Page 1

Judetul Hunedoara Primaria Orasului Petrila Biroul impozite si taxe Nr………….……./2009 = Catre, Primaria Orasului Petrila

Subsemnatul(a) ……………………………………………………… domiciliat(a) in orasul Petrila,str …………………………………………………………nr…………..bl……….. Ap……….,judetul Hunedoara, identificat cu BI/CI seria………nr………………………...din data de…………………….eliberat de …………………….CNP………………………………. Prin prezenta solicit scutirea de impozit pe 2008 deoarece am varsta de ………….ani Mentionez ca suntem ……………..persoane ,cu un venit total de …….…….…….lei pe familie. Anexez copii xerox dupa urmatoarele acte : -BI/CI -Acte doveditoare de venituri(copie cupon pensie ,adev de bursa scolara,adeverinta salarizare ,etc)

Data

Semnatura

Judetul Hunedoara Primaria Orasului Petrila Biroul impozite si taxe Nr………….……./2009 Catre, Primaria Orasului Petrila

Subsemnatul(a) ……………………………………………………… domiciliat(a) in orasul Petrila,str …………………………………………………………nr…………..bl……….. Ap……….,judetul Hunedoara, identificat cu BI/CI seria………nr………………………...din data de…………………….eliberat de …………………….CNP………………………………. Prin prezenta solicit scutirea de impozit pe 2008 deoarece am varsta de ………….ani Mentionez ca suntem ……………..persoane ,cu un venit total de …….…….…….lei pe familie. Anexez copii xerox dupa urmatoarele acte : -BI/CI -Acte doveditoare de venituri(copie cupon pensie ,adev de bursa scolara,adeverinta salarizare ,etc)

Data

Semnatura

/CERERI_SCUTIRI  

http://www.infopetrila.ro/descarcari/CERERI_SCUTIRI.pdf

/CERERI_SCUTIRI  

http://www.infopetrila.ro/descarcari/CERERI_SCUTIRI.pdf

Advertisement