Page 1

Control de la ITM!!

Ce documente vă pot fi solicitate? 1


Lista documentelor ce pot fi solicitate angajatorilor de către inspectorii de muncă în cadrul acţiunilor de control în domeniul relaţiilor de muncă

1. Registrul unic de control

Actele constitutive ale angajatorului: 2. Contract de societate; 3. Statutul societăţii; 4. Certificatul de înmatriculare la Registrul comer ţului; 5. Hotărârea judecătorească de înfiinţare; 6. Codul fiscal; 7. Autorizaţia de funcţionare; 8. Acte adiţionale de modificare, completare; 9. Procura notarială de împuternicire pentru reprezentantul angajatorului; 10. Autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii; 11. Numărul salariaţilor şi structura de personal, aprobată

3


(Organigrama)

12. Registrul general de eviden ţă a salariaţilor 13. Documentele de plat ă a salariilor semnate de salaria ţi; 14. Actele ce atestă plăţile către bugetul asigurărilor sociale de stat, de sănătate, de constituire a fondului pentru plata ajutorului de şomaj; 15. Balanţa de verificare contabilă pentru verificarea fondului de salarii; 16. Foaia colectivă de prezenţă a salariaţilor; 17. Documente justificative privind acordarea concediilor de odihnă, concediilor medicale, concedii pentru îngrijirea copilului, concediilor f ără plată, concedii de studii, acordarea orelor suplimentare; 18. Pentru dovedirea existen ţei unui raport juridic de muncă: facturi fiscale, avize de înso ţire a mărfii, monetare etc; 19. Registrul de procese verbale de predare-primire în cazul societăţilor de pază; 20. Normative de plată în acord î n cazul societăţilor care practică acest tip de salarizare;

4


Aboneaza-te acum la Newsletterul Portal Codul Muncii si primiti gratuit Raportul “Control de la ITM”.

In plus beneficiati de informatii despre produsele, serviciile si evenimentele oferite de Rentrop & Straton!

Aflati TOTUL despre: Contractele de munca Pensii Somaj Resurse Umane

Concedii

Contributii

Salarizare

Iata doar cateva dintre ultimele subiecte tratate in Newsletterul Portal Codul Muncii: • • • • •

Certificarea competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale. Clasificarea ocupatiilor din Romania modificare CIM ce rezulta din lege Concediu de maternitate Revisal Radierea sanctiunii disciplinare

Control de la ITM!!  

Control de la ITM!!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you