Page 1

‫ברוכים הבאים לברלין‬ ‫גייר‬-‫ גלמור‬.‫סיורי איכות בברלין עם דב ב‬

‫ למשפחה‬,‫אביב‬-‫ יליד תל‬.1971 ‫ עם הסמכה משנת‬,‫דרך מקצועי ותיק מישראל‬-‫דב מורה‬ ‫ הסטוריה‬,‫אביב בחוגים= גיאוגרפיה‬-‫ בוגר אוניברסיטת תל‬.‫"יקית" ברלינאית שורשית‬ .‫ותולדות האמנות‬ =‫ וסמינר לוינסקי‬.‫ מורשה ומומחה בתיירות‬, ‫ובתי הספר הממשלתיים של משרד התיירות‬ ‫ בעינייני תיירות ובריתות של ערים‬-‫ לברלין‬1979 ‫ יוצא ובא מאז‬.‫שירה אמנותית ומוסיקה‬ ‫ תושב קבוע‬- ‫ דב‬1999 ‫ מאז‬, -2 ‫ בשל משבר התיירות של אינתפאדה‬.‫תאומות עם ברלין‬ .‫בברלין‬ ‫ מעורה ופעיל בחיי הקהילה היהודית בברלין= יהדות‬.‫ובעל רשיון חוקי להדרכה בברלין‬ ‫ שחונך‬,‫ כיהודי מסורתי‬.‫ אגודת ידידות גרמניה –ישראל ועוד‬,‫ השולחן הישראלי‬,‫מתקדמת‬ ‫ בכל‬,‫ התמחה דב‬, "‫ אביבי של "עדת ישראל‬-‫אביב ההמשך התל‬-‫ ציון" בתל‬-‫"באיחוד שיבת‬ =‫ מרצה ומדריך בית‬,‫משמש זו שנה ששית‬.‫הקשור לחיים היהודיים בברלין בעבר ובהווה‬ ‫כמו כן‬.‫ מיום פתיחתו‬,‫ של המוזיאון היהודי החדש‬,‫ והיה עובד קבוע‬,‫יודאיקום‬-‫בצנטרום‬ , ‫ פרידריך אברט‬,‫אדנאואר‬-‫מועסק ע"י קרנות ומוסדות גרמניים יוקרתיים= קרן קונראד‬ ‫ להשתלמויות לחידוש רשיונו= בנושאים‬,‫ מגיע בכל שנה לארץ‬.‫השגרירות הישראלית ועוד‬ ,‫ואמנות טבעי‬-‫ שלמד גיאורפיה עירונית והסטוריה‬,‫ כמי‬.‫ יהדות ושואה‬:‫רלוונטיים לברלין‬ ‫ שדב גם התמחה‬,‫ עם כל הזרמים בבניה ותהפוכות הזמנים‬,‫שבעיר כמו ברלין‬ ‫ דב אוהב את מקצועו וזה‬.‫הסטוריה והאמנות הציבורית בחוצות ברלין‬/‫בארכיטקטורה‬ .‫ ובהומור המיוחד שלו‬,‫מורגש בהתרגשותו בכל פעם‬ ‫ העשירה באתרים= יד וידע מכוונים= המעבירים גם‬,‫ התוססת‬,‫אין ספק שברלין המסעירה‬ ‫ מעשירים ומרחיבים למטייל את "חווית ברלין" דב משתדל‬, "‫את האנקדוטות "שמאחורי‬ .‫שאליו תגיעו גם לבדכם‬, "‫ מחוץ למרכז ה"החרוש‬,‫ לאתרים מיוחדים‬,‫להביא את המטיילים‬ ‫ מטיילים ברכב תיירותי נוח‬6-8 ‫ עד‬, ‫ טיפול אינדוידואלי‬-‫ משפחתיים‬- ‫סיוריו הם בגדלים‬ ‫שהוא מגיש עשירות ומתפרסות על יום‬, ‫ לכן התכניות‬,"‫שעות‬-‫ דב לא עובד "לפי‬.‫וצמוד‬ .‫סיור ארוך ומלא‬

Welcome to Berlin

Willkommen in Berlin

Quality Tours with Dov B. Galmor-Geier

Qualitätstouren mit Dov B. Galmor-Geier

Join Dov Galmor-Geier on the most fascinating tours of Berlin, one of Europe‘s most exciting historic and cultural capitals.

Folgen Sie Dov Galmor-Geier auf seine faszinieren-den Führungen durch Berlin, kulturell und historisch eine der aufregendsten Hauptstädte Europas.

Born in Tel Aviv to a „Yecke“ family whose origins are in Berlin, Dov has been working as a tour guide in Israel and other countries for many years. He is a graduate of the Tel Aviv University (Geography, History and Arts) and the Israel Government Tour Guide College. Since 1999 he has been living in Berlin. Dov has led many visitors in exploring the charm of this remarkable city, mainly its Jewish Heritage - as well as its Historical & Architectonic legacy. Dov runs his In-Depth, top quality tours of Berlin, conducted on foot and by car, mostly catering to smaller parties at moderate prices. Dov‘s unique presentation is thoughtprovoking, stimulating the visitor‘s intellectual curiosity and providing his listeners an emotional experience, to be remembered for a long time after the conclusion of the visit.

