Page 1

PORTFOLIO DANIEL BRÖCHNER CHIRISTENSEN ARCHITECTURE & DESIGN AALBORG UNIVERSITET

Rejseskitse, Venedig

Msc02 Arch | daniel.brochner@gmail.com | 28 11 19 63 | linkedin.com/in/danielbrochner/


Motivation Curriculum vitae Second Hatlehol Church Hatlehol Church Ny Aalborg Teater DIS HovedsĂŚde Syremosen, Matrikel 5 Boxscapes Byrum26 Teknisk bygningsdesign Personligt Anbefalinger

3 4-5 6-9 10-11 12-15 16-19 20-21 22 23 24-25 26-27 28-30

Msc02 Arch | daniel.brochner@gmail.com | 28 11 19 63 | linkedin.com/in/danielbrochner/


DANIEL BRÖCHNER CHRISTENSEN

CV & PORTFOLIO

daniel.brochner@gmail.com

3

MOTIVATION Mit navn er Daniel Bröchner Christensen, jeg er 27 år gammel og har netop påbegyndt mit 2. semester på kandidaten på Arkitektur og Design, med specialisering i Arkitektur, ved Aalborg Universitet. Jeg er født i Aarhus, men er vokset op i Odense, hvor jeg har gået i folkeskole og på alment gymnasium (STX). I løbet af min skoletid, før universitet, har jeg længe villet være designer eller på anden vis arbejde kreativt, og som mit CV vil afsløre, har jeg været gennem flere uddannelser, før jeg endelig fandt det helt rigtige ståsted for mig. Jeg har altid haft en stor interesse for design, formgivning og arkitektur, men min interesse har også været ledsaget af en nysgerrighed overfor også det bagvedliggende, hvad enten der er tale om mennesker, funktioner eller selve tilblivelsen. Der har Arkitektur og Design vist sig at være drømmeuddannelsen for mig, fordi jeg ikke kan nøjes med at se og analysere på et enkelt aspekt i en bygning, men derimod vil have det holistiske billede. For mig er arkitektur noget der skal tages dybt seriøst, da det om noget påvirker den verden, vi lever i – på godt og ondt – og består i lang tid. Derfor skal arkitektur i mine øjne være funktionel i sit udgangspunkt, men samtidig berøre mennesker. Det er umuligt som arkitekt at undgå at sætte sit aftryk på verden, og det, synes jeg, er vigtigt at være bevidst om i forhold til materialer, detaljer samt miljøpåvirkning i hele en bygnings levetid. Som jeg har lært gennem mine studier, så er processen fra de første skitser og til den endelige bygning lang og kompliceret, desuden med en forventning om, at denne kompleksitet vil forøges i fremtiden. De mange delelementer i designprocessen tiltaler og interesserer mig enormt meget, fordi der så meget viden, der skal samles og kombineres til et endeligt værk med en højere kvalitet end blot summen af enhederne. Gennem min studietid har jeg forsøgt at komme til at arbejde sammen med mennesker som jeg har kunnet spare med på et højt intellektuelt plan, og jeg har altid prøvet at skubbe de grupper, jeg har været i, hen mod det ukendte i jagten på mere læring. Jeg befinder mig godt i en mere styrende rolle, hvis dette er nødvendigt, men foretrækker en så flad struktur på et projekt som muligt. Jeg er meget afsøgende og konstruktivt kritisk i løbet af en designproces, og føler, jeg har meget at bidrage med i alle faser. Denne portfolio indeholder mit CV og udvalgte projekter gennem min studietid, samt lidt om hvad jeg bruger min fritid på og et par udtalelser. Jeg håber, det er interessant, og at jeg derved kan komme i betragtning til en praktikplads ved jer. Rigtig god fornøjelse!

