Page 1

JAARGANG 176 | NR. 5 | December 2011

ZZg-nieuws

WWW.ZZG.NL Foto: K leuters

in

K ilangala, Tanzania

Tanzania

Geroepen Het is zo’n geladen begrip, Roeping. Het hoort bij heel bijzondere mensen die heel bijzondere dingen doen. Maar Jezus riep juist gewone mensen. Vissers, boeren, mensen op straat. Mensen als u en ik. Zij voelden zich geroepen om licht te brengen in de duisternis, om licht te zijn voor anderen. Doet u het?

Het begint met roeping Wat bezielt iemand om huis en haard te verlaten en in een ver land te gaan werken zonder geld, zonder middelen?

D

an moet je wel wanhopig zijn, zoals veel gelukzoekers die naar Europa komen. Of je moet je geroepen voelen iets te doen voor je naaste. De Friese zendelinge Tryntsje Beimers (1922-2006) voelde zo’n roeping en werkte jarenlang in het afgelegen zuidwesten van Tanzania. Als verpleegkundige combineerde ze medische hulp met het verspreiden van het evangelie. Ze werkte samen met de Evangelische Broedergemeente, stichtte gemeenten en begon in 1967 met de Kilangala Missie. Er kwam een ziekenhuisje en een klein kindertehuis voor weeskinderen. Inmiddels is er ook een vakopleidingscentrum (met internaat) en een kleuterschool. Aan de bouw van die school heeft het ZZg kunnen bijdragen dankzij de steun van donateurs en scholen. Voor 2012 staan nieuwe lokalen en een paar woonhuizen voor leerkrachten op de planning. De Kilangala Missie krijgt nog steeds veel steun, vooral vanuit Friesland, maar er wordt ook gekeken naar de eigen verdienmogelijkheden. De grond rondom

de missiepost biedt daar kansen voor. Nu levert die maïs en bonen op, maar er is meer uit te halen. Een jonge Tanzaniaanse landbouwmanager, Gerald, is afgelopen zomer hiervoor aangesteld. Hij wordt wekelijks(!) gebeld door een Friese boer die hem helpt de zaken planmatig aan te pakken. Roeping-op-afstand zou je dat kunnen noemen. De plannen zijn goed: meer land cultiveren, andere groentes verbouwen, daardoor meer eigen inkomsten voor de missiepost en een voorbeeldfunctie voor de regio. Het is mooi dat de roeping van Tryntsje Beimers ertoe leidt dat lokale mensen haar zendingswerk voortzetten. Om de landbouw te verbeteren is een zaaimachine noodzakelijk (€ 7.165). Het ZZg wil die, samen met de Tryntsje Beimers Stichting bekostigen. Helpt u mee?

ZZg - Nieuws

1


Kort Nieuws

Te koop: Surinamekalender 2012 Suriname is enorm fotogeniek. Het vraagt erom om gefotografeerd te worden. In deze kalender vindt u iedere maand weer een prachtige foto van de cultuur en de inwoners van Suriname. Met 13 kleurrijke platen en een overzichtelijk calendarium blijft u ook in 2012 prima bij de tijd! Dankzij een ringetje in het midden heeft de kalender nu een beter verzendbaar formaat: 32 x 24 cm. Aan de wand is-ie even groot als voorheen: 32 x 50 cm. De Surinamekalender kost € 10. Administratie- en verzendkosten € 4,50. U kunt de kalender bestellen via www.zzg.nl, of via (030) 692 71 80.

Een lichtje hier voor een lichtje daar! Koop een ster en geef solarlicht aan vrouwen in Tanzania

Bestellen? www.zzg.nl of bel (030) 692 71 80

Sohana, nu een gelukkig kind Dertien is ze nu, het kleine meisje uit Masiakriki (Boven-Suriname), dat een paar jaar geleden nog op handen en voeten door het bos kroop. Met hulp van het ZZg haalde Carry-Ann Tjong-Ayong haar naar Paramaribo. Een operatie bleek niet meer mogelijk, maar ontwikkeling wel: Sohana is nu een zelfbewuste tiener, die volgend jaar examen doet en dan naar de 2

2011 - 5

Onderwijs is de sleutel tot de toekomst Zo luidt het motto van het nieuwe Vakopleidingscentrum, in het Surinaamse Brokopondo. En zo is de nieuwe vakschool ook bedoeld, om kansarme jongeren in het district Brokopondo vooruit te helpen. Een mooi initiatief in een streek waar de schooluitval groot is.

