Page 1

www.AvocatulRoman.ro

Cele mai solicitate CONTRACTE de comodat, locatiune, inchiriere si vanzare-cumparare In conformitate cu NOUL COD CIVIL


Sumar 1. Contract de comodat (autovehicule) 2. Contract de comodat (bunuri imobile) 3. Contract de comodat (bunuri mobile) 4. Contract de inchiriere 5. Contract de locatiune (autovehicule) 6. Contract de locatiune (bunuri mobile) 7. Contract de locatiune (suprafete locative) 8. Contract de vanzare-cumparare (bunuri imobile – cu drept de habitatie viagera) 9. Contract de vanzare-cumparare (bunuri imobile - cu garantie ipotecara) 10. Contract de vanzare-cumparare (bunuri imobile - imprumut cu ipoteca legala) 11. Contract de vanzare-cumparare (bunuri imobile) 12. Contract de vanzare-cumparare (model de baza)

Cele mai solicitate contracte de comodat, locatiune, inchiriere, Š 2011 RENTROP & STRATON Autor: Iosif R. Urs, Manuela Tabaras, Chiriac Manusaride, Gabriela Dita, Mariana Pacurar

Lucrare editata de RENTROP & STRATON, Grup de Editura si Consultanta in Afaceri Presedinte: George Straton Director: Florin Campeanu Director Creatie-Productie: Cristina Straton Director Economic: Mariana Netoiu

Serviciul Clienti: tel.: 021.209.45.45; fax: 021.408.28.99 www.rs.ro Toate drepturile rezervate. Nicio parte din aceasta lucrare nu poate fi reprodusa, arhivata sau transmisa sub nicio forma si prin niciun fel de mijloace, mecanice sau electronice, fotocopiere, inregistrare audio sau video, fara permisiunea in scris din partea editorului. Autorii sau editorii nu sunt responsabili pentru nicio pierdere ocazionata vreunei persoane fizice sau juridice care actioneaza sau se abtine de la actiuni ca urmare a citirii materialelor publicate in aceasta lucrare.


http://www.avocatulroman.ro

Contract de comodat (varianta: autovehicule) Incheiat astazi ......................... la ............................................. I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ............................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul in ‌.................................., (localitatea)

str. ........................................... nr. ........., bloc ......., scara ......., etaj ......., apartament ..., judetul/sectorul ................, avand cod unic de inregistrare .........., atribut fiscal ..............., numar de ordine in registrul comertului ......./......./......, contul nr. ..........., deschis la ............, telefon ........................., fax ........................, reprezentata prin ..................................., cu functia de ...................., in calitate de comodant si sau 1.1. ........................................ cu domiciliul in ..............................., str. ...............................nr.......... , (numele si prenumele)

(localitatea)

bloc ........, scara ........., etaj .........., apartament ........., judetul/sectorul ................., avand actul de identitate seria ......... nr. .............., eliberat de .................................... la data de ...................., codul numeric personal.................., in calitate de comodant si 1.2. S.C. ............................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul in ......................................, (localitatea)

str. .......................................... nr. ........., bloc ......., scara ......., etaj ......., apartament ..., judet/sector ................, avand cod unic de inregistrare .........., atribut fiscal .................. numar de ordine in registrul comertului ........./.........../............., contul nr. ..................... deschis la......................, telefon .............., fax ............., reprezentata prin ............................, cu functia de ...................., in calitate de comodatar sau 1.2. .................................... cu domiciliul in ....................................., str. ..............................nr.........., (numele si prenumele)

(localitatea)

bloc ........, scara ........., etaj .........., apartament ........., judet/sector ......................, avand actul de identitate seria ......... nr. .............., eliberat de ..................................... la data de...................., codul numeric personal .................., in calitate de comodatar au convenit sa incheie prezentul contract de comodat, cu respectarea cu respectarea dispozitiilor art. 2146-2157 Cod civil si a urmatoarelor clauze: II. OBIECTUL CONTRACTULUI 2.1. Obiectul contractului il constituie autovehiculul proprietate personala marca ......................, tipul ............, nr. de identificare ................, capacitate cilindrica .......... cmc, culoare ............, an fabricatie ............ inscris in circulatie sub numarul ..........., conform certificatului de inmatriculare nr. ........... eliberat de ..........., autoturism aflat in buna stare de functionare, care nu este sechestrat sau urmarit. 2.2. Comodantul imprumuta comodatarului in mod gratuit autovehiculul care face obiectul prezentului contract. sechestrat sau urmarit.

]

1


http://www.avocatulroman.ro

Aveti acum cele mai solicitate modele de contracte la indemana!!

Abonati-va GRATUIT la newsletterul AvocatulRoman.ro

Primiti direct in casuta dumneavoastra de email rezolvarea practica a celor mai controversate spete din domeniul juridic in coformitate cu noul Cod Civil

Abonati-va acum si descarcati imediat intregul Raport Special ]

2

AvocatulRoman.ro  

Cele mai solicitate CONTRACTE de comodat, locatiune, inchiriere si vanzare-cumparare. In conformitate cu NOUL COD CIVIL.