Page 1

2010 2019

portfolio Daniel MuĂąoz Esteban


informació bàsica: 2 curriculum vitae 4 carta de recomanació

acadèmic: 6 cooperart cooperativa d’habitatges artistes

per

18 sofronia transformació d’una antiga caserna en escola de circ 22 el origen del vino disseny i traçat de un tren Burdeus-Vilafranca

professional: 26 0117 reforma d’una assessoría centre de Reus

al

30 Afew transformació d’una nau industrial en desús en coworking 34 Halepensis concurs pel disseny de 70 Habitatges de protecció oficial 38 LIFE concurs pel disseny de 70 Habitatges de protecció oficial


curriculum vitae


DANIEL MUÑOZ

INFORMACIÓ BÁSICA

Desde petit he tingut un gran interés per l’arquitectura, la construcció i el diseny. Amb el pas dels anys aquest interés s’ha focalitzat i ha cristalitzat en la decisió d’estudiar Arquitectura.

Reus, Tarragona

daniel.munoz.es@gmail.com

Durant la carrera m’he centrat en l’estudi de la preexistencia com a eina de projecte, l’estandarització com a medi per fer arribar diseny de qualitat a tothom i la polivalencia com a recurs per allargar la vida d’un diseny.

608 75 65 60

graduat en arquitectura

SOBRE MÍ

Portfolio: https://issuu.com/danielmunozes/docs/portfolio_danielmu__ozesteban

Actualment, haver realitzat aquesta carrera ha posat al meu abast les eines adecuades per a poder gaudir de la meva passió en l’ambit professional.

EXPERIENCIA

ACADÈMIC

Col·laborador a Roel-Sánchez arquitectura arquitecte 1 mes Barcelona, Catalunya

2019

Arquitecte a Carles Enrich Studio arquitecte, project manager 14 mesos Barcelona, Catalunya

2018 PREMI: MILLOR PFG POR LA SEVA CONTRIBUCÓ EN PROMOURE L’ECONOMÍA SOCIAL otorga Univ. Pompeu Fabra y Aracoop FINALIZACIÓ DEL GRAU EN ARQUITECTURA Entrega del pfg COOPERART, 9.5 Reus, Catalunya

Inici reforma Assessoria X.Masdéu arquitecte por compte propi, 12 meses Reus, Catalunya

2017

2HB, Josep Maria Toldrà i Jordi Sardà arquitecte en pràctiques, 15 mesos Reus, Catalunya

PROFESSOR CONFERENCIANT EN PATRIMONI A LA URV 3 anys (actualment en actiu) Tarragona, Catalunya ERASMUS POLITÈCNIC DE TORINO 6 mesos Torino, Italia

2015 BASF The Chemical Company arquitecte en práctiques, 4 mesos Tarragona, Catalunya

2014

BASF The Chemical Company arquitecte en pràctiques, 4 mesos Tarragona, Catalunya

2013 INICI DEL GRAU EN ARQUITECTURA Universitat Rovira i Virgili Reus, Catalunya BATXILLERAT TECNOLÒGIC IES Salvador Vilaseca Reus, Catalunya

2010 LERSO ENGINYIERS delineant, 2 mesos Reus, Catalunya

autocad

revit

photoshop

il·lusrator

català

castellà

anglès

italià

NATIU

NATIU

B2

A2

SOFTWARE

IDIOMES

3

indesign

sketchup

rhino

office


carta de recomanaciรณ


Carles Enrich Giménez, arquitecte Soci fundador Carles Enrich Studio carles@carlesenrich.com www.carlesenrich.com Professor associat Departament de projectes ETSAB (UPC) Barcelona, 27 de juny de 2019 El Daniel Muñoz Esteban ha completat una col.laboració de 14 mesos en el nostre estudi amb uns resultats satisfactoris que detallo a continuació. Ha demostrat serietat i rigor en totes les fases dels projectes. Té capacitat de comprensió i representació de diferents escales en les àrees d'edificació i urbanisme, cosa que ja va demostrar en la seva etapa d'estudiant a la EAR de Reus, on vaig tenir-lo d'alumne durant el curs acadèmic 2011-2012. En el període de col.laboració en el despatx ha tingut la ocasió de participar en concursos i projectes executius, per tant crec que la seva experiència ha estat molt completa i panoràmica. Destaco la seva capacitat de treballar en equip i la seva iniciativa en la comunicació amb col.laboradors i agents externs, la qual cosa facilita tasques de gestió internes. En aquests 14 mesos el Daniel Muñoz ha format part de l'equip de treball en diferents concursos d'habitatge per l'INCASOL i l'IMPSOL, algun dels quals ha obtingut un primer premi, així com ha participat en el concurs del Centre de Salut de Pollença, també guardonat amb un primer premi. A banda d'aquests concursos, el Daniel Muñoz també ha col.laborat en la redacció del projecte executiu del Casal de Barri de Vallcarca i dels Tallers A few-Jewels. Crec que el Daniel Muñoz és un bon candidat per cobrir la posició que s'està ofertant. Atentament,

