Page 1


© 2017 Fundaţia Echipare pentru Generaţia de Mâine Orice reproducere sau selecţie de texte din această carte este permisă doar cu acordul scris al Fundaţiei EGM. Fac excepţie şabloanele folosite pentru realizarea diferitelor activităţi. Fundaţia EGM C.P. 1201, O.P. 1, Cluj-Napoca, 400750 Telefon: 0264/ 452 315 e-mail: contact@fundatiaegm.org www.fundatiaegm.ro

Editor coordonator: Persida Coste Autori: Mihaela Drăgoi, Camelia Bruda, Anamaria Horvat, Iulia Ardelean, Anamaria Lefter, Simona Caba, Lidia Ghiulai, Alexandrina Frenkel Tehnoredactare și design: Petrică Farcău

2


Cuprins Structura................................................................4 Ziua 1, Setează-ți GPS-ul......................................24 Ziua 2, Alimentează corect....................................34 Ziua 3, Cu ochii în patru.........................................44 Ziua 4, Ține-ți direcția.............................................54 Ziua 5, Claxonează.................................................68 Sceneta.................................................................78 Șabloane.............................................................102

3


Aventuri pe patru roți este un program pentru o şcoală de vacanţă de cinci zile, program destinat copiilor cu vârste cuprinse între 4 şi 12 ani. Programul durează aproximativ patru ore în fiecare zi, iar activităţile se vor desfăşura atât în interior, cât şi în aer liber. În cele cinci zile de şcoală de vacanţă, copiii vor descoperi că viața lor se aseamănă cu o călătorie palpitantă, pe care o pot sfârși cu bine numai împreună cu Dumnezeu. Marile provocări lansate micilor șoferi în timpul acestei săptămâni sunt: pregătește-te de drum, alimentează corect, fii atent la pericole, urmărește indicatoarele și ajută-i și pe alții. Copiii pot răspunde acestor provocări prin alegerea unei destinații bune pentru viața lor, prin alimentarea minții și a inimii cu Cuvântul lui Dumnezeu, prin rezistență în fața ispitelor, prin stabilirea priorităților și prin împărtășirea Evangheliei. Prezentate într-o manieră creativă, dinamică și interactivă, într-un decor remarcabil, aceste învățături biblice vor motiva copiii la decizie și acțiune, țintind să le transforme viața într-o frumoasă călătorie spre cer.

Numărul copiilor care pot participa la acest program depinde de spaţiul de care dispuneţi, activităţile sugerate şi structura programului permiţând o participare de până la 200 de copii. Este recomandat un număr minim de 15 copii pentru fiecare grupă de vârstă, respectiv 4-6 ani, 7-8 ani, 9-10 ani, 11-12 ani.

Programul urmează acelaşi orar zilnic, respectiv înscriere, deschiderea sesiunii, staţiile şi închiderea sesiunii, având următoarea structură: înregistrare, deschiderea zilei, activităţi pe staţii, închiderea programului.

Cele 4 staţii la care grupele de copiii vor participa pe rând, în fiecare zi, sunt:

STAŢIA 1

SERVICE AUTO

Experimentarea şi predarea adevărului biblic (povestirea biblică)

STAŢIA 2

TINICHIGERIE Discuția și lucrul manual

O sugestie de program este următoarea (în funcţie de programul pe care îl stabiliţi şi de timpul/ spaţiul de care dispuneţi, puteţi să aveţi propria dumneavoastră planificare a activităţilor): 9:00-9:20 Înregistrare 9:20-10:00 Deschidere

STAŢIA 3

VULCANIZARE Acțiunea și versetul de memorat

STAŢIA 4

SPĂLĂTORIE AUTO Jocuri

4

10:00-12:00 Staţii 12:10-12:30 Închidere


Experimentarea – fiecare lecţie începe cu o activitate de experimentare. Li se oferă copiilor ocazia de a experimenta sentimente asociate cu învăţătura biblică predată. Activitatea îi implică pe toţi copiii, implică simţurile acestora şi este centrată pe emoţiile, sentimentele regăsite în scopul lecţiei. O astfel de activitate care le implică emoţiile se întipăreşte mult mai uşor în mintea copiilor şi îi ajută să coreleze mai repede Cuvântul cu viaţa de zi cu zi. Trecerea de la joc la viaţa reală, iar apoi la Biblie se realizează pe baza unor întrebări de legătură adresate copiilor.

Acţiunea – îi conduce pe copii spre un răspuns faţă de învăţătura primită. Copiii sunt îndemnaţi să aplice în viaţa lor învăţătura, să acţioneze, dar aceasta este lucrarea lui Dumnezeu. Noi îi putem încuraja în sensul acesta, dar numai Duhul Sfânt este Acela care îi convinge pe copii să acţioneze.

Împărţirea copiilor se va face pe 4 categorii de vârstă, respectiv 4-6, 7-8, 9-10, 11-12, pe care le puteţi denumi astfel: 4-6 ani Porche

9-10 ani Lambourgini

7-8 ani Ferrari

11-12 ani Buggati

5

Învăţarea sau predarea adevărului – manualul de bază este Biblia. Povestirea este redată copiilor într-un mod creativ, pe înţelesul lor, folosind diferite metode – exemple: păpuşi pentru cei mai mici, scenete, joc de rol, povestire la persoana I etc.

Discuţia presupune un timp de întrebări și răspunsuri prin care copiii pot face legătura dintre adevărul biblic şi viaţa reală și prin care înţeleg că mesajul biblic este de actualitate pentru ei. Discutăm cu copiii despre situaţii concrete cu care se confruntă şi cum pot găsi ajutor la Dumnezeu.

Memorarea versetului, lucrul manual şi jocurile – dau un plus de energie învăţăturii transmise pe parcursul staţiilor. Fiecare activitate urmăreşte să implice toate abilităţile copiilor şi să-i ajute să privească Biblia şi învăţătura acesteia într-o nouă lumină: pe înţelesul lor, implicându-i în activităţi variate – cântece, memorare prin intermediul jocului, abilităţi practice şi jocuri variate.


Toţi copiii vor primi ecusoane sau legitimaţii cu numele lor şi cu numele echipei din care fac parte, ecusoane pe care le vor purta la vedere pe parcursul întregii săptămâni. Supravegherea şi coordonarea fiecărei grupe va reveni călăuzelor - voluntari recrutaţi din rândul adolescenţilor din biserică - ale căror atribuţii sunt detaliate în secţiunea Persoane implicate. Participarea la staţii se va face prin rotaţie, astfel încât fiecare grupă de copii să ajungă să viziteze toate cele 4 staţii în fiecare zi. În continuare este prezentată o sugestie de repartizare a grupelor de copii pe staţii.

OBSERVAŢIE: Dacă vă creaţi propriul program, este foarte important să ţineţi cont de următorul aspect: fiecare grupă de copii trebuie să participe la activităţile de experimentare şi de predarea adevărului înaintea celor de discuţie şi lucru manual. Între staţii, este planificat un timp de 5 minute, timp necesar copiilor să meargă la activitatea care urmează în program.

Experimentare și predarea adevărului

Discuție și lucru manual

Acțiune și verset

Joc

10:00 – 10:25

4-6

7-8

9-10

11-12

10:30 – 10:55

7-8

4-6

11-12

9-10

11:00 – 11:15

Pauză de gustare

Pauză de gustare

Pauză de gustare

Pauză de gustare

11:15 – 11:40

9-10

11-12

4-6

7-8

11:45 – 12:10

11-12

9-10

7-8

4-6

ORA

PERSOANELE IMPLICATE ŞI ROLUL LOR Pentru a putea desfăşura în condiţii optime săptămâna de şcoală de vacanţă Aventuri pe patru roți, aveţi nevoie de implicarea următoarelor persoane:

6


Personaje pentru scenetă Lideri Gazdele staţiilor: Pentru fiecare staţie aveţi nevoie de 2 lideri, respectiv 8 lideri pentru întreg programul. Cel puţin unul dintre cei doi, de la fiecare staţie, trebuie să fie dintre învăţătorii cu experienţă. Fiecare staţie va primi zilnic vizita a patru grupe diferite de copii. Liderii trebuie să îşi adapteze activităţile în funcţie de vârsta copiilor şi de specificul grupei respective. În cadrul lecţiilor, sunt sugerate activităţi pentru grupe de vârstă diferite. Înregistrarea: Pentru înregistrare, aveţi nevoie de cel puţin o persoană care nu are şi rol de călăuză şi de o călăuză de la fiecare categorie de vârstă. În funcţie de numărul de copii înscrişi şi de capacitatea spaţiului de care dispuneţi, înregistrarea noilor veniţi poate avea loc la începutul fiecărei zile.

Muzicieni: Alegeţi un lider muzical sau un grup de muzicieni care să conducă momentele muzicale de la începutul fiecărei zile şi care să se ocupe de staţia cu muzica.

Prezentarea: Înainte de a merge la staţii, copiii se vor întâlni cu toţii în sala mare a locaţiei în care desfăşuraţi programul. Pentru prezentarea acestui timp, aveţi nevoie de o persoană carismatică şi dezinvoltă, căreia să îi atribuiţi rolul de prezentator. Acesta va fi un organizator de curse, care va dialoga cu copiii și va crea tot felul de momente amuzante aducând în centrul atenției tema zilei respective.. Dacă aveți în localitate polițiști, șoferi profesioniști, dealeri de mașini disponibili să vă ajute, invitați-i la scurte interviuri.

7

Călăuzele: Numărul călăuzelor diferă în funcţie de numărul de copii. Este recomandat o călăuză la 7 copii, în cazul grupelor de 4-8 ani, respectiv o călăuză la 10 copii în cazul celorlalte grupe de vârstă. Călăuzele pot fi recrutate din rândul adolescenţilor de la 14 ani în sus. Asiguraţi-vă că între călăuze şi grupa de vârstă desemnată există o diferenţă de cel puţin 5 ani. Principala sarcină a călăuzelor este aceea de a îndruma şi de a supraveghea copiii în timpul tuturor activităţilor, de la înregistrare până la închiderea programului. Spre deosebire de lideri care rămân în aceeaşi locaţie şi primesc zilnic toate grupele de copii, călăuzele însoţesc aceeaşi grupă de copii (de exemplu 4-6 ani) pe parcursul întregului program. În cadrul staţiilor, călăuzele ajută la menţinerea disciplinei, la organizarea jocurilor, îi ajută pe copiii mai mici la realizarea activităţilor de lucru manual etc. În afara staţiilor, călăuzele primesc copiii la înregistrare, le împart ecusoanele, îi conduc spre sala unde va avea loc deschiderea programului, îi însoţesc la staţii etc. Responsabilii de gustare: Desemnaţi două persoane care să se ocupe de pregătirea gustărilor şi a paharelor cu apă.

Sănătate şi primul ajutor: Cel puţin un membru al echipei trebuie să aibă cunoştinţe şi experienţă în acordarea primului ajutor şi să fie calificat în acest domeniu. Decoratori: Fiecare staţie va fi decorată în concordanţă cu numele ei. Sugestii şi idei pentru aceste dialoguri de introducere, când toţi copiii sunt prezenţi în sală, găsiţi în cadrul fiecărei lecţii.


LOCUL Sugestie: Pare a fi un număr mare de oameni, dar unii pot avea dublu rol. Folosiţi la capacitate maximă darurile şi potenţialul membrilor echipei şi fiţi flexibili. Adaptaţi programul pentru a se potrivi situaţiei voastre, în funcţie de persoanele disponibile şi de facilităţile de care dispuneţi.

ECHIPAMENTUL NECESAR

Fiţi flexibili şi creativi atunci când planificaţi. Împărţiţi spaţiul disponibil astfel încât să obţineţi patru locaţii pentru cele patru “stații”, iar sala mare a bisericii o puteţi folosi şi decora pentru momentele de deschidere şi închidere a fiecărei sesiuni. Staţiile trebuie să aibă delimitat un spaţiu al lor, dar şi să fie aproape de locul de întâlnire al tuturor copiilor, pentru a ajunge acolo cât mai repede. Stațiile pot fi decorate zilnic, în mod special stația service (este locul unde copiii participă la activitatea de experimentare şi la povestirea biblică). Puteţi păstra ce se potriveşte de la o zi la alta, gândinduvă în fiecare zi la un element de noutate, în funcţie de tema zilei. Sala de întâlnire, respectiv sala mare a bisericii, va fi şi ea redecorată în fiecare zi în funcţie de sceneta prezentată. Dacă vremea este frumoasă, unele activităţi pot avea loc în aer liber, în cazul în care aveţi un spaţiu adecvat – în special jocurile. Sugerăm însă ca lecţia să se desfăşoare în interior.

Veţi avea nevoie de următorul echipament: • Videoproiector şi un ecran, astfel încât toţi să poată vedea textele cântecelor şi filmuleţele prezentate la partea de introducere • Sistem de sunet şi microfoane, în funcţie de dimensiunea sălii şi de numărul copiilor care participă • Recuzita pentru scenetă • Materiale pentru lucrul manual Observaţie: • Materialele necesare desfăşurării lecţiilor lista cu aceste materiale • Alte materiale pentru jocuri şi versetele de memorat o găsiţi în cadrul fiecărei • Cronometru pentru a limita timpul anumitor activităţi lecţii, la activităţile descrise. GUSTĂRILE

Sugerăm să le oferiţi copiilor gustări variate şi fructe. Apa o puteţi servi în sticle mici sau în pahare de unică folosinţă. În funcţie de bugetul alocat acestui program şi de posibilităţile de care dispuneţi, alegeţi împreună cu echipa care sunt cele mai potrivite gustări pentru copiii dumneavoastră. Le puteți cere copiilor de la început să vină de acasă cu un mic pachețel, dacă sțiți că bugetul nu poate acoperi în mod satisfăcător acest aspect. Încurajaţi copiii să strângă şerveţelele, paharele sau sticlele goale rămase.