H

et Surinaamse nieuws stond er bol van: ‘Supermodern opleidingscentrum in binnenland Suriname’, ‘Vroege schoolverlaters Brokopondo krijgen tweede kans’, ‘Ontwikkeling Brokopondo krijgt boost met vakschool’. Het is ook een mooi project waar het ZZg van harte (en hard) aan meegewerkt heeft, in eendrachtige samenwerking met het Surinaamse bedrijfsleven (Kersten, IamGold, lokale bedrijven), maatschappelijke organisaties (VGOV, RIJC), een Nederlandse ondernemer, UTSN (NL-overheid) en (een beetje) de Surinaamse overheid. Het aandeel van het ZZg zit met name in het gebouw en in het samenwerkingsproces. Op 21 oktober was de feestelijke opening van het Brokopondo Vocational Training Centre. Het ziet er puik uit van binnen en van buiten, met moderne apparatuur en ervaren docenten. Inmiddels zal de allereerste vaktraining Horeca & Toerisme zijn afronding naderen. De twaalf jonge deelnemers kunnen zich dan met hun certificaat op de arbeidsmarkt melden als hulpkok of keukenassistent. De grote bedrijven en de toeristensector zullen hen ontvangen met open armen. Bij de officiële opening praten we met enkele meisjes van de eerste horeca-cursus. Anitwa, Marchella en Min vertellen enthousiast dat ze leren aardappels koken, lekkere hapjes bereiden, mensen bedienen, bestek neerleggen en serveren. Op vrijdagmiddag krijgen ze theorieles en op zaterdagmorgen de praktijk: “Ik doe m’n uiterste best”, zegt de een. “Je gaat opletten op bacteriën en zo” zegt de ander. “De kookdag is het leukst”, roept nummer drie. De Horeca & Toerisme training duurt drie maanden en leidt op tot horeca-assistent. Maar vervolgcursussen kunnen ook aangeboden worden: een opleiding tot basiskok bijvoor-


Foto: Carry-Ann Tjong-Ayong

middelbare school gaat. De achterstand die zij had op haar leeftijdgenootjes heeft zij allang ingelopen en zij streeft hen nu in haar rolstoel voorbij. Een meisje dat met beide handen haar kansen aangrijpt, ondanks haar handicap. Sohana, een gelukkig kind.

beeld. Rokaja Vrede ziet dat helemaal zitten. Hij is jeugd-parlementariër voor het district Brokopondo en doet mee aan de horeca-opleiding ‘om een voorbeeld te zijn voor jongeren in mijn district’. Hij ziet in de toekomst een mooi restaurant verschijnen in Brokopondo, zodat lokale mensen hun feestjes niet meer hoeven houden in Paramaribo. Hij ziet ook nieuwe mogelijkheden voor lokale boeren, om de groente te verbouwen die nodig zal zijn. Nu wordt dit dagelijks aangevoerd vanuit Paramaribo. Naast de cursus Horeca & Toerisme is er ook een in Techniek. Jongeren worden er opgeleid tot onderhoudstechnicus of elektricien en kunnen aan het werk bij de grote bedrijven in de regio. Voor beide cursussen betalen de jongeren een eigen bijdrage van 700 SRD (€ 175). Bij de opening zegt Aart Schalkwijk namens het ZZg: “Dit vakopleidingscentrum is gestart door de onderneming Kersten en het Zeister Zendingsgenootschap samen. Waarom? Omdat we allebei vanuit onze hernhutter identiteit willen bijdragen aan de opbouw van de samenleving. Geloof, onderwijs en werk gaan bij de Hernhutters altijd al samen. Kersten is gestart door de zendelingen van de Broedergemeente als manier om de eigen inspanningen te financieren. Dat zat er al vroeg in, en dat is nog zo.”