Carles Enrich, arquitecte

5


per

atorgat per Aracoop i Universitat Pompeu Fabra

projecte final de grau Reus Aquest projecte final de carrera té com a finalitat reflexionar sobre l’habitatge i l’espai laboral. La cooperativa, un sistema de gestió col·lectiva d’espais i recursos, s’incorporarà sobre un teixit industrial ja en desús i creixent estat d’abandó, amb la finalitat d’obrir aquest barri a la ciutat. En la construcció del projecte participaran diversos agents: la constructora, que executarà els elements més compromesos; la cooperativa, construirà tancaments i particions; i habitants, que podran modificar els seus habitatges per a satisfer futures necessitats d’espai. tribunal: Arturo Frediani, Inés de Rivera, Marta Gracia

premis: millor pfg per la seva contribució en posicionar i promourer l’economia social profesors: David Tapias (tutor), Jordi Sardà (cotutor)

cooperart cooperativa d’habitatges artistes

El projecte es desenvoluparà per fases per a poder garantir la seva consolidació en el barri.


Mercado del Carrilet

Estación de bus de Reus

Salou

Riera Miró

Plaza Hércules

Las “Casas Baratas”

Santuario de Misericordia

Plaza de la Pastoreta

7


FASE 1 2020

FASE 2 2025

FASE 3 2030

FASE 4 2035

FASE 5 2040

FASE 6 2045

fases de construcciรณ del projecte


talleres de alquiler

Mercado del Carrilet

Estación de bus de Reus

Salou

taller de carpintería

Riera Miró

espacios expositivos

bloque de viviendas

Plaza Hércules

espacio polivalente

viviendas taller x6

viviendas taller x5

Las “Casas Baratas”

edificio administrativo

Santuario de Misericordia aulas taller

axonometría de la proposta 9


11


aula taller tipus 13


habitatge taller ampliable tipus 15


coberta acabat zinc panell sandwitch 80mm: OSB + llana de roca + OSB aïllant tèrmic llana de roca 10mm biguetes de fusta 50mm x 150mm fals sostre

taulell teboroof III 15mm llana de roca 100mm taulell OSB 10mm balconera iscletec 78

paviment exterior sobre plots capa separadora impermeabilitzant capa separadora morter de pendents forjat alveolar de fusta

morter autonivellant 10mm solat de morter terra radiant 70mm tubs terre radiant mallasso corrugat Ø6mm capa separadora impermeabilitzant capa separadora forjat alveolar de fusta fals sostre

morter de pendents capa separadora impermeabilitzant capa separadora formió HA25 mallasso corrugat Ø8mm xapa grecada impermeabilitzant capa separadora

taulell teboroof III 15mm llana de roca 100mm taulell OSB 10mm porta d’accés

perfil metàl·lic L 300x300x25

taulell teboroof III 15mm llana de roca 100mm taulell OSB 10mm balconera iscletec 78

paviment exterior sobre plots capa separadora impermeabilitzant capa separadora morter de pendents forjat alveolar de fusta

morter autonivellant 10mm solat de morter mallasso corrugat Ø6mm capa separadora forjat alveolar de fusta

morter autonivellant 10mm solat de morter terra radiant 70mm tubs terre radiant mallasso corrugat Ø6mm capa separadora impermeabilitzant capa separadora forjat alveolar de fusta fals sostre

morter de pendents capa separadora impermeabilitzant capa separadora formió HA25 mallasso corrugat Ø8mm xapa grecada impermeabilitzant capa separadora

paviment exterior sobre plots capa separadora impermeabilitzant capa separadora morter de pendents forjat alveolar de fusta

paviment exterior sobre plots forjat alveolar de fusta

morter autonivellant 10mm solat de morter terra radiant 70mm tubs terre radiant mallasso corrugat Ø6mm capa separadora impermeabilitzant capa separadora forjat alveolar de fusta

morter de pendents capa separadora impermeabilitzant capa separadora formió HA25 mallasso corrugat Ø8mm xapa grecada impermeabilitzant capa separadora

taulell teboroof III 15mm llana de roca 100mm taulell OSB 10mm porta d’accés

perfil metàl·lic L 300x300x25

taulell teboroof III 15mm llana de roca 100mm taulell OSB 10mm balconera iscletec 78

taulell teboroof III 15mm llana de roca 100mm taulell OSB 10mm porta d’accés

perfil metàl·lic L 300x300x25

taulell teboroof III 15mm llana de roca 100mm taulell OSB 10mm balconera iscletec 78

panot de formigó morter de pendents capa separadora impermeabilitzant capa separadora solera base de morter mallasso corrugat Ø8mm solera de formigó HA-25 morter autonivellant 10mm solat de morter terra radiant 40mm mallasso corrugat Ø6mm forjat alveolar de fusta sanitari

pilar metàl·lic HEB 260mm placa metàl·lica d’anclatge sabata de formigó formigó de neteja

secció constructiva del bloc d’habitatges

taulell teboroof III 15mm llana de roca 100mm taulell OSB 10mm


habitatge ampliable tipus 17


sofronia transformació de’un antiga caserna en escola de circ projectes cinquè curso Reus El present projecte proposa la rehabilitació d’una antiga caserna de la guàrdia civil actualment en desús. El programa plantejat és una escola de circ combinada amb una residència d’estudiants.