Konstraster i Kleine Rosentahler Strasse, Berlin


UDDANNELSE

ERFARING

Færdigheder

2017

UDDANNELSE

ERHVERVSERFARING

Stud.Polyt, Master of Architecture, Aalborg universitet 2016-2018

Assisterende underviser tegning, Arkitektur og Design 2015-2016

Bsc Arkitektur og Urban Design, Aalborg Universitet 2013-2016

Studentermedhjælper, Utzon Center 2015

Gymnasial supplering, Aalborg Studenterkursus 2012-2013

Studievejleder, Arkitektur og Design 2014-2017

Marketing Management, UCN, Aalborg 2010-2012

Tjener, Cafe Aalto, KUNSTEN, Aalborg 2013-2017

Art and Techonology, Aalborg Universitet 2009-2010

Praktikant i projektledelse, Lundsøe Transport & Spedition 2012

STX, samfundsfaglig, Sct. Knuds Gymnasium, Odense 2005-2008

Bartender, Studenterhuset Aalborg 2009

Folkeskole, Åløkkeskolen og herefter Tarup Skole, Odense 1996-2005

Professionel facer, Greenpeace Aalborg 2008-2009 Telemarketingmedarbejder, Ramstedt & co. 2008 Opvasker og tjener, El Torrito Odense 2004-2008 Avis & reklameomdeler, Tryksagsomdelingen Fyn 2000-2004

Gennem mine andre uddannelser har jeg fået en bred vifte af kompetencer, som har vist sig gavnlige og overførbare i forbindelse med mine studier ved Arkitektur og Design. Samtidig har den ekstra tid gjort, at jeg begyndte bacheloren i arkitektur som en allerede moden studerende, hvilket har været med til at skabe mere gennemtænkte projekter.

Som studievejleder har jeg været uddannelsens ansigt uadtil og været med til at koordinere og afholde mange forskellige arrangementer i forbindelse med at række ud til potentielle studerende eller sikre en god modtagelse af nye optagne. I min praktik ved Lundsøe udviklede mine opgaver sig fra implementering af projektstyring til at tage et stort ansvar i virksomhedens daglige drift.


DANIEL BRÖCHNER CHRISTENSEN

CV & PORTFOLIO

daniel.brochner@gmail.com

5

ANDEN ERFARING

FÆRDIGHEDER

Arkitektvejleder, Msc02 Inddor Environmental and Energy Engineering, AAU - 2016

Dansk (skriftligt og mundtligt) Engelsk (skriftligt og mundstligt) Spansk (Skriftligt og mundligt)

Næstformand, Studienævn Arkitektur og Design 2016 Studietur, Berlin, Potzdam 2015 Studienævnsmedlem, Arkitektur og Design 2014-2017 Medlem af Semesterplanlægningsgrupper 2014-2017 Studietur, Venedig, Bergamo, Milano 2014 Formand, AD studenterforening af 2013 2013-2016 Styregruppeformand, A&D årgang 2013 2013-2014 Studietur, Frankfurt am Main 2011 Odense Havnefestival Ungdomsscenen, Odense Optræden juni 2007

Da jeg endelig havde fundet min rette hylde ved Arkitektur og Design, var det meget naturligt for mig at indgå i mange forskellige planlægningsgrupper samt styrende organer, da jeg ser et enormt potentiale i studiets grundsten, og jeg har derfor haft det som delmål at være med til at opnå og sikre dette.

Adobe Photoshop Adobe Indesign Adobe Illustrator Adobe Lightroom Autodesk AutoCAD Autodesk Flowdesign Autodesk Revit Autodesk Robot Structure Be 15 energiberegning Bsim indeklimasimulering Google Sketchup Microsoft Office Rhinoceros, plugin: Grasshopper, Karamba, Robot export Modelbyggeri, Analog og digital Fotografering Skitsering Gymnasie-didaktik og formidling, AAU Forandringsledelse Markedsanalyse Strategisk proces Økonomistyring

Udover studierejser har jeg været på personlige rejser i det meste af Vesteuropa, Island, Rusland og USA.

Klitlandskab ved Rødhus plantage


SECOND HATLEHOL CHURCH Tectonic Design

ÅLESUND 2017

Kombineret plantegning af øvre og nedre niveau 1:500

Second Church of Hatelhol består af seks elementer, der skaber et tektonisk rigt kirkekompleks. Hovedtrappen udgår ved Kapellet og bevæger sig langs landskabet uden en klar afgrænsing til dette, leder forbi Spejlbassinet op til Forpladsen, der giver adgang til community og kontorfløjen samt kirkerummet, der entreres via en spiralrampe omkring rindende vand, samlet fra tagene, der konstant lader en opleve naturens virke udenfor.