Nalaten Sommige ZZg-donateurs zijn zo trouw dat ze het zendingswerk zelfs na hun overlijden nog willen steunen. Ze nemen het ZZg op in hun testament. Soms voor een aanzienlijk bedrag, soms heel bescheiden. In beide gevallen zijn we er blij mee. We zijn altijd terughoudend geweest in deze dingen, maar we hebben onlangs geleerd dat het tegenwoordig geen onbehoorlijke vraag meer is: zou u er eens over na willen denken of u in uw testament, na uw kinderen en familie, ook een gift wilt nalaten aan het ZZg. We kunnen ons voorstellen dat dit verzoek bij u vragen oproept. Onze medewerker Douwe van Barneveld (030) 692 71 88 heeft er wellicht een antwoord op.

Foto: Katinka Reinten

Hij besluit zijn verhaal als volgt: “Ik wil de lokale gemeenschappen feliciteren met dit succesvolle project. Dat zij er optimaal gebruik mogen maken. Het is vooral ook hún project.” Jeannet Kelholt

ZZg - Nieuws

3


Projecten

Jamaica (11.066) Groente kweken voor de kerk Op de lokale markt in Jamaica is er doorgaans veel vraag naar aardappels, wortels, kokos, tomaten en paprika’s. Het aanbod is echter niet zo groot. De diaconie van de Broedergemeente in Jamaica ziet wel heil in een commerciële variant van deze groenteteelt. Zeker omdat de afzet zo goed als gegarandeerd is in de toerismesector. De kerk profiteert hiervan mee: die koopt groente tegen kostprijs voor hun voedselproject voor ouderen. Ongeveer 90 verarmde ouderen krijgen wekelijks een warme maaltijd. Het ZZg draagt bij aan het opzetten van een groentekas waar op een moderne manier gewerkt wordt. Dit proefproject kost € 17.500. Bij succes worden er meerdere kassen gebouwd. Steunt u dit initiatief met € 50 voor zaden en plantjes?

Hulp en bezieling voor kleine en grote mensen Zuid-Afrika (11.092) Geen uniform, geen school Zo hard nodig lijkt het misschien niet, maar voor aidswezen en andere kwetsbare kinderen is een schooluniform wel een van de basisbenodigdheden om naar school te kunnen gaan. In het dorp Shiloh geeft de kerk aan 250 kinderen schoolkleding, goede raad, pastorale steun en zonodig een voedselpakket. Kleedt u een kind voor € 20?

Suriname (11.045) Wie laat ze zitten? In het Rebecca Scheltzinternaat in Paramaribo wonen 60 meisjes uit het binnenland die voor voortgezet onderwijs op de stad aangewezen zijn. Het internaat is recent opgeknapt. Nu nog nieuw eetzaalmeubilair. Een jarige donateur zorgde al voor de helft hiervan. Nog 25 stoelen (à € 45) en 2 tafels (à € 125) wachten op een sponsor. U misschien? Suriname (11.053) Peuters op Nederlandse les Voorschoolse opvang helpt 74 peuters in Nieuw Aurora aan een betere start op school. Met liedjes en spelletjes leren ze spelenderwijs Nederlands. Thuis spreken ze Saramaccaans. Men werkt toe naar volledige financiële zelfstandigheid van het project, maar dat gaat nog niet. Het ZZg geeft € 3.300, € 45 per kind. Leert u één peuter Vader Jacob zingen? Suriname (11.054) Keukenapparatuur Diakonessenhuis Nu hun Centrale Keuken is gerenoveerd wil het Diakonessenhuis in Paramaribo de bereiding van de maaltijden verbeteren, vooral qua hygiëne. Het meeste geld is al binnen, maar we kunnen uw bijdrage nog goed gebruiken voor o.a een 6-pits gasfornuis (€ 950), een serveerwagen (€ 800) en een grote vrieskast. Kookt u een stukje mee? 4

