Page 1


en! n we sam Delen doe aica ol op Jam 16.041 Naar scho

mmer:

Projectnu

school wil niemand. wassen op school, dat heden op e omstandig nse basisscholen, vanwege Ziektes hygiënisch n en kranen. door slechte op zes Jamaicaa aan wasbakke Ziek worden reële mogelijkheid en gebrek een Toch is het slechte toiletten rend afval, dit er op de loer. rondslinge maken met en tyfus liggen hebben te Ook als diarree in St. Elizabeth de oude herstellen. en land en drie kunnen in Westmore latrines graven kinderen hun handen geld Drie scholen willen graag nieuwe , zodat genoeg Ze aanleggen ze zelf niet probleem. n en kranen heeft te weinig Helaas hebben willen ze wasbakke aan het toilet. Jamaicaanse overheid een bezoek Ook de wassen na knappen. te op aan te doen. om het sanitair om er iets is het middelen kinderen bedreigt, kleine financiële id van de willen graag afval dat de gezondhe De scholen verbrande Het n. probleem school. op Een ander en. te verbrande rondom de Naar school het afval in rende afval voor de schooltuin rondslinge bouwen om Jamaica als ‘compost’ gsoventjes TwinKids.nl kan worden verbrandin In totaal heeft dat alles helemaal dat gebruikt het op as voor Jamaica al op nodig levert € 32.000 zorgen ze wonen hebben de zes scholen. het geld, dan de scholen sanitair op buurt van zorgen voor Als wij nou De mensen die in de en grote beetjes helpen. Alle kleine mee willen bij vrijwilliger in orde komt. dit bedrag helpen om en dat ze als Mocht er aangebod nodig. elkaar te krijgen. r € 5.500 meer geld ongevee op zeker moment school is , is, Voor elke n dan nodig de kranen

n Weeskindere in Tanzania

Plassen en

kken, voor de wasba Gaan jullie of alles tegelijk? es de oventj

binnenkome dat het TwinKids.nl dan zorgt komt ten goede restbedrag TwinKids.nl aan een ander werkveld. project in hetzelfde

ondersteunt TwinKids.nl van het gebied projecten op zorg gezondheids onderwijs, en in o.a. en vakopleiding ZuidTanzania, Suriname, en Jamaica. Afrika, Letland het ZZg ramma van s.nl l is het scholenprog AA ZEIST ds.nl • www.twinkid TwinKids.n • Postbus 19, 3700 76 22 • info@twinki 20 (030) 691 Zusterplein 71 85 • fax 6 tel. (030) 692 3752.16.93 bankrek.nr.

TK0901 producer All rights of the of and of the owner the work reproduceded reserved. Unauthoris copying, hiring, lending, public performance ng and broadcasti of this record prohibited.

Stille tranen


Bloembolle voor Tanzann ia Van 5 t/m 18 november zet het Agnieten College Zwart sluis zich in voor Aidsweeskinderen in Tanzania. Ons doel: die kinderen een kans op onde rwijs geven.

Weeskinderen in Tanzania zijn niet alleen hun ouders kwijt, toekomst. Soms maar vaak ook hun kunnen ze bij ander familiel een oma of id terecht, soms ze het zelf maar moeten zien te rooien. schoolspullen is er niet meer. Geld voor Met de bloemb ollenactie willen school geld we als inzamelen om de weeskinderen te helpen. Ze krijgen schoenen, schriften een schooluniform, en pennen en hun schoolgeld wordt Voor 200 Aidswee betaald. skinderen heeft TwinKids.nl â‚Ź 15.000 nodig.

Voor â‚Ź 75 stuur Tanzania een jij een weeskind in jaar lang naar school.

Kom in acti

e en verkoop

die bollen!


TwinKids Projectenkrant 2010/2011-1  

Eerste editie van de TwinKids Projectenkrant van het schooljaar 2010/2011.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you