Page 1

VARUMÄRKES- & DESIGNGUIDE


VIKTEN AV ETT STARKT VARUMÄRKE Om du har två likartade produkter eller tjänster att välja mellan, vilken väljer du då? I stort sett varje gång väljer du den du känner igen och har en positiv attityd till. Det vill säga den du känner dig mest trygg med och som ger dig ett mervärde. När vi lyckas få alla i vår målgrupp, och hela vår omvärld, att ha Framtidsgymnasiet som första val, har vi ett starkt varumärke. Generellt ska ett företags varumärke tala om för omvärlden vad man har, säger, gör och levererar. Till exempel hur personalen uppträder mot kunder och hur väl företagets tjänster eller produkter står sig i förhållande till konkurrenterna. Det ska också spegla företagets själ. Det här gäller i allra högsta grad även oss på Framtidsgymnasiet. Vår grafiska profil är en av vårt varumärkes viktigaste ingredienser. Den är vårt ansikte utåt som speglar både våra emotionella och rationella värden. För att vårt varumärke ska vara tydligt och lätt att känna igen måste vi alla uppträda och framträda på samma sätt i alla sammanhang. Därför är det viktigt att du som på något sätt arbetar med Framtidsgymnasiets kontaktytor och marknadsmaterial, i både tryckta och digitala medier, följer vår grafiska profil. Inga konstigheter. Följ bara några enkla råd i denna guide så blir det lätt och rätt.

2

Varumärkes- och designguide Framtidsgymnasiet


VÅR GRAFISKA PROFIL – OCH VARFÖR VI HAR DEN I grunden ska vår grafiska profil ge en bild av en ung och dynamisk gymnasieskola. Alla olika enheterna ska utstråla nytänkande och framåtanda, både var för sig och tillsammans. Genom det grafiska språket kommunicerar vi de värden som vi vill förmedla till omvärlden. Just nu håller du med andra ord i ett av de viktigaste redskapen i vårt bygge för att skapa en positiv, gemensam och långsiktig attityd kring Framtidsgymnasiet. Den grafiska profilen är viktig för vår identitet. Den ger ett konsekvent och enhetligt intryck när vi kommunicerar med omvärlden, vilket i sin tur ger en snabb och distinkt identifikation. Arbetar vi utifrån dessa riktlinjer kommer vi att öka vår igenkänning hos våra möjliga elever och andra intressegrupper, och därmed öka möjligheten till att vi är framgångsrika med vår kommunikation. Här hittar du bland annat de logotyper och typsnitt som du ska använda, riktlinjer för hur vårt marknadsföringsmaterial ska se ut med bilder, färger och grafiska element, språket vi använder, exempel, mallar och allt annat du behöver för att skapa bra kommunikation.

3

Varumärkes- och designguide Framtidsgymnasiet


VÅR LOGOTYP Vi har moderniserat vår logotyp för att stärka vår profil och skapa en tydligare identitet genom att ladda symbolen med ett större värde. Logotypen är en stark och tydlig signal som hjälper mottagaren att snabbt identifiera Framtidsgymnasiet som avsändare. Logotypen är en specialtecknad bild som inte får ändras eller modifieras. Logotypen finns i några varianter som är anpassade till olika förutsättningar, till exempel bakgrundsfärg eller möjlighet till tryck.

Primär logotyp

Positiv logotyp

Negativ logotyp utan platta

PANTONE 294 (eller CMYK med färgpassning mot PMS). Det här är originalutförandet av logotypen.

PANTONE® 294 (eller CMYK med färgpassning mot PMS). Det här är originalutförandet av logotypen utan platta

®

Originalutförandet av logotypen används på arbetskläder utan platta. Se exempel på sidan 34 i denna guide.

4

Varumärkes- och designguide Framtidsgymnasiet


Sekundär logotyp

Avstånd logotyper TEXT

Positiv sekundär logotyp

Alternativ sekundär logotyp

TEXT

PANTONE® 294 (eller CMYK med färgpassning mot PMS). Det här är originalutförandet av sekundära logotypen.