Opstalt fra øst


DANIEL BRÖCHNER CHRISTENSEN daniel.brochner@gmail.com

CV & PORTFOLIO 7

Visualisering af ankomstsituation

Opstalt fra syd


SECOND HATLEHOL CHURCH Tectonic Design

Ã…LESUND 2017

Snittegning af gallerigang 1:500


DANIEL BRÖCHNER CHRISTENSEN daniel.brochner@gmail.com

CV & PORTFOLIO 9

Visualisering af kirkerum med konceptuel skitse Projektmodulet Church Hatlehol udviklede sig ikke som jeg havde forventet og håbet på, og efter eksamen valgte jeg derfor at arbejde videre med en af de skitseideer, jeg havde udarbejdet i løbet af processen. Dette koncept, synes jeg i langt højere grad viser de ambitioner og holdninger, jeg har til arkitektur, og mine evner i forhold til at designe en kirke. Projektet er en konceptualisering med flere gennemarbejdede elementer såsom rumplan og strukturelt system.

Snittegning af kirkerum og indgang 1:500


FIRST HATLEHOL CHURCH Tectonic Design

ÅLESUND 2016

Plantegning 1:500

Church Hatelhol er et kirkekompleks bestående af fem bygninger med hver deres funktionelle zone: Community, Børneområde, Kapel, Kontor samt selve Kirken. Mellem bygningerne løber en let glaskonstruktion, der uden at være en termisk zone skaber en let forbindelse og samtidig giver mulighed for at opleve naturen og årets gang gennem skiftende temperaturer, luftfugtighed eller skovens lyde.

Snit gennem kapel 1:500


DANIEL BRÖCHNER CHRISTENSEN daniel.brochner@gmail.com

CV & PORTFOLIO 11

Opstalt fra syd 1:500

Opstalt fra øst 1:500

Hovedopgaver: Opbygning af kirken i Revit og udarbejdelse af strukturelt princip samt parametrisk model og verificering af konstruktion. Opsætning af renderinger og tegning af snit og planer. Skrivning af analystiske afsnit i rapport Gruppemedlemmer: Trine Dusine Schmidt, Ida Marie Nielsen, Elena Natascha Young, Francesco Martello.

Snit gennem kirkerum 1:500


NY AALBORG TEATER Multifunktionel bygning

AALBORG 2016

Opstalt fra øst 1:2000


DANIEL BRÖCHNER CHRISTENSEN daniel.brochner@gmail.com

CV & PORTFOLIO 13

Masterplan for område 1:1000 Vores projekt var konceptualiseret omkring Platons Hulelignelse og de paradokser, der knytter sig til den konstruerede virkelighed i forhold til den relle. Samtidig blev projektets proces er studie i alternative opsætninger af en foyeer i en kulturbygning, hvor den klassiske tilgang med et enkelt stort glasrum blev undersøgt og udfordret. Bygningen er også mødet mellem pragmatik og narrativ, hvor en af udfordringerne var at afpasse forskellige rumligheder efter deres funktion.

Opstalt fra syd 1:2000


NY AALBORG TEATER Multifunktionel bygning

AALBORG 2016

Visualisering af facedebeklædning ved aftentid

Resultatet er en bygning, der ved første øjekast virker styret af pragmatik grundet dens kvadratiske grundplan. Indenfor brydes denne illution dog straks af foyeerens rumligheder, der flyder sammen i anti-parrallelle linjer: Gangbroer, trapper, sale, restauration og endda glimt af værksteder skyder sig ind og ud i den offentlige del af bygningen og lader for en hver besøgende illutionen intakt, hvor kun plantegninger ville afsløre hele backstageområdets pragmatik og rette vinkler.

Snit gennem foyer 1:1000


DANIEL BRĂ–CHNER CHRISTENSEN daniel.brochner@gmail.com Plan, grundniveau 1:000

Plan, niveau 2 1:1000

CV & PORTFOLIO 15 Plan niveau 1 1:1000

Plan, niveau 3 1:1000

Hovedopgaver: Opbygning af teatret i Revit og renderinger. Bearbejdning af koncept i forhold til Platons Hulelignelse. Masterplan, snit og plantegninger samt bearbejdelse af disse og herunder flow og brandforhold. Gruppemedlemmer: Emil Trabjerg Jensen, AndrĂŠ FLyvholm Poulsen, Nikolaj Slumstsrup Pedersen, Carolina Walther von Loebstein.

