Page 1

THE BULL IS ON THE LEFT: DARK BODY AND WHITE HEAD THE BULL IS ONE OF THE SYMBOLS OF SPAIN O TOURO ESTÁ NA ESQUERDA: CORPO NEGRO E CABEZA BRANCA


A MOTHER WITH HER DEAD SON IS PLACED UNDER DE BULL. BAIXO O TOURO, UNHA NAI CO SEU FILLO MORTO


A DEAD SOLDIER: ONLY REMAINS APPEAR FROM HIS HEAD O SOLDADO MORTO SOLAMENTE SON OS RESTOS DA CABEZA.


A LIGHT BULB: ONE OF THE MOST INTERESTING IMAGES UNHA BOMBILLA: UNHA DAS IMAXES DE MAIS INTERESE.


A HORSE OCCUPIES THE CENTRE OF THE PAINTING. O CABALO OCUPA O CENTRO DO CADRO.


THE WOMAN IS WOUNDED AND SHE KNEELS TO REST HER INJURIES A MULLER AXEONLLADA DESCANSA DAS SUAS FERIDAS


THE WOMAN OF THE OIL LAMP LIGHTS HER JOURNEY (SHE REPRESENTS THE REPUBLIC GHOST) A MULLER DA CANDEA ILUMINA A SÚA VIAXE (O ESPÍRITO DA REPÚBLICA)


A HOUSE ON FIRE: PICCASO MANAGED TO HIGHTLIGHT THE DISASTER EXPRESSIVENESS UNHA CASA EN LAPAS: PICASSO DESTACOU A EXPRESIVIDADE DA TRAXEDIA


The man pleading: looking at the sky, begging PEACE to the airplanes O home rogando, mira para o ceo rogando PAZ aos avi贸ns


THE DOVE WITH A BROKEN WING REPRESENTS THE BROKEN PEACE A POMBA CUNHA Á ROTA REPRESENTA A DESTRUCCIÓN DA PAZ


THE RUNAWAY MARE, SCARED BY THE BOMBING ESCAPES FROM THE TRAGEDY A EGUA DESBOCADA, CORRE DESORIENTADA POLO BOMBARDEO INTENTA FUXIR DA TRAXEDIA

Guernica symbolism in bubbles  

Short notes about the characters symbolism in Guernica mural by Picasso

Guernica symbolism in bubbles  

Short notes about the characters symbolism in Guernica mural by Picasso

Advertisement