Page 1

1


© 2016 Fundaţia Echipare pentru Generaţia de Mâine Orice reproducere sau selecţie de texte din această carte este permisă doar cu acordul scris al Fundaţiei EGM. Fac excepţie şabloanele folosite pentru realizarea diferitelor activităţi. Fundaţia EGM C.P. 1201, O.P. 1, Cluj-Napoca, 400750 Telefon: 0264/ 452 315 e-mail: contact@fundatiaegm.org www.fundatiaegm.ro

Coordonator: Persida Coste Autori: Lidia Ghiulai, Mihaela Dragoi, Oana Uțiu, Lidia Corb, Camelia Bruda, Damaris Moiș, Gabriela Pelean Corectura: Camelia Bruda Tehnoredactare și design: Petrică Farcău

2


Cuprins Structura................................................................4 Ziua 1, Învinge presiunea anturajului....................32 Ziua 2, Învinge complexul de inferioritate.............46 Ziua 3, Învinge păcatul..........................................58 Ziua 4, Învinge încăpățânarea...............................74 Ziua 5, Învinge teama...........................................88 Sceneta.................................................................98 Șabloane.............................................................119

3


Structura

F

ortăreața – învinge uriașii din viața ta” este un program pentru o şcoală de vacanţă de cinci zile, program destinat copiilor cu vârste cuprinse între 4 şi 12 ani. Programul durează aproximativ patru ore în fiecare zi, iar activităţile se vor desfăşura atât în interior, cât şi în aer liber. În cele cinci zile de şcoală de vacanţă, copiii vor descoperi că pot învinge uriașii din viața lor: presiunea anturajului, complexul de inferioritate, păcatul, încăpățânarea și teama. Lecțiile care încadrează această temă sunt preluate din viața marelui comandant Iosua, unul dintre cei mai puternici lideri ai poporului evreu. Episoadele selectate din viața acestui erou, arată că el însuși a fost confruntat cu decizii și tentații dificile, dar înarmat corect le-a putut ținea piept. Exemplul lui vrem să fie transmis copiilor care să poată rezista presiunii anturajului alegând să facă ceea ce e corect chiar dacă prietenii lor procedează altfel, să își învingă complexul de inferioritate aducându-și aminte ca valoarea lor e dată de Dumnezeu, să se poată elibera de păcat mărturisindu-l, să își învingă încăpățânarea ascultând de cei cu autoritate peste ei și să se încredă în Dumnezeu atunci când fel de fel de frici îi încearcă.

Numărul copiilor care pot participa la acest program depinde de spaţiul de care dispuneţi, activităţile sugerate şi structura programului permiţând o participare de până la 200 de copii. Este recomandat un număr minim de 15 copii pentru fiecare grupă de vârstă, respectiv 4-6 ani, 7-8 ani, 9-10 ani, 11-12 ani.

4

Programul urmează acelaşi orar zilnic, respectiv înscriere, deschiderea sesiunii, staţiile şi închiderea sesiunii.

O sugestie de program este următoarea (în funcţie de programul pe care îl stabiliţi şi de timpul/ spaţiul de care dispuneţi, puteţi să aveţi propria dumneavoastră planificare a activităţilor):

9:00-9:20 Înregistrare

9:20-10:00 Deschidere

10:00-12:10 Staţii

12:10-12:30 Închidere


Cele 4 staţii (numite cetăți) la care grupele de copiii vor participa pe rând, în fiecare zi, sunt:

Staţia

Ierusalim Experimentarea şi predarea adevărului biblic

Staţia

Ierihon Discuția și lucrul manual

Staţia Ai Jocuri

Staţia

Gabaon Acțiunea și versetul de memorat

xperimentarea – fiecare lecţie începe cu o activitate de experimentare. Li se oferă copiilor ocazia de a experimenta sentimente asociate cu învăţătura biblică predată. Activitatea îi implică pe toţi copiii, implică simţurile acestora şi este centrată pe emoţiile, sentimentele regăsite în scopul lecţiei. O astfel de activitate care le implică emoţiile se întipăreşte mult mai uşor în mintea copiilor şi îi ajută să coreleze mai repede Cuvântul cu viaţa de zi cu zi. Trecerea de la joc la viaţa reală iar apoi la Biblie se realizează pe baza unor întrebări de legătură adresate copiilor.

E

nvăţarea sau predarea adevărului – manualul de bază este Biblia. Povestirea este redată copiilor într-un mod creativ, pe înţelesul lor, folosind diferite metode – exemple: păpuşi pentru cei mai mici, scenete, povestire pe rol, povestire la persoana I etc.

I D

iscuţia presupune un timp de întrebări și răspunsuri prin care copiii pot face legătura dintre Adevărul biblic şi viaţa reală și prin care înţeleg că mesajul biblic este de actualitate pentru ei. Discutăm cu copiii despre situaţii concrete cu care se confruntă şi cum pot găsi ajutor la Dumnezeu.

5


cţiunea – îi conduce pe copii spre un răspuns faţă de învăţătura primită. Copiii sunt îndemnaţi să aplice în viaţa lor învăţătura, să acţioneze, dar aceasta este lucrarea lui Dumnezeu. Noi îi putem încuraja în sensul acesta, dar numai Duhul Sfânt este Acela care îi convinge pe copii să acţioneze.

A M

emorarea versetului, lucrul manual şi jocurile – dau un plus de energie învăţăturii transmise pe parcursul staţiilor. Fiecare activitate urmăreşte să implice toate abilităţile copiilor şi să-i ajute să privească Biblia şi învăţătura acesteia într-o nouă lumină: pe înţelesul lor, implicându-i în activităţi variate – cântece, memorare prin intermediul jocului, abilităţi practice şi jocuri variate. Împărţirea copiilor se va face pe 4 categorii de vârstă, respectiv 4-6, 7-8, 9-10, 11-12, pe care le puteţi denumi astfel:

7-8 ani spadasini

4-6 ani arcași

9-10 ani cavaleri

11-12 ani spioni

Toţi copiii vor primi ecusoane sau legitimaţii cu numele lor şi cu numele echipei din care fac parte, ecusoane pe care le vor purta la vedere pe parcursul întregii săptămâni. Supravegherea şi coordonarea fiecărei grupe va reveni călăuzelor - voluntari recrutaţi din rândul adolescenţilor din biserică - ale căror atribuţii sunt detaliate în secţiunea Persoane implicate. Participarea la staţii se va face prin rotaţie, astfel încât fiecare grupă de copii să ajungă să viziteze toate cele 4 staţii în fiecare zi. În continuare este prezentată o sugestie de repartizare a grupelor de copii pe staţii.

6

OBSERVAŢIE: Între staţii, este planificat un timp de 5 minute, timp necesar copiilor să meargă la activitatea care urmează în program.


Ora

10:00 – 10:25 10:30 – 10:55 11:00 – 11:15 11:15 – 11:40 11:45 – 12:10

Experimentare și povestirea biblică

Discuție și lucru manual

Acțiune și verset

Joc

4-6

7-8

9-10

11-12

7-8

4-6

11-12

9-10

Pauză de gustare

Pauză de gustare

Pauză de gustare

Pauză de gustare

11-12

9-10

7-8

4-6

9-10

11-12

4-6

7-8

Persoanele implicate si rolul lor

Pentru a putea desfăşura în condiţii optime săptămâna de şcoală de vacanţă, aveţi nevoie de implicarea următoarelor persoane:

Personaje pentru scenetă: • Gazdele staţiilor: Pentru

fiecare staţie aveţi nevoie de 2 lideri, respectiv 8 lideri pentru întreg programul. Cel puţin unul dintre cei doi, la fiecare staţie, trebuie să fie dintre învăţătorii cu experienţă. Fiecare staţie va primi zilnic vizita a patru grupe diferite de copii. Liderii trebuie să îşi adapteze activităţile în funcţie de vârsta copiilor şi de specificul grupei respective. În cadrul lecţiilor, sunt sugerate activităţi pentru grupe de vârstă diferite. • Călăuzele: Numărul călăuzelor diferă în funcţie de numărul de copii. Este recomandat o călăuză la 7 copii, în cazul grupelor de 4-8 ani, respectiv o călăuză la 10 copii în cazul celorlalte grupe de vârstă. Călăuzele pot fi recrutate din rândul adolescenţilor de la 14 ani în sus. Asiguraţi-vă că între călăuze şi grupa de vârstă desemnată există o diferenţă de

cel puţin 5 ani. Principala sarcină a călăuzelor este aceea de a îndruma şi de a supraveghea copiii în timpul tuturor activităţilor, de la înregistrare până la închiderea programului. Spre deosebire de lideri care rămân în aceeaşi locaţie şi primesc zilnic toate grupele de copii, călăuzele însoţesc aceeaşi grupă de copii (de exemplu 4-6 ani) pe parcursul întregului program. În cadrul staţiilor, călăuzele ajută la menţinerea disciplinei, la organizarea jocurilor, îi ajută pe copiii mai mici la realizarea activităţilor de lucru manual, etc. În afara staţiilor, călăuzele primesc copiii la înregistrare, le împart ecusoanele, îi conduc spre sala unde va avea loc deschiderea programului, îi însoţesc la staţii etc. • Înregistrarea: Pentru înregistrare, aveţi nevoie de cel puţin o persoană care nu are şi 7


rol de călăuză şi de o călăuză de la fiecare categorie de vârstă. În funcţie de numărul de copii înscrişi şi de capacitatea spaţiului de care dispuneţi, înregistrarea noilor veniţi poate avea loc la începutul fiecărei zile. • Muzicieni: Alegeţi un lider muzical sau un grup de muzicieni care să conducă momentele muzicale de la începutul fiecărei zile şi care să se ocupe de staţia cu muzica.

• Responsabilii de gustare:

Desemnaţi două persoane care să se ocupe de pregătirea gustărilor şi a paharelor cu apă.

• Sănătate şi primul ajutor:

Cel puţin un membru al echipei trebuie să aibă cunoştinţe şi experienţă în acordarea primului ajutor şi să fie calificat în acest domeniu. • Decoratori: Fiecare staţie poate fi decorată în concordanţă cu numele ei.

Locul:

• Prezentarea: Înainte de a

merge la staţii, copiii se vor întâlni cu toţii în sala mare a locaţiei în care desfăşuraţi programul. Pentru prezentarea acestui timp, aveţi nevoie de o persoană carismatică şi dezinvoltă, căreia să îi atribuiţi rolul de prezentator, mai exact el va fi un comandant de oști. Acesta va dialoga cu copiii, aducând în centrul atenţiei tema zilei respective, va povesti despre cavaleri, cetăți, titluri nobiliare, blazoane, armate, steaguri; va prezenta filmuleţe şi le va spune copiilor curiozităţi şi lucruri interesante legate de tema zilei. Dacă aveţi în localitate / în biserică profesori de istorie, arheologi, spadasini - îi puteţi invita să discute cu copiii sau să răspundă întrebărilor acestora.

Sugestie: Fiţi flexibili şi creativi atunci când planificaţi. Pare a fi un număr mare Împărţiţi spaţiul disponibil astfel încât să obţineţi de oameni, dar unii pot avea patru locaţii pentru cele patru ,,cetăți”, iar sala dublu rol. Folosiţi la capacitate mare a bisericii o puteţi folosi şi decora pentru maximă darurile şi potenţialul momentele de deschidere şi închidere a fiecărei membrilor echipei şi fiţi flexibili. sesiuni. Staţiile trebuie să aibă delimitat un Adaptaţi programul pentru a se spaţiu al lor, dar şi să fie aproape de locul de potrivi situaţiei voastre, în funcţie de persoanele disponibile întâlnire al tuturor copiilor, pentru a ajunge acolo şi de facilităţile de care cât mai repede. dispuneţi. Cetățile pot fi decorate zilnic, în mod special Cetatea Ierusalim (este locul unde copiii participă la activitatea de experimentare şi la povestirea biblică). Puteţi păstra ce se potriveşte de la o zi la alta, gândindu-vă în fiecare zi la un element de noutate, în funcţie de tema zilei. Sala de întâlnire, respectiv sala mare a bisericii, va fi şi ea redecorată în fiecare zi în funcţie de sceneta prezentată. Dacă vremea este frumoasă, unele activităţi pot avea loc în aer liber, în cazul în care aveţi un spaţiu adecvat – în special jocurile. Sugerăm însă ca lecţia să se desfăşoare în interior.

8


Echipamentul necesar

Veţi avea nevoie de următorul echipament: • Videoproiector şi un ecran, astfel încât toţi să poată vedea textele cântecelor şi filmuleţele prezentate la partea de introducere • Sistem de sunet şi microfoane, în funcţie de dimensiunea sălii şi de numărul copiilor care participă • Recuzita pentru scenetă • Materiale pentru lucrul manual Observ • Materialele necesare desfăşurării a aceste m ţie: lista cu lecţiilor at în cadru eriale o găsiţi • Alte materiale pentru jocuri şi l fiecăre i lecţii, activităţ la ile desc versetele de memorat rise. • Cronometru pentru a limita timpul anumitor activităţi

Gustările:

Sugerăm să le oferiţi copiilor gustări variate şi fructe. Apa o puteţi servi în sticle mici sau în pahare de unică folosinţă. În funcţie de bugetul alocat acestui program şi de posibilităţile de care dispuneţi, alegeţi împreună cu echipa care sunt cele mai potrivite gustări pentru copiii dumneavoastră. Le puteți cere copiilor de la început ca să vină de acasă cu un mic pachețel, dacă sțiți că bugetul nu poate acoperi în mod satisfăcător acest aspect. Încurajaţi copiii să strângă şerveţelele, paharele sau sticlele goale rămase.

Pregătiri:

Descrierea completă a lucrurilor de care veţi avea nevoie se află la secţiunea „Instruirea echipei”. Arta conducerii se realizează prin delegare, aşa ca decideţi din timp cine se va ocupa de fiecare sarcină. Rugaţi-vă pe măsură ce planificaţi să puteţi forma cea mai bună echipă posibilă şi să puteţi dezvolta şi folosi la maxim abilităţile oamenilor implicaţi. Explicaţi clar ce doriţi să fie făcut. Când o persoană este de acord să se implice, scrieţi-i numele în dreptul îndatoririi sale. Aveţi încredere în echipă, susţineţi-o şi încurajaţi-o pentru a duce la îndeplinire sarcinile trasate. Pentru a avea parte de o săptămână memorabilă, este nevoie de multă rugăciune, muncă şi atenţie la detalii cu mai mult timp înainte de a începe şcoala de vacanţă. În continuare sunt sugerate câteva etape, câteva stadii de pregătire. În funcţie de învăţătorii şi de voluntarii cu care veţi lucra, veţi stabili 3 – 6 întâlniri înainte de a începe programul Fortăreața. Aceste întâlniri pot avea loc cu trei 9


luni înainte de eveniment, cu două luni înainte, cu o lună înainte, cu două săptămâni înainte, cu o saptămână înainte.

Cu trei luni înainte de școala de vacanță:

• Recrutaţi echipa. partea tehnică – videoproiector, • Alegeţi o persoană care să staţie, microfoane; cine va coordoneze întreaga activitate, asigura recuzita, costumele ce care să încurajeze oamenii vor fi folosite la scenetă. să se roage şi să dea liste de • Discutaţi cu membrii echipei rugăciune aduse la zi înainte, dacă veţi pregăti pentru în timpul şi după desfăşurarea toţi participanţii vreun şcolii de vacanţă. obiect personalizat pe care • Planificaţi şi faceţi publicitate să îl folosească în timpul pentru sesiunile de pregătire a săptămânii şi apoi să îl ia echipei. acasă la terminarea proiectului • Planificaţi cum veţi anunţa (exemplu: o şapcă sau un şi cum veţi promova acest cozoroc inscripţionate cu tema program. Desemnaţi persoanele / data evenimentului, tricou responsabile cu departamentul personalizat, eşarfă etc.) de publicitate. • Desemnaţi liderii fiecărei • Anunţaţi în biserici recrutarea staţii. Înmânaţi fiecărui lider o de voluntari pentru această copie după structura sugerată săptămână, respectiv călăuze, în acest manual pentru decoratori, persoane pentru staţia sa şi cereţi-i ca pentru înscriere etc. următoarea întâlnire să prezinte • Faceţi o listă cu recuzita, eventuale modificări pe care echipamentul şi alte lucruri le consideră necesare pentru de care aveţi nevoie şi alegeţi adaptarea structurii staţiei la oamenii care să împrumute, să situaţia din biserica/regiunea facă sau să cumpere lucrurile de dumneavoastră. care încă nu beneficiaţi. • Găsiţi un regizor pentru • Calculaţi bugetul necesar scenetă. Planificaţi repetiţiile. desfăşurării activităţilor şi Aveţi grijă ca toată recuzita, prezentaţi-l conducerii bisericii. costumele, coloana sonoră etc. Dacă este necesar, organizaţi să fie disponibile şi păstrate o campanie de strângere de în siguranţă. Luaţi legătura cu fonduri. persoana care este responsabilă • Planificaţi cine va fi responsabil cu echipamentul tehnic pentru cu confecţionarea ecusoanelor, a a putea face lucrurile acestea. decorurilor; cine se va ocupa de

Cu două luni înainte de școala de vacanță: • Stabiliţi echipa de muzicieni şi arătaţi-le cântecele sugerate în cadrul lecţiilor. Le puteţi cere ca pentru următoarea întâlnire să prezinte şi o listă cu cântece alese de ei, în concordanţă cu subiectul zilei. 10

• Dacă programul se va desfăşura în biserică, iar aceasta are anumite persoane responsabile cu echipamentul sonor (staţie, microfoane, instrumente), luaţi legătura cu una dintre aceste persoane.