2011 - 5

Foto: Katinka Reinten

Honduras (11.090) Zorg voor moeder en kind In Honduras, in Midden-Amerika, leeft de helft van de inwoners onder de armoedegrens. Het ZZg steunt daar het medische werk van de Iglesia Morava (Evangelische Broedergemeente) die in het noorden van Honduras een eigen kliniek heeft. Hier wordt preventieve gezondheidszorg verleend, vooral gericht op het voorkomen van de verspreiding van Aids. Er is een grote behoefte aan betaalbare Aidstesten en medicijnen waarmee Hiv-positieve zwangere vrouwen kunnen voorkomen dat het virus bij de geboorte overslaat op hun kind. Voor deze tests, voor medicijnen en kindervoeding is € 2.500 nodig. Helpt u mee met het bestrijden van Aids in Honduras? Cuba (11.063) Diaconaal steuntje voor Cuba Het ZZg ondersteunt het werk van de Evangelische Broedergemeente op Cuba. De kerk daar heeft 500 leden en 3 voorgangers. Een ZZg-vrijwilliger reisde dit jaar op eigen kosten naar Cuba om de contacten met de Cubaanse broeders en zusters warm te houden. Tijdens dat bezoek werd duidelijk dat er diverse dingen gewenst zijn. Kinderbijbels en stoelen voor de (kinder)kerkdiensten (€ 250) bijvoorbeeld. Maar ook een maaltijd voor de 20 tot 40 kinderen die de kerk bezoeken (€ 100 per maand). Bij elkaar is er € 2.700 nodig. Uw bijdrage helpt het diaconale werk op Cuba verder op weg.

Foto: I. Boere-Khedoe

Tanzania (11.022) Computers voor de Lutenganoschool De 850 leerlingen van de middelbare school in Lutengano willen leren computeren, want computerkennis is een ‘must’ voor wie vooruit wil. Het lokaal is er al, een docent ook, maar twintig computers (à € 160) moeten er nog komen. Helpt u de Tanzaniaanse digitale revolutie?


Suriname (11.023) Beter boeren in Marowijne Het Marowijnegebied, in het binnenland van Suriname, was ooit een bloeiende streek waar grote agrarische bedrijven zorgden voor werkgelegenheid. De Binnenlandse Oorlog (1986-1992) maakte daar een einde aan. Veel mensen trokken weg uit Marowijne. De achterblijvers verbouwen nu alleen nog wat ze voor zichzelf nodig hebben, maar hebben geen goed economisch perspectief. Samen met lokale organisaties wil het ZZg betere kansen creëren voor deze ‘kleine boeren’. Rond het dorp Pelgrimskondre gaan 200 boeren eenden kweken en fruit telen voor de regionale markt. Zo worden ze uiteindelijk kleine ondernemers. € 8.000 is nodig en de helft is al binnen. Helpt u mee bij de resterende € 4.000? Voor € 40 helpt u al een boer.

Foto: M. van de Glind

Palestijnse Gebieden (11.087) Fysiotherapie op Star Mountain Op de Westelijke Jordaanoever biedt de organisatie Star Mountain praktische hulp aan kinderen en jongeren met een verstandelijke handicap. Er is een school, een peuteropvanggroep en er worden trainingen gegeven aan jongeren in land- en tuinbouw. Momenteel is er behoefte aan diverse benodigdheden voor fysiotherapie, zoals een sportladder om oefeningen te doen, en gewichtjes. Het ZZg helpt mee met € 2.800 euro. Loopt u een extra rondje voor deze fysiomaterialen?

foto: St. Cult. Fonds Suriname

Suriname (11.085) Matoekoe, zorg voor kinderen met een handicap Leren met een verstandelijke handicap… dat is heel pittig! In Suriname, bij Lelydorp, ligt ‘Matoekoe’, een ontwikkelingscentrum voor kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke handicap. Daar kunnen zij naar school gaan en een vak leren. Jongeren werken bijvoorbeeld in de kaarsenmakerij of de papierwerkplaats. Anderen kweken groenten in de moestuin. Ongeveer 60 kinderen en jongeren komen dagelijks naar Matoekoe. Een aantal van hen woont doordeweeks ook in het centrum. Het ZZg steunt dit werk met € 7.500. Dankzij uw bijdrage worden de kinderen en jongeren veilig opgevangen en gedragen in wat ze kunnen. Mooi toch?