profesors: David Tapias, Arturo Frediani, Jordi Sardà, Pedro Garcia

En un barri les plantes baixes del qual estan caient en desús, es proposa ocupar les adjacents a la caserna (totes buides) per a revertir aquest procés d’abandó. Per a distribuir el programa es construeix una plaça de petites dimensions que connecta l’espai principal de l’escola amb els espais d’oci de la residència i les plantes baixes rehabilitades. L’espai principal de l’escola (servit) resulta del duplicat de l’edifici de l’antiga caserna, que funcionarà com a espai servidor.


19


21


companys d’equipo: Xavier Sànchez, Mercè Roures

l’origen del vi disseny i traçat d’un Burdeus-Vilafranca

tren

projectes quart curso Burdeus

professors: Anton Salvadó, Inés de Rivera, Nuria Salvadó, Francesc Santacana

Després d’un viatge a Bordeus amb l’equip de professors de quart es proposa als grups de treball el següent exercici: dissenyar un tren i el seu recorregut per a anar des de Bordeus fins a Vilafranca del Penedès. Amb la intenció de donar-li un sentit a aquest viatge més enllà del desplaçament d’un punt A a un punt B, pensem que el recorregut hauria d’estar relacionat amb l’origen del vi (totes dues ciutats són conegudes per la seva producció vinícola). Va ser llavors quan sospitem que tot aquest viatge pot convertir-se en una nova aventura de Tintín. El projecte, com no podia ser d’altra manera, és un còmic.


23


25


coautoria: Anna Castellà

0117 reforma d’una asesoría al centre de Reus professional Reus, España Aquest projecte és el primer desenvolupat fora de l’escola, i arrenca al gener de 2017, quan Xavi, el client, es posa en contacte amb nosaltres perquè desitja ampliar i reestructurar el seu local. El negoci de Xavi es divideix en dues empreses: una assessoria i una empresa de treball temporal, que actualment comparteixen espai en un entresòl. Desplaçant l’activitat de la ETT a la planta baixa, on té accés des del carrer, guanyem espai per redistriubir el programa de l’assessoria.

client: Asesoría Xavier Masdéu

L’element principal que utilitzem per a reorganitzar l’espai són una sèrie d’armaris que amplien l’espai d’emmagatzematge i reordenen els espais de treball, complint a vegades la funció d’envà, porta o finestra.


27


29


estudi: Carles Enrich Studio SLP

Afew transformació d’una nau industrial en desús en coworking professional Barcelona La premisa que el client d’aquest projecte prosa sobre la taula és complexa: vol transformar una antiga nau en desús en un espai de treball d’oficines tipus coworking, i que en un futur aquestes puguin convertir-se en habitatges taller. Per a tals efectes es plantejen dues capses de fusta que travessen el forjat de nova construcció fins al terra per tal de cocentrar lavabos y futures cuines. A la part posterior de la nau es planteja un pati, que permetrà la il·luminaci´ó i la ventil·lació creuada a totes les estances de l’edifici, ja siguin oficines o habitacions.

cliente: Afew Jewels S.L.

L’estructura consta de forjats de CLT i i pilars de fusta laminada, rigiditzats per la capsa d’escala. Els plànols mostrats a les següents pagines són de la versió final del projecte, com a oficines.


31


18_06 arquitecte,Daniel Muñoz Esteban,

ColaboradorEs: Joan Martí Elias, Carles Enrich Gimenez,

arquitecto

Situación: C/ Treball, 71, Barcelona 08019 Promotor: Afew Jewels e:1/100

2,4

2,3

+7.69

4m.

+11.63

4,6

5,69

4,68

0m.

2,4

0,56

1m.

4,7

2m.

