Page 1

JAARGANG 178 | NR. 1 | MAART 2013

ZZg-nieuws

WWW.ZZG.NL Foto: K ajana, S uriname (K atinka R einten)

Suriname

Licht en donker

Je ziet er tegenop. Het duister pakt je houdt je gevangen belemmert je denken. Maar, geloof het, het komt het licht. Zoals het Licht van Pasen na het donker van Goede Vrijdag. Zeker weten.

Weerbarstig. En tóch… Ontwikkelingswerk lijkt vaak heel simpel. Bouw een school waar geen school is en kinderen kunnen zich ontwikkelen. Geef een lening aan een groep boeren en de oogst volgt vanzelf. Help jongeren aan een opleiding en alles komt goed.

J

a, was het maar zo eenvoudig. Dan zouden veel problemen in ontwikkelingslanden allang opgelost zijn. De werkelijkheid is weerbarstig en daar hebben we bij het ZZg dagelijks mee te maken. Het is een verhaal met vele kanten en soms zou je er bijna moedeloos van worden. De Tanzaniaanse boeren zijn zo mooi op weg, maar ineens is er dat plantenvirus dat de oogst decimeert en kan er van terugbetalen voorlopig geen sprake zijn. De Surinaamse jongens die zo lekker studeerden bezwijken voor het snelle geld van de goudwinning en stoppen met hun opleiding.

Ik neem u mee langs een paar projecten, elk met hun eigen verhaal van weerbarstigheid en veerkracht. Bessensap We beginnen in het noordoosten van Suriname, het Marowijnegebied. Tot de Binnenlandse Oorlog (1986-1992) was het een bloeiende streek, maar nu is er armoede en achterstand. Veel mensen trokken weg, naar Frans Guyana of naar Paramaribo. De achterblijvers leven van een kostgrondje, een handeltje hier en een klusje daar, maar ze hebben weinig economisch perspectief. Het ZZg wil er ontwikkelingskansen creëren. De 48-jarige mevrouw Edmé Acassi (foto) is al bezig: vanuit haar huis verkoopt ze zelfbereide podosiri, een lekker en gezond bessensap, ook bekend onder de naam ‘açai’. Ze poseert trots in haar werkplaats. >>

Tóch gaan we door. Omdat we geloven in wat we doen en daaraan willen werken, ook als het tegenzit. Vanwege de mensen voor wie we het doen. Als zij uit armoede en achterstand kunnen ontsnappen dan komt er ook ruimte in hun geest. Ruimte voor spiritualiteit, voor beter leven.

Foto: ZZg

Soms moet je door het donker heen om uit te komen bij het licht.

ZZg - Nieuws

1


Kleine ondernemer Mevrouw Acassi werkt als juf op een lagere school, maar om van dat salaris nog 11 familieleden te onderhouden valt niet mee. Daarom doet ze het sapmaken erbij. Het kost niet heel veel tijd, ze kan het thuis doen en het is een prima aanvulling op haar inkomen, want podosiri is gewild. Van het extra geld betaalt ze voor haar kinderen school en onderdak in Paramaribo. En ze legt iets opzij voor een nieuwe podosiri-molen. Mevrouw Acassi volgde trainingen bij de Pater Albrinck Stichting, een organisatie die kleine ondernemers op weg helpt met hun bedrijfje. Ze leerde er om hygiënisch te werken, om alle inkomsten en uitgaven bij te houden, om te sparen. Kortom, om een betere ondernemer te worden. De Pater Albrinck Stichting (PAS) heeft al veel ervaring met het organiseren van deze trainingen. Vijftig kleine ondernemers en drie organisaties in 2012! Mooi, maar toch moet er meer gebeuren willen die bedrijfjes echt slagen en doorgroeien. PAS moet mensen leren kijken naar de lokale en regionale afzetmarkt. Naar welke producten is vraag en hoe kun je je product het best ontwikkelen. Dat vraagt van PAS een nog betere, planmatige, aanpak gebaseerd op marktonderzoek en cijfers; wat is succesvol, hoe bevorder je succes. Het is best moeilijk voor de organisatie om zich die nieuwe denkwijze eigen te maken en daarin samen te werken met andere lokale organisaties. Het ZZg helpt daarbij en investeert tijd en geld in de stichting, maar vanuit Nederland is het niet gemakkelijk zo’n proces te begeleiden. Weerbarstig dus. En tóch… geloven we in deze weg en in de Pater Albrinck Stichting. In hun kennis van en ervaring in de lokale situatie in Marowijne. In het bedrijfje van mevrouw Acassi dat een echte podosirionderneming kan gaan worden.