Snit gennem store sal 1:1000


DIS HOVEDSÆDE

Energioptimeret byggeri

AARHUS 2015

Kontekstmodel, oprindelig 1:500

Med Dansk IngeniørService (DIS) som samarbejdspartner blev der udarbejdet et forslag til et nyt hovedsæde beliggende i Aarhus ved Krydset mellem Thorvaldsensgade og Carl Blochs gade. Løsningen blev en kontorbygning, der på grund af den dobbelte størrelse i forhold til opgavebeskrivelsen skulle indpasses meget tæt i den omkringliggende bebyggelse, hvor dette opnås gennem de silkeprintede plader der udgør facaden. Disse er holdt i DIS’s farver, men skaber samtidig en kontakt til træer, Aarhus Å samt himlen, som spejles alt efter klimatiske forhold.

tværsnitt af bred og smal gavl 1:500


DANIEL BRÖCHNER CHRISTENSEN daniel.brochner@gmail.com

CV & PORTFOLIO 17

Visualisering af facadebeklædning

Hovedopgaver: Opbygning af facasystem i Revit og renderinger. Bearbejdning af koncept i forhold til de tre hovedfunktioner. Plantegninger samt bearbejdelse af disse og herunder flow og brandforhold. Tekst og undersøgelse af fysiske og psykiske påvirkninger af dårlige indeklimaforhold. Gruppemedlemmer: Emil Trabjerg Jensen, Sofie Worning, Camilla Engberg, Jakob Mandstrup, Kamilla Dodensig.

Længdesnit 1:500


DIS HOVEDSÆDE

Energioptimeret byggeri

AARHUS 2015

Plantegning grundniveau 1:500 Plantegning niveau 2 1:500

Snittegning af bred gavl 1:500 Bygningen er opbygget af tre sektioner, der hver især har deres egen grad af fortrolighed grundet det udviklingsarbejde DIS laver: Stue samt førstesal er henhold til private kontorområder samt værksted, alle med egen indgang, hvor DIS såvel som eksterne samarbejdspartnere arbejder. Andensal er foyer, kantine samt offentlige mødelokaler, hvor der skabes kontakt til kunder. De efterølgende etager, der er forskudte mellem nord og syd, er DIS’s egne kontorpladser m.v.

Opstalt fra vest 1:1000


DANIEL BRÖCHNER CHRISTENSEN daniel.brochner@gmail.com

CV & PORTFOLIO 19

Plantegning niveau 3,5 1:500 Plantegning niveau 4 1:500

Snittegning af smal gavl 1:500 Bygningen blev efterfølgende udvalgt til at danne ramme om hovedprojektet ved Msc02 Inddor Environmental and Energy Engineering, Institut for Byggeri og Anlæg, AAU. De udarbejdede projekter blev herefter, med inddragelse af nogle fra den oprindelige gruppe, viderebehandlet til videnskabelige artikler omkring intergreret design og samspillet mellem arkitekt og ingeniør i designporcessen.

Opstalt fra syd 1:1000


SYREMOSEN, MATRIKEL 5

NØRRESUNDBY

Bebyggelsesplan

2015

Plan for ønskede typologier

Pu

- In s ti t u t io n

nk be by g gels

e

-

g g e gr u p p e

ing

by

r ar Br ud t k

e ls e - l e j

l

-

bo

y T æ t/lav b

kt

else

- ej

li ebo

g

lo

B

be

gg

kb

ha

Pun by

hu

s

gge

lo d g su ke p er m ar

by

ig

é

be

er

y kb

hv

er v

S- blo gn

ygn

in g - S p o

rt

s

Syremosen, Matrikel 5 er produktet af 4. semesters fokus på Urban Design og byudvikling, hvor der er skabt en bebyggelsesplan, med en menneskelig arkitektonisk skala og offentlige samt semi-offentlige rum, der giver plads forskellige rekreative handlinger, såvel som oplevelsesrige transitorienterede passager.

Opstalt fra syd


DANIEL BRÖCHNER CHRISTENSEN

CV & PORTFOLIO

daniel.brochner@gmail.com

21

n

d

af

mo

d

va

nd b

a ssin

Plan for ønsket begrønning

Gr øn fac ade

tr æ er

Var

ier

er æe um m lem tr el

Tr

r

e

nd

S iv

i v a n d b a s si

n

Gr

ø n t g å r d m il j

æe

r i v an d bass

in

ø

Hovedopgaver: Grafisk opsætning af rapport samt formidling af bebyggelsesplan samt masterplan. Design af tæt-lav bebyggelse og multikulturhus med tilhørende områder samt transit- og infrastrukturløsninger. Gruppemedlemmer: André Flyvholm, Nikolaj Slumstrup, Anna Lindgaard, Mathilde Severingsen, Mikkel Chemnitz