• Dintre voluntarii care au răspuns anunţului făcut în biserică, alegeţi călăuzele pentru fiecare grupă de vârstă. Instruiţi-i cu privire la sarcinile lor şi faceţi o scurtă trecere în revistă a caracteristicilor comportamentale şi psihologice ale fiecărei categorii de vârstă şi a modului în care pot fi preîntâmpinate aceste nevoi. • Discutaţi cu liderii de staţii despre modul în care au adaptat activităţile sugerate în acest manual pentru a corespunde situaţiei din regiunea/biserica dumneavoastră. • Cereţi liderilor de la staţii ca la următoarea întâlnire să prezinte o listă cu necesarul de materiale care trebuie procurat pentru staţia pe care o vor conduce. • Desemnaţi o persoană care se va ocupa cu procurarea tuturor materialelor necesare pentru buna

desfăşurare a programului. Ar fi recomandabil ca această persoană să fie totodată responsabilă cu bugetul întregului program. • Dacă aţi hotărât să procuraţi obiecte personalizate pentru participanţii la şcoala de vacanţă, asiguraţi-vă că acestea vor fi confecţionate aşa cum doriţi şi vor fi gata la timp. • Coordonaţi şi planificaţi evenimentul pentru familie care va urma după şcoala de vacanţă (dacă doriţi să continuaţi programul şi în ziua de sâmbătă, organizaţi o zi a familiei, undeva în afara spaţiului unde a avut loc programul – un teren de joacă, un parc, etc. Părinţii vor afla mai multe despre desoperirile făcute de ,,detectivii” lor şi vor putea petrece un timp frumos împreună, participând la activităţi şi jocuri cu întreaga familie).

Cu o lună înainte de școala de vacanță: • Alegeţi echipa pentru înscriere. Alegeţi oameni care ştiu cum să întâmpine copiii şi care au abilitatea de a stabili un contact cu părinţii. • Fiţi siguri că muzicienii au repetat cântecele şi dispun de instrumente şi alte resurse necesare. • Liderii staţiilor vor înmâna lista cu necesarul materialelor persoanei responsabile cu procurarea materialelor. • Discutaţi cu regizorul despre modul în care decurg repetiţiile pentru scenetă. • Discutaţi cu cei din departamentul publicitate despre modul în care s-au achitat de sarcină. (Au creat invitaţii, le-au împărţit, au lipit

afişe, au făcut anunţuri.) • Discutaţi cu persona responsabilă cu procurarea materialelor despre măsura în care şi-a dus la îndeplinire sarcina trasată. De asemenea, întrebaţi echipa dacă au apărut alte nevoi pe parcurs. • Desemnaţi unul sau mai mulţi oameni care să răspundă de sănătate şi de primul ajutor. Cel puţin o persoană calificată, un cadru medical trebuie să fie prezentă în permanenţă în şcoala de vacanţă. • Discutaţi cu prezentatorii despre modul în care vor face prezentarea temei specifice fiecărei zile şi despre felul în care va decurge dialogul între ei. 11


Cu două săptămâni înainte de școala de vacanță: • Verificaţi recuzita pentru scenetă. • Verificaţi încă o dată disponibilitatea călăuzelor, a persoanelor de la înscriere, a liderilor, a prezentatorilor etc. • Verificaţi necesarul de materiale. • Dacă aţi optat pentru obiecte personalizate, verificaţi să fie

pregătite. • Verificaţi realizarea ecusoanelor şi a altor materiale despre care aţi decis că le veţi face pentru această săptămână. • Intensificaţi activitatea de promovare a şcolii de vacanţă.

Cu o săptămână înainte de școala de vacanță: • Verificaţi echipamentul tehnic (videoproiector, staţie, microfoane). • Realizaţi decorurile pentru fiecare staţie. • Luaţi legătura cu persoana responsabilă cu procurarea materialelor necesare, pentru a vă asigura că toate lucrurile de care aveţi nevoie sunt disponibile şi sunt distribuite eficient liderilor în fiecare zi. • Verificaţi încă o dată disponibilitatea călăuzelor, a

persoanelor de la înscriere, a liderilor, a prezentatorilor etc. • Discutaţi cu liderii de staţii despre stadiul pregătirilor activităţilor de la staţia pe care o conduc. • Dacă aveţi materiale personalizate pentru copii (de genul celor sugerate în etapa I de pregătire) discutaţi când le veţi da copiilor, la sosirea lor sau când se află la o anumită staţie etc.

Ultima etapă – va avea loc cu o zi înainte de începerea programului Fortăreața: • Pregătiţi sala mare a bisericii şi staţiile şi puneţi totul în ordine. Nu lăsaţi decoruri sau alte lucruri nefăcute pentru a ziua următoare, fiţi gata cu aceste aspecte ce ţin de organizare atunci când sosesc copiii. Concentraţivă de-acum atenţia asupra copiilor!

Instruirea echipei: Acum aveţi liderii şi călăuzele! Veţi avea nevoie de două sesiuni de instruire pentru a forma şi consolida echipa. Prima sesiune: • Serviţi o gustare împreună sau organizaţi o activitate care să vă ajute să faceţi cunoştinţă • Citirea unui text biblic şi rugăciune • Împărtăşirea obiectivelor şi a viziunii • O privire de ansamblu asupra programului Fortăreața – învinge uriașii din viața ta şi a etapelor zilnice. Încurajaţi-i să citească cele cinci texte biblice care vor fi suportul lecţiilor de la staţii. • Daţi-le un chestionar (sau coli de hârtie) pentru a scrie care sunt preferinţele lor în ceea ce priveşte rolul pe care şi-l vor asuma în timpul programului. Folosiţi acest prilej pentru a împărţi responsabilităţile 12


înainte de cea de-a doua sesiune. • Începeţi să învăţaţi cântecele împreună • Folosiţi materialul despre „Abordare şi trezirea interesului” (îl găsiţi în continuare) pentru a vedea cum puteţi răspunde mai bine nevoilor unei diversităţi mari de copii. • Rugaţi-vă unii pentru alţii în perioada aceasta de pregătire şi în perioada în care veţi face publicitate programului şcolii de vacanţă. A doua sesiune • Citirea Bibliei şi rugăciune • Alocarea responsabilităţilor, clarificarea aspectelor practice şi pregătirea programului în linii mari. Puteţi aloca timp şi pentru lucrările artistice (decoruri) sau pentru repetarea cântecelor şi a scenetei etc. • Priviţi mai atent asupra programului Fortăreața, mai ales în prima zi. • Uitaţi-vă din nou peste „Lucrul în echipă şi lucrul pe grupe” ca să vă reamintiţi cum puteţi fi un membru eficient al echipei şi cum să conduceţi o grupă de copii. • Fiţi sigur că toţi cunosc politica măsurilor de siguranţă şi în caz de urgenţă. • Decideţi care va fi strategia pentru menţinerea legăturii cu copiii. • Alocaţi un timp pentru întrebări şi pentru a reduce teama şi îngrijorarea. • Rugaţi-vă pentru copii şi pentru familiile lor.

Prima sesiune Abordare şi trezirea interesului Şcolile biblice de vacanţă sunt cea mai bună modalitate de abordare a copiilor care nu sunt familiarizaţi cu învăţătura creştină şi totodată de trezire a interesului celor care „le-au auzit pe toate”. Gândiţi-vă la doi copii pe care îi cunoaşteţi bine: unul care aparţine comunităţii bisericii şi altul din afara ei. Cine sunt oamenii şi lucrurile care îi influenţează cel mai mult?

A. Copiii din afara comunităţii bisericii Cum îi putem ajuta să înţeleagă lucrurile legate de Isus şi să Îi permită să Îşi lase amprenta asupra vieţii lor? Atmosferă şi relaţii Mesajul nostru nu e reprezentat doar de povestirile biblice, ci şi de modul în care conducem întregul program şi de ceea ce suntem noi ca oameni. Felul în care ne comportăm va fi mult mai semnificativ decât orice am spune. Relaţiile sunt vitale. Copiii sunt foarte sensibili la atmosferă. Cum putem construi o atmosferă plăcută în care atenţia să ne fie centrată pe copii? Cum construim o relaţie cu un copil? În răspuns putem include 13


şi faptul că îi salutăm la sosire, le învăţăm numele şi interesele, le observăm nevoile, le înţelegem comportamentul, îi lăudăm pentru eforturi şi atenţie, îi iubim aşa cum îi iubeşte Isus. Limbajul Cum putem evita folosirea jargonului spiritual? Expresii ca „deschide-i inima lui Isus” şi „născut din nou” pot crea confuzii. Folosiţi un limbaj ilustrativ. Ştiu ei că Isus este mai mult decât o expresie folosită de unii oameni? Împărţiţi hârtii şi pixuri. Lucraţi în perechi şi scrieţi o explicaţie adresată copiilor despre cine este Isus, în aproximativ cincizeci de cuvinte. Ştiu ei cine este Dumnezeu? Dumnezeu este Creatorul iubitor al lumii care L-a trimis pe Isus şi pe Duhul Sfânt pentru a ne ajuta să începem şi să continuăm viaţa alături de El. Ştiu ei ce este rugăciunea? În Fortăreața rugăciune înseamnă nu numai să vorbim cu Isus, ci şi să Îl ascultăm şi să facem ceea ce ne spune El. Timp Copiii au nevoie de timp pentru a înţelege. Nu vă aşteptaţi la prea mult într-un timp prea scurt, dar nici să nu vă aşteptaţi la prea puţin. Este uimitor cât de multe pot învăţa într-un program de o săptămână. Menţinerea legăturii Sunt foarte importante contactele pozitive cu aceşti copii şi cu familiile lor. Aveţi o strategie de menţinere a legăturii, spre exemplu o întâlnire o dată pe săptămână? Dacă nu, planificaţi să începeţi una.

B. Copiii care aparţin de biserică Pe o tablă sau pe o foaie mare de hârtie, scrieţi toate ideile pe care le aveţi cu privire la aceşti copii (cum sunt ei, cum se manifestă, care sunt nevoile lor etc.) Fortăreața i-ar putea ajuta pe aceşti copii în felul următor: • Ocazia de a adânci relaţiile este mult mai mare decât într-un program săptămânal. Îi putem cunoaşte mai bine şi putem construi prietenii mai strânse cu ei. Copilul ar putea să privească apoi un membru al echipei ca fiind mentorul lui. Aşa că fiţi un membru bun! • Mulţi s-au familiarizat cu limbajul religios, dar nu au pătruns 14


semnificaţia lui. Folosirea unui limbaj ilustrativ îi va ajuta să adâncească semnificaţia acestor lucruri. • Abordarea nouă din cadrul şcolii de vacanţă le va stimula interesul şi le va reaprinde entuziasmul. • Vor fi mai pregătiţi (de a lua decizia de a răspunde chemării lui Isus) decât copiii pentru care aceste informaţii sunt noi. Fără să facem presiuni asupra lor, trebuie să observăm dacă manifestă un interes deosebit în această privinţă şi să încercăm să-i ajutăm să trăiască în mod vizibil credinţa lor în Isus la şcoală, departe de casă sau de biserică.

A doua sesiune

Şcolile biblice de vacanţă înseamnă lucru în echipă şi formarea de relaţii cu copiii în grupuri mici. Avem nevoie de abilitatea de a lucra împreună cu alţi lideri şi de a conduce grupe mici de copii. În această sesiune vom dezvolta aceste abilităţi.

A. Lucrul în echipă Accentuaţi aceste idei despre lucrul în echipă în cadrul unei şcoli de vacanţă: • Dăruirea şi atitudinea voastră este importantă. Trebuie să fiţi pregătiţi să puneţi deoparte interesele egoiste şi să vă dăruiţi copiilor şi lucrării. Aceasta înseamnă să lucrezi în echipă! • Trebuie să fiţi organizaţi! Fiţi bine pregătiţi, punctuali şi activi. Analizaţi programul pentru a şti tot timpul care este punctul următor. Dacă veţi lua parte la evenimentele de pe scenă, fiţi pregătiţi astfel încât să nu existe pauze între punctele din program. • Fiţi dispuşi să vă folosiţi talentul şi să impulsionaţi lucrurile. Asumaţi-vă riscurile şi fiţi pregătiţi pentru greşelile pe care le veţi face. S-ar putea să descoperiţi că aveţi calităţi despre care nu ştiaţi. Participaţi cu entuziasm la toate jocurile şi activităţile. • Staţi cu copiii. Încercaţi să aplanaţi orice neînţelegere fără a crea prea multă agitaţie. Instruiţi călăuzele să stea în apropierea sau în rândul copiilor neastâmpăraţi. De asemenea, învăţaţi-i să îşi concentreze atenţia asupra evenimentelor care au loc pe scenă, trăgând în acelaşi timp cu coada ochiului şi la ce se întâmplă în jur. • Niciodată să nu staţi de vorbă deoparte, în timpul programului, 15


cu un alt membru al echipei sau cu adulţii, în timp ce copiii sunt atenţi la ce se desfăşoară pe scenă. • Fiţi pregătiţi să acceptaţi comentariile critice referitoare la eforturile dumneavoastră şi gata să învăţaţi din greşeli şi să vă îmbunătăţiţi rezultatele. • Fiţi dumneavoastră înşivă! Nu încercaţi să imitaţi pe altcineva. • Evitaţi glumele îndreptate la adresa altor membri ai echipei, căci vor ajunge la urechile copiilor.

B. Lucrul cu grupa de copii • Recapitulaţi punctele principale pe care trebuie să le ţineţi minte atunci când conduceţi un grup de copii. De exemplu: Dacă numărul copiilor şi spaţiul vă permit, începeţi întotdeauna prin a aşeza copiii într-un cerc pentru a-i putea vedea pe toţi. • Învăţaţi numele copiilor. Faceţi-vă timp să vorbiţi cu ei despre ceea ce îi interesează. Rugaţi-vă pentru ei. Dacă sunteţi călăuze, aveţi grijă de copiii din grupa dumneavoastră şi construiţi relaţii cu ei de-a lungul întregului program. Copiii din grupă reprezintă responsabilitatea dumneavoastră pastorală. • Asiguraţi-vă că toate lucrurile de care aveţi nevoie sunt aranjate într-o geantă/ cutie mare şi se află la îndemână. Verificaţi lucrul acesta în detaliu. • Ţineţi-i pe copii întotdeauna implicaţi în activităţi. Pregătiţi activităţi în plus pentru cei care ar ajunge mai devreme sau ar termina înaintea celorlalţi. • Fiţi întotdeauna pregătiţi pentru timpul special petrecut cu grupa. Planificaţi cu grijă. • Dacă aveţi nevoie de ajutor, cereţi-l! Instruiţi liderii să comunice cu călăuzele şi să le prezinte în linii mari activităţile care se vor desfăşura la staţiile lor şi unde vor avea nevoie de intervenţia (ajutorul) călăuzelor (împărţirea materialelor pentru lucru manual, alinierea copiilor pentru jocuri, servirea gustării etc.) • Conduceţi grupa cu fermitate, încredere şi entuziasm. În cazul în care unii dintre copii nu vor să participe la anumite activităţi, nu-i forţaţi. Daţi-le timp pentru a se obişnui cu ideea. Fiţi atenţi la copiii timizi, tăcuţi şi încurajaţi-i prietenos să ia parte la activităţi. Dacă ezită, nu faceţi presiuni asupra lor. Acordaţi-le timp pentru a câştiga încredere. • Apreciaţi lucrurile bine făcute, efortul şi comportamentul pozitiv. Aceasta va ajuta la întărirea aspectelor pozitive. • Fiţi siguri că terminaţi activitatea cu grupa la timp şi că-i aduceţi 16


înapoi pe copii fără întârziere, chiar dacă nu au terminat totul, ca să nu existe întârzieri în programul general. • Dacă este posibil, menţineţi legătura cu copiii contactându-i şi comunicând prietenos după ce se încheie programul.