Foto: ZZg

Schoollokalen Na Marowijne reizen we door naar het dorpje Kilangala in het zuidwesten van Tanzania. Daar bouwt het ZZg al enkele

2

Weerbarstig. En tóch… jaren met de stichting ProTanz aan een school, de eerste in het dorp. De kleuterafdeling is inmiddels volop in bedrijf. Maar de drie klaarstaande lokalen voor de lagere school bleven het hele afgelopen jaar ongebruikt. Er was een leerkracht toegezegd door de overheid, maar die werd nog voor de start van het schooljaar ineens overgeplaatst naar elders. Daarna werd het stil aan die kant. De manager van Kilangala, Moses Siame, klopte natuurlijk regelmatig aan bij het regionale onderwijskantoor, maar een jaar lang gebeurde er niets. Uitstel zonder duidelijke reden. De kinderen moesten weer naar de al overvolle school, vijf kilometer verderop. Heel frustrerend voor het ZZg en ProTanz, want een zinvolle investering staat dan een tijd nutteloos te wezen door omstandigheden waar je nauwelijks invloed op hebt. Weerbarstig. En tóch… bouwen we door aan de school van Kilangala. Want we geloven in die school, in onderwijs als motor voor ontwikkeling, en in de mensen met wie we samenwerken. Inmiddels is een enthousiaste juf begonnen met haar werk, zo hoorden we. En een tweede leerkracht komt eraan. Ons geloof wordt uiteindelijk niet beschaamd. Groentekas Nu nog even naar Jamaica. Daar heeft de kerk een eigen diaconale organisatie, Unitas. Jarenlang waren de bestuursleden heel actief en voerden met steun van het ZZg diverse plannen uit om armoede te bestrijden: geiten, schoollunches, medicijnen, vakopleidingen. Maar de vrijwilligers werden ouder en ouder en de daadkracht verdween. Moet je dat dan maar nemen zoals het is en zelf ook het bijltje erbij neergooien? Of geloof je in de levenskracht van de organisatie en wil je die activeren? Het ZZg koos voor het


Projecten Zendingswerk in concreto. Doet u mee?

Foto: Nelleke Nieuwenhuis

Cuba (12.079) Noodhulp voor Cuba De orkaan Sandy heeft eind vorig jaar 30.000 huizen op Cuba compleet verwoest. 200.000 huizen raakten beschadigd en landbouwgrond werd onbruikbaar. Ook leden van de Cubaanse Broedergemeente hebben grote schade aan woningen, bezittingen en oogst. De kerk wil hen ondersteunen, maar heeft zelf niet genoeg geld. Het ZZg helpt de Broedergemeente met € 5.000. € 3.800 is al binnen. Helpt u mee om Cuba weer op te bouwen?

laatste omdat het werk van Unitas mensen uit de armoede kan helpen. We investeerden in het leiderschap van Unitas, in een nieuw project: groentekassen, moderne commerciële landbouw met een diaconale inslag. Het begin was moeizaam maar nu staan er twee kassen en zijn de eerste oogsten binnen. De diaconale gaarkeuken in Kingston krijgt er goedkope groente vandaan en de kerk kan met de winst andere activiteiten van Unitas financieren.

Foto: ZZg

Geloven Ontwikkelingswerk is werk van lange adem. Je moet tijd, energie en geld investeren om wegen en oplossingen te zoeken, samen met lokale mensen. Je moet barrières overwinnen. Je moet erin geloven. Het ZZg doet dat, al 220 jaar. Gelooft u er ook in? Maak het zichtbaar en steun ons werk. Dan helpen we samen via de Pater Albrinck Stichting kleine bedrijfjes op weg (€ 12.000), bouwen we twee nieuwe lokalen en een dienstwoning in Kilangala (€ 21.000), dekken we het voorschot voor de groentekas (€ 15.000). Zendingswerk zal weerbarstig blijven. Maar toch, met uw hulp… Jeannet Kelholt

Suriname (13.015) Verf en tegels voor Huize Albertine Niet alleen de bewoners worden ouder, ook Huize Albertine zelf. De kamers van het verzorgingshuis in Paramaribo moeten opgeknapt worden. Die van de ziekenboeg bijvoorbeeld. Vier kamers zijn door Huize Albertine zelf al gerenoveerd en kunnen nu weer jaren mee. Het ZZg draagt € 5.000 bij, voor vijf kamers. Bekostigt u twee potten verf? Suriname (12.073) Studiebeurs voor indianenkinderen De overgang van het inheemse dorp Kwamalasemutu in het oerwoud naar Paramaribo is enorm groot. Toch gaan de tieners uit het dorp deze uitdaging aan, om door te kunnen leren. Hun ouders vinden dit ook belangrijk, want zelf hadden ze die kans niet. Het ZZg ondersteunt de studie van 14 jongeren: verblijfskosten in een internaat, schoolartikelen en begeleiding. Met € 50 kan een kind een maand naar school. Tanzania (13.022) Vaccinaties voor kinderen Het ZZg steunt al enkele jaren de Kilangala Missie in Tanzania. Eerst alleen de school, maar nu ook het ziekenhuisje. Daar worden zwangere vrouwen begeleid en krijgen kinderen belangrijke vaccinaties. Sommige patiënten kunnen een eigen bijdrage betalen, maar niet voor iedereen is dat mogelijk. Het ZZg ondersteunt de medische zorg in Kilangala. Geeft u € 25 voor vaccins?