PANTONE® 294 (eller CMYK med färgpassning mot PMS). Denna används mot ljus bakgrund.

TEXT TEXT

TEXT

TEXT

5

Upp Positiv sekundär logotyp

Upp Alternativ sekundär logotyp

PANTONE® 294 (eller CMYK med färgpassning mot PMS). Det här är originalutförandet av logotypen.

PANTONE® 294 (eller CMYK med färgpassning mot PMS). Denna används mot ljus bakgrund.

Ha alltid tillräckligt med utrymme runt logotypen. Utrymmet består som i exemplet ovanför av hel box (logotypens höjd bildar en kvadrat) på sidorna av logotypen och en halv box under och över.

Varumärkes- och designguide Framtidsgymnasiet


FÄRGER Framtidsgymnasiets färger är också en viktig del i den grafiska profilen. Dessa ska alltid användas. För trycksaksproduktion är det viktigt att välja den färgblandning som är utvald för bestruket respektive obestruket papper. Observera att färgerna i denna guide av trycktekniska skäl inte alltid är helt korrekt återgivna. Det är färgbeteckningarna för respektive färgsystem som gäller.

FÄRGSYSTEMENS ANVÄNDNING System Användningsområde Pantone® Trycksaker CMYK Trycksaker RGB Skärm NCS Väggfärg PMS CMYK RGB

Pantone Matching System Cyan, Magenta, Yellow, Key (Black) Röd, grön, blå

Färgdefinitionen är vägledande. Gör alltid en noggrann jämförelse med PMS färgprov. Jämförelsen med färger blir bäst i ”kallt” dagsljus, 5500 grader Kelvin.

6

Varumärkes- och designguide Framtidsgymnasiet


Primära färger

Pantone© 294 C

Pantone© 124 C

Pantone© Cool Grey 2 C

C 100%

R 0%

HTML: #005191

C 0%

R 245%

HTML: #F5A700

C 0%

R 230%

HTML: #E6E7E8

M 58%

G 81%

NCS: S 4050-R90B

M 40%

G 167%

NCS: S 1070-Y20R

M 0%

G 231%

NCS: S 2000 N

Y 0%

B 145%

Y 100%

B 0%

Y 0%

B 231%

K 21%

K 0%

K 10%

Sekundära färger

Pantone© 375 C

Pantone© 2905 C

C 0%

R 151%

HTML: #97BF0D

C 0%

R 228%

HTML: #E4156A

C 41%

R 159%

HTML: #9FD6F1

M 50%

G 191%

NCS: S 1070-G40Y

M 95%

G 22%

NCS: S 1070-R10B

M 2%

G 214%

NCS: S 0540-R90B

Y 100%

B 13%

Y 20%

B 103%

Y 0%

B 214%

K 0%

7

Pantone© 213 C

K 0%

K 0%

Varumärkes- och designguide Framtidsgymnasiet


Alla typsnitt laddas ned på ftp.gracecommunication.se Användarnamn: FTG, Lösenord: framtidsgymnasiet Öppna utforskaren, skriv in i adresslisten: ftp.gracecommunication.se. Sedan öppnas ett pop-up fönster. Skriv in på Användarnamn: FTG Lösenord: framtidsgymnasiet

VÅRA TYPSNITT Typsnitt och typografiska tillämpningar är viktiga delar för att uttrycka Framtidsgymnasiets grafiska språk. Vi använder konsekvent några få utvalda typsnitt som en påtaglig ingrediens i profilen för öka igenkänningen av Framtidsgymnasiet i alla medier. Använd endast typsnitten nedan (och dess varianter) i våra material.

Rosemary Samuels Använder du i rubriker, ingresser och andra texter som inte är vanlig löptext.

Light ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ 1234567890 abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ”!?&@% Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ 1234567890 abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ”!?&@% 8

Varumärkes- och designguide Framtidsgymnasiet


Du ska endast använda våra typsnitt. Men som med alla regler finns det undantag. I detta fall gäller det i de medier som kräver ett typsnitt från din dator, till exempel i MS Word och Powerpoint. Alla våra typsnitt fungerar på både Mac och PC, och finns att ladda ner på Framtidsgymnasiets intranät. Från intranätet kan du också ladda ner färdiga mallarna för till exempel brev och Powerpoint.