+5.25

9,85

1,77

3,12

2,3 +0.00

Afew Jewels Ateliers al C/Treball 71

2,4

5

+2.60

-0.09

PROYECTO EJECUTIVO

ESTRUCT

E01 Cim HA-25 / B hormigón madera. E02 Form HA-25 / B grava de 1 acero B50 E03 Pila barnizado E04 Viga elementos E05 Tec formada p E06 Cer

CERRAMI

+0.00 1,1

PI04

2,2 T03

T03

E03

0,76 T01

2,19

2,19

T03

0,75 T01

T03

E03

2,2

1,2 T02

T03

1,28 T01

E03

E03

5,42

3,64

E03

2,2

2,27

2,38

0,76 T01

1,1

3,4 T03

T02

2,12

1,3 T01

4,04

Pati

2,27

P03 20,54

17,64

11,04

3,64

4,89

E03

4,96

E03

2,43

PI02

PI01 Mur 200x400x2 PI03 Tras 100x400x2 PI04 Lim PI05 Rev de hormig PI06 Dob 100x400x2

E03

11,02

4,91

E03

PARAMEN

1,85

4,7

E03

PI03 1

PI01

9,85

A02

Espai de Treball

P01

Escales

3,12

2,36

P02

PI06

2,32 Lavabo Adaptat

E03

PI01, PI0 elástica de penetració

4,73

E03

PAVIMEN

3

2,73

1,73

E03

1,77 Ascensor

1,57

A01

1

PI05

1,27

+0.00

T04

-0.90

T04

T04

T04

T04

T02

-0.45

T01 Cier acabado d abeto de galvanizad T02 Balc hoja batien T03 Balc hojas batie T04 Ven hojas batie T05 Balc hoja batien T06 Clar distancia. T07 Clar T08 Pan térmico ríg

T04

T04

Local

T04

T04

-0.09

P01 Pav P02 Pav esmaltado precio med cerámica 13888) P03 Pav Impermea impermea P04 Pav polimérico

BARANDA

B01 Bara pintado bla OTROS: SUPERFÍCIES ÚTILES


33


estudi: Carles Enrich Studio SLP

Halepensis Concurs pel disseny de 70 Habitatges de protecció oficial profesional Castelldefels Projecte guanyador del concurs per al disseny de 70 habitatges de protecció oficial al municipi de Castelldefels.

cliente: Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial “IMPSÒL”

El conjunt es planteja com dues unitats separades per potenciar la transparència i la continuitat de l’espai públic entre el carrer Pietat i els jardins del Castell. Estructuralment es proposa una estructura de formigó sota rasant i una estructura de fusta sobre rasant. Amb la fusta s’aconsegueixen els avantatges de la construcció en sec: prefabricació, fácil manipulació i transport. La distribució interior respón a l’optimització de les capses d’escala, dels espais distribuïdors i dels patis, col·locats estratègicament al centre, l’àrea més fosca, afavorint la il·luminació i ventil·lció de tot el conjunt.


Instal·lacions

SISTEMA CONSTRUCTIU Estructura 1. Pilars de fusta laminada de 20 x 20 _ 2. Jàsseres de fusta laminada de 20 x 40 _ 3. Pantalles de CLT per a murs de façana de 15 cm _ 4. Panells de CLT per a forjats de 15 cm _ 5. Pilars de formigó de 30 x 40 6. Llosa de formigó armat 30 cm cantell. Tancaments exteriors 7. Sistema SATE amb aïllament de fibres de fusta natural i arrebossat amb morter de calç aplicat sobre panell OSB de 2 cm col.locat sobre rastrells de 4 x 4 _ 8. Tancament de policarbonat per a coberta celoberts _ 9. Porticones de fusta _ 10. Baranes de perfils metàl.lics _ 11. Gelosia de gero col.locat de cantell per a ventilació aparcament _ 12. Coberta ajardinada Acabats interiors 13. Paviment parquet de fusta _ 14. Envans de cartró guix amb acabat pintura de calç_ 15. CLT cara vista sense revestir _ 16. Finestres de fusta de pi acabat lasur incolor

3

1 2

9

4 10 8

6 5

4. Reciclatge

35


22

HHAALLEEPPEENNSSIISS 18,70

10,45

18,70

18,70

10,45

18,70

AMR AMR48,05 48,05

45,80 45,80

42,70 42,70

39,60

39,60

36,50

36,50

33,40

33,40

30,30

30,30 26,98

26,98

IMPLANTACIÓ TOPOGRÀFICA

IMPLANTACIÓ TOPOGRÀFICA · Integració topogràfica: lleugera modificació topogràfica per millorar la privacitat dels habitatges de plantes baixes i adaptar l'edificació al terreny. per millorar la privacitat dels habitatges de · Integració les topogràfica: lleugera modificació topogràfica · Mínima excavació: optimització de les plantes soterrani. L’aparcament es construeix minimitzant les plantes baixes i adaptar l'edificació al terreny. l’excavació, aconseguint il.luminació i ventilació natural en els dos nivells. · Mínima excavació: optimització de les plantes soterrani. L’aparcament es construeix minimitzant · Optimització sistemes estructurals: els pilars de fusta tenen continuïtat vertical amb l'estructura de l’excavació, aconseguint il.luminació i ventilació natural en els dos nivells. formigó evitant estintolaments a l'aparcament. · Optimització sistemes estructurals: els pilars de fusta tenen continuïtat vertical amb l'estructura de formigó evitant estintolaments a l'aparcament.