Zuid-Afrika (11.062) Brassbands in de Oostkaap Jongeren helpen hun leven op orde te krijgen door samen muziek te maken. Een bezielende leraar, een enthousiaste jongerenband, het werkt aanstekelijk: in afgelegen dorpen hebben tientallen jongeren hun eerste schreden op het muzikale pad gezet. De kerk investeert mee in deze aloude hernhutter blazerstraditie. Nog € 1.500 te gaan. Blaast u een partijtje mee? Tanzania (11.091) Economiekennis voor dominee Een toegewijde jonge dominee die zijn kerk ook graag op economisch terrein van dienst wil zijn volgt een tweejarige opleiding in ‘Plattelandsontwikkeling’. Dat helpt de kerk om meer inkomsten te krijgen uit economische activiteiten: sleutel tot financiële zelfstandigheid. De studie betaalt hij grotendeels zelf, maar hij komt € 1.000 tekort. Investeert u € 25 in hem? Tanzania (11.065) Trainingscentrum voor vrouwen Met een lokaaltje, een keukentje en een kantoortje zijn de dames die leiding geven aan het kerkelijk vrouwenwerk in Zuidwest Tanzania, al heel tevreden. Dan hebben ze een trainingsplek voor alle vrouwengroepen in de regio. € 15.000 is nodig, de helft is al binnen. Doet u een duit in hun zakje? Tanzania (11.088) Solarlampen voor vrouwengroepen Een lamp op zonne-energie is goed voor het milieu en op langere termijn goedkoper dan kaars of olielamp. Een uitkomst op het Afrikaanse platteland, waar elektriciteit schaars is. Alleen de aanschaf is duur. Voor trainingsbijeenkomsten van vrouwengroepen stelt het ZZg daarom solarlampen (à € 85) beschikbaar. Zorgt u voor licht in de duisternis? Suriname (11.029) Coole (solar) koelkasten In het binnenland van Suriname is het soms 40°C. Poliklinieken hebben goede koelkasten nodig voor medicijnen, vaccinatievloeistoffen en medische monsters. Het ZZg helpt de Medische Zending bij de aanschaf van duurzame solar-koelkasten (à € 3.150) of gewone (à € 300). Loopt u warm voor zo’n coole koelkast in een Surinaamse poli? ZZg - Nieuws

5


Dolblij waren ze, toen ze hoorden dat ze van ZZg een lening kregen. De 22 kleine boeren van landbouwgroep Tushikamane in Tanzania kregen daardoor de kans om hun productie uit te breiden. En dat deden ze.

T

waalf mannen en tien vrouwen telt de groep. In het Swahili heten ze ‘Laten we elkaar vasthouden’, een mooie naam voor een coöperatie van kleine boeren. Sinds 2008 kweken ze boompjes en bewerken ze hun akkertjes op een duurzame manier, zonder kunstmest. Ze werken hard én ze werken samen. Ze geloven in zichzelf en willen vooruit. De bank wilde hen niet helpen: arme boeren kunnen niet kredietwaardig zijn. ZZg-donateurs geloofden er wel in en stelden met elkaar via het ZZg een lening van € 20.000 beschikbaar. Met hun nieuwe kleine tractor om compost, mest, oogst en zaailingen te transporteren, hun verbeterde watertank (5.000 liter), nieuwe tuinslangen en plastic kweekzakjes boekten de boeren dit jaar hun eerste successen: - 10 keer zoveel avocadoplantjes voor de verkoop (100.000 i.p.v. 10.000 stuks) - de gezamenlijke maïsoogst is meer dan vertienvoudigd (35.000 i.p.v. 3.000 kilo). Verdubbeld gezinsinkomen Wie zijn die harde werkers en wat voor effect heeft het project op hun leven? • Ambokile Esau (36 jaar). Hij heeft 4 hectare land. Hij zorgt voor zijn vrouw en twee jonge kinderen en voor zijn jongere broer die op de middelbare school zit. Zijn jaarinkomen is dankzij Tushikamane ruim 150% gegroeid, van e 80 naar e 210. • Nickson Kasebele (28). Hij heeft 3 melkgeiten en 4 kippen en verdient nu zo’n e 200. Hij is vrijgezel, maar zorgt wel voor drie kinderen die tot nu toe vanwege geldgebrek niet naar de middelbare school konden. Misschien straks wel. • Jenita Timothy (34) heeft 1 hectare land en 5 kippen. Vroeger oogstte ze 3 à 4

