Page 1

Delen doen we samen! PROJECTENKRANT 2010/2011-2 Onderwijs & vakopleiding

hoofden is al begonnen met het vertalen van de rekenstof. Voor de ontwikkeling van dat lesmateriaal en voor training van leerkrachten heeft TwinKids.nl € 12.750 nodig. Dat is maar € 3 per kind.

Tanzania (11.013) Houd weeskinderen bij de les!

TwinKids.nl - het scholenprogramma van het Zeister Zendingsgenootschap (ZZg). Vanuit christelijke inspiratie, maar ruimhartig naar iedereen. Jaargang 6, april 2011 Verschijnt 2x per schooljaar Redactie: Jeannet Kelholt, Daniël Claas Vormgeving: Manschot Grafimedia, Zeist

Foto: ZZg

Voor € 75 sturen jullie een weeskind een heel jaar naar school. Hoeveel kinderen nemen jullie voor je rekening?

Kissa, 12 jaar, wees

De middelbare school in Lutengano heeft zo’n 1.000 leerlingen en wil heel graag een computerlokaal inrichten. Er is al een docent die computerles kan geven. Ook is het de bedoeling dat de school wordt opgenomen in een goed functionerend landelijk netwerk, dat aansluit op de eisen van de Tanzaniaanse overheid. Er is ongeveer € 8.000 nodig, voor twintig computers à € 160, training van docenten en het landelijk netwerk. Omgerekend is dat € 400 per computer. Laten jullie deze leerlingen net zo vaardig worden op de computer als jullie zelf?

Suriname (10.062) Tweetalig sommen maken In Suriname blijven veel inheemse (indianen) kinderen één of meerdere keren zitten op de basisschool. Ze hebben moeite met de Nederlandse taal. Die is wel heel belangrijk, want het is de officiële taal van Suriname. Wie het Nederlands niet snapt, begrijpt de lesstof vaak ook niet. Voor de kinderen is het dus belangrijk lesboeken te hebben in hun eigen taal. Een groep dorps-

Mogen wij leren rekenen in onze eigen taal? Tanzania (11.022) Computers voor Lutenganoschool

Foto: Dinie Donze

• Zoekt u een project in een ontwikkelingsland? • Wilt u dat een project concreet is en direct ten goede komt aan kinderen? • Wilt u uw leerlingen in aanraking brengen met het leven van leeftijdgenootjes ver weg? • Wilt u uw leerlingen motiveren om iets van hun welvaart te delen? Denkt u dan eens aan een TwinKids.nl project.

De kinderen rekenen op jullie. 100 boeken voor € 300.

Foto: ZZg

Solidariteit kun je leren

Van 1 op de 10 kinderen in Tanzania zijn één of beide ouders overleden. Heel vaak door Aids. Veel weeskinderen moeten zichzelf dan maar redden. Vaak kunnen ze niet meer naar school, want dat is te duur. Oma’s willen wel voor hun kleinkinderen zorgen, maar hebben te weinig geld. Voor de basisschool zijn een schooluniform, schriften en pennen noodzakelijk. Voor het voortgezet onderwijs ook nog schoolgeld. TwinKids. nl helpt de oma’s bij de zorg voor hun kleinkinderen. Met schoolspullen, maar ook met kleding voor zichzelf als dat nodig is. Of met bijvoorbeeld zaden en plantjes, zodat ze groenten en fruit kunnen verbouwen.

Zo moet het gaan worden.

Wie gaat er voor een TwinKids-Tassenactie? (zie achterpagina)


Delen doen we samen Kids met handicap

Suriname (11.019) Bijles tegen zittenblijven

Suriname (11.012) Wi Oso, met de rolstoel in de kas

In Brownsberg doen veel kinderen het niet zo goed op school, omdat ze het Nederlands niet machtig zijn. Wat bijles na schooltijd kan ze helpen, vooral als die lessen ook nog leuk zijn. Zestig kinderen worden twee à drie keer per week na schooltijd bijgespijkerd en doen daarnaast activiteiten als traditioneel mandenvlechten en sport & spel. Hun ouders betalen voor deze lessen, maar kunnen niet het volle pond bijdragen. TwinKids.nl springt bij met € 6.000, omdat we het belangrijk vinden dat de kinderen het goed doen op school.

Zo’n 30 jongeren met een lichamelijke handicap wonen in Paramaribo bij Wi Oso (Ons Huis). Nog meer jongeren komen er dagelijks om te werken in de plantenkwekerij. In de grote kas leren ze bloemen en bomen telen. Met de opbrengst betaalt de stichting Wi Oso de woonkosten van de inwonende jongeren. De oude plantenkas is van hout en aan vervanging toe. Rolstoelers en jongeren met krukken kunnen er nu nauwelijks uit de voeten. Een nieuwe (stalen) kas lost veel problemen op. Wi Oso heeft het grootste deel van het benodigde geld zelf al bij elkaar gekregen, maar ze komen nog te kort. TwinKids.nl draagt € 5.000 bij aan de nieuwe kas.