LLEUGERESA

FONAMENTACIÓ

Reducció del 50% de les càrregues permanents LLEUGERESA Minimització de residus de la construcció

Reducció del 50% de les càrregues permanents Edifici convencional Proposta Minimització de residus de la construcció

Reducció del 30% del cost de fonamentació FONAMENTACIÓ Compensació increment estructura de fusta

SECCIONS

SECCIONS

TANCAMENTS EXTERIORS

Estalvi de 225€/m2 de les terrasses en voladiu

TANCAMENTS EXTERIORS Compensació increment façanes

Reducció del 30% del cost de fonamentació Edifici convencional Proposta Compensació increment estructura de fusta

Estalvi de 225€/m2 de les terrasses en voladiu Proposta Edifici convencional Compensació increment façanes

Edifici convencional

Proposta

Edifici convencional

Proposta

700 Kg/m2

350 Kg/m2

6,29 %

4,84 %

Edifici convencional 95 €/m2 (PEM)

700 Kg/m2

350 Kg/m2

6,29 %

4,84 %

2m

e.1/125

2m

e.1/125

Habitatges 2D+. Els àtics presenten la tipologia passant amb terrassa privda com a habitació exterior

Habitatges 2D+. Els àtics presenten la tipologia passant amb terrassa privda com a habitació exterior

La lleugeresa i compacitat del projecte permeten assolirRÀTIOS els ràtios establerts

La lleugeresa i compacitat del projecte permeten Sobre rasant Sota rasant assolir els ràtios establerts

130 €/m2 (PEM)

95 €/m2 (PEM)

0

0

RÀTIOS

378,15 €/m2 (PEM) 659,66 €/m2 (PEM)

Proposta

Sobre rasant

Sota rasant

130 €/m2 (PEM)

378,15 €/m2 (PEM) 659,66 €/m2 (PEM)

H2 H2

H3

H2 H2

H3 H2

H1

3D

3D

2D

H2

3D

3D

Habitatge - 3D

2D+

H2 - habitació 2

Habitatge - 1D

Superfície útilmenjador de vendacuina* EMC - estar H1 - habitació 1 B - bany

9,02 m2

Habitatge - 2D B - bany

27u. - 39% 3,32 m2

- espai rentadora EMC -ER estar menjador cuina H1 - habitació 1 útil de venda Superfície H2 - habitació 2 B - bany ER - espai rentadora

30,542,84 m2 m 10,45 m2 m2 56,17 9,02 m2 3,32 m2 2,84 m2

Superfície útil de venda

56,17 m2

2

B 3,32 m2

ER 2,84 m2

H1 10,45 m2

57,49 m2 9,65 m2

ER 2,84 m2

9u. - 13%

2 62,32 22,97m m2

10,23 m 2,97 m2

H1 10,45 m2

2

Habitatge - 1D ER - espai rentadora EMC - estar menjador cuina* Superfície útil de venda H1 - habitació 1 B - bany 18,70 ER - espai rentadora Superfície útil de venda

9u.1,95 - 13% m2 2 22,97 38,12m m2 10,23 m2 2,97 m2 1,95 m2

3,20

2D

2 71,37 27u.m - 39% 5,24 m2 m2 30,54 76,61 m2 m2 10,45

10,00 m 57,49m m22 9,66 9,65m m22 2,97 62,32 m22 3,16 m

3,20

2D

Total sup. útil interior Superfície útil exterior

31,70 m2 10,00 m2 m2 10u.9,66 - 14% 2,97 m2 31,70 m22 3,16 m2

EMC 30,54 m2

38,12 m2

estenedor

18,70

2D

EMC 30,54 m2 3,20

3D

1D 3D

2D

estenedor

3D

B 3,22 m2

3,20

3D

HABITACIONS

B 3,32 m2

1D

3,20

9,12 m 2 8,8471,37 m2 m2 3,225,24 m2 m 76,61 m2 2,32 m2

Total sup. útil interior Habitatge - 2D Superfície exterior EMCútil - estar menjador cuina Superfície útil de venda H1 - habitació 1

2D

H1 - habitació 1 sup. útil H2 Total - habitació 2 interior útil exterior B - Superfície bany útil de venda ER Superfície - espai rentadora

10u. - 14%

3,20

H2 - habitació 2 Total sup.3útil interior H3 - habitació Superfície útil exterior B - bany Superfície útil de venda ER - espai rentadora

2D

2D

EMC - estar menjador cuina H1 - habitació 1 H2 - habitació Habitatge - 2D+ 2 B - bany EMC - estar menjador cuina ER - espai rentadora

HABITACIONS

ZONES HUMIDES

H1

Habitatge - 2D+

37,35 m2 10,52 m2 9,12 m2 24u. - 34% 8,84 m2 37,35 m2 2 3,22 m 10,522,32 m2 m2 2

PATIS I NUCLI

1D

H1

24u. - 34%

ZONES HUMIDES

H1

2D

H1

EMC - estar menjador cuina H1 - habitació 1 H2 - habitació 2 Habitatge - 3D H3 - habitació 3 EMC - estar menjador cuina B - bany H1 - habitació 1 ER - espai rentadora