Publicitate Gândiţi-vă cărei categorie de copii vă adresaţi: • Copiii din biserică • Copiii care participă de obicei la şcoli de vacanţă • Copiii (şi părinţii) care folosesc clădirea dumneavoastră pentru alte activităţi • Copiii care sunt prieteni /colegi cu copiii din biserică • Copiii care locuiesc în vecinătatea locaţiei în care vă desfăşuraţi activitatea Toate aceste categorii pot fi abordate cu invitaţii din partea prietenilor lor sau a liderilor. Pot fi afişate postere cu evenimentul în perimetrul clădirii sau în alte locaţii strategice, de la care aţi obţinut permisiunea. Dacă desfăşuraţi şcoala de vacanţă chiar la începutul vacanţei elevilor, locul cheie unde puteţi aborda şi alţi copii este şcoala. Pe termen lung, căutaţi să dezvoltaţi o relaţie bună cu şcolile locale. Foarte puţini copii vor veni la program datorită unui poster, dar ele sunt valoroase pentru a reîmprospăta memoria. Gândiţi-vă bine unde le veţi afişa. Care este zona cea mai circulată din cartierul dumneavoastră? Acolo oamenii vor citi orice şi nu vor trece pe lângă – spre exemplu, poarta şcolii, staţie de autobuz, policlinică, loc de joacă, parc, parcarea unui supermarket sau restaurant. Ar fi de folos dacă, alături de fluturaşul informativ, veţi plasa şi un formular de înscriere, pentru ca oamenii să se poată înscrie din timp. Aceasta nu numai că va evita formarea unor cozi în prima zi, dar vă va ajuta să planificaţi cu grijă în cazul în care vor fi mai multe persoane decât v-aţi fi aşteptat. Dacă veţi colabora cu şcolile, unele dintre acestea vor dori să aveţi o cutie în care să poată fi strânse formularele pe care le puteţi ridica mai târziu. Aceasta îi va scuti pe părinţi de grija de a trimite formularul prin poştă sau de a-l înmâna personal. 17


O altă modalitate de a înscrie din timp copiii este varianta online. Puneți la dispoziția părinților o adresă de mail sau un cont de facebook unde să își poată înscrie copiii. În felul acesta veți avea o evidență cât mai aproape de realitate a numărului de copii participanți și nu veți avea surprize în prima zi de școală de vacanță. Puteţi folosi beneficiile internetului – creând şi promovând un eveniment pe facebook pentru şcoala de vacanţă. În cele din urmă luaţi legătura cu mass-media locală. Publicitatea avansată este de folos. O fotografie şi un articol în timpul sau după ce se încheie săptămâna, va scoate în evidenţă biserica dumneavoastră şi va veni în întâmpinarea unor probleme ce vor urma! Nu uitaţi să faceţi publicitate şi în cursul săptămânii, de exemplu, pentru evenimentul ce priveşte familia.

t

18


crisoare către părinţi

S

Antetul/Adresa bisericii Număr de telefon Data

Dragă părinte/tutore, Aţi dori ca fiul/fiica dumneavoastră să se înscrie la un programul special al școlii de vacanță Fortăreața – învinge uriașii din viața ta? Din (ziua şi data) până în (ziua şi data), (numele bisericii sau al organizaţiei) organizează o săptămână de şcoală de vacanţă cu titlul Fortăreața – învinge uriașii din viața ta. Programul este destinat copiilor cu vârste între 4 şi 12 ani şi va avea loc în fiecare zi de la (ora) la (ora). Participarea este liberă (sau menţionaţi costul şi ce va acoperi, spre exemplu gustările, chiria sălii). Fortăreața – învinge uriașii din viața ta este un program dinamic ce cuprinde scenete, curiozităţi, jocuri. În cadrul lui, copiii vor avea posibilitatea de a-şi demonstra abilităţile practice, vor urmări scenete, vor învăţa cântece şi vor asculta povestiri biblice. Mai mult, vor avea parte de...... (adăugaţi alte detalii pe care le doriţi, detalii despre evenimente din program). Dacă doriţi ca fiul/fiica dvs. să participe la această şcoală de vacanţă, vă rugăm să completaţi formularul inclus şi să ni-l expediaţi până cel târziu la (data). Spaţiul este limitat şi locurile vor fi repartizate în funcţie de sosirea solicitărilor. Vă vom confirma dacă fiul/fiica dvs. a fost înscris/ă. Aşteptăm cu bucurie participarea lui/ei la Fortăreața – învinge uriașii din viața ta

Numele dvs., Coordonatorul programului Fortăreața – învinge uriașii din viața ta

19


ormular de înscriere Formular de înscriere pentru programul

Fortăreața – învinge uriașii din viața ta Vă rugăm returnaţi formularul la …………………………………………………, tel. ………………………………. Numele copilului: ………………………………………………………………………… Sexul: M/F Data naşterii.............................................................. Adresa: …………………………………………………………………………...…… ……………………………………………………………………………...… ……………….................................................................................... Numărul de telefon la care puteţi fi contactat pe durata desfăşurării şcolii de vacanţă…………………………………………. Detalii cu privire la probleme de sănătate sau alergii ale copilului . …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ………………………………………………………….................…… Copilul va pleca de la şcoala de vacanţă: singur/însoţit de ……………………………….. Declar că datele de mai sus sunt corecte.

Semnătura părintelui/tutorelui………………………………………. Numele……………………………………

20


Inscrierea Este esenţial să existe un sistem de înscriere organizat, care să asigure supravegherea copiilor în timpul programului şi luarea lor în grija părintelui sau a altei persoane la sfârşitul acestuia.

Inainte de înscriere:

Grupele trebuie să fie potrivite ca vârstă şi ca număr. Pregătiţi patru categorii de vârstă: • 4-6 ani • 7-8 ani • 9-10 ani • 11-12 ani Ca număr, recomandăm un minim de 15 copii şi un maximum de 50 de copii pentru fiecare grupă de vârstă.

Pentru cei deja înscrişi

Repartizaţi-i în grupa corespunzătoare vârstei lor. Pregătiţi ecusoanele şi aşezaţi-le pe masă grupate pe grupe de vârstă, iar în cadrul aceleiaşi grupe - aranjaţi ecusoanele în ordinea alfabetică a numelui de familie. Pregătiţi patru mese, câte una pentru fiecare grupă de copii, pentru a evita îmbulzeala. Stabiliţi un mod eficient de înregistrare a datelor, care să dea posibilitatea de a avea acces la fişa fiecărui copil, mai ales în cazul celor cu probleme specifice. Acest fapt este deosebit de important, în special în caz de urgenţă. O sugestie ar putea fi ca pentru fiecare grupă de vârstă din cele cinci să pregătiţi o cutie marcată cu numele grupei respective, în care să păstraţi în ordine alfabetică formularele de înscriere. De asemenea, puteţi utiliza calculatorul pentru a alcătui un registru în care să treceţi în ordine alfabetică numele copiilor şi grupele de vârstă. Registrul constituie o bază de date ce poate oferi rapid informaţii despre participanţi în caz de urgenţă. Această bază de date poate fi folosită şi pentru acordarea premiilor ori pentru expedierea invitaţiilor la şcoala de vacanţă din anul următor. Înmânaţi ecusoanele pentru o anumită categorie de vârstă călăuzei responsabile cu supravegherea acestor copii. La sosirea copilului, acesta va fi întâmpinat de un membru al echipei care îl va întreba vârsta şi îl va direcţiona spre călăuza responsabilă în participanţii de vârsta lui. 21


Călăuza va verifica dacă numele copilului se regăseşte în cutia cu formularele de Sugestie: Înainte de sosirea copiilor, împărţiţi înscriere ori în registru, după care îi sala mare în patru ,,cadrane” folosind va da ecusonul cu numele său şi îl va bandă adezivă colorată şi alocaţi un spaţiu fiecărei grupe de vârstă. Puteţi marca aceste direcţiona spre spaţiul prestabilit locuri creând pancarte cu numele grupelor sau pentru grupa sa, în cadrul sălii lipind pe peretele de lângă locul respectiv un afiş cu în care va avea loc sesiunea de grupa corespunzătoare. Pe măsură ce copiii vin în sală, călăuzele responsabile cu supravegherea lor pot face deschidere. Este necesar ca în ca timpul până la începerea programului să fie folosit sală o altă călăuză, responsabilă pentru cunoaşterea copiilor. Se pot organiza mici jocuri cu aceeaşi categorie de vârstă, să de cunoaştere (dacă există posibilitatea, aranjaţi copiii din cadrul fiecărei grupe în cerc până se dă asigure supravegherea copiilor startul deschiderii). În acest fel se evită plictiseapână la finalizarea timpului de la copiilor care au ajuns mai devreme şi se înscriere. pot menţine mai uşor liniştea şi ordinea în sala mare, copiii fiind prinşi în aceste activităţi.

Pentru copiii care nu sunt înscrişi Călăuza responsabilă cu grupa de vârstă din care face parte un copil neînscris se va asigura că adultul care răspunde de respectivul copil completează şi semnează formularul de înscriere şi de consimţire. Apoi va înmâna copilului un ecuson cu numele lui şi îl va conduce spre locul în care se află ceilalţi participanţi de vârsta lui. Dacă nu mai puteţi admite participanţi pentru că numărul celor deja înscrişi acoperă toate locurile disponibile, nu expediaţi acasă copiii care nu s-au înscris mai devreme, înainte de a verifica dacă vreunul din copiii înscrişi nu a mai venit. Ca măsură de siguranţă daţi fiecărui părinte/tutore câte un cartonaş cu numele copilului şi grupa din care face parte. La sfârşitul programului, copilul va fi încredinţat persoanei pe baza acestui cartonaş.

In timpul săptămânii La începutul programului, în fiecare zi este important ca fiecare copil să fie înscris în şcoala de vacanţă şi să i se dea adultului care va veni să îl ia „cartonaşul de încredinţare”. Menţionaţi părinţilor că este în interesul siguranţei copilului să prezinte cartonaşul înainte de a lua copilul în grijă.

22


Decoruri: Faceți puțină muncă de cercetare pentru a decora fiecare sală în funcție de specificul cetății al cărei nume îl poartă. Găsiți împreună cu echipa dvs. idei creative de decor. Vă puteți folosi de polistiren, acuarele, videopreoiector, diverse obiecte etc. Deoarece sceneta va avea loc în sala mare, aceasta va fi decorată zilnic, în funcţie de indicaţiile scenice.

Modul de desfăşurare a sesiunilor de deschidere şi închidere

A. Înscrierea copiilor: 9:00 – 9:20 Timpul de deschidere al fiecărei zile (9:20-10:00), respectiv momentul în care toate grupele de copii sunt împreună în sala mare, ar trebui să cuprindă următoarele puncte: • Bun venit • Rugăciune (Puteţi rosti rugăciunea Tatăl nostru.) • Pentru ceremonia de deschidere, puteţi crea un cadru festiv, vesel şi solemn în acelaşi timp (discutaţi cu echipa dumneavoastră despre cum puteţi realiza aceasta). • Cântece (Alegeţi cântece cunoscute şi desemnaţi un imn al şcolii de vacanţă. Învăţaţi-l împreună cu copiii. ) • În prima zi, faceţi o scurtă prezentare a programului Fortăreața – învinge uriașii din viața ta, precum şi a fiecărei grupe de copii şi a călăuzelor lor. • Curiozităţi şi / sau vizionare filmuleţ despre subiectul zilei • Sceneta • Deplasarea copiilor spre staţiile programate fiecărei grupe în parte. Afişaţi o hartă cu locaţiile staţiilor chiar la intrarea în biserică/clădire. De asemenea, amplasaţi la fiecare staţie, în hol şi în sala mare planificarea grupelor de copii pe staţii şi timpul alocat activităţilor. B. Închiderea sesiunilor (12:10-12:30) copiii revin de la staţii şi sunt din nou împreună. Acest moment ar trebui să cuprindă următoarele momente: • Intrarea grupelor de copii în sală. Ca şi fundal sonor pentru acest moment puteţi folosi o melodie care vi se pare potrivită. • Cântece • Invitarea uneia dintre grupele de copii în faţă pentru a împărtăşi ce au făcut / învăţat la staţii (Pot spune împreună versetul de memorat, iar liderul staţiei la care au participat le poate adresa 23


două-trei întrebări în legătură cu povestirea, semnificaţia lucrului manual etc.) • Rugăciune În fiecare zi invitaţi în faţă o altă grupă de copii. Tot în cadrul timpului de închidere al sesiunii, dacă dispuneţi de timp, puteţi organiza o competiţie distractivă şi scurtă între câţiva dintre membrii grupei care a venit în faţă (de exemplu, aruncarea la ţintă, etc.) Premiaţi câştigătorul!

Informaţii legislative Deşi în legea română nu există instrucţiuni specifice de procedură privind organizarea cluburilor biblice de vacanţă, dorim să subliniem acele aspecte legale care sunt relevante şi de asemenea să atragem atenţia asupra faptului că, în calitate de creştini, suntem datori să urmărim binele şi siguranţa copiilor cu care lucrăm, dincolo de cerinţele legale în vigoare. În această ordine de idei, sfătuim ca, în funcţie de modul de organizare al programului (şcoală de vacanţă, club biblic, tabără, întâlniri săptămânale etc.) să vă asiguraţi că aţi parcurs un minim de paşi pentru siguranţa copiilor care vor participa. Unul din aspectele cele mai importante legate de organizare este să vă asiguraţi de faptul că niciunul dintre adulţii care vor veni în contact cu copiii pe parcursul programului nu are antecedente de comportament violent, şi că nu a fost condamnat de vreun tribunal sau acuzat pentru agresiuni împotriva copiilor. Lipsa acestui demers poate duce la acuzaţii de neglijenţă împotriva organizatorului, în cazul în care un copil pretinde că a fost vătămat pe parcursul programului de către unul din voluntari sau angajaţi. Deşi pentru mulţi pare exagerat, vă sfătuim să cereţi fiecăreia dintre persoanele care vor veni în contact cu copiii să prezinte un certificat de cazier, eliberat de poliţie. Chiar dacă dvs., ca organizatori puteţi garanta pentru trecutul celor cu care lucraţi, organele de anchetă (în cazul unui eveniment nedorit) nu vor lua în considerare acest fapt. Pentru personalul angajat de către organizator în scopul organizării de activităţi educative pentru copii, angajatorul poate cere încă de la încheierea contractului de muncă semnarea unei clauze de confidenţialitate şi prezentarea certificatului de cazier judiciar.

24


În cazul în care persoanele implicate în organizare sunt voluntari, situaţia este reglementată de legea voluntariatului. Conform legii amintite, orice persoană care doreşte să devină voluntar în cadrul unor proiecte organizate de persoane juridice de drept public sau privat, fără scop lucrativ, trebuie să îndeplinească anumite condiţii. Aceste condiţii sunt: existenţa consimţământului liber exprimat (scris), implicarea activă în viaţa comunităţii, prezentarea cazierului la zi, examenele medicale la zi, precum şi angajamentul scris de a păstra confidenţialitatea informaţiilor la care are acces în cadrul activităţii de voluntariat. Modelul următor poate fi adaptat în funcţie de situaţie. Sugerăm ca fiecare membru al echipei să ofere numele unei persoane sau organizaţii, precum şi modalitatea de contactare a acesteia pentru a putea obţine detalii despre personalitatea voluntarului, capacitatea de a lucra cu copiii şi în echipă. Este esenţial ca toate aceste acte şi informaţii despre voluntari să rămână confidenţiale.

25


C

ontract de voluntariat Încheiat astăzi

Între…………………………………..în calitate de ……………………………, în cadrul orgaizaţiei …………………….. şi între ......………………………… ..........................…, în calitate de voluntar, domiciliat în…………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………….., posesor al CI seria………, nr…………..………., eliberat de ……………………………….la data de ……………………………. Ca voluntar, cunosc şi respect principiile şi politica organizaţiei ……………………………………………………………. În conformitate cu acestea, îmi asum anumite responsabilităţi, în funcţie de specificul programului şi mă angajez ca munca pe care o voi desfăşura să fie la nivel profesional. Voi răspunde de ceea ce fac, ţinând cont de cerinţele şi standardele impuse. Înţeleg că am obligaţii referitoare la munca depusă de mine, faţă de cei care coordonează această activitate, faţă de colegi şi faţă de aceia pentru care depun această muncă. Voi păstra secretul în tot ceea ce trebuie să fie confidenţial. Voi păstra confidenţialitatea informaţiilor la care am acces cu privire la minori şi după ce nu voi mai fi voluntar. Înţeleg prin voluntar că voi lucra fără a primi vreo compensaţie bănească. Mă angajez să îmi respect programarea zilelor şi a orelor de lucru. Declar pe proprie răspundere că nu am şi nu am avut vreodată un comportament violent faţă de alte persoane, că nu sunt şi nu am fost diagnosticat ca suferind de vreo boală psihică şi că nu urmez niciun fel de tratament în acest sens. Declar că nu am fost niciodată acuzat, cercetat sau condamnat pentru acte de agresiune sau violenţă. Mă angajez să prezint certificatul de cazier judiciar şi fişa medicală înainte de începerea activităţii. Mă angajez să fiu voluntar pentru perioada ……………………………… Organizaţia

26

Voluntar


Sugestii de activităţi ce se pot desfăşura după cele cinci zile de şcoală de vacanţă

Iată două posibilităţi, fie pentru o dimineaţă de sâmbătă, fie pentru un eveniment în biserică pentru toate vârstele, pentru părinţi, copii, membri ai familiei şi prieteni ai copiilor. Scopul este de a explica părinţilor ce au învăţat copiii, de a le câştiga sprijinul şi de a-i încuraja pe copii să continue să descopere cât mai multe lucruri despre Dumnezeu. Trimiteţi-le acasă un anunţ prin copii în ziua de miercuri sau joi a şcolii de vacanţă, pentru a-i invita pe părinţi, membri ai familiei şi pe prieteni. În fiecare din zilele următoare încurajaţi-i pe copii să vină cu familia şi cu prietenii la acest eveniment.