8


PREGĂTIRI Descrierea completă a lucrurilor de care veţi avea nevoie se află la secţiunea „Instruirea echipei”. Arta conducerii se realizează prin delegare, aşa că decideţi din timp cine se va ocupa de fiecare sarcină. Rugaţi-vă pe măsură ce planificaţi să puteţi forma cea mai bună echipă posibilă şi să puteţi dezvolta şi folosi la maxim abilităţile oamenilor implicaţi. Explicaţi clar ce doriţi să fie făcut. Când o persoană este de acord să se implice, scrieţi-i numele în dreptul îndatoririi sale. Aveţi încredere în echipă, susţineţi-o şi încurajaţi-o pentru a duce la îndeplinire sarcinile trasate. Pentru a avea parte de o săptămână memorabilă este nevoie de multă rugăciune, muncă şi atenţie la detalii cu mai mult timp înainte de a începe şcoala de vacanţă. În continuare sunt sugerate câteva etape, câteva stadii de pregătire. În funcţie de învăţătorii şi de voluntarii cu care veţi lucra, veţi stabili 3 – 6 întâlniri înainte de a începe programul Aventuri pe patru roți. Aceste întâlniri pot avea loc cu trei luni înainte de eveniment, cu două luni înainte, cu o lună înainte, cu două săptămâni înainte, cu o saptămână înainte.

Etapa I: • Recrutaţi echipa. • Alegeţi o persoană care să coordoneze întreaga activitate, care să încurajeze oamenii să se roage şi să dea liste de rugăciune aduse la zi înainte, în timpul şi după desfăşurarea şcolii de vacanţă. • Planificaţi şi faceţi publicitate pentru sesiunile de pregătire a echipei. • Planificaţi cum veţi anunţa şi cum veţi promova acest program. Desemnaţi persoanele responsabile cu departamentul de publicitate. • Anunţaţi în biserici recrutarea de voluntari pentru această săptămână, respectiv călăuze, decoratori, persoane pentru înscriere etc. • Faceţi o listă cu recuzita, echipamentul şi alte lucruri de care aveţi nevoie şi alegeţi oamenii care să împrumute, să facă sau să cumpere lucrurile de care încă nu beneficiaţi. • Calculaţi bugetul necesar desfăşurării activităţilor şi prezentaţi-l conducerii bisericii. Dacă este necesar, organizaţi o campanie de strângere de fonduri. • Planificaţi cine va fi responsabil cu confecţionarea ecusoanelor, a decorurilor; cine se va ocupa de

9

partea tehnică – videoproiector, staţie, microfoane; cine va asigura recuzita, costumele ce vor fi folosite la scenetă. Discutaţi cu membrii echipei dacă veţi pregăti pentru toţi participanţii vreun obiect personalizat pe care să îl folosească în timpul săptămânii şi apoi să îl ia acasă la terminarea proiectului (exemplu: o şapcă sau un cozoroc inscripţionate cu tema / data evenimentului, tricou personalizat, eşarfă etc.) Desemnaţi liderii fiecărei staţii. Înmânaţi fiecărui lider o copie după structura sugerată în acest manual pentru staţia sa şi cereţi-i ca pentru următoarea întâlnire să prezinte eventuale modificări pe care le consideră necesare pentru adaptarea structurii staţiei la situaţia din biserica/ regiunea dumneavoastră. Găsiţi un regizor pentru scenetă. Planificaţi repetiţiile. Aveţi grijă ca toată recuzita, costumele, coloana sonoră etc. să fie disponibile şi păstrate în siguranţă. Luaţi legătura cu persoana care este responsabilă cu echipamentul tehnic pentru a putea face lucrurile acestea. Începeţi să vă gândiţi la o strategie pentru a putea păstra legătura cu participanţii după terminarea şcolii de vacanţă.


Etapa a II-a: întâlnire să prezinte o listă cu necesarul • Stabiliţi echipa de muzicieni şi arătaţi-le de materiale care trebuie procurat pentru cântecele sugerate în cadrul lecţiilor. Le staţia pe care o vor conduce. puteţi cere ca pentru următoarea întâlnire • Desemnaţi o persoană care se va să prezinte şi o listă cu cântece alese de ocupa cu procurarea tuturor materialelor ei, în concordanţă cu subiectul zilei. necesare pentru buna desfăşurare a • Dacă programul se va desfăşura în programului. Ar fi recomandabil ca această biserică, iar aceasta are anumite persoane persoană să fie totodată responsabilă cu responsabile cu echipamentul sonor bugetul întregului program. (staţie, microfoane, instrumente), luaţi • Dacă aţi hotărât să procuraţi obiecte legătura cu una dintre aceste persoane. personalizate pentru participanţii la şcoala • Dintre voluntarii care au răspuns anunţului de vacanţă, asiguraţi-vă că acestea vor fi făcut în biserică, alegeţi călăuzele pentru confecţionate aşa cum doriţi şi vor fi gata fiecare grupă de vârstă. Instruiţi-i cu privire la timp. la sarcinile lor şi faceţi o scurtă trecere în • Coordonaţi şi planificaţi evenimentul revistă a caracteristicilor comportamentale pentru familie care va urma după şcoala şi psihologice ale fiecărei categorii de vacanţă (dacă doriţi să continuaţi de vârstă şi a modului în care pot fi programul şi în ziua de sâmbătă, preîntâmpinate aceste nevoi. organizaţi o zi a familiei, undeva în afara • Discutaţi cu liderii de staţii despre spaţiului unde a avut loc programul – un modul în care au adaptat activităţile teren de joacă, un parc etc. Părinţii vor sugerate în acest manual pentru a afla mai multe despre desoperirile făcute corespunde situaţiei din regiunea/biserica de “detectivii” lor şi vor putea petrece dumneavoastră. un timp frumos împreună, participând la • Cereţi liderilor de la staţii ca la următoarea activităţi şi jocuri cu întreaga familie). Etapa a III-a: împărţit, au lipit afişe, au făcut anunţuri.) • Alegeţi echipa pentru înscriere. Alegeţi • Discutaţi cu persoana responsabilă cu oameni care ştiu cum să întâmpine copiii procurarea materialelor despre măsura în şi care au abilitatea de a stabili un contact care şi-a dus la îndeplinire sarcina trasată. cu părinţii. De asemenea, întrebaţi echipa dacă au • Fiţi siguri că muzicienii au repetat apărut alte nevoi pe parcurs. cântecele şi dispun de instrumente şi alte • Desemnaţi unul sau mai mulţi oameni resurse necesare. care să răspundă de sănătate şi de primul • Liderii staţiilor vor înmâna lista cu ajutor. Cel puţin o persoană calificată, un necesarul materialelor persoanei cadru medical trebuie să fie prezentă în responsabile cu procurarea materialelor. permanenţă în şcoala de vacanţă. • Discutaţi cu regizorul despre modul în care • Discutaţi cu prezentatorii despre modul în decurg repetiţiile pentru scenetă. care vor face prezentarea temei specifice • Discutaţi cu cei din departamentul fiecărei zile şi despre felul în care va publicitate despre modul în care s-au decurge dialogul între ei. achitat de sarcină. (Au creat invitaţii, le-au Etapa a IV-a: personalizate, verificaţi să fie pregătite. • Verificaţi recuzita pentru scenetă. • Verificaţi realizarea ecusoanelor şi a • Verificaţi încă o dată disponibilitatea altor materiale despre care aţi decis că călăuzelor, a persoanelor de la înscriere, le veţi face pentru această săptămână. a liderilor, a prezentatorilor etc. • Intensificaţi activitatea de promovare a • Verificaţi necesarul de materiale. şcolii de vacanţă. • Dacă aţi optat pentru obiecte

10


Etapa a V-a: • Verificaţi echipamentul tehnic (videoproiector, staţie, microfoane). • Realizaţi decorurile pentru fiecare staţie. • Luaţi legătura cu persoana responsabilă cu procurarea materialelor necesare, pentru a vă asigura că toate lucrurile de care aveţi nevoie sunt disponibile şi sunt distribuite eficient liderilor în fiecare zi. • Verificaţi încă o dată disponibilitatea

călăuzelor, a persoanelor de la înscriere, a liderilor, a prezentatorilor etc. • Discutaţi cu liderii de staţii despre stadiul pregătirilor activităţilor de la staţia pe care o conduc. • Dacă aveţi materiale personalizate pentru copii (de genul celor sugerate în etapa I de pregătire) discutaţi când le veţi da copiilor, la sosirea lor sau când se află la o anumită staţie etc.

Ultima etapă – va avea loc cu o zi înainte de începerea programului Aventuri pe patru roți Pregătiţi sala mare a bisericii şi staţiile şi puneţi totul în ordine. Nu lăsaţi decoruri sau alte lucruri nefăcute pentru ziua următoare, fiţi gata cu aceste aspecte ce ţin de organizare atunci când sosesc copiii. Concentraţi-vă de-acum atenţia asupra copiilor!

INSTRUIREA ECHIPEI

Acum aveţi liderii şi călăuzele! Veţi avea nevoie de două sesiuni de instruire pentru a forma şi consolida echipa. Prima sesiune: şi-l vor asuma în timpul programului. • Serviţi o gustare împreună sau organizaţi Folosiţi acest prilej pentru a împărţi o activitate care să vă ajute să faceţi responsabilităţile înainte de cea de-a cunoştinţă doua sesiune. • Citirea unui text biblic şi rugăciune • Începeţi să învăţaţi cântecele împreună • Împărtăşirea obiectivelor şi a viziunii • Folosiţi materialul despre „Abordarea • O privire de ansamblu asupra şi trezirea interesului” (îl găsiţi în programului Aventuri pe patru roți şi a continuare) pentru a vedea cum puteţi etapelor zilnice. Încurajaţi-i să citească răspunde mai bine nevoilor unei cele cinci texte biblice care vor fi suportul diversităţi mari de copii. lecţiilor de la staţii. • Rugaţi-vă unii pentru alţii în perioada • Daţi-le un chestionar (sau coli de hârtie) aceasta de pregătire şi în perioada în pentru a scrie care sunt preferinţele care veţi face publicitate programului lor în ceea ce priveşte rolul pe care şcolii de vacanţă. A doua sesiune • Citirea Bibliei şi rugăciune • Alocarea responsabilităţilor, clarificarea aspectelor practice şi pregătirea programului în linii mari. Puteţi aloca timp şi pentru lucrările artistice (decoruri) sau pentru repetarea cântecelor şi a scenetei etc. • Priviţi mai atent asupra programului Aventuri pe patru roți, mai ales în prima zi. • Uitaţi-vă din nou peste „Lucrul în echipă

11

• • • •

şi lucrul pe grupe” ca să vă reamintiţi cum puteţi fi un membru eficient al echipei şi cum să conduceţi o grupă de copii. Fiţi sigur că toţi cunosc politica măsurilor de siguranţă şi în caz de urgenţă. Decideţi care va fi strategia pentru menţinerea legăturii cu copiii. Alocaţi un timp pentru întrebări şi pentru a reduce teama şi îngrijorarea. Rugaţi-vă pentru copii şi pentru familiile lor.


PRIMA SESIUNE Abordarea şi trezirea interesului Şcolile biblice de vacanţă sunt cea mai bună modalitate de abordare a copiilor care nu sunt familiarizaţi cu învăţătura creştină şi totodată de trezire a interesului celor care „le-au auzit pe toate”. Gândiţi-vă la doi copii pe care îi cunoaşteţi bine: unul care aparţine comunităţii bisericii şi altul din afara ei. Cine sunt oamenii şi lucrurile care îi influenţează cel mai mult?

A

Copiii din afara comunităţii bisericii Cum îi putem ajuta să înţeleagă lucrurile legate de Isus şi să Îi permită să Îşi lase amprenta asupra vieţii lor?

Atmosferă şi relaţii Mesajul nostru nu e reprezentat doar de povestirile biblice, ci şi de modul în care conducem întregul program şi de ceea ce suntem noi ca oameni. Felul în care ne comportăm va fi mult mai semnificativ decât orice am spune. Relaţiile sunt vitale. Copiii sunt foarte sensibili la atmosferă. Cum

putem construi o atmosferă plăcută în care atenţia să ne fie centrată pe copii? Cum construim o relaţie cu un copil? În răspuns putem include şi faptul că îi salutăm la sosire, le învăţăm numele şi interesele, le observăm nevoile, le înţelegem comportamentul, îi lăudăm pentru eforturi şi atenţie, îi iubim aşa cum îi iubeşte Isus.

Limbajul Cum putem evita folosirea jargonului spiritual? Expresii ca „deschide-i inima lui Isus” şi „născut din nou” pot crea confuzii. Folosiţi un limbaj ilustrativ. Ştiu ei că Isus este mai mult decât o expresie folosită de unii oameni? Împărţiţi hârtii şi pixuri. Lucraţi în perechi şi scrieţi o explicaţie adresată copiilor despre cine este Isus, în aproximativ cincizeci de cuvinte. Ştiu ei cine este Dumnezeu? Dumnezeu este Creatorul iubitor al lumii care L-a trimis pe Isus şi pe Duhul Sfânt pentru a ne ajuta să începem şi să continuăm viaţa alături de El. Ştiu ei ce este rugăciunea? În Aventuri pe patru roți rugăciune înseamnă nu numai să vorbim cu Isus, ci şi să Îl ascultăm şi să facem ceea ce ne spune El.

Timp Copiii au nevoie de timp pentru a înţelege. Nu vă aşteptaţi la prea mult într-un timp prea scurt, dar nici să nu vă aşteptaţi la prea puţin. Este uimitor cât de multe pot învăţa într-un program de o săptămână.

Menţinerea legăturii Sunt foarte importante contactele pozitive cu aceşti copii şi cu familiile lor. Aveţi o strategie de menţinere a legăturii, spre exemplu o întâlnire o dată pe săptămână? Dacă nu, planificaţi să începeţi una.

12


B

Copiii care aparţin de biserică Pe o tablă sau pe o foaie mare de hârtie, scrieţi toate ideile pe care le aveţi cu privire la aceşti copii (cum sunt ei, cum se manifestă, care sunt nevoile lor etc.)

