Page 1

FloridaSECUNDĂ€RIA Daniel Fernandez Cristian Asins Rafa Cervera Olga Crespo 4C

1


L’AVENTURA DEL PENSAMENT Florida CES VISITA EL MUVIM Novembre 2010

Contesta les preguntes amb la informació proporcionat alguns dels espais visitats:

que

t’han

1r.- PRESENTACIÓ. MUVIM significa:..... Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat

2n.- ESPAI: “Els Monestirs Medievals” a) Quina importància tenien els monjos copistes en la cultura de l’època medieval? Tenien importància ja que eren dels pocs que sabien escriure, llegir i els unics que copiaven els llibres.

b) Estava permès als monjos dubtar de les veritats que copiaven? Per què és important aquesta nova actitud a les acaballes de l’època medieval? No estaba permès , ja que eren castigats si ho feien , si estaben sense dubtar evitarien revolucions

3r.- ESPAI: “La impremta” Quina importància va tindre la impremta en la història de la Humanitat? Fa que els textos es puguen copiar molt més ràpid, ja que ho fa la màquina, i no feien falta els copistes.

2


4t.- ESPAI: “La revolució cosmològica” a) Per què el model teocèntric cristiá xocava amb els descobriments sobre astronomia? El model teocèntric cristià xocava amb els descobriments sobre l’astronomia, ja que el teocentrisme deia que la terra era plana , també deia que el sol girava entorn a la terra

b) Van tenir alguna classe de problemes els científics i filòsofs per defensar les seues idees? Descriu quins i amb qui. Feu especial menció a Galileo Galilei. Totes aquelles persones que anaven contra l’esglesia , es feien l’inquisició. Galileo Galilei va ser amenaçat de mort i va ser empresonat per ridiculitzar la posició de l’església quan va descobrir que la terra era redona.

5é.- ESPAI: “L’home máquina” a) Al segle XVII es desenvolupa una Nova Ciència de la mà de Descartes. La seua afirmació, “Pense aleshores sóc” és considera tota una revolució, per què? Xocava amb el model teocèntric de l’església, contra la teoria humanística. Eixa mateixa frase va ser el crit de guerra de l’ilustració.

b) Què representa la plataforma mòbil? A qui fa referència aquesta máquina perfecta? Representa a l’home a traves de l’astronomia, donant a entendre que Deu no ho es tot.

c) Quina implicació va tenir Newton i els seus descobriments en el pensament de l’epoca? Newton va descobrir tres lleis que adjudaren a defendre que la Terra girava al voltant del Sol: Llei de la inèrcia, Llei de la interacció i la força, Llei de acció-reacció.

3


6é.- ESPAI: “L’enciclopèdia” Què pretenen Diderot i d’Alembert confeccionant l’Enciclopèdia? Confeccionant l’Enciclopèdia Diderot i Alembert pretenien recopilar tot el que sabien fins al moment en un llibre

7é.- ESPAI: “La Il·lustració espanyola i valenciana” a) Hi havia il·lustrats espanyols i fins i tot valencians? Posa 3 exemples. SI que habien Il·lustrats espanyols i Valencians: Feijoo , Jovellanos Pérez Bayer

b) Anomena alguns científics del segle XVIII i XIX que apareixen en l’escena del balcó. Quina va ser la seua rellevància? Antoine Lovoisier: Fundador de la química moderna. Eduard Jenner: Va fer la primera vacuna contra la Pigota John Dalton: Va descobrir el defecte del daltonisme

c) Descriu el saló burges. El saló burges era una sala on els Il·lustrats del se reunien per a parlar sobre les millores en la societat.

8é.- ESPAI: “Les millors i les pitjors creacions de la Humanitat”

- Explica alguns aspectes positius de la ciència al llarg del s. XIX i s.XX Va millorar condicions higièniques gracies a la medicina, la invenció de aparells tecnològics, la reducció de les morts per malalties (medicina)

- Ara comenta alguns aspectes negatius de la utilització de la ciència al s. XX Nosaltres creguem que la ciència , s’ha fet un bò us d’ell I també un roi , ja que van descobrir la bomba atomica , també van descobrir les armes.

4

Cuestionari  

cuestionario hecho por grupo

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you