Elke € 100 laat een kind meedoen aan de lessen en waarschijnlijk overgaan naar de volgende klas. Helpen jullie er vijf, of tien?

Zorgen jullie dat ze overgaan?

Foto: Stg. Vrienden van Wi Oso

Foto: ZZg

Zorgen jullie dat de rolstoelers bij Wi Oso kunnen blijven wonen en werken?

Tanzania (11.016) Leer weeskinderen een vak! Stekjes planten in de kas

Zuid-Afrika (10.046) Elim Home, thuis in een tehuis

Blij dat ik een vak mag leren!

Foto: Dorothea Weller

De mensen van de Hurumagroep in Zuidwest-Tanzania zetten zich met hart en ziel in voor kwetsbare weeskinderen. Die krijgen een schooluniform, eten en zo nodig schoolgeld voor de middelbare school. De toekomst voor deze kinderen is onzeker. Geld voor een vervolg- of vakopleiding is er niet. Toch willen ze graag een vak leren, zodat ze in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. TwinKids.nl wil tien jongeren de kans geven een vaktraining te volgen in techniek, elektriciteit, computeren of naaien. Zo’n opleiding kost € 300 per jaar.

Liefdevolle opvang van kinderen met een handicap is de basis van dit kindertehuis, 200 km van Kaapstad. In Zuid-Afrika hebben gehandicapte kinderen het niet gemakkelijk. Thuis krijgen ze vaak weinig aandacht en verzorging. In Elim Home vinden ze een warm thuis waar ze zich ontwikkelen naar eigen kunnen. De renovatie van de gebouwen is met succes afgerond, dankzij jullie bijdragen. De exploitatiekosten blijven. De moestuin levert groente en fruit voor eigen gebruik en voor lokale verkoop, de overheid betaalt 45 procent van de begroting, maar zonder hulp redt Elim Home het niet. Twinkids.nl draagt dit jaar € 5.000 bij. € 1.500 is al binnen! Helpen jullie een kind in Elim Home een stukje vooruit?

Helpen jullie een weeskind zijn eigen boterham te verdienen? en! n we sam Delen doe aica ol op Jam 16.041 Naar scho

mmer:

Projectnu

op school wil niemand. school, dat heden op e omstandig nse basisscholen, vanwege Ziektes hygiënisch n en kranen. door slechte op zes Jamaicaa aan wasbakke Ziek worden reële mogelijkheid en gebrek een Toch is het slechte toiletten rend afval, dit er op de loer. rondslinge maken met en tyfus liggen hebben te Ook als diarree in St. Elizabeth de oude herstellen. en land en drie kunnen in Westmore latrines graven kinderen hun handen geld Drie scholen willen graag nieuwe , zodat genoeg Ze aanleggen ze zelf niet probleem. n en kranen heeft te weinig Helaas hebben willen ze wasbakke aan het toilet. Jamaicaanse overheid de een bezoek Ook na wassen op te knappen. aan te doen. om het sanitair om er iets is het middelen kinderen bedreigt, kleine financiële id van de willen graag afval scholen dat de gezondhe n. Het verbrande probleem school. De op Een ander en. te verbrande rondom de Naar school het afval in rende afval voor de schooltuin rondslinge bouwen om Jamaica als ‘compost’ gsoventjes TwinKids.nl kan worden verbrandin helemaal alles In totaal heeft gebruikt dat dat het al op Jamaica nodig voor levert as op € 32.000 zorgen ze wonen hebben de zes scholen. het geld, dan de scholen sanitair op buurt van zorgen voor Als wij nou De mensen die in de en grote beetjes helpen. Alle kleine mee willen bij vrijwilliger in orde komt. dit bedrag helpen om en dat ze als Mocht er aangebod nodig. elkaar te krijgen. r € 5.500 meer geld ongevee op zeker moment school is , is, kranen Voor elke n dan nodig de

n Weeskindere in Tanzania

wassen Plassen en

Onze materialen kunt u eenvoudig bestellen via de webshop op www.zzg.nl, of via Actiematerialen op www.twinkids.nl

kken, voor de wasba Gaan jullie of alles tegelijk? es de oventj

binnenkome dat het TwinKids.nl dan zorgt komt ten goede restbedrag TwinKids.nl aan een ander werkveld. project in hetzelfde

ondersteunt TwinKids.nl van het gebied projecten op zorg gezondheids onderwijs, en in o.a. en vakopleiding ZuidTanzania, Suriname, en Jamaica. Afrika, Letland het ZZg ramma van s.nl l is het scholenprog AA ZEIST ds.nl • www.twinkid TwinKids.n • Postbus 19, 3700 76 22 • info@twinki 20 (030) 691 Zusterplein 71 85 • fax 6 tel. (030) 692 3752.16.93 bankrek.nr.

