Page 1

VARUMÄRKES- & DESIGNGUIDE


Vikten av ett starkt varumärke Om du har två likartade produkter eller tjänster att välja mellan, vilken väljer du då? I stort sett varje gång väljer du den du känner igen och har en positiv attityd till. Det vill säga den du känner dig mest trygg med och som ger dig ett mervärde. När vi lyckas få alla i vår målgrupp, och hela vår omvärld, att ha Didaktus som första val, har vi ett starkt varumärke. Generellt ska ett företags varumärke tala om för omvärlden vad man har, säger, gör och levererar. Till exempel hur personalen uppträder mot kunder och hur väl företagets tjänster eller produkter står sig i förhållande till konkurrenterna. Det ska också spegla företagets själ. Det här gäller i högsta grad även oss på Didaktus. Vår grafiska profil är en av vårt varumärkes viktigaste ingredienser. Den är vårt ansikte utåt som speglar både våra emotionella och rationella värden. För att vårt varumärke ska vara tydligt och lätt att känna igen måste vi alla uppträda och framträda på samma sätt i alla sammanhang. Därför är det viktigt att du som på något sätt arbetar med Didaktus kontaktytor och marknadsmaterial, i både tryckta och digitala medier, följer vår grafiska profil. Inga konstigheter. Följ bara några enkla råd i denna guide så blir det lätt och rätt.

2

Varumärkes- och designguide Didaktus


Vår grafiska profil – och varför vi har den I grunden ska vår grafiska profil ge en bild av en ung och dynamisk gymnasieskola. Allt material ska utstråla nytänkande och framåtanda, både var för sig och tillsammans. Genom det grafiska språket kommunicerar vi de värden som vi vill förmedla till omvärlden. Just nu håller du med andra ord i ett av de viktigaste redskapen i vårt bygge för att skapa en positiv, gemensam och långsiktig attityd kring Didaktus. Den grafiska profilen är viktig för vår identitet. Den ger ett konsekvent och enhetligt intryck när vi kommunicerar med omvärlden, vilket i sin tur ger en snabb och distinkt identifikation. Arbetar vi utifrån dessa riktlinjer kommer vi att öka vår igenkänning hos våra möjliga elever och andra intressegrupper, och därmed öka möjligheten till att vi är framgångsrika med vår kommunikation. Här i guiden hittar du bland annat de logotyper och typsnitt som du ska använda, riktlinjer för hur vårt marknadsföringsmaterial ska se ut med bilder, färger och grafiska element, språket vi använder, exempel, mallar och allt annat du behöver för att skapa bra kommunikation.

Varumärkes- och designguide Didaktus

3


Vår logotyp Logotypen är en stark och tydlig signal som hjälper mottagaren att snabbt identifiera Didaktus som avsändare. Logotypen är en specialtecknad bild som inte får ändras eller modifieras. Logotypen finns i några varianter som är anpassade till olika förutsättningar, till exempel bakgrundsfärg eller möjlighet till tryck.

Primär logotyp

4

Varumärkes- och designguide Didaktus

Positiv logotyp

Negativ logotyp

SVART Det här är originalutförandet av logotypen.

VIT Det här är originalutförandet av logotypen.


Sekundär logotyp

Avstånd logotyper TEXT TEXT

TEXT TEXT TEXT

Positiv logotyp

Negativ logotyp

SVART Det här är originalutförandet av logotypen utan text under

VIT Det här är originalutförandet av logotypen utan text under

TEXT

TEXT

TEXT Ha alltid tillräckligt med utrymme runt logotypen. Utrymmet består som i exemplet ovanför av ett lövs avstånd kring hela logotypen.

Varumärkes- och designguide Didaktus

5


Färger Didaktus färger är också en viktig del i den grafiska profilen. Dessa ska alltid användas. För trycksaksproduktion är det viktigt att välja den färgblandning som är utvald för bestruket respektive obestruket papper. Observera att färgerna i denna guide av trycktekniska skäl inte alltid är helt korrekt återgivna. Det är färgbeteckningarna för respektive färgsystem som gäller.

FÄRGSYSTEMENS ANVÄNDNING System Användningsområde Pantone® Trycksaker CMYK Trycksaker RGB Skärm NCS Väggfärg PMS CMYK RGB

Pantone Matching System Cyan, Magenta, Yellow, Key (Black) Röd, Grön, Blå

Färgdefinitionen är vägledande. Gör alltid en noggrann jämförelse med PMS färgprov. Jämförelsen med färger blir bäst i ”kallt” dagsljus, 5500 grader Kelvin.