• Aventuri pe patru roți i-ar putea ajuta pe aceşti copii în felul următor: • Ocazia de a adânci relaţiile este mult mai mare decât într-un program săptămânal. Îi putem cunoaşte mai bine şi putem construi prietenii mai strânse cu ei. Copilul ar putea să privească apoi un membru al echipei ca fiind mentorul lui. Aşa că fiţi un membru bun! • Mulţi s-au familiarizat cu limbajul religios, dar nu au pătruns semnificaţia lui. Folosirea unui limbaj ilustrativ îi va ajuta să adâncească semnificaţia acestor lucruri. • Abordarea nouă din cadrul şcolii de vacanţă le va stimula interesul şi le va reaprinde entuziasmul. • Vor fi mai pregătiţi (de a lua decizia de a răspunde chemării lui Isus) decât copiii pentru care aceste informaţii sunt noi. Fără să facem presiuni asupra lor, trebuie să observăm dacă manifestă un interes deosebit în această privinţă şi să încercăm să-i ajutăm să trăiască în mod vizibil credinţa lor în Isus la şcoală, departe de casă sau de biserică.

A DOUA SESIUNE Şcolile biblice de vacanţă înseamnă lucru în echipă şi formarea de relaţii cu copiii în grupuri mici. Avem nevoie de abilitatea de a lucra împreună cu alţi lideri şi de a conduce grupe mici de copii. În această sesiune vom dezvolta aceste abilităţi. Lucrul în echipă • Accentuaţi aceste idei despre lucrul în echipă în cadrul unei şcoli de vacanţă: • Dăruirea şi atitudinea voastră este importantă. Trebuie să fiţi pregătiţi să puneţi deoparte interesele egoiste şi să vă dăruiţi copiilor şi lucrării. Aceasta înseamnă să lucrezi în echipă! • Trebuie să fiţi organizaţi! Fiţi bine pregătiţi, punctuali şi activi. Analizaţi programul pentru a şti tot timpul care este punctul următor. Dacă veţi lua parte la evenimentele de pe scenă, fiţi pregătiţi astfel încât să nu existe pauze între punctele din program. • Fiţi dispuşi să vă folosiţi talentul şi să impulsionaţi lucrurile. Asumaţi-vă riscurile şi fiţi pregătiţi pentru greşelile pe care le veţi face. S-ar putea să descoperiţi că aveţi calităţi despre care nu ştiaţi. Participaţi cu entuziasm la toate jocurile şi activităţile. • Staţi cu copiii. Încercaţi să aplanaţi

13

• •

orice neînţelegere fără a crea prea multă agitaţie. Instruiţi călăuzele să stea în apropierea sau în rândul copiilor neastâmpăraţi. De asemenea, învăţaţi-i să îşi concentreze atenţia asupra evenimentelor care au loc pe scenă, trăgând în acelaşi timp cu coada ochiului şi la ce se întâmplă în jur. Niciodată să nu staţi de vorbă deoparte, în timpul programului, cu un alt membru al echipei sau cu adulţii, în timp ce copiii sunt atenţi la ce se desfăşoară pe scenă. Fiţi pregătiţi să acceptaţi comentariile critice referitoare la eforturile dumneavoastră şi gata să învăţaţi din greşeli şi să vă îmbunătăţiţi rezultatele. Fiţi dumneavoastră înşivă! Nu încercaţi să imitaţi pe altcineva. Evitaţi glumele îndreptate la adresa altor membri ai echipei, căci vor ajunge la urechile copiilor.


Lucrul cu grupa de copii • Recapitulaţi punctele principale pe care trebuie să le ţineţi minte atunci când conduceţi un grup de copii. De exemplu: Dacă numărul copiilor şi spaţiul vă permit, începeţi întotdeauna prin a aşeza copiii într-un cerc pentru a-i putea vedea pe toţi. • Învăţaţi numele copiilor. Faceţi-vă timp să vorbiţi cu ei despre ceea ce îi interesează. Rugaţi-vă pentru ei. Dacă sunteţi călăuze, aveţi grijă de copiii din grupa dumneavoastră şi construiţi relaţii cu ei de-a lungul întregului program. Copiii din grupă reprezintă responsabilitatea dumneavoastră pastorală. • Asiguraţi-vă că toate lucrurile de care aveţi nevoie sunt aranjate într-o geantă/ cutie mare şi se află la îndemână. Verificaţi lucrul acesta în detaliu. • Ţineţi-i pe copii întotdeauna implicaţi în activităţi. Pregătiţi activităţi în plus pentru cei care ar ajunge mai devreme sau ar termina înaintea celorlalţi. • Fiţi întotdeauna pregătiţi pentru timpul special petrecut cu grupa. Planificaţi cu grijă. • Dacă aveţi nevoie de ajutor, cereţi-l!

• •

Instruiţi liderii să comunice cu călăuzele şi să le prezinte în linii mari activităţile care se vor desfăşura la staţiile lor şi unde vor avea nevoie de intervenţia (ajutorul) călăuzelor (împărţirea materialelor pentru lucru manual, alinierea copiilor pentru jocuri, servirea gustării etc.) Conduceţi grupa cu fermitate, încredere şi entuziasm. În cazul în care unii dintre copii nu vor să participe la anumite activităţi, nu-i forţaţi. Daţi-le timp pentru a se obişnui cu ideea. Fiţi atenţi la copiii timizi, tăcuţi şi încurajaţi-i prietenos să ia parte la activităţi. Dacă ezită, nu faceţi presiuni asupra lor. Acordaţi-le timp pentru a câştiga încredere. Apreciaţi lucrurile bine făcute, efortul şi comportamentul pozitiv. Aceasta va ajuta la întărirea aspectelor pozitive. Fiţi siguri că terminaţi activitatea cu grupa la timp şi că-i aduceţi înapoi pe copii fără întârziere, chiar dacă nu au terminat totul, ca să nu existe întârzieri în programul general. Dacă este posibil, menţineţi legătura cu copiii contactându-i şi comunicând prietenos după ce se încheie programul.

Publicitate • Gândiţi-vă cărei categorie de copii vă adresaţi: • Copiii din biserică • Copiii care participă de obicei la şcoli de vacanţă • Copiii (şi părinţii) care folosesc clădirea dumneavoastră pentru alte activităţi • Copiii care sunt prieteni /colegi cu copiii din biserică • Copiii care locuiesc în vecinătatea locaţiei în care vă desfăşuraţi activitatea Toate aceste categorii pot fi abordate cu invitaţii din partea prietenilor lor sau a liderilor. Pot fi afişate postere cu evenimentul în perimetrul clădirii sau în alte locaţii strategice, de la care aţi obţinut permisiunea. Dacă desfăşuraţi şcoala de vacanţă chiar la începutul vacanţei elevilor, locul cheie unde puteţi aborda şi alţi copii este şcoala. Pe termen lung, căutaţi să dezvoltaţi o relaţie bună cu şcolile locale. Foarte puţini copii vor veni la program datorită unui poster, dar ele sunt valoroase pentru a reîmprospăta memoria. Gândiţi-vă bine unde le veţi afişa. Care este zona cea mai circulată din cartierul dumneavoastră? Acolo oamenii vor citi orice şi nu vor trece pe lângă – spre exemplu, poarta şcolii, staţie de autobuz, policlinică, loc de joacă, parc, parcarea unui supermarket sau restaurant.

14


Ar fi de folos dacă, alături de fluturaşul informativ, veţi plasa şi un formular de înscriere, pentru ca oamenii să se poată înscrie din timp. Aceasta nu numai că va evita formarea unor cozi în prima zi, dar vă va ajuta să planificaţi cu grijă în cazul în care vor fi mai multe persoane decât v-aţi fi aşteptat. Dacă veţi colabora cu şcolile, unele dintre acestea vor dori să aveţi o cutie în care să poată fi strânse formularele pe care le puteţi ridica mai târziu. Aceasta îi va scuti pe părinţi de grija de a trimite formularul prin poştă sau de a-l înmâna personal. O altă modalitate de a înscrie din timp copiii este varianta on-line. Puneți la dispoziția părinților o adresă de mail sau un cont de facebook unde să își poată înscrie copiii. În felul acesta veți avea o evidență cât mai aproape de realitate a numărului de copii participanți și nu veți avea surprize în prima zi de școală de vacanță. Puteţi folosi beneficiile internetului – creând şi promovând un eveniment pe facebook pentru şcoala de vacanţă. În cele din urmă luaţi legătura cu mass-media locală. Publicitatea avansată este de folos. O fotografie şi un articol în timpul sau după ce se încheie săptămâna, vor scoate în evidenţă biserica dumneavoastră şi vor veni în întâmpinarea unor probleme ce vor urma! Nu uitaţi să faceţi publicitate şi în cursul săptămânii, de exemplu, pentru evenimentul ce priveşte familia.

Scrisoare către părinţi Dragă părinte/tutore,

Antetul/Adresa bisericii Număr de telefon Data

Aţi dori ca fiul/fiica dumneavoastră să se înscrie la programul special al școlii de vacanță Aventuri pe patru roți? Din (ziua şi data) până în (ziua şi data), (numele bisericii sau al organizaţiei) organizează o săptămână de şcoală de vacanţă cu titlul Aventuri pe patru roți. Programul este destinat copiilor cu vârste între 4 şi 12 ani şi va avea loc în fiecare zi de la (ora) la (ora). Participarea este liberă (sau menţionaţi costul şi ce va acoperi, spre exemplu gustările, chiria sălii). Aventuri pe patru roți este un program dinamic ce cuprinde scenete, curiozităţi, jocuri. În cadrul lui, copiii vor avea posibilitatea de a-şi demonstra abilităţile practice, vor urmări scenete, vor învăţa cântece şi vor asculta povestiri biblice. Mai mult, vor avea parte de...... (adăugaţi alte detalii pe care le doriţi, detalii despre evenimente din program). Dacă doriţi ca fiul/fiica dvs. să participe la această şcoală de vacanţă, vă rugăm să completaţi formularul inclus şi să ni-l expediaţi până cel târziu la (data). Spaţiul este limitat şi locurile vor fi repartizate în funcţie de sosirea solicitărilor. Vă vom confirma dacă fiul/fiica dvs. a fost înscris/ă. Aşteptăm cu bucurie participarea lui/ei la Aventuri pe patru roți.

15


Numele dvs., Coordonatorul programului Aventuri pe patru roți .................................................... ....................................................

Formular de înscriere

Formular de înscriere pentru programul Aventuri pe patru roți

Vă rugăm returnaţi formularul la ………………………………………………….......... tel. ………………………………. Numele copilului……………………....…………………………………………………… Sexul: M / F, Data naşterii...................................................................................... Adresa………………………………………………………………..................………… .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. Numărul de telefon la care puteţi fi contactat pe durata desfăşurării şcolii de vacanţă…………………………………………. Detalii cu privire la probleme de sănătate sau alergii ale copilului .………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………............................................................. .................................................................……………………………………………… Copilul va pleca de la şcoala de vacanţă: singur/însoţit de ………………………… ……........................................................................................................................... .................................................................................................................................. Declar că datele de mai sus sunt corecte. Semnătura părintelui/tutorelui ………………………………………………...….......... Numele…………………………………………………………………………………….

16


Înscrierea

Este esenţial să existe un sistem de înscriere organizat, care să asigure supravegherea copiilor în timpul programului şi luarea lor în grija părintelui sau a altei persoane la sfârşitul acestuia.

Pentru cei deja înscrişi Repartizaţi-i în grupa corespunzătoare vârstei lor. Pregătiţi ecusoanele şi aşezaţi-le pe masă grupate pe grupe de vârstă, iar în cadrul aceleiaşi grupe - aranjaţi ecusoanele în ordinea alfabetică a numelui de familie. Pregătiţi patru mese, câte una pentru fiecare grupă de copii, pentru a evita îmbulzeala. Stabiliţi un mod eficient de înregistrare a datelor, care să dea posibilitatea de a avea acces la fişa fiecărui copil, mai ales în cazul celor cu probleme specifice. Acest fapt este deosebit de important, în special în caz de urgenţă. O sugestie ar putea fi ca pentru fiecare grupă de vârstă din cele cinci să pregătiţi o cutie marcată cu numele grupei respective, în care să păstraţi în ordine alfabetică formularele de înscriere. De asemenea, puteţi utiliza calculatorul pentru a alcătui un registru în care să treceţi în ordine alfabetică numele copiilor şi grupele de vârstă. Registrul constituie o bază de date ce poate oferi rapid informaţii despre participanţi în caz de urgenţă. Această bază de date poate fi folosită şi pentru acordarea premiilor ori pentru expedierea invitaţiilor la şcoala de vacanţă din anul următor. Înmânaţi ecusoanele pentru o anumită categorie de vârstă călăuzei responsabile cu supravegherea acestor copii. La sosirea copilului, acesta va fi întâmpinat de un membru al echipei care îl va întreba vârsta şi îl va direcţiona spre călăuza responsabilă de participanţii de vârsta lui. Călăuza va verifica dacă numele copilului se regăseşte în cutia cu formularele de înscriere ori în registru, după care îi va da ecusonul cu numele său şi îl va direcţiona spre spaţiul prestabilit pentru grupa sa, în cadrul sălii în care va avea loc sesiunea de deschidere. Este necesar ca în sală o altă călăuză, responsabilă cu aceeaşi categorie de vârstă, să asigure supravegherea copiilor până la finalizarea timpului de înscriere.

17

Sugestie:

Înainte de sosirea copiilor, împărţiţi sala mare în patru “cadrane” folosind bandă adezivă colorată şi alocaţi un spaţiu fiecărei grupe de vârstă. Puteţi marca aceste locuri creând pancarte cu numele grupelor sau lipind pe peretele de lângă locul respectiv un afiş cu grupa corespunzătoare. Pe măsură ce copiii vin în sală, călăuzele responsabile cu supravegherea lor pot face ca timpul până la începerea programului să fie folosit pentru cunoaşterea copiilor. Se pot organiza mici jocuri de cunoaştere (dacă există posibilitatea, aranjaţi copiii din cadrul fiecărei grupe în cerc până se dă startul deschiderii). În acest fel se evită plictiseala copiilor care au ajuns mai devreme şi se pot menţine mai uşor liniştea şi ordinea în sala mare, copiii fiind prinşi în aceste activităţi.