Museo Använder du i vanlig löptext (brödtext).

300 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ 1234567890 abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ”!?&@% 700 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ 1234567890 abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ”!?&@% FFF Tusj Använder du (sparsamt) för texter som du vill ha mer liv i.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ 1234567890 abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ”!?&@% 9

Varumärkes- och designguide Framtidsgymnasiet


VÅRA WEBB-TYPSNITT Vi använder konsekvent några få utvalda typsnitt som en påtaglig ingrediens i profilen för öka igenkänningen av Framtidsgymnasiet. Använd endast typsnitten nedan till webben.

Helvetica Använder du i rubriker, ingresser och andra texter som inte är vanlig löptext.

Light ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ 1234567890 abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ”!?&@% Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ 1234567890 abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ”!?&@%

10

Varumärkes- och designguide Framtidsgymnasiet


Georgia Använder du i vanlig löptext (brödtext).

Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ 1234567890 abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ”!?&@% Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ 1234567890 abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ”!?&@%

11

Varumärkes- och designguide Framtidsgymnasiet


VÅRA BILDER En bild säger mer än tusen ord, heter det ju. Bilderna är förstås en betydelsefull del av Framtidsgymnasiets visuella språk och spelar en stor roll för att skapa rätt intryck. Bilderna ska vara mjuka och inspirerande och ge en känsla av kreativitet, glädje, kunskap och skola. Med de blågråa bilderna framhäver vi Framtidsgymnasiet Sverige medan färgbilderna betonar Framtidsgymnasiet lokalt. Om bilderna ska användas flera gånger krävs det ett avtal för fri användning, både när det gäller fotografer och modeller.

Exempel på blågråa bilder som är gemensamma för Framtidsgymnasiet Sverige.

12

Varumärkes- och designguide Framtidsgymnasiet

Exempel på färgbilder som tas fram och används lokalt.


Så här skapar vi de blågråa bilderna för Framtidsgymnasiet Sverige

Svart/vit profilbild

13

Filnamn: blå_platta_till_bilder.eps

Rätt känsla på de gråblå bilderna

Varumärkes- och designguide Framtidsgymnasiet


Blågrå bilder för Framtidsgymnasiet

Med de blågrå bilderna bygger vi upp det grafiska språket genom att använda dem som bakgrunder i layouten. Observera de vita ramarna som också är en del av det grafiska uttrycket. Dessa blågrå bilder är gemensamma för Framtidsgymnasiet och finns att beställa hos marknadsansvarig.

14

Varumärkes- och designguide Framtidsgymnasiet


Färgbilder för Framtidsgymnasiet lokalt

Färgbilderna skapas lokalt och används i lokalt marknadsföringsmaterial. Det ska vara konkreta bilder med verkliga elever som är i centrum, och gärna med kontaktskapande, stolt blick rakt in i kameran, det vill säga rakt till mottagaren av budskapet. Även dessa lokala färgbilder ska ha den vita ramen.

15

Varumärkes- och designguide Framtidsgymnasiet


ABSTRAKTA BILDER Dessa abstrakta bildelement använder du som bakgrund till andra inslag, som bilder och texter, i trycksaker, för att ytterligare förstärka vårt grafiska uttryck.

16

Varumärkes- och designguide Framtidsgymnasiet


Så här skapar vi de blågråa abstrakta bilderna för Framtidsgymnasiet

Svart/vit betongbild

Filnamn: blå_platta_till_betong.eps

Rätt känsla på de gråblå bilderna

För att ge en ännu lättare känsla går det också att använda endast den blå plattan som bakgrund och bygga resten av grafiken på denna. De abstrakta bilderna och dess delar finns att ladda ner från bildbanken.

17

Varumärkes- och designguide Framtidsgymnasiet


VÅRA GRAFISKA ELEMENT OCH VÅR VISUELLA IDENTITET I vårt marknadsföringsmaterial, på alla kommunikationsnivåer, ska alla enheter ha en särart i layouten som gör att man snabbt kopplar den till Framtidsgymnasiet. Layouten ska bygga på en luftig och ren lösning som ger mottagaren en positiv känsla för Framtidsgymnasiet.