1. Activitati pentru întreaga familie Pentru a încheia într-un mod cât mai plăcut şcoala de vacanţă, sugerăm să organizaţi un eveniment pentru întreaga familie în ziua de sâmbătă. Ideal ar fi ca locul desfăşurării acţiunii să fie un teren de sport, un spaţiu verde într-un parc etc. Sugestii pentru acest timp al familiei: • se pot organiza competiţii şi jocuri pentru familii şi între familii • se pot servi gustări şi sucuri • este un timp favorabil socializării, părinţii copiilor din biserică pot cunoaşte şi interacţiona cu părinţii copiilor care nu frecventează în mod constant programele bisericii • discutaţi cu membrii echipei dumneavoastră despre activităţile care sunt cele mai potrivite contextului şi oraşului în care vă aflaţi şi pe care le puteţi organiza în aceste ore. Pentru jocuri - puteţi să le folosiţi pe acelea care au fost cele mai îndrăgite de copii pe parcursul şcolii de vacanţă. Alte idei de jocuri pentru familie: ,,Roaba” – părintele ţine copilul de picioare, iar acesta merge în mâini. ,,Volei cu baloane” – organizaţi echipe de volei, la care să participe atât copiii, cât şi părinţii. În loc de mingi, folosiţi baloane. Dacă este foarte cald afară, puteţi umple baloanele cu apă. ,,Cursa în trei picioare” – participanţii vor fi împărţiţi în echipe, iar în cadrul aceleiaşi echipe se aşază doi câte doi şi vor avea legate picioarele astfel: piciorul drept al celui din stânga va fi legat de piciorul stâng al celui din dreapta. La semnalul “start” vor alerga 27


câte doi jucători din fiecare echipă – jucători ce se vor coordona foarte bine, deoarece au împreună doar ,,trei” picioare. ,,Cursa în saci” – fiecare persoană va ,,alerga” – va sări - cu picioarele într-un sac de rafie. Este o competiţie între echipe. Dacă timpul este ploios şi nu permite organizarea acestei întâlniri afară, pe un teren de sport, evenimentul se poate desfăşura în locul unde a avut loc şcoala de vacanţă sau în altă locaţie. Organizaţi activităţi pentru două ore şi pregătiţi gustări pentru toţi participanţii. Începeţi cu câteva din jocurile folosite în timpul săptămânii. Folosiţi jocurile care le-au plăcut cel mai mult copiilor: un joc plin de viaţă pentru copii, altul la care să participe şi membrii echipei şi apoi un altul la care să poată participa şi părinţii alături de copiii lor. Explicaţi cum aţi folosit aceste activităţi în cadrul programului. Cântec Toţi copiii şi liderii vin în faţă şi cântă ceea ce au învăţat în timpul săptămânii. Asiguraţi-vă că toţi adulţii pot vedea cuvintele proiectate. Invitat special Puteţi invita un profesor de istorie, arheolog, spadasin din oraşul dumneavoatră care să le prezinte copiilor un aspect interesant legat de unele informații din lecțiile prezentate (cum se pregătea o armată, ce presupunea viața de soldat, secrete ale spadasinilor etc.) sau vizionaţi împreună un documentar despre una dintre temele studiate pe parcursul zilelor de şcoală de vacanţă. Povestirea biblică Unul dintre lideri va face o recapitulare cu ajutorul copiilor a lecţiilor predate în cursul săptămânii. Concluzie Explicaţi cum părinţii îşi pot încuraja copiii să Îl descopere pe Dumnezeu în fiecare zi în vieţile lor şi încurajaţi-i pe părinţi să îi aducă pe copii la programele de şcoală duminicală organizate de biserica dumneavoastră. Invitaţi-i pe toţi să rămână pentru gustări.

28


2. Întâlnire pentru toate vârstele Bun venit Explicaţi că această întâlnire este Observaţie: puteţi o concluzie/ o aducere aminte a organiza acest programului Fortăreața – învinge eveniment la o uriașii din viața ta săptămână de la Rugăciune terminarea şcolii de Spuneţi o rugăciune plină de vacanţă sau la sfârşitul entuziasm şi mulţumire. vacanţei de vară, Sceneta înainte de reînceperea Puteţi face un rezumat al celor şcolii duminicale, mai importante scene din timpul invitând copiii care au şcolii de vacanţă sau puteţi participat la Fortăreața scrie o continuare a scenetei – învinge uriașii din folosind evenimentele din timpul viața ta şi familiile săptămânii. acestora la un timp de Povestirea biblică aducere aminte. Unul din lideri va face, cu ajutorul Vă puteţi desfăşura copiilor, o recapitulare a lecţiilor activităţile în locul în predate în timpul programului. care a avut loc şcoala Cântec de vacanţă. Chemaţi-i pe copii în faţă pentru a cânta imnul şcolii de vacanţă, cel mai îndrăgit cântec pe parcursul celor cinci zile. Asiguraţi-vă că toţi pot vedea cuvintele. Concluzie Recapitulaţi punctele principale pe care le-aţi abordat în cadrul programului Fortareața - învinge uriașii din viața ta. Proiectaţi pe ecran ideile de bază. Cântec Invitaţi-i din nou pe toţi să cânte un cântec învăţat la club. Puteţi introduce şi alte cântece. Rugăciune În timp ce copiii se află încă în faţă, încheiaţi cu rugăciune. Invitaţi-i pe copii să participe la programele ulterioare organizate pentru ei.

29


Cum să adaptaţi Fortăreața la spaţiul, copiii şi învăţătorii dumneavoastră? Ce să fac dacă... ?

Mai jos aveţi prezentate câteva idei despre modul în care puteţi adapta programul şcolii de vacanţă dacă: Biserica dumneavoastră este mai mică, iar copiii nu sunt atât de numeroşi pentru a-i putea împărţi în patru categorii de vârstă. Ce este de făcut? • Dacă numărul copiilor pe care preconizaţi să îi aveţi la club nu depăşeşte 70, îi puteţi împărţi în 3 categorii de vârstă, respectiv 4-6, 7-9, 10-12 ani, iar programul îl veţi diviza în 3 staţii: S1- experimentare - povestire - discuţii - acţiune S2 - lucru manual - gustare - sport S3- jocuri - muzică - memorarea versetului. • Astfel, toate grupele de copii vor participa în aceeaşi zi la toate activităţile şi se vor roti în ceea ce priveşte staţiile. Biserica nu a putut finanţa în întregime programul Fortăreața. Ce este de făcut? • Puteţi introduce o taxă de participare pentru fiecare copil. Asiguraţi-vă că această taxă este accesibilă oricui şi nu constituie un impediment pentru participarea doritorilor. Nu uitaţi să specificaţi costul participării pe invitaţie. • Puteţi organiza o campanie de strângere de fonduri înainte de începerea programului. Constituiţi o echipă în acest sens. • Puteţi organiza o strângere de fonduri în ultima zi a şcolii de vacanţă. Anunţaţi copiii din timp despre intenţia dumneavoastră.

30


31


Ziua 1 Învinge

presiunea anturajului Lecția:

Verset de memorat:

Iosua și Caleb

„Tovărășiile rele strică obiceiurile bune”. 1 Corinteni 15:33

Text biblic: Numeri 13-14

Scopul lecției:

Aleg să fac ce e corect, chiar dacă ceilalți procedează altfel.

osua și Caleb au fost nevoiți să facă față presiunii exercitate de celelalte iscoade trimise în Canaan alături de ei și să nu se lase intimidați de perspectiva sumbră a acestora. Ei au recunoscut statutul canaaniților de oameni puternici și gata să înfrunte orice pericol, dar în același timp au știut că Dumnezeul evreilor poate îngenunchea orice abilitate umană. De aceea s-au situat de partea lui Dumnezeu și au susținut ferm, împotriva tuturor, că Dumnezeu

I

Tema cadru:

Învinge presiunea anturajului.

va câștiga lupta. Copiii sunt de multe ori în situația de a-și abandona propria conștiință și propriile convingeri corecte, sub presiunea prietenilor care procedează altfel. Vrem să inspirăm copiilor curajul de a face ceea ce știu că e corect, chiar dacă se confruntă cu pericolul de a fi etichetați greșit sau de a rămâne singurii care acționează după legea lui Dumnezeu.

Deschidere ceasta fiind prima zi de școală de vacanță, va trebui să dedicați destul de mult timp din partea de deschidere pentru cunoaștere și prezentări.

A 32

Prezentatorul poate fi un comandant de oști, foarte hotărât să antreneze această mare de copii, pe care îi va trata de acum înainte ca pe armata proprie.


Ce poate face prezentatorul în această calitate de comandant de oști? • va atribui fiecărei echipă de copii câte un nume (așa cum s-a sugerat în partea introductivă): spadasini, arcași, cavaleri, spioni • va explica ce rol are fiecare echipă în armata lui (de exemplu, spadasinii și arcașii au rol în apărare, cavalerii au rol în atac, spionii au rol în stabilirea strategiei). • va prezenta copiilor călăuzele responsabile pentru fiecare echipă, față de care va

pretinde supunere deplină • va înmâna fiecărei echipe câte un steag (reprezentativ pentru numele ei), pe care vor trebui să îl urmeze • le poate ordona să fie foarte atenți la toate instrucțiunile primite, să execute anumite mișcări, să exerseze diferite saluturi militare etc. Şi în această zi – ca şi în zilele următoare partea de deschidere va fi completată cu rugăciune, cântec și scenetă.

Experimentare Sentimente pozitive:

curaj, determinare, încredere

Sentimente negative:

teamă, abandon, descurajare

Preșcolari: Activitate: Pentru această activitate va trebui să învățați cântecelul ,,Cap, umeri, genunchi, tălpi”, cu semne. Acesta este un cântecel foarte cunoscut în întreaga lume, având și variante în engleză. Semnele constă în indicarea acelei părți din corp care este menționată în vers. Versurile sunt următoarele: Cap, umeri, genunchi, tălpi, genunchi, tălpi, Cap , umeri, genunchi, tălpi, genunchi, tălpi Ochi, urechi și gură și nas, Cap, umeri, genunchi, tălpi, genunchi, tălpi. Cântecelul se va cânta la început lent, iar apoi tot mai rapid. La început, veți indica și dvs. și copiii semnele corect (adică atunci când veți menționa capul veți pune mâna pe cap, când veți spune despre umeri veți pune mâna pe umeri șamd). Ulterior, le veți spune copiilor că veți cânta corect cântecelul, dar veți indica greșit semnele (adică spre exemplu, veți spune cap, dar veți pune mâinile pe umeri. Copiii vor trebui ca indiferent de gesturile pe care le faceți dvs., ei să cânte și să indice corect semnele. Cântați cântecelul de multe ori în această formă și rugați-i pe cei care greșesc să se așeze (pe scaune sau pe jos), semn că au ieșit afară din joc.

Întrebări de legătură: • Cum v-ați simțit când eu făceam corect semnele de la cântecel? Vă era de folos? • Cum vă simțeați când încercam să vă încurc? • Ce ați făcut pentru a continua să indicați semnele corect? • Câți dintre voi ați dus cântecelul corect până la capăt și nu v-ați lăsat induși în eroare de gesturile mele? • Sunt alte situații în care voi încercați să faceți ce e corect, dar mulți din prietenii voștri procedează altfel?

33


Veți asculta acum o povestire adevărată în care doi oameni care făceau ce e corect au trebuit să înfrunte un popor întreg care voia să acționeze altfel. Au reușit oare până la capăt să susțină adevărul? Haideți să aflăm împreună.

Școlari: Le veți adresa copiilor următoarele întrebări (sau întrebări asemănătoare), cerându-le să își exprime răspunsul arătând pe degete o notă de la 1-5, 1=foarte rău, 5=foarte bine/bun, în timp ce își țin ochii închiși. După fiecare întrebare și răspuns acordat, veți da semnalul pentru deschiderea ochilor. Moment în care toți pot vedea răspunsurile celorlalți. • • • • • •

Cum ți se pare supa de gulii? Cum te înțelegi cu părinții tăi? Cum ți-a plăcut până acum la școala de vacanță? Cât de mult îți place școala? Cât de mult îți place vacanța? Ce părere crezi că au colegii tăi de clasă despre tine?

Întrebări de legătură: • Când e mai ușor să răspunzi sincer la întrebări: când ai ochii închiși sau când ai ochii deschiși? De ce? • Cum vă simțiți când vreți să faceți un lucru corect, dar prietenii voștri vor altceva?

În povestirea de azi, lucrurile au stat asemănător. Doi oameni voiau să facă ceea ce era corect, dar cei din poporul lor au răspuns altfel. Vor rezista până la capăt să fie corecți? Haideți să aflăm împreună.

Povestire

Preșcolari:

În sală intră doi bărbați, israeliți, care poartă pe umeri pe un băț un strugure uriaș. (Doi băieți îmbrăcați în haine de israeliți, iar strugurele este realizat din baloane.) Bărbații așază strugurele pe un suport pregătit dinainte și apoi se prezintă: sunt Iosua și Caleb, una dintre cele două iscoade trimise de Moise pentru a iscodi – a spiona țara Canaan. Eu sunt Iosua! Iar eu sunt Caleb. Amândoi venim dintr-o călătorie foarte importantă. Un fel de aventură. Știți - am putea spune că suntem niște spioni. Știți ce sunt spionii? (copiii sunt lăsați să răspundă) Exact cam așa ceva! Dacă veți asculta cu atenție, veți afla o istorie tare importantă despre doisprezece spioni. Da, doisprezece spioni, ați auzit bine, nu doar doi, câți suntem noi.