3D

2D

2D+

H1

PATIS I NUCLI H1

H1

3D

1D

ER 2,32 m2 estenedor

H2 9,02 m2 H2 9,12 m2

3D

3D

B 3,22 m

ER 2,32 m

2

2

estenedor

H2 9,02 m2 3,20

PRESSUPOST Mov. de Terres i Gestió de residus

PRESSUPOST

Tancaments i divisòries

118.816,37 €

2,80% 7,68% 7,85%

126.030,22 €

2,97%

Tancaments practicables exteriors

371.725,50 €

8,76%

Serralleria

182.468,00 € 4,30%

41.585,73 € 0,98%

205.382,58 € 4,84%

Estructura

988.721,94 € 23,30%

Tancaments practicables interiors

118.816,37 € 2,80%

289.402,73 €

RevestimentsEquipaments horitzontals

325.896,33 € 7,68% € 2,05% 86.990,56 333.110,18 925.070,31 € 7,85% € 21,80%

Tancaments practicables Sanejament interiors

6,82%

126.030,22 €70.865,48 2,97% €

Tancaments practicables 8,76% € Instal·lacionsexteriors de transport371.725,50 €50.921,30 Urbanització i jardineria

182.468,00 € 4,30% € 62.802,94

EquipamentsSeguretat i salut

86.990,56 €63.651,63 2,05% €

Instal·lacionsTOTAL PEM

925.070,314.243.441,81 € 21,80% €

Sanejament D.G. i B.I. (19% sobre PEM)70.865,48806.253,94 € 1,67% € 50.921,30 € 1,20% € 5.049.695,75 62.802,941.060.436,11 € 1,48% €

Seguretat i salut 63.651,636.110.131,86 € 1,50% € TOTAL PRESSUPOST LICITACIÓ TOTAL PEM

4.243.441,81 €

D.G. i B.I. (19% sobre PEM) TOTAL PEC PLANTA TIPUS

806.253,94 € 5.049.695,75 € 3m e.1/200

0

IVA (21% sobre PEC)

1.060.436,11 €

TOTAL PRESSUPOST LICITACIÓ

6.110.131,86 €

PLANTA TIPUS

0

3m

e.1/200

100%

+42,70m

Sup. construida Habitatges Circulacions

2D+

1059,94m² 1003,14 m2 56,80 m2

1,67% Nombre habitatges: 15 hab. 3 +42,70m 1 hab. 1,20% PLANTA 1D 2D 4 hab. 1,48% Sup. construida 1059,94m² 5 hab. 2D+ 1,50% Habitatges 1003,14 m2 5 hab. 3D 56,80 m2 100% Circulacions

Nombre habitatges: 15 hab.+45,80m PLANTA 4 Sup. construida 1 hab. 466,96m² 1D 2D 4 hab. Nombre habitatges: 2D+ 5 hab. 8 hab 1D 3D 5 hab. 2 hab. 2D+ 3D

PLANTA 4 Sup. construida

5 hab. 1 hab.

+45,80m 466,96m²

Nombre habitatges: 1D 2D+ 3D

8 hab 2 hab. 5 hab. 1 hab.

EMC 37,35 m2

T 5,24 m2

2D+

2D+

2D+

2D+

2D+

2D+

T 5,24 m2

H3 8,84 m2

H1 10,18 m2

3,20

Instal·lacionsTOTAL de transport PEC Urbanització iIVA jardineria (21% sobre PEC)

PLANTA 3

3,20

Serralleria

2D+

2D+

3,20

Tancaments i divisòries

RevestimentsInstal·lacions verticals

EMC 37,35 m2

3,20

6,82%

333.110,18 €

Revestiments horitzontals

Revestiments verticals

27,50

289.402,73 €

325.896,33 €

Mov. de Terres i Gestió de residus Fonaments i contenció Cobertes

4,84%

3,20

988.721,94 € 23,30%

27,50

205.382,58 €

Cobertes

2D+

41.585,73 € 0,98%

Fonaments i contenció Estructura

H2 9,12 m

2

24,60

2,70

En les plantes àtics tots els habitatges disposen de terrasses enteses com habitacions exteriors. Aquest buidatge en la corona interior afavoreix la il.luminació dels patis, millorant el confort acústic i permetent el compliment de l'edificabilitat.

