Page 1

Pr e s e nt C hild Leer luisteren naar wat je kind over jouw leven te vertellen heeft BY:

Wat is PresentChild?

Interview met Janita Venema Een casus, uit de praktijk BOEK: HET FLUISTERKIND NIEUWSGIERIG GEWORDEN?


Wanneer ga je naar een kindertolk? en andere belangrijke vragen

D

e methode P r e s e n tChild kan behulpzaam zijn in vele situaties. Bijvoorbeeld bij gedragsproblemen of bij communicatieproblemen tussen ouders en kind, bij lichamelijke klachten en leer- of ontwikkelingsstoornissen van uw kind.

Denk eens aan een kindertolk bij bijvoorbeeld: Boosheid of agressie, Pesten/gepest worden Onzekerheid, Onrust Angsten, Veel huilen, Ruzies, Jaloezie, Prikkelgevoeligheid, ADHD, PDD-nos, dyslexie, niet zindelijk worden, Slecht eten, slapen of groeien, Anorexia, zelfmutilatie, verslavingen, Allergie, ontstekingen, verkoudheden, eczeem, verstopping, koortsen, hoofdpijn etc. Op consult bij de kindertolk Wanneer jij je zorgen maakt over wat er speelt bij jouw kind dan kun je naar een kindertolk gaan. Deze gaat met jou in gesprek over het probleem van je kind. Je kind hoeft daar niet bij te zijn. Je krijgt gelegenheid om uitgebreid verhaal te doen over het probleem van je kind. Dat wordt door de meeste ouders als erg prettig ervaren. Soms heb je al veel geprobeerd en geen oplossing ge-

2-B lis s 06 | 2013

vonden. Vaak is het fijn om je hart te kunnen luchten. Jouw spontane verhaal is belangrijk voor de behandeling. Daarnaast zal de kindertolk je gerichte vragen stellen om eventuele ontbrekende informatie aan te vullen. Het geheel wordt zo veel mogelijk letterlijk door de kindertolk opgeschreven. Als het verhaal compleet is, zal de kindertolk dit ‘vertalen’, dat wil zeggen methodisch van toepassing maken op jouw leven. Vaak gaat het over iets onbewusts van vroeger, waarvan je je - volgens je kind - nu bewust mag worden. Een heel persoonlijke boodschap van je kind voor jouw leven. Wat het ook is, je kind geeft deze boodschap uit liefde voor jou! En om er zelf beter van te worden! Gehoor geven aan de oproep De meeste ouders zijn geraakt en ontroerd door de heldere en persoonlijke boodschap van hun kind en voelen die in hun hart als wáár. Ze willen - uit liefde - niets liever dan gehoor geven aan de oproep van hun kind. Dat is goed voor hen zelf, maar heel vaak dus ook voor het betrokken kind. Nu helder is wat je kind van jou vraagt, kan het zo zijn dat je graag

Net zoals een appeltje aan de boom laat zien hoe het met de boom is, zo laten kinderen zien hoe het met ons is. handvaten wilt. Dan loopt de kindertolk een tijdje met jullie mee en helpt je met oefeningen, advies e.d. tot je merkt dat je het zelf weer kunt. Heeft het kind zelf dan niets nodig? Ja, soms wel, maar een intake-sprek is een goede start. Vaak is er inderdaad niets extra meer nodig en lift het welzijn van je kind mee op de veranderingen die bij jou plaatsvinden. Maar het kan nodig zijn om het kind óók te helpen. Daar kun jij om vragen of de kindertolk kan dat voorstellen. Kan ik zelf met behulp van het boek het gewenste resultaat krijgen? Sommige mensen kunnen dat. De ervaring leert echter dat een bezoek aan de kindertolk dieper gaat en meer oplevert dan wat jij zelf kunt doorgronden. Het is best lastig om nauwkeurig je eigen blinde vlekken te ‘ontmaskeren’. Soms zie je een deel van het plaatje of een laagje van het probleem, maar een consult bij de kindertolk zal doorgaans veel meer opleveren.