Meer projecten vindt u op www.zzg.nl 3


kort kort kort kort ZZg kort kort kort kort Het schilderij domineert de wand in de kamer van Age Kramer: een desolaat landschap met een kleine nederzetting. Nain, de eerste hernhutter zendingspost in Labrador. De allereerste missie onder de Inuit aan de oostkust van het huidige Canada, liep schrikbarend mis: de zendelingen werden vermoord. Genoeg reden om op te geven, toch? Nee. Twintig jaar later, in 1770, probeerden twee zendelingen het opnieuw. Zij kwamen vanuit Groenland, droegen Inuitkleding, spraken de taal en deelden vol vertrouwen de tenten en het eten van de mensen, zonder vrees voor dolken en vergif. Dat laatste overtuigde de Inuit van hun goede bedoelingen. De liefde van de God waarover de zendelingen vertelden straalde zo duidelijk uit hen zelf, dat ze als vrienden werden binnengehaald. Het duurde tot 1800 voordat het geduld en het inlevingsvermogen van de zendelingen vruchten afwierp. Winters van negen maanden, in volkomen isolement. Ontberingen en weerbarstigheid. En tóch....

foto: ZZg

Postzegels, spaart u ze voortaan voor het ZZg?

Catechese bij het ZZg

Sommige ZZg-donateurs zijn zo trouw dat ze het zendingswerk ook na hun overlijden nog willen steunen. Ze nemen het ZZg op in hun testament. Soms voor een aanzienlijk bedrag, soms heel bescheiden. We zijn er hoe dan ook blij mee. We waren altijd terughoudend, maar we hebben geleerd dat het tegenwoordig geen onbehoorlijke vraag meer is: zou u er eens over na willen denken of u in uw testament na uw kinderen en familie ook een gift wilt nalaten aan het ZZg? Geven na je dood is een zeer persoonlijke zaak. We kunnen ons voorstellen dat u daar met iemand over wilt praten. Onze algemeen secretaris, Age Kramer, gaat graag met u in gesprek over de vorm die het best past bij uw situatie en uw wensen. a.kramer@zzg.nl / tel. 030-6927180

Zo nu en dan krijgen we bij het ZZg een catechesegroep op bezoek. Jongeren die iets willen leren over de Hernhutters en het zendingswerk. De Broedergemeente in Zeist verzorgt dan een rondleiding over de historische pleinen en daarna gaan we bij het ZZg aan de slag met zending en ontwikkeling. Wat doet het ZZg en waarom? Welke keuzes zou je zelf maken en waarom? De catechisanten nemen het zendingswerk vervolgens letterlijk mee naar huis, want daar volgt dan een actie voor een zelfgekozen project. Mooi werk, aan alle kanten. Denkt u nu, dat zou ook iets voor onze catechesegroep zijn, belt u dan met Daniël Claas (030) 850 95 24 of Jeannet Kelholt (030) 850 95 23. We helpen u graag verder.

Zusterplein 20 Postbus 19, 3700 AA Zeist tel. (030) 692 71 80 info@zzg.nl www.zzg.nl www.twinkids.nl 4

Redactie: Jeannet Kelholt en Daniël Claas Vormgeving/lay-out: Manschot Grafimedia, Zeist Drukwerk: AD-Druk, Almere

foto: Katinka Reinten

Nalaten

Giften en donaties zijn welkom op banknr. 3752.16.936, t.n.v. ZZg, Zeist. Vermeld eventueel doel/projecttitel. Een meeropbrengst voor een

project besteedt het ZZg aan soortgelijke projecten. Zit er een acceptgiro bij dit blad? Het staat u vrij om al of niet een gift te doen. Een gift-per-acceptgiro

toch bestemmen voor een specifiek project? Laat het ons weten. Vindt u geen acceptgiro bij dit blad? Maak dan eventueel zelf een gift over.

Minder post ontvangen? Bel ons of kijk op: www.zzg.nl/zzgnieuws

foto: ZZg

Wie vroeger post ontving, scheurde de postzegel er af en bewaarde die ‘voor de zending’. Tegenwoordig zijn er steeds minder postzegels in omloop, want we zijn gaan e-mailen en versturen steeds minder post. Maar het ZZg verzamelt ze nog steeds en uw zakjes met postzegels blijven welkom. Een beetje vanwege de geldwaarde, maar vooral omdat u bij elke postzegel die u afscheurt heel even aan ‘de zending’ denkt. En daar is het ZZg op uit: op zendingsgenoten, die af en toe stil staan bij de evangelische opdracht om over bevrijding te vertellen en op te komen voor armen en verdrukten.

foto: ZZg

Uit Hernhutter historie: Een schilderij vol weerbarstigheid

Postzegels voor de zending

ZZg-nieuws Maart 2013  
ZZg-nieuws Maart 2013  

ZZg-nieuws van maart 2013

Advertisement