18

Varumärkes- och designguide Framtidsgymnasiet


Splashar Som ett extra grafiskt element kan du använda utvalda ”splashar” för att markera en viktig händelse i layouten, till exempel Öppet Hus.

19

körkortsJag fick en å av skolan s utbildning köra mer nu kan jag il, g personb än en vanli a tung jag får kör flera släp! lastbil med

körkortsJag fick en å av skolan s utbildning köra mer nu kan jag il, g personb än en vanli a tung jag får kör flera släp! lastbil med

körkortsJag fick en å av skolan s utbildning köra mer nu kan jag il, g personb än en vanli a tung jag får kör flera släp! lastbil med

körkortsJag fick en å av skolan s utbildning köra mer nu kan jag il, g personb än en vanli a tung jag får kör flera släp! lastbil med

Varumärkes- och designguide Framtidsgymnasiet


Illustrationer

am

gr ro

t he gi g r i t g ne k h nin ite h fasning ns e c r u a n ik o gg h c gg st c o n od rdo h tr g u ä r o ä k g l S l t d El Te Fo oc By an VV an In In

sp n o ti

rt o p

ik kn

Illustrationen på denna sida visar helheten Framtidsgymnasiet. Det går också bra att använda väl valda delar av illustrationen i olika enheter för att uttrycka något speciellt eller ge en känsla i ett särskilt sammanhang. Se exempel på broschyr och annons längre fram här i guiden.

20

Varumärkes- och designguide Framtidsgymnasiet


Citattecken Ibland använder vi citat där ”ambassadörer” hjälper oss att stärka våra budskap. Det är också ett utmärkt tillfälle att utnyttja ”pilen” från vår logotyp som citattecken för att skapa ytterligare en tydlig koppling till vår grafiska profil.

KÄNNS SOM OM MAN JOBBAR PÅ EN RIKTIG FIRMA KÄNNS SOM OM MAN JOBBAR PÅ EN RIKTIG FIRMA 21

Varumärkes- och designguide Framtidsgymnasiet


VÅRA PAPPERSVAL Pappersvalet bidrar i högsta grad till att stärka vår enhetliga profil. Generellt gäller att vi på Framtidsgymnasiet alltid använder miljömärkta papper och miljöcertifierade tryckerier. Papperet kan dock variera för olika tillämpningar. Våra trycksaker ska tryckas på ett vitt, obestruket, ytlimmat papper med en behaglig matt yta som utstrålar kvalitet. Papperet ska vara miljömärkt. Exempel på papper är Scandia 2000, Lessebo Linné Vit. Denna papperskvalitet lämpar sig väl för alla sorters tryck med relativt stora textmassor, till exempel broschyrer och kataloger. Med ett papper som har hög vithet får vi extra sting och kontrast. För att vi ska få ett enhetligt utseende är det viktigt att vi trycker på papper av samma kvalitet, men naturligtvis med den gramvikt som passar den aktuella produktionen. Visitkort trycker vi till exempel på 270 g papper och brevpapper på 80 g. Även kuverten ska vara av samma papperskvalitet. Om det krävs en tåligare yta kan du välja ett bestruket papper ur samma pappersserie. För vanliga utskrifter, fax och kopiering används ett enklare papper, till exempel Data Copy 80 g.