Succes voor zakken maïs per jaar, nu 7 à 10. Ze heeft een man en vier kinderen. • Florah Haonga (28). Zij is een alleenstaande moeder, met twee kinderen op de basisschool. Vroeger oogstte ze 2 à 3 zakken maïs op haar akkertje. Nu verwacht ze meer. Ze heeft 3 hectare land en 6 kippen. • Elesia Mwamlima (26) begon in januari 2011 met 6 hectare en 15 kippen. Ze heeft een man en drie jonge kinderen en hoopt dat ze door hard te weken in de coöperatie al haar kinderen naar het voortgezet onderwijs kan laten gaan. • Aizaki Nzunda (26) had vroeger een groentetuin die e 60 opbracht. Nu ver-

dient hij ruim het dubbele. Met zijn 2 hectare grond en kippen onderhoudt hij zijn vrouw, hun baby en een nichtje van zes dat bij hen woont. • Ayubu Kibona (32), oprichter en secretaris van de groep. Hij heeft 9 hectare met maïs en avocado en 170 kippen. Hij is niet getrouwd, maar zorgt voor zijn jongere broer die op de middelbare school zit. Hij verdient e 400-600 per jaar. • Filbert Landa (40) is oprichter en voorzitter. Hij verdient 30 zakken maïs en e 400-800 per jaar, met 2 hectare avocado, 1 hectare maïs, en 3 melkkoeien. Hij heeft een vrouw en vier kinderen, waarvan de oudste op de middelbare school, en zorgt daarnaast ook nog voor een nicht en een neef. Avocado, het groene goud De Broedergemeente in Tanzania ziet de spirit van de Tushikamane-mensen en de impact van hun werk en nodigt hen regelmatig uit om aan groepen gemeenteleden, vrouwen en weduwen training te geven over biologische landbouw en avocadokweek. Het mes snijdt aan twee

6

2011 - 5


In de spotlight PKN-Pijnacker bedankt! Meer dan veertig jaar heeft de gereformeerde kerk van Pijnacker geld en goederen bij elkaar gebracht voor het Kinderhuis Sukh Dhaam in Suriname. Twee generaties konden in het kinderhuis opgroeien mede dankzij de goede gaven van deze zeer betrokken kerk.

E

en tachtigjarig gemeentelid wist zich nog te herinneren dat ze er in ongeveer 1968 mee begonnen: sparen voor Sukh Dhaam. Gemeenteleden konden voor het diaconale deel van hun Vaste Vrijwillige Bijdrage een bestemming aangeven. Sukh Dhaam was een van de drie keuzemogelijkheden en kreeg veel steun.

Tushikamane kanten, want de mensen bestellen ter plekke hun avocadozaailingen, in grote hoeveelheden! “De avocado: het groene goud voor echte ontwikkeling”, zo zegt Tushikamane. Dominee Sichone, die regelmatig langsgaat bij de groep, vroeg ons om ‘alle zusters en broeders die geld leenden aan Tushikamane oprecht te bedanken.’

Hij voegt eraan toe: ‘Ze hebben er Gods dochters en zonen mee geholpen.’ Het ZZg onderschrijft dat graag. Bevlogen mensen uit de armoede helpen door een lening. Vindt u dit een goed idee en hebt u wellicht in de toekomst e 500 of meer beschikbaar, laat het ons weten. Dan nemen wij contact met u op als zich een nieuwe lening aandient.

Daarnaast waren er collectes, inzamelingen in natura en ludieke acties. Zo werd de 90ste verjaardag van het kinderhuis in Pijnacker gevierd. De gemeenteleden werden op koek getrakteerd. Niet alleen voor de exploitatie zamelde men geld in, soms was er een specifieke hulpvraag: een houtwerkplaats, een schoolbus. Dat stimuleerde nog extra. De kerk kreeg na verloop van tijd rechtstreeks contact met de leidinggevenden van het kinderhuis. Zo kon nog gerichter worden ingespeeld op de hulpvragen van het kinderhuis. Het is niet eenvoudig na te gaan hoeveel geld er in de loop van 40 jaar vanuit Pijnacker naar het kinderhuis gegaan is. De ZZg-database, die terug gaat tot 1986, laat zien dat er in deze 25 jaar ruim e 218.000 overgemaakt is vanuit de diaconie. Een gigantisch bedrag! Als ZZg vinden we het bijzonder dat mensen zo lang en zo trouw betrokken zijn bij één project. De gemeente in Pijnacker willen wij heel hartelijk danken voor al die jaren van trouwe steun. Mede namens al die kinderen in Sukh Dhaam! ZZg - Nieuws