34

Noi suntem israeliți. Și împreună cu poporul nostru condus de un lider foarte înțelept - pe nume Moise - am pornit într-o călătorie. De fapt, nu Moise conduce poporul, ci Dumnezeu. El este Cel care îl învață pe Moise ce trebuie să facă, iar Moise ne învață pe noi. Noi am pornit dintr-o țară îndepărtată numită Egipt și vrem să ajungem în Canaan. În Egipt eram robi sau sclavi – munceam din greu pentru construcția piramidelor și a cetăților. Eram bătuți și chinuiți. Și atunci Dumnezeu ne-a promis că ne mută într-o altă țară, care să fie a noastră. A spus că acolo în Canaan curge lapte și miere. Ei... aceasta nu înseamnă că râurile sunt pline cu apă și miere, în loc de apă, nu, nu. Aceasta înseamnă că acolo vom avea toate lucrurile din


belșug, ne va fi foarte bine dacă vom asculta de Dumnezeu. (Pe peretele din spatele celor doi poate fi amenajată o scenă care să sugereze drumul poporului Israel. Stânga: siluetă piramide, cetăți un bărbat lovindu-l pe altul cu un bici, o femeie ducând coșuri grele în mâini, un copil strângând spice. Marea Roșie. La mijloc: pustia – siluete corturi, stâncă, prepelițe, cortul întâlnirii, stâlp de foc. Iordanul. Dreapta: Canaanul – siluete cetate, soare, pomi, turme de oi, stupi de albine etc.) Eram prin pustie. Abia așteptam să ajungem în Canaan. Nu mai aveam mult de călătorit. În depărtare se vedea o cetate. Eram foarte curioși – cum arată oare țara despre care Dumnezeu a spus că acolo curge lapte și miere? Într-una din zile, Moise a făcut un anunț foarte provocator: „Avem nevoie de doisprezece bărbați puternici, curajoși și înțelepți! Ei vor fi adevărați spioni. Vor merge în cetățile din Canaan pentru a iscodi sau a spiona țara. Vedeți cum este țara, cum este poporul care locuiește acolo? – Este un popor slab sau puternic? Sunt mulți oameni sau puțini? Cum este pământul? Este roditor sau nu prea? Sunt copaci? Sunt fructe, legume? Dacă puteți, aduceți-ne și nouă câte ceva pentru a demonstra tot ce ne spuneți!” Moise a întrebat încă o dată: Și acum cine vrea să meargă? Fără să mai stăm pe gânduri, am ieșit în față. Împreună cu noi au ieșit încă zece bărbați. Eram nerăbdători să începem noua aventură. Eram tineri curajoși și plini de dorința de a fi de ajutor. În scurt timp, am fost gata de plecare. Întreg poporul ne-a salutat și ne-a urat de bine. Doreau să le aducem vești despre țara pe care urma să o cucerim. Timp de patruzeci de zile am spionat țara. Am văzut o mulțime de lucruri. Totul părea frumos și plin de belșug. Țara pe care Dumnezeu urma să ne-o dea era foarte frumoasă. Era plină de bogăție. Eu și Caleb am fost foarte încântați de tot ceea ce am văzut. În schimb, prietenii noștri - adică ceilalți zece spioni - au cam tremurat. Și știți de ce? În acea țară locuiau niște uriași. I-am văzut și noi. Este adevărat că erau mult mai puternici decât noi, însă celelalte zece iscoade au uitat că Dumnezeu era cu noi și El este cu mult mai puternic

decât orice uriaș. Pentru a le arăta israeliților cât de bogată este țara, am cules câteva fructe din Canaan: rodii, smochine și chiar struguri. Strugurii erau atât de mari, încât a fost necesar ca doi bărbați să poarte un ciorchine. Eram plini de încântare de tot ceea ce văzusem! Pământul era plin de roade cum nu mai văzusem niciodată în Egipt. Ne-au cam speriat locuitorii țării, dar cu siguranță Dumnezeu urma să se lupte pentru noi. Tot drumul de întoarcere, ceilalți zece bărbați s-au tot plâns: Ați văzut uriașii? Vă imaginați ce vom păți dacă ne apropiem de aceste cetăți? Vom pieri pe aici pe undeva! Mai bine rămâneam robi în Egipt! Degeaba am încercat să le amintim cum Dumnezeul nostru Cel puternic a luptat de multe ori pentru noi și ne-a dat biruință, ei o țineau tot pe a lor: sunt uriași și vom pieri! Poporul ne aștepta nerăbdător. Când ne-au văzut venind, s-au adunat în grabă la cortul lui Moise. Abia așteptau să audă veștile aduse. Unul dintre ceilalți zece spioni a început să spună: „Ne-am dus în țara în care ne-ai trimis. Într-adevăr, este o țară foarte bogată, iată câteva din roadele ei! Gustați, sunt foarte bune! Dar poporul care locuiește în țara aceasta este puternic, cetățile sunt bine întărite și foarte mari. Ba încă am văzut acolo și niște uriași!” Poporul îl asculta și au început să tremure de frică. Ba chiar au început să vorbească împotriva lui Moise: „Ne-ai scos din Egipt ca să ne aduci să murim din cauza uriașilor din Canaan? Mai bine ne întoarcem înapoi în Egipt. Caleb: Am încercat să liniștesc poporul. „Nu uitați Dumnezeu este cu noi. Dacă ne suim împotriva celor din Canaan vom birui, pentru că Dumnezeu a promis că țara aceea bogată va fi a noastră! Prietenul meu Iosua a fost de partea mea. Și el a văzut uriașii ca și ceilalți. Și el a văzut cetățile întărite, însă nu i-a fost frică. Așa că a spus: De ce să fim fricoși? Am ajuns atât de aproape de cetate și acum să tremurăm? Haideți să îi înfruntăm pe uriași! Chiar dacă noi suntem mai slabi, Dumnezeul nostru este puternic. Împreună cu El suntem biruitori! Degeaba am încercat să le vorbim oamenilor despre ajutorul pe care Dumnezeu vrea să ni-l dea. Nici măcar nu doreau să ne asculte.

35


Ba mai rău, au început să vorbească între ei ca să ne omoare. Nu ne-a fost frică. Știam că Dumnezeu ne va ajuta. Din douăsprezece iscoade, zece au spus că nu avem nicio șansă să ajungem în țara aceasta bogată, în Canaan, iar noi doi – eu și Caleb - am avut încredere în Dumnezeu că El ne va ajuta să biruim. Eram doi contra zece, dar știam că noi spunem ceea ce trebuie. Știam că aveam dreptate chiar dacă eram doar doi care gândeam așa. Au urmat zile tare triste. Noaptea, oamenii din popor au plâns și și-au făcut alte planuri. Au încercat să își aleagă un alt conducător care să îi ducă înapoi în Egipt. Ne-am dus și noi alături de conducătorii noștri – de Moise și de Aron - și am încercat să stăm de vorbă cu oamenii: „Nu fiți neascultători! Dumnezeu este cu noi, nu vă temeți! El ne poate duce în țara aceea. Este o țară bogată.”

Cele zece iscoade și poporul care s-a plâns toată noapte de uriașii din Canaan L-au supărat foarte tare pe Dumnezeu. El a văzut și a auzit tot ce au spus oamenii! Dumnezeu i-a spus lui Moise că este foarte supărat și că va pedepsi întregul popor pentru vorbele lor urâte. Cei zece spioni care au speriat poporul au murit chiar în ziua aceea. Însă nouă – mie şi lui Caleb - Dumnezeu ne-a făcut o promisiune: pentru că nu v-a fost frică și ați avut încredere în Mine, voi veți intra în țara Canaan! Și chiar așa a fost!

Școlari: Povestirea le va fi prezentată copiilor din perspectiva lui Iosua şi a lui Caleb, care vor fi intervievaţi de unul dintre lideri. Ca elemente de decor, puteţi folosi strugurele uriaş făcut din baloane, cel folosit la grupa de preşcolari. Iosua şi Caleb vor fi ,,costumaţi” în haine de israeliţi (puteţi folosi bucăţi mari de pânză, eşarfe etc.) • Reporter: (în timp ce îi întâmpină pe copii) - Bine aţi venit, dragii mei! Mă bucur tare mult să fiu cu voi astăzi, mai ales că nu voi fi singur. Până să vă spun despre ce e vorba, aş vrea să vă întreb ceva: câţi dintre voi v-aţi jucat vreodată de-a spionii? (lăsaţi-i pe copii câteva momente să vă povestească). Astăzi, am invitat doi prieteni deosebiţi, abia aştept să ajungă... doi ,,spioni adevăraţi”... i-am chemat aici să ne povestească despre o vizită foarte interesantă pe care au făcut-o... nu vreau să vă divulg nimic înainte de a ajunge ei... (în timpul acesta sosesc Iosua şi Caleb) Ooo, iată că deja au sosit! Intraţi, intraţi, tocmai le spuneam copiilor că vom avea musafiri... Bine aţi venit la noi! • Iosua şi Caleb: (amândoi) – Bine v-am găsit! Mulţumim pentru invitaţia de a fi aici, cu aceşti copii minunaţi! • Reporter: - Nu le-am spus copiilor nimic despre identitatea voastră; vă las să vă prezentaţi singuri. • Iosua: - Eu sunt Iosua! • Caleb: - Iar eu sunt Caleb. Amândoi venim dintr-o călătorie foarte importantă! • Iosua: - Un fel de aventură! Ba chiar am putea spune că suntem niște spioni. • Reporterul: - Tocmai i-am întrebat pe copii dacă s-au jucat vreodată de-a spionii; unii dintre ei au răspuns că da. Din ce înţeleg eu, îmi pare că voi aţi avut ceva mai important de făcut decât o simplă joacă. Ce fel de spioni sunteţi? Pe cine aţi spionat, ne spuneţi, vă rugăm? • Caleb: - Noi suntem israeliți. Împreună cu poporul nostru, condus de un lider foarte înțelept - pe nume Moise - am pornit într-o călătorie. De fapt, nu Moise conducea poporul nostru, ci Dumnezeu. El este Cel care îl învăţa pe Moise ce trebuie să facă, iar Moise ne

36


• • • •

• • •

învăţa pe noi. Am pornit dintr-o țară îndepărtată numită Egipt și ne îndreptam spre Canaan. Iosua: - Cred că ştiţi cu toţii ce fel de viaţă a dus poporul nostru în Egipt... Eram sclavi, munceam din greu pentru construcția piramidelor și a cetăților. Eram bătuți și chinuiți. Și atunci Dumnezeu ne-a promis că ne va duce într-o altă țară, care să fie a noastră. A spus că vom pleca de la Faraon, vom scăpa din robie şi vom ajunge în Canaan, o ţară minunată în care ,,curge lapte și miere”, adică vom avea belşug de mâncare... Reporter: - Şi ce are de-a face întâmplarea asta cu spionajul? V-a pus Moise să îi spionaţi pe egipteni noaptea, să vedeţi când puteţi fugi din Egipt fără să fiţi prinşi? Caleb: - Nu, nici vorbă! Plecaserăm deja din Egipt, mergeam de ceva vreme prin pustie. Abia așteptam să ajungem în Canaan! Nu mai aveam mult de călătorit. În depărtare se vedea o cetate. Iosua: - Da, aşa e! Eram obosiţi de drum, dar am zărit locul despre care ne-a spus Dumnezeu prin Moise că va fi al nostru... eram cu toţii foarte curioși – cum arată oare țara aceasta în care curge lapte și miere? Caleb: - Într-una din zile, Moise a stat în faţa poporului şi ne-a spus: „Avem nevoie de doisprezece bărbați puternici, curajoși și înțelepți! Ei vor fi adevărați spioni. Vor merge în cetățile din Canaan pentru a iscodi sau a spiona țara. Vedeți cum este țara, cum este poporul care locuiește acolo. Este un popor slab sau puternic? Sunt mulți oameni sau puțini? Cum este pământul? Este roditor sau nu prea? Sunt copaci? Sunt fructe, legume? Dacă puteți, aduceține și nouă câte ceva pentru a demonstra tot ce ne spuneți!” Iosua: - Moise a întrebat încă o dată: Și acum cine vrea să meargă? Fără să mai stăm pe gânduri, am ieșit în față amândoi. Împreună cu noi au ieșit încă zece bărbați. Toţi doisprezece eram de-acum nerăbdători să începem noua aventură. În scurt timp, am fost gata de plecare. Întreg poporul ne-a salutat și ne-a urat de bine. Doreau să le aducem vești despre țara pe care urma să o cucerim. Caleb: - Timp de patruzeci de zile am spionat țara. Am văzut o mulțime de lucruri. Totul era aşa de frumos și pliiiin de belșug... Cu adevărat, ţara pe care Dumnezeu urma să ne-o dea era foarte frumoasă. Era plină de bogăție! Eu și Iosua am fost foarte încântați de tot ceea ce am văzut. Acum eram nerăbdători să ne întoarcem la Moise şi să îi povestim despre tot ce am văzut. Reporterul: - Cred şi eu că, după experienţa cu Egiptul, un astfel de loc ca cel despre care ne povestiţi e mai mult decât atrăgător. De fapt, cred că toţi doisprezece eraţi entuziasmaţi peste măsură! Cine nu ar sări în sus de bucurie că a scăpat de greu şi va locui de-acum într-o ţară frumoasă şi îmbelşugată! Caleb: - Ooo, nu vă grăbiţi să trageţi concluziile! Nu a fost nici pe departe aşa cum crezi! Reporterul: ( cu o faţă uimită) – Ce vrei să spui? Cum adică nu a fost aşa? Ce nu a fost aşa? Nu mai înţeleg nimic! Voi, copii, înţelegeţi despre ce e vorba aici? Iosua: (zâmbind) - Poate nu ne-am exprimat prea clar! Doar eu şi Caleb eram nerăbdători să îi spunem lui Moise despre o aşa minunăţie de ţară. Colegii noștri, adică ceilalți zece spioni, au cam tremurat şi le-a pierit cheful de mutat acolo. Ştiți de ce? Pentru că în acea țară locuiau niște uriași. I-am văzut și noi. Este adevărat că erau cu mult mai înalţi şi mai puternici decât bărbaţii din poporul nostru, însă pe noi, adică pe mine şi pe Caleb, nu prea ne-au impresionat cu măreţia lor. Noi Îl aveam pe Dumnezeu de partea noastră! Dumnezeul cel Atotputernic, Dumnezeul Măreţ! Dacă El a spus că ne va da ţara, ştiam sigur că o va face! Celelalte zece iscoade s-au uitat la uriaşii care erau acolo, au uitat de Dumnezeu, nu au vrut să ia seama la faptul că El este cu mult mai puternic decât orice uriaș. Nu ştiau cum să fugă mai repede de acolo şi să plece cât mai departe de acei uriaşi... erau descurajaţi, speriaţi... • Caleb: - Nu doar că eu şi Iosua eram încântaţi de ceea ce am văzut, dar am şi cules fructe pentru a le arăta israeliților cât de bogată este țara Canaan. Am luat cu noi rodii, smochine și chiar struguri. Strugurii erau atât de mari, încât a fost nevoie ca doi bărbați să poarte un ciorchine. Unul singur nu s-ar fi descurcat. Eram tare încântaţi de tot ceea ce am văzut.

37


• • •

• • •

38

Pământul era plin de roade, cum nu mai văzusem niciodată în Egipt. Şi ce dacă locuitorii erau uriaşi? Cu siguranță Dumnezeu urma să lupte pentru noi! Tot drumul de întoarcere, ceilalți zece bărbați s-au tot plâns: Ați văzut uriașii? Vă imaginați ce vom păți dacă ne apropiem de aceste cetăți? Voi pieri pe aici pe undeva! Mai bine rămâneam robi în Egipt! Degeaba am încercat să le amintim cum Dumnezeul nostru Cel puternic a luptat de multe ori pentru noi și ne-a dat biruință, ei o țineau tot pe a lor: Sunt uriași și vom muri! Iosua: - Poporul ne aștepta nerăbdător. Când ne-au văzut venind, s-au adunat în grabă la cortul lui Moise. Abia așteptau să audă veștile aduse. Unul dintre ceilalți zece spioni a început să spună: „Ne-am dus în țara în care ne-ai trimis. Într-adevăr, este o țară foarte bogată, iată câteva din roadele ei! Gustați, sunt foarte bune! Dar poporul care locuiește în țara aceasta este puternic, cetățile sunt bine întărite și foarte mari. Ba încă am văzut acolo și niște uriași!” Poporul îl asculta și au început să tremure de frică. Au început chiar să vorbească împotriva lui Moise: „Ne-ai scos din Egipt, să ne aduci aici, să murim din cauza uriașilor din Canaan? Mai bine ne întoarcem înapoi în Egipt. Mai bine rămâneam acolo! Munceam ca sclavi, dar măcar trăiam!” Caleb: - Am încercat să liniștesc poporul. Le-am spus: „Nu uitați, Dumnezeu este cu noi. Dacă ne suim împotriva celor din Canaan vom birui, pentru că Dumnezeu a promis că țara aceea bogată va fi a noastră!” Prietenul meu, Iosua, a fost de partea mea. Și el a văzut uriașii ca și ceilalți. Și el a văzut cetățile întărite, însă nu i-a fost frică. Așa că a spus: De ce să fim fricoși? Am ajuns atât de aproape de cetate și acum să tremurăm... Haideți să îi înfruntăm pe uriași. Chiar dacă noi suntem mai slabi, Dumnezeul nostru este puternic. Împreună cu El suntem biruitori! Iosua: - Degeaba am încercat să le vorbim oamenilor despre ajutorul pe care Dumnezeu vrea să ni-l dea. Nici măcar nu doreau să ne asculte. Ba mai rău, au început să vorbească între ei ca să ne omoare. Nu ne-a fost frică. Știam că Dumnezeu ne va ajuta. Reporterul: - Asta da provocare pentru voi! Doi contra zece... nu aş fi vrut să fiu în locul vostru! Caleb: - Am încercat din răsputeri să îi convingem noi doi pe ceilalţi despre ceea ce credeam cu privire la întreaga situaţie... Din douăsprezece iscoade, zece au spus că nu avem nicio șansă să ajungem în țara aceasta bogată, în Canaan; doar eu și Caleb am avut încredere în Dumnezeu că El ne va ajuta să biruim. Eram doi contra zece, dar știam că noi spunem ceea ce trebuie. Știam că aveam dreptate, chiar dacă eram doar doi care gândeam așa! Iosua: - Au urmat zile tare triste. Noaptea, oamenii din popor au plâns și și-au făcut alte planuri. Au încercat să își aleagă un alt conducător care să îi ducă înapoi în Egipt. Ne-am dus și noi alături de conducătorii noștri – Moise și Aron - și am încercat să stăm de vorbă cu oamenii: „Nu fiți neascultători! Dumnezeu este cu noi, nu vă temeți! El ne poate duce în țara aceea! Este o țară bogată.” Reporterul: - Vă admir curajul! Nu ştiu eu ce aş fi făcut dacă aş fi fost în locul vostru... Ce s-a întâmplat mai departe? Iosua: - Cele zece iscoade și poporul care s-a plâns toată noapte de uriașii din Canaan L-au supărat foarte tare pe Dumnezeu. El a văzut și a auzit tot ce au spus oamenii! Dumnezeu i-a spus lui Moise că este foarte supărat și că va pedepsi întregul popor pentru vorbele lor urâte... Caleb: (după un moment de tăcere) - Cei zece spioni care au speriat poporul au murit chiar în ziua aceea... Am fost trişti că nu L-au crezut pe Dumnezeu... Nouă, însă, Dumnezeu ne-a făcut o promisiune: ,,Pentru că nu v-a fost frică și ați avut încredere în Mine, voi veți intra în țara Canaan!” Iosua: - Și chiar așa a fost! Dumnezeu ne-a răsplătit curajul de a spune şi de a face ce a fost corect, cu toată presiunea pe care cei zece colegi ai noştri au încercat să o pună pe noi... Cred că vă imaginaţi cum săreau toţi zece cu gura pe noi să ne facă să ne răzgândim... Dar degeaba au insistat ei, noi ştiam ce este corect în faţa lui Dumnezeu şi am ales să


procedăm aşa, chiar dacă ceilalţi au ales să facă altfel decât noi! • Reporterul: - Ce situaţie interesantă! M-aţi pus chiar şi pe mine pe gânduri... Mulţumim frumos pentru că v-aţi făcut timp să veniţi pe la noi astăzi şi să ne încurajaţi prin exemplul vostru! • Iosua: - Dragi copii, nu uitaţi: Dumnezeu este de partea voastră în fiecare zi, în fiecare clipă! Nu vă lăsaţi influenţaţi de către prieteni şi de către colegi... Nu vă fie ruşine să alegeţi ceea ce este bine şi corect, chiar dacă sunteţi singurii, fiindcă ceilalţi aleg să facă lucrurile diferit de voi... Alegeţi întotdeauna să faceţi ceea ce este corect!