22

Varumärkes- och designguide Framtidsgymnasiet


A6

A65

A5

A4

Tabloid

VÅRA PAPPERSVAL » A3. Liggande (420 × 297 mm)

Stående format

» A4. Stående (210 × 297 mm), liggande (297 × 210 mm) » A5. Stående (148 × 210 mm), liggande (210 × 148 mm) » A6. Stående (105 × 148 mm), liggande (148 × 105 mm) A6

A5

A4

A3

» A65. Stående (105 × 210 mm) » Tabloid (250 × 372 mm) » Kvadratiska format (150 × 150 mm) (200 × 200 mm)

Liggande format

» Affisch 500 × 700 mm

150 × 150

200 × 200

Kvadratiska format

23

Varumärkes- och designguide Framtidsgymnasiet


VÅRT SPRÅK Språket en viktig bärare av information. Alla som producerar texter vill att andra ska läsa och förstå dem. Allt vi kommunicerar är till för mottagarna och texten är till för läsarnas skull. Vi måste göra det lätt för dem att både förstå det vi vill att de ska veta om Framtidsgymnasiet och att få den känsla för oss som vi vill att de ska ha. Därför är det viktigt att vi håller oss till gemensamma regler och en gemensam tonalitet. Alla texter från Framtidsgymnasiet ska ha så hög läsbarhet som möjligt och presenteras på ett enhetligt sätt. Det är viktigt att läsaren känner att texterna följer ett visst tilltal, att det alltid är samma Framtidsgymnasiet som talar. Vi ska hålla en lätt och ledig ton och undvika långa krångliga formuleringar, men samtidigt hålla en vederhäftig och trovärdig nivå. På Framtidsgymnasiet använder vi med andra ord ett modernt och ungdomligt språk som är enkelt och begripligt för att attrahera vår speciella målgrupp.

24

Varumärkes- och designguide Framtidsgymnasiet


Exempel från hemsidan på hur vi uttrycker oss direkt till potentiella elever

VVS- OCH FASTIGHETSPROGRAMMET Alla vill ha en superfixare och allkonstnär. Från den traditionella grunden till den senaste spetstekniken. Och allt däremellan. Det är vad du lär dig på VVS- och fastighetsprogrammet. Därför tror vi att du kommer att bli smått förvånad över hur mycket du har lärt dig när du går ut. Du kommer att upptäcka en sak till – du är attraktiv på jobbmarknaden.

25

Varumärkes- och designguide Framtidsgymnasiet


Hemsidan VÅR HEMSIDA Digitala medier är förstås väldigt viktiga för kommunikationen med omvärlden. Det gäller inte minst vår hemsida. Det är här vi möter våra målgrupper direkt, oftast och kontinuerligt. Här samlar vi all övergripande information om Framtidsgymnasiet och här presenterar varje ort och varje skola vad som gäller just där och vad som är på gång just nu. Det är förstås västentligt att hemsidan följer vår grafiska profil i alla delar och dessutom alltid är uppdaterad. För att lyckas med detta hanteras utformning och övergripande information från huvudkontoret, medan den lokala och aktuella informationen sköts aktivt på varje ort och skola.

26

Varumärkes- och designguide Framtidsgymnasiet


Flyers och broschyrer

ui . Ita voluptaq um esti Les as abo ditis duciis ores esti quae. Nem simint ex lit aut vit qui quamus. Nont est qui sun exerum. ciis sequ ides

Exempel på framsida av broschyr

Exempel 1 på insida i broschyr

Exempel 2 på insida i broschyr

SM AR TA ST E VÄ G EN TI LL JO BB ET ! – Kolla in verkstäderna – Snacka med dina lärare – Morsa på dina klasskompisar – Mingla med dina skolkamrater – Gör dig redo för en bra höst – Känn in känslan – Ta med en vän Vi bjuder på snacks och dricka. Datum: 14 april Tid: 17.00-19.00

Exempel på flyer A6 stående 105 mm x 148 mm

27

Les as abo. Ita voluptaqui quae. Nem ditis duciis estium lit aut vit quisimint ex estiores est qui sunt quamus. Nonsequ idesciis exerum.

Plats: Attorpsgatan 9 (i Tornby) 58273 Linköping

Lite snack, mycket verkstad! PS Om du har valt Framtidsgymnasiet men är osäker på om du har betyg så att det räcker, kontakta oss så löser vi det. DS 08-794 42 00 | www.framtidsgymnasiet.se

Varumärkes- och designguide Framtidsgymnasiet


Affischer

VÄG SMARTASTE T! TILL JOBBE

EN

Uptas prae reriberum et et liquiationes nonecti nvendae inulluptas excepelistia doluptas ute perspid electa iur sitis untiam quide simus assitectatur anduciist odi corerit unt eatet ersperias que sunt eaque quam . www.framtidsgymnasiet.se

Exempel på affisch 500 mm x 700 mm

28

Varumärkes- och designguide Framtidsgymnasiet


Roll-up SMARTASTE VÄGEN TILL jobb och höGSkoLA!