Opstalt fra øst


BOXSCAPES Aalborg

BYRUM 26 2014

Plantegninger og ekploderet model

Boxscapes er en undersøgelse af en alternativ boligform, der skaber et familieliv, hvor samliv er fokuspunktet. Hele boligen er pånær vådrum skabt gennem en kontinuær opstigning på niveauerne, hvis varme træ skaber en direkte kontrast til exteriørets retvinklede og kølige geometri i beton. Hovedopgaver: Udarbejdelse af konceptuelt design. Konstruktion og verifikation af denne. Renderinger og visualiseringer

Nørresundby


DANIEL BRÖCHNER CHRISTENSEN daniel.brochner@gmail.com

CV & PORTFOLIO 23

Skitevisualisering af de indførte elementer på pladsen

Samme semester blev der udarbejdet et miniporjekt omkring fornyelse af Aalborgs byrum på et konceptuelt skitseniveau. Byrum26 er en funktionel fornyelse af pladsen foran Haraldslund i forbindelse med den dengang planlagte letbane. Gruppemedlemmer: Emil Trabjerg Jensen, Anne Sofie Stampe

Giudecca, Venedig


HUSBYGNING

DETALJERING AF BYGNINGER

Teknisk bygnings design

2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

7

1 8

12

9

10

400mm glasuld Betonfundament Letklinkeblokke Polystyren Sandpude Insitustøbt betongulv 15mm vandtæt krydsfiner 15mm OSB plade som dampspærre 100mm CLT-plade Velux termoløsning Velfac termoløsning 25x50mm Afstandliste Facadearskærmning

12 13 11 1 Nordlige tagplade (CLT) 2 Sydlige tagplade (CLT) 3 Metalvinkel 4 Forsænkede bolte

1

13

3

6 3

4 5

4

2

2

Detalje for samling mellem CLT-tagplader

De præfabrikerede CLT-elementer tænkes samlet med bolte og vinkler i me CLT’en skæres en rende svarende til tykkelsen af metalvinklen og de to CLT-p skubbes herefter op mod hinanden. Bolte spændendes som låser træ og metal indføres forsænkning til bolte på ydersiden således at OSB pladen oven ove ligge plant. Modsat er bolte synlige på indersiden for at skabe en synlighed om konstruktionen.

Tvær- og længesnit 1:200


DANIEL BRÖCHNER CHRISTENSEN

CV & PORTFOLIO

daniel.brochner@gmail.com

25 Krydsfinersbeklædning 60 mm Vandtæt membran Rockwool 340 mm Dampspærre Krydsfiner 15 mm Rockwool 80 mm Gipsbeklædning 20 mm Bærende konstruktion Trægulv på 90 mm reglar Letbetonklods Betonfundament Dampspærre Rockwool 210 mm

Græs Jord 40 mm Rod- og vandtæt membran Polystyren 25 mm Fiberdug Konstruktionstræ 120 mm Dampspærre Rockwool 180 mm Gipbeklædning 20 mm

1

1

Tag 1 : 10

Fundament 1 : 10

-

-

---

---

1 A107

1 A108

Snittegning og opstalt fra syd 1:200


Gastronomi

Landskab til modeljernbane

Kolonihave

Nordjysk natur


DANIEL BRÖCHNER CHRISTENSEN

CV & PORTFOLIO

daniel.brochner@gmail.com

27

PERSONLIGT I min fritid nyder jeg tid i køkkenet med med min kæreste, hvor vi eksperimenterer med blandt andet molekylær gastronomi. Derudover har vi siden 2014 haft en kolonihave i Nørresundby, som vi har arbejdet på, både indvendigt og udvendigt. Her har der været rig mulighed for at bruge min viden fra studiet til blandt anden at forbedre indeklimaet. Siden barndommen har jeg haft interesse for jernbaner og ikke mindst modeljernbaner som hobby, da både min bror og far og farfar har haft samme hobby. Min tilgang til hobbyen er både ud fra et kunsterisk udgangspunkt i forhold til at fange og genskabe en særlig stemning, fra et særligt sted og en særlig tid. Derudover har jeg med tiden fået en stor interesse for både det fysiske såvel som det grafiske design, knyttet til materiel. Efter at være flyttet til Nordjylland i 2008 var en af de ting, der virkelig tog mig med storm, det barske og rå natur, der findes ved Vestkysten. Jeg nyder ofte at gå ture i landskabet mod vest med min kæreste og vores to hunde, hvad end det er på strande, i skove eller gennem klitlandskaber. De tydeligt herskende naturelementer er inspirerende for mig som arkitekt, da det netop er her, det står klart hvilke kræfter, der modvirker et hvert element her. Her føler jeg mig virkelig i live, men med en stor indre ro.


