Page 1

Raport special

Cele mai importante modificトビi aduse de OG nr. 30/2011 Codului fiscal

RENTROP & STRATON

www.rs.ro


Modificări importante aduse de OG 30/2011 Codului fiscal

Modificări importante aduse de OG 30/2011 Codului fiscal Activitatea dependentă la funcţia de bază Activitatea dependentă la funcţia de bază reprezintă orice activitate desfăşurată în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege, declarată angajatorului ca funcţie de bază de către angajat. În cazul în care activitatea se desfăşoară pentru mai mulţi angajatori, angajatul este obligat să declare fiecăruia locul unde exercită funcţia pe care o consideră de bază. În consecinţă, a fost concretizată şi detaliată obligaţia salariatului de a declara fiecărui angajator locul unde îşi exercită funcţia de bază. S-a introdus această prevedere în Codul fiscal datorită eliminării recente a acestei dispoziţii din Codul muncii.

Înregistrarea anumitor contracte la organele fiscale Persoanele juridice române, persoanele fizice rezidente, precum şi sediile permanente din România aparţinând persoanelor juridice străine beneficiare ale unor prestări de servicii de natura activităţilor de lucrări de construcţii, montaj, supraveghere, consultanţă, asistenţă tehnică şi orice alte activităţi, executate de persoane juridice străine sau fizice nerezidente pe teritoriul României, au obligaţia să înregistreze contractele încheiate cu aceşti parteneri la organele fiscale competente. Noutatea constă în obligaţia de înregistrare a acestor contracte nu numai de către persoanele juridice române ci şi de către persoanele fizice rezidente, precum şi de către sediile permanente din România aparţinând persoanelor juridice străine. Noile prevederi se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2012.

Impozitul pe profit Impozit pe profit – anul 2011 Noile reglementări în materie de impozit pe profit nu sunt aplicabile pentru anul 2011. Astfel, impozitul pe profit datorat pentru anul 2011 se declară şi se plăteşte potrivit vechilor proceduri.

Impozit pe profit – anul 2012 Regula Începând cu data de 1 ianuarie 2012, declararea şi plata impozitului pe profit se va efectua trimestrial, până la data de 25 inclusiv a primei luni următoare încheierii trimestrelor I-III. Definitivarea şi plata impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv se va efectua până la termenul de depunere a declaraţiei privind impozitul pe profit. Declaraţia anuală de impozit pe profit se va depune până la data de 25 martie inclusiv a anului următor. Aşadar, vom avea un singur termen de depunere a declaraţiei anuale de impozit pe profit pentru toţi contribuabilii, indiferent de momentul definitivării închiderii exerciţiului financiar. De asemenea,

www.portalcontabilitate.ro  


Modificări importante aduse de OG 30/2011 Codului fiscal

pentru trimestrul IV nu se va depune formularul 100 urmând ca declararea şi plata impozitului anual să se efectueze până la data de 25 martie inclusiv a anului următor. Aceste prevederi se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2012. Excepţii Începând cu data de 1 ianuarie 2012 vom avea o serie de excepţii de la regula amintită. Contribuabilii societăţi comerciale bancare - persoane juridice române şi sucursalele din România ale băncilor - persoane juridice străine vor avea obligaţia de a declara şi plăti impozit pe profit anual, cu plăţi anticipate efectuate trimestrial. Termenul până la care se va efectua plata impozitului anual este termenul de depunere a declaraţiei privind impozitul pe profit. Declaraţia anuală de impozit pe profit se va depune până la data de 25 martie inclusiv a anului următor. Organizaţiile nonprofit vor avea obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit, anual, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul. Contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi a plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură vor avea obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit anual, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul. Persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă cu lichidare vor avea obligaţia să depună declaraţia anuală de impozit pe profit şi să plătească impozitul până la data depunerii situaţiilor financiare la registrul unde a fost înregistrată înfiinţarea acestora. Persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă fără lichidare vor avea obligaţia să depună declaraţia anuală de impozit pe profit şi să plătească impozitul până la închiderea perioadei impozabile.

Impozit pe profit – anul 2013 Sistemul de plăţi anticipate – procedură Începând cu data de 1 ianuarie 2013, contribuabilii pot opta pentru declararea şi plata impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate, efectuate trimestrial. Termenul până la care se va efectua plata impozitului anual este termenul de depunere a declaraţiei privind impozitul pe profit, respectiv data de 25 martie inclusiv a anului următor. Opţiunea pentru sistemul de plăţi anticipate se va efectua la începutul anului fiscal pentru care se solicită aplicarea acestui sistem. Sistemul de plăţi anticipate va fi obligatoriu pentru cel puţin 2 ani fiscali consecutivi. Contribuabilii vor comunica organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal respectiv. Contribuabilii care vor opta pentru acest sistem de impozitare vor determina plăţile anticipate trimestriale în sumă de o pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele preţurilor de consum, estimat cu ocazia elaborării bugetului iniţial al anului pentru care se efectuează plăţile anticipate, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se efectuează plata. Impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza căruia se vor determina plăţile anticipate trimestriale, va fi impozitul pe profit datorat conform declaraţiei privind impozitul pe profit, fără a lua în calcul plăţile anticipate efectuate în acel an. Persoanele care nu pot opta pentru sistemul de plăţi anticipate www.portalcontabilitate.ro  


Modificări importante aduse de OG 30/2011 Codului fiscal

Nu vor putea opta pentru declararea şi plata impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate: • organizaţiile nonprofit; • contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi a plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură; • persoanele juridice străine şi persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică; • persoanele juridice străine care realizează venituri din/sau în legătură cu proprietăţi imobiliare situate în România sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română; • persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică (în acest caz, impozitul datorat de persoana fizică se calculează, se reţine şi se varsă de către persoana juridică română) Contribuabilii societăţi comerciale bancare Contribuabilii societăţi comerciale bancare nou-înfiinţaţi, înfiinţaţi în cursul anului precedent sau care la sfârşitul anului fiscal precedent înregistrează pierdere fiscală vor efectua plăţi anticipate în contul impozitului pe profit la nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei pentru care se efectuează plata anticipată. Contribuabilii care au înregistrat pierdere fiscală Contribuabilii care vor opta pentru aplicarea sistemului de plăţi anticipate şi care, în primul an al perioadei obligatorii vor înregistra pierdere fiscală vor efectua plăţi anticipate în contul impozitului pe profit la nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei pentru care se va efectua plata anticipată. Contribuabilii care au beneficiat de facilităţi fiscale Pentru contribuabilii care vor opta pentru aplicarea sistemului de plăţi anticipate şi care în anul precedent au beneficiat de scutiri de la plata impozitului pe profit, iar în anul pentru care se calculează şi se efectuează plăţile anticipate nu mai beneficiază de facilităţile fiscale respective, impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza căruia se determină plăţile anticipate, este impozitul pe profit determinat conform declaraţiei privind impozitul pe profit pentru anul precedent, luându-se în calcul şi impozitul pe profit scutit. Important! Declararea şi plata impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate se poate aplica doar prin opţiune începând cu data de 1 ianuarie 2013.

Impozitul pe venit – rezidenţa Rezidenţii fără domiciliul în România Regula Persoanele fizice rezidente, altele decât persoanele fizice rezidente române cu domiciliul în România, plătesc impozit pe venit pentru veniturile obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara României, începând cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor anului în care aceştia devin rezidenţi în România.

www.portalcontabilitate.ro  

Cele mai importante modificari aduse de OG nr. 30/2011 Codului fiscal  

Cele mai importante modificari aduse de OG nr. 30/2011 Codului fiscal

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you