Page 1

kies uit de stromen: sport expressie global techniek of exact

, e g e l l o c s u n Marti

jouw plek!

Informatie stromen


, n e s n e w e d n e Verschill n e m o r t s e d n e l l verschi

4

Jij hebt waarschijnlijk andere talenten en interesses dan een ander kind. Daarom kun je bij ons kiezen uit 4 verschillende stromen: de sportstroom de ´ expressiestroom de globalstroom ´ en de techniek- of exactstroom. Je volgt drie uur stroomonderwijs per week. Zo kun je lekker bezig zijn met je passie!

Je bent elke week een paar uur met je stroom bezig. Dan is het natuurlijk super als je stroom ook je hobby is. En er zijn vier projectweken in het jaar waarin je twee hele dagen met je eigen stroom bezig bent. Dat komt omdat dan bijvoor­ beeld aardrijkskunde of wiskunde ook opdrachten hebben die bij de stromen passen. Ik houd heel erg van creatieve dingen dus voor mij was de keuze niet zo moeilijk: expressie! Al ben ik al jaren bezig met dans en muziek, toch leer ik steeds nieuwe dingen zoals fotograferen en in een museum schilderijen begrijpen. Het is trouwens ook heel leuk dat je in de stroom­ uren vaak met kinderen van andere klassen samenwerkt. Zo leer je heel veel mensen kennen.

“Een stroom kiezen vond ik superleuk!”


In de sportstroom heb je in totaal zes uur gym per week! Je doet ook heel verschillende sporten. Soms hebben we een clinic, dan krijgen we bij­ voorbeeld schaatstraining of surfles van een top­ sporter of een trainer. Daar leer je echt veel van. Een vriend van mij dacht dat je in de sportstroom heel veel ging voetballen, dat is dus niet zo. Je doet echt verschillende sporten. In sommige sporten ben ik ook niet zo goed. Dat vindt mijn leraar niet erg, maar hij wil wel dat ik super mijn best doe. Laatst hadden we een toernooi dat helemaal was georganiseerd door sportklassers van het derde en vierde leerjaar. Want dat moet je ook leren: hoe je iets kan organiseren.

De sportstroom is

echt iets voor jou als...

… je het leuk vindt om veel aan sport te doen … je het leuk vindt om nieuwe sporten te leren … je meer wilt weten over wereldrecords en sportvoeding … je redelijk mee kan komen en altijd sportief meedoet

s t e i t h c e “Sport rismij, dat wist voo en” ik mete

e express i

sport

De expressiestroom vind ik zo leuk omdat je heel veel verschillende dingen doet die alle­ maal met je creativiteit te maken hebben. Je gaat schilderen, fotograferen, een toneel­ stuk maken en nog veel meer. Je doet ook mee aan hele leuke work­ shops, dan krijg je soms les van echte kunstenaars. Je gebruikt je handen, je ogen, je oren, eigenlijk je hele lichaam om jezelf te uiten. Zelf vind ik het heel spannend om op het toneel te staan, maar ik doe het wel. Andere kinderen vinden schil­ deren of in een museum werken lastig. Maar dat hoort er allemaal bij. Het is juist een verrassing om te ontdekken wat je allemaal kunt en durft!

“Ik k danan veel m ik da eer cht!” De expr ess

iestroom is echt iets voor jou als...

… je het leu k vindt actie f en creatief bezig te zijn …je het leu k vindt om a an workshops m ee te doen … je meer w ilt weten ove r kunst en cult uur … je kan sa menwerken met anderen … je creatie f durft te zijn en jezelf durft te laten zien


l a b o gl

Global is echt iets voor jou als...

New nouveau neu nuevo... ´ ´ ´ De nieuwste stroom op het Martinuscollege De global stroom is volgens mij echt iets voor nieuwsgierige mensen die de wereld willen ont­ dekken. Het is leuk om naar de verhalen met filmpjes van wereldreizigers te luisteren die bij ons op school komen. En vragen te stellen aan mensen die zelf in het buitenland werken of er vaak voor hun werk komen. Het lijkt mij heel spannend om contact te hebben met leeftijdgenoten in andere landen, met elkaar te mailen maar ook echt bij elkaar op bezoek te gaan. Ik wil graag andere talen beter leren spre­ ken en er meer over weten. En misschien wel een extra certificaat hiervoor halen!