Het doel en de resultaten Het doel van een PresentChild consult is om zowel je kind als jou te helpen. De ervaring leert dat het kind geholpen wordt als de ouders geholpen worden. Net zoals een appeltje aan de boom laat zien hoe het met de boom is, zo laten kinderen zien hoe het met ons is. Ze proberen ons in feite iets duidelijk te maken. Wanneer dat - via de vertaling - gelukt is dan gaat het beter met jou (de boom) en als gevolg daarvan ook met je kind (het appeltje). Het resultaat Daar hoeven we vaak niet lang op te wachten. Het kind voelt dat er een andere wind is gaan waaien en reageert daar vaak heel snel op. Bijvoorbeeld door prettig gedrag, goed eten en slapen, klachten verdwijnen, de ontwikkeling van het kind wordt beter. Het kan zich op vele manieren laten zien. Soms komen de veranderingen snel en soms is er meer tijd nodig, dan zien we een gestage verbetering in de loop van de tijd.

❛❛


E

Janita Venema Er was eens een jongetje van vier die zijn moeder een levensles vertelde ... Het jochie was ouwelijk, speelde niet, hij was continu verkouden en claimde zijn moeder de hele dag, was alleen maar op haar gericht. Zijn moeder ondernam allerlei dingen om haar zoontje gezond en gelukkig te krijgen, maar niets hielp of op zijn best slechts tijdelijk. Toen ze niet meer wist, schreef ze het verhaal over haar zoon op. Toen ze het terug las herkende ze zichzelf er in, tot in detail. Ze schrok door deze confrontatie en besloot dat zij als eerste gelukkig en gezond moest worden, ten slotte was zij zijn voorbeeld. Vanaf dat moment klaarde haar zoon op. Hij werd blij, gedroeg zich als een kind, wilde spelen en zelfs zijn verkoudheid verdween voorgoed zonder enige vorm van behandeling. De moeder in het verhaal dat ben ik. Het jongetje is mijn zoon. Ik was een slap aftreksel van wie ik bedoeld was te zijn. Nu, na vele jaren is deze voor mij levensveranderende ervaring én tegelijkertijd genezing voor mijn kind gegoten in een methode die beschikbaar is voor alle ouders en opvoeders die dat wensen. Het verhaal over een probleem dat je raakt bij een kind wordt opgeschreven en vertaald in een liefdevolle en rake levensles, speciaal voor jou!

Janita Venema: Initiator van de methode PresentChild®, kindertolk, klassiek homeopaat, auteur van het boek ‘Het Fluisterkind’ en trainer van de ‘Training tot Kindertolk®’.

De methode is beschreven in het boek ‘Het Fluisterkind’ en wordt diepgaander door kindertolken in consulten, oudercursussen, modules voor onderwijs en kinderopvang uitgeoefend. Dat gebeurt in Nederland én in het buitenland. Er staat zelfs een wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van de methode op stapel. Wie had dat ooit kunnen denken? Ik allerminst. Na jaren van groei en bloei met de naam ‘Het Fluisterkind’, een naam waar ik vanwege mijn belevenissen indertijd erg aan gehecht was geraakt, merkte ik dat ‘fluisteren’ overal opdook en het woord een betekenis kreeg van mediamiek, helderziend boodschappen doorgeven. Het woord vertelde niet meer wat de methode inhoudt, namelijk op een aan te leren manier, m.b.v. taal, de aanwijzingen van kinderen voor ons leven herkenbaar en voelbaar te maken.

Na lang zoeken, werd ik op een nacht spontaan wakker met de naam ‘PresentChild’. Ik was aangenaam verrast, dit was het! Er zijn namelijk zoveel mooie betekenissen van deze naam die weergeven wat de methode inhoudt: precies zoals het kind nu aanwezig is, schenkt het je een levensles. Het vertegenwoordigt of representeert namelijk een onbewust, een niet geliefd of ongeleefd deel van jou. Er wordt een klein innerlijk jongetje of meisje aan je voorgesteld dat er nooit kon zijn en nu voor de rest van je leven in jou aanwezig mag zijn. Dat brengt zoveel vrijheid en rijkdom, dat je het echte kind - juist vanwege zijn moeilijke stukje - als een nog groter geschenk zult ervaren dan het altijd al was. Het leven heeft het zo geregeld dat we - via onze kinderen kunnen worden wie we bedoeld waren te zijn en datgene leren te doen waarvoor we geboren werden. Dat is het geschenk van kinderen. Wij geven hen het leven, en zij geven ons ons leven terug! Het is mijn vurige wens dat we ons laten raken door kinderen en hun geschenk van harte aannemen. What a wonderful world that would be! Janita Venema