Pentru copiii care nu sunt înscrişi Călăuza responsabilă cu grupa de vârstă din care face parte un copil neînscris se va asigura că adultul care răspunde de respectivul copil completează şi semnează formularul de înscriere şi de consimţire. Apoi va înmâna copilului un ecuson cu numele lui şi îl va conduce spre locul în care se află ceilalţi participanţi de vârsta lui. Dacă nu mai puteţi admite participanţi pentru că numărul celor deja înscrişi acoperă toate locurile disponibile, nu expediaţi acasă copiii care nu s-au înscris mai devreme, înainte de a verifica dacă vreunul din copiii înscrişi nu a mai venit. Ca măsură de siguranţă daţi fiecărui părinte/tutore câte un cartonaş cu numele copilului şi grupa din care face parte. La sfârşitul programului, copilul va fi încredinţat persoanei pe baza acestui cartonaş.

În timpul săptămânii La începutul programului, în fiecare zi este important ca fiecare copil să fie înscris în şcoala de vacanţă şi să i se dea adultului care va veni să îl ia „cartonaşul de încredinţare”. Menţionaţi părinţilor că este în interesul siguranţei copilului să prezinte cartonaşul înainte de a lua copilul în grijă.

Decoruri: Faceți puțină muncă de cercetare pentru a decora fiecare sală în funcție de specificul stației al cărei nume îl poartă. Găsiți împreună cu echipa dvs. idei creative de decor. Vă puteți folosi de polistiren, acuarele, videopreoiector, diverse obiecte etc. Deoarece sceneta va avea loc în sala mare, aceasta va fi decorată zilnic, în funcţie de indicaţiile scenice.

MODUL DE DESFĂŞURARE A SESIUNILOR DE DESCHIDERE ŞI ÎNCHIDERE A. Înscrierea copiilor: 9:00 – 9:20

Timpul de deschidere al fiecărei zile (9:2010:00), respectiv momentul în care toate grupele de copii sunt împreună în sala mare, ar trebui să cuprindă următoarele puncte: • Bun venit • Rugăciune (Puteţi rosti rugăciunea Tatăl nostru.) • Pentru ceremonia de deschidere, puteţi crea un cadru festiv, vesel şi solemn în acelaşi timp (discutaţi cu echipa dumneavoastră despre cum puteţi realiza aceasta). • Cântece (Alegeţi cântece cunoscute şi desemnaţi un imn al şcolii de vacanţă. Învăţaţi-l împreună cu copiii. )

• În prima zi, faceţi o scurtă prezentare a programului Aventuri pe patru roți precum şi a fiecărei grupe de copii şi a călăuzelor lor. • Curiozităţi şi/sau vizionare filmuleţ despre subiectul zilei • Sceneta • Deplasarea copiilor spre staţiile programate fiecărei grupe în parte. Afişaţi o hartă cu locaţiile staţiilor chiar la intrarea în biserică/clădire. De asemenea, amplasaţi la fiecare staţie, în hol şi în sala mare planificarea grupelor de copii pe staţii şi timpul alocat activităţilor.

18


B. Închiderea sesiunilor (12:10-12:30) copiii revin de la staţii şi sunt din nou împreună. Acest timp ar trebui să cuprindă următoarele momente: • Intrarea grupelor de copii în sală. Ca fundal sonor pentru acest moment puteţi folosi o melodie care vi se pare potrivită • Cântece • Invitarea uneia dintre grupele de copii în faţă pentru a împărtăşi ce au făcut / învăţat la staţii (Pot spune împreună versetul de memorat, iar liderul staţiei la care au participat le poate adresa două-

trei întrebări în legătură cu povestirea, semnificaţia lucrului manual etc.) • Rugăciune În fiecare zi invitaţi în faţă o altă grupă de copii. Tot în cadrul timpului de închidere a sesiunii, dacă dispuneţi de timp, puteţi organiza o competiţie distractivă şi scurtă între câţiva dintre membrii grupei care a venit în faţă (de exemplu, aruncarea la ţintă, etc.) Premiaţi câştigătorul!

Informaţii legislative Deşi în legea română nu există instrucţiuni specifice de procedură privind organizarea cluburilor biblice de vacanţă, dorim să subliniem acele aspecte legale care sunt relevante şi de asemenea să atragem atenţia asupra faptului că, în calitate de creştini, suntem datori să urmărim binele şi siguranţa copiilor cu care lucrăm, dincolo de cerinţele legale în vigoare. În această ordine de idei, sfătuim ca, în funcţie de modul de organizare a programului (şcoală de vacanţă, club biblic, tabără, întâlniri săptămânale etc.) să vă asiguraţi că aţi parcurs un minim de paşi pentru siguranţa copiilor care vor participa. Unul din aspectele cele mai importante legate de organizare este să vă asiguraţi de faptul că niciunul dintre adulţii care vor veni în contact cu copiii pe parcursul programului nu are antecedente de comportament violent şi că nu a fost condamnat de vreun tribunal sau acuzat pentru agresiuni împotriva copiilor. Lipsa acestui demers poate duce la acuzaţii de neglijenţă împotriva organizatorului, în cazul în care un copil pretinde că a fost vătămat pe parcursul programului de către unul din voluntari sau angajaţi. Deşi pentru mulţi pare exagerat, vă sfătuim să cereţi fiecăreia dintre persoanele care vor veni în contact cu copiii să prezinte un Certificat de Cazier, eliberat de poliţie. Chiar dacă dvs., ca organizator puteţi garanta pentru trecutul celor cu care lucraţi, organele de anchetă (în cazul unui eveniment nedorit) nu vor lua în considerare acest fapt. Pentru personalul angajat de către organizator în scopul organizării de activităţi educative pentru copii, angajatorul poate cere încă de la încheierea contractului de muncă semnarea unei clauze de confidenţialitate şi prezentarea Certificatului de Cazier judiciar. În cazul în care persoanele implicate în organizare sunt voluntari, situaţia este reglementată de legea voluntariatului. Conform legii amintite, orice persoană care doreşte să devină voluntar în cadrul unor proiecte organizate de persoane juridice de drept public sau privat, fără scop lucrativ, trebuie să îndeplinească anumite condiţii. Aceste condiţii sunt: existenţa consimţământului liber exprimat (scris), implicarea activă în viaţa comunităţii, prezentarea cazierului la zi, examenele medicale la zi, precum şi angajamentul scris de a păstra confidenţialitatea informaţiilor la care are acces în cadrul activităţii de voluntariat. Modelul următor poate fi adaptat în funcţie de situaţie. Sugerăm ca fiecare membru al echipei să ofere numele unei persoane sau organizaţii,

19


precum şi modalitatea de contactare a acesteia pentru a putea obţine detalii despre personalitatea voluntarului, capacitatea de a lucra cu copiii şi în echipă. Este esenţial ca toate aceste acte şi informaţii despre voluntari să rămână confidenţiale.

CONTRACT DE VOLUNTARIAT

Încheiat astăzi ........................................... Între…………………………………..în calitate de ……………………………………………, în cadrul organizaţiei…………………………………….. şi între……………………………………………………………………, în calitate de voluntar, domiciliat în…………………………………………………………………… …………………………………………………………………….., posesor al CI seria………, nr…………………., eliberat de ……………………………….la data de ……………………………. . Ca voluntar, cunosc şi respect principiile şi politica organizaţiei ...............………………… ………………………………………..................................................................................... În conformitate cu acestea, îmi asum anumite responsabilităţi, în funcţie de specificul programului şi mă angajez ca munca pe care o voi desfăşura să fie la nivel profesional. Voi răspunde de ceea ce fac, ţinând cont de cerinţele şi standardele impuse. Înţeleg că am obligaţii referitoare la munca depusă de mine, faţă de cei care coordonează această activitate, faţă de colegi şi faţă de aceia pentru care depun această muncă. Voi păstra secretul în tot ceea ce trebuie să fie confidenţial. Voi păstra confidenţialitatea informaţiilor la care am acces cu privire la minori şi după ce nu voi mai fi voluntar. Înţeleg prin voluntar că voi lucra fără a primi vreo compensaţie bănească. Mă angajez să îmi respect programarea zilelor şi a orelor de lucru. Declar pe proprie răspundere că nu am şi nu am avut vreodată un comportament violent faţă de alte persoane, că nu sunt şi nu am fost diagnosticat ca suferind de vreo boală psihică şi că nu urmez nici un fel de tratament în acest sens. Declar că nu am fost niciodată acuzat, cercetat sau condamnat pentru acte de agresiune sau violenţă. Mă angajez să prezint Certificatul de cazier judiciar şi fişa medicală înainte de începerea activităţii. Mă angajez să fiu voluntar pentru perioada ……………………………… Organizaţia

Voluntar

20


Sugestii de activităţi ce se pot desfăşura după cele cinci zile de şcoală de vacanţă Iată două posibilităţi, fie pentru o dimineaţă de sâmbătă, fie pentru un eveniment în biserică pentru toate vârstele, pentru părinţi, copii, membri ai familiei şi prieteni ai copiilor. Scopul este de a explica părinţilor ce au învăţat copiii, de a le câştiga sprijinul şi de a-i încuraja pe copii să continue să descopere cât mai multe lucruri despre Dumnezeu. Trimiteţi-le acasă un anunţ prin copii în ziua de miercuri sau joi a şcolii de vacanţă, pentru a-i invita pe părinţi, membri ai familiei şi pe prieteni. În fiecare din zilele următoare încurajaţi-i pe copii să vină cu familia şi cu prietenii la acest eveniment. Activităţi pentru întreaga familie Pentru a încheia într-un mod cât mai plăcut şcoala de vacanţă, sugerăm să organizaţi un eveniment pentru întreaga familie în ziua de sâmbătă. Ideal ar fi ca locul desfăşurării acţiunii să fie un teren de sport, un spaţiu verde într-un parc etc. Sugestii pentru acest timp al familiei: • se pot organiza competiţii şi jocuri pentru familii şi între familii • se pot servi gustări şi sucuri • este un timp favorabil socializării, părinţii copiilor din biserică pot cunoaşte şi interacţiona cu părinţii copiilor care nu frecventează în mod constant programele bisericii • discutaţi cu membrii echipei dumneavoastră despre activităţile care sunt cele mai potrivite contextului şi oraşului în care vă aflaţi şi pe care le puteţi organiza în aceste ore. Pentru jocuri - puteţi să le folosiţi pe acelea care au fost cele mai îndrăgite de copii pe parcursul şcolii de vacanţă. Alte idei de jocuri pentru familie: “Roaba” – părintele ţine copilul de picioare, iar acesta merge în mâini. “Volei cu baloane” – organizaţi echipe de volei, la care să participe atât copiii cât şi părinţii. În loc de mingi, folosiţi baloane. Dacă este foarte cald afară, puteţi umple baloanele cu apă. “Cursa în trei picioare” – participanţii vor fi împărţiţi în echipe, iar în cadrul aceleiaşi echipe se aşează doi câte doi şi vor avea legate picioarele astfel: piciorul drept al celui din stânga va fi legat de piciorul stâng al celui din dreapta. La semnalul “start” vor alerga câte doi jucători din fiecare echipă – jucători ce se vor coordona foarte bine, deoarece au împreună doar ,,trei” picioare. “Cursa în saci” – fiecare persoană va “alerga” – va sări - cu picioarele într-un sac de rafie. Este o competiţie între echipe. Dacă timpul este ploios şi nu permite organizarea acestei întâlniri afară, pe un teren de sport, evenimentul se poate desfăşura în locul unde a avut loc şcoala de vacanţă sau în altă locaţie. Organizaţi activităţi pentru două ore şi pregătiţi gustări pentru toţi participanţii. Începeţi cu câteva din jocurile folosite în timpul săptămânii. Folosiţi jocurile care le-au plăcut cel mai mult copiilor: un joc plin de viaţă pentru copii, altul la care să participe şi membrii echipei şi apoi un altul la care să poată participa şi părinţii alături de copiii lor. Explicaţi cum aţi folosit aceste activităţi în cadrul programului.

21


• Cântec Toţi copiii şi liderii vin în faţă şi cântă ceea ce au învăţat în timpul săptămânii. Asiguraţi-vă că toţi adulţii pot vedea cuvintele proiectate. • Invitat special Puteţi invita un polițist, șofer profesionist, dealer de mașini din oraşul dumneavoatră care să le prezinte copiilor un aspect interesant legat de unele aspecte din lecțiile prezentate sau vizionaţi împreună un documentar despre una dintre temele studiate pe parcursul zilelor de şcoală de vacanţă. • Povestirea biblică Unul dintre lideri va face o recapitulare cu ajutorul copiilor a lecţiilor predate în cursul săptămânii. • Concluzie Explicaţi cum părinţii îşi pot încuraja copiii să Îl descopere pe Dumnezeu în fiecare zi în vieţile lor şi încurajaţi-i pe părinţi să îi aducă pe copii la programele de şcoală duminicală organizate de biserica dumneavoastră. Invitaţi-i pe toţi să rămână pentru gustări. Întâlnire pentru toate vârstele • Bun venit Explicaţi că această întâlnire este o concluzie/ o aducere aminte a programului Aventuri pe patru roți. • Rugăciune Spuneţi o rugăciune plină de entuziasm şi mulţumire. Sceneta Puteţi face un rezumat al celor mai importante scene din timpul şcolii de vacanţă sau puteţi scrie o continuare a scenetei folosind evenimentele din timpul săptămânii. • Povestirea biblică Unul din lideri va face, cu ajutorul copiilor, o recapitulare a lecţiilor predate în timpul programului. • Cântec Chemaţi-i pe copii în faţă pentru a cânta imnul şcolii de vacanţă, cel mai îndrăgit cântec pe parcursul celor cinci zile. Asiguraţi-vă că toţi pot vedea cuvintele. • Concluzie Recapitulaţi punctele principale pe care le-aţi abordat în cadrul

programului Aventuri pe patru roți. Proiectaţi pe ecran ideile de bază. • Cântec Invitaţi-i din nou pe toţi să cânte un cântec învăţat la școala de vacanță . Puteţi introduce şi alte cântece. • Rugăciune

22

Observaţie: puteţi organiza acest eveniment la o săptămână de la terminarea şcolii de vacanţă sau la sfârşitul vacanţei de vară, înainte de reînceperea şcolii duminicale, invitând copiii care au participat la Aventuri pe patru roți şi familiile acestora la un timp de aducere aminte. Vă puteţi desfăşura activităţile în locul în care a avut loc şcoala de vacanţă.