TK0901 producer All rights of the of and of the owner the work reproduceded reserved. Unauthoris copying, hiring, lending, public performance ng and broadcasti of this record prohibited.

Stille tranen


PROJECTENKRANT 2010/2011 - 2

Houden jullie mijn medicijnen koel?

Zorg en gezondheidszorg

Kinderhuis Sukh Dhaam, in het Surinaamse Alkmaar, vangt zo’n 70 kinderen op die om diverse redenen (verwaarlozing, verslaving en misbruik) niet thuis kunnen wonen. In het kinderhuis vinden ze een veilig thuis en ze kunnen naar een school in de buurt. Op de jongensafdeling moeten de vloer en het sanitair vervangen worden. We komen daarvoor nog € 9.500 tekort. Wie legt (een stuk van) de nieuwe vloer die € 4.000 kost?

Suriname (11.029) (Solar) labkoelkasten In het binnenland van Suriname kan de temperatuur oplopen tot 40°C. Een probleem voor poliklinieken die medicijnen, vaccinatievloeistoffen en medische monsters goed moeten houden. Een gewone koelkast (à € 400) kan uitkomst bieden als er tenminste elektriciteit in het dorp is. Maar anders is een solarkoelkast zeer wenselijk (à € 4.100). Die is uiteindelijk ook goedkoper, omdat er niet meer vanuit Paramaribo gesleept hoeft worden met gasflessen of benzine voor de generator. TwinKids wil de Medische Zending in Suriname helpen aan twee duurzame solarkoelkasten en vijf gewone.

Foto: Dinie Donze

Foto: Katinka Reinten

Suriname (11.008) Een opknapbeurt voor Sukh Dhaam

Willen jullie ons kinderhuis helpen opknappen?

Projecten in de kijker Wat valt er te melden over de projecten uit het vorige nummer? Voor meer informatie zie www.twinkids.nl . De boekenpakketten (19.002) vullen inmiddels de planken van 36 schoolbibliotheken van basisscholen in het Surinaamse binnenland. Het project is daarmee voltooid.

Gaan jullie voor zo’n coole koelkast in een Surinaamse poli? De nieuwbouw bij de kleuterschool in Kilangala (10.036) staat even stil door wat vertraging in de papierwinkel die nodig is voor de Tanzaniaanse overheid. Wordt vervolgd zodra het kan. Voor de nieuwe lokalen van de Rainbowschool in Tanzania (10.047) is nog € 5.000 nodig. Wie bouwt er mee? Voor potloden, speelgoed en meubilair voor drie scholen in het Surinaamse binnenland (10.042) is al meer dan genoeg binnengekomen. De scholen zijn blij met hun nieuwe spullen.

Foto: ZZg

Al 35 gelukkige jongeren in Tanzania ontvingen na hun vakopleiding het startgereedschap om hun boterham mee te verdienen (10.064). Nog vier timmerkisten (à € 115) en zes naaimachines (à € 50) hebben we openstaan. Wie maakt ons los?

<< Liefdevolle opvang in Elim Home

Voor de verstandelijk gehandicapte kinderen van Sibusiso in Tanzania (10.008) is nog ongeveer € 2.500 nodig. Wie springt er voor hen in de bres? lees verder >

Bloembolle voor Tanzann ia

TwinKids.nl ondersteunt projecten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en vakopleidingen in o.a. Suriname, Tanzania, Zuid-Afrika, Letland en Jamaica.

TwinKids.nl is het scholenprogramma van het ZZg Zusterplein 20 Postbus 19, 3700 AA ZEIST tel. (030) 692 71 85 info@twinkids.nl bankrek.nr. 3752.16.936

Wij sparen voor kinder

en met een handicap

Van 5 t/m 18 november zet het Agnieten College Zwart sluis zich in voor Aidsweeskinderen in Tanzania. Ons doel: die kinderen een kans op onde rwijs geven.

TK0704

Weeskinderen in Tanzania zijn niet alleen hun ouders kwijt, toekomst. Soms maar vaak ook hun kunnen ze bij ander familiel een oma of id terecht, soms ze het zelf maar moeten zien te rooien. schoolspullen is er niet meer. Geld voor Met de bloemb ollenactie willen school geld we als inzamelen om de weeskinderen te helpen. Ze krijgen schoenen, schriften een schooluniform, en pennen en hun schoolgeld wordt Voor 200 Aidswee betaald. skinderen heeft TwinKids.nl € 15.000 nodig.

Voor € 75 stuur Tanzania een jij een weeskind in jaar lang naar school.

Kom in acti

e en verkoop

die bollen!