6

Varumärkes- och designguide Didaktus


Primära färger

Pantone© 518

Pantone© Magenta

Pantone© Yellow

C 70%

R 89%

HTML: #592041

C 0%

R 226%

HTML: #E2007A

C 0%

R 255%

HTML: #FFED00

M100%

G 32%

NCS: 7020-R30B

M100%

G 0%

NCS: S1575-R10B

M 0%

G 237%

NCS: 0580-Y

Y 55%

B 65%

Y 0%

B 122%

Y 100%

B 0%

K 25%

K 0%

K 0%

Sekundära färger

Pantone© 3165

Pantone© Black

Pantone© Cool Grey 2

C 100%

R 0%

HTML: #004D5B

C 0%

R 0%

HTML: #1A171B

C 0%

R 230%

HTML: #E6E7E8

M 0%

G 77%

NCS: 5030-B30G

M 0%

G 0%

NCS: 8005-420R

M 0%

G 231%

NCS: 1502-Y

Y 30%

B 90%

Y 0%

B 0%

Y 0%

B 231%

K 65%

K 100%

K 10%

Varumärkes- och designguide Didaktus

7


Alla typsnitt laddas ned via länken under: http://www.gracecommunication.se/ nedladdning/Typsnitt_Didaktus.zip

Våra typsnitt Typsnitt och typografiska tillämpningar är viktiga delar för att uttrycka Didaktus grafiska språk. Vi använder konsekvent några få utvalda typsnitt som en påtaglig ingrediens i profilen för öka igenkänningen av Didaktus i alla medier. Använd endast typsnitten nedan (och dess varianter) i våra material.

Adobe Garamond Pro Använder du i vanlig löptext.

Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 1234567890

Kursiv ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 1234567890 Semibold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 1234567890

Kursiv ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 1234567890 8

Varumärkes- och designguide Didaktus


Du ska endast använda våra typsnitt. Men som med alla regler finns det undantag. I detta fall gäller det i de medier som kräver ett typsnitt från din dator, till exempel i MS Word och Powerpoint. Alla våra typsnitt fungerar på både Mac och PC, och finns att ladda ner på länken på sidan innan.

DIN Använder du i rubriker, ingresser och andra texter som inte är vanlig löptext.

Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ 1234567890 abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ”!?&@%

Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ 1234567890 abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ”!?&@%

Venteto Handwriting Använder du (sparsamt) för texter som du vill ha mer liv i. Används även för alla slogans.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ 1234567890 abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ”!?&@%

Varumärkes- och designguide Didaktus

9


Våra webb-typsnitt Vi använder konsekvent några få utvalda typsnitt som en påtaglig ingrediens i profilen för öka igenkänningen av Didaktus. Använd typsnitten nedan till webben.

DIN Använder du i rubriker, ingresser och andra texter som inte är vanlig löptext. En fet (Bold) Arial kan fungera också.

Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ 1234567890 abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ”!?&@% Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ 1234567890 abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ”!?&@%

10

Varumärkes- och designguide Didaktus


Arial

Använder du i vanlig löptext (brödtext).

Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ 1234567890 abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ”!?&@%

Varumärkes- och designguide Didaktus

11


Våra bilder En bild säger mer än tusen ord, heter det ju. Bilderna är förstås en betydelsefull del av Didaktus visuella språk och spelar en stor roll för att skapa rätt intryck. Bilderna ska vara mjuka och inspirerande och ge en känsla av kreativitet, glädje, kunskap och skola. Med de svartvita bilderna framhäver vi Didaktus Sverige medan färgbilderna betonar Didaktus lokalt. Om bilderna ska användas flera gånger krävs det ett avtal för fri användning, både när det gäller fotografer och modeller.

Bildband 12

Varumärkes- och designguide Didaktus


Med vit ram

Utan vit ram

Exempel på svartvita bilder som är gemensamma för Didaktus Sverige.

Bilder utan ram används främst som bakgrundsbild.

Varumärkes- och designguide Didaktus

13


Svartvita bilder för Didaktus

Med de svartvita bilderna bygger vi upp det grafiska språket genom att använda dem som bakgrunder i layouten. Observera de vita ramarna som också är en del av det grafiska uttrycket. Dessa svartvita bilder är gemensamma för Didaktus och finns att beställa hos marknadsansvarig.

14

Varumärkes- och designguide Didaktus


Färgbilder för Didaktus Lokalt

Färgbilderna skapas lokalt och används i lokalt marknadsföringsmaterial. Även dessa lokala färgbilder kan ha den vita ramen.

Varumärkes- och designguide Didaktus

15


Våra grafiska element och vår visuella identitet I vårt marknadsföringsmaterial, på alla kommunikationsnivåer, ska alla enheter ha en särart i layouten som gör att man snabbt kopplar den till Didaktus. Layouten ska bygga på en luftig och ren lösning som ger mottagaren en positiv känsla för Didaktus.

16

Varumärkes- och designguide Didaktus


Splashar Som ett extra grafiskt element kan du använda utvalda ”splashar” för att markera en viktig händelse i layouten, till exempel Öppet Hus.