B lis s 06 | 2013-3


Maybe there is a third choice.......

Casus uit de praktijk: Alleenstaande moeder D. komt bij mij in verband met haar bijna 10-jarige zoon M. Hij vecht op school. Hij heeft daar ook geen vriendjes meer. Hij is bovendien rijper voor zijn leeftijd én hij heeft dyslectie, waarvoor hij wordt gepest. Door zijn dyslectie moest hij veranderen van school. Hij zit nu op zijn 3e school. De pappa is het er niet mee eens, die wilde dat zoonlief op dezelfde school bleef. De communicatie liep vervolgens behoorlijk fout tussen vader en moeder, waardoor moeder D. besloot naar de jeugdrechter te stappen. Voor de 1e keer in de 9 jaar dat vader en moeder uit elkaar zijn. Zoon M. gaat inderdaad naar een nieuwe school, maar vanaf dat moment escaleert de boel. Korte gezinsschets Vader en moeder van M. gingen uit elkaar toen hun zoon 9 maanden oud was. De ouders hebben 2 woonsten dicht bij elkaar en wisselen elkaar elke vrijdag af in hun zorg voor M. Vader is muzikant en werkt momenteel niet. Is depressief, pessimistisch en ‘altijd aan het klagen over de maatschappij’ (in de woorden van de moeder). Hij heeft een

vriendin en samen met haar een zoon. Moeder komt uit de muziekwereld, is auteur, schildert, mediteert en is nu coach en therapeute. Moeder is 7 jaar ouder dan vader. Moeder is sinds een jaar met ziekteverlof om ‘te revalideren van haar trauma’s omtrent sexueel misbruik.’ Doet vrijwilligerswerk. Ze woont alleen, met 2 poezen + hond. Vader en moeder zijn als kind ook gepest op school.

Milan werd met name op zijn vorige school gepest vanwege zijn dyslectie en dyscalculie. Op zijn huidige school vecht hij zelf vooral ook veel. Vader heeft na de uitspraak van de jeugdrechter het gevoel dat hij ‘verloren’ heeft. Voelt zich onmachtig. Denkt ook aan de dood. Zowel in de familie van vader als moeder komt zelfmoord, psychoses en depressie voor. De moeder typeert haar

zoon als ‘De Vechter’, of ‘Het Slachtoffer’ (als hij zelf gepest wordt) en zichzelf als ‘De Onmachtige’. In het 2 uur durende intakegesprek wat ik met moeder heb, passeren veel emoties, waaronder veel verdriet en pijn. Dat is prima. Al tijdens het vertellen begint ze verbanden te zien en inzichten te krijgen. Het huilen lucht op. Na het gesprek laat ik


alles bezinken en pas de volgende dag begin ik met de ‘vertaling’. Dààr waar het pijn doet, zit jouw stuk Het verhaal ging natuurlijk over M., de zoon van moeder D. Maar dààr waar het pijn bij D. deed, ging het verhaal òòk over haar. Wat spiegelde haar zoon, haar ‘vechter’, nu eigenlijk naar moeder? Wat wilde hij haar onbewust laten zien met zijn gedrag? Essentie Moeder onderdrukte vaak haar verhitte gevoelens, naar binnen, tot het ineens ontplofte. Net als bij haar zoon. In moeder woedt een grote innerlijke 2-strijd met betrekking tot machtsverhoudingen. Zij ‘vecht’ met ‘De Machthebber /Mac htmisbr uiker ’ (‘pester’) en met ‘Het Slachtoffer/ De Onmachtige’ (‘gepeste’) in haar. Omdat deze ‘2 gezichten’ (van dezelfde medaille) geen van beide constructieve ‘opties’ zijn, vind ze dit deel in zichzelf ‘lastig’ en ‘rot’ om mee om te gaan. Wanneer het kwetsbare, gevoelige deel in haar ‘gepest’ wordt, voelt ze zich onmachtig om dit deel in haar te (kunnen) beschermen. Dit heeft zij (nog) niet geleerd. Het slachtofferdeel in haar wil ze achter zich laten. Dat heeft ze 9 maanden na Milans geboorte al min of meer letterlijk gedaan,