În timp ce copiii se află încă în faţă, încheiaţi cu rugăciune. Invitaţi-i pe copii să participe la programele ulterioare organizate pentru ei.


Cum să adaptaţi Aventuri pe patru roți la spaţiul, copiii şi învăţătorii dumneavoastră? Ce să fac dacă... ? Mai jos aveţi prezentate câteva idei despre modul în care puteţi adapta programul şcolii de vacanţă dacă: Biserica dumneavoastră este mai mică, iar copiii nu sunt atât de numeroşi pentru a-i putea împărţi în patru categorii de vârstă. Ce este de făcut? • Dacă numărul copiilor pe care preconizaţi să îi aveţi la club nu depăşeşte 70, îi puteţi împărţi în 3 categorii de vârstă, respectiv 4-6, 7-9, 10-12 ani, iar programul îl veţi diviza în 4 staţii: S1- experimentare – povestire S2 - lucru manual – discuții S3- jocuri - memorarea versetului S4- memorarea versetului - acțiune • Astfel, toate grupele de copii vor participa în aceeaşi zi la toate activităţile, rotindu-se în ceea ce priveşte staţiile, cu precizarea că fiecare dintre stații va beneficia la un moment dat de o pauză. • În cazul în care nu dispuneți de suficiente săli, puteți reorganiza stațiile și timpul, astfel încât ele să se sincronizeze perfect (2 stații a câte 45 de minute fiecare).

23

Biserica nu a putut finanţa în întregime programul Aventuri pe patru roți • Puteţi introduce o taxă de participare pentru fiecare copil. Asiguraţi-vă că această taxă este accesibilă oricui şi nu constituie un impediment pentru participarea doritorilor. Nu uitaţi să specificaţi costul participării pe invitaţie. • Puteţi organiza o campanie de strângere de fonduri înainte de începerea programului. Constituiţi o echipă în acest sens. • Puteţi organiza o strângere de fonduri în ultima zi a şcolii de vacanţă. Anunţaţi copiii din timp despre intenţia dumneavoastră.


ZIUA 1

SETEAZĂ-ȚI GPS-UL Lecția: Chemarea lui Petru de a-L urma pe Isus. Text biblic: Matei 4:18-22 Verset de memorat: ,,Isus a zis: Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine.” (Ioan 14:6)

Scopul lecției: Copiii să aleagă drumul cel bun, Viața alături de Mântuitorul este o să Îl urmeze pe Isus. călătorie minunată... dacă ajungem să ne urnim din loc. Să îți setezi direcția Tema cadru: Pregătește-te de drum. valorilor în funcție de învățăturile lui Isus Hristos și să le urmezi fără să bați Semnul zilei: GPS vreodată în retragere sunt provocări la care fiecare dintre noi va trebui să răspundă mai devreme sau mai târziu... Nu e prematur pentru copii să se așeze pe un drum, să-L aleagă pe Isus Hristos și să se țină de El. Oricum sunt pe un drum... Ce bine ar fi să fie drumul bun!... Invitația pe care le-o vom lansa astăzi este aceea de a-L urma pe Isus Hristos, “calea, adevărul și viața”. Petru, Andrei, Iacov și Ioan au răspuns chemării Învățătorului prin gesturi pline de semnificație: “îndată au lăsat mrejele și au mers după El”. Copiii pot face la fel. Deschidere: Fiind prima zi a săptămânii de școală de vacanță, trebuie să îi familiarizăm pe copii cu tema, cu decorul, cu echipele, cu responsabilii, cu regulile de comportament și cu programul zilnic. Propunem să introducem aceste aspecte printr-un personaj haios, dinamic, spontan și interactiv: un organizator de curse, fost pilot. Așadar, intră organizatorul de curse, mirânduse cât de mulți piloți (copii) au răspuns apelului său pentru cursa din această săptămână. Le povestește puțin copiilor despre experiența lui în domeniul raliurilor, făcându-le o demonstrație printr-o mașină cu telecomandă (cereți-i acestui prezentator să exerseze din timp traseul pe care îl va parcurge mașina cu telecomandă). Pilotul le va vorbi apoi copiilor despre cursa pe care a pregătit-o pentru această săptămână. E o cursă dedicată piloților fără experiență pe care vrea să îi inițieze în tainele condusului. Îi întreabă apoi pe copii din ce echipe fac parte (copiii vor răspunde uitându-se la ecusoane)

și le explică regulamentul: - fiecare pilot trebuie să ajungă la timp pentru a participa la cursă (9:20), altfel pierd startul - în fiecare dimineață piloții se legitimează (își iau ecusoanele) - fiecare echipă are câțiva coordonatori (călăuzele) care trebuie urmăriți și ascultați cu atenție (prezintă călăuzele) - în fiecare zi raliul se finalizează cu desemnarea unei echipe câștigătoare ai cărei piloți vor putea participa la câteva concursuri. Piloții care au abandonat cursa pe parcurs (nu au participat la activități) nu pot participa la aceste concursuri, chiar dacă fac parte din echipa câștigătoare a zilei. - coechipierii trebuie să se ajute între ei, să vorbească frumos unii cu alții, iar eventualele probleme să le comunice coordonatorului. După explicarea regulamentului, pilotul îi invită pe copii să asculte muzica pe care el o fredonează în mașină (sau care merge la radioul din mașina lui). În acest moment începe timpul de laudă și închinare. După scenetă, pilotul poate aduce în fața

24


ZIUA 2

ALIMENTEAZĂ CORECT Lecția: Ispitirea lui Isus. Text biblic: Matei 4:1-11 Verset de memorat: “Strâng Cuvântul Tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva Ta.” Psalmul 119:11 Scopul lecției: Copiii să își umple mintea și inima cu lucruri bune, cu învățăturile lui Dumnezeu.

“Niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere.” Cuvântul lui Dumnezeu este cea mai puternică Tema cadru: Fă-ți plinul. resursă în vremuri de criză, de tentații, de îndoieli. El ne întărește, ne mângâie, Semnul zilei: Benzinărie ne dă direcție, ne eliberează și ne ridică din cenușă atunci când nimic nu pare să mai poată reprezenta o soluție. Dacă Isus Hristos Însuși a fost ispitit de Diavolul, cu atât mai mult mult noi și copiii noștri vom fi ademeniți de cel rău. Cum vrem să-i răspundă? Scopul nostru este să-i echipăm cu Cuvântul lui Dumnezeu pentru a fi gata în orice împrejurare să ia decizii înțelepte. O minte absorbită de Cuvântul lui Dumnezeu și de învățăturile Sale, va acționa în consecință... O minte împărțită... la fel. Astăzi, copiii vor fi motivați la aplecare spre Cuvânt. Susțineți-i! Deschidere: Pilotul intră în scenă murdar de motorină (încercați să îl faceți să miroase cât mai tare a combustibil), explicându-le copiilor că a alimentat greșit și până ce a ajuns aici a tot încercat să extragă combustibilul din rezervorul mașinii. Pilotul va trece apoi la

asocierea cu alimentarea omului cu Cuvântul lui Dumnezeu, pentru viața sa spirituală, va compara inima omului cu rezervorul pentru benzină, care trebuie alimentat zilnic. Şi în această zi partea de deschidere va fi completată cu rugăciune, cântec și scenetă.

STAȚIA SERVICE AUTO Experimentare preșcolari Sentimente pozitive: rezistență, putere, încredere Sentimente negative: teamă, abandon, descurajare

34


ZIUA2 Materiale necesare: • 5 Canistre de plastic • Apă în flacoane de 2 l

• Pâlnii • 5 Mingi de spumă (burete)

Activitate: Așezați canistrele goale pe o masă în fața copiilor. Invitați câțiva copii să încerce să le doboare, de la o distanță de 1,5-2 m, cu ajutorul mingilor. În mod normal, aceasta nu ar trebui să reprezinte o sarcină dificilă pentru copii. După aceea, în fața copiilor, umpleți canistrele cu apă (folosiți pâlnii și apă deja procurată). Invitați din nou câțiva copii să răstoarne canistrele, în aceeași manieră (de la o distanță de 1,5m cu o minge de burete). De această dată, canistrele ar trebui să rămână în picioare, datorită greutății lor. La fel ca și aceste canistre, atunci când noi cunoaștem Biblia și știm ce ne învață ea, vom fi foarte greu de doborât de ispitele cu care Diavolul vine la noi, dar când nu cunoaștem Biblia, suntem ținte sigure. Haideți să vedem despre cine este vorba în povestirea de azi și cum a fost ,,canistra” personajului: goală sau plină? A căzut sau a rămas în picioare?

Întrebări de legătură: • Când a fost mai ușor să răsturnați canistrele? • De ce nu ați reușit să faceți acest lucru a doua oară?

Experimentare școlari Chemați în față 10 voluntari. Împărțiți-i în două echipe: echipa A va deține canistrele, iar echipa B le va lovi. Așezați echipele față în față (copilul 1 din echipa A îl va avea în față pe copilul 1 din echipa B, copilul 2 din echipa A îl va avea în față pe copilul 2 din echipa B ș.a.m.d.), iar canistrele goale, pe niște mese, între cele două echipe. Dați fiecărui copil din echipa B câte o minge. La semnalul dvs. membrii echipei B, vor trebui să arunce cu mingile spre canistre de la o distanță de 1,5 m. Pentru fiecare canistră răsturnată au un punct. Pentru fiecare canistră rămasă în picioare echipa A are un punct. După ce echipa B a aruncat cu mingile, cereți-le să și le recupereze, timp în care echipa A primește pâlnii și flacoane cu apă pe care trebuie să le răstoarne în canistre. Puneți din nou canistrele pe mese și invitați iarăși echipa B să le răstoarne în aceeași manieră (aruncând mingile de la 1,5 m). Misiunea lor va fi mult mai dificilă, pentru că de această dată canistrele sunt pline. Punctajul se socotește la fel ca în prima rundă.

35

Materiale necesare: • 5 Canistre de plastic • Apă în flacoane de 2 l • Pâlnii • 5 Mingi de spumă (burete)

Întrebări de legătură: • Echipa B, când a fost mai ușor să răsturnați canistrele: prima sau a doua oară? De ce? • Echipa A, ce ați simțit prima oară? Dar a doua oară?


ZIUA2 V-ați simțit victorioși deoarece canistrele voastre pline au putut face față loviturilor mingilor. La fel ca și aceste canistre, atunci când noi cunoaștem Biblia și știm ce ne învață ea, vom fi foarte greu de doborât de ispitele cu care Diavolul vine la noi, dar când nu cunoaștem Biblia, suntem ținte sigure. Haideți să vedem în ce fel a fost țintit personajul din povestirea de astăzi și ce fel de ,,canistră” a avut: goală sau plină? A căzut sau a rămas în picioare?

Povestire preșcolari Timp necesar: 15 minute

Materiale necesare: • Câteva bucăți mai lungi de sârmă plușată • Imaginile de la pagina 106, printate pe carton și colorate • Mărgele de tot felul care să încapă pe sârma plușată

În timp ce veți povesti această întâmplare biblică, veți modela din sârmă plușată câteva elemente din text pentru a-i ajuta pe copii să vizualizeze cele relatate. Exersați această metodă acasă pentru a fi sigur că vă puteți sincroniza cu povestirea. Tineți bucata de sârmă în mână. Începeți să modelați cifra 4, pe 0 să îl aveți pregătit de dinainte. Înainte să Își înceapă lucrarea pe pământ, Domnul Isus a fost dus în pustie. Acolo, El a postit. Nu a mâncat nimic timp de 40 de zile și 40 de nopți. (Arătați copiilor numărul 40 din sârmă și puneți-l undeva la vedere. Luați apoi o altă sârmă). După tot acest timp Isus a flămânzit. Cu siguranță ar fi vrut să mănânce ceva. S-au auzit pași prin apropiere și în fața Lui a apărut satan. Acesta știa că Isus este flămând. Așa că L-a provocat, L-a ispitit spunându-I: „Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca aceste pietre din jurul tău să se transforme în pâini!”(Modelați din sârmă o pâine și arătați-o copiilor.) Isus era Fiul lui Dumnezeu, ar fi putut să dea o asemenea poruncă. Cu siguranță ar fi putut mânca multe pâini deodată pentru că era flămând. Dar Isus nu S-a lăsat provocat, El i-a răspuns lui Satan: „Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice Cuvânt care iese din

gura lui Dumnezeu!” (Lipiți undeva la vedere, pâinea din sârmă, iar lângă ea imaginea de Biblie. Luați apoi altă sârmă.) Satan s-a gândit la o nouă provocare. În Ierusalim era Templul. (Modelați din sârmă o clădire, un fel de cetate și arătați-o copiilor.) Templul era o clădire foarte înaltă. Satan L-a dus pe Isus în Ierusalim și L-a urcat pe marginea acoperișului, apoi I-a șoptit la ureche: „Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos de la această înălțime. Doar este scris că Dumnezeu va porunci îngerilor Săi să te păzească!” Isus era Fiul lui Dumnezeu. Cu siguranță mulți îngeri ar fi venit să Îl ajute. Dar Isus nu a ascultat provocarea lui Satan, ci i-a răspuns: „Să nu ispitești pe Domnul Dumnezeu tău!” (Lipiți undeva la vedere clădirea din sârmă, iar lângă ea semnul STOP. Luați apoi o altă sârmă.) Pe sârma plușată introduceți pe rând câteva mărgele, în timp ce povestiți, astfel încât copiii să vadă că faceți acest lucru. Satan a mai făcut o nouă încercare să Îl ispitească, să Îl provoace pe Isus să facă ceva rău. Diavolul L-a dus pe Isus pe un munte foarte înalt. De acolo se vedea până departe... Se puteau zări cetăți frumoase, oameni, bogății, corăbii care pluteau pe mare. Priveliștea era foarte frumoasă. Satan a zâmbit și I-a spus: „Privește spre toate aceste lucruri frumoase și strălucitoare! Toate ți le voi da ție, dar cu o condiție. Aruncă-Te cu fața la pământ înainte mea și închină-Te mie!” (Arătați copiilor sârma plușată plină de mărgele.) Nici de data aceasta Isus nu a greșit. Foarte hotărât, El a răspuns: „Pleacă, Satano! În Biblie scrie: „Domnului, Dumnezeului tău să Te închini și numai Lui să Îi slujești!” (Lipiți undeva la vedere sârma plușată plină de mărgele, iar

