chestii de astea. Am, însă, o nelămurire care mă roade constant. De ce merg românii la ăştia cu slugăritul în încercarea de a-şi schimba soarta în bine ? Ş i de ce nu vin nemulţumiţii ăia la noi ? La noi este linişte, este bine, deci revoluţia noastră televizată ne-a schimbat viaţa din rău în bine. Şi atunci sigur că... Nu-i înţeleg pe unii care spun că, de fapt, am schimbat un rău cu unul şi mai mare. Oameni răi, invidioşi şi nostalgici se leagă de politicienii noştri care, chipurile, ar promova incompetenţa în dauna competenţei, tupeul în locul bunului-simţ, hoţia în dauna cinstei, nepotismul în dauna experienţei dovedite. Sunt legaţi la ochi de nu văd oameni valoroşi pe două-trei facultăţi de-odată şi mintenaşi trag şi de unul-două doctorate. Oameni capabili, ce mai... Vizibil au conducătorii noştri încredere în „omul de tip nou” şi îl promovează * şi responsabil pe post de ministru, director de * ori încă neprivatizate. Băieţi de băieţi, domnule, nu ca pe vremea mitraliatului când nu puteai ajunge nici măcar directoraş la o

ameţeli, somnolenţă, oboseală, scăderea energiei, gânduri sumbre, iritabilitate, tensiune ridicată, digestie deficitară este necesar să faceţi o cură de detoxifiere a organismului. Plantele medicinale contribuie la detoxifierea organismului prin stimularea circulaţiei sângelui şi a limfei şi, mai ales, prin amplificarea eliminărilor pe căile naturale: prin urină (diuretice), transpiraţie (sudorifice, diaforetice), bilă (coleretice-colagoge), scaun (laxative, purgative), expectoraţie (expectorante, fluidifiante ale sputei). Curăţarea organismului de toxine, pentru a fi completă şi corect realizată trebuie să parcurgă 3 etape principale: se începe cu curăţarea colonului, care este principala poartă de eliminare a materiilor reziduale din organism, se continuă cu detoxifierea ficatului, organul cheie în metabolizarea şi neutralizarea substanţelor toxice pe care le ingeram şi apoi cu purificarea sângelui şi a limfei, care transportă aceste substanţe în întregul corp. Echipa noastră de cercetare, a realizat o gamă de şase produse cu ajutorul cărora se poate face o detoxifiere completă şi corectă. -CURĂŢAREA COLONULUI recomandat pentru cure de detoxifiere, constipaţie, balonare, colesterol crescut, obezitate -CURĂŢAREA FICATULUI recomandat în hepatite, steatoză hepatică, consum cronic de medicamente, alcoolism, oboseală cronică -CURĂŢAREA ORGANISMULUI recomandat pentru cure de detoxifiere, alergii, afecţiuni cutanate, intoxicaţii cronice, gută -CURĂŢAREA SÂNGELUI recomandat în urticarie, eczeme, acnee,

întreprindere mai prăpădită dacă nu aveai vreo opt ani de vechime în domeniu. Mă mustră, totuşi, conştiinţa pentru că am spus cum că ar fi prea multă linişte pe la noi. Văd pe sticla televizorului mare tămbălău, demonstranţi, lanţuri, jandarmi, ţipete. Ei, uite că nu e chiar aşa de mare linişte... Mă lămuresc, sunt revoluţionarii cărora Bocul cel mic şi râncaci le-a luat cele vreo 26 de milioane de lei l u - nar şi pe viaţă, daţi ca recompensă de marele tolerant, zis şi „Tătuca”, spre mulţumire sufletească şi veşnică pomenire. Ce uită revoluţionarii noştri care ne schimbară soarta ar fi ca în revolta lor zgomotoasă să pună întrebări: unde sunt întreprinderile noastre, unde sunt locurile de muncă, de ce doar 20 % dintre elevi iau bacalaureatul, de ce importăm 75 % din alimente şi nu exportăm, de ce adunăm atâtea boli... Oare de ce nu întreabă ei de chestiile astea ? Şi de ce nu se întreabă pentru ce şi pentru cine au făcut ei Revoluţia sau dacă ei sunt cei care au făcut -o, poporul este mulţumit ? Întrebări bune şi de bun-simţ, * chiar sau nu ai * să se creadă că singurele întrebări ar fi de ce ne-au luat banii noştri şi când îi primim înapoi ? Un lucru este cert, noi, românii suntem campioni mondiali la făcut haz de necaz ţinând speranţa prizonieră.