door zich af te scheiden van de vader van M., die nu nog altijd volledig ‘Het Slachtoffer’ leeft. Maar het zich afsplitsen van haar pijn is niet voldoende. Het vraagt om een afronding. (Dit is de betekenis van het getal 9, wat op nòg een cruciaal moment in moeders verhaal voorkomt. Namelijk 9 jaar nà het uit elkaar gaan, gaat moeder voor de eerste keer naar de jeugdrechter, wegens problemen met diezelfde vader.) Daadwerkelijke heling, door de pijn van ‘Het Slachtoffer’ in haar niet langer uit de weg te gaan, maar liefdevol een plek te geven in haar levensgeschiedenis. Perspectief Moeder mag kennis nemen van het 3e ‘gezicht’ van ‘De Vechter’ in haar zelf: namelijk ‘De Vechter’ die vecht om ‘Dat wat kwetsbaar is te beschermen’. Dit zal de 2-strijd in haar oplossen en haar terug in haar kracht/ midden doen staan. De moeder mag aan de hand van de details het hele plaatje leren zien, (wat de diepere betekenis van ‘dyslectie’ is) waardoor ze haar pijn een plek kan geven. Zij mag leren ‘lezen en schrijven’ met het kind binnen in haar, op een creatieve, ‘muzische’, organische, creatieve manier. Op haar eigen manier, los van (zichzelf) opgelegde

(sociale) normen. Zij mag het 3e ‘gezicht’ van ‘De Vechter’ leren hanteren: als gevoelsmatige autoriteit die - kordaat en grensbewakend - ‘vecht’ om te beschermen en zorgt voor het weerloze (in haarzelf) dat anders is en toch zo mooi. Teruggeefgesprek Het ‘teruggeefgesprek’ heb ik uiteindelijk ongeveer één maand later. Eén van de ‘essentiezinnen’ die ik teruggeef aan moeder D. is: ‘Mijn talenten mogen ontwikkeld worden. Het Slachtoffer in mij begrijpt het niet. Volgens hem ben ik enkel goed om andermans ‘shit’/ ballast op te ruimen. De vechter in mij wordt daar verdrietig, boos en verward van.’ Ik vroeg moeder of zij dat misschien ook van zichzelf dacht. Want ‘andermans ‘shit’/ballast opruimen is precies wat ze nu doet als therapeute. Moeder zei dat ze mij wel wou zoenen. (“ik ben zò blij dat je dit zegt!”) Ze schoot vol en wou een ‘break’ om een sigaretje te roken. Nadat ze weer een beetje bekomen was, zei ze: “Mijn vader zei vroeger altijd dat ik mayonaise in mijn hoofd had (vanwege haar dyslectie) en nergens goed voor. Ik heb al tijden het gevoel dat dit inderdaad mijn ‘missie’ helemaal niet is, en ook dat