36


ZIUA 3

CU OCHII ÎN PATRU Lecția: Tânărul bogat Text biblic: Matei 19:16-26 Verset de memorat: “Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. ...Nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona”. (Matei 6:24)

Scopul lecției: Copiii să se ferească de Tânărul bogat e omul care ne pune tentațiile care vor să îi îndepărteze de pe gânduri... Conștiincios în păzirea Dumnezeu. poruncilor lui Dumnezeu, căutător al Împărăției și plin de recunoștință față de Tema cadru: Fii atent la pericole! Respectă Mântuitorul (Îl numește “Învățătorule”). semnele de circulație! Totuși, nu se califică pentru viața veșnică. “Cine poate atunci să fie Semnul zilei: Semne de avertizare mântuit?” e întrebarea care încolțește în mințile tuturor. Urmarea lui Isus Hristos cere totul. Niciun compromis, nicio privire înapoi. Acest lucru poate părea peste puteri copiilor (și este într-adevăr), “dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință”. Cu alte cuvinte, Dumnezeu îi împuternicește ca să poată sta “cu ochii în patru” și să recepteze fiecare pericol care vrea să îi abată de la destinație. Astăzi, copiii vor învăța că pe drumul spre cer sunt “semne de circulație”, învățături biblice, pe care trebuie să le respectăm, cerând mereu ajutorul lui Dumnezeu. Deschidere: Astăzi puteți dinamiza momentul de deschidere printr-un invitat special: un agent de circulație care să le prezinte copiilor semnele de avertizare folosite în trafic, consecințele în cazul nerespectării lor etc. Dacă nu găsiți niciun agent disponibil, căutați pe internet scurte desene animate despre semnele de circulație și proiectați-l, pentru a vă sluji ca punct de plecare la introducerea temei din această zi. Şi în această zi, partea de deschidere va fi completată cu rugăciune, cântec și scenetă.

44


ZIUA3

Lucru manual Preșcolari și școlari Ochelari Copiii vor confecționa niște ochelari care să le amintească de faptul că trebuie să fie cu ochii în patru pe drumul spre cer.

Materiale necesare: • Șablon pagina 111, imprimat pe carton colorat și pe foam • Celofan colorat • Foarfece • Lipici • Elemente decorative din foam, abțibilduri, lipici cu sclipici, carioci etc.

Activitate: Copiii vor decupa forma ochelarilor din foam și din carton colorat. Vor lipi apoi bucățile de celofan în locul lentilelor pe forma de ochelari din foam, iar peste celofan se va lipi forma de ochelari din carton (celofanul colorat se va afla între foam și carton). Copiii vor alege cum vor să poarte ochelarii, pe fața din carton sau pe cea din foam și o vor decora elementele decorative puse la dispoziție.

STAȚIA VULCANIZARE Acțiune Preșcolari și școlari: Pregătire: Confecționați câte un semafor pentru fiecare 6-8 copii. Semaforul se va constitui din două cercuri mari (unul verde și unul roșu) lipite pe o coală de carton A3. Pregătiți un set de imagini de la pagina 112, 113 pentru fiecare echipă de 6-8 copii.

49

Materiale necesare: • Carton verde, roșu • Carton A3 • Imaginile de la pagina 113 pentru preșcolari/ pagina 112 pentru școlari • Lipici


ZIUA 4

ȚINE-ȚI DIRECȚIA Lecția: Maria toarnă mir pe picioarele Domnului Isus Text biblic: Ioan 12:1-11 Verset de memorat: “Căutați mai întâi Împărăția cerurilor și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra.” (Luca 12:31)

Scopul lecției: Copiii să Îl pună mereu pe Isus Maria putea să-și cumpere orice de pe primul loc în viața lor. banii munciți cu atâta trudă... Orice pentru ea... Era meritul și dreptul ei. Tema cadru: Urmărește indicatoarele. Totuși, surprinzătoare și parcă dincolo de bunul simț investiția pe care o Semnul zilei: Indicatoare de orientare (o face: o sticlă de parfum pentru un plăcuță cu un oraș) Binefăcător din Nazaret. Apoi, gestul ei de a risipi un litru de ulei scump pe picioarele Învățătorului în mijlocul tuturor invitaților, fără nicio consultare, pare iarăși să sfideze înțelegerea comună. De ce o face? Maria nu acționează nici din generozitate, nici din disperare, nici din goana după faimă, nici din complezență, ci dintr-o profundă recunoaștere a Celui ce-i stătea înainte: Stăpânul, Domnul, Învățătorul, Viața, Eternitatea, Începutul și Sfârșitul. Toate detaliile vieții ei trebuiau să se alinieze după acest Centru de Gravitație. Vrem să le transmitem și copiilor dorința de a-L pune pe Isus înaintea ochilor lor și de a face din El standardul vieții lor, inspirați de exemplul Mariei. Deschidere: Astăzi, organizatorul de curse vrea să testeze orientarea în spațiu a echipelor sale, așa că are la îndemână un indicator rutier mare pe care sunt scrise unul sub altul câteva cartiere, sate sau orașe învecinate cu zona în care vă aflați, dar fără săgețile aferente: stânga, dreapta, înainte. Pilotul va provoca pe rând echipele să stabilească ce săgeată trebuie atașată fiecărei destinații. (Recomandabil ar fi să le aibă gata confecționate și să le așeze pe indicator, după indicațiile copiilor, ori să cheme un reprezentant al fiecărei echipe să pună săgeata corectă.) Momentul poate continua cu prezentarea altor indicatoare de orientare. (de ex. Borne de kilometraj, plăcuțele de la intrarea în orașe, plăcuțele de deasupra șoselelor etc.) Paralela dintre indicatoarele de orientare și viața spirituală este următoarea: într-o cursă de mașini, luăm toate virajele în funcție de indicatoarele de orientare, la fel cum, în viața unui copil creștin toate acțiunile, gândurile, vorbele lui ar trebui să fie subordonate lui Hristos. Şi în această zi, partea de deschidere va fi completată cu rugăciune, cântec și scenetă.

54


ZIUA4

STAȚIA SERVICE AUTO Experimentare preșcolari Sentimente pozitive: încredere, satisfacție Sentimente negative: frustrare, confuzie, neliniște

Pregătire: Pe panourile de plută înfigeți piuneze după schema de mai jos, reținând că fiecare echipă va avea o culoare de piuneze, pe care le va uni prin gumilastice pentru a realiza un traseu din punctul A în punctul B. Celelalte piuneze (de alte culori) vor fi înfipte la derută.

Materiale necesare: • Panouri de plută (un panou la 6-8 copii) • Piuneze afișaj colorate (cât mai multe, cel puțin 30 la un panou) • Gumilastice

Activitate: Adaptați activitatea de la școlari, fără însă a introduce elementul de competitivitate. Împărțiți copiii în grupuri de câte 6-8 persoane, așezați grupurile în cerc, iar în mijlocul cercului puneți panoul de plută. Pe rând, cu ajutorul gumilasticelor, copiii vor uni piunezele care revin echipei lor (de o anumită culoare), asistați de călăuze. Explicați-le că ei vor porni în căutarea orașului misterios, iar piunezele (menționați culoarea echipei lor) sunt indicatoarele care-i ajută să ajungă acolo. De aceea trebuie să le urmărească și să formeze traseul, unind piunezele X (culoarea fiecărei echipe) cu gumilastice, fiecare copil atunci când îi vine rândul.

Întrebări de legătură: • Cum v-ați simțit când ați pornit în această căutare? • Cât de important a fost să fii atent la culoarea ta? • Ce beneficiu ne aduc indicatoarele de pe traseu?

Indicatoarele v-au ajutat să găsiți drumul corect spre orașul misterios, adică spre deznodământul acestui joc. Le-ați urmărit mereu pe parcursul activității și nu v-ați lăsat distrași de celelalte culori. Acesta a fost secretul pentru a ajunge la final. Și în călătoria noastră spre cer, trebuie să ne ținem mereu ochii ațintiți la Isus, ca să nu fim distrași de alte căi. Să-l punem mereu pe El pe primul loc. Haideți să vedem cum a procedat personajul nostru din povestirea de azi!

55


ZIUA4

Lucru manual Preșcolari și școlari Sticluța de parfum Copiii vor confecționa o sticluță de parfum inscripționată Isus #1, care le va aminti că asemenea Mariei, ei Îl pot pune pe Isus pe primul loc în viața lor.

Materiale necesare: • Formă de sticluță de parfum din polistiren • Șervetele colorate • Panglică • Lipici de hârtie • Foarfece • Abțibild: Isus #1.

Activitate: Copiii vor îmbrăca forma de polistiren în șervetele colorate astfel: vor tăia mai întâi fâșii de 2 cm pe care le vor lipi pe grosimea formei, de jur-împrejur; apoi vor lipi fâșii de dimensiunea sticuței (lungime și lățime) pe partea din față, respectiv spate a acesteia. Ultima dată vor îmbraca în șervețel colorat capacul sticluței. Pe fața sticluței de parfum, în centrul ei, copiii vor lipi abțibildul cu Isus#1. La gâtul sticluței vor lega din panglică o fundiță.

STAȚIA VULCANIZARE Acțiune Preșcolari:

Materiale necesare: • Sticluță cu bețișoare parfumate • Cartonașele cu situațiile de la pagina 115 • Scoci

Pregătire: În vârful bețișoarelor parfumate lipiți cu scoci mici cartonașe colorate înscrise cu numere de la 1-8.

61


ZIUA4

STAȚIA SPĂLĂTORIE AUTO Jocuri ”până la 7 ani” Trenulețul Pregătire: Desenați pe asfalt niște săgeți care să contureze un traseu. Desenați atâtea trasee, câte echipe aveți, dar pentru fiecare traseu folosiți o altă culoare. Asigurați-vă că aceste trasee pornesc dintr-un punct și se încheie în același punct. Completați aceste trasee cu jaloane.

Materiale necesare: • cretă • jaloane

Activitate: Împărțiți copiii în 4-6 coloane numeric egale. Fiecare echipă va forma un trenuleț (copiii se vor ținea strâns unul de umerii celuilalt), în spatele liniei de START. Desemnați o culoare de traseu pentru fiecare echipă. La semnalul liderului, trenulețele vor porni printre jaloane în funcție de cum le indică săgețile de pe asfalt, aferente culorii lor. Echipa care parcurge întregul traseu și revine de unde a plecat, prima câștigă concursul.

Înaintează sau stai pe loc Pregătire: Pregătiți atâtea cutii câte echipe aveți. În fiecare cutie introduceți două mingi de culori diferite (exemplu portocaliu și alb). În capacul cutiei faceți un orificiu prin care copiii să își poată băga mâna, fără însă a avea posibilitatea de a vedea ce minge vor extrage. Pe suprafața de joc, în dreptul fiecărei echipe, trasați cu creta mai multe linii, la o distanță de aproximativ 5 metri între ele.

65

Materiale necesare: • 4-6 cutii opace • 8-12 mingi de ping pong de două culori


ZIUA 5

CLAXONEAZĂ Lecția: Vindecarea orbului din naștere Text biblic: Ioan 9 Verset de memorat: “Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură.” (Marcu 16:15)

Scopul lecției: Copiii să spună și altora Orbul din Ioan 9 e unul dintre cele despre Domnul Isus. mai frumoase exemple de înțelegere simplă a identității lui Isus. Îi pricepe Tema cadru: Claxonează dumnezeirea nu din cărți, ci din experiența personală, de aceea nu se mai poate îndoi oricâte remarci ironice Semnul zilei: Claxon vor fi având învățații vremii: “Dacă Omul acesta n-ar veni de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic.” Copiii noștri Îl percep pe Dumnezeu la același nivel... aproape empiric, iar mărturia lor cântărește greu în ochii celorlalți, chiar și atunci când nu vor să le admită adevărurile. Vrem să îi încurajăm pe copii să își afirme credința în fața celorlalți cu îndrăzneală, conștienți de misiunea pe care le-a încredințat-o Mântuitorul: ”Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură.” Deschidere: În această ultimă zi, pilotul va prezenta copiilor un experiment de tipul reacție în lanț, pentru a ilustra că tot ceea ce au învățat aici trebuie să ajungă și la alții. Ei trebuie să fie ambasadorii lui Isus Hristos. Puteți prelua idei de reacție în lanț de pe youtube. Alegeți acea variantă pe care o considerați cea mai potrivtă pentru scena dvs., grupul de copii și contextul în care s-a desfășurat acest vbs. Mai jos găsiți câteva sugestii: http://frugalfun4boys.com/2014/11/28/simplepopsicle-stick-chain-reactions/ https://www.youtube.com/ watch?v=CGUvMJ6cbXA

68


ZIUA5

STAȚIA SERVICE AUTO Experimentare preșcolari și școlari Sentimente pozitive: bucurie, entuziasm, determinare Sentimente negative: frustrare, izolare

Pregătire: Din cele două role de benzi izolatoare marcați pe podea două mașini, în care să încapă toți copiii.

