Page 1


pôdorys 1.np

pôdorys 1.pp


pôdorys typického podlažia

pohľad - zenklova ulica


východisková štúdia


schémata

A komunikace hlavní

B komunikace VEDlejší

C komunikACE ZKLIDNĚNá


pĂ´dorys 1.np


pôdorys typického podlažia


dispozĂ­cie sekcie a

pohÄžad - seifertova ulica


dispozĂ­cie sekcie b


detail fasády - seifertova ulica

pozdĺžny rez štadiónom

| sekcia a |


detail fasády - krásova ulica

| sekcia b |

priečny rez štadiónom


koncept


pôdorys 1.np

pohĽad juhozápadný

pohĽad severovýchodný

rezopohľad severozápadný

rezopohľad juhovýchodný


pĂ´dorys 1.np


pôdorys 2.np

pôdorys 3.np


pôdorys 1.pp

rez a-a´

pôdorys 2.pp


vytvorenie roztpylových plôch pred vstupmi

vytvorenie pocitu navádzania

výsledok

rez b-b´


rez b-b´

rez a-a´


pôdorys 1.np

pôdorys 2.np

pôdorys 3.np

pôdorys 2.np - stavebné úpravy


pohľad juhozápadný

pohľad juhovýchodný

pohľad severovýchodný

pohľad severozápadný


pohĽad a

pohĽad a

pôdorys kuchyne pohĽad b


rezopohĽad a

rezopohĽad b

pôdorys kúpeľne


limity / potenciĂĄly

doplnenie hmĂ´t

doprava


koncept


pôdorys 2.np

pôdorys 1.np


Profile for Daniela Dudláková

Portfolio|Daniela Dudlakova|2019  

Portfolio|Daniela Dudlakova|2019  

Advertisement