‘praktijkske’ boven is eigenlijk helemaal niet wat ik wil. Ik werd maar steeds zieker en zieker, maar begreep niet goed wat dat was. Ik had gewoon bedacht dat dit allemaal wel mijn missie moést zijn, gezien mijn ervaringen. Ik ben echter bangelijk goed in organiseren. Wat ik eigenlijk wil, zie ik zelfs al helemaal voor me (iets met organiseren van events met grote bedrijven als sponsors, om geld in te zamelen voor goede doelen e.d.) Ik weet zeker dat ik dat kan, want ik heb een enorme overtuigingskracht! Ik voel al tijden dat ‘er iets naar buiten wil’, maar ik heb daar heel veel schrik van. Terwijl ik dit zeg, voel ik overal kippenvel!” Follow up gesprek Het follow up gesprek enkele weken later, was behoorlijk intensief en er kwam nog heel wat boven. In de maand tussen het teruggeefgesprek en dit gesprek was er veel gebeurd. De bomma (en stiefmoeder van moeder) van M. was overleden, wat voor hen beiden heel zwaar was. Hij mocht daar op school over vertellen en dat was heel goed voor hem, om zijn verdriet openlijk te mogen uiten en gezien en gehoord te worden. De andere kinderen waren diep onder de indruk en


voelden met hem mee. Op school gaat het veel beter. Hij vecht niet meer (onder meer door te praten met de vriendjes waar hij mee gevochten had) en zijn dyslectie vermindert ook. Voor zijn dyslectie volgt hij nu een sc hoolpr ogr amma, met hulp van ‘Ikweethet.be.’ De dyslectie is opvallend genoeg ook bij de moeder verbeterd. Zij had vooral veel moeite om te lezen. Maar een week eerder was zij in staat om haar zelfgeschreven verslag van een groepsverkrachting (waar zij 13 jaar eerder slachtoffer van was) voor de eerste keer zelf voor te lezen aan een onderzoeksjournaliste. Ze had in de loop der jaren heel veel geschreven over haar leven, maar kon het nog niet eerder goed zelf nalezen. Nu ze dat wél begint te doen, beseft ze dat er in al die verhalen, òòk veel leuke, goede dingen/ ervaringen zitten. Het is niet allemaal negatief. Ze vindt het nog wel moeilijk om al die losse stukken met elkaar te verbinden, in elkaar te weven. Waar moeder heel blij mee is, is dat het vertrouwen tussen haar en M. enorm verbeterd is. Moeder zegt: “Hij begint open te komen. Omdat ik mijn houding naar hem verander. Ik kaart dingen

nu op een speelse manier aan. Hij is nu veel opener.” Moeder vertelt: “Op een dag vroeg M. mij: “Wat is karma?”. Ik zei eerst: “Dat is straf.” Maar toen zei ik dat dat oorzaak en gevolg was. M. zei toen: “Dan heb ik karma meegemaakt”. Hij vertelde dat hij een snoepje had gestolen, en vervolgens is diezelfde dag zijn IPod gestolen.” M. mag verder de hoofdrol spelen in een film die op zijn school wordt gemaakt. Hij voelt zich ineens gezien. Ik zei tegen de moeder dat het voor haar wellicht nu ook het moment is om de ‘hoofdrol in haar eigen leven’ te mogen spelen. Dat beaamde ze. Ze zei: “Ik profileer me nu openlijk. Ik wil workshops gaan geven voor groepen. Ik breng mensen met elkaar in contact om geld bijeen te brengen, therapeuten, om een vzw op te zetten.” (De dag ervoor had ze nog een meeting met allerlei dokters en therapeuten) Met betrekking tot het uiten van haar gevoel zegt moeder D.: ”Ik heb enkele dagen geleden voor het eerst tegen mijn kinesist gezegd dat ik me slecht voel. Dat zeg ik anders nooit. Dat ik me slecht voel.” De namen in deze casus zijn om privacyredenen weggelaten.

Het boek: Het fluisterkind Auteur: Janita Venema Uitgeverij: Ankh Hermes ISBN: 978-90-202-1117-7

S.A.M.& transformatiecoach

Daniëlla Sloots • individuele SAM-sessies • SAM-workshops en lezingen rond voedingspatronen • PresentChild kindertolk  0494 54 75 18 - Dendermonde www.daniellasloots.be/s-a-m


Spiegelen is de meest basale vorm van leren. Kinderen registreren àlles wat we doen, en kopiëren het vervolgens. Door hun gedrag laten zij ons zien wat wij hun voorleven. Omdat kinderen nog zo dicht bij hun kern zijn, zijn zij zuivere spiegels. Janita Venema was als klassiek homeopate al een meester in het ‘nauwkeurig spiegelen in de diepte’. Dat zij deze kunde nog eens zou uitbouwen tot de unieke methode van ‘Het Fluisterkind’, had zij zelf ook niet kunnen vermoeden. Toch gebeurde dit, en de directe trigger was haar zoontje Frank, die haar, 20 jaar geleden alweer, perfect spiegelde, hoe het er met Janita voorstond.