To whom it may concern.

I have known and worked together with Daniel BrÜchner Christensen as part of his 1st semester project and from there on as a teaching assistant during the teaching in drawing technique and theory of science at the following classes in the 1st semester at Architecture and Design. Besides being a fast working and acute sketch artist, Daniel has shown an eye for the detail and quality of the different entities of the world. Through his working as a teaching assistant he has shown care and understanding to the students on the 1st semester at Architecture & Design with respects to not only the current courses he has been tutoring, but the transition from gymnasium to the new world of the university. For this I am sure that he has helped students to settle in at Architecture & Design. During his tutoring and critique Daniel has shown a keen eye for the out of ordinary drawings and thoughts made by the students and has appraised these with a sharp tongue as well as a pedagogic flair and overall charm. This has ensured a positive and constructive tone and critique of the students’ work in my courses. Assisting fellow professor Mogens Fiil Christensen in his course in 2D drawing and presentation in Autocad Daniel has shown a patient mind as well as the mentioned pedagogic skills during his tutoring which has been a contributing factor to the high level seen in the hand-ins from this course. Assisting fellow professor Lars Botin in the course project related work and Theory of Science Daniel has help the students understand not only the theory of hermeneutic, social constructivism e.g. but also stated the importance of having a critical mindset in regards to both theory and methodology as well as how to use this is in the field of Architecture and Design. Overall Daniel has been a great help for me in carrying through the 1st semester at Architecture & Design to which I am responsible for coordinator of, and I give my sincerest recommendation of him as an employee.

Aalborg 19/01 2017

Med venlig hils en O le P ihl

Architect MAA. Graphical Designer As s ociate profess or D E P AR T ME NT O F AR C HIT E C T UR E , D E S IG N AND ME D IA T E C HNO L O G Y AAAL B O R G UNIVE R S IT Y Phone: +45 26 20 70 20 E mail: op@ create.aau.dk Web: www.olepihl.com web:www.create.au.dk


AALBORG UNIVERSITY

Aalborg, Wednesday 10 August 2016

Department of Architecture, Design and Media Technology

NICOLAI STEINØ M Arch, PhD, GDBA Associate professor T: M:

+45 9940 7136 +45 2876 0698

steino@create.aau.dk

Statement concerning Mr. Daniel Bröchner Christensen

Rendsburggade 14 DK – 9000 Aalborg www.aau.dk

To whom it may concern,
 


In the spring of 2015 I was the supervisor of Daniel Bröchner Christensen in his 2nd year BSc studies at the Architecture and Design programme within the School of Architecture, Design and Planning. Together with five other students, Daniel made a project comprising a structural plan and a partial site design for a brownfield redevelopment site in Aalborg in fulfilment of the 15 ECTS urban design studio which I direct.
 


In their urban design project, Daniel and his group managed to produce an interesting and well-documented urban design, which fully lived up to our expectations at this level of study and which earned them high grades. Daniel made important contributions to the project, and during supervision sessions he was eagerly contributing to the discussions about the project, showing him as a talented and reflective student. Always attentive, yet not always satisfied with the answers he gets, Daniel displays a level of insight and understanding well beyond many of his peers. He is also an ambitious student who does not settle for the average solution, and whose eagerness to learn exceeds his fear of failing. Even so, he is not shy to ask what he does not know or understand. In addition, Daniel has been active as a student council and as a member of the Architecture and Design Programme Board throughout his studies, both of which reflects his high level of initiative and commitment.
 


On this basis, I give my best recommendations for Daniel Bröchner Christensen as a promising architecture and design student. I am confident that he will make a positive contribution to any architectural office or similar workplace who will accept him as an intern. Sincerely,


DANIEL BRÖCHNER CHRISTENSEN daniel.brochner@gmail.com

CV & PORTFOLIO 31


Daniel Brรถchner Christensen

daniel.brochner@gmail.com

CV & Portfolio

Msc02 Arch | daniel.brochner@gmail.com | 28 11 19 63 | linkedin.com/in/danielbrochner/

Portofolio daniel bröchner public  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you