Page 1

PORTFOLIO DANIELA HŘEBÍČKOVÁ


3. ročník 2017/2018

VILADŮM

2. ročník 2016/2017

OBSAH

KRYSTAL BAR & RESTAURACE


Jedná se o nově vybudovaný objekt. Nyní se zde nachází travnatá plocha. Zadáním ateliéru je návrh restaurace s případnými dalšími službami. Výsledným návrhem je objekt, který je rozdělen na 3 celky - restauraci s penzionem, zázemím restaurace a pohybovým sálem. Pohybový sál s restaurací je propojen chodbou, která zároveň slouží jako galerie a zvuková bariéra kvůli odlišným provozům. V případě potřeby restaurace, je možno oba prostory využít. Vstup do pohybového sálu je oddělen od hlavního vstupu. Nad restaurací je navržen penzion. Jihozápadní a severozápadní strana objektu je prosklená - kontakt s přírodou, výhled na přehradu. Nad pohybovým sálem je terasa s vegetační střechou, na kterou se dá vstoupit z haly penzionu.

KRYSTAL BAR & RESTAURACE

Brněnská přehrada, Brno 3. ročník / letní semestr 2017/2018 Ateliér interiéru


KONCEPT

POHLEDY

DRUH PRÁCE VYPRACOVAL VEDOUCÍ PRÁCE STAVEBNÍK MÍSTO STAVBY NÁZEV STAVBY

AG035 ATELIER - TZB Daniela Hřebíčková Ing. Olga Rubinová, Ph.D. Jméno, Přijímení, Adresa, PSČ Město Brněnská přehrada RESTAURACE NAUTILUS

STAV. OBJEKT Č. A OZNAČENÍ STAV. OBJEKTU ČÁST DLE VYHLÁŠKY č. 499/2006 Sb. OBSAH 1NP-VYTÁPĚNÍ, OSVĚTLENÍ, VĚTRÁNÍ

TERASA

GALERIE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

FORMÁT DATUM STUPEŇ PD MEŘÍTKO 1:150

1 A4 04/2018 DPS Č. VÝKRESU 01

PENZION RESTAURACE

POHYBOVÝ SÁL ZÁZEMÍ RESTAURACE


SITUACE


PŮDORYS 1NP LEGENDA MÍSTNOSTÍ 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115

HALA KANCELÁŘ RESTAURACE WC ZÁZEMÍ SKLAD ŠATNA WC CHODBA ŠATNA WC WC ŠATNA POHYBOVÝ SÁL CHODBA/GALERIE

53,29 m2 25,41 m2 199,68 m2 34,34 m2 59,66 m2 12,19 m2 2,58 m2 2,29 m2 16,01 m2 11,02 m2 8,99 m2 6,05 m2 7,41 m2 122,93 m2 37,65 m2

PŮDORYS 2NP

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 201 202 203 204 205 206 207

CHODBA POKOJ POKOJ POKOJ SKLAD + ÚKLID. M. POKOJ TERASA

65,42m2 77,90 m2 56,36 m2 69,16 m2 10,18 m2 23,51 m2 135,41 m2


480

930

450

480

ŘEZY

450

480

390

930

450

930

930

2 000

390

2 000

700

2 000

930

390

800

700

700

700

2 000

930

2 000

500

700

700

800

700

2 000

500

800


VILADŮM Viladům, Masarykova čtvrť, Brno 2. ročník / zimní semestr 2016/2017 Ateliér interiéru Daným tématem ateliérové práce byl návrh viladomu na nároží ulic Roubalova a Helceletova v Masarykově čtvrti. Součástí řešní je narhnuta zahrada s terasou. Objekt je navržen jako čtyřpodlažní stavba s jedním podzemním podlažím. Hmota vychází z jednoduchého kvádru. Stavba je z velké části prosklena fnacouzskými okny a loggiemi.


POHLEDY

ŘEZY


SITUACE


PŮDORYS 1NP LEGENDA MÍSTNOSTÍ 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115

ZÁDVEŘÍ VSTUPNÍ HALA SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR CHODBA POKOJ OBÝVACÍ POKOJ S KUCHYNÍ LOGGIE LOGGIE POKOJ POKOJ KOUPELNA LOŽNICE LOGGIE WC KOUPELNA

10,92 m2 24,23 m2 25,22 m2 28,28 m2 15,95 m2 35,18 m2 7,61 m2 6,19 m2 25,43 m2 10,74 m2 7,12 m2 22,01 m2 9,18 m2 2,57 m2 5,90 m2


PŮDORYS 1PP LEGENDA MÍSTNOSTÍ 001 002 003 004 005 006 007 008 009

GARÁŽ SKLAD SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR CHODBA SKLEP SKLEP SKLEP SKLEP SKLEP

260,70 m2 6,06 m2 25,20 m2 17,80 m2 2,71 m2 2,68 m2 5,44 m2 5,44 m2 5,43 m2

PŮDORYS 2NP LEGENDA MÍSTNOSTÍ 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215

SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR CHODBA LOŽNICE LOGGIE KOUPELNA POKOJ POKOJ OBÝVACÍ POKOJ S KUCHYNÍ ŠATNA KOUPELNA CHODBA LOŽNICE KOUPELNA OBÝVACÍ POKOJ S KUCHYNÍ LOGGIE

25,20 m2 18,53 m2 18,66 m2 8,62 m2 6,05 m2 10,66 m2 14,44 m2 30,01 m2 7,03 m2 8,40 m2 11,55 m2 22,43 m2 7,24 m2 37,43 m2 7,57 m2


PŮDORYS 3NP LEGENDA MÍSTNOSTÍ 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314

SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR CHODBA LOŽNICE POKOJ LOGGIE OBÝVACÍ POKOJ S KUCHYNÍ LOGGIE ŠATNA KOUPELNA HALA S CHODBOU LOGGIE KOUPELNA POKOJ POKOJ

25,22 m2 18,56 m2 24,70 m2 17,14 m2 7,52 m2 35,21 m2 6,31 m2 7,03 m2 8,40 m2 35,23 m2 9,17 m2 7,29 m2 12,44 m2 20,46 m2

PŮDORYS 4NP LEGENDA MÍSTNOSTÍ 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412

SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR CHODBA LOŽNICE LOGGIE KOUPELNA POKOJ LOGGIE OBÝVACÍ POKOJ S KUCHYNÍ LOGGIE POKOJ KOUPELNA POKOJ

25,05 m2 31,26 m2 18,37 m2 8,54 m2 7,03 m2 14,80 m2 24,15 m2 43,28 m2 7,60 m2 10,65 m2 7,15 m2 28,60 m2V


portfolio  
portfolio  
Advertisement