F

rank zat op vierjarige leeftijd niet goed in zijn vel. Inspanningen om hem gelukkig en gezond te maken waren vruchteloos, en dus schreef Janita heel precies alle ‘klachten’ op, om vervolgens met hem naar een kinderpsycholoog te kunnen gaan. Bij het nalezen van haar verhaal, stelde ze tot haar verbijstering vast, dat het woord voor woord over hààr ging. Zij en niet haar kind, moest veranderen. Nadat Janita besloten had haar leven een andere wending te geven, was er meteen ook een omslag zichtbaar bij haar zoon. Hij werd blij en opgewekt en ook zijn chronische verkoudheid verdween binnen enkele dagen voorgoed. Frank spiegelde Janita voor hoe ze speelser, fantasievoller en warmer kon worden, en dit alles betekende een ommekeer in haar leven, waarbij ze steeds meer ‘zichzelf’ werd. Ze kent sindsdien het belang van (nauwkeurig be-)schrijven. Mensen herkennen zich in een verhaal dat nauwkeurig en glashelder, zwart op wit staat. Dan geeft het verhaal inzicht, en motiveert het de ouders (leerkrachten, etc. om zichzelf te helen, en daarmee ook de kinderen) De methode bestaat inmiddels zo’n 20 jaar en is uitgekristalliseerd tot een helder, werkbaar hulpverleningsinstrument voor volwasse-

Wanneer kinderen hier komen, brengen zij alleen liefde mee. Al het andere leren zij hier. Als opvoeders dat wisten, zouden zij het kind beter helpen. Inayat Khan nen, ouders/opvoeders en kinderen. Tevens is deze methode ook heel geschikt voor scholen en leerkrachten. Omdat deze methode ook in het buitenland steeds meer aanhang krijgt, is sinds 27 september 2013 een nieuwe naam in gebruik: PresentChild. De betekenissen van Present (cadeau, aanwezig, voorstellen, nu) zijn passend voor de methode: het kind, precies zoals het nu aanwezig is, vertegenwoordigt iets dat nu nog onbewust in de ouder aanwezig is en brengt dit als een ‘geschenk’ naar voren. Er zijn momenteel zo’n 200 kindertolken in Nederland en België. Een kindertolk is een hulpverlener op HBO-niveau die middels de eenjarige training tot Kindertolk de methode heeft leren toepassen. Meer info: www.presentchild.com

De methodiek ‘PresentChild’ maakt duidelijk dat kinderen zich net zo intens en actief inzetten voor ons levensgeluk als wij voor dat van hen.


Present kindertolk-sessies Child Wat bied ik aan en jouw investering: • Individuele PresentChild-sessie (duur 1,5 à 2 uur) Sessie: 65 € Je kunt ook meteen voor een ‘pakket’ kiezen. Dit omvat het intakegesprek, vertaling, teruggeefgesprek en één follow up-gesprek. Kosten: 200 € De betaling gebeurt contant op het einde van de sessie. Wanneer je een sessie wilt annuleren, doe je dit het liefst minstens 24 uur op voorhand. Op deze manier kan eventueel een andere cliënt nog komen in jouw plaats. Indien een annulering minder dan 24 uur op voorhand gebeurt, wordt de sessie aangerekend. • Interactieve lezing (+ groepsgesprek) over de PresentChild-methodiek In mijn praktijk en op aanvraag. Afhankelijk van plek, concept en context wordt de prijs bepaald. Voor meer informatie kunt u bellen: 0494 54 75 18 of mailen: daniella123sloots@hotmail.com

Meer info: www.daniellasloots.be

Dan-Y-Ella - Donckstraat 6, 9200 Dendermonde (B)


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.