SMARTASTE VÄGEN TILL JOBBET!

Exempel på roll-up 800 mm x 2000 mm

29

Varumärkes- och designguide Framtidsgymnasiet


Annonser

www.gracecommunication.se

SMARTASTE VÄGEN TILL JOBBET!

Exempel på Facebookannonser

Framtidsgymnasiet är en gymnasieskola för dig som vill ut och jobba när du har tagit studenten. Alla våra utbildningar är yrkesförberedande och du lär dig verkligen ett yrke. En del av din utbildning gör du ute på ett företag. Då får du både vana vid att arbeta på riktigt och kan skapa kontakter som är bra att ha när det är dags att söka jobb. Intresserad? Se mer och välj din framtid här: www.framtidsgymnasiet.se

Exempel på annons 122 mm x 178mm

30

Varumärkes- och designguide Framtidsgymnasiet

Exempel på webbannons


Powerpoint

Kapitelbild (dimension 4:3)

Standardmallsida med text (dimension 4:3)

Standardmallsida med text och bild (dimension 4:3)

Powerpointpresentationer ska vara ett stöd för dina åhörare så att de kan ta in vad du vill förmedla, inte ett talarmanus för dig. Om du läser högt från presentationsbilderna kommer åhörarna att försöka göra det samma, vilket leder till att budskapet inte går fram. Det betyder att presentationen ska innehålla så lite textbudskap som möjligt, på sin höjd en rubrik och några stödord. Verkliga bilder som beskriver det du säger är ett utmärkt stöd för att få informationen att gå in och sitta kvar.

31

Varumärkes- och designguide Framtidsgymnasiet


Visitkort

ed

ia

NAMN NAMNSSON Skolchef namn@framtidsgymnasiet.se

32

ad Ac av el nd re t채 sie na ym sg t id am Fr

Box 150 03 167 15 Bromma Telefon: 08-794 42 00 www.framtidsgymnasiet.se

eM

0766 66 55 33

Framtidsgymnasiet

|

Box 150 03

|

167 15 Bromma

|

Telefon: 08-794 42 00

Visitkort 90 mm x 55 mm

Korrespondenskort 210 mm x 100 mm

Visitkort (baksida) 90 mm x 55 mm

Korrespondenskort (baksida) 210 mm x 100 mm

Varum채rkes- och designguide Framtidsgymnasiet

|

www.framtidsgymnasiet.se


Kuvert C5 & C4 med fĂśnster

Framtidsgymnasiet Box 150 03 167 15 Bromma Telefon: 08-794 42 00 www.framtidsgymnasiet.se

Framtidsgymnasiet Box 150 03 167 15 Bromma Telefon: 08-794 42 00 www.framtidsgymnasiet.se

33

Varumärkes- och designguide Framtidsgymnasiet


Brevpapper

Framtidsgymnasiet

Brevpapper A4

34

Varum채rkes- och designguide Framtidsgymnasiet

|

Box 150 03

|

167 15 Bromma

|

Telefon: 08-794 42 00

|

www.framtidsgymnasiet.se


Mailsignatur

Mailsignatur

35

Varum채rkes- och designguide Framtidsgymnasiet


Arbetskl채der och t-shirtar

36

Varum채rkes- och designguide Framtidsgymnasiet


Fram

Bak

T-shirtar för extern kommunikation, mässor och öppet hus.

37

Varumärkes- och designguide Framtidsgymnasiet


Framtidsgymnasiet Box 150 03 167 15 Bromma Telefon: 08-794 42 00

info@framtidsgymnasiet.se

www.framtidsgymnasiet.se

Framtidsgymnasiets Designguide  

Framtidsgymnasiets Designguide

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you