“Ik wil dingen nieuwe ekken!” ontd

… je het spannend vindt om in een uitwisselingsprogramma naar het buitenland te gaan … je graag bedrijven wilt bezoeken die in en met het buitenland werken … je in een andere taal wilt chatten met kinderen in het buitenland … je met foto, film en video het wereld­ nieuws wilt maken … je het leuk vindt om aan taalver­ dieping te doen of zelfs een extra talencertificaat te halen


n heel erg leuk vindt … je met je handen werke zzels op te lossen … je het leuk vindt om pu ns voor andere dingen … je de computer wel ee n-en gebruikt dan gamen en ms t uit elkaar gehaald hebt om … je wel eens een apparaa te kijken hoe het werkt paraten … je het leuk vindt om ap te bedenken en te bouwen (Deze stroom is voor leerlin van het vmbo of lwoo)

gen

En dat kan bij techniek! Je gebruikt een bouwtekening. Of je maakt hem zelf op papier of op de computer. Je gaat aan het werk met allerlei gereed­ schap zoals een boormachine, een lintzaag en een hamer. We gebruiken hout, metaal en kunststof. Pas heb ik nog een robot gemaakt die echt kan lopen! In de projectweek gaat het bijvoorbeeld over windenergie. We leren dan dat ze de wind vroeger al gebruikten. Daarom be­ zoeken we een oude windmolen. Dan klim je helemaal naar boven; je hoort de wieken kraken en ziet hoe de grote molen­ stenen worden aangedreven. Daarna gaan we uitzoeken hoe het gaat bij moderne windmolens. En ten slotte bouwen we onze eigen windwagen. Je ziet dat we veel ontdekken en zelf maken. Leuk om te doen en je leert ook nog wat!

ren, “Ik wil heus wel le it maar niet alleen u een boek”

techniek

jou als... is echt iets voor De techniekstroom

exact

De exactstroom is

echt iets voor jou als...

… je het leuk vindt om puzzels op te lossen … je de computer wel eens voor andere dingen gebruikt dan gamen en msn-en … je nieuwsgierig en niet snel te­ vreden bent met een antwoord … je Discovery Channel en National Geographic best wel interessant vindt … je het leuk vindt om proefjes te doen zoals echte onderzoekers (Deze stroom is voor leerlingen van het mavo, havo,atheneum of gymnasium)

Exact zou ik zeker kiezen als je tenminste naar de brugklas mavo, havo, atheneum of naar het gym­ nasium gaat. Ik hou zelf erg van computeren en bij exact heb ik geleerd hoe ik zelf een game kan maken. Het is echt een spannend spel geworden. Als ik niet achter de computer zit, kijk ik het liefst tv, en dan het allerliefst naar CSI. Daar wordt een misdaad opgelost als een puzzel. Ze gebruiken biologie, scheikunde en natuurkunde om de dader te vinden. Later gaan we zoiets ook bij exact doen. We lossen puzzels op en daarbij gebruiken we de exacte vakken. Als je van breinbrekers houdt moet je bij exact zijn! Laatst hebben we een project gedaan over een knikkerbaan. Elk groepje moest een knikkerbaan ontwerpen waarbij de knikker zo lang mogelijk onderweg is. Je snapt zeker wel wie gewonnen heeft?

s, r e k e r b n i e “Br d ik van!” daar hou


, t s a p e j j i b t a w Kies

! m o o r t s w u o j s e i k Kies de stroom die het beste bij jou past. Je hoeft echt geen toptalent te zijn maar het is ´ wel belangrijk dat je goed je best wilt doen. Denk er aan dat je een stroom voor het hele jaar kiest en dat je dan ook aan alle onderdelen meedoet. Op de basisschool kun je het aanmeldings­formulier voor het Martinuscollege krijgen. Hierop kruis je aan welke stroom je kiest en welke stroom je tweede keuze is. Meestal word je geplaatst in de stroom van je eerste keuze alleen voor de sportstroom ´ geldt een maximum aantal leerlingen.


(20018)

De Aanloop 6, 1613 KW Grootebroek | T 0228 51 03 00 | E postbus@martinuscollege.nl | W www.martinuscollege.nl

COLOFON Vormgeving: Studio Brouwer, Hoorn Fotografie: Marcel Rob, Hoorn Druk: Drukkerij Grafi plan, Grootebroek

allheusis in

Stromenonderwijs  
Stromenonderwijs  

Folder over de diverse stromen die binnen het v.o. onderwijs op het Martinuscollege gevolgd kunnen worden

Advertisement