Page 1

Ü"vídeo digital .."

"1

re"

;;'> .;;0~?~:.rJ~J:~~

~

'"

:'.71

"-0?1 1 f , 1 oz"r::-;=-:¡ l::'(J ~:::'\ 'l g_ ,-¡=..s_:11J ;~~ J -,s@J J

-~ -l-~r~L

S/

A la taula següent mostrem els formats més utilitzats en vídeo digital, així com les característiques principals de cadascun d'ells:

Descripció

Format

I AVI

MPEG

L'MPEG (Moving Pictures Expert Group) és un format molt popular creat pel mateix grup que va idear el format gra­ fic JPEG. Aquest format aconsegueix una bona compres­ sió i té establertes quatre modalitats: MPEG-l, MPEG-2, MPEG-3 (d'aquí neix el conegut format d'audio MP3) i MPEG-4 (s'utilitza en els vídeos DivX).

MOV o QuickTime

Aquest format el va crear Apple per als sistemes Mac. És un format ideal per a pel·lícules curtes per la gran qualitat que ofereix, tot i que necessita molt espai en disCo

I I ASF

L'ha creat Microsoft i té bones prestacions. Esta directa- . ment relacionat amb el format d'audio WMA.

I

i

Real Media Video . Aquest format és molt utilitzat per a streaming (vídeo i audio en temps real) per Internet.

[ DV

! i

i Aquest format pot ser reprodu'it per la majoria de repro-I

: ductors domestics de OVO.

I CVCD

i CVCD (compressed video CO o vídeo-CD comprimit) és una

~ -:;,

.-~-' " -

-·n·

,-'L

I

_

variant deí format VCD.

I

-------+.-----

! Amb aquest format s'aconsegueix millor qualitat que

¡ amb el VCD

o amb el CVCD, perque té més resolució i un . flux de dades més elevat.

-S-! - -

~,-~;. ...-:C\

~<=,' ~-r '.i... "'1~~-nu-"?í7-r-::-i;;:" '~_l ~-5 L!\~/ ...

_. _ _

c:.~

__

¡j

-~~-- . ~ ~ - - - - - - - -

Captura des d'una camera web

w._

.."",,... ...._-.­

¡~.".---.,..

: 1

. ..

::¡'",A ,,-,__ ._',_".",,,,

-,' - ......... ~

;;=::.~--

i

~

~.-- ~""

...­

~-_.~.

En aquest taller duras a terme una captura des d'un dispositiu

extern basic de vídeo, com ara la camera web instal·lada al teu

equipo Per fer-ho, utilitzaras el Windows Movie Maker, que és una

aplicació integrada en el sistema operatiu Windows XP i que et ser­

vira per comprendre d'una manera intu'itiva i rapida el procés de

captura de vídeo digital.

I

1. Fes clic a Inicio I Programas I Accesorios I Windows Movie Maker

i s'obrira una finestra amb I'aspecte que et mostrem a la dreta.

-

166

1

1

--',

;Sp.

~

l'

I

I SVCD ,

.:.>:' ._, ,.. .

DV (digital video) és el format estandard de gravació de les cameres de vídeo digitals.

¡'

I

I VCD (vídeo-CD)

I

,-~

i

,--~·-··l~_~;;c~

l.

.~.

Formats de video  

Un petit resum dels formats del video. :)