24,60

3,10

H3 8,84 m2

0

UNITAT D’AGREGACIÓ A-B

1,5m

2,70

En les plantes àtics tots els habitatges disposen de terrasses enteses com habitacions exteriors. Aquest buidatge en la corona interior afavoreix la il.luminació dels patis, millorant el confort acústic i permetent el compliment de l'edificabilitat. 15

UNITAT D’AGREGACIÓ A-B

2,80

H1 10,18 m2

e.1/100

3,10

0

1,5m

2,80

e.1/100

16

15

7

14

7 C O N C U14 R S P E R U N E D I F I C I D ’ H A B I TATG E S A M B P R OT E C C I Ó O F I C I A L A L A PA R C E L · L A H 1 D E CA S T E L L D E F E L S

C O N C U R S P E R U N E D I F I C I D ’ H A B I TATG E S A M B P R OT E C C I Ó O F I C I A L A L A PA R C E L · L A H 1 D E CA S T E L L D E F E L S

16

13

13

Habitatges 3D. Els habitatges en cantonada es configuren com la suma d'espais concatenats.

Habitatges 3D. Els habitatges en cantonada es configuren com la suma d'espais concatenats.


estenedor

ESTRATÈGIA ENERGÈTICA 2D

3,20

3D

· Patis interiors: garanteixen la ventilació creuada de tots els habitatges afavorint la dissipació del calor en períodes de màxima demanda de refrigeració. Possibilitat de tancar els patis com a atris dinàmics. · Sistema SATE-ETICS d’aïllament per l’exterior amb morter de calç: ofereix una transmitància tèrmica adient i limita les pèrdues energètiques dels ponts tèrmics. Millora condicions higroscòpiques. B 3,22 m2 ER 2,32 m2 · Protecció solar amb porticons de fusta: control de la incidència de la radiació solar des de l'exterior. H2 9,02millora m2 · Coberta ajardinada: aïllament i inèrcia tèrmica. Afavoreix estenedor reducció efecte illa de calor

1D 3D

3D

H2 9,12 m2

INTEGRACIÓ EN L'ENTORN

EDIFICABILITAT

·Configuració compacta: l'absència de terrasses en voladiu ofereix una Mov.que de Terres i Gestió de residus amb41.585,73 € 0,98% formalitat favoreix la integració el Castell.

289.402,73 €

6,82%

Revestiments horitzontals

325.896,33 €

7,68%

333.110,18 €

7,85%

126.030,22 €

2,97%

Tancaments practicables interiors Tancaments practicables exteriors

371.725,50 €

Serralleria 45

38

28

182.468,00 € 4,30%

Equipaments 46

39

29

Instal·lacions 47

40

48

41

Sanejament

30

Instal·lacions de transport

31

86.990,56 €

1,67%

50.921,30 €

1,20% 1,48%

33

63.651,63 €

1,50%

4.243.441,81 €

100%

34

D.G.52i B.I. (19% sobre PEM)

35

806.253,94 €

TOTAL 53 PEC

36

5.049.695,75 €

43

IVA 54 (21% sobre PEC)

1.060.436,11 €

TOTAL PRESSUPOST LICITACIÓ 55

44

56

PLANTA SOTERRANI 0 PLANTA TIPUS

+26,98m 3m e.1/200

Sup. construida: (sota rasant)

1339,32 m2

Habitatges Circulacions Aparcament Instal·lacions

0,00 m2 0,00 m2 1339,32 m2 0,00 m2

77

+42,70m 63

60

57

64

61

58

65

62

59

2D+ 66

15 hab. 1 hab. 4 hab. 5 hab. 5 hab.

EMC 37,35 m2

2D+

2D+

Nombre habitatges: ACCÉS 8 hab PARKING 1 1D 2 hab. 2D+ 5 hab. 3D 1 hab.

72

75

73

76

19

12

22

13

3

21

14

4

22

2

5 6

23 24

15

7 8

25

16

26

17

9

27

18

10

71

SISTEMA CONSTRUCTIU

Tancaments exteriors 7. Sistema SATE amb aïllament de fibres de fusta natural i arrebossat amb morter de calç aplicat sobre panell OSB de 2 cm col.locat sobre rastrells de 4 x 4 _ 8. Tancament de policarbonat per a coberta celoberts _ 9. Porticones de fusta _ 10. Baranes de perfils metàl.lics _ 11. Gelosia de gero col.locat de cantell per a ventilació aparcament _ 12. Coberta ajardinada

4

68

70

1

HIVERN edifici compacte

Estructura 1. Pilars de fusta laminada de 20 x 20 _ 2. Jàsseres de fusta laminada de 20 x 40 _ 3. Pantalles de CLT per a murs de façana de 15 cm _ 4. Panells de CLT per a forjats de 15 cm _ 5. Pilars de formigó de 30 x 40 6. Llosa de formigó armat 30 cm cantell.