Materiale necesare: • Două claxoane de jucărie (sau altă zornăitoare) • Bandă izolatoare de două culori (de exemplu roșie și albastră) • Buline sau alte forme de abțibilde de două culori (de exemplu roșii și albastre)/ sau ștampile de două culori

Activitate: La intrarea în sală, lipiți pe pieptul copiilor bulinuțe roșii, respectiv albastre (sau ștampilați copiii cu una dintre cele două culori), astfel încât să aveți un număr egal de copii în ambele echipe. Împărțiți copiii în două echipe: ROȘII și ALBAȘTRI, luați un copil din fiecare echipă, apoi amestecați echipele. Copiii din ambele echipe să fie răsfirați prin toată sala. Dați celor doi copii aleși câte un claxon. La semnalul dvs. cei doi copii pornesc în căutarea unui copil din echipa lor (îl vor recunoaște după bulină/ștamplilă). Până îl găsesc claxonează, iar când îl găsesc îi dau acestuia claxonul, după care copilul ales inițial se așază jos, în mașina echipei sale. Cel care a primit claxonul, procedează la fel. Claxonează până găsește un copil din echipa sa, când l-a găsit îi dă claxonul și se așază și el în mașină, lângă primul copil. Câștigă echipa care are prima toți membrii în echipă. Dacă un membru se așază, fără a fi primit claxonul, echipa este descalificată.

Întrebări de legătură:

Acest joc ne învață că pentru a câștiga, trebuie să dăm mai departe ceea ce am primit. Același lucru ne învață și Biblia: vestea bună pe care am auzit-o noi trebuie să o spunem și altora. Și prietenii voștri trebuie să afle că Domnul Isus este Fiul lui Dumnezeu și El e calea spre cer.

• Ce ați făcut când ați primit claxonul? De ce? • Puteați câștiga dacă nu dădeați mai departe claxonul? • Cum v-ați simțit când ați dat claxonul unui alt copil?

69


AVENTURI FĂRĂ HARTĂ Precizări origanizatorice și indicațiile scenice generale Textul scenetei se dorește a fi un pretext de incursiune în temele zilnice, niște Aventuri pe patru roți care să destindă atmosfera și să fie, totodată, un punct de conectare a vieții copiilor cu viețile acestor personaje imaginare. În ce privește organizarea acestei scenete, încurajăm mici „abateri” creative și potrivite contextului zonal și educațional al copiilor, astfel încât să ia naștere atât un moment artistic haios, cât și un bun prilej de a fixa în mintea copiilor tema zilei. Recomandăm să se facă scurte referiri la momentul scenetei la fiecare stație, astfel încât de la aventurile personajelor să facem trimitere la lecțiile biblice și apoi la viața copiilor. Pre-înregistrarea scenetei (într-un spațiu fonic potrivit sau direct la microfoane și înregistrată pe un suport audio) și suprapunerea ei cu jocul scenic poate să vă ofere un avantaj major la momentul derulării pe scenă. Deși sună pretențios, veți descoperi că sincronizarea nu e greu de făcut, se va evita problema sonorizării iar actorii vor memora mult mai repede replicile (auzindu-le la fiecare repetiție, se formează automatisme și asocieri care-i vor conecta la textul piesei și-l vor putea asculta ori de câte ori vor acasă, pe drum spre școală sau spre repetiție). Personajele nu sunt numeroase, dat fiind că am observat de-a lungul anilor că mulți dintre voluntari sunt implicați la mai mult de una sau două activități din cadrul școlii biblice de vacanță. Se pot adăuga personaje episodice care să nu aibă replici și doar să mimeze diferite activități (sau să fie „obiectele” de pe scenă – se vor crea mai multe momente comice astfel). Dacă nu aveți doritori să participe, folosiți personajele principale care nu participă în ziua respectivă și îmbrăcați-i după cum e nevoie. Decorul fiecărei zile va fi altul, dar nu necesită multă pregătire prealabilă. Poate fi folosit cu succes decorul general specific fiecărei teme zilnice. Dacă există posibilitate, proiectați pe fundalul scenetei imagini sau secvențe din filme western/ de acțiune, creând efecte de mișcare sau de sunet (sau folosiți timelaps-uri filmate direct în localitatea sau împrejurimile localității dumeavoastră).

78


Dora (studentă la Drept):

Personajele Willie (motociclist): • Turist american, obsedat de curățenie și de reguli • Instruiți-l să folosească accent tipic (de exemplu, puteți căuta pe youtube: „Rick Cunningham în română” și veți putea împrumuta un accent asemănător, simpatic și totuși ușor de înțeles) • Are un ghiozdan în care are de toate cele necesare pentru o călătorie, unele atârnate la vedere (filp-flops, izolir, umbrelă, pantaloni scurți, lanternă, busolă, chibrituri, briceag elvețian, farfurie, termos, haine de schimb, baterii, telefon, rogojină, aparat foto, scaun pliant, frânghie, ceas cu alarmă, ghete de cățărat, săpun, pieptene, ochelari de soare, protecție solară, trusă de prim ajutor, binoclu etc.) • Îi lipsește un singur lucru: harta – și de aceea va intra în încurcături și în situații amuzante • Îl simpatizează pe Ricșă și încearcă să fie prieten cu el (dar Ricșă nu-l agreează pentru că are impresia că îi place de Dora și din această pricină îl ia mereu peste picior)

• Poartă ochelari și combină ciudat hainele (fustă creion/ pantaloni la dungă cu o bluză de sport sau invers, șosete lungi, bentițe de păr, genți elegante, pantofi sport etc.) • Își schimbă costumația zilnic, în funcție de locul unde se petrece acțiunea • Se îndrăgostește de Willie în a doua zi, dar într-a patra zi își revine

Ricșă (tractorist): •

Îmbrăcat după preferințele regizorului, dar simplu și curat (obligatoriu are bretele) • De câte ori vorbește cu Dora, pe care e clar că o simpatizează, se trage de bretele • E timid, dar sincer, nu ezită în a vorbi când i se cere părerea, însă se retrage discret din cadru dacă nu e rândul lui la a vorbi

Cheiță (mecanic):

Un vânzător de magazin: • • •

Va fi nevoie de el doar în ziua a doua E îmbrăcat într-un costum E sobru, dar foarte persuasiv în a-și vinde marfa • Își schimbă repede tonul, manevrele, tactica atunci când clientul nu vrea să cumpere ceva și nimeni nu pleacă din magazinul lui fără să-și fi cumpărat măcar un lucru de care nu are nevoie

79

• Poartă o salopetă murdară și șapcă • Are în buzunare tot felul de unelte (chei, piulițe, holșuruburi, ciocan, sticluțe de vaselină, uleiuri de motor etc) • Tic nervos: când e frământat de vreo nedumerire, își scarpină tâmpla cu obiectul pe care-l are în mână la momentul respectiv – aici se pot crea momente artistice comice după inspirația regizorului și a actorilor • Nu-l simpatizează deloc pe Willie


Asurzică (polițist): • Vorbește tare și gesticulează amplu • Îmbrăcat în uniformă de polițist (în fiecare zi, însă, va avea momente în care va renunța la o parte din ea și atunci va avea pe dedesubt ceva sugestiv pentru tema zilei respective – mai multe detalii apar în textul scenetei) • Când se încurcă în detalii, are gesturi împrumutate de la Charlie Chaplin (detalii se regăsesc în textul scenetei, cu precădere împrumută mersul acestuia sau rotirea de baston ori își repoziționează chipiul în mod similar cu marele actor – a se vedea pe youtube scene consacrate) • E prieten bun cu Ricșă

Willie poate fi înlocuit de o fată cu numele Jolly (dar atunci Dora va fi jucată de un băiat cu numele Mihai)

ZIUA 1

Setează-ți GPS-ul Decor: Într-o parte a scenei va fi amenajată o cameră de hotel (pentru Willie) plină de lucruri de turist, dar curată și simetric organizată. Se vede că e locuită de 1 - 2 zile. Restul scenei va fi organizat cu decorul ales dintre cele sugerate. Poate fi adaptat în funcție de spațiul și resursele pe care le aveți, căci dialogul se potrivește oriunde (dacă vreți, puteți adapta câteva replici să se potrivească la un decor specific – de exemplu „no way, în gara asta aglomerată nu m-aud nici eu pe mine!”, „oh my goodness, cred că o să călătoresc cu un autobuz albastru, nu-mi plac condițiile din cele roșii cu alb” „unbelievable... ce mulți oameni în aeroport în dimineața asta)

Iată câteva alte sugestii de background: • O sală de așteptare în gară (sunete specifice în fundal, câteva afișe pe cartoane mari cu „plecări” și „sosiri”, scaune/ băncuțe, un ghișeu de „informații” și unul de „vânzări bilete” etc.) sau chiar un peron în gară. • O autogară (câteva autobuze construite din cutii sau pictate pe pânză/ pe cartoane, afișe cu orare și direcții, un chioș etc.) • Un aeroport (avioane pe videoproiector sau construite din cartoane, ghișee de preluare a bagajelor, sunete specifice etc.) • Lângă o mașină (din carton) în fața unei case (sau a unui bloc)

Construiți un tractor mobil, din cartoane, care să pară destul de vechi și nesigur. Să fie destul de mare încât să intre în el 3 – 4 persoane (chiar dacă îngrămădiți). Nu e nevoie să fie sofisticat, important e să fie pictat/construit în detaliu – chiar dacă, de exemplu, are doar acele fețe care se văd la public (adică un laterial și spatele/fața). Construiți și câteva mașini din carton/ polistiren pe care să le folosească personajele figurante. Puteți face și un cap de tir, o locomotivă. Puteți aduce șibiciclete, trotinete, role, skateboard-uri. Indicații scenice: În funcție de câți oameni aveți la dispoziție, creați o intrare aglomerată a mai multor personaje figurante (nu vă trebuie multă repetiție – o instruire sau două sunt suficiente, dacă sunt atenți la instrucțiuni), printre care și Dora (pe o bicicletă) și Ricșă (în tractorul cel special). Fiecare personaj intră în scenă în câte-o mașină de carton, pe o bicicletă etc. Se plimbă pe scenă puțin, creând haos. Au hărți, geamantane,

80


rucsacuri – echipați de călătorie. Personajele își inspectează geamantanele, studiază hărți de pe care aleg destinații de călătorie, setează GPS-uri, cerând și primind indicații unii de la alții. Ies din scenă pe măsură ce își rezolvă nedumeririle. Doar Dora, Ricșă și încă unul sau două personaje nu părăsesc scena pentru momentul următor. Jocul acesta scenic durează maximum două minute. Personajul zilei (Willie) intră după ce majoritatea mulțimii a plecat de pe scenă. După intrarea lui, ceilalți nu mai fac mișcări ample și nu mai vorbesc între ei (așa încât să nu atragă atenția asupra lor aproape deloc). Willie se îndreaptă grăbit spre locul unde e amenajată camera lui. Scoate un rucsac de călătorie mare de sub pat (sau dintr-un dulap) și începe să-l umple cu tot felul de lucruri. Se creează un moment comic în care vorbește singur despre utilitatea anumitor obiecte în maximum 2 minute. Willie: Come on, Willie, come on! În curând vei trăi cea mai grozavă aventură a vieții tale! Fă-ți bagajul și pornește! Wow! (Scoate un binoclu dintr-un sertar.) Perechea asta de ochi lungitori e ideală pentru a vedea ce se întâmplă la distanță. O iau. (Vede și o lanternă pe un raft și o înhață.) Oh, good! De asta am nevoie noaptea când trebuie să merg la WC! (Vede o hârtie igienică și râde.) Ah, da... și de asta. (Pune mâna și pe izolir și pe o pernă și o pătură.) Oh, yeah! Astea-mi sunt bune ca să dorm ca-n puf oriunde... Hurry up, Willie! Gândește-te repede la tot ce ai nevoie înntr-o călătorie de neuitat... Oare n-aș avea vreo listă? (Scoate din buzunar o foaie.) Aha! Să vedem... flip-flops, protecție solară, pălărie, ochelari de soare, ochelari de apă, umbrelă, pantaloni scurți... da, e o listă bună pentru oriunde aș merge! (Monologul poate continua referitor la obiectele pe care să le ia cu el sau pur și simplu le vâră în rucsac – în funcție de cât timp îi ia actorului să-și creeze acest joc scenic.) Perfect! Cred că am tot ce e nevoie pentru a porni la drum. Mi-am făcut bagajul, m-am pregătit sufletește (aici trage aer în piept), m-am antrenat fizic (face câteva scheme sportive și poate chiar se accidentează în vitejia lui de a arăta cât e de bun la „self-defence”). Ah, era să uit ce era mai important! Am de setat GPS-ul, ca să pot porni spre destinație. Oare pe unde o fi? (Îl caută, îl găsește pe un raft și încearcă să-l seteze, dar se pare că nu știe.) Eh, e chiar greu cu tehnologia asta modernă! Ia să văd dacă m-ar putea ajuta cineva. Hm... pe cine să întreb? Iese din camera lui și se îndreaptă spre ceilalți de pe scenă. O abordează pe Dora. Între timp ceilalți se apropie încet de ei, studiind rucsacul lui Willie și apoi discuția dintre cei doi, comentând între ei în unele momente – dar folosind doar mima și fără gesturi prea ample, ca să nu distragă publicul de la conversația actuală. Willie: Sorry, miss, mă puteți ajuta cumva? Dora: Sper că da! Dar spuneți-mi, sunteți american? Willie: Oh, vai, dar de unde ați ghicit așa repede? Ricșă (aparte, ironic, imitându-i tonul): Vai, dar de parcă nu s-ar auzi accentul ăla groaznic! (Spre public:) Crede că dacă e american poate primi orice doar așa... pe ochi frumoși! Ha! (Se strâmbă, analizându-l:) Și nici măcar nu-i tare frumos! Dora: Cred că rucsacul vă dă de gol. (Râde) Bine, și puțin accent. Deci ce ziceați că doriți? Willie: Oh, simple! So... vreau să pornesc în cea mai grozavă aventură a vieții mele. Uite, mi-am făcut bagajul, m-am pregătit, mi-am scos bani de la bancă, am udat florile din casă înainte să plec, am tot ce e nevoie pentru un drum... doar că nu știu exact cum să-mi setez GPS-ul pentru a ajunge acolo unde vreau! Dora (ia GPS-ul din mâna lui): Să vedem... o să setăm ca punct de plecare fix