7


Een kerstgroet voor u van bestuur & medewerkers van het ZZg

Uit hernhutter traditie

Kerstlicht doorgeven

Woord voor het jaar 2012

(uit het hernhutter Dagtekstenboekje)

ezus Christus zegt: Kracht wordt juist ontplooid in zwakheid. 2 Kor. 12-9

T

De nieuwe leerlingen zijn veelal jongeren die we in Nederland kansarm zouden noemen. Door muziek te maken leren ze discipline, doorzetten, luisteren, zelfvertrouwen: vaardigheden voor hun hele leven. Muziek als ontwikkeling. Kracht geboren uit zwakheid. Zoals dat pasgeboren kind in de stal in Bethlehem.

Wij wensen u en elkaar toe, dat wij in onszelf en in de mensen om ons heen de Kracht blijven zoeken die inspireert om boven jezelf uit te stijgen.

Zusterplein 20 Postbus 19, 3700 AA Zeist tel. (030) 692 71 80 info@zzg.nl www.zzg.nl www.twinkids.nl 8

2011 - 5

Redactie: Jeannet Kelholt en Daniël Claas Vormgeving/lay-out: Manschot Grafimedia, Zeist Drukwerk: AD-Druk, Zeist

foto: M. Hasewinkel

yrone Hitzeroth uit Zuid-Afrika is zijn hele leven al leider van bands die de bekende hernhutter blazersmuziek spelen. Hij brengt die muziek nu ook naar afgelegen dorpen en zijn enthousiasme werkt aanstekelijk.

D

e kerstnachtdiensten van 24 december horen bij de meest kenmerkende diensten van de Broedergemeente. Het gaat bij deze vieringen in de kerstnacht om de verkondiging van het evangelie, het antwoord daarop in liederen, en het ontvangen en uitdragen van het licht. Als symbool voor Jezus komst, juist op de donkerste plaatsen in onze wereld, ontvangt elke kerkbezoekers een kaars. Dat gaat als volgt: aan het eind van de dienst gaan de lampen in de zaal uit en worden brandende kaarsen op een dienblad de kerk binnengedragen. Het licht verspreidt zich dan door de hele kerk onder het zingen van het lied:

Morgenster na donkere nacht, die de wereld vreugde bracht. Kindje klein, laat uw schijn lichten diep in ’t harte mijn! Dit lied (dat niet van een Hernhutter stamt maar van een tot het katholicisme bekeerde Lutheraan), hoort van oudsher bij dit liturgisch moment. Het wordt in de kerstnacht gezongen, bij elke Broedergemeente wereldwijd. In Europa, maar ook in Zuid-Afrika, Jamaica, Labrador en Suriname. Na de dienst proberen met name de jongere bezoekers de kaars brandend naar huis te brengen. Zo verspreidt het licht van de kribbe zich over de hele stad. Een mooi symbolisch beeld voor het Kerstverhaal.

Giften en donaties zijn welkom op banknr. 3752.16.936, t.n.v. ZZg, Zeist. Vermeld eventueel doel/projecttitel. Een meeropbrengst voor een

project besteedt het ZZg aan soortgelijke projecten. Zit er een acceptgiro bij dit blad? Het staat u vrij om al of niet een gift te doen. Een gift-per-acceptgiro

toch bestemmen voor een specifiek project? Laat het ons weten. Vindt u geen acceptgiro bij dit blad? Maak dan eventueel zelf een gift over.

Minder post ontvangen? Bel ons of kijk op: www.zzg.nl/zzgnieuws

ZZg-nieuws December 2011  

Het ZZg-nieuws van december 2011

ZZg-nieuws December 2011  

Het ZZg-nieuws van december 2011

Advertisement