Qui rerferios plabo. Les eaqui cuptas etur rehen te Ribus aboriti dolores iduciderum fugitaepedis

Qui rerferios plabo. Les eaqui cuptas etur rehen te Ribus aboriti dolores iduciderum fugitaepedis

Varumärkes- och designguide Didaktus

17


Grafiskt element och mönster Illustrationen på denna sida visar helheten Didaktus. Det går också bra att använda väl valda delar av illustrationen i olika enheter för att uttrycka något speciellt eller ge en känsla i ett särskilt sammanhang. Se exempel på broschyr och annons längre fram här i guiden.

Qui rerferios plabo. Les eaqui cuptas etur rehen te Ribus aboriti dolores iduciderum fugitaepedis

18

Varumärkes- och designguide Didaktus


Citattecken Ibland använder vi citat där ”ambassadörer” hjälper oss att stärka våra budskap.

t e h g i r ö h e b r e g m o s g n i Utbildn

e r a d i v a m m o k t t a d d Bere Varumärkes- och designguide Didaktus

19


Våra pappersval Pappersvalet bidrar i högsta grad till att stärka vår enhetliga profil. Generellt gäller att vi på Didaktus alltid använder miljömärkta papper och miljöcertifierade tryckerier. Papperet kan dock variera för olika tillämpningar. Våra trycksaker ska tryckas på ett vitt, obestruket, ytlimmat papper med en behaglig matt yta som utstrålar kvalitet. Papperet ska vara miljömärkt. Exempel på papper är Scandia 2000, Lessebo Linné Vit. Denna papperskvalitet lämpar sig väl för alla sorters tryck med relativt stora textmassor, till exempel broschyrer och kataloger. Med ett papper som har hög vithet får vi extra sting och kontrast. För att vi ska få ett enhetligt utseende är det viktigt att vi trycker på papper av samma kvalitet, men naturligtvis med den gramvikt som passar den aktuella produktionen. Visitkort trycker vi till exempel på 270 g papper och brevpapper på 80 g. Även kuverten ska vara av samma papperskvalitet. Om det krävs en tåligare yta kan du välja ett bestruket papper ur samma pappersserie. För vanliga utskrifter, fax och kopiering används ett enklare papper, till exempel Data Copy 80 g.

20

Varumärkes- och designguide Didaktus


A6

A65

A5

A4

Tabloid

S t å e n de f o r mat

Våra pappersformat » A3. Liggande (420 × 297 mm), A6

A5

A4

A3

» A4. Stående (210 × 297 mm), liggande (297 × 210 mm) » A5. Stående (148 × 210 mm), liggande (210 × 148 mm)

Li gga n de f o r m at

» A6. Stående (105 × 148 mm), liggande (148 × 105 mm) » A65. Stående (105 × 210 mm), » Tabloid (250 × 372 mm) » Kvadratiska format (150 × 150 mm), (200 × 200 mm) » Affisch 500 × 700 mm

150 × 150

200 × 200

K v a dra t i s k a f o r mat

Varumärkes- och designguide Didaktus

21


Vårt språk Språket en viktig bärare av information. Alla som producerar texter vill att andra ska läsa och förstå dem. Allt vi kommunicerar är till för mottagarna och texten är till för läsarnas skull. Vi måste göra det lätt för dem att både förstå det vi vill att de ska veta om Didaktus och att få den känsla för oss som vi vill att de ska ha. Därför är det viktigt att vi håller oss till gemensamma regler och en gemensam tonalitet. Alla texter från Didaktus ska ha så hög läsbarhet som möjligt och presenteras på ett enhetligt sätt. Det är viktigt att läsaren känner att texterna följer ett visst tilltal, att det alltid är samma Didaktus som talar. Vi ska hålla en lätt och ledig ton och undvika långa krångliga formuleringar, men samtidigt hålla en vederhäftig och trovärdig nivå. På Didaktus använder vi med andra ord ett modernt och ungdomligt språk som är enkelt och begripligt för att attrahera vår speciella målgrupp.

22

Varumärkes- och designguide Didaktus


Exempel från hemsidan på hur vi uttrycker oss direkt till potentiella elever

HOT ELL- OCH T URISMPROGRAMMET Tycker du att detta låter som en kul utmaning? Bra! Då ska du absolut checka in på Hotell- och turismprogrammet. Här får du lära dig hur du hanterar alla möjliga, och ibland nästan omöjliga, uppgifter i denna brokiga bransch. Allt från hur organisationen fungerar på ett hotell till att skapa yrkesmässiga relationer med gäster som har olika önskemål, krav och behov. Du studerar sex huvudområden för att lära dig denna svåra konst.