Discuție În această secțiune, conduceți o discuție care să pornească de la povestire biblică și direcționați firul discuției înspre viața personală a copiilor. În funcție de timpul de care dispuneți, puteți adresa aceste întrebări într-un moment special dedicat, sau în timpul în care aceștia lucrează la lucrul manual propus. Dacă dispuneți de timp, puteți adresa întrebările legate de lecție prin intermediul jocului distractiv: STRUGURELE. Strugurele este format din baloane umflate. În interiorul unor „boabe” se găsesc întrebări. Copiii sunt rugați să spargă câte „o boabă” pentru a descoperi o întrebare. Baloanele vor fi sparte pe rând, astfel momentul distractiv va fi combinat cu timpul de gândire. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Cum se numește țara spre care mergea poporul Israel? Câte iscoade (spioni) a trimis Moise în Canaan? Spuneți numele a doi spioni. Ce au descoperit cele douăsprezece iscoade în Canaan? Ce au făcut oamenii când au auzit de uriașii din Canaan? De ce Iosua și Caleb nu s-au temut nici de uriașii din Canaan, nici de răutatea oamenilor? Vi s-a întâmplat vreodată să vă simțiți singuri și parcă nimeni nu era de partea voastră? Cum v-ați simțit? 8. Ce trebuie să faci atunci când susții adevărul și nimeni nu este de partea ta?

39


Lucru manual Preșcolari:

Iosua şi Caleb – roadele din Canaan Pregătire:

Decupaţi cei doi oameni şi ciorchinele de struguri astfel încât să aveți un set pentru fiecare copil.

Activitate: Fiecare copil primeşte câte doi oameni, pe care îi colorează, câte un ciorchine de struguri, şi un băţ de frigărui. Copiii „colorează” stugurele punând amprenta de la degetul arătător, pe fiecare boabă (degetul vine înmuiat în tuş sau tempera mov). Alte variante: 1. Confecţionăm bobiţe mici, din vată, apoi le colorăm în apă amestecată cu tempera mov

Materiale necesare:

• fotocopii pe carton după pagina 119 • beţe frigărui • lipici/ scotch • tușieră • opțional: acuarelă / bobiţe mov (vată colorată mov pentru strugure)/buline din hârtie mov

şi împărţim la fiecare copil câte bobiţe are nevoie. 2. Din hârtie mov decupaţi cerculeţe mai mici şi împărţiţi la fiecărui copil câte cercuri are nevoie pentru strugure (aproximativ 12). Fixaţi strugurele cu scotch sau lipici pe mijlocul băţului de frigărui, iar cei doi oameni, de o parte şi de alta a strugurelui.

Școlari:

Binoclul spionilor

Materiale necesare:

• 2 tuburi de carton sau de pvc cu diametrul de aproximativ 4 cm și lungimea de 15 cm • 2 bucăți A5 de fetru (material textil) de aceeaşi culoare

40

• 2 fâșii înguste de fetru de altă culoare (aproximativ 2 cm lățime și 25 cm lungime) • Bandă dublu adezivă • Șnur (aproximativ 80 cm/ copil)


Activitate: Fiecare copil primește un set din materialele enumerate mai sus. Înfășoară fiecare tub de carton/pvc în câte o bucată de fetru A5, fixând-o cu bandă dublu adezivă. (se lipește o fâșie de bandă dublu adezivă pe tub, se ia folia de protecție, se aplică o margine a bucății de fetru după care se va continua înfășurarea tubului. La final, peste capătul deja fixat al bucății de fetru.)

Cele două tuburi înfășurate în fetru se vor uni cu ajutorul fâșiei înguste de fetru de altă culoare. Una dintre fâșii va uni cele două tuburi într-un capăt, iar cealaltă, la celalalt capăt. Înainte de a uni cel de-al doilea capăt, introduceți pe marginea ambelor tuburi, sub fâșia de fetru, cele două capete ale șnurului, astfel încât această sfoară să poată fi folosit pentru a atârna binoclul de gâtul copiilor. Acest binoclu are scopul de a le aminti copiilor istorioara biblică auzită în această zi, despre spionii care au cercetat țara Canaanului.

Acțiune

(Această activitate are același punct de pornire pentru ambele grupuri de copii - preșcolari și școlari - dar e adaptată ca mod de desfășurare.)

Preșcolari: Pregătire: De scris pe cartonașele colorate cateva situații în care copiii trebuie să decidă ce e de făcut. Situațiile au de a face cu momente în care copiii sunt provocați de prietenii lor sau de circumstanțe să facă un lucru despre care știu că e greșit. Mai jos aveți două astfel de exemple. Vă rugăm să completați cartonașele cu situații asemănătoare, apoi să le lipiți cu pernițe adezive pe ciorchine.

Materiale necesare:

• O coală mare de hârtie (un poster) pe care să fie desenat un ciorchine de strugure • Cartonașe colorate de forma și dimensiunea boabelor de strugure din posterul mare • Pernițe adezive

Activitate: Copiii vor veni pe rând în față și vor dezlipi câte o boabă (un cartonaș colorat scris), dvs. veți citi situația cu voce tare și împreună cu copiii veți decide ce trebuie să facă personajul.

41


Exemple: 1. Cristi are astăzi în vizită doi colegi de școală (grădiniță). Mama le-a spus că nu au voie să deschidă computerul, se pot juca doar cu jucăriile din cameră. Cristi știe că e foarte important să asculte de mama. După câteva minute de joacă, cei doi colegi încep să îl roage să deschidă computerul pentru a se uita la un desen animat. Cristi îi refuză ușor la început, însă atunci când aceștia îi spun că nu mai sunt prietenii lui dacă nu deschide computerul, îi este foarte greu să îi refuze. Ce ați face voi dacă ați fi în locul lui?

2. Bunicul le cumpără lui Cristi și lui Andrei câte o mașinuță la fel. Pentru că Andrei este plecat într-o excursie când bunicul ajunge cu cadourile, bunicul îi dă amândouă mașinuțele lui Cristi și îl roagă să i-o dea el lui Andrei când acesta se va întoarce. Cristi își desface nerăbdător mașinuța și fuge cu ea la vecinul lui Mihai, ca să se joace împreună. Din greșeală, în timp ce copiii se joacă, Cristi își scapă mașinuța de pe masă și oglinda ei se rupe. Nu se vede chiar atât de tare că e ruptă, dar lui Cristi nu îi plac deloc lucrurile stricate. Mihai vine cu o idee: ar putea să aibă o mașinuță nou nouță dacă l-ar păcăli pe Andrei că mașinuța stricată e a lui, că așa i-a adus-o bunicul. Ce ați face voi în locul lui Cristi?

Școlari: Activitate: Iosua și Caleb au continuat să se încredă în Dumnezeu chiar dacă ceilalți au spus altceva. Ei Îl cunoșteau pe Dumnezeu. Știau că atunci când Dumnezeu promite un lucru, se ține de promisiune și El le-a promis că îi va duce în Canaan, țara unde curge lapte și miere. Și Dumnezeu le-a dat Canaanul. Au știu că Dumnezeul lor este mai puternic decât toți uriașii din Canaan. Și chiar așa a fost. În zilele următoare veți afla cum au cucerit Iosua și israeliții cetățile din Canaan. Atunci când Dumnezeu promite ceva, El se ține de cuvânt. De aceea Iosua și Caleb s-au încrezut în Dumnezeu, chiar dacă ceilalți au spus: Nu se poate! Suntem prea slabi! Uriașii ne vor birui! Cei zece spioni au murit acolo în pustie, iar Iosua și Caleb pentru că au avut încredere în Dumnezeu au intrat în țara Canaan - țara promisă de Dumnezeu! Puteți să le cereți copiilor să se gândească,

42

iar apoi să povestească situații din viața lor în care au fost provocați să facă un lucru despre care știau că nu e bun, doar ca să nu își piardă prietenii. După câteva situații împărtășite, subliniați ideea că adevărații prieteni nu te împing să faci lucruri rele. Dați apoi fiecărui copil un cartonaș colorat și rugați-i să scrie o tentație/situație cu care se confruntă, pe care vor să o învingă cu ajutorul lui Dumnezeu, deși mulți prieteni de ai lor fac lucrul respectiv fără nicio remușcare. Puteți da dvs. câteva exemple pentru a le stimula gândirea și sinceritatea (copiatul la școală, a-i minți pe părinți etc.). După ce și-au completat cartonașul, îl vor lipi pe ciorchine cu partea scrisă în interior. Momentul se va încheia cu o rugăciune în care copiii cer lui Dumnezeu curaj, putere de a face ceea ce știu că e corect, chiar dacă ceilalți procedează altfel.


Memorarea versetului

”Tovărășiile rele strică obiceiurile bune.” (1 Corinteni 15:33)

Preșcolari: Așezați copiii într-un cerc. (Dacă aveți mulţi copii într-o grupă, formați mai multe cercuri, ținând cont de câți învățători dispuneți.) Pentru început, alegeți un copil care va sta în mijlocul cercului. Copilul va alege un număr de la 1 la 20 pe care îl șoptește învățătorului (verificați până la cât știu număra copiii din grupul dvs). Dați un obiect mic din mână în mână. Copiii vor începe să numere în timp ce obiectul este pasat în cerc de la un copil

la altul. Când se ajunge cu numărătoarea la numărul indicat de copilul din mijloc, acesta va spune STOP… Iar copilul la care se găsește obiectul spune versetul, trece în mijloc și alege un alt număr. Ideal ar fi ca fiecare copil să poată spune versetul și să treacă în mijloc. O altă variantă ar fi ca atunci când numărul e descoperit, toți copiii să recite versetul (în cor), copilul din mijloc dând tonul.

Școlari: Varianta 1 Împărțiți copiii în echipe de câte opt și așezați fiecare echipă în șir indian (unul în spatele celuilalt). Desemnați câte un lider dintre călăuze pentru fiecare echipă. Fiecare echipă va primi o foaie și un pix, care se vor afla pe o masă, la capătul șirului format de fiecare echipă. La semnalul de începere a jocului, liderul va arăta (de pe o foaie) primului copil din echipa sa primul cuvânt din verset. Copilul care a văzut cuvântul îl va șopti următorului Varianta 2 Copiii sunt împărțiți în echipe formate din 10 persoane şi vor fi așezaţi în şir indian (unul în spatele celuilalt). Fiecare două echipe primesc câte o funie, sfoară groasă. În fața primului copil din fiecare șir se va trasa o linie pe jos. O echipă din cele două se va numi: ,,Tovărășiile rele strică”, iar cealaltă ,,obiceiurile bune.” Jocul se numește 1 Corinteni 15:33. Toți trebuie să știe numele jocului și numele echipei lor. Fiecare echipă trebuie să tragă de funie asftel încât echipa adversă să treacă peste linia trasată în fața ei. În momentul când primul din fiecare echipă trece de linia din fața lor trebuie să spună numele jocului și numele echipei.

copil, acesta următorului ș.a.m.d., până când ultimul copil din echipă primește cuvântul. Acesta îl va nota pe foaie după care va trece în fața șirului și i se va indica cel de-al doilea cuvânt. Jocul va continua ca mai devreme până când toate cuvintele din verset vor fi scrise. La final, se verifică dacă au notat cuvintele corect. Câștigă echipa care a terminat prima versetul de scris și de învățat de pe foaia lor.

Jocul se repetă de câteva ori. În final, toți vor repeta referința și versetul.

43


Jocuri

Statia

Pentru ambele categorii de vârstă

1. Detectivii Pregătire: Într-unul dintre recipiente se va pune nisip, în altul apă, iar în celălalt coajă de copac. În fiecare recipient se strecoară apoi diferite obiecte mici și mari (de exemplu, un pix, o cheie, un breloc de chei, o brichetă, un piaptăn etc…. Lista poate continua, puteți fi cât se poate de creativi.) Obiectele vor fi amestecate cu conținutul recipientului: apă, nisip etc…. Pentru copiii mici nu ascundeți mai mult de 6 până la 8 obiecte într-un recipient. Recipientele vor fi acoperite cu un material de culoare închisă prin care să nu se vadă, care va fi legat strâns ca să nu alunece. Se va tăia doar la mijloc un orificiu atât de larg cât să intre mâna unui copil.

Desfășurarea jocului: Copiii vor fi împărțiți în 3 echipe. Fiecare echipă va fi condusă de un lider care va avea la el o foaie și ceva de scris. Primul copil din fiecare echipă se va așeza în fața primului recipient dintre cele trei ale echipei sale și la START va începe căutarea. Stabiliți de la început timpul acordat, cam 10 secunde/ copil. Copilul se întoarce la echipa lui și îi spune liderului (care le va nota pe foaie) ce obiecte a

Materiale necesare: • 3 recipiente largi din plastic (ex. lighene) pentru fiecare echipă

găsit în recipientul respectiv. Jocul continuă cu următorul membru al echipei care se deplasează spre același recipient, urmând aceleași reguli. După ce toți membrii echipei au căutat în primul recipient, jocul continuă cu următorul recipient, după aceleași reguli, apoi cu cel de-al treilea recipient. Jocul se încheie când fiecare copil din echipă a reușit să parcurgă întregul traseu (să caute prin toate cele 3 recipiente), după care membrii echipei se confruntă între ei, fiecare spunând ce a găsit sau ce i se pare că a găsit, a simțit… Câștigă echipa care a identificat corect cele mai multe obiecte.

2. Fă față obstacolelor Desfășurarea jocului: Copiii vor fi împărțiți în echipe de câte două persoane. Fiecare membru al echipei va fi legat,

44

cu o sfoară, de piciorul celuilalt membru al echipei. La semnalul de start, echipa trebuie să treacă de toate obstacolele (anvelope de mașină) aflate în calea lor.


Pentru o mai bună administrare a timpului, folosiți mai multe bucăți de sfoară cu care să legați din timp echipele. Cronometrați timpul fiecărei perechi. Câștigă echipa care a obținut cel mai bun timp. Dacă aveți prea mulți copii, îi puteți împărți în două echipe, câștigând echipa ale cărei perechi termină primele concursul.

Materiale necesare: • sfoară (mai multe bucăți) • anvelope de mașină

3. Zip zap boing pau Desfășurarea jocului: Jucătorii stau jos în cerc. Se joacă, dând ,,nimic” de la o persoană la alta în felul următor: se pun mâinile împreună cu degetele arătătoare în afară, ca semnul unei puști. Când spui “Zip” ții mâinile în formă de pușcă și privirea îndreptate spre persoana de lângă tine. Persoana care primește acest cuvânt, îl dă mai departe în aceeași manieră. Spui: “Zap” dacă cineva ți-a dat ție ,,zip” și vrei să îl dai înapoi, situație în care jocul continuă într-o nouă direcție. Cel care a primit ,,zap”, va trebui să schimbe direcția jocului, dar va spune celui de lângă el ,,zip” (nu celui de la care a primit ,,zap”), iar acesta va proceda

potrivit cu regula zip. Spui “Boing” când vrei ca jocul să sară peste persoana de lângă tine și să meargă la următorul jucător. Spui “Pau” după ce ridici pumnul deasupra capului și în același timp arăți cu cealaltă mână spre o persoană de oriunde din cerc. Acea persoană dă “zip-ul” mai departe, în orice direcție. Nu ai voie să dai ,,pau” sau ,,boing” înapoi unui jucător care tocmai ți-a dat ție ,,pau” sau ,,boing” sau cuiva care a ieșit din joc. Începeți jocul doar cu ,,zip” și ,,zap” și introduceți treptat ,,pau” sau ,,boing“. Câștigători sunt: ultimii doi jucători.