Als Sohn einer „Yecke“ Familie mit Berliner Ursprüngen in Tel Aviv geboren, ist er Absolvent der Tel Aviv Universität (Geographie, Geschichte und Kunstgeschichte) und des staatlichen Israel Tour Guide College. Viele Jahre hat er als Fremdenführer in Israel und anderen Ländern gearbeitet. Seit 1999 lebt er in seiner „altenneuen“ Heimat Berlin. Er begeisterte viele Besucher für den Charme und die außergewöhnlichen Sehenswürdigkeiten der Stadt. Dov bietet individuelle und tiefgründige Führungen in kleinen Gruppen zu Fuß und mit dem Auto zu angemessenen Preisen. Seine einzigartige Präsentation ist geistig anregend, weckt die intellektuelle Neugier und bietet seinen Zuhörern ein emotionales Erlebnis, das noch lange nach der Tour in Erinnerung bleibt.

For your choice: 1. Berlin´s Jewish Heritage 2. Berlin : An Amazing Showcase

Touren zur Auswahl: 1. Das jüdische Erbe Berlins 2. Ein Querschnitt Berliner Architektur und Geschichte

Tours also available: the new Jewish Museum, Potsdam, Weissensee-Cemetery, Sachsenhausen and Dresden

Touren auf Wunsch: neues jüdisches Museum, Potsdam, jüdischer Friedhof Weissensee, Sachsenhausen und Dresden


Berlin´s Jewish Heritage Milestones and Memorials

Das jüdische Erbe Berlins Meilensteine und Gedenken

For many generations, Berlin has been both a meetingpoint and a melting-pot linking Jews from Eastern & Western Europe. It has been home to scores of Jewish intellectuals, writers, artists and scientists and accordingly the birthplace of several new trends – from the Haskala movement to Zionism and the Conservative, Liberal & Reform movements. Join Dov in exploring the many Jewish sites located in almost all parts of the city: „The Mirror Walls“, „Places of Memories “, “Deportation Wagon”, “Track 17” Grunewald, the Shoah Memorial at the Brandenburg Gate, “Block of Woman” , the Brush-factory, the Centrum Judaicum, the Jewish Quarter and more ...

Über viele Generationen war Berlin sowohl Schmelztiegel als auch Treffpunkt zwischen Juden aus Ost und West. Die Stadt war ein Zentrum für Dichter, Künstler und jüdische Intellektuelle. So kamen aus Berlin „neue Strömungen“ von Haskala bis Zionismus sowie konservative, liberale und Reformbewegungen des jüdischen Glaubens. Entdecken Sie mit Dov die jüdischen Wurzeln der Stadt: die „Spiegelwand“ in Steglitz, die „Orte des Erinnerns“ im Bayrischen Viertel, das „Wagon Mahnmal“ in Moabit, Gleis 17 im Grunewald, das Shoah Denkmal am Brandenburger Tor, das Frauendenkmal in der Rosenstraße, Mendelsohns Grab, die Blindenwerkstatt, das Centrum Judaicum, das Scheunenviertel und vieles mehr ...

Berlin an amazing showcase

Ein Querschnitt durch Architektur und Geschichte

In spite of (or due to) the sigificant devastation it endured during the Second World War, Berlin is a showpiece for various architectural styles ranging from Gothic, Baroque, Neo-Classical, Bauhaus and „NaziFascist“. Important names are Knobelsdorf, Schinkel, Speer, Le Corbussier and Niemeyer. The twenty-first century and reunification have seen the return to Berlin of brilliant and celebrated genius, in the contemporary guise of architects Sir Norman Foster, D. Libeskind and Frank Gehry. View and visit: the renewed Olympic Stadion, the aspiring skyscrapers of Potsdamer Platz with their birdseye view, the Charlottenburg Palace, the Soviet Karl-Marx-Boulevard, the Russian War Memorial at Treptow, the new government district, Itzhak Rabin St, The Brandenburg Gate, Unter den Linden, the new Guard House, the Museums Island, Check Point Charlie, the Topography of Terror, Gedarmenmarkt, Nicolai´s Quarter, remains of the Berlin Wall and more ...

Trotz der Zerstörung nach dem zweiten Weltkrieg oder gerade deshalb sind in Berlin die unterschiedlichsten Baustile zu finden: von Gotik und Barock über Neoklassiszismus und Bauhaus bis zu den Monumentalbauten des Nationalsozialismus. Das historische Antlitz der Stadt wurde geprägt von Knobelsdorff, Schinkel, Speer, Le Corbussier und Niemeyer. Die Wiedervereinigung brachte gefeierte und geniale zeitgenössische Architekten wie Sir Norman Foster, Daniel Libeskind und Frank Gehry nach Berlin. Erleben Sie das erneuerte Olympiastadion, das Schloss Charlottenburg, den Potsdamer Platz mit einer tollen Vogelperspektive über die Stadt, die sowjetisch inspirierte Karl-MarxAllee und das Denkmal für die gefallenen russischen Soldaten in Treptow, das neue Regierungsviertel, die Itzhak Rabin Straße, die Museumsinsel, den Check Point Charlie, die Topographie des Terrors, den Gendarmenmarkt, das Nikolaiviertel, Reste der Berliner Mauer und vieles mehr ...

Information/Informationen: ‫לקבלת פרטים‬ Telephone + Fax: 00-49-30-39876170 :‫פקס‬+‫טלפון‬ Mobil: 00-49-(0)179-6790376 :‫נייד‬ Email: galgeidb@hotmail.de :‫דוא"ל‬ Internet: www.galmor-berlintours.de INTERNET: www.galmor-berlintours.de

Galmor Berlin Tours  

Galmor Berlin Tours, Dov offers individuell guided premium tours in Berlin: Berlin´s jewish Heritage, Berlin an amazing Showcase

Galmor Berlin Tours  

Galmor Berlin Tours, Dov offers individuell guided premium tours in Berlin: Berlin´s jewish Heritage, Berlin an amazing Showcase

Advertisement