Varumärkes- och designguide Didaktus

23


Hemsidan Vår hemsida Digitala medier är förstås väldigt viktiga för kommunikationen med omvärlden. Det gäller inte minst vår hemsida. Det är här vi möter våra målgrupper direkt, oftast och kontinuerligt. Här samlar vi all övergripande information om Didaktus och här presenterar varje ort och varje skola vad som gäller just där och vad som är på gång just nu. Det är förstås västentligt att hemsidan följer vår grafiska profil i alla delar och dessutom alltid är uppdaterad. För att lyckas med detta hanteras utformning och övergripande information från huvudkontoret, medan den lokala och aktuella informationen sköts aktivt på varje ort och skola.

Plats för nya hemsidan

24

Varumärkes- och designguide Didaktus


Flyers och broschyrer

Exempel på framsida av broschyr

Exempel på A5 inbjudan 148 mm x 210 mm

Exempel 1 på insida i broschyr

Exempel 2 på insida i broschyr

Varumärkes- och designguide Didaktus

25


Affischer

Människor behöver dig

Uptas prae reriberum et et liquiationes nonecti nvendae inulluptas excepelistia doluptas ute perspid electa iur sitis untiam quide simus assitectatur anduciist odi corerit unt eatet ersperias que sunt eaque quam.

www.didaktus.se

Exempel på affischer 500 mm x 700 mm

26

Varumärkes- och designguide Didaktus

Människor behöver dig

Människor behöver dig

Uptas prae reriberum et et liquiationes nonecti nvendae inulluptas excepelistia doluptas ute perspid electa iur sitis untiam quide simus assitectatur anduciist odi corerit unt eatet ersperias que sunt eaque quam.

Uptas prae reriberum et et liquiationes nonecti nvendae inulluptas excepelistia doluptas ute perspid electa iur sitis untiam quide simus assitectatur anduciist odi corerit unt eatet ersperias que sunt eaque quam.

www.didaktus.se

www.didaktus.se


Roll-up

Människor b e h öve r d i g

Människor b e h öve r d i g

www.didaktus.se

Exempel på roll-up 800 mm x 2000 mm

www.didaktus.se

Varumärkes- och designguide Didaktus

27


Annonser

www.gracecommunication.se

Människor behöver dig

Människor behöver dig

Uptas prae reriberum et et liquiationes nonecti nvendae inulluptas excepelistia doluptas ute perspid electa iur sitis untiam quide simus assitectatur anduciist odi corerit unt eatet ersperias que sunt eaque quam.

Exempel på annons 122 mm x 178mm

28

Varumärkes- och designguide Didaktus

www.didaktus.se

Exempel på Facebookannons

Uptas prae reriberum et et liquiationes nonecti nvendae in et et liquiationes nonecti nvendae in et et liquiationes nonecti

www.didaktus.se


Powerpoint

Kapitelbild (dimension 4:3)

Standardmallsida med text (dimension 4:3)

Standardmallsida med text och bild (dimension 4:3)

Powerpointpresentationer ska vara ett stöd för dina åhörare så att de kan ta in vad du vill förmedla, inte ett talarmanus för dig. Om du läser högt från presentationsbilderna kommer åhörarna att försöka göra det samma, vilket leder till att budskapet inte går fram. Det betyder att presentationen ska innehålla så lite textbudskap som möjligt, på sin höjd en rubrik och några stödord. Verkliga bilder som beskriver det du säger är ett utmärkt stöd för att få informationen att gå in och sitta kvar. Varumärkes- och designguide Didaktus

29


Visitkort

Namn Namnsson Skolchef namn@didaktus.se 0766 66 55 33

Människor behöver dig! Didaktus är en del av AcadeMedia

Visitkort 90 mm x 55 mm (1-sidigt)

30

Varumärkes- och designguide Didaktus

Box 150 03 167 15 Bromma Telefon: 08-794 42 00 www.didaktus.se

Korrespondenskort 210 mm x 100 mm (1-sidigt)


Kuvert C5 & C4 med fĂśnster

Varumärkes- och designguide Didaktus

31


Brevpapper

Brevpapper A4

32

Varum채rkes- och designguide Didaktus


Mailsignatur

Mailsignatur

Varum채rkes- och designguide Didaktus

33


T-tröjor och munktröjor

Männis behöver kor dig!

F RAM

Männis behöver kor dig!

kor Männis dig! behöver BAK

T-tröjor för extern kommunikation, mässor och öppet hus.

34

Varumärkes- och designguide Didaktus


DR A GK E DJA

UTAN E DJ A DRAGK

F R AM

BA K

Munktröjor för extern kommunikation, mässor och öppet hus.

Varumärkes- och designguide Didaktus

35


Grace Communication AB www.gracecommunication.se

Didaktus Box 150 03 167 15 Bromma Telefon: 08-794 42 00

info@didaktus.se www.didaktus.se

Didaktus Designguide  

Design guidelines for Didaktus

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you