3. Otrava Desfășurarea jocului: Toți stau într-un spațiu delimitat. Învățătorul urmărește jucătorii în locul de joacă și încearcă să arunce mingea în așa fel încât să îi lovească sub genunchi. Dacă sunt loviți, trebuie să rămână acolo unde sunt și să stea jos. Liderul va încerca să îi prindă pe toți cât poate de repede. Câștigătorul este ultimul copil care rămâne în picioare.

Materiale necesare: • minge mare și moale

45


Ziua 2 Învinge Complexul de inferioritate Lecția:

Zidurile Ierihonului

Text biblic: Iosua 6

Scopul lecției:

Verset de memorat:

“Pentru că ai preț în ochii Mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta.” Isaia 43:4

Fiindcă Dumnezeu e de partea mea, valoarea mea crește.

n fața zidurilor Ierihonului, șansele de reușită ale poporului evreu păreau nule, cu atât mai mult cu cât nu aveau nici arme, nici experiență strategică. Ei reprezentau un popor fără istorie, fără țară și fără aliați. Prea slab, prea mic, prea neînsemnat... Și totuși, cu un asemenea complex de inferioritate, evreii

I

Tema cadru:

Învinge complexul de inferioritate

s-au angajat într-o operațiune de cucerire a invincibilului Ierihon și... l-au învins. Secretul victoriei? Dumnezeu. Vrem să îi învățăm pe copii că adevărata valoare a unui om, fie el și copil este dată de implicarea lui Dumnezeu în viața lui, nu de părerile celorlalți sau de standardele impuse de oameni.

Deschidere entru partea de deschidere a acestei zile puteți căuta materiale despre cetățile antice (tot felul de informații interesante: cum erau construite, cine le locuiau, cum se apărau, cum se aprovizionau, cine le conduceau, cetăți celebre, mistere legate de cetăți, machete etc.), pe care să le prezentați

P 46

copiilor. Recurgeți iarăși la comandantul de oști care poate imagina un scenariu haios prin care să introducă această prezentare. Ca în restul zilelor, partea de deschidere va fi completată cu rugăciune, cântec și scenetă.


Ziua 3 Învinge Pacatul Lecția:

Păcatul lui Acan

Text biblic: Iosua 7

Scopul lecției:

Verset de memorat:

,,Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte.” 1 Ioan 1:9 a

Când îmi mărturisesc păcatele, Dumnezeu mă iartă.

can a furat din lucrurile date spre nimicire și marele ,,câștig” de pe urma faptei sale a fost moartea lui. O faptă aparent mică plătită cu un preț atât de mare... Trist este că Acan ar fi avut posibilitatea să-și mărturisească păcatul înainte de a fi dezvăluit de Dumnezeu întregului popor, dar n-a

A

Tema cadru: Învinge păcatul.

făcut-o. Copiii trebuie atenționați că păcatul are consecințe grave, de aceea nu trebuie să-i cadă pradă. Iar dacă totuși sunt învinși, să nuși ascundă fapta ca Acan, ci să o mărturisească și să se pocăiască. Marea operă săvârșită de Domnul Isus este iertarea noastră. Să nu încetăm să le amintim copiilor acest lucru.

Deschidere ceastă zi vrem să fie o zi de evanghelizare a copiilor, de aceea propunem pentru partea de deschidere un experiment care să ilustreze ce a făcut Domnul Isus pentru

A 58

oameni prin jertfa Sa. Ca în restul zilelor, partea de deschidere va fi completată cu rugăciune, cântec și scenetă.


Apa, iodul si clorul (sau despre cum să-i convingem pe copii că… Dumnezeu poate să ne ierte păcatele și să ne curățească)

Pregătiri necesare înainte de experiment: • Puneți pe masă recipientul diferit, plin cu apă. • Pregătiți tinctura de iod în vasul cel mai mic, ascuns vederii la început • Pregătiți clorul într-o sticlă cu gât larg/o vază, ascuns vederii la început Încercați experimentul înainte acasă, cu exact un sfert/jumătate din proporțiile pe care aveți de gând să le folosiți în fața copiilor – ca să vă asigurați că înțelegeți procesul (ritmul, logica, efectul). Pregătiți-vă cu grijă. Nu încercați să improvizați în fața copiilor. Dacă nu vă iese experimentul acasă, mai încercați o dată, respectând instrucțiunile cu atenție. Nu aveți voie să eșuați în fața copiilor doar pentru că ați vrut să fiți spontan sau pentru că vi se pare că l-ați înțeles din carte. Nu explicați la sfârșit experimentul copiilor– ce ați folosit și de ce – lăsați-i să trăiască „magia” și misterul. Va avea mai mare impact în mintea lor decât dacă li se pune în față procesul. Modul metaforic de prezentare îi va fascina pe

Materiale necesare: • Trei vase de sticlă transparentă de mărimi diferite (de exemplu: un bol de smântână, o vază de flori, un castron, un vas pentru apă sau trei borcane diferite) • Un recipient diferit, frumos, elegant (opac sau transparent, cum considerați) • 2-3 sticluțe de tinctură de iod (se găsesc aproape la orice farmacie – atenție, nu aveți nevoie de iod, ci de tinctură) • 1 litru de clor • 1-2 litri de apă

copiii mici, care vor asocia mereu experimentul cu modul de acționare al satanei și al lui Dumnezeu; pe copiii mai mari îi va „prinde” comparația subînțeleasă a unui proces fizic ciudat cu viața spirituală.

59


Ziua 4 Învinge

Încapatânarea Lecția:

Înșelăciunea gabaoniților

Text biblic: Iosua 9

Scopul lecției:

Verset de memorat:

„Dacă mă iubiți veți păzi poruncile mele.” Ioan 14:15

Aleg să ascult de Dumnezeu atunci când trebuie să iau o decizie.

răbiți să dea un răspuns mesagerilor veniți, Iosua și conducătorii lui Israel nu și-au mai făcut timp să Îl întrebe pe Dumnezeu cum ar trebui să procedeze. Această pripeală și încăpățânare a generat un angajament care mai târziu îi va afecta. Vrem să îi învățăm pe copii că încăpățânarea de a face doar cum și ce vor ei, e păcătoasă. E mult mai benefic să asculte de sfatul celor cu autoritate peste ei, și implicit de Dumnezeu, atunci când

G

Tema cadru:

Învinge încăpățânarea/ pripeala/ superficialitatea

au de luat decizii. De la lucrurile mici (cum să se îmbrace, ce să mănânce, ce fel de jucării să își aleagă) până la lucrurile importante (cu cine să fie prieteni, cum să se comporte cu ceilalți, cum să reacționeze în diferite situații), toate sunt decizii pe care copiii le iau în fiecare zi fără să se gândească prea mult la consecințe. Îi putem ajuta pe copiii noștri să ia decizii care să atragă binecuvântările lui Dumnezeu peste viața lor.

Deschidere partea de deschidere a acestei zile puteți căuta materiale despre cavaleri (tot felul de informații interesante:

P 74

când au apărut, care era rolul lor, care era echipamentul lor, un cod al cavalerilor, diferite ordine de cavaleri etc.), pe care


să le prezentați copiilor. Puteți îmbrăca pe cineva în armura unui cavaler și să le prezentați copiilor pe rând fiecare piesă din echipament. Recurgeți iarăși la comandantul de oști care poate imagina un scenariu haios prin care să introducă acest moment. Ca în restul zilelor, partea de deschidere va fi completată cu rugăciune, cântec și scenetă.

Experimentare Sentimente pozitive:

ascultare, mulțumire, chibzuință

Sentimente negative:

frustrare, încăpățânare, eșec

Preșcolari și școlari: Pregătire: ^^ Luați una dintre cele două foi, udați-o cu un ceai foarte concentrat, iar apoi uscați-o cu uscătorul. Va dobândi un aspect învechit.

Activitate: Puneți cele două foi (cea albă și cea cu aspect învechit) pe un perete, într-un loc foarte vizibil pentru copii. Invitați copiii pe rând în față, ca sa vadă de aproape cele două foi și să spună care cred ei că e cea mai veche foaie dintre cele două. Menționați-le (fără a insista asupra acestui aspect) că se pot consulta cu oricine înainte de a da răspunsul. Anunțați-i și că acei copii care vor da răspunsul corect vor primi o bomboană. După ce toți copiii au trecut prin fața foilor, întrebați-i care este cea mai veche foaie. Pentru rapiditate, puneți-i să ridice mâna pe cei care cred că foaia albă e cea mai veche, apoi pe cei care cred ca foaia îngălbenită e cea veche, apoi pe cei care au alte păreri.

Materiale necesare: • Două coli A4 albe • Bomboane pentru fiecare copil

După ce ați aflat părerile lor explicați-le că ambele foi sunt la fel de noi, numai că cea înglbenită a fost udată cu un ceai foarte concentrat, iar apoi uscată cu uscătorul, deci răspunsul corect era ambele sunt la fel de noi, respectiv de vechi. Premiați copilul care a avut această părere, dacă există un astfel de copil.

75


Ziua 5 Învinge Teama Lecția:

Înfrângerea regelui Iabin

Text biblic: Iosua 11

Scopul lecției:

Verset de memorat:

„Nu te teme căci Eu sunt cu tine, nu te uita cu îngrijorare căci Eu sunt Dumnezeul tău.” (Isaia 41:10)

Pot să mă încred în Dumnezeu atunci când îmi e teamă.

opiii se tem de multe lucruri. Se tem de întuneric, de oameni, de animale, de insecte, de tunete, de fulgere, de nereușite, de nou etc. Vrem să îi învățăm să se elibereze de aceste temeri, încrezânduse în Dumnezeu. Dacă Iosua cu o armată

C

Tema cadru: Învinge teama.

nesemnificativă din punct de vedere numeric a învins armatele conduse de regele Iabin pentru că s-a încrezut în Dumnezeu, cu cât mai mult pot ei să biruie fricile care-i înspăimântă dacă își pun încrederea în Domnul?

Deschidere entru partea de deschidere a acestei zile puteți căuta materiale despre blazoane (tot felul de informații interesante: când au apărut, ce semnificau, cele mai vechi blazoane, cele mai celebre, cine le purta etc.), pe care să le prezentați copiilor. Comandantul de oști poate intra în scenă purtând pe

P 88

haină foarte multe blazoane (confecționate din carton) și astfel să introducă această prezentare. Îi poate anunța pe copii că toți soldații armatei sale vor fi azi decorați cu astfel de insigne pentru că a aflat că au dus lupte grozave în timpul săptămânii pe care le-au cucerit. În partea de


Provocările soldaților recizări pentru coordonator (ideal ar fi ca acesta să nu fie și personaj – e mult mai ușor să urmărească pregătirile și jocul scenic „din afară”.) Pentru a vă ușura munca, vorbiți cu echipa de la scenetă să se implice – dacă este posibil – cât mai puțin în activitățile comune (laudă și închinare, înscriere și altele asemănătoare de la începutul zile) pentru că astfel nu vor fi stresați, distrași ori frământați că nu apucă să le facă (bine!) pe toate. Rugați-i pe actori să-și învețe pe de rost replicile. Alegeți-vă oameni care înțeleg că improvizația e o artă, dar nu e cazul să facă așa pentru sceneta aceasta – mai ales când ceilalți își învață rolurile cu seriozitate: există riscul de a-i încurca pe ceilalți. Sfătuiți-vă oamenii să nu-și învețe fiecare doar rolul lui, ci și ultimele cuvinte din replica celui de dinaintea lui, astfel încât să știe cu ușurință când poate interveni (se evită astfel riscul de a-l întrerupe pe celălalt). Chiar dacă unii actori vor improviza sau adapta unele fraze din scenetă, e important ca ultimele cuvinte din replică să fie aceleași de fiecare dată! Seriozitatea cu care vor încercarea actorii să intre în pielea personajului va fi măsura hotărâtoare în care copiii vor reuși să se identifice cu situațiile prezentate. Seriozitatea se referă la: învățarea textului, dorința și capacitatea actorilor de a adapta/ improviza la nevoie o nouă replică (uitată, poate), repetiții costumate (și la locul desfășurării scenetei, nu doar pe „un teren neutru”), rugăciunea și dedicarea pentru această formă de a-i sluji pe copii.

98

Obișnuți-vă să faceți de fiecare dată, împreună cu echipa, un rezumat al întâmplării ce urmează a fi jucată – asta înainte de repetiția propiu-zisă. Încurajați-i pe actori să folosească propriile lor cuvinte: îi va ajuta să urmărească logica acțiunii mai ușor. Frazele nu trebuie urmate în exactitate dacă nu există timp suficient pentru a le memora, dar mesajul da. Adaptați unde nu vă place sau unde actorii simt că pot folosi mai ușor alte cuvinte (sau unde știți că alor dumneavoastră copii le-ar plăcea alte replici). Important este să îi învățați pe cei din echipă să gândească replicile fixânduși în minte cuvinte-cheie și având tot timpul în gând firul narativ al acțiunii. Introduceți momentul scenetei în mod spectaculos în fiecare zi, ca și când ar fi un serial. Iată o sugestie – pe care o puteți adapta după imaginație și „feeling” în fiecare zi: „Dragii noștri, vom urmări acum câteva secvențe din viața de zi cu zi a soldaților din Fortăreața noastră. Sunt momente surprinse în exclusivitate de camerele noastre de surpaveghere din zonă și avem astfel șansa să învățăm de la acești oameni cum să ne antrenăm, la rândul nostru, pentru când vom fi atacați. Haideți să descoperim împreună la ce provocări sunt supuși soldații noștri. Haideți să aflăm ce se petrece azi în Fortăreață, care sunt greutățile de înfruntat.” Un astfel de moment ar prinde bine mai ales în ziua a treia (a se vedea indicațiile scenice de la începutul ei). Recuzită, decor, materiale necesare, indicații scenice generale (Informații valabile pentru toate zilele, care nu se mai repetă în text pentru a nu-l încărca. Nu am făcut o listă detaliată de obiecte necesare, pentru că aici se poate improviza în funcție de resurse și imaginație.) Aduceți decorul cât mai aproape de contemporan și digital.


Acțiunea se petrece într-un cort militar, amplasat într-o zonă de război. Organizați scena astfel încât să dea impresia de zonă securizată la cel mai înalt nivel și sugerați că este a unui general important și exigent. În funcție de spațiul avut puteți amplasa (sau desena pe cartoane, după posibilități): • camere video • benzi fosforescente de securitate • punct de control • o celulă de închisoare • o zonă de servit o gustare (cafea, snack-uri, ceai, butoi cu apă etc.) • echipament militar (busole, binocluri, mitraliere și săbii de jucărie etc.) • megafon • un spațiu „de comandă”(un mixer cu cât mai multe butoane, ecrane de computer, laptopuri, walkie-talkie, hărți etc)

Personajele se plimbă cât mai mult pe scenă și fac „schimb de locuri” între ele în timp ce discută. NU stau în aceeași poziție și nici în același loc mai mult de 3045 de secunde decât dacă se specifică acest lucru în text sau așa cere logica acțiunii. Creați cât mai mult joc scenic! Personajele vorbesc rar și tare (excepție fac doar momentele când se indică în text altfel), accentuând unele propoziții/ cuvinte-cheie din fiecare replică – după cum simt că trebuie evidențiat mesajul. Nu vă sfiiți să încurajați pauzele de efect în interiorul replicilor (acestea sunt marcate cu puncte de suspensie: ... ); câteva secunde în plus nu prelungesc cu mult cele 5 – 7 min de scenetă, dar creează suspans și emoție... de efect!