81


locul acesta. Willie (uitându-se curios la ce face ea): Oh, good! Nu era chiar așa de greu precum credeam. În fundal, Ricșă și ceilalți de pe scenă râd de el și-i imită mișcările. Pe parcursul următoarelor replici, figuranții ies din scenă: unul răspunde la telefon și pleacă, celălalt pare a-și aminti ceva când se uită la ceas, îl salută pe Ricșă și pleacă. După ce rămâne singur, Ricșă se va apropia de personaje și va asculta extrem de atent. Dora îi aruncă, eventual, o privire iscoditoare. Dora: Acum setăm punctul de sosire. Willie: Dude, of course! Hai să vedem... care e ăla? (Apasă ceva butoane la întâmplare.) Dora: Ah, nu așa! (Râde) Dumeavoastră trebuie să mi-l spuneți mie! Willie (se uită la ea descumpănit): Aaa... Ăăă... Well... (revenindu-și) Dar mai întâi, hai să nu ne mai vorbim cu dumneavoastră, pare așa bătrânesc... Cred că suntem cam de-aceeași vârstă. I am Willie. Dora: Iar eu sunt Dora. Îmi pare bine de cunoștință. Willie: Și mie, Dora. Dora: Revenind la destinație... care ziceai că e? Willie (descumpănit din nou): Well, cum adică? Am venit din America până aici. Nu e destul? Asta e destinația mea: am venit să văd România. Dora (râde): Ok, ok, dar din toată România asta ce vrei să vezi cât stai aici? Voi seta GPS-ul în funcție de direcția pe care o alegi. Willie (pierdut, trist): Oh, la asta nu m-am gândit. Am plănuit să stau 5 zile. Mi-am cumpărat bilet de avion, am închiriat aici o cameră de hotel și acum vreau să ajung undeva unde să fie frumos și palpitant. Îmi plac mult aventurile și distracția! Ricșă (intervenind elegant, dar puțin superior în discuție): Bună ziua, mă iertați că intervin. V-am auzit vorbind fără să vreau. Aș putea să vă ajut, dacă vreți. Willie: Oh, hello! Mulțumesc. Eu sunt Willie! Ricșă (întinde mai întâi mâna spre Dora, creând o situație amuzantă, pentru că Willie tocmai îi întinsese mâna și rămâne așa câteva secunde): Iar eu sunt tractoristul Ricșă, salut! (Dă mâna și cu Willie apoi. Rămâne „în tractor”, ceea ce poate crea momente haioase când încearcă să se miște pe scenă în jurul personajelor, căci are nevoie de spațiu; în plus, tractorul e mereu pe cale de a se prăbuși: îl mai îndreaptă, îi mai dă câte un pumn, îl mai unge cu câte o cârpă, îi mai fixează vreun „șurub” cu cheițele de prin buzunare.) Dora: Sunt Dora, îmi pare bine. Ricșă: Înțeleg că ați pornit la drum fără să aveți o direcție. Willie: Nu neapărat, dar eu am citit pe net că toate sunt cool aici. Așa că am crezut că în orice direcție merg va fi bine. De asta am nevoie: să-mi setați o destinație frumoasă în GPS și apoi... let’s go! Abia aștept să încep aventura explorării! Dora (amuzată): Dar Willie, nu așa funcționează un GPS.

82


Ricșă (superior): Vai, frate, în ce locuri ai crescut?! Ca să pornești la drum trebuie să știi unde vrei să ajungi! Willie se strâmbă la Ricșă. Dora: În plus, trebuie să-ți cunoști destinația pentru a ști ce bagaj iei cu tine. Willie: Oh, eu am deja bagajul făcut. Ricșă își dă ochii peste cap. Ricșă: Păi și dacă vrei să mergi la mare? Ai toate cele necesare? Willie (mândru): Yeah, look: flip-flops, protecție solară, pălărie, ochelari de soare, ochelari de apă, umbrelă, pantaloni scurți (și mai enumeră câteva alte obiecte – potrivite unei excursii la mare – atârnate de rucsac sau pe care le scoate pe rând din el). Dora: Și dacă îți sugerăm să mergi la munte? Ai și dintr-alea? Willie (încurcat): Oh, no! La asta nu m-am gândit! Mie chiar îmi place muntele! Și în America fac în fiecare lună ieșiri cu cortul! Dar nu mi-am pus haine groase și nici bocanci în rucsacul ăsta. How sad is that! Ricșă: Ei, nah! Acum kaput! Cu așa bagaj n-ai nicio șansă de mers pe munții noștri! Oare de ce nu mă surprinde? Vezi, omule, de aia e important să-ți cunoști destinația! Dora: Da, ca să știi ce să pregătești în bagaj! Acum e clar, trebuie să îți setăm o destinație de pe litoral, pentru asta ești pregătit! Willie: Vai, și dacă mă duc, totuși, la munte?! Pleeeese! Dora: Willie, dar nu poți merge la munte cu așa bagaj! Ricșă: Ba da, poți dacă-ți faci rost de cele necesare unui astfel de drum. Trebuie să te echipezi bine pentru destinația la care mă gândesc eu. Ți-ar plăcea sută la sută! Willie: Ok, atunci mă pregătesc! Doar să fie la munte, vă rog! Ia să văd eu ce să elimin din bagaj dacă vreau să merg la munte și ce să păstrez. În timp ce Willie analizeză conținutul bagajului fără să atragă prea mult atenția („yes” la obiectele care rămân, „no, no, no” la cele pe care le aruncă pe jos), Dora îi face semn lui Ricșă să coboare din tractor și se duc într-o parte a scenei. Vorbesc unul cu altul ca să fie auziți de public, dar nu și de Willie (care oricum e ocupat cu ale lui). Dora: Ricșă, la ce destinație te gândești? Ricșă: Pe Caraiman, la Babe și la Sfinx! (Dacă aveți posibilitatea, afișați pe un video proiector o imagine cu cele două puncte turistice de pe Caraiman, ca să fie ușor pentru copiii din sală, în caz că nu știu despre ce e vorba.) Dora: Ricșă, nu-l poți trimite pe Caraiman cu așa rucsac! Ricșă: Dora, stai liniștită. Îl voi ajuta la bagaj. Îl ducem la magazin și îi găsesc tot ce-i trebuie pentru o excursie pe munte. Dora: Vezi că are nevoie de bocanci, de haine ușoare - dar groase, de cort, de chibrituri, de tigaie, de fasole la conservă, de sare, de un... Ricșă (întrerupând-o): Aoleu, sper că nu te-apuci de listă aici și acum. Oricum are deja câteva lucruri utile prin muntele ală de rucsac.

83


Dora: Vai, bărbații ăștia! Presimt că n-o să iasă bine dacă pregătiți aventuri montane fără liste. (Întorcându-se către Willie:) Willie, te vom duce pe unul dintre cei mai frumoși munți ai României, Caraiman. Ricșă te va ajuta să-ți completezi bagajul cu toate cele necesare. Apoi ne reîntâlnim aici. Pornim la drum cu tine și Ricșă și eu. Ne vom distra pe cinste. Ricșă (alarmat): Aaaasta nu, nu nu! Eu nu am vreme de pierdut vremea prin munți! Am tractoare de reparat (flutură o cheie scoasă de prin buzunar). Eu doar am sugerat un traseu bun și atât. Plec acum! (Dă să plece speriat de ideea unei excursii.) Willie: Oh, what a good idea! Ricșă, nu pleca, te rog! Hai cu noi! O să fie frumos! Dora: Hai, Ricșă, hai să-i arătăm lui Willie ce frumos e Caraimanul! Ricșă (parcă se lasă înduplecat): Ah, dar cine o să mai repare tractoare în locul meu? Și ce să fac cu dragul meu tractoraș? (Arată spre el cu un gest teatral, comic.) Dora (se gândește o clipă și apoi știe): Uite ce idee mi-a venit. Genial! Îți iei cu tine sculele de reparat și pe drum încolo repari tot ce găsești stricat, cu siguranță vor avea și alți oameni prin țara asta tractoare. La ce drumuri avem... o să ai ce repara! Willie: Great idea, Dora! Auzi, dacă tot ești tractorist... hai să pornim la drum chiar cu tractorul tău! Ricșă: Bravo, Willie! Uite că știu și americanii să vină cu idei bune din când în când! (Dora-și dă ochii peste cap.) O să vă placă la nebunie! E puțin mai hurducăitor, dar e amuzant tractorul meu. Are și un nume... Trișcă! (Willie și Ricșă bat palma, anticipând bucuria aventurii.) Dora: Oh, Doamne, ce ți-e și cu băieții ăștia! Zi-le ceva de mașini și deja uită de toate! Ricșă: Willie, hai cu mine să te echipezi cum trebuie pentru munte și să-mi fac și eu bagajul. Dora: Perfect, merg și eu să-mi fac repede bagajul! Dar mai întâi hai să setăm GPS-ul. Acum știm destinația!!! Ricșă: Dora, (îndreptându-se spre tractor cu Willie) hai mai bine că te duc eu acasă cu tractorul meu. Așa economisim puțin timp. Dora (se uită sceptică la el și e zeflemitoare): Ăăă... nu știu ce să zic despre economisirea timpului dacă vine vorba de tractorul ĂSTA. (Ricșă se bosumflă.) Willie: Dora, nu-l jigni pe Trișcă. Uită-te ce bine arată. E o capodoperă de tractor! (Dora se uită la el de parcă ar fi de pe altă planetă. Ricșă parcă mai prinde aripi. Cei doi se uită la ea rugători, se „urcă” în tractor și o invită prin semne și pe ea să li se alăture. Fata cedează cu un gest teatral, ”girlish”.) Ricșă: Să pornim așadar! Setăm GPS-ul, mergem să ne facem bagajele... și să-nceapă aventura! Cei trei se adună în jurul GPS-ului și îl setează. Willie: Oh, look! Avem de mers 4 zile... Pare grozav de interesant drumul ăsta! Ce aventuri grozave presimt că ne așteptă! Ies din scenă toți trei, în tractorul hurducăitor, care pare a se dărăma din clipă în clipă. Dora pare îngrijorată, speriată (face fețe comice spre public), dar Willie și Ricșă par extrem de entuziasmați.

84


Dacă nu e prea lung jocul scenic organizat de echipa dumneavoastră, chiar înainte să iasă din scenă, rucsacul lui Willie cade din tractor, împrăștiindu-se toate lucrurile din el. Cei trei se dau jos, le culeg și le pun în rucsac sau le aruncă direct în tractor. Dar când să urce în tractor, acesta nu mai pornește, așa că personajele ies din scenă împingând tractorul în mod comic. Mai ales Dora. Willie se chinuie să țină și de rucsac și să împingă. Doar Ricșă nu e luat prin surprindere, pare a fi obișnuit cu așa „episoade”.

ZIUA 2

Fă-ți plinul Decor: Un magazin... universal. Aduceți suporturi de umerașe pe care să atârnați haine diferite, de la îmbrăcăminte sportivă la haine de costum – ideea e să fie cât mai diverse și bogate. Se găsesc aici și genți, bijuterii, produse de îngrijire, încălțăminte, mâncare, unelte de reparat, aparate electrocasnice etc. Aveți grijă să existe toate obiectele menționate în textul scenetei. Creați două afișe mari cu „deschis” și „închis” și pregătiți-le în scenă la intrarea în magazin. Primul semn va fi scos la vedere când intră în scenă vânzătorul.

Indicații scenice: În funcție de cât de mulți voluntari aveți, puteți crea o scenă de unu sau două minute în care aceștia să intre și să ceară un obiect specific. Vânzătorul le va vinde fie cel puțin 2 sau 3 obiecte, fie ceva cu totul diferit. Se subliniază astfel ideea că e foarte priceput în a-și face treaba de vânzător așa încât să câștige de pe urma oricărui client. Când ei ies, vânzătorul scoate de sub tejghea diploma cu care se laudă singur în fața publicului. Dacă nu dispuneți de voluntari care să facă această scurtă improvizație, vânzătorul intră în scenă direct cu diploma în mână.

Vânzătorul (folosind un accent popular): Vă dați sama? Am fost numit oficial cel mai bun vânzător „priceput în a vinde tot ce omul n-are nevoie”! Hehe, nu dejaba am io salariul cel mai mare din tăt mallul ăsta! Vine omul să cumpere o mătură... zbang, io-l fac să cumpere și-un trening la mama surorii mătușii pă care habar n-are c-o are și-o stropitoare pentru grădină – da’ el stă la bloc, săracu’ – și-un fluier la fiică-sa aia care nu i s-o născut încă și-o mochetă pentru bunica lu’ nevastă-sa! Și uite-așa țac-pac... omul își umple casa cu tăt feluri de lucruri pe care nu le folosește veac pururi. Na c-am zis-o! Se aud pași și clopoțelul de la ușă anunță intrarea unor clienți. Sunt Willie, Dora și Ricșă. Intră în scenă cu tractorul și parchează într-o parte. Când se dau jos din tractor, poartă toți trei câte un rucsac, cel mai mare fiind al lui Willie. Sunt echipați de călătorie. Vânzătorul ascunde diploma și abordează un aer extrem de profesional, un zâmbet de revistă și o atitudine umilă. E cu totul schimbat față de monologul încheiat cu câteva secunde înainte. Vânzătorul: Bună ziua, bine ați intrat în lumea din care sigur ceva vă poate fi de folos! Poftiți printre rafturi, alegeți ce aveți nevoie și nu ezitați să-mi cereți ajutorul. Garantez că nu veți ieși de aici fără cele necesare... (aparte, să nu-l audă clienții) ba chiar mai mult, hehe!

85


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121

5

1

2

3

6

4

Preview Aventuri pe Patru Roti  
Preview Aventuri pe Patru Roti  
Advertisement