All rights of the and of the owner producer the work reproducedof reserved. Unauthoris ed copying, hiring, lending, public performance and broadcasti ng of this record prohibited.

Sukh Dhaam

Wonen in het ‘Huis van Geluk’

TK0601 All rights of the and of the owner producer the work reproducedof reserved. Unauthoris ed copying, hiring, lending, public performance and broadcasti ng of this record prohibited.

Watra

leven langs de rivie in het binnenla r nd van Surinam e


Delen doen we samen De atletiekactiviteiten in Moengo (Suriname, 10.041) kunnen gaan beginnen als er nog € 5.000 binnenkomt. Train een trainer voor € 1.000 of bekostig speer, horde of startblokken (€ 100 per stuk). De jongeren in Elim (Zuid-Afrika, 10.061) werpen elkaar vol enthousiasme op hun nieuwe judomat. Dankzij jullie zijn ze van de straat.

Wij ondersteunen u graag

In de schooltuintjes in het Surinaamse binnenland (10.044) staan de leerlingen te popelen tot de prei en kouseband klaar zijn. € 4.500 mag er nog bij. Wie plant er € 1.000 mee?

Foto: ZZg

De mensen van het Twinkidsteam denken graag met u mee om uw project tot een goed project te maken. U kunt gebruik maken van onze materialen:

Scholen in Suriname hebben vaak geld tekort. De leerlingen moeten soms hun eigen schoolmaterialen meebrengen. Maar veel ouders hebben daar geen geld voor.

Goed gedaan! Geld maken met geld. Bij het Agnietencollege in Wezep gingen leerlingen van de tweede klassen aan de slag om met tien gekregen euro's een zo groot mogelijk kapitaal te verdienen voor hun project 'Houd weeskinderen bij de les' in Tanzania. Dat lukte prima. De een ging collecteren, de ander begaf zich op het ondernemersvlak en verkocht (zelfgemaakt) vogelvoer. Weer een ander stortte zich in de taart- en cakeverkoop. In totaal leverde de actie, samen met het ‘Groot Wezeper Dictee’ waaraan (oud)leerlingen, ouders en anderen tegen betaling mee konden doen, maar liefst € 4.875 op. Fantastisch gewoon. Met dat bedrag kunnen we 65 weeskinderen in Tanzania een jaar naar school sturen!

Met de TwinKids Tassenactie kan uw school helpen! Elke leerling vult thuis of op school een linnen TwinKids-tas met schoolspullen. De inhoud is een complete basale schooluitrusting: 5 schriften, 2 pennen, 2 potloden, gum, liniaal, viltstiften, kleurpotloden, puntenslijper, markeerstift en kladblok. TwinKids stuurt de tassen naar Suriname, waar ze terecht komen bij kinderen die het nodig hebben. Een gevulde tas heeft een waarde van ongeveer € 10. Het vervoer overzee kost zo’n € 2,50 per tas. Een bijdrage daarvoor verwelkomen wij zeer. Ook voor spijkerbroeken (onderdeel van het Surinaamse schooluniform) is een extra bijdrage welkom. De linnen tassen krijgt u gratis van ons. Als u wilt, voor elke leerling zelfs eentje extra, zodat de kinderen bij het zien van hun tas nog eens denken aan die andere die in Suriname in gebruik is. Foto: ZZg

Naar school, dankzij het Agnietencollege.

TwinKids Tassenactie

• Een aantrekkelijk lespakket voor de basisschool met een DVD-tje, een lesbrief met boeiende informatie, ideeën voor de handvaardigheidles, verhalen, puzzeltjes en kleurplaten voor tussendoor. Er zijn drie pakketten: Tanzania, Suriname en Jamaica. • Een informatieblad over uw project en een powerpoint-fotoverhaal. • Spaarplaten met stickers, om in de klas het actieresultaat bij te houden. • Wervende actiematerialen met uw eigen logo (als u denkt aan rond de € 1.500 opbrengst) Het gebruik van onze materialen kost u niks. We vragen u alleen om enkele dingen na afloop terug te sturen. Kijk op www.twinkids.nl of www.zzg.nl onder actiematerialen. Of bel (030) 692 71 85. Foto v.l.n.r.: Jeanine, Daniël en Jeannet

Ook zo’n leuke Tassenactie met uw school of kinderkerk? Bel (030) 850 95 23.

TwinKids.nl is het scholenprogramma van het ZZg Zusterplein 20 • Postbus 19, 3700 AA ZEIST tel. (030) 692 71 85 • fax (030) 691 76 22 • info@TwinKids.nl • www.TwinKids.nl bankrek.nr. 3752.16.936

TwinKids Projectenkrant 2010/2011-2  
TwinKids Projectenkrant 2010/2011-2  

Tweede editie van de TwinKids Projectenkrant van het schooljaar 2010/2011.

Advertisement