Personaje:

(respectați informațiile date în legătură cu îmbrăcămintea și gesturile personajelor, chiar dacă nu apar în textul din fiecare zi; creați autenticitate prin detaliile de îmbrăcăminte, ticuri verbale, gestică sau mimică aparte – în funcție de cum se pricepe fiecare actor: puteți, bineînțeles, găsi altele decât cele sugerate în descrierea personajului, atâta vreme cât ele devin parte din acel personaj și se păstrează pe durata întregii scenete). 1. Un purtător de cuvânt • Îmbrăcat în costum militar de ofițer, mereu cu casca la subraț. • Sobru, oficial în vorbire și rigid • Are totuși mici scăpări în ținută: un colț de batistă iese neglijent dintr-unul din buzunare • Nu se abate de la reguli și ține strict ca și alții să respecte în detaliu orice ordin • Rolul poate fi excelent interpretat de o fată 2. Generalul Rupetot • Îmbrăcat în costum militar de general, totdeauna cu casca pe cap • Este ușor dezordonat în ținută (își permite, e general, nu?) • Are un baston (șchiopătează ușor) • Tic: de câte ori e nerăbădător sau supărat,

lovește de două-trei ori cu bastonul în pământ, semn că situația trebuie îndreptată • Când e mulțumit de ceva, își învârte satisfăcut bastonul (vezi Charlie Chaplin) • E un om bun la suflet, curajos, chiar dacă îi place să pară aspru și inflexibil 3. Caporalul Tontărel • Îmbrăcat în costum militar de caporal, casca îi cade des din mână/de pe cap • Poartă cu el două medalii ale bunicului său, fost mareșal, și visează să ajungă un veteran de război • Încurcă ordinele, creează situații hazlii/ periculoase, dar le și rezolvă tot el în mod mulțumitor • Îl invidiază pe generalul Rupetot și e prieten cu soldatul Prefăcioc

99


• Își dorește, totuși, să fie un om admirat de ceilalți - și pentru asta e dispus și să se schimbe în bine, dacă i se oferă prilejul 4. Soldatul Prefăcioc • Îmbrăcat în costum militar de soldat • Are un șiret dezlegat/cămașa neîncheiată/ îi lipsește arma etc. • Îi place să bârfească și se bucură de răul altuia • De câte ori îi reușește un plan sau aude o veste care-i este pe plac își freacă palmele una de alta (dacă e în prezența altora se întoarce cu spatele la ei și cu fața la public, să nu-l vadă celelalte personaje că jubilează) 5. Soldatul Credință • Îmbrăcat în costum militar de soldat • Mereu aranjat, în poziție de drept până i se cere pe loc repaus • Când este singur, cântă și fluieră fericit • E mic de statură, slab • Când vorbește cu cineva, are tendința să-i pună mâna pe umăr (în afară de Gabriel Sprint, celelalte personaje sunt deranjate de asta și-l apostrofează/îi dau de înțeles asta

– el își retrage atunci mâna și se strâmbă hazliu – înspre public – ca și când ar fi comis o boacănă) • E personajul care-i ține pe toți în echilibru, le oferă speranță, îi ceartă și le reamintește scopul suprem al Fortăreței: câștigarea războiului cu uriașii 6. Gabriel Sprint • Îmbrăcat casual sau în haine de camuflaj (e spion) • Admirat de general, prieten cu soldatul Credință • Nu se înțelege deloc bine cu Prefăcioc • E un personaj optimist, simpatic, elegant • Poate fi interpretat de o fată (și se va numi Gabriela) 7. Câțiva voluntari (a se vedea fiecare zi în parte) • ziua 1 – niciunul • ziua 2 – cel puțin 2 infirmieri și, dacă e posibil, câțiva soldați • ziua 3 – niciunul • ziua 4 – câțiva soldați care să aducă obiecte de analizat • ziua 5 – eventual câțiva soldați

Ziua 1.

Curajul de a fi altfel Intră în scenă Sprint. Pregătește strategii de luptă. Este preocupat să studieze o hartă. O întinde pe o masă și o analizeză cu lupele. Prefăcioc intră în scenă, oarecum pe furiș, și se duce să vadă ce face Sprint. Prefăcioc: (mieros, suspect) Hopaaa! Ia uite ce văd eu aici! Știe domnul general ce faci dumneata? (Tresare și acoperă/ascunde harta, pe cât posibil.) Sprint: Și care e treaba ta, soldat?

100


Prefăcioc: Cum?! N-ai antrenați!

auzit ordinele generalului Rupetot? NU prea mi se pare că vă

Sprint: (oarecum ironic și aparte) I-auzi cine vorbește! Nu ar trebui să fii și tu la instructaj? (pe același ton cu care și-a rostit și Prefăcioc replica) Știe domnul general ce faci tu? Prefăcioc: (prins cu ocaua mică, bate în retragere) Eu am venit la corturi să vorbesc cu caporalul Tontărel. Am o informație prețioasă pentru el. (mândru și înfumurat) Ceea ce nu cred că s-ar putea spune despre dumneata. (iscoditor, căutând din priviri harta) (Între timp intră Rupetot. Pare obosit și trist. Cele două personaje nu-l zăresc, așa că se apropie neauzit de ele.) Sprint: Nu cred că te privesc îndatoririle mele. Prefăcioc: Atunci o să fie treaba lui Tontărel! Rupetot: Nu te mai obosi, Prefăcioc! Ia spune-mi mie ce vrei să-i spui domnului caporal! (Cei doi tresar și iau rapid poziția de drepți.) Prefăcioc, Sprint: Să trăiți! Rupetot: (Salută militărește și le spune pe un ton prietenesc) Pe loc repaos, soldați! (Cei doi ascultă ordinul.) Deci, Prefăcioc... ia să aud eu de ce nu ești tu la instrucție și ce cauți dumneata la corturile șefilor. Prefăcioc: (cu respect și frică – se vede că nu-i place de Rupetot) Domnule general, am vrut să vorbesc cu domnul caporal. Dar cu permisiunea dumneavoastră mă voi îndrepta spre locul de instructaj. Cred că mesajul nu era chiar atât de urgent pe cât mi s-a părut. Acum că v-am văzut, îmi dau seama că e mai important să fiu la instructaj. (Dă să plece grăbit – e clar că a încercat să inventeze un pretext pentru a scăpa cât mai repede de privirile generalului. Ia poziția de drepți și salută:) Să trăiți! Rupetot: Doar încet, soldat. Nu pleci nicăieri până nu îmi spui ce se petrece. Te-am auzit că i-ai spus pe nume domnului caporal. Știi că un soldat nu are voie să facă asta. Doar nu aveți același grad și-aceeași funcție! Să nu se mai repete, soldat! Prefăcioc: Am înțeles, să trăiți! Cer permisiunea de a mă întoarce la datorie. Rupetot: Raportează-mi mesajul pe care voiai să-l transmiți domnului caporal Tontărel. Prefăcioc: (e fâstâcit) Da, să trăiți. Mesajul era că... adică vreau să spun că... mai exact ideea este că... nu știu cât de relevantă e situația... ăăă... (ușurat dintr-o dată, ca și când ar fi găsit cuvintele salvatoare:) mâine se anunță că va ploua, domnule general! Asta este! Atât am vrut să-i spun (se vede că e o minciună). Rupetot: Ești liber să pleci, soldat! Prefăcioc: (Iese din scenă aproape zburând. E fericit că a scăpat. Vorbește ca pentru el:) Pfuuu, Bine că m-am descurcat și-am scăpat fără să le dau de bănuit. Și-acum problema e... unde o fi Tontărel?!

101


Rupetot: Și-acum că acest soldat a plecat... spune-mi, Sprint, Prefăcioc ar fi pus pe ace.

ce se petrece aici? Parcă

Sprint: Așa e, generale. Dar avem altele mai grave de rezolvat, din păcate... Am primit informații că uriașii vor să intre în fortăreața noastră și încercam să reperez punctele de acces, ca să dublăm paza. Am surse care-mi spun că se încearcă vinderea informațiilor din interior. Rupetot: (grav) Trebuie să aflăm dacă e adevărat. Asta ar însemna pierderea noastră. Sprint: Da. Dar cred că știu cine ar putea fi. Am și instalat dispozitive de urmărire deja. După ce termin cu harta, mă duc iarăși în camera de control să mai analizez filmările. Rupetot: Hai să te ajut la hartă și apoi vin cu tine. (Ce doi se apleacă peste hartă și încep să o studieze de zor. Fac conversație – improvizați aici scurte exclamații și propoziții din care să reiasă că numără porțile și punctele în care se dublează paza. Insistați la jocul scenic, gestică. După aprox. 30 de secunde, cei doi termină și se îndreaptă spre unul din colțurile scenei unde e amplasată camera de control și încep să studieze ecranele și scot exclamații de uimire. Pe măsură ce se desfășoară următoarea secvență de pe scenă, cei doi crează un joc scenic discret – care să sugereze că văd pe ecran discuția. Își pun căștile, dar la un moment dat se pare că acestea nu mai funcționează.) (În scenă intră Tontărel, Credință și Prefăcioc. Sunt antrenați într-o discuție aprinsă.) Prefăcioc: Ei, Credință! Dificil mai ești! Credință: Omule, înțelege că așa ceva nu se face... (îmbufnat) și dă-mi pace odată! Tontărel: (încercând să adopte un ton de comandă) Soldat, uiți că eu sunt caporal, cumva? Ți-am mai explicat în două rânduri azi că afacerea asta ar fi pentru interesul nostru suprem! Credință: Cu tot respectul, domnule caporal, nu pot accepta asta! Eu nu divulg niciun cod de intrare. Am terminat de raportat, permiteți-mi să plec. Tontărel: Stai, soldat! Tu chiar nu vrei să te îmbogățești? Credință: Nu, domnule caporal. Eu am de gând să protejez fortăreața, asta vreau cel mai mult - și să-i văd odată înfrânți pe uriași! Prefăcioc: (ironic) Vaaai, ce grozav scop ți-ai propus, Credință dragă! De parcă păzirea fortăreței ți-ar putea aduce atâta beneficiu. Tontărel: (pe un ton mieros) Vaaai, soldat! Tu nu înțelegi că dacă ne ajuți vei avea doar beneficii? Prefăcioc: Așa e, măi Credință. Uite ce o să primești dacă ne ajuți să obținem codurile de intrare în fortăreață. (Scoate de prin buzunare un I-Phone, o tabletă și o consolă/ceva gadget ultamodern și scump.) Tontărel: Nimeni nu are încă în fortăreață așa ceva. Abia aștept să le primesc și eu pe ale mele după ce reușim să obținem codurile. Credință: Domnule caporal, permiteți-mi să vă reamintesc că dumneavoastră și cu mine am promis, când ne-am înrolat în armata fortăreței, să o apărăm chiar cu prețul vieții. Asta am

102


jurat. (Tontărel devine tot mai zbuciumat pe măsură ce vorbește Credință.) Și acum pentru un nenorocit de telefon și încă 2-3 gadgeturi să ne trădăm promisiunea?! Fortăreața are mult mai multă nevoie de noi decât avem noi nevoie de smart-tech! (Către Prefăcioc) Lasă-mă în pace, altfel mă duc direct la domnul general Rupetot și-i spun ce vrei să faci! Prefăcioc: Credință, ești sigurul care mă poate ajuta! Doar tu știi codurile de acces. Uite, promit să-ți fac rost și de o mașină de înghețată, dacă mă ajuți. (Credință pare a ceda, cade pe gânduri și vorbește singur. Se crează un monolog amuzant, Credință pare dintr-o dată un simplu copil.) Credință: Ah... înghețată... ce cuvânt încântător pentru urechile mele... și de-ar fi ca a mamei... Doamne ce buuună ar fi... cu topping de ciocolată fierbinte și căpșuni cu gust de hubba-bubba... (Prefăcioc și Tontărel se încotesc fericiți și bat palma. Credință își revine însă) NU! Nu trădez fortăreața nici măcar pentru înghețata mamei! Domnule caporal, dumneavoastră vreți să ajungeți veteran de război... așa plănuiți să o faceți, trădând Fortăreața? Misiunea noastră este să o protejăm de uriași... și văd că mai nou... chiar de unii dintre noi! (Prefăcioc se strâmbă. Tontărel cade pe gânduri.) Domnule caporal, aceste două medalii (arată spre medaliile lui Tontărel) ar trebui să vă convingă! Ce ar spune bunicul dumneavoastră dacă ar auzi ce vreți să faceți? Credeți că ar fi mândru de dumneavoastră? Sau credeți că așa veți putea fi un veteran adevărat? Tontărel: (ca trezit din somn) Ah, soldate Credință... ce era să fac? Cum am putut să-mi doresc să trădez fortăreața? Pentru un I-Phone și încă niște gadgeturi nenororite? Oricum mi le pot și eu cumpăra, dacă chiar le vreau. Credință: Exact! Dar cinstea de veteran nu se poate! Tontărel: Ce bine-mi pare că nu m-am lăsat păcălit să trădez fortăreața. (se uită spre Prefăcioc.) Soldat, înțelegerea noastră cade! Prefăcioc: (mânios la culme) Păi, domnule caporal! Mi-ați promis! Tontărel: Am încheiat discuția! Ba chiar mă voi duce să raportez incidentul. Prefăcioc: (speriat, dar amenințător) Domnule caporal, dacă veți face asta – sau tu, Credință – am eu pregătită o răzbunare cruntă. Am aici niște fotografii care vă pot înfunda. Credință: Împotriva mea nu ai nicio acuzație. Eu iubesc fortăreața, niciodată nu am trădat-o și nu o voi trăda! Prefăcioc: (scoate din buzunar niște fotografii și le arată celor doi) Da, dar când o să-i spun lui Rupetot altceva decât ce se vede și o să îl fac să creadă verzi și uscate... o să o încurcați! Credință: Nu e nimic compromițător aici, Prefăcioc! Prefăcioc: O să fie, după ce inventez eu un text interesant pentru această poză. Tontărel: (puțin speriat, îi șoptește lui Credință fără să fie auzit de Prefăcioc) Credință, lasă-l în pace. Ai dreptate, aceste poze nu sunt compromițătoare. Dar cine știe ce-i poate debita mecla asta a lui. E un soldat alunecos ca peștele și periculos când e vorba de răzbunare. (Credință

103


aprobă.) Prefăcioc: (tânguitor) Haideți acuma... uite, vă mai ofer încă un gadget de ultimă generație... Tontărel: (îl întrerupe) Nu ne mai trebuie nimic. Nu trădăm fortăreața! Noi nu te dăm pe față, dar tu lasă-ne în pace. (Către Credință) Vii, soldat? Avem o fortăreață de apărat! (Credință aprobă și cei doi se îndreaptă spre ieșire.) Prefăcioc: (rămas singur, e nervos, vorbește cu el însuși) Fraierilor! Cum să n-accepți oferta mea? Era strălucită. Și am fi avut chiar mai multe de câștigat dacă făceam alianță cu uriașii. Acum... ce le spun eu lor? Cum fac rost de coduri. (Iese de pe scenă.) (Rupetot și Sprint și se îndreaptă și ei spre ieșire, conversând aprins.) Rupetot: Nu înțeleg ce s-a putut petrece, Sprint. Dacă tot ai pus camere prin fortăreață, de ce nu ai pus și sonor?! Sprint: Am pus, dar cred că a intervenit o eroare logistică în soft. Trebuie să-i pun pe ingineri să vadă despre ce e vorba. Rupetot: Și oare ce-or fi vorbit cei trei? Dacă Sprint cu Credință vor să ne trădeze?! Prefăcioc le-a arătat un obiect și dintr-o dată ei s-au potolit... Oare ce-o fi asta. Sprint: Nu știu, dar voi afla. Pe cuvânt de spion, domnule general!

Ziua 2

Marunti, dar tari! Intră în scenă purtătorul de cuvânt. Are în mână o scrisoare cu însemne militare. Ia dintr-un cui un megafon (dacă nu aveți, improvizați unul din carton și mascați în el un microfon). După primele câteva cuvinte, Sprint, Prefăcioc și Tontărel vin într-un suflet pe scenă și ascultă în tăcere. Pe măsură ce sunt anunțate victoriile, soldații sunt tot mai entuziasmați. Când se anunță accidentul lui Credință, Sprint și Tontărel sunt sincer întristați, dar Prefăcioc se bucură în ascuns – vizibil pentru public. Puteți ruga și câțiva figuranți să li se alăture (evident, costumați ca soldați), pentru a crea impresia de unitate militară activă. Purtătorul de cuvânt: În atenția tuturor soldaților! Generalul Rupetot vă aduce la cunoștință că după victoria de ieri cu uriașii s-au înregistrat următoarele capturi: 10 radare FGH4, 38 de mitraliere F9 cu laser și heliu, 3 tancuri aeriene, 7 helioptere și 42 de furnici-robot cu antene video. 5 dintre escadrilele lor au fost nimicite cu desăvârșire ieri și 4 legiuni au fost împrăștiate. Fortăreața noastră nu a suferit pierderi materiale, însă s-a înregistrat un accident grav. (Pauză de efect. Pare că-i scapă o lacrimă.) Soldatul Credință, cel care a luptat cel mai aprig în bătălia

104


Pentru că ai preț

în ochii mei

121


te iubesc

122

viața ta


dau oameni pentru tine

și popoare 123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135

Preview Fortareata  
Preview Fortareata  
Advertisement