Page 1

www.kleinschaligwonen-nh.nl

Wonen met zorg, kan het ook wat huiselijker?


Met een particulier initiatief is kleinschalig wonen mogelijk!

Kleinschaligwonen-nh.nl helpt u met: Ervaringen van bestaande wooninitiatieven of woonvormen in wording (knelpunten, tips, adviezen en stappenplannen) Overzichtslijsten van bestaande initiatieven en mogelijke samenwerkingspartners in Noord-Holland Overzicht van de actuele ontwikkelingen Informatie over mogelijkheden voor financiĂŤle ondersteuning Digitaal prikbord voor het stellen van vragen en het aanbieden van vacante plaatsen Meer kaarten bestellen kan via servicepunt@primo-nh.nl of 0299 418700.

Wonen met zorg op maat, met behoud van zeggenschap, midden in de maatschappij en vaak in de buurt bij vertrouwde mensen en voorzieningen. Kleinschalig wonen biedt mensen uit kwetsbare groepen fijn en veilig wonen in een huiselijke sfeer mĂŠt begeleiding en zorg. Niet verwonderlijk dat een toenemend aantal particuliere initiatiefnemers een kleinschalige woonvorm opzet voor hun kind, partner of familielid. En dat is best lastig. Hoe start je een kleinschalige woonvorm? Welke problemen en obstakels vind je op je weg en wie kan je helpen? Waar vind je informatie? Wilt u alles weten over het opstarten van een kleinschalig wooninitiatief? Voor praktische kennis en actuele informatie, kijk op www.kleinschaligwonen-nh.nl.

www.kleinschaligwonen-nh.nl De provincie Noord-Holland streeft naar een passende woning voor iedereen en maakte dit initiatief mogelijk.

Kleinschalig wonen  

kaart ihkv publiciteitsactie voor website over kleinschalig wonen ter ondersteuning van initiatieven van particulieren