psoriazis, uree şi acid uric crescut -SILUETA PERFECTĂ - SAŢIETATE CU FIBRE în cure de slăbire, colesterol şi lipide crescute, detoxifiere, constipaţie -ORGANISM SĂNĂTOS recomandat în cure de detoxifiere, imunitate scăzută, cure de slăbire Aceste produse se administrează timp de 1-2 luni, câte 1-2 linguri de 2 ori pe zi cu iaurt, miere sau apă. Cura începe cu produsul CURĂŢAREA COLONULUI, continuă cu CURĂŢAREA FICATULUI şi apoi cu CURĂŢAREA SÂNGELUI. Cei care au alergii şi afecţiuni cutanate, sau persoanele care ţin la sănătatea lor şi doresc să facă preventiv o cură de purificare pot apela la “CURĂŢAREA ORGANISMULUI”. Cei doresc să slăbească sănătos pot folosi “SILUETA PERFECTĂ- SAŢIETATE CU FIBRE”. Persoanele care au o imunitate scăzută şi necesită şi o detoxifiere pot folosi complexul natural din plante medicinale “ORGANISM SĂNĂTOS”. RECOMANDĂRI GENERALE pentru întrebuinţarea acestor preparate:

întreruptă. Aceste neplăceri vor dispărea după prima săptămână de cură. Dacă aceste reacţii ale organismului dumneavoastră la cura de dezintoxicare sunt prea supărătoare, reduceţi doza la o linguriţă de 1-2 ori pe zi, până la dispariţia disconfortului, apoi creşteţi gradat, menţinând o doză confortabilă. De altfel, fiecare persoană trebuie să îşi găsească doza care i se potriveşte. - Dacă în prima săptămână observaţi că urina şi scaunul au un miros puternic, sau o culoare mai închisă, iar transpiraţia este mai abundentă, semn că dezintoxicarea organismului a început. Continuaţi cura, aceste simptome vor dispărea după ce marea parte a toxinelor vor fi eliminate! - Este posibil să aveţi scaun de 2-3 ori pe zi. Dacă numărul scaunelor depăşeşte 3 pe zi, reduceţi doza la jumătate. - Produsele trebuie administrate la un interval de minim 2 ore faţă de medicamente, deoarece pot reduce absorbţia intestinală a acestora. Dacă urmaţi un tratament medicamentos lăsaţi să treacă minim 2 ore după ce aţi luat medicamentele, şi doar apoi folosiţi produsul CURĂŢAREA COLONULUI sau SILUETA PERFECTĂ - SAŢIETATE CU FIBRE. Pentru hidratare vă recomand pe lângă consumul de apă, ceaiuri care potenţează efectul de detoxifiere.

Ceaiul „PURIFICAREA - Consumaţi suficientă apă sau ceai ORGANISMULUI (DEPURATIV) pentru ca fibrele solubile şi insolubile Ceaiul „CURĂŢAREA să aibă cantitatea de lichid necesară SÂNGELUI” creşterii în volum şi normalizării tranzitului intestinal. În timpul curei de deCeaiul „CURĂŢAREA toxifiere consumaţi cel puţin 2 litri de COLONULUI” lichide pe parcursul zilei. - Dacă la începutul curei de detoxifiDr. Carmen NONN, ere apare senzaţia de greaţă, cu balomedic specialist medicină de faminare, uşoare crampe abdominale sau diaree, înseamnă că organismul începe lie, competenţă api-fitoterapie. FARES Orăştie să lucreze şi să elimine toxinele. Cura de purificare a organismului nu trebuie

Unora care se laudă reciproc Unui politician slugarnic

E făcut pentru-a primi poruncă Şi în fiecare clipă el se jură, De-i nevoie, pentru şefi şi-aruncă, Asemeni broaştei, capul în bordură !

Ce dacă se cred cineva Şi se laudă mereu cu mare foc, Cu asta, ei au inventat ceva: Pupincurismul reciproc.

Când salcie, când ghiocel Se adaptează după cum i se dictează Şi-n nemernicia sa e mândru mult de el, În orice clipă, oriunde pozează Când salcie, când ghiocel !

Unui ajuns Din gură el de toate poate, Sare la gât, jugneşte şi incită, Se caţără şi dă din coate, Dar, mai ales, o dă... cotită ! Vic Virgil Bălan

Romulus TOT

Talon de publicitate gratuită NUMELE……………………………………………………………….. ADRESA………………………………………………………………... PUBLICITATE………………………………………………………… ………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………….. Taloanele pot fi trimise şi la adresa ELECTRONICĂ vorba.orastie@gmail.com. Anunțul dumneavoastră va fi găsit şi online pe paginile noastre. VORBA

https://www.facebook.com/Vorba.Orastie

PAGINA 12

http:/saptamanalvorba.wordpress.com

NUMĂRUL 15

Vorba nr 15