69

11

ESTIU edifici ventilat

T 5,24 m2

1

67

+45,80m 466,96m²

PLANTA 4 Sup. construida

24 °C

ACCÉS PARKING

1059,94m² 1003,14 m2 56,80 m2

Nombre habitatges: 1D 2D 2D+ 3D

6.110.131,86 €

37

PLACES D'APARCAMENT:

4.725.190,08 €

8 °C

3,20

70.865,48 € 62.802,94 €

50 Seguretat i salut 51 PEM TOTAL

Sup. construida Habitatges Circulacions

925.070,31 € 21,80%

32

PEM:

32 °C 26 °C

24 10 27 9

2D+

PLANTA 3

8,76% 2,05%

42 49 Urbanització i jardineria

70

3,20

Tancaments i divisòries

NOMBRE D’HABITATGES: 34% Habitatges de 3D: 14% Habitatges de 2D+: 39% Habitatges de 2D: 13% Habitatges de 1D:

27,50

Fonaments i contenció 205.382,58principal € 4,84% prefabricada de · Construcció lleugera i ecològica: estructura Estructurade moviments de terra i 988.721,94 € 23,30% fusta, reducció fonamentació, reducció de residus, aïllament exterior continu, absència de ponts tèrmics. Cobertes 118.816,37 € 2,80%

Revestiments verticals

SUP. CONSTRUÏDA (sobre rasant): 5.278,63 m Superfície útil lloguer: 4194,50 m2 Ratio Sup. útil/construïda: 80% 2D+ SUP. CONSTRUÏDA (sota rasant): 2.013,33 m2

3,20

· Permeabilitat urbana: el conjunt es planteja com dues unitats separades per potenciar la transparència i la continuitat de l’espai públic entre el carrer Pietat i els jardinsPRESSUPOST del Castell.

2

ACCÉS HABITATGES

3

24,60

H3 8,84 m2 H1 10,18 m2 Acabats interiors 13. Paviment parquet de fusta _ 14. Envans de cartró guix amb acabat pintura de calç_ 15. CLT cara vista sense revestir _ 16. Finestres de fusta de pi acabat lasur incolor

ACCÉS HABITATGES

2,70

En les plantes àtics tots els habitatges disposen de terrasses enteses com habitacions exteriors. 74 77 Aquest buidatge en la corona interior afavoreix la il.luminació dels patis, millorant el confort acústic i permetent el compliment de l'edificabilitat. PLANTA BAIXA

+30,30m

Sup. construida: (sobre rasant) (sota rasant)

531,99 m2 532,86 m2

Habitatges Circulacions Aparcament Instal·lacions

351,93 m2 180,06 m2 494,16 m2 38,70 m2

Nombre habitatges:

5 hab.

1D 2D 2D+ 3D

1 hab. 2 hab. 0 hab. 2 hab.

3,10

2,80

3 UNITAT D’AGREGACIÓ A-B

0

1,5m

e.1/100

1 2

3

15

16

9

3

14

7

2

PLANTA 1 +33,40m PLANTA 2 Sup. construida: (sobre rasant) 821,72 m2 Sup. construida: (sota rasant) 147,25 m2 (sobre rasant) C O N C U R S P E R U N E D I F I C I D2’ H A B I TATG E S A M B P R OT E C C I Ó O F I C I A L A L A PA R C E L · L A H 1 D E CA S T E L L D E F E L S Habitatges 719,87 m 2 Habitatges Circulacions 101,85 m 2 Circulacions Aparcament 127,95 m Aparcament Instal·lacions 39,30 m2 nstal·lacions Nombre habitatges: 10hab. Nombre habitatges: 1D 1 hab. 1D 2D 5 hab. 2D 2D+ 0 hab. 2D+ 3D 4 hab. 3D PLANTA ENTRESOL

PLANTES

0

5m

e.1/500

4 10 8

13

ACCÉS HABITATGES

+36,50m +39,60m 1185,96 m2

Habitatges 3D. Els habitatges en cantonada es configuren com la suma d'espais concatenats. 1108,04 m2 77,92 m2 0,00 m2 0,00 m2

6 5

16 hab. 2 hab. 8 hab. 0 hab. 6 hab. 1. Aparcament Cotxes

C O N C U R S P E R U N E D I F I C I D ’ H A B I TATG E S A M B P R OT E C C I Ó O F I C I A L A L A PA R C E L · L A H 1 D E CA S T E L L D E F E L S

37

2. Aparcaments Bicis

3. Instal·lacions

4. Reciclatge


estudi: Roel Sánchez Arquitectura

LIFE Concurs pel disseny de 70 Habitatges de protecció oficial profesional Masnou

cliente: Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial “IMPSÒL”

Seguint la tradició Kahniana d’espais servits i servidors, o el disseny de suports de Habraken, l’edifici es planteja com una gran estructura habitable que permet l’apropiació dels espais per part de l’usuari. La concentració dels serveis a la zona d’accés dels habitatges allibera una gran banda diàfana que admet una certa varietat en les seves organitzacions interiors. Aquest sistema obert permet, a curt termini, que l’usuari completi i transformi les distribucions en funció de les seves necessitats presents i futures i, a llarg termini, que l’edifici es pugui adaptar a un canvi d’ús, allargant la seva vida útil.


39


41


¡Gràcies per la vostra atenció!


Profile for Daniel Muñoz Esteban

Portfolio dme cat 2019  

Portfolio